“De grootste bedreiging voor een jonge zwarte is… een jonge zwarte!”

De bronafbeelding bekijkenLonden en criminaliteit.  Londen en veiligheid.  Londen en geweld.  Multi-cultureel geweld.  Of beter geïmporteerd geweld.  De olifant die niemand wil gezien hebben.

De video begint met een overval op een humorist, een Britse VIP uit de amusementswereld.  Niet bepaald een conservatieve patriot, maar ook geen uitgesproken vriend van het linkse Gutmenschen-dom dat sterk vertegenwoordigd is in het artiestenwereldje.  Gewoon om duidelijk te maken dat het iedereen kan overkomen, dat je nergens veilig bent.  Niet in je auto, niet in een winkelstraat, niet in een rustige wijk, niet in je eigen huis.

En wat er volgens de politieke correctheid niet mag verteld of bewezen worden is dat de criminaliteitstoename voor het grootste deel toe te schrijven is aan vreemde immigranten.  Diefstal en overvallen vanop rijdende brommerkes zijn populair, tendens stijgend.  De daders worden noch gepakt, noch gestraft.  De werkingsmiddelen voor de politie worden verminderd.  Geen mooi toekomstbeeld voor de rest van Albion.  Of andere Europese landen met een sterke instroom van exotische nieuwkomers.

Het is geen geheim dat vooral bepaalde etnische groepen verantwoordelijk zijn voor misdrijven allerhande.  Het is geen geheim dat zwarten – ondanks het feit dat ze ‘slechts’ 13% van de Londense bevolking uitmaken, waarvan de helft, 6.5%, jonge mannen zijn, verantwoordelijk zijn voor 26.5% van de misdrijven met wapens en/of zwaar geweld.  Zij lopen ook zelf het grootste gevaar om slachtoffer te worden van geweld omdat ze elkaar voortdurend aanvallen, wat ook door hun eigen politici en zelfs door een hogere politie-ambtenaar bevestigd wordt.

Trouwens, in de VSA is het gegeven al lang bekend.  Nu dus ook in het V.K. en andere landen met een grote diversiteit bij de bevolking.

Maar wij – blanken – mogen dat niet zeggen, want dan zijn we racisten.  En dat is een misdaad van een heel andere orde met in de nasleep jobverlies, geldboetes en zelfs gevangenis of erger.

We zochten in dit verband ons vorig artikel over de criminaliteitscijfers in Londen op en moesten voor de zoveelste keer vaststellen dat de begeleidende video intussen door YT verwijderd werd.  Een ongewenste waarheid moet immers in de doofpot gestopt worden.  Vanaf het ogenblik dat een video met een heikel thema een bepaald aantal keren bekeken, resp. geladen, werd, treedt een of andere waarheidscommissie, resp. censuuroverheid, in actie en laat de ongewenste beelden in een vergeetput verdwijnen.

De onzichtbare olifant in Londen

Nu zouden ook de zgn. ‘memes’ onder de EU-sloophamer vallen:

Britse justitie is niet “just”

De bronafbeelding bekijkenOver Tommy Robinson hebben we het al gehad.  Niet alleen over het tergend vonnis, maar ook over zijn overplaatsing naar een voor hem gevaarlijke gevangenis met een groot aantal kostgangers waartegen hij actie voerde.  Dat de vrees voor Tommy’s leven niet onterecht is – een fatwa, doodsbedreigingen – mag blijken uit onderstaande gebeurtenis.

Kevin Crehan (35) werd veroordeeld voor een jaar hechtenis omdat hij een boterham met hesp achtergelaten had aan een moskee in Bristol.  Nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten, werd hij in de gevangenis vermoord.  Het onderzoek loopt…loopt… loopt…

In schril contrast met een man die een maaltijd aan huis leverde.  Hij trok een kruis van de voordeur, wachtte vervolgens tot de deur geopend werd, glimlachte, nam een fooi in ontvangst en… werd door een bewakingscamera gefilmd.  Bewijs genoeg.  De werkgever ontsloeg de man, de politie onderzoekt… onderzoekt… onderzoekt…

Beide gevallen zijn geen rechtszaak waard en al zeker geen rechtvaardiging voor een gevangenisstraf.  De ene kreeg een jaar hechtenis, dat hij met de dood moest bekopen,  de andere kreeg krijgt een oneindig onderzoek dat leidt tot niets.  De ene was een christen, de andere is een moslim.

Zwaar criminele bajesklanten bekeren zich tot de islam uit angst voor lijf en leden.  Chantage, knokpartijen, verkrachtingen, folteringen of moord… Dit zijn de mogelijkheden die ongelovigen in de Britse gevangenissen te wachten staan door moslimbendes.

 

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen…

Afbeeldingsresultaat voor een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen frans… justitie wel.  Het zijn duidelijk geen ezels…

“Na een klopjacht van 30 uur is de geradicaliseerde gevangene Abdelouafi T. (31) dinsdagavond opgepakt nadat hij niet was teruggekeerd uit ‘beperkte detentie’. Dat hij de Antwerpse gevangenis überhaupt overdag mocht verlaten, doet heel wat vragen rijzen, zeker twee weken na de aanslag in Luik. De man staat bekend als extremist én bedreigde vorig jaar al de politie toen hij het ook op een lopen had gezet…”

HLN: Geradicaliseerde gevangene bedreigde politie al eerder: “Had ik mijn wapens bij, jullie waren eraan”

 

 

“Breek de stilte”

Geert Wilders en Filip Dewinter trokken naar Londen om deel te nemen aan een betoging #Free Tommy die de arrestatie en veroordeling van Tommy Robinson aanklaagt en verwerpt.  Lees de toespraak van Filip DW “Break the silence”, “breek de stilte”.  In onderstaande video hoort en ziet u Filip DW en Geert Wilders.  Of ze ooit nog voet op Brexitgrond mogen zetten?

Lees: Meer dan 20.000 betogers in Londen voor de vrijlating van Tommy Robinson, Vlaamse pers hult zich massaal in stilzwijgen

De bronafbeelding bekijken

Teken Tommy Robinson vrij!

 

Ook Duitse joden weigeren de olifant te zien…

De bronafbeelding bekijkenMerkelland is ‘entsetzt’. Diep verontwaardigd en geschokt. Nog maar eens. Omdat een jong meisje verkracht en vermoord werd. Door een ‘vluchteling’. Een moslim. Ze is niet de eerste en ze zal niet de laatste zijn.  Met de regelmaat van een klok duikt in Merkel-land een nieuwsfeit op in een quasi verplicht-verzwegen rubriek waarvoor de media en politiek liefst wegkijken… tot er iets gebeurt dat de Merkellanders dieper treft dan gewoonlijk.

Maar waarom is deze moord zoveel erger, schokkender, dan al deze in het verleden en – waarschijnlijk – de toekomst? Omdat het slachtoffer – Susanna Feldmann – een joods meisje is. En dat maakt dat de schuld duizend keer zwaarder doorweegt dan bij een christen of atheïst slachtoffer. 73 jaar na WOII gaat de doorsnee Duitser – jong of oud – nog steeds gebukt onder de Erfzonde.

Met ontzetting bejammert de ‘Zentralrat der Juden in Deutschland’ de moord op de 14-jarige Susanna Feldmann. Wijselijk wordt gezwegen over de rol die deze vereniging recent speelde en speelt – vooral dan tijdens de laatste drie jaar – toen Duitsland overspoeld werd door een tsunami van jonge mannelijke moslims.

  • Was het niet uitgerekend deze jodenvereniging die Merkels vluchtelingenpolitiek steunde en de humanitaire verantwoordelijkheid van Duitsland tot in de eeuwen-der-eeuwen benadrukte?
  • Was het niet uitgerekend de “Jüdische Allgemeine”, het joodse vakblad van de “Zentralrat”, die bij elke gelegenheid, quasi elke donderdag, de wekelijkse publicatiedag, tegen de AfD, tegen Trump en tegen alle andere “rechtse politici en aanverwanten” te keer is gegaan?
  • Was het niet uitgerekend mevrouw Charlotte Knobloch, die von 1997 tot 2006 ondervoorzitster en aansluitend tot 2010 voorzitster van de “Zentralrat” was, die op 14 maart van dit jaar de akela der Gutmenschen feliciteerde voor haar herverkiezing als kanselier?

„Ich gratuliere Frau Dr. Angela Merkel von Herzen zu ihrer erneuten Wahl zur Bundeskanzlerin. Sie hat Herausragendes für unser Land geleistet. Ich schätze Sie als integ[e]re Persönlichkeit, ihre besonnene und zugleich bestimmte Politik und ihre geschichts- und verantwortungsbewusste Haltung, die sie zu einer Garantin für Freiheit und Demokratie macht. Ich habe tiefes Vertrauen in ihre Amtsführung und bin überzeugt, dass es ihr gelingen wird, die enormen nationalen und internationalen Herausforderungen zu meistern. Es geht jetzt darum, die destruktiven Kräfte in unserem Land und die Fundamentalisten jeder Couleur entschlossen und konsequent zu bezwingen. Die gesellschaftliche Spaltung darf sich nicht vertiefen und muss überwunden werden. Die europäische Einigung ist auf allen Ebenen zu festigen. Ich bin erleichtert, dass wir ab heute wieder eine stabile und engagierte Regierung haben, die um ihre Verantwortung weiß. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten einen demütigen, selbstkritischen und hoch engagierten Einsatz für unser Land und das Wohl der Menschen. Dann wird es auch gelingen, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen. Und das ist dringend nötig.“ (Charlotte Knobloch op facebook 14.3.2018)

Ned. vert.: “Ik feliciteer mevr. dr. Angela Merkel van harte met haar herverkiezing tot kanselier.  Ze heeft iets buitengewoons voor ons land gepresteerd.  Ik bewonder haar voor haar integere persoonlijkheid, haar terughoudende en tegelijkertijd beslissende politiek en haar historische en verantwoordingsbewuste houding, een garantie voor vrijheid en democratie. Ik heb diep vertrouwen in haar leiding en ben ervan overtuigd dat het haar zal lukken de enorme nationale en internationale uitdagingen te meesteren.  Het gaat er nu om de destructieve krachten* in ons land en de fundamentalisten van eender welke kleur** vastberaden en consequent de wacht aan te zeggen….”

*… waarmee ze naar alle waarschijnlijkheid niet Merkels beschermelingen bedoelt

**… waarmee ze naar alle waarschijnlijkheid niet de gepigmenteerde nieuwkomers wil beschuldigen

Bij alle respect voor een “overlevende” van de Erfzonde, mag dat diepe respect er niet toe leiden dat men een publieke persoon, een leidinggevende politica, niet mag bekritiseren voor haar gevoerde desastreuze politiek.
Mevrouw Knobloch doet zichzelf en haar joodse vereniging geen plezier. Met haar applaus keurt zij immers de koers van een politica goed, die ervoor verantwoordelijk is dat een lid van de joodse gemeenschap, Susanna Feldmann, niet de kans kreeg volwassen te worden.
De “Zentralrat” weent nu krokodillentranen, beklaagt de gewelddadige dood van de tiener Susanna, en applaudisseert tegelijkertijd voor de politiek verantwoordelijken, die de grenzen voor deze criminelen (zowel voor het faciliteren van hun aankomst als de vlucht voor justitie) wagenwijd open gezet heeft en die de door hen begane misdrijven in Duitsland niet met de nodige consequenties bestraft.
Het is niet alleen onlogisch en inconsequent. Het negeert bovendien de slachtoffers en de gevoelens der familie, vrienden, geloofsleden en anderen die door haar dood getroffen zijn.
En wat betreft mevrouw Knobloch, die houdt zich voornamelijk bezig met het beschimpen van Alexander Gauland (AfD), goed wetende dat joden in Duitsland een gelijkaardige status als de Heilige Koe in Indië genieten.

U ziet en hoort de evenwichtige rede van Alexander Gauland (AfD) in de Bundestag n.a.v. de 70ste verjaardag van de staat Israël, waarmee hij en zijn partij Israël steunen (april 2018).  Maar hij laat niet na op de verantwoordelijkheid van Merkels vluchtelingenpolitiek te wijzen – twee maanden later krijgt hij gelijk door de verkrachting en moord op Susanna:

“Antisemitisme mag niet tot ‘collateral damage’ (niet te vermijden nevenschade) bij een verkeerde vluchtelings- en immigratiepolitiek leiden. Mocht in dit huis (Bundestag) hierover enigheid heersen dan zou dat een groot winstpunt betekenen…”

Zou de Zentralrat nu opnieuw aandringen op een “antisemitisme verantwoordelijke” in Merkels kabinet?  Of is de olifant nog steeds onzichtbaar voor de Zentralrat?

 

De onzichtbare olifant in Londen

De bronafbeelding bekijken

Londenaars snappen het niet.  De criminaliteit in de multiculturele hoofdstad van Brexitland stijgt.  En stijgt.  En blijft stijgen. Zelfs de geliefde multiculturele burgemeester zit met zijn handen in zijn haar.

Criminaliteit in zijn geheel: + 15%
Moordcijfers: + 44%
Verkrachtingen: +20%
Woninginbraken: +32%, waarvan slechts 1 inbraak op 9 opgelost en tot een rechtszaak komt                                                                                                        Mesaanvallen: +21%

Niemand snapt waarom.  Niemand?  De journalist vraagt op straat naar de mening van voorbijgangers.  Enkele antwoorden:

– Verveling! Jonge mensen krijgen niet genoeg (bege)leiding om aan het werk te blijven – ze vervelen zich
– misschien moeten we gewoon naar New York verhuizen
– suggestie van een rechter: messen minder scherp maken
– er worden meer aangiftes gedaan
– Brexit
– meer armoede
– kwaadheid
– politie heeft geen fondsen om winkeldiefstallen tegen te gaan, maar wel om “haatboodschappen” op het internet te vervolgen: 1400 gevallen verleden jaar
– geen idee, maar waar ik woon heb ik er geen last van…
– in de arme wijken, niet hier in het centrum van Londen                                                  – xenofobie…

Maar niemand ziet de spreekwoordelijke olifant…

 

 

Het woord “illegaal” wordt illegaal (2)

Als een slechte tv-reeks wordt het kafkaverhaal der arrogante illegalen –  “Kraken illegaal?  Ik ben ook illegaal!  Lacht ronduit…) – uit Amsterdam voortgezet.  Ditmaal op verplaatsing in Amstelveen.  Sommige bewoners van de wijk zijn eerder berustend – murw – anderen nemen geen blad voor de mond.  Ze moeten terug naar hun eigen land.  Punt.

Dat de “We are here”-illegalen niet zachtzinnig te werk gaan bij hun zoektocht naar een nieuwe te bezetten woning kan u in de tweede video bekijken.  We blijven ons verbazen over het Gutmenschendom… (derde video)

Politici-lafbekken!

Het woord “illegaal” wordt illegaal

29 keer kraken? Moet kunnen.

 

Donald Ewen Cameron, de dromendief

Afbeeldingsresultaat voor dromenvangerEen ideetje van de CIA… de maakbare – bestuurbare – mens

Een Schots-Canadese-Amerikaanse psychiater genaamd Donald Ewen Cameron had een satanisch idee, nl. hij wou een manier vinden om de menselijke hersenfunctie volledig te veranderen, waardoor een nieuwe – andere – mens zou gecreëerd worden met voorgeprogrammeerde gedachten, emoties en overtuigingen.

Volgens dr. Cameron komen al onze gedachten, gevoelens en moraal voort uit twee bronnen:

  • 1. Het verleden, onze herinneringen
  • 2. Het heden, de perceptie van het verleden, hoe we herinneringen verwerken

Om een nieuwe mens te creëren moet eerst de oude uitgewist worden.  Hij moet een wit blad worden dat opnieuw kan beschreven worden.  Daarom moet hij hem blootstellen aan een grote schok, die het verleden totaal uitgomt.

Cameron probeerde zijn theorie met experimenten op zijn psychiatrische patiënten, gaf hen zware elektrische schokken en hallucinerende middelen totdat ze hun herinneringen verloren en elk realiteitsgevoel, elk natuurlijk reactievermogen – zoals de natuurlijke moederzorg – weggewist was.

Het onderzoek werd gefinancierd door de CIA…

Hij werd als specialist bij de Nürnberg-processen geraadpleegd.  Hij was van mening dat de Duitse cultuur en de bevolking moest veranderd en gereorganiseerd worden.  Immers, zo luidde zijn conclusie, hun natuurlijke drang naar orde, status en autoritaire leiding maakte de Duitse bevolking tot een bedreiging voor de wereldvrede binnen 30 jaar.  Om die reden moest het Westen maatregelen nemen om de Duitse samenleving te reorganiseren.  Intussen heeft de geschiedenis – we hebben godzijdank onze herinneringen nog – ons geleerd wie of wat de wereldvrede bedreigt.  Al doen de poco politici en media hun uiterste best om ons hersendood te maken.

Zeer angstaanjagend.  In de video’s vindt u verschillende getuigenissen over de gevolgen van de Cameron-behandeliing.  Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Brilleke nodig?

foto van Filip de Man.
Minister van Justitie Geens (CD&V) en minister van Binnenlandse zaken Jambon (N-VA) blijven, samen met de rest van de belgische regering, koortsachtig zoeken naar de drijfveer van de meervoudige moordenaar in Luik. De olifant in de kamer willen ze niet zien…

Ook met deze zogenaamde rechtse regering lopen er meer gekken rond dan er opgesloten zitten!

foto van Jan Boons.