Echt. Onafhankelijk. Vanzelfsprekend: Vlaams Belang

Vlaams Belang lanceert nieuwe slagzin

“echt . onafhankelijk”

GENT 27/03 (BELGA) = Met de nieuwe slagzin “echt . onafhankelijk” (spreek uit: echt punt onafhankelijk), die woensdagavond in Gent gelanceerd werd, wil Vlaams Belang benadrukken dat de partij de enige authentieke en consequente Vlaamse partij is, die geen linken heeft met de vakbonden, de ziekenfondsen of de banken.

“Een echt-onafhankelijke partij die zich richt op dat deel van Vlaanderen dat echt-onafhankelijk wil zijn en echt-onafhankelijk wil denken”, vatte partijvoorzitter Gerolf Annemans het samen. “Negen jaar na de geboorte van het Vlaams Belang werd het tijd een ondertitel te bedenken die onze lading op een eigentijdse manier dekt”, klonk het.

De voorzitter wees erop dat de standpunten van het Vlaams Belang telkens opnieuw mijlenver vooruit liggen op de andere partijen. Zo stuwt de partij de anderen voor zich uit en weegt ze op de besluitvorming. “Wij hebben de grote politieke doorbraken van de laatste 25 jaar allemaal op ons actief”, claimde Annemans. “Geen spreidstand, geen doorzichtige mist, geen opportunisme en geen dubbele tong bij het Vlaams Belang”, voegde hij eraan toe.

Daarnaast handelt en denkt het Vlaams Belang vrij en ongebonden, in tegenstelling tot de andere politieke partijen die ‘met man en macht’ aan elkaar gebonden zijn. Daardoor kan de partij vrijuit en onafhankelijk spreken met enkel haar ideaal als uitgangspunt. “Wij stellen maar één belang voor ogen: dat van de kleine man, de gewone Vlaming. Enkel aan hen legt het Vlaams Belang verantwoording af”, zei Annemans.

De inspiratie van de partij ligt niet in het ‘haalbare’ met het oog op een coalitie, maar wat ‘noodzakelijk’ is, luidde het nog. “Of het nu gaat om de ordelijke opdeling van België, het thema van de immigratie of de positie van de islam in onze samenleving: alleen een partij als de onze kan taboes breken en heikele thema’s onverbloemd op de maatschappelijke agenda zetten”, aldus nog Annemans, voor wie het Vlaams Belang de partij is voor wie echt onafhankelijk denkt en handelt. AHO/RBR/

De belegger uitgekleed

De belegger uitgekleed:

Dik 100.000 € en hooggeschoold

Arm land, rijke inwoners. Dat is de definitie van België (teveel en te dik betaalde ambtenaren mag daaraan toegevoegd; ter zake nu).

Enkele recente cijfers – van de Nationale Bank en vooral van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) – geven een inkijk in die diepe zakken. Toegegeven, het zijn statistieken en die zeggen niets over individuele gevallen.

Maar zoals iedereen wil je weten: Is hij groter of kleiner dan die van mijn buurman? Mijn beleggingsportefeuille uiteraard.

Het gemiddeld lid (geen woordspeling!) van de VFB had in 2012 een beleggingsportefeuille (niet enkel aandelen, ook andere beleggingscategorieën) die zwaarder is dan 100.000 €, 62 procent gaat daar namelijk boven. Daarmee weegt een VFB’er, lid van een plaatselijke beleggingsclub en actiever dan de doorsnee huisvader, meer dan het landsgemiddelde.

Dat klokt volgens de Nationale Bank (NBB) af op 88.000 €. Die ronde som vertegenwoordigt volgens de NBB 42 procent van het totale vermogen. Het eigen huis is goed voor 39 procent. Niet gedefinieerde ‘andere eigendommen’ tekenen voor 11 procent, (levens)verzekeringen voor 7 procent.

Klik hier voor het volledige artikel.

http://www.vief.be/dossiers/geld/de-belegger-uitgekleed-88-000-e-doorsnee-en-hooggeschoold.html#.UVLiJ1cRNUo

Ieniemieniesalarissen bij ING: “op termijn onhoudbaar”

ING-top vindt salaris ‘onhoudbaar’ laag

De topbestuurders van ING huilen tranen met tuiten, omdat ze hun salaris zo schamel vinden. Uit het jaarverslag van de bank blijkt dat de beloning van de bobo’s “significant beneden het marktgemiddelde ligt”. U begrijpt: daar moet wat aan gedaan worden.

De ING-top moet volgens dagblad De Stentor sinds 2011 rondkomen van een vast salaris. Zo krijgt bestuurder Patrick Flynn ‘maar’ 750.000 euro per jaar en is het salaris van Wilfried Nagel helemaal een lachertje. Nagel krijgt jaarlijks 469.000 euro op zijn bankrekening gestort. Bestuursvoorzitter Jan Hommen kan nog enigszins thuiskomen met de 1,35 miljoen euro die hij jaarlijks aan salaris ontvangt.

Volgens ING zijn de ieniemieniesalarissen “voor de langere termijn’ geen houdbare situatie. Per slot van rekening willen bekwame bestuurders centen zien en laten die zich niet “met een laag salaris afschepen”.

Op bonussen kunnen de hoge piefen overigens niet rekenen, omdat de ING staatssteun ontvangt.

Bron: http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2013/03/ing-top-vindt-salaris-onhoudbaar-laag

Begrotingscontrole met een Cypriotisch tintje

Begrotingscontrole met een Cypriotische tintje

Structurele maatregelen onmogelijk in Belgische context

Nadat de Belgische Troijka (Di Rupo, Geens en Reynders) gisteren bij Eurocommissaris Olli Rehn is gaan smeken om de begrotingsdoelstelling van 2,15  procent los te laten, moet de federale regering beginnen aan de eigenlijke begrotingscontrole. Het Vlaams Belang stelt vast dat Open VLD en CD&V hun strijd voor het behoud van de begrotingsdoelstelling hebben laten varen en dat ze geplooid zijn voor het dictaat van de PS.

Met het loslaten van de begrotingsdoelstellingen wordt de structurele sanering van de begroting aan de uitgavenzijde opnieuw doorgeschoven naar de toekomst. Het Vlaams Belang vreest bovendien belastingverhogingen. Datgene wat op tafel ligt voorspelt weinig goeds: o.a. een BTW verhoging met 1 procent, een roerende voorheffing op spaargeld, waardoor de operatie een Cypriotisch tintje krijgt.

Nadat in de aflopen jaren zowel bedienden, arbeiders, zelfstandigen, gepensioneerden, bedrijfsleiders en zelfs werklozen en erfgenamen het doelwit zijn geweest van de belastingregering Di Rupo, is de maat voor het Vlaams Belang nu wel heel vol. Zolang de transfers in de sociale zekerheid van Noord en Zuid blijven bestaan, is een structurele sanering van het Belgische begrotingskort en van de Belgische staatsschuld een onmogelijke opdracht.

Op het moment dat uit recente OESO cijfers blijkt dat België met ruime voorsprong belastingskampioen blijft, vindt het Vlaams Belang het onaanvaardbaar dat de regering Di Rupo opnieuw een gat zou slaan in de portemonnee van de Vlaamse werknemers en de Vlaamse ondernemers.

Persmededeling Vlaams Belang:

Hagen Goyvaerts Volksvertegenwoordiger – Gerolf Annemans Voorzitter

“Wat is dit voor een land?”

Wes HardinIn de nieuwsuitzending Eenvandaag, Nederland 1 van 22/03/2013, zegt Rosanna Rodriguez de moeder van Brian De Mulder: “Ik wil een antwoord van België. Waar is de justitie van dit land? Is iedereen hier bang? Wat is dit voor een land.”

De laatste jaren worden deze vragen bijna dagelijks gesteld door talloze Vlamingen, zij het dan voor duizenden andere redenen en al helemaal zonder hoop op een antwoord van “België”. Maar dit terzijde.

Wat ik echter graag aan mevr. De Mulder-Rodriguez zou willen vragen is: “Waarom denk je dat België verantwoordelijk is voor de beslissing van je zoon? Ben je van oordeel dat ouders helemaal geen inbreng hebben in de opvoeding van hun kinderen?”. Ten slotte zijn de wegen die kinderen later inslaan het gevolg van hun opvoeding, een opvoeding waarin de ouders de grootste inbreng hebben of zouden moeten hebben.

Langs de andere kant heeft België in het geval “Brian De Mulder en co.” toch een heel grote verantwoordelijkheid, zij het dan niet helemaal zoals Rosanna Rodriguez initieel bedoelt.

De responsabiliteit van de overheid (en niet te vergeten van de slaafse media) ligt in het discrimineren en belachelijk maken van de eigen bevolking en cultuur, het ophemelen van groepen van vreemde herkomst en het praktisch verplichten van de autochtonen zich aan te passen aan een profiterende minderheid. Eén van de smerigste gebruikte trucs is de bevolking op te zadelen met een schuldcomplex door de mensen die het hele boeltje betalen, verantwoordelijk te stellen voor de werkonwilligheid van de allochtonen, mogelijk onderstreept met een aanklacht van het Stasi-achtige CGKR.

Ook mogen we de onderwijspolitiek niet vergeten. Kinderen worden verplicht school te lopen met nazaten van inwijkelingen die sinds generaties analfabeet zijn, die thuis Arabisch, Turks, Tamazight of een ander Berber dialect spreken, en waaraan het hele leertempo wordt aangepast. Mogelijk kan moskeebezoek en verplichte Koranlessen (in het begin nog zonder stokslagen) ook deel uitmaken van de leerstof.

Nee, het is niet te verwonderen dat sommige kinderen een verkeerde, breed geplaveide weg inslaan. Feit blijft de mijne, samen met vele anderen, deden het niet.

Hebben we geluk gehad of gaven we ze een goede opvoeding*?

*Bij VRT of Roularta zullen ze echter nooit aan de bak komen.

Wes Hardin

“Suïcidale waanzin”: Magdi Allam verlaat de Kerk

Magdi Allam breekt met katholieke Kerk

De Italiaanse publicist Magdi Allam (60), die zich vijf jaar geleden door paus Benedictus XVI liet dopen, heeft uit protest de Kerk verlaten.

Hij licht zijn stap toe in een open brief in Il Giornale onder de titel ‘waarom ik deze Kerk verlaat die te zwak is tegenover de Islam’, meldt KNA.

Daarin verwijt hij de katholieke Kerk naïviteit en “suïcidale waanzin” in de interreligieuze dialoog. De uit een Egyptische moslimfamilie stammende journalist, een van de bekendste van Italië, liet zich in de Paasnacht van 2008 door paus Benedictus XVI met het doopsel in de Kerk opnemen.

Wat hem vooral van de Kerk vervreemd heeft is het “religieuze relativisme, met name de legitimatie van de Islam als echte religie”, schrijft Allam, die bij zijn doop de naam Cristiano koos. De openlijke verering van de Koran door paus Johannes Paulus II (1978-2005) door die tijdens zijn bezoek aan de moskee van Damascus te kussen, noemde hij “suïcidale waanzin”.

Ook bekritiseerde hij paus Benedictus XVI vanwege zijn gebed in de Blauwe Moskee in Istanboel. Ook paus Franciscus krijgt ervan langs vanwege zijn recente uitspraak dat moslims de “ene, levende en barmhartige God” aanbidden. Verder klaagt Allam de anti-nationale positie van de Kerk aan, die Italianen zou verhinderen hun cultuur te redden tegen vreemde elementen die worden binnengebracht door illegale immigratie.

Ook al verdienen moslims op basis van hun menszijn leven, waardigheid en respect, de islam zelf is volgens Allam een “in zich gewelddadige ideologie”. Europa zal door de islam onderworpen worden “wanneer het niet de heldere visie en de moed heeft de onverenigbaarheid van de islam met onze cultuur en de principiële rechten van de persoon te benoemen”.

Daar hoort ook bij de Koran wegens de “rechtvaardiging van de haat” te verbannen en de Sharia te veroordelen als “misdaad tegen de menselijkheid”.

In tegenstelling tot Benedictus’ waarschuwing voor een “dictatuur van het relativisme” is de katholieke Kerk zelf relativistisch geworden. Met een houding van wereldverbeteraars stelt zij het vreemde op hetzelfde niveau of hoger dan zichzelf. Het enthousiasme voor paus Franciscus noemt Allam de “druppel die de emmer van enorme onzekerheden en twijfel aan de Kerk deed overlopen”.

De tijd na zijn doop beschrijft Allam als “vijf jaar lijden”. Zijn afscheid van de Kerk voltrekt zich in pijn, maar in de “morele plicht tegenover mijzelf en anderen consequent te zijn in naam van het primaat van de waarheid en de vrijheid.” Hij blijft in Jezus geloven en zal zich “trots blijven identificeren met het christendom als de cultuur die meer dan andere de mens tot God voert”, aldus Allam.

De publicist, een van de meest prominente woordvoerders in het Italiaanse islamdebat, werd als zoon van een moslimfamilie in Cairo geboren en is sinds 1986 Italiaans staatsburger. Zijn bekering tot het katholicisme in 2008 betitelde hij als een “radicale en definitieve breuk” met zijn verleden en als afwijzing van zijn vroegere moslimgeloof. Ook toen al verweet hij de islam haat en onverdraagzaamheid.

Daardoor kreeg hij ook dreigementen van islamitische extremisten. Sinds vijf jaar staat hij onder politiebescherming.

Het Vaticaan heeft zich destijds van zijn scherpe kritiek op de islam gedistantieerd. “Een nieuwe gelovige opnemen in de Kerk betekent niet dat zij zich ook al diens ideeën en standpunten overneemt”, zei Vaticaans woordvoerder pater Federico Lombardi in 2008.

Allam heeft het recht zijn persoonlijke visies te verkondigen zonder dat dit “op enigerlei wijze officiële uitdrukking is van de standpunten van de paus of de Heilige Stoel.”

Bron: http://www.politiek.net/iskander/37847

Wanhoop op Cyprus

EUSSR

Studenten betoogden gisteren in Nicossia.  Op de spandoeken zijn de boodschappen duidelijk: ‘Trojka go home’ en ‘Hitler en Merkel: dezelfde smeerlapperij’.

BILD.de-Reporter Paul Ronzheimer (vorne Mitte) bei der Demonstration wütender Studenten.

Wanhoop regeert op  het eiland.  Honderdduizenden vrezen om de uitbetaling van hun loon.  De werkgeversorganisaties kunnen onder de gegeven omstandigheden de salarissen niet uitbetalen aan het einde van de maand.

Sinds gisteren begint de hold-up van de bankrekeningen concrete vormen aan te nemen.  Tegoeden van meer dan € 100.000 worden bij de grootste zakenbank, de Bank of Cyprus, met 40% belast.  De schattingen spreken van ca. 19.000 bankrekeningen van klanten met “niet verzekerde” saldi voor 8 miljard euro.  “Niet verzekerd” betekent alle bedragen boven € 100.000.  Bij de Laiki Bank zou het om 3.2 miljard “niet verzekerde” tegoeden gaan, die naar verluidt quasi volledig zullen geconfisceerd worden.

Moeten alle spaarders in de EU schrik hebben voor een dergelijk scenario?  Jeroen Dijsselbloem, chef eurozone, had dit wel degelijk als mogelijkheid geopperd, nadien ietwat afgezwakt.

De Deutsche Bank was vol lof: “Schuldeisers (crediteuren) van banken en van de staat moeten als eerste aangesproken worden vooraleer de belastingbetaler op het matje moet komen.”

Wablieft?  Ben ik een schuldeiser als ik mijn geld op een bankrekening zet?   Elke spaarder is een schuldeiser want “doordat men de bank geld geeft, heeft deze bank een schuld aan de spaarder”.

Floriaan Terbeke

Bron: diverse EU media

 

 

Irak: open jacht op christenen

Winkels van christenen worden in brand gestoken

In het Prachtland Irak waren er tien jaar geleden 300 kerken en 1.4 miljoen christenen. In 2013 tellen we 57 kerken met een nog half miljoen gelovigen. Het aantal blijft dalen. De kerken worden voortdurend aangevallen; christenen zijn loslopend wild voor Al Quaeda, zitten tussen hamer en aambeeld bij de sjiïeten, soennieten en de Koerden.

Twee derden van de christenen zijn sinds de ‘bevrijding’ door de Amerikanen geëmigreerd; indien ze in Irak blijven riskeren ze gedood, gebombardeerd, ontvoerd, gefolterd of onder dwang bekeerd tot de islam te worden.

Ca. 75% van de Iraakse bevolking is Arabisch, 15% Koerdisch. Meer dan 95% zijn moslim, met een verdeling van 65% sjiïeten en 35% soennieten.

Floriaan Terbeke

Bron: www.christianpost.com