Winderigheid

Bovenstaande getuigenissen (… op YT vindt u er tientallen…o.a. bij DSGS eV) zullen de vermoedelijke “Zonnewende” in 2020 op applaus onthalen. De kaalslag van de oude bossen kan echter niet ongedaan worden gemaakt.

Onder de titel, ‘Abbruchstimmung in Deutschland. Vielen Windparks droht das Aus. Der Rückbau könnte zu unerwarteten Problemen führen’, schreef Alex Reichmuth voor de ‘Basler Zeitung’ over de ontmanteling van windenergie-installaties in Duitsland. Ik pik er een aantal elementen uit.

Veel windparken in Duitsland zullen binnenkort moeten worden ontmanteld. De demontage kan tot onverwachte problemen leiden. Vanaf 2020 vervalt de jaarlijkse subsidie voor duizenden windturbines in de Bondsrepubliek. De exploitanten moeten dan hun elektriciteit aanbieden op de open markt – maar daar zijn de prijzen op een dieptepunt.

Er staan nu bijna 29.000 windturbines in Duitsland. Vorig jaar waren ze goed voor ongeveer 16 procent van de elektriciteitsproductie. Na tientallen jaren van windenergie zou het stilleggen van veel installaties echter binnenkort kunnen leiden tot een daling van de productie. De reden is niet dat de installaties niet langer functioneren, maar dat de subsidiëring binnenkort afloopt. De Duitse wet op de hernieuwbare energie, die in 2000 van kracht werd, garandeert exploitanten van windparken 20 jaar kostendekkende tarieven voor de elektriciteit die ze in het net invoeren. Vanaf 2020 zal deze financiering elk jaar voor duizenden windturbines verlopen. De exploitanten moeten dan hun elektriciteit aanbieden op de open markt, waar de prijzen zich op een dieptepunt bevinden. In veel gevallen is het onwaarschijnlijk dat de opbrengsten van het in bedrijf houden van de installaties kostendekkend zullen zijn, omdat vele na twintig jaar gebruik meer onderhoud nodig hebben en soms ook dure reparaties.

Lees hier meer over de verkoop van 2de handwindmolens, over de ontmanteling, recyclage, problemen afbraak en versoepeling regeltjes…

Bosbrossers: boete en disciplinaire maatregelen?

Afbeeldingsresultaat voor klimaatspijbelaars cartoon

Niet hier. Natuurlijk niet. Al is Anuna’s aanhang wel fel verminderd. Tenslotte moeten leerlingen ook examens afleggen en hun M.O.-diploma halen. Die donderdagse waanzin heeft al lang genoeg geduurd. In de rest van de bedreigde wereld brossen ze op vrijdag. Waarbij we ons afvragen hoe de milieubewuste moslimleerling hiermee omgaat.

In Merkelland krijgen de scholen zo stilaan hun buik vol van de “onrechtmatig afwezige” leerlingen. Enkele scholen hebben zowaar disciplinaire maatregelen en een boete in het vooruitzicht gesteld. Nazi’s!

Dodende windkracht

Afbeeldingsresultaat voor sad fly cartoon

Pesticides in de land-en tuinbouw gelden algemeen als grote boosdoener voor het uitsterven van vliegende insecten. Het DLR, het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum, voert daar nog een belangrijke factor aan toe: windmolens. Immers, aan de draaiende wieken blijven grote aantallen kevers hangen.

Het zal niemand verbazen dat de wieken van windmolens elk jaar niet alleen honderdduizenden vogels en vleermuizen doden, maar ook in toenemende mate bijdragen tot het decimeren van vliegende insecten. Volgens een DLR-studie zouden er in de zomer 5.3 miljard vliegende insector met een biomassa van in totaal 24.000 ton de Duitse windparken passeren. 5%, resp. 1200 ton, zouden door de wieken gedood worden. Bij 25.000 windmolens in Duitsland komt men per windmolen op 50 kg gedode insecten per jaar.

De studieverantwoordelijken zien hierin een actuut gevaar voor de reeds sterk gekrompen vliegende insectenpopulatie. Volgens een actuele studie in het vaktijdschrift “Biological Conservation” bedraagt de achteruitging van het aantal vliegende insecten wereldwijd gemiddeld 50%. Voor Duitsland is volgens de lange termijn optekeningen zelfs een verlies van ca. 80% tijdens de laatste 30 jaar genoteerd.

Het hogere verlies in een land met tienduizenden windmolens zou in direct verband met de steeds verder uitgebouwde windenergie staan. Dàt en veel meer willen de onderzoekers aankaarten en zij raden dan ook verdere studies aan. Tot nu kregen de verstedelijking, de intensieve landbouw, overbemesting, pesticidegebruik en de lichtvervuiling de zwarte piet toegeschoven voor het sterven der insecten.

Tijdens hun studie over de wisselwerking tussen windkracht en insectenmigratie stelden de onderzoekers vast dat volwassen vliegcapabele insecten, korte tijd voor het leggen van de eitjes, met grote zwermen hoge en snelle luchtstromen opzoeken om zich door de wind naar dikwijls ver afgelegen broedplaatsen te laten dragen. Foto’s bewijzen dat insecten zich daadwerkelijk tot 100 m hoog verplaatsen om mogelijke hindernissen zoals bomen, gebouwen of heuvels te vermijden. Hun vlucht wordt gekruist door de wieken van de windmolens, die de lucht op een hoogte van 20 tot 135 m met topsnelheden van meerdere 100 km/uur doorklieven.

De wetenschappers leggen er de nadruk op dat de sinds 1990 sterk toegenomen windenergie zonder een voorafgaand onderzoek naar de impact op het insectenleven een fout geweest is. Sinds het begin van millenium werd de hernieuwbare energiebijbel door de overheid beleden. Elk storend feit was ongewenst. En nu, nu merkt men dat de insectenwereld ervan het slachtoffer geworden is een dat een herstel bij een gelijk gebruik of zelfs verdere uitbouw van de windmolens onmogelijk is.

Pas nu? Niet echt. Men wist dat dit eraan zat te komen maar de groene stroomrage was belangrijker dan het voortbestaan van insecten. Reeds in 2001 publiceerde een Nederlands-Deense groep wetenschappers in het Britse vaktijdschrift “Nature” een artikel met de titel „Insects can halve wind-turbine power“ (Insecten kunnen de kracht van windturbines halveren) dat de gedode insecten, klevend op de wieken, het rendement met 50% zou kunnen doen afnemen. En daarover maakte men zich zorgen, niet over de kaalslag op de insectenpopulatie. Integendeel, het werd wijselijk verzwegen.

Afbeeldingsresultaat voor wirbelschleppen windkraftanlagen

In 2017 onderzocht een wetenschapsploeg, met deelname van o.a. der Universiteit Tübingen, de V-vormige zogwervelingen (Engels: wake fortex) achter windmolens. Zij ontstaan wanneer de wind met een barrière zoals wieken of een andere tegenstand in aanraking komt.

Afbeeldingsresultaat voor wirbelschleppen windkraftanlagen

Trouwens, een niet ongevaarlijk fenomeen in de luchtvaart. De voorheen gelijkvormige luchtstroming vertraagt en begint te draaien. Ergo: turbulentie, in dewelke op hun beurt kleinere wervelingen optreden.

Ook op het land is dit het geval. Naar gelang de meteorologische gegevenheden remmen zij de wind af en onttrekken de windmolen energie. Als de insecten heelhuids de wieken hebben kunnen vermijden, dan worden ze meegezogen in de zogwervelingen tot ze van uitputting sterven.

De windenergiedictatuur heeft – vanzelfsprekend – al afwijzend gereageerd en blijft het dogma van milieu- en natuurbewuste religie trouw.

Intussen krijgen we om de week de opdracht vlinders, mussen, mezen, mollen, vleermuizen… te tellen. De laatste doet het licht uit. (…)

Zou het Atoomenergiefeest op even veel sympathie mogen rekenen als de Klimaatorgie?

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

De Nuclear Pride Coalition organiseert op 28 april in Brussel van 10 tot 16 uur op het Europakruispunt, voor het centraal station, een evenement, begeleid van de oproep “Komt u ook uit de kast?”

Meer info bij Nuclear Pride Coalition

Om u een idee te geven: deze video werd gedraaid in oktober 2018:

Hallo Anuna… hallo…

Een tip. In plaats van te brossen, te hossen en veel wind te lossen, zou je beter onze bossen verlossen van milieuvervuilende afval, dat voor een groot gedeelte door jouw klimaatmeute weggegooid wordt in de natuur, op straten, fietspaden en festivals.

Mocht je niet weten hoe eraan te beginnen, neem dan contact op met Luc Vermeulen.

Voorpost houdt opschoonactie in Vlaanderen en Nederland

23/03/2019
De debatten omtrent het klimaat en het milieu zijn de laatste tijd niet meer weg te slaan, en terecht. Maar in plaats van ons nodeloos te verplaatsen en in een meute met kartonnen bordjes rond te trekken steken wij met Voorpost vandaag onze handen uit de mouwen.

Zowel in Vlaanderen als in Nederland rapen wij vandaag zwerfvuil op in onze buurten en wijken. Iedereen weet dat zwerfvuil schadelijk is voor mens, dier en natuur en dat wij als nationalisten uiteraard bekommerd zijn om de bodem waarop wij leven en deze uiteraard willen beschermen. Met kringen in gans Vlaanderen en Nederland zijn we de straten, pleinen en parken afgegaan om zwerfvuil op te rapen. En dat was geen moeilijke taak. De ‘vruchten’ van de globalisering liggen letterlijk voor het oprapen. Papier, karton, veel plastic flesjes en blikjes.

Nationalisme en ecologisme zijn één strijd en daarom houden wij vandaag hier een lenteschoonmaak in onze natuur.

Bekijk meer foto’s.