Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor klimaatspijbelaars cartoon

VRIJHEID OF KLIMAAT- DICTATUUR

De jongerengolf in de klimaatbeweging moet onze grootste onrust opwekken.  De ware doelstellingen, die deze acties verbergen, liggen op heel andere terreinen!  De hoogste beslissingscentra in de wereld willen het kneedbare deel van de bevolking  voor hun specifieke doelen klaarstomen.

De absolute vrijheid wordt op twee terreinen bedreigd :

  1. Het is in de middens, die er toe doen (jongeren, heersende elite, partijen) niet meer toegestaan afwijkende standpunten over de milieu-problematiek op een duidelijke wijze te uiten.  Wat doet bvb. een leraar-klimaatscepticus in een school die volledig spijbelt?  Of wat doet een sceptisch journalist bij een krant, die zich volledig achter de klimaatacties schaart?  De vrijheid van meningsuiting is sterk bedreigd of  afgeschaft.
  2. Er worden harde eisen gesteld inzake de te halen klimaat.doelstellingen.  Deze zullen een enorme financiële inspanning vragen.  Men spreekt in dit verband over verscheidene miljarden euro. 

De kosten hiervoor zullen verhaald worden op de gewone inkomens, hetzij van arbeid of van de lage middenklasse.  De belastingdruk bedraagt in dit land reeds tussen 45% en 50%.  Een voorzichtige schatting geeft een stijging van 3% extra belastingdruk.  De vrijheid van de verdieners-onder-mediaal om uit de armoedezone te blijven, zal afnemen.  Financiële krap leven of armoede betekenen, minder vrijheid.

De hamvraag of deze acties spontaan zijn, werd deze week door het Pallieterke behandeld.  Daarbij werd verwezen naar extreem-links, georganiseerd in en rond de PvdA.  De betoging van deze spijbelaars is het perfecte vervolg op de anti-rakettenbetoging van 23.10.1983.  Tijdens deze betoging werd eenzijdig betoogd tegen de Westerse kernraketten.  De misleide massa, 200.000 deelnemers groot, werd achter de schermen geleid door de neo-marxisten van mei ’68.  Ze kregen toen al veel steun in de media.  Kenmerkend was dat de jeugdbewegingen Chiro en Scouts en vele “christelijke standenorganisaties” als volleerde nuttige idioten de eenzijdige ontwapening van het Westen steunden.

De werkelijke bedoeling van de “intelligentsia” die de betogingen aansturen, is het kneden tot gewillige burgers.  Er moeten een aantal radicale voorstellen ingang vinden, op het vlak van nataliteitspolitiek,  controlesystemen, afschaffing contant geld, een intensere multicultuur.  In België komt daar nog in de 1e plaats de opdracht bij van het establishment om de Belgische structuren terug unitair te maken.  De partij die dit perfect zal/wil oplossen is de unitaire Groenen, samen met de VLD. De Waalse partijen zijn allemaal pro-klimaat-lobby, want als dit lukt halen ze alle trofeeën binnen.

De trofeeën die de Waalse partijen in dit geval binnenhalen zijn : het thema immigratie verdwijnt op het achterplan, de geldtransfers naar Wallonië blijven doorgaan, op ethisch vlak worden de progressieve voorstellen aangekaart (uitbreiding abortus, euthanasie, gender-diversiteit),  de macht van een naar onafhankelijkheid strevende Vlaamse Beweging wordt definitief afgeblokt.   Kassa-kassa op alle niveaus……

De bedreiging voor de vrijheid der Vlamingen, na 26 mei ’19 is immens.  Bijna alle (Vlaamse) partijen bieden geen weerwerk tegens deze klimaat-hysterie.  Is het echt alleen Jean-Marie Dedecker die duidelijk tegen is?  Hier moet dringend gesmeekt worden aan Vlaams Belang en N-VA om weerwerk te bieden en heel deze groen-dictatoriale putsch te weerstaan.

De regeringsvorming na 26.05 zal moeilijk zijn, maar de inzet die de unitaristen (vanuit de service-clubs en werkplaatsen van de Loge) gesteld hebben is een oorlogsverklaring aan Vlaanderen.    Daarvoor trommelen  de milieugoeroes zelfs kinderen van de pap-klassen op.  Wie gelooft er nog dat die jeugd (die niets weet van geschiedenis, heden en toekomst) op andere partijen dan Groen of extreem-links zal stemmen?

Een glimp van hun meedogenloosheid was al te zien, toen Arno Kempynck  met zijn sms-actie  Joke Schauvliege naar huis stuurde.  Dat is hetzelfde absolute gebrek aan enige goedwilligheid,waarmee de media nu al decennia lang de Vlaamse Beweging en zijn voormannen/vrouwen behandelt….  Daarom moet de politieke tak van de Beweging eindelijk radicaal in het verzet gaan.  Het is dat of door de tegenstander van het veld gespeeld  worden.

Het Westen staat op de rand van de ineenstorting die het met eigen handen heeft bewerkt” zei Alexander Solzjenitsyn destijds.  Maar toen waren er nog de sterke middenklasse en de arbeiders, die hun oren niet naar de neo-marxisten lieten hangen.  Nu trekt de rotverwende jeugd op, klaar om hun eigen ouders aan te geven, als het moet.  Solzjenitsyn zei daarop :” Ik heb als richtsnoer: liever dood dan schoft”.

Jos Wouters, Boom

Klimaatactie tegen “rechts”

De bronafbeelding bekijken

In Merkelland blijft men niet bij de AfD-pakken zitten. Een opmerkelijke actie van “Zusammen gegen Intolleranz”groep (ZGI). Wie neemt hier in Vlaanderen het initiatief om met deze actie ook onze Anuna te steunen en rechts een veeg uit de groene pan te geven?

Maak kennis met Anuna Luisa:

Originele oproep:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen, lachende mensen, tekst

Immer mehr Rechtsextreme hetzen aufgrund ihrer Weltoffenheit gegen Luisa Neubauer – sie bereist gerne ferne Länder, was sie zum Opfer des braunen Mobs macht, die sie mit Hass-Posts zum Schweigen bringen wollen. Fakt ist: Kritik an Luisa und Klimawandelleugnung sind keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Wir alle müssen Solidarität mit Luisa zeigen. Deshalb ruft ZGI die Initiative “Fliegen gegen Rechts” ins Leben – begeben Sie sich per Flugzeug auf die Spuren Luisas! Ob Kanada, Hongkong, Marokko, China, Namibia, Indonesien oder Tansania – posten Sie dort ein Bild von sich mit den Hashtags #FliegenGegenRechts und #FridaysForFuture. Retten Sie mit Luisa Neubauer und uns das Klima!

Wer nicht fliegt, der ist ein Nazi, hey! Hey!

Zeit für stärkere Zeichen gegen Rechts. Zeit für #ZGI.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Ned. vertaling volgens onze eigen politieke klimaattoestand:

“Steeds meer rechtsextremen stoken omwille van hun wereldopenheid tegen Anuna De Wever. Zij reist graag naar verre landen; bijgevolg werd ze het slachtoffer van de bruine tuig, die haar met haatboodschappen tot zwijgen wil brengen. Feit is: kritiek op Anuna en het loochenen van de klimaatverandering zijn geen mening, maar een misdaad. Wij moeten allemaal solidariteit met Anuna tonen.

Om die reden heeft de STO (Samen tegen onverdraagzaamheid) het initiatief “Vliegen tegen rechts” in het leven geroepen. Begeef u per vliegtuig in het spoor van Anuna! Eender welke bestemming: vanuit Canada, Hongkong, Marokko, China, Namibië, Indonesië of Tanzania, zet een foto van u met de hashtag #Vliegentegenrechts en #Donderdagbrossenvoordetoekomst op de sociale media. Red met Anuna De Wever en met ons het klimaat!

Wie niet vliegt is een… (Vul aan met koosnaampje naar keuze)

Tijd voor sterke signalen tégen rechts!”


Wie of wat zit er achter de zgn. klimaatspijbelaars?

Afbeeldingsresultaat voor greta thunberg humor
Meer info in 2de video onderaan

Dat er meer achter zit dan wat er in de media en door politici bekend gemaakt wordt, is voor een normaal denkende mens geen verrassing. In bijgaande video wordt aangetoond dat het Zweedse meisje met de vlechten, Greta Thunberg, gesteund door een aanmoedigende mama, die “onze” Anuna en haar volgelingen geïnspireerd heeft tot een wekelijkse onregelmatige afwezigheid van school, aangeworven werd, resp. gebruikt wordt een organisatie, die sponsors zoekt voor spontane acties.

Dé vraag “Hoe kan het dat Greta Thunberg, resp. Anuna De Wever, de kroon van klimaaticoon verworven heeft?”

Een PR-campagne van Extinction Rebellion en van alle bezorgde wereldredders (PVDA!), waardoor auto-rijden, vliegen, verwarmen met olie, hout, kolen, vlees eten, binnenkort in het strafwetboek moet komen met hoge boetes bij overtredingen.

De video kan u via de icoontjes onderaan laten vertalen naar het Nederlands.

Enkele bemerkingen:

Klik hier… de échte reden!

De klimaatbusiness en hun acolieten

Afbeeldingsresultaat voor climate big business

ZOIETS ONDERZOEKT PANO NIET
Voor een partij als Groen zou het toch een geweldige stunt zijn als men het zover zou kunnen krijgen dat een paar maanden voor de verkiezingen duizenden schoolkinderen elke week zouden spijbelen en betogen voor het klimaat. Het verkiezingsthema bij uitstek van Groen. Een campagne die Groen geen geld zou kosten, want de belastingbetaler betaalt de politie om ter plaatse alles in goede banen te leiden.
Om zoiets te kunnen bewerkstelligen zou Groen contact kunnen opnemen met een adviesbureau, zoals NESMA CONSULTING, een adviesbureau dat in het verleden nogal wat zaken voor Groen heeft gedaan. Zo een bureau is immers best geplaatst om een groots basisidee uit te werken en de nodige vorm te geven. De grote baas van Nesma Consulting is een zekere Katrien Van Der Heyden. Een naam die misschien niet meteen iets zegt, maar die Katrien heeft toevallig een dochter en die heet Anuna De Wever. Wil het toch wel lukken dat het net die Anuna is die de initiatiefneemster was om oproepen te plaatsen om schoolgenoten aan te moedigen om te spijbelen.

Ter info een korte oplijsting van de vakanties van Anuna De Wever, klimaatactiviste, in de afgelopen 14 maanden.
10 maart 2018 New York,
april 2018 Azoren,
15 april 2018 Plage d’Ambleteuse in Frankrijk,
2 mei 2018 Cap Gris-Nez,
11 juli 2018 Essaouira Marokko,
20 juli 2018 Schlitters, Tirol,
22 juli 2018 Cortina d’Ampezzo, Italië,
12 augustus 2018 Lac de Monteynard, Avignonet,
31 aug 2018 Rotterdam.

Van een ecologische voetafdruk gesproken !!

Iets zegt me dat het gezin van Anuna De Wever de groene factuur wel zal kunnen ophoesten, in tegenstelling tot zovele anderen.
Het moet zijn dat het lekker schuift voor de mama van Anuna, speeches schrijven voor #Groen.
Zonde dat de media slechtst 1 kant van het verhaal brengt, maar goed, het zij zo.

Ik vernam uit een onverdachte bron, 100 % betrouwbaar van iemand die ik zeer goed ken die bevriend is met de vader van een dochter die in de klas van Anuna zit. Het is nog erger gesteld in dat atheneum van Kontich dan wat ‘ t Pallietereke deze week geschreven heeft . Die Anuna krijgt haar punten, zomaar, ze moet geen enkele taak meer doen. De lessen in haar klas verlopen chaotisch, de directeur durft niet ingrijpen want de moeder van Anuna sponsort diverse zaken in het Atheneum. De leugen heerst, de moeder van Anuna en haar moeder schreeuwen van de daken dat ze niet op sponsoring uit zijn maar ze hebben al voor ongeveer 33.000 euro aan sponsorgeld. Begin mei wordt een bus ingelegd naar Berlijn. Anuna en co gaan met de Duitse Groenen spreken.

Groeten,
Hugo Portier

Nvdr: Sponsoring: ” Reclame en sponsoring door derden zijn na overleg met de schoolraad toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.” …. Tja…

In het schoolreglement werden deze mogelijkheden opgevoerd van door de school goedgekeurde afwezigheden.

Nieuwe energie kan tegelijkertijd verstandig én klimaatvriendelijk zijn

Afbeeldingsresultaat voor groene energie humor

“Wind- en zonne-energie zijn al een aantal jaren een vast onderdeel van ons productiepark. Maar vaak wordt niet beseft dat de grote magneten in windmolens bijvoorbeeld gebruik maken van speciale grondstoffen die uitgeput raken. Bij de productie van zonnepanelen worden ecologisch schadelijke stoffen gebruikt, we hebben geen controle op de sociale omstandigheden van de arbeiders in (vooral) China die ze maken, en de panelen zijn ook nog niet te recycleren.”
Thorium: de oplossing voor het energie- en klimaatvraagstuk?

Veilige en milieu- en klimaatvriendelijke kernenergie tegen een betaalbare prijs en dat alles op relatief korte termijn? Het kan! De nieuwe nucleaire technologie start van thorium in plaats van uranium. De centrales kunnen klein van omvang zijn, dus lokaal worden neergezet en door steden uitgebaat. Om de verdere ontwikkeling ervan toe te laten, moet nu worden gewerkt aan licenties en wetgeving. Indien beslist wordt om hierin te investeren, kan thoriumenergie vanaf 2030 à 2035 mee bijdragen aan de elektriciteitsmix. (…)