Quo vadis, Syria?

We beginnen met de gebruikelijke berichten uit Idlibistan.  In het democratisch paradijs der “gematigde rebellen” – Idlib – zijn rooftochten al dan niet met fatale afloop door gemaskerde mannen schering en inslag.  Daar bovenop komen ontvoeringen en moorden van vreedzame politieke activisten, journalisten, medisch en humanitair personeel.  Nadat ze een kopje kleiner gemaakt zijn, worden hun huizen leeggeroofd.  Logisch, toch?  Doden hebben geen bezittingen nodig.  Wie toevallig in de weg loopt, wordt neergemaaid.  Zowel HTS (al-Nusra) als ISIS zijn verantwoordelijk.  In de steden en dorpen proberen “veiligheidscommissies” de bevolking te beschermen.  Zo wordt plaatselijk het dragen van maskers verboden, worden er controlepunten opgericht op de belangrijkste wegen.  En ja hoor, ook daar is in Sinterklaastijden Zwarte Piet op pad, want de verantwoordelijkheid wordt in de schoenen geschoven van ISIS én – u raadt het – ondergedoken regeringscellen.    Het “probleem”, de rooftochten, moorden, ontvoeringen e.d., blijft moeilijk op te lossen omdat er talrijke milities elkaar het licht in de ogen niet gunnen en er van enige coördinatie geen sprake kan zijn. (…)

De niet-gecoördineerde “gematigde rebellen” kunnen ongeveer als volgt ingedeeld worden:

(National Front for Liberation) – 47% (de zgn. gematigde rebellenmilities onder de hoede der Ottomanen, bevinden zich voornamelijk in het noorden waar ze de Koerden en christenen het leven zuur moeten maken), – / – 46% (zijn qua operatieregio’s een pak flexibeler) – Jaysh al Izza – 4% – (Turkistan Islamic Party, de nietsontziende Oeigoeren, niet te verwarren met de Turken, strijdmakkers met HTS) – 2% – andere lieverdjes – 1%.

Enige zin voor humor bij de spottekenaars van de HTS nieuwsstek Ibaa, kwestie van hun betrouwbaarheid aan te tonen aan mede/tegenstanders:

“HTS doden activisten – HTS zijn handlangers van het regime”

HTS zou zelfs een regering hebben, met een ministerie van onderwijs, dat wij alleen maar kunnen benijden.  Hervorming van het onderwijs, nieuwe leerplannen… niet met HTS.  Het oude shariaplan is goed genoeg.  Wie niet voldoet aan strenge eisen van HTS krijgt geen toelating de kroost te onderwijzen.  Zonder officiëel HTS – lees al-Nusra – sharia statuut is het verboden kinderen te leren lezen en schrijven.  Leren schieten, steken en hakken mag wel; dat staat onder de hoofding culturele ontplooiing van het religieministerie.

En treinen… die kunnen ze missen.  HTS steelt de spoorlijnen om hun stellingen te versterken of om het metaal te verkopen op de zwarte markt.

Ten oosten van de Eufraat blijven de Koerden trouw op wacht bij de door de VSA in beslag genomen oliebronnen.  Af en toe zijn er schermutselingen met ISIS. 95% der Syrische olie wordt door de VSA “beheerd”.  Wie pompt de olie op?  Wie verkoopt ze?  Wie zijn de klanten? Wie krijgt de opbrengst?

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Verleden jaar heeft de voormalige premier van Qatar, Hamad Bin Jasem, op de Qataarse TV toegegeven sinds 2011  137 miljard dollar uitgegeven te hebben om Syrië te destabiliseren.  Hoeveel zou het koninkrijk der Saoedi’s dan wel daar voor over gehad hebben?  (Meer in deze video) Opmerkelijk was de voorzet der VSA, die met zes Golfstaten (S.A., de VAE, Koeweit, Oman, Bahrein én Qatar), uitgebreid met Jordanië en Egypte, een Arabische NAVO willen oprichten tégen Iran.  (…) Alsof S.A. een militaire aanval te vrezen heeft…  Ze mogen daar echter op hun twee oren slapen; de VSA hebben slechts één reden om aanwezig te blijven in het M.O. – ze moeten Israël beschermen.  Met olie heeft het niets te maken; ze hebben er meer dan voldoende van. (…)

Intussen togen de handelsministers van Turkije en Qatar naar Teheran om daar een handelsovereenkomst te sluiten, wat waarschijnlijk ook voor de Syrische regering geen windeieren zal leggen.  Niet écht naar de zin van de VSA, Israël en S.A.. (…)  Zo zie je maar hoe snel de kaarten herschud worden op internationaal niveau – vooral als het om geld en macht gaat.

Turkije wil aantonen dat ze een betrouwbare partner zijn bij de bezetting van Syrië.  Naar verluidt zou een aantal Turkse militaire experten, gespecialiseerd in chemische en biologische oorlogsvoering, in de HTS-“geregeerde” regio in Idlibistan aangekomen zijn van waaruit de bommen met chemische gassen afgevuurd werden naar de burgerbevolking van Aleppo op zaaterdag 24.11.2018.  Zij willen elk bewijs veilig stellen in afwachting van de OPCW-komst. (…)

En via een Turkse handelaar zou de internationaal-gemotiveerde HTS 100 gewapende drones gekocht hebben.  Ze werden naar verluidt in ontvangst genomen door Marokkaanse en Libische HTS-strijders.  Het was trouwens niet de eerste vracht.  Eveneens internationale HTS-experten, van Britse en Franse nationaliteit,  (… u herinnert zich de gevleugelde woorden “een beetje knoeien aan de keukentafel”) zouden drones aanpassen, zodat ze lichter zijn en granaten met chemische inhoud kunnen vervoeren.  (…)

Omgekeerd is er ook beweging: een drone zou het transport van olie vanuit HTS-gebied, opgepompt in de door de VSA-YPG-ISIS gecontroleerde Deir Ezzor regio, ten oosten van de Eufraat,  richting Turkije vastgelegd hebben.  Ze gebruiken daarvoor de oude ISIS-route.  En dit kan dan zomaar?  Slapen de Amerikanen?  (…)

En dan hebben we nog het niet verbazingwekkende nieuws dat de VSA de Syrische strijdkrachten aangevallen hebben in de Al-Tanf regio.  U weet dat de VSA daar de facto de regio bezet hebben en het ook zo willen houden.  Kwestie van Israël te beschermen…  Idem dito voor de Homs regio, maar daar wilden ze eigenlijk ISIS raken. (…)

Tot slot, optimistischer nieuws:

Op sociale media circuleren grapjes na de “rellen” in Parijs, ook de “Franse Lente” genoemd.

Graffiti: “Het volk wil de val van de regering.”

De eerste vluchtelingen uit de Franse hoofdstad, met schrik in hun benen voor het geweld,   zouden in Aleppo aangekomen zijn, waar ze moeten beloven niet opnieuw een “mandaat” te willen invoeren:

Historische artefakten keren terug nadat ISIS ze gestolen had om ze aan het buitenland te verkopen:

Een Salve Regina met beelden uit de Krak des Chevaliers, met dank aan de Chrétiens d’Orient:

Als zelfs Grüne jongens al protesteren tegen justitie in Merkelland…

De bronafbeelding bekijkenAlleen al in Baden-Würtemberg telt men 30.000 niet uitgevoerde arrestatiebevelen tegen “vluchtelingen”. ..  in totaal in heel Merkelland 175.000…  en toch moet het Zelfmoordverdrag door de strot der Duitsers geduwd worden…

En vanaf wanneer wordt een asielzoeker uitgewezen, is hij zijn erkenning kwijt, en wordt hij eventueel nog “slechts” geduld?

Met een puntensysteem wil de politie op tijd “herkennen” of en wie crimineel wordt.  Wie van Merkels beschermelingen 60 punten op zijn kerfstof heeft, wordt uitgewezen… Se non è vero…

Als een slechte weersvoorspelling publiceert Der Spiegel voor betalende abonnees het puntensysteem, vergeet echter niet te vermelden dat “slechts een kleine minderheid” chronische criminele neigingen heeft.

1 punt voor bv. diefstal of zwart rijden (kleine misdrijven die door de vingers gezien worden, 10 punten voor minder speelse zaken, zoals drugshandel, waarop minstens een jaar gevangenissraf staan, 70 punten worden pas uitgedeeld voor zware criminele feiten waarop normaal gezien een levenslang vonnis uitgesproken wordt, zoals bv. voor moord.    Als Mutti’s beschermeling 60 punten bijeen geraapt heeft, dan kan het eventueel* tot een verwijdering van het Duitse grondgebied komen.  Zo kan hij bv. 59 keer iemand overvallen en beroven, want hierop staat slechts 1 strafpunt per roofoverval, of 6 keer veroordeeld worden voor drugsfeiten, of eveneens 6 keer iemand halfdood slagen.

*Eventueel… want als de man afkomstig is uit oorlogsgebied, dan wordt hij vanzelfsprekend niet naar zijn thuisland gebracht, kwestie van hem niet in gevaar te brengen.  Dan verandert zijn status in “geduld”…

 

 

 

De vloek van de visumvrijheid…

De bronafbeelding bekijken… of de zegeningen van de EU… kies zelf maar…

In Merkelland kon men een forse stijging van asielaanvragen uit Georgië noteren.  Dit jaar overstegen de aanvragen deze van de Turken en belandt het Prachtland uit de Kaukasus op plaats zes van economische toeristen, die niet van plan zijn na drie maanden verblijf met een toeristenvisum huiswaarts te keren.

Van de 6340 asielprocedures die in 2017 in Merkelland op hun asielgehalte beoordeeld werden, konden slechts 130 met een positieve – al dan niet tijdelijke (die in de praktijk eeuwigdurend is) verblijfsvergunning rekenen.  M.a.w. ca. 2% der aanvragers worden geacht “bescherming” nodig te hebben.  Raar fenomeen: Georgië wordt algemeen als het meest democratische land uit de regio beschouwd (… wat niets te betekenen heeft… wij Vlamingen zijn ervaringsdeskundigen in de constellatie “belgië”…),  het droomt van een EU-lidmaatschap én zou bovendien een gewillig nieuw lid van de NAVO in de toekomst willen zijn.

Om deze redenen werd de visumplicht door de EU-bonzen afgeschaft.  “De Zuid-Kaukasus is een strategische regio van de EU, met dewelke we goede relaties moeten onderhouden”. Intussen gaan er stemmen op om – wegens de toevloed van Georgische “vluchtelingen” – of het nieuwe mechanisme, dat de visumvrijheid eventueel tijdelijk kan opschorten, zou moeten geactiveerd worden.  Dit kan worden in gang gezet bij een duidelijke stijging van ongegronde asielaanvragen of wanneer de nieuwkomers voor een veiligheidsprobleem zorgen.  En/of.  Bij de Georgiërs zijn beide redenen van toepassing.

Echter… u raadt het… de EU-commissie ziet dit liever niet gebeuren: “een diplomatieke atoombom”.  Die wil eerst proberen of het misbruik door “een betere samenwerking” met de Georgische regering kan ingedamd worden.   Zo zou de Georgische regering de EU beloofd hebben bv. een publieke ontradingscampagne op te starten.  Een poging Georgië bij de lijst der veilige herkomstlanden in te delen, waardoor geweigerde asielbedriegers vlotter naar hun vaderland kunnen uitgewezen worden, werd door de Duitse Groenen echter geblokkeerd.

Na het opheffen van de visumplicht voor Georgiërs in 2017 verdrievoudigde in Merkelland het aantal tafelschuimers uit Georgië.  In 2017 tot op heden 3000 aanvragen,  met een voorkeur voor NRW en Saksen.  Geef ze eens ongelijk: de plaatsvervangende voorzitter van de SPD in Dresden illustreerde:  Een asielzoeker krijgt van de Duitse staat (… en van de belastingbetalers) een gratis woning en ca. 400 euro zakgeld.    Volgens Duitse maatstaven eerder bescheiden.  Een koppel: 800 euro.  M.a.w. het viervoudige van het doorsneeloon in Georgië.  Een vliegticket richting Merkelland is dan geen slechte investering voor een mogelijke win-for-live.  Bovendien zonder kosten aan mensensmokkelaars.

In september en oktober vlogen twee chartervliegtuigen met ca. 100 Georgische burgers van Leipzig naar Tiflis.  De kosten voor een uitzetting van immigranten met een chartervlucht belopen ca. 95.000 euro.  Volgens info van het Saksische binnenministerie bevinden zich in hun Bundesland momenteel nog 511 Georgische staatsburgers, wiens asielaanvraag geweigerd werd.

En… als klap op de vuurpijl een niet onbekend gegeven – volgens het Saksische justitieministerie is het aantal Georgische gasten in de gevangenissen buitengewoon hoog.  Georgië staat op plaats vier, na Polen, Tunesië en Libië.  De kosten voor vertalingen hebben zich vervijfvoudigd in een periode van drie jaar.  De Georgische taal hoort tot de talen, waarvoor een stijgende vraag is bij tolken van de politie, rechtbanken en ziekenhuizen.  (…)

Ook in dit land noteert men soortgelijke problemen als in Duitsland.  De titel van het artikel: “De EU slaat alarm over stroom Georgiërs en Albanezen” is misleidend.  Niet de EU, wel de populaire asiellanden, maken zich zorgen.

 

De Januskop van Gérard Collomb

De Franse voormalige binnenminister Gérard Collomb is een man met twee gezichten. Enerzijds de mede-oprichter van de PS (socialistische partij), voorstander van de immigratie. Anderzijds de privé persoon Collomb, die de massale immigratie scherp analyseert.

“Vandaag leven we naast elkaar, morgen staan we als vijanden tegenover elkaar.”

Met deze woorden gaf hij op 3 oktober de ministeriesleutel over aan de Franse premier Edouard Philippe, die tot de aanstelling van de nieuwe binnenminister Christophe Castaner op 16.10.18, ook het binnenministerie onder zijn hoede nam.

“Vandaag regeert het recht der sterksten in talrijke stadsdelen. Drugshandelaars en radicale islamisten kwamen in de plaats van la République.”

Deze alarmerende woorden sloegen als in als een bom. Velen beschouwden Collombs woorden als de erkenning van de multicul-mislukking en als een vlucht voor de verantwoordelijkheid.
Een maand later publiceerde het rechts politieke blad “Valeurs Actuelles” een inofficieel gesprek dat Collomb in februari met een redacteur van het blad voerde. Daarin verklaarde de minister o.a.

“Die mensen willen niet samen leven (Nvdr… met ons)… De immigratie is één der hoofdoorzaken… Wij hebben geen nood aan meer immigratie in Frankrijk… De verschillende vormen van gemeenschappen staan steeds vijandiger tegenover elkaar. Het wordt zeer brutaal… Er blijven ons slechts nog vijf, zes jaar om het ergste te verhinderen.”

De privé man Collomb geeft daarmee Marine Le Pen gelijk met de “aankondiging van een burgeroorlog”. Begin november echter relativeerde de politicus in “Europe 1” de inzichten van de privé persoon Collomb en herhaalde het mantra van het linkse wegkijken dat de toenemende criminaliteit niets met de immigratie te maken heeft. Op de vraag wie er dan “als vijanden tegenover elkaar staan” antwoordde hij: “De bewoners die ten einde raad zijn en de bendes. “
I.p.v. een genadeloze bestrijding van het geweld te eisen, wil Collomb, door een jacobijns centralisme gedreven, het geweld over heel het Franse grondgebied verdelen: “We moeten ermee stoppen de problemen lokaal op te lossen; we hebben een totaalplan nodig. We moeten erin slagen overal een sociale mix te verkrijgen. Het ergste, dat we absoluut moeten vermijden, is dat we daarin niet slagen.”

Deze ideologische blindheid verklaart, ondanks privé persoon Collombs uitlating over de desastreuse gevolgen van de immigratie bij “Valeurs Actuelles”, dat hij een wet voorbereidde waardoor de legale immigratie van 200.000 personen per jaar vergemakkelijkt en/of aangemoedigd wordt. Familiehereniging is nl. vanaf nu mogelijk indien men ooit eens de zgn. levenspartner van een in Frankrijk wonende immigrant geweest is. Daar dit concept sowieso in Afrika niet vastgesteld of gecontroleerd kan worden, kan in feite iedereen naar Frankrijk komen.

Intussen stelt de politie in de banlieus niet alleen de totale mislukking van de multicul vast, maar ook van de 68-iger welvaartsstaat. Een politiecommandant in “Valeurs Actuelles”:

“In de banlieus, waar de vaderfiguren gemist worden, zijn alle taboes weggevallen. De verhouding tot het leven, tot de dood, is volledig in elkaar gestort. De kinderen worden niet meer opgevoed, ze worden gevoed.”

Ter vergelijking: in heel Frankrijk groeit 22% der kinderen bij alleenstaande opvoeders op – in de banlieus (cijfers van 2012) is het ca. 28%. De gezinnen van islamitische en Afrikaanse origine zijn bijzonder instabiel door de ondergeschikte rol der vrouw, resp. de wijdverspreide polygamie.
Daar waar in hun thuislanden de eer van de stam en economische noodzaak voor een stabilisering van de verhoudingen zorgen, vallen deze aspecten in Frankrijk (Nvdr… niet alleen in Frankrijk) weg en worden door de zegeningen der welvaartsstaat zelfs verhinderd. De kinderen groeien niet alleen gezins- maar ook cultureel ontworteld op, vooral als hun ouders zelf uit verschillende culturen stammen. De terugval op de islam en het bendenlidmaatschap is dikwijls de gemakkelijkste manier om zich een identiteit aan te schaffen. (Wie zin en tijd heeft kan hier de video van een klein uurtje bekijken – ondertiteling en geaut. vertaling onderaan: Une France malade de sa banlieu)

Gezien de situatie in de banlieus is het puur cynisme dat de links-liberale Franse regering nu plant door de legalisering van de kunstmatige bevruchting zonder vader een deel van de problemen in de banlieus algemeen te maken. Collomb ziet in deze maatregel vanzelfsprekend geen grote problemen. (…)

Herinneringen aan 11.11.2017

De bronafbeelding bekijkenBrusselse beloftes…

Wie herinnert zich nog 11 november 2017, het straatgeweld in Brussel na de voetbalmatch Marokko – Ivoorkust?  En dan hadden de Marokkanen zelfs nog gewonnen…

Onze redactie mocht een persmededeling ontvangen van de eigenaars der gebouwen, waarin o.a. de Galeries du Meuble en privé appartementen van burgers ondergebracht zijn,  die tevergeefs wachten op de beloofde integrale schadeloosstelling door de hoofdstad van Europa.   Zij organiseerden een persconferentie in hun winkel op 9 november ll.  U vindt hieronder de tekst:

 • 11/11/2017: voetbalmatch Marokko-Ivoorkust: om de overwinning te vieren: vernieling en plundering met brandstichting van de winkel.
 • PV dd. 30.11.2017: hierin staat 2x vermeld dat de burgemeester in het bijzijn van getuigen heeft verklaard dat de stad alle kosten zou betalen die niet door de verzekering zouden zijn gedekt, en dat de stad ze zou verhalen op de daders.
 • (Nvdr: M.a.w. wij, de belastingbetalers en niet die relschoppers, want zoals bekend kan men een kei niet stropen.)
 • Er is geen verzekering tegen diefstal, wegens te duur. Men kan immers ook niet ongemerkt de winkel leeghalen. Maar wie denkt dat zoiets zou kunnen gebeuren. De videobeelden bewijzen duidelijk dat de politie gedurende 47 minuten heeft moeten toekijken. Er stond nochtans een volledig peloton, gewapend met helmen, schilden, traangas en waterkanon op minder dan 150m van de winkel!
 • Omwille van de hoge schade hebben we een onafhankelijk expert aangesteld om het schaderapport op te stellen.
 • De totale schade bedroeg 53.700 €. Na aftrek van de tussenkomst van de verzekering bleef nog 24.900 € over. In mei ontvingen we via Entreprendre.brucity 1.049 € vanwege federaal minister Ducarme, en 6.900 € vanwege de stad Brussel. Er blijft dus nog 16.900 € over, saldo dat de stad niet wil betalen.
 • Door de stad worden we van het kastje naar de muur gestuurd. In augustus bezoek bij burgemeester Close. Die zal de schepen van middenstand aanspreken. Geen antwoord. In oktober, na aandringen: 2 bezoeken bij de stadssecretaris Symoens, die zich zeer arrogant heeft opgesteld.
 • Symoens (een stadssecretaris beslist toch niet over de uitgaven van de stad!): tijdens deze bezoeken zegt hij dat er geen verliezen worden terugbetaald, en dat er geen facturen zijn van de betwiste posten. Gisteren kwam de zaak terug voor op het schepencollege. Vandaag wist Symoens aan de telefoon te vertellen dat reeds in november door het schepencollege werd beslist om enkel de materiële schade te vergoeden, en geen morele. Maar er werd géén morele schade in rekening gebracht!
 • De 16.900 € die de stad weigert terug te betalen:
  1) De kosten van het dringende eigen werk (bewaking, beplanking van de etalages, opruimen zware glasstukken, opkuiswerk, herstellingen deuren);
  2) De tijdelijke onbruikbaarheid van de winkel gedurende 32 werkdagen (à 290 €/dag huurwaarde);
  3) De bedrijfsschade (permanente algemene kosten + winstverlies (à slechts 150 €/dag);
  4) De voorlopige advocaatkosten.
 • Er werden dus absoluut géén morele kosten aangerekend, alhoewel dit zeer zware morele schade heeft aangericht, en ook geen kosten voor de zeer vele extra uren die nodig waren (inventarisatie, offerten aanvragen, enz.). Stadssecretaris Symoens beweert nu tegenover de pers (HLN) dat de eigenares/uitbaatster winkel ook eist dat ze zou vergoed worden voor haar vele extra werk alsook voor haar rondritten met de auto. Dit is effenaf schandalig!
 • En dan moet u ook nog weten dat we op elke schadevergoeding nog 34% belastingen moeten betalen( !!
 • Het stadsbestuur komt dus duidelijk zijn beloftes niet na!
  Nochtans is het stadsbestuur verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn burgers en hun bezittingen.
 • Wat betreft de daders (allen Marokkanen of van Marokkaanse afkomst): er werden slechts 12 herrieschoppers vervolgd. 4 kregen een vrijspraak, 5 werden veroordeeld tot 220 u werkstraf + 251,20 € boete. Geen schadevergoeding!! 3 anderen komen voor in resp. december en februari. Van snelrecht gesproken. (Zelf hebben we uit de verkregen videobeelden 35 daderfoto’s!)

Welkom in het land b, waar Vlamingen slechts geduld worden om belastingen te betalen.  (…)

Zware rellen en niemand gearresteerd in Brussel: “Wij mochten niet”, zegt politie

 

 

Niets kan ons nog verbazen…

De bronafbeelding bekijkenDe  “vluchteling”, Said K., “bekend” bij de autoriteiten, sloeg eerst het vensterglas van vluchtelingen-ontvangstbureau in, vervolgens het beeldscherm op de schrijftafel van de inmiddels gekwetste dd. ambtenaar, molesteerde auto’s en bedreigde verschillende personen met houten latten voorzien van nagels en schroeven, probeerde een vrouw uit haar auto te trekken, wou op haar gezicht timmeren met de spijkerlatten, kreeg 20 maanden hechtenis (max. straf 4 jaar).

De rechtbank stelde vast dat Said toerekenbaar is en bijgevolg schuldig aan de b.g. feiten – Said lachte er eerst mee maar de straf zint hem niet, want hij wil dat er in de gevangenis een vrouw ter zijner beschikking gesteld wordt.  Hij zag zich immers al genoodzaakt een andere gevangenisgast te verkrachten, nadat deze hem “niet liet tv kijken”.

Zijn asielaanvraag werd al in 2016 geweigerd, maar hij kon niet gedeporteerd worden vermits de man geen “papieren” had.  De Pakistaanse overheid heeft het blijkbaar nogal druk, want de nieuwe “papieren” zouden nog wel een jaartje of zo op zich kunnen laten wachten.  Bovendien zou de man na een taalonderzoek eigenlijk uit het prachtland Afghanistan afkomstig kunnen zijn.  Of… of… Zo kunnen ze dan heel het Arabische firmament aflopen om zijn thuisland te vinden, dat hem sowieso niet terug wil.

Waar hij ook vandaan komt, het maakt op zich geen wezenlijk verschil : binnen een groot jaar loopt hij weer vrolijk rond in Merkelland… Hij wordt dan “geduld”, zoals dat heet in vakjargon.

Berlijn, de verloren stad (7)

De bronafbeelding bekijkenBerlijn, bolwerk van de autodiefstallen
Nergens in Duitsland worden zo veel auto’s gestolen als in en rond rond de hoofdstad.
Dikwijls worden de auto’s zelfs door de toekomstige klanten “besteld”, die vervolgens volgens de opdracht gestolen worden.  Met dank aan de open grenzen, die de EU mogelijk gemaakt heeft.

In de verzekeringsstatistieken van de Deutsche Versicherungswirtschaft (GDV) staat de regio Berlijn-Brandenburg aan de top der autodiefstallen van alle Duitse grote steden. Brandenburg heeft op zich het grootste aantal diefstallen allerhande. In 2017 werden er in Berlijn 3355 personenwagens gestolen, m.a.w. 3.6 van de 1000 voor de omniumverzekerde auto’s. Ter vergelijking: gemiddeld in Merkelland 0.5, in Beieren en Baden-Württemberg slechts 0.1.
De omgeving, Brandenburg, deed het ook niet slecht met 2513 autodiefstallen, goed voor 1.4 per 1000 auto’s. De waarde lag gemiddeld op 14.900 euro per gestolen wagen; in heel de Bundesrepublik werd gemiddeld 18.500 euro per gestolen wagen opgetekend.  Let wel, deze cijfers hebben slechts betrekking met omniumverzekerde wagens.
Het Bundeskriminalamt (BKA) toonde vergelijkbare cijfers. Autodiefstallen scheerden vooral in de grote steden Berlijn en Hamburg hoge toppen. Opmerkelijk is het verschil tussen West- en Oost-Duitsland: in het oosten worden opvallend meer auto’s gestolen dan in de rest van Duitsland.

Berlijn en omgeving bieden voor criminelen ideale “werk”omstandigheden: de Poolse grens aan de Oder is binnen 60 minuten te bereiken en Berlijn biedt nu eenmaal niet alleen de gelegenheid maar ook een onuitputtelijke voorraad aan wagens. De voorkeur gaat duidelijk naar Duitse en Japanse klassewagens, naar dure 4 X 4’s en soortgelijke terreinwagens. Kortom, wie graag een koopje op de kop tikt, kan zich tot een “automakelaar” wenden die vervolgens zijn straattroepen erop uit stuurt om het verlangde voertuig “op te halen”. Ook oudere voertuigen ontsnappen niet aan de “vrije markt” initiatieven, want die kunnen gefileerd in de vorm van losse onderdelen aan de man gebracht worden.
De daders zijn meestal lid van Oost-Europese bendes, die onder elkaar een goed draaiend netwerk ontwikkeld hebben. Zo zal bv. een koerier de gestolen auto richting Polen rijden, ergens bei Nacht un Nebel op, resp. in, een vrachtwagen laden en vervolgens de grens oversteken. De klanten wonen in Oost-Europa, in de de Balkan, in het M.O. en Noord-Afrika.
Hoewel de Berlijnse en Brandenburgse politie rekent op samenwerking met collega’s in Polen en andere Oost-Europese landen valt het succes eerder tegen. Als er al eens een gestolen wagen teruggevonden wordt, dan wordt dit breed uitgesmeerd in de media. Goed voor minder dan 10%. Aan de onopgeloste 90% wordt geen aandacht besteed. Als een wagen gestolen werd, dan rijdt er naar alle waarschijnlijkheid iemand mee rond in het buitenland.

De politie in Berlijn-Brandenburg kon tot op heden slechts “verdachtsonafhankelijk”, dus niet stigmatiserend, controleren binnen een 30 km corridor langs de rivieren Oder en Neiße. Nu zou er in Brandenburg een wetsvoorstel voorliggen dat dit op alle gewestwegen zou mogelijk maken. Deze maand zal de gewestregering zich hierover beraden. Het probleem wordt eerder aarzelend aangepakt daar de autodieven steeds agressiever worden. Bv. een 29 jarige Pool stond in de lente van dit jaar voor de rechtbank voor poging tot moord en zware bendediefstallen; hij kreeg een gevangenisstraf van 11,5 jaar. Een Berlijnse politieagent kwam bijna om toen hij bij een vluchtpoging met een gestolen wagen 70 m meegesleurd werd. (…)

Ter illustratie onderstaande video uit 2013: