Soedanezen in Australië

Afbeeldingsresultaat voor sudanese violence melbourne

  • 400% stijging wetsovertredingen door Soedanezen
  • Cijfers inbraak met geweld door Afrikaanse “jongeren” – leeftijd tussen 10 en 18 – vijfvoudig gestegen (…)

Volgens de zender ABC heeft de Australische politie uiteindelijk officieel toegegeven dat Afrikaanse immigrantenbendes de stad Melbourne de schrik op het lijf jagen. Dit nadat keer op keer ontkend werd dat er dergelijke bendes ‘actief’ waren in de stad.
Inbraken, diefstal, vernieling van eigendommen, vandalisme, vechtpartijen, bedreigingen, slagen en verwondingen…  Gewelddadige Afrikanen drukken hun stempel op de stad.

Bewoners van Melbourne hebben schrik ‘s avonds buiten te komen, op restaurant te gaan.  In Melbourne is het risico niet denkbeeldig dat ze na hun restaurantbezoek gevolgd worden naar hun huis, dat huizen gekraakt en auto’s gestolen worden. (… )  Of erger.

De federale regering heeft “reeds” 12 visa van deze lieverdjes geannuleerd in Victoria –  ze komen oorspronkelijk  uit Soedan en andere Afrikaanse prachtlanden en ook vanuit Nieuw Zeeland nadat de overheid 18 gevallen doorverwezen had. Statistieken van Victoria’s Crime Statistics Agency tonen een proportioneel duidelijke meerderheid van Soedanezen en Kenianen. Er werd een duidelijke stijging van Soedanese betrokkenheid bij gewapende overvallen vastgesteld.

Vanzelfsprekend roeren de linksen de racismetrom. En willen met cijfers bewijzen dat de Soedanezen en Afrikaanse broeders absoluut niet verantwoordelijk zijn voor de meerderheid der wetsovertredingen, maar wel burgers ‘die in Australië geboren werden.’ Een tactiek die snel door de mand valt: als je kijkt naar het Afrikaanse bevolkingsaandeel en die vergelijkt met de gewelddaden waarvoor zij verantwoordelijk is, dan wordt snel duidelijk dat het Afrikaanse geweldsegment proportioneel meer dan oververtegenwoordigd is.

Tja. Wie durft aanklagen dat negers toppen scoren in de criminaliteitsstatistieken is een racist. En als dan in de daarmee verbonden statistieken over de populatie in gevangenissen aangetoond wordt dat daar ook een proportioneel hoog aantal gasten van Afrikaanse oorsprong verblijven, dan krijgt ook justitie de volle laag: “racisme”.

Met andere woorden: het is altijd de schuld van de blanken.

Stil protest leidt tot ambras met multiculliga

Mia V. Kandel.jpgNiemand blijft onberoerd door de moord op Mia in Kandel.  Een stille wake, een protestmars tegen “zinloos geweld” tot … de deelnemers in botsing komen met voorstanders van een collectieve Untergang.

Noteer hieronder de poco verslaggeving (stem op de achtergrond) van Focus:

“vermoedelijk neergestoken werd door haar ex-vriend… woordenwisselingen met deelnemers van een waarschuwingswake die daar voor een gekleurd Duitsland betoogden’… een verwijzing naar extreemrechtse aanwezigheid want ze scandeerden “Wir sind das Volk!” en zongen de Duitse hymne… provocatie door een zwartgeklede man die een paraplu wou afpakken…”

Het Deutschlandlied zingen getuigt van rassenhaat…

 

Lees ook: Gedenken an Mia aus Kandel

 

Duitse nullenzender wou moord door Afghaanse ‘vluchteling’ verzwijgen…

De R.K. Kerk haalt een oude Heilige vanonder het stof

Aquilin Altar (c) David Berger

Meer dan 1000 jaar geleden stierf hij als martelaar, neergestoken met een mes, de heilige Aquilinus (Sint Kilian) Geboren in het jaar des Heren 970 in het Frankische Würzburg; zijn geboortehuis in de Hörleingasse overleefde verschillende oorlogen. Na de dood van zijn ouders verkocht Aquilinus zijn erfenis, ook zijn ouderlijk huis, en verdeelde de opbrengst onder de armen van de stad.

Trok naar Keulen als kanunnik, moest er eigenlijk bisschop worden, maar vervolgde zijn pad verder naar Parijs. Daar zou hij volgens een legende Parijs van een epidemie gered hebben door zijn gebed.

Parijs verliet hij voor een volgende missie, ditmaal in Milaan, waar een oriëntaalse sekte, de fanatieke neo-manichesen, wiens gedachtegoed dicht aanleunt bij de ons bekende Godsdienst van de Wrede, de vreedzame samenleving bedreigde. Hun leer schreef een nul-tolerantie t.o.v. ongelovigen voor.

Aquilinus predikte in Milaan tégen deze fanatici, in huidig taalgebruik “extremisten“. Hij zou het met zijn leven moeten bekopen. Op 29 januari 1017 werd hij het slachtoffer van een brutale overval op weg naar de basiliek van de H. Ambrosius. Milaan, de hoofdstad van Lombardije, was in de jaren voorafgaand aan 1018 het toneel van heftge politieke en religieuze spanningen. Volgens de Milanese geschiedschrijvers lag Aquilinus een hele dag lang in de dikke mist in zijn eigen bloed, vermoord door een messteek in de hals door extremisten.

Het bisdom Würzburg is de laatste jaren, dankzij jonge religieuzen, aan de top terug wakker geschoten en nam het initiatief om samen met het bisdom Milaan in 2017 een Aquilinus-herdenkingsjaar met verschillende activiteiten en kerkelijke ceremonies te organiseren. Daarbij werd de actualiteit van de martelaar-heilige “vooral in onze tijden” benadrukt.

Citaat: “Mensen hebben Aquilinus gedood, mensen die geloofden dat zij een ‘beter’ geloof hadden dan Aquilinus. Zo veel beter dat ze het recht hadden anderen, die volgens hen een minder goed geloof praktiseerden, het leven te benemen.”
Men mag tegenover zulke daden niet het hoofd in het zand steken: “Als wij als christenen de heilige Aquilinus vereren, dan kunnen we in hem een goede gids vinden. Hij heeft altijd stand gehouden, zijn geloof verdedigd, hij had geen angst!”

Ongewoon ‘harde’ taal van de doorgaans zeer tolerante R.K. Kerk.

Vervolgens overhandigde Monsignore Carlo Faccendini van Milaan een relikwie van de h. Aquilinus aan diens geboortestad Würzburg. De eigen relikwieën werden tijdens de oorlog immers vernietigd.

Laat ons bidden voor de beschermheilige van Europa.

Sancte Aquilinus: Ora pro nobis!

Cijferdans

Cijferdans in Frankrijk

  • 140.000 politie-agenten, soldaten en brandweerlui mochten “de veiligheid verzekeren” tijdens de Oudjaarsnacht.
  • slechts enkele agenten belandden in het ziekenhuis – Macron had het over een “laffe en criminele lynchjustitie tegenover de politie”
  • meer dan 1.000 auto’s werden in brand gestoken of vielen ten prooi aan de vlammen van reeds brandende wagens
  • ter vergelijking de overgang van 2016 / 17: 935
  • 510 arrestaties
  • ter vergelijking de overgang van 2016 / 17: 456

Samenzang: “Non, non rien n’a changé, tout, tout a continué…”

 

 

Berlijn, de verloren stad (5)

… een foto van een mededeling op een muur in het beruchte Neukölln

“Ze hebben niet voldoende gevangenissen om ons allemaal vast te zetten!”

… kreeg onmiddellijk navolging op sociale media met de oproep deze te verspreiden:

„Ihr habt nicht genug mutige Polizisten, um uns hier die arabischen Parallelgesellschaften wegzunehmen!“

“Jullie hebben niet genoeg moedige politie-agenten om ons hier van de Arabische parallelle gemeenschappen te verlossen!”

„Ihr habt nicht genug Flugzeuge und Einfluss in den Herkunftsländern, um alle Illegalen abzuschieben“

“Jullie hebben niet genoeg vliegtuigen en invloed in de herkomstlanden om alle illegalen te verdrijven!”

Online Magazin

 

Een artsendiploma staat niet garant voor gezond verstand

Afbeeldingsresultaat voor islam vrouwenrechten“Inbreuk in het mensenwelzijn”

Na de moord op Mia werd Merkelland even wakker geschud. Het debat De voorzichtige vraag of men dan niet eventueel, misschien, af en toe of misschien altijd, “onbegeleide minderjarige vluchtelingen” – ook “kwetsbare jongeren” genoemd, een leeftijdstest zou moeten opleggen wordt door de de grote baas van de Duitse Artsenkamer, Frank Ulrich Montgomery, met stelligheid verworpen: “Als men dat bij elke vluchteling zou doen, betekent dit een inbreuk in het mensenwelzijn” (letterlijke vertaling).

Iets te kort door de bocht: niet bij elke vluchteling, maar wel bij degenen die speciale ‘bescherming’ als ‘minderjarige’ verlangen.

De CSU-volksvertegenwoordigers in de Bundestag wilden de AfD de weg afsnijden en drongen er donderdag op aan bij alle “minderjarige” vluchtelingen de leeftijd vast te stellen. Waarop een verontwaardigde Montgomery: “Röntgen zonder medische noodzaak is een inbreuk in de lichamelijke integriteit.” Slechts in het raam van een strafrechterlijk proces zou dit toegelaten zijn. Hij noemde het fysisch onderzoek, waarbij ook de genitale omgeving onder de loep wordt genomen, “belast met grote onzekerheden”. De ethische commissie van de Artsenkamer had einde 2016 bij medische leeftijdsbeoordelingen zowel aan de betrouwbaarheid als aan de conformiteit met de grondwet getwijfeld.

De “lichamelijke integriteit” van slachtoffers zijn niet zijn zorg. De dood van Mia is geen onzekerheid. Er is geen twijfel: Mia is dood. Vermoord. Zij zal nooit nog “Röntgen” nodig hebben.

Het topje van de ijsberg.  Deze tieners overleefden tijdens de kerstperiode de gewelddadige liefdesbetuigingen van een beledigde “onbegeleide vluchteling” toen de meisjes afzagen van hun verrijkende relatie.

Darmstadt 23.12: een 16-jarige immigrant steekt zijn 17-jarig ex-liefje neer. Zij overleefde de moordaanslag.

Berlijn 20.12: een 19-jarige Afghaan probeert zijn 17 jarige ex-vriendin te verdrinken ( video)

Duitse nullenzender wou moord door Afghaanse ‘vluchteling’ verzwijgen…

n-tv