Voorpost is van alle markten thuis

Voorpost Vlaanderen en Nederland houden een gezamenlijke opkuisdag in steden en gemeenten.
Info via de sociale media en bij de kringbesturen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst

Vlaamse vrienden,
Zaterdag 23 maart organiseert Voorpost een grote opkuisdag in steden en gemeenten.
Alle Voorpostkringen in Vlaanderen en Nederland nemen deel aan deze actie.
Via deze actie wil Voorpost een positieve bijdrage leveren voor het milieu en voor de leefbaarheid in ONZE steden en gemeenten.

Praktisch:

Voorpost Antwerpen-Kempen komt zaterdag samen te 13u30 in de Van Maerlantstraat 14 Antwerpen.
Wanneer iedereen één vuilzak meebrengt blijven de kosten beperkt
Breng ook handschoenen mee!

Wij maken de Van Maerlantstraat en zijstraten proper.
Na de actie trakteren we er ene !

Voor de actie zullen we onze gele vestjes aantrekken ‘Hart voor eigen volk’.

Gelieve uw deelname even te melden dat is handig voor de praktische organisatie.

Kom zaterdag een handje helpen!
Weer een toffe Voorpostactie.

Luc Vermeulen

Twee maten en gewichten

De bronafbeelding bekijken

De klimaathypnose van “Groen”. .

Wie spijbelt voor het klimaat, krijgt een alternatieve straf. Neem je aan een politieke demonstratie deel, dan loopt je een echte strafstudie op. Dat heeft een leerling van het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Lier ervaren. De ouders van de betrokken jongen zijn er niet over te spreken. Maar Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, ziet er geen graten in.

De Lierse lagere scholen organiseerden twee donderdagen geleden een klimaatactie op de stadsvesten rond Lier. Vlaams Belang en Voorpost Kempen hielden een tegenactie en stapten rond met de slogan “Laat kinderen spelen! Niet manifesteren!”

Leerling die spijbelt voor betoging Vlaams Belang zwaarder gestraft dan bosbrossers: ouders verbolgen, onderwijsnet ziet er geen graten in

Leerling die spijbelt voor betoging Vlaams Belang zwaarder gestraft dan bosbrossers: ouders verbolgen, onderwijsnet ziet er geen graten in

In ‘t verzet tegen illegale immigratie

De inwoners van Zeebrugge zijn de overlast gepleegd door illegalen helemaal moe. De Zeebruggenaars krijgen dagelijks te maken met Inbraken, diefstallen en overvallen en dat reeds vele maanden.

Men is het zo beu dat de plaatselijke bevolking het initiatief nam om op 24 februari een betoging te organiseren met als moto ‘ Zeebruggenaars hebben recht op veiligheid’.

De nieuwe burgemeester Dirk De fauw (zou beter Dirk De flauwe noemen) bekommert zich niet om de zorgen en ellende van de Zeebruggenaars zijn bekommernis gaat naar de illegalen. Lees in de bijlage (*zie onderaan) zijn nieuwe richtlijnen aan de Brugse politie. Niet te geloven.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Wij steunen de inwoners van Zeebrugge in hun strijd tegen de illegaliteit en doen een oproep om deel te nemen aan deze manifestatie.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst en buiten

Samenkomst te 14u St Donaaspark Zeebrugge.

Van uit Antwerpen wordt een bus ingelegd. (zie onderaan)

Dinsdag 26 februari zal men tijdens de gemeenteraad de burgemeester interpelleren. Kom ook daar uw steun betuigen aan de Zeebruggenaars. Samenkomst te 18u stadhuis Brugge.

Voor de Zeebruggenaars initiatiefnemer Jordy Commeyne

Voor Voorpost Luc Vermeulen

Bus voor zondag 24 februari:

11u00 Berchem (Antwerpen) Borsbeeksebrug 300m van Berchem station.
11u30 St Niklaas konigin Astridlaan hotel Serwir
12u00 Gent Brusselsesteenweg P+R Arsenaal
13u00 Zeebrugge St Donaaspark.
Inschrijven verplicht via : castelein.coutereel@telenet.be.

*Richtlijnen:

X Het optreden van de politie wordt aan banden gelegd. Er mogen geen controles meer worden uitgevoerd tijdens de voedselbedelingen aan de illegalen georganiseerd door pastoor Fernand Maréchal.
Dus daar waar de illegalen te pakken zijn mag de politie niet optreden.

X Vrijwilligers die de illegalen helpen door hen uitrusting te bezorgen zoals matrassen en slaapzakken mogen niet meer vervolgd worden zelfs niet wanneer ze inbreken in het havengebied! Wanneer ze voor de rechtbank komen zal de nieuwe burgemeester, hij is advocaat, ze zelf verdedigen.


X Wanneer politie-eenheden controles uitvoeren in de duinen en kampeermateriaal vinden mogen ze dat niet meer vernietigen zoals dat tot op heden gebeurt. Men moet het materiaal mooi bijhouden en de vrijwilligers mogen het dan terug komen ophalen. Waarna die het uiteraard terug naar de illegalen zullen brengen.


X Meer nog, hij wil een infopunt in Zeebrugge waar de illegalen juridisch advies kunnen inwinnen! En dat moet er snel komen.

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor klimaatspijbelaars cartoon

VRIJHEID OF KLIMAAT- DICTATUUR

De jongerengolf in de klimaatbeweging moet onze grootste onrust opwekken.  De ware doelstellingen, die deze acties verbergen, liggen op heel andere terreinen!  De hoogste beslissingscentra in de wereld willen het kneedbare deel van de bevolking  voor hun specifieke doelen klaarstomen.

De absolute vrijheid wordt op twee terreinen bedreigd :

  1. Het is in de middens, die er toe doen (jongeren, heersende elite, partijen) niet meer toegestaan afwijkende standpunten over de milieu-problematiek op een duidelijke wijze te uiten.  Wat doet bvb. een leraar-klimaatscepticus in een school die volledig spijbelt?  Of wat doet een sceptisch journalist bij een krant, die zich volledig achter de klimaatacties schaart?  De vrijheid van meningsuiting is sterk bedreigd of  afgeschaft.
  2. Er worden harde eisen gesteld inzake de te halen klimaat.doelstellingen.  Deze zullen een enorme financiële inspanning vragen.  Men spreekt in dit verband over verscheidene miljarden euro. 

De kosten hiervoor zullen verhaald worden op de gewone inkomens, hetzij van arbeid of van de lage middenklasse.  De belastingdruk bedraagt in dit land reeds tussen 45% en 50%.  Een voorzichtige schatting geeft een stijging van 3% extra belastingdruk.  De vrijheid van de verdieners-onder-mediaal om uit de armoedezone te blijven, zal afnemen.  Financiële krap leven of armoede betekenen, minder vrijheid.

De hamvraag of deze acties spontaan zijn, werd deze week door het Pallieterke behandeld.  Daarbij werd verwezen naar extreem-links, georganiseerd in en rond de PvdA.  De betoging van deze spijbelaars is het perfecte vervolg op de anti-rakettenbetoging van 23.10.1983.  Tijdens deze betoging werd eenzijdig betoogd tegen de Westerse kernraketten.  De misleide massa, 200.000 deelnemers groot, werd achter de schermen geleid door de neo-marxisten van mei ’68.  Ze kregen toen al veel steun in de media.  Kenmerkend was dat de jeugdbewegingen Chiro en Scouts en vele “christelijke standenorganisaties” als volleerde nuttige idioten de eenzijdige ontwapening van het Westen steunden.

De werkelijke bedoeling van de “intelligentsia” die de betogingen aansturen, is het kneden tot gewillige burgers.  Er moeten een aantal radicale voorstellen ingang vinden, op het vlak van nataliteitspolitiek,  controlesystemen, afschaffing contant geld, een intensere multicultuur.  In België komt daar nog in de 1e plaats de opdracht bij van het establishment om de Belgische structuren terug unitair te maken.  De partij die dit perfect zal/wil oplossen is de unitaire Groenen, samen met de VLD. De Waalse partijen zijn allemaal pro-klimaat-lobby, want als dit lukt halen ze alle trofeeën binnen.

De trofeeën die de Waalse partijen in dit geval binnenhalen zijn : het thema immigratie verdwijnt op het achterplan, de geldtransfers naar Wallonië blijven doorgaan, op ethisch vlak worden de progressieve voorstellen aangekaart (uitbreiding abortus, euthanasie, gender-diversiteit),  de macht van een naar onafhankelijkheid strevende Vlaamse Beweging wordt definitief afgeblokt.   Kassa-kassa op alle niveaus……

De bedreiging voor de vrijheid der Vlamingen, na 26 mei ’19 is immens.  Bijna alle (Vlaamse) partijen bieden geen weerwerk tegens deze klimaat-hysterie.  Is het echt alleen Jean-Marie Dedecker die duidelijk tegen is?  Hier moet dringend gesmeekt worden aan Vlaams Belang en N-VA om weerwerk te bieden en heel deze groen-dictatoriale putsch te weerstaan.

De regeringsvorming na 26.05 zal moeilijk zijn, maar de inzet die de unitaristen (vanuit de service-clubs en werkplaatsen van de Loge) gesteld hebben is een oorlogsverklaring aan Vlaanderen.    Daarvoor trommelen  de milieugoeroes zelfs kinderen van de pap-klassen op.  Wie gelooft er nog dat die jeugd (die niets weet van geschiedenis, heden en toekomst) op andere partijen dan Groen of extreem-links zal stemmen?

Een glimp van hun meedogenloosheid was al te zien, toen Arno Kempynck  met zijn sms-actie  Joke Schauvliege naar huis stuurde.  Dat is hetzelfde absolute gebrek aan enige goedwilligheid,waarmee de media nu al decennia lang de Vlaamse Beweging en zijn voormannen/vrouwen behandelt….  Daarom moet de politieke tak van de Beweging eindelijk radicaal in het verzet gaan.  Het is dat of door de tegenstander van het veld gespeeld  worden.

Het Westen staat op de rand van de ineenstorting die het met eigen handen heeft bewerkt” zei Alexander Solzjenitsyn destijds.  Maar toen waren er nog de sterke middenklasse en de arbeiders, die hun oren niet naar de neo-marxisten lieten hangen.  Nu trekt de rotverwende jeugd op, klaar om hun eigen ouders aan te geven, als het moet.  Solzjenitsyn zei daarop :” Ik heb als richtsnoer: liever dood dan schoft”.

Jos Wouters, Boom

Cyclus

27 januari 2019

Gerelateerde afbeelding

Verkiezingsstrijd en de werkelijke inzet

In de voorbije periode werd mijn principiële strijd tegen de koers van de N-VA duidelijk uitgedrukt.  Deze vertrekt niet van een persoonlijke rancune tegen wie ook, zelfs niet tegen “den Grooten Leider”.

Door de inzet bij de volgende verkiezingen  is een waarde-oordeel over N-VA een echt dilemma.  Nochtans wil ik de zuivere lijn van een wijlen Mark Grammens, wijlen Clem de Ridder en wijlen Lieven van Gerven doortrekken.

De werkelijke inzet voor de volgende verkiezingen situeert zich op een veel langere termijn.  Zoals ik voorspeld had, MOETEN de Groenen, vanwege het establishment, aan het bewind komen.  De vrijmetselaar Luc van der Kelen heeft uit zijn werkplaats geklapt en gezegd dat er een blauw-groene as kan besturen samen met de Waalse partij(en).  Bij de Groenen, de Vrijmetselaars en de belgicisten van de VLD beleeft men momenten van gelukzalige opwinding.  Dankzij de kinderkruistocht van de spijbelaars omtrent Anuna De Wever, wordt het plaatje (voorrang voor de milieu-eisen) perfect ingevuld!  Men zal een aantal dure milieumaatregelen, onder druk van de straat en de verkiezingsuitslag, kunnen doorvoeren.  Het kostenplaatje zal gigantisch hoog zijn, cruciale sectoren treffen, en geheel ten laste gelegd worden van de laagste inkomen- en de lage middenklasse.

Aan de winst van de Groene Kerk zit nog een hele staart andere gevolgen aan vast; en één van de belangrijkste is het radicaal terugschroeven van de verworvenheden van honderd jaar Vlaamse Beweging.  Concreet vormen Groen en Ecolo al terug één (Belgische) fractie en ook bij de VLD krijgt men de bloeddruk omhoog van de belgicistische opwinding.  Bij gunstige verkiezingsresultaten zullen ze samenspannen en het terug unitair maken van regionale bevoegdheden op de agenda zetten (dank aan PS en andere Waalse steun).

Moeten we dan toch gaan schuilen achter de brede rug van de N-VA ?  Zij stellen terug hun strijd voor confederalisme voor; m.i. een goede poging om stemmen van Vlaamsgezinden te recupereren.  Maar in alle scherpte kan ik zeggen dat slechts de volgende stappen van hen geloofwaardigheid verlenen :

  1. Een officiële partij-verklaring, waarin ze betreuren aan een regering te hebben deelgenomen, waarbij heel de Vlaamse strijd in de diepvries werd gestoken;
  2. Het bevestigen dat personen en figuren uit de niet-politieke Vlaamse Beweging terug respectvol behandeld worden en samen met hen naar een oplossing uit het cordon wordt gezocht.

Tijdens recente persoonlijke gesprekken, ben ik tot de bevinding gekomen, dat de N-VA niet slechts een “cordon” tegen het Vlaams Belang voert; maar dat Vlaamse strijd-organisaties op de meest onheuse manier werden bejegend.  Zo is er bvb. het schofferen van bestuursleden van de IJzerwake, waarbij geen enkele nuance betoond wordt.  Tweedens hebben ze wetens en willens de V.V.B. tot een krachteloze organisatie gemaakt, met steeds op de achtergrond hun dreiging geen fundamentele kritiek te aanvaarden t.o.v. hun beleid.

De hamvraag is of in de N-VA  echte Vlaams-nationalisten een koerswijziging kunnen afdwingen??   Het Nationalistisch Verbond heeft immers 25 jaren lang – meest achter de schermen – geijverd om de Vlaams-nationalisten terug te verenigen.  Steeds stuitten ze op het meest categorieke njet!  Na de verscheidene recente karpersprongen, zeg ik hier dan ook nadrukkelijk : het enige waar we wel zeker van zijn bij N-VA is dat het neo-liberalen zijn.

Tijdens een recent interview in GvA (30.12.18) heeft de eerlijke econoom Pascal Paepen trouwens gezegd : “Studenten, kom in opstand tegen het slechte pensioenbeleid!”.  Inderdaad, de werkelijke redenen waarom studenten op straat zouden moeten komen, liggen op het vlak van de overheidsschuld, de aanleg van een vermogenskadaster en het drastisch inperken van elke privacy.

De voornaamste uitdaging voor de verkiezingen in mei, is het terugdringen van de “Groene Kerk”.  We stevenen af op het invoeren van beperking van meningsvrijheid en een lawine van vrijheids-beperkende maatregelen, als de Groenen met hun vazallen VLD en CD-V aan de macht komen.  Maar de N-VA kan slechts geloofwaardig worden, als ze niet confederalisme, maar wel volledige zelfstandigheid en nauwere samenwerking met Nederland op de agenda zetten.

Aan het echte verzet uit de Vlaamse Beweging : zoek een doctrine uit of een strategisch middel om deze “spijbel-revolutie” een halt toe te roepen!  Mijn steun is gegarandeerd!

Jos Wouters – Boom

Cyclus

De bronafbeelding bekijken

28. december 2018

JAARWENDE

Vandaag is het feestdag van de “Onschuldige Kinderen”, 2000 jaren voor de grote hecatombe, geofferd door Herodes.  Gedenk de onschuldige slachtoffers van abortus!

Tijd van voornemens!  Mijn voornemen in deze “cyclus” is u kortere teksten aan te bieden.  En, belangrijk, ook af en toe een optimistische noot te laten horen.  Vandaag vervang ik mijn gedachten door deze van voorgangers, waar ik me door laten leiden: daarom een aantal  quotes van verzets-mensen.  Mensen die zich verzetten tegen de lafheid en inertie van de massa.

“Het Volk heeft het vertrouwen van de Regering beschaamd.   Zou het niet eenvoudiger zijn dat de Regering dat volk afschaft en er een ander uitkiest?!?”      Bertold Brecht

“Wanneer Vrijheid überhaupt echt iets inhoudt, dan is het het Recht de Mensen datgene te zeggen wat ze niet willen horen!”    George Orwell

“Zelfs de allerslechtste christelijke wereld, zou ik willen uitverkiezen boven de heidense, omdat het in een christelijke wereld plaats geeft voor diegenen, die de heidense geen ruimte geeft; voor kreupelen en zieken, ouden en zwakken.  En meer nog als ruimte geeft ze voor hen LIEFDE !    Liefde voor diegenen, die voor een heidense en goddeloze wereld als totaal nutteloos overkomen.”                 Heinrich Böll

“De feiten en feitelijkheid verdwijnen niet in het niets, als men doet of ze niet bestaan!” Aldous Huxley

“Het geheim van genialiteit is het behouden van een kinderlijke ingesteldheid tot aan de verre ouderdom;  wat eigenlijk betekent nooit je enthousiasme kwijt te spelen.”  Aldous Huxley”

“Was het maar zo eenvoudig….Als men de inherent slechten die onnoembare wandaden verrichten, van alle anderen kon scheiden.  Maar de lijn die Goed en Kwaad verdeelt,, loopt door het hart van elk menselijk wezen.  De braafste mens bezit nog een stukje verborgen kwaad en de grootste misdadiger een restje goedheid in zijn hart.”  Aleksander Solzjenitsyn

“We dwalen niet omdat de Waarheid moeilijk te onderscheiden is.  Ze is in een oogopslag zichtbaar.  We dwalen omdat het comfortabeler is de Waarheid te negeren.” Aleksander Solzjenitsyn

“U moet goed verstaan, de leidende Bolsjevieken die Ruslands bestuur overnamen waren geen Russen.  Zij haatten Russen.  Zij haatten Christenen.  Gedreven door een ethnische haat folterden en slachtten zij miljoenen Russen af, zonder een greintje menselijke wroeging.  Dit kan niet over het hoofd gezien worden! Het  bolsjevisme  pleegde de grootste menselijke slachtpartij van alle tijden.  Het feit dat zowat heel de wereld hier niet vanaf weet of het zich niet aantrekt, is het bewijs dat de globale media (in de wereld) in de handen zijn van medeplichtigen en ideologische verwanten.”  Aleksander Solzjenitsyn

In mijn strijd voor een völkisch en onafhankelijk Europa zal ik me mee laten leiden door de boodschap en offers van Aleksander Solzjenitsyn en Andreï Sacharov.  Uit grote liefde voor het Vlaams/Nederlandse en het Russische volk.

Als we ons niet met alle kracht tegen de nomenclatura in Belgie verzetten, dreigen we door het culturele marxisme, de linkse Kerk, ook in een volgende Goelag terecht te komen!!!

Jos Wouters, Boom