Windturbines: dierenmoordenaars zowel op het land als op zee

De impact van windturbines op vogels, vleermuizen en insecten

wind zon biodiversiteit natuur

Windmolens vormen bij grote aantallen een ernstige bedreiging voor vogels, vleermuizen en insecten. Uit recent onderzoek blijkt dat de gevolgen voor vogelpopulaties vooral op langere termijn nog veel groter zijn dan eerder gedacht. Voor vleermuizen zijn windturbines nu al de grootste doodsoorzaak. Windturbines blijken ook een grote bijdrage te leveren aan de teruggang van het aantal insecten.

Lees verder: https://www.klimaatfeiten.nl/maatregelen/milieu-aspecten/fauna