En dagelijks groet het “alleenstaand incident”

Und täglich grüßt der Einzelfall. Foto: Montage unzensuriert.at

In de EU waart het alleenstaand incidentvirus.  Onze collega’s van Unzensuriert hebben het aantal van bekende voorvalletjes van deze maand in kaart gebracht.  Wordt geactualiseerd.  Vertaling overbodig.

Ga naar “Und täglich grüsst der Einzelfall”.

U kan daar doorklikken naar nog meer eenzame voorvalletjes in de voorbije maand en in Oostenrijk

Gewetensvraag

Is Duitsland crimineler geworden door de toestroom van immigranten, zijn deze crimineler dan bio-Duitsers?

Tijdens de Maybrit Illner-show mocht Beatrix von Storch, ondervoorzitster van de AfD,  komen debatteren met een vertegenwoordigster van de linkse ‘kein Mensch ist illegal’-clan.  Het werd een solo optreden, want haar opponent gaf forfait.  Schrik voor besmetting.

Een instinker.  Maybrit Illner wil de kijker duidelijk maken dat de AfD uit onverschrokken racisten bestaat.  Een negatief stemadvies voor de argeloze kijker.

Kijk gewoon even mee hoe Maybrit haar probeert te verleiden tot uitspraken die onmiddellijk de vloek der erfzonde zouden opwekken.  En hoe Beatrix duidelijk maakt dat de toestand nog veel dramatischer is dan de cijfers aantonen.  En hoe de FDP probeert de geit en de kool te sparen.  Automatische ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Rot-Grün gibt sich bei Illner hysterisch – weil ihre Politik offenbar versagt hat

Wordt bevestigd door Tania Kambouri, zelf van Griekse afkomst, auteur van Deutschland im Blaulicht – Notruf einer Polizistin“, die al jaren de poco omgang met criminelen van vreemde oorsprong aanklaagt:

“De frequentie van de criminaliteit bestond vroeger niet.  Het zijn veel immigranten, die deze problemen veroorzaken… en wij zijn quasi machteloos … We worden niet ernstig genomen omdat er geen straf dreigt.  Justitie laat hen lopen… ze begaan enkele uren later opnieuw een misdrijf… Dat wordt verder verteld… We zien hen regelmatig terug… zelfs als het tot een rechtszaak komt, worden ze meestal vrij gesproken… ja, radeloosheid… verschillende keren gekwetst… “

Haar verhaal wordt bevestigd door Claus Schaffer (politie), Schleswig Holstein:

 

 

 

Voor u een safari in Kenia plant…

Afbeeldingsresultaat voor kenia safari… moet u dit even lezen.

Precaire toestand in Kenia’s paradijs
‘Herders’ maken jacht op… blanken.  Safari-natuurreservaten en eigendommen van blanke burgers in acuut gevaar.

De situatie van blanke grondeigenaars in Afrika wordt steeds moeilijker.  Nu worden ze niet meer alleen in staten zoals Zimbabwe, Zuid-Afrika en Namibië door willekeurige maatregelen van de overheid en door plunderende zwarte ‘activisten’ onder druk gezet, maar ook in Kenia.  Vooral te wijten aan de komende verkiezingen.

Sinds het begin van het jaar heerst in de safariparadijzen van het centraal-keniaanse district Laikipia anarchie en geweld.  Ca. 10.000 Pokot, resp. Samburu-nomaden dringen illegaal in de natuurreservaten binnen.  Deze rondtrekkende ‘herders’ hebben naar schatting 135.000 runderen in de natuurreservaten gedreven, waar eigenlijk bedreigde wildsoorten zoals neushoorns, olifanten, nijlpaarden, giraffen, zebra’s, leeuwen en luipaarden een veilig toevluchtsoord moeten kunnen vinden.

Eigenaars van deze beschermde gebieden zijn meestal blanken, die in hun safariparken 4000 jobs in de toeristische sector gerealiseerd hebben en die nu hulpeloos uitgeleverd zijn aan het reilen en zeilen van de zwarte veekwekers.  Want die dragen niet alleen hun traditionele speren maar ook zwaar schietmateriaal, zoals AK-47ers, die dikwijls, maar  niet uitsluitend, uit de buurlanden Zuid-Soedan, Oeganda en Somalië geïmporteerd werden.

En zo trekken ze door de Keniaanse natuurreservaten – plunderen boerderijen en lodges, ruïneren flora en fauna en steken ten slotte alles in brand.  Natuurbeschermster Kuki Gallmann mocht het aan de lijve ondervinden.   Haar autobiografie “Ik droomde van Afrika” werd in 2000 verfilmd.

Wie zich verzet wordt mishandeld, als je bijzonder veel pech hebt, wordt je vermoord.  Tristan Voorspuy is één der ca. 30 slachtoffers.  De voormalige Britse officier en boer werd begin maart door een bende o.l.v. de Pokot’herder’ Samson Lokayi doodgeschoten toen hij de schade op zijn boerderij wou opmeten nadat de zwarten daar tekeer waren gegaan.

Dit boodt hij o.a. aan voor geïnteresseerde toeristen:

In de Europese media vindt men meestal een artikeltje onder de titel “Gevolgen der droogte in Oost-Afrika”, waarin benadrukt wordt dat de herders met hun kuddes “bewegingsvrijheid’ nodig hebben.  Het probleem ziet er enigszins anders uit.  De kuddes zijn gewoon te groot voor de natuurlijke habitat in de regio.  Veel vermogende Kenianers hebben nl. zwart geld in de runderteelt gestoken nadat de fiscus systematisch naar opvallend hoge banktegoeden speurde.    Maar dat is uiteraard een kant van de medaille die hier niet belicht wordt.
Bovendien worden de Pokot en Samburu stammen door sommige politici opgehitst, in de hoop daardoor bij de parlements- en presidentsverkiezingen op 8 augustus een beter resultaat te bereiken.

Om er maar één te noemen: Mathew Lekidime Lempurkel, afgevaardigde van het kiesdistrict Noord-Laikipia in de nationale assemblée te Nairobi (Controversery is Mathew Lempurkel’s second nature).  Hij is lid van de oppositie, Orange Democratic Movement (ODM) en viel recent opnieuw op door zijn haatvolle tirades tegen de blanken.  Twee dagen later werd Voorspuy vermoord.  Om die reden werd Lempurkei, die door de Samburu als held vereerd wordt, nu aangeklaagd wegens aansporing tot moord.   Hij verdedigt zich met het niet onterechte argument dat de regering zelf het chaos in Laikipia in de hand werkt met het doel daar de demografische meerderheidsverhouding te beïnvloeden.

Tenslotte profiteert president Uhuru Muigai Kenyatta, die opnieuw verkozen wil worden, drie keer door de gewelddaden der rondtrekkende herders.  Ten eerste kan hij de oppositie de schuld even, ten tweede verandert zo de bevolkingsstructuur in de regio, wat dan weer Kenyatta’s partijenalliantie, Jubilee Alliance, zou kunnen bevoordelen, en ten derde levert het stemmen op bij de zwarte bevolkingsmeerderheid als de indruk ontstaat dat de rijke blanken het gelag betalen… eender wie, eender hoe, wie of wat het veroorzaakt heeft.

Dat is meteen ook de verklaring waarom sommige der landbezetters wapens van het Keniaanse leger dragen.  In elk geval moet men ervan uitgaan dat de ‘onrusten’ nog minstens tot aan de verkiezingen zullen blijven duren.  Slechte vooruitzichten voor het toerisme in 2017 en voor alles en allen die de fauna en flora van Oost-Afrika willen beschermen.

¨Preussische Allgemeine

Het Vlaams Belang hoort ook tot de ‘oppositie’…

Afbeeldingsresultaat voor vlaams belang media… iets wat de poco media telkens weer ‘vergeten’ als ze de ‘oppositie’ aan het woord laten

Hier onze hardwerkende Barbara Pas bij haar tussenkomst in de Kamer over de steun van het land b aan de Saoedische vrouwenverdedigers:

Naar aanleiding van Franckens hoerastemming over de daadwerkelijke verwijdering van illegalen, criminelen, zakkenvullers en onze-zakken-plunderaars vroeg Barbara de uitzettingscijfers op bij de importsecretaris.  Die bleken niet bepaald wereldschokkend.

Uitzetting vreemde criminelen met ‘special flights’ allesbehalve spectaculair:
Bijna telkens wanneer enkele criminele vreemdelingen het land worden uitgezet is er een bepaalde staatssecretaris die daarover zegebulletins de wereld instuurt. Daarbij verkondigt hij aan al wie het horen wil dat hij zich daarin glanzend onderscheidt van zijn voorgangers.

Barbara Pas vroeg bij hem ter zake eens de feiten op voor de jaren 2010 tot en met 2016 en daaruit blijkt dat het in werkelijkheid allemaal helemaal niet zo spectaculair is. Er grepen weliswaar effectief veel meer vluchten plaats dan in het verleden, maar het aantal uitzettingen steeg amper doordat er veel minder personen per vlucht worden meegenomen.

In de eerste kolom het jaar, de tweede het aantal vluchten, de derde het aantal verwijderde personen.

2010     13     73
2011     13     155
2012     12     156
2013     12     126
2014     9     101
2015     25     154
2016     39     201

Uit deze cijfers blijkt dat er dus wel een zekere vooruitgang is op dat vlak, maar dat het allemaal toch nog altijd maar een druppel op een hete plaat blijft. Bovendien blijkt uit de gegevens van staatssecretaris Francken dat het merendeel van deze personen niet eens veroordeelde criminelen zijn. Van de 154 verwijderde personen uit 2015 zijn er slechts 42 veroordeelde criminelen (37,3), waarvan dan nog slechts 9 ‘zware gevallen’ (5,8%). Van de 201 uitgezette vreemdelingen met ‘special flights’ waren er slechts 42 veroordeelden (20,9%), waarvan 18 ‘zware gevallen’ (8,9%).

Barbara Pas: “Het is allemaal natuurlijk beter dan niets, hoewel dit soort vluchten al lang plaatsgrijpt, en ja, het gaat de hoogte in, maar dan wel heel bescheiden. Onder de indruk van deze cijfers ben ik helemaal niet en de uitzetting van criminele vreemdelingen via ‘special flights’ is zelfs ronduit teleurstellend.

Als men weet dat er ongeveer 4.500 vreemdelingen in de Belgische gevangenissen zitten, dan kan men alleen maar vaststellen dat het met 84 uitzettingen via ‘special flights’ op twee jaar tijd maar om een zeer minieme fractie gaat. Op dit tempo gaan we er hoegenaamd niet komen. Dit staat dus wel in schril contrast met de goednieuwsshow die de staatssecretaris daarover ophangt en ik zou de staatssecretaris dan ook aanraden om flink een versnelling hoger te schakelen alvorens nieuwe zegebulletins de wereld in te sturen. ”

En dan is er ook nog dit:

Los van het aantal vreemdelingen in de belgische gevangenissen,  4500 (Barbara P) of 5400 (Filip DW), is dit opiniestuk van een oud-leraar van de St. Gillisgevangenis (oud-leraar van wat?) zeer merkwaardig.  Hij bevestigt grotendeels de cijfers van vreemdelingen in de gevangenis: 43%.  Komt echter tot een heel andere conclusie.

Er zijn niet te weinig, maar wel te veel gevangenissen.  Hoe meer cellen, hoe meer criminelen – “de gevangenis-bevolking stijgt naarmate de celcapaciteit stijgt”. Lik-op-stuk beleid (quod non) maakt de zaak nog erger.  Armoede en buitenlanderschap zijn de ware oorzaken van criminaliteit:   “Hoe komt het dat er zoveel meer armen en buitenlanders zijn onder de gedetineerden?”  Waarschijnlijk moeten we voor hogere uitkeringen zorgen.  De oud-leraar vindt bovendien dat de drastische stijging van de overbevolking een teken van de sociale afbraak van onze welvaartsstaat is.  Nergens maakt hij enige allusie op de gewijzigde samenstelling van de bevolking – legaal of illegaal.

En zo komen we bij de uitzettingen van buitenlandse gedetineerden, “de verbanning”, noemt hij dit.  Kan niet, mag niet, wegens de “overbevolking van 600% in bv. Marokkaanse gevangenissen…”  Lees bij  Het Belgisch Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid heel zijn betoog voor een links fata morgana.

Er zijn kosten aan, zeggen ze bij ons.

 

 

 

Vluchtelingen ‘schaffen’ hoge cijfers in Merkelland

Afbeeldingsresultaat voor bereicherung(Bekende) Criminaliteit onder vluchtelingen is met 52.7 % gestegen.

Cijfers die ondanks a) aanmoedigingen om geen aangifte te doen, b) verticaal te klasseren, c) klassieke excuses, zoals ‘wist niet dat het verboden was, getraumatiseerd, verward, andere cultuur, niet geïntegreerd…’ boekdelen spreken.  De cijfers werden bekend gemaakt door het BKA, (Bundes Kriminal Amt) de Duitse federale recherchedienst.

Binnenminister Thoma de Maizière mocht het komen uitleggen in het parlement.  Hoe kan het nou dat de criminele daden der geliefde ‘vluchtelingen’ met niet minder dan 52.7% toenamen in 2016?  Een groei, bovenop de gekende criminaliteitscijfers.

Let wel, in de cijfers zitten niet de reeds gevestigde vreemdelingen die al een, twee of drie generaties in de Bundesrepublik wonen en eventueel zelfs een Duits paspoort verworven hebben.   De cijfers werden uitsluitend ‘geschafft’ door de nieuwkomers, de broodnodige vakkrachten.

In 2016 werd er dus een groei gerealiseerd van 52.7%, d.w.z. 174.438 ‘erkende’ wetsovertredingen en criminele daden (ook wetsovertredingen, maar van zwaarder gewicht) op het konto van Angela’s lieverdjes.  In totaal noteerde men 616.230 erkende criminaliteitsgevallen, ergo een kwart veroorzaakt door de nieuwelingen.  Let wel,de Duitsers-van-vreemde-oorsprong werden er niet uitgefilterd.  Dat zou pas stigmatiserend en racistisch zijn!

Wetende dat het aantal tafelschuimers 2% bedraagt van de totale Duitse bevolking, kan men niet anders dan hieruit concluderen dat de herkomstlanden niet bepaald hun elite naar de EU gestuurd hebben.

Conclusie: immigranten zijn niet allemaal slechte mensen, maar ze hebben gewoon meer slechte gewoontes.

Verwijzend naar het bovenstaande, deze video’s.  U vindt er talrijke op YT, zoek ‘importierte Kriminalität’:

Poco optimisme. Harde realiteit.

“De Wever blijft herhalen dat zijn ‘war on drugs’ zo’n succes is. Drieduizend dealers zijn in drie jaar tijd van straat geplukt. Allemaal goed en wel, maar de grootste en de gevaarlijkste Marokkaanse drugshandelaars heeft hij niet kunnen stoppen. Zij voelen zich meer dan ooit thuis in Antwerpen.”

“Borgerokko maffia”, dat is de titel van het misdaadboek van journalist Raf Sauviller. Het boek geeft een spannend overzicht van 20 jaar drugsmisdaad in Antwerpen. Volgens Sauviller hebben Marokkaanse families uit Borgerhout zich opgewerkt in de internationale drugshandel. De gevolgen zie je op straat. “Ik weet op de Turnhoutsebaan en op het Eilandje tientallen vennootschappen zitten die gelinkt zijn aan drugshandelaars.”

Lees meer in “Mocro-maffia neemt Borgerhout over”