Cyclus

De bronafbeelding bekijken

28. december 2018

JAARWENDE

Vandaag is het feestdag van de “Onschuldige Kinderen”, 2000 jaren voor de grote hecatombe, geofferd door Herodes.  Gedenk de onschuldige slachtoffers van abortus!

Tijd van voornemens!  Mijn voornemen in deze “cyclus” is u kortere teksten aan te bieden.  En, belangrijk, ook af en toe een optimistische noot te laten horen.  Vandaag vervang ik mijn gedachten door deze van voorgangers, waar ik me door laten leiden: daarom een aantal  quotes van verzets-mensen.  Mensen die zich verzetten tegen de lafheid en inertie van de massa.

“Het Volk heeft het vertrouwen van de Regering beschaamd.   Zou het niet eenvoudiger zijn dat de Regering dat volk afschaft en er een ander uitkiest?!?”      Bertold Brecht

“Wanneer Vrijheid überhaupt echt iets inhoudt, dan is het het Recht de Mensen datgene te zeggen wat ze niet willen horen!”    George Orwell

“Zelfs de allerslechtste christelijke wereld, zou ik willen uitverkiezen boven de heidense, omdat het in een christelijke wereld plaats geeft voor diegenen, die de heidense geen ruimte geeft; voor kreupelen en zieken, ouden en zwakken.  En meer nog als ruimte geeft ze voor hen LIEFDE !    Liefde voor diegenen, die voor een heidense en goddeloze wereld als totaal nutteloos overkomen.”                 Heinrich Böll

“De feiten en feitelijkheid verdwijnen niet in het niets, als men doet of ze niet bestaan!” Aldous Huxley

“Het geheim van genialiteit is het behouden van een kinderlijke ingesteldheid tot aan de verre ouderdom;  wat eigenlijk betekent nooit je enthousiasme kwijt te spelen.”  Aldous Huxley”

“Was het maar zo eenvoudig….Als men de inherent slechten die onnoembare wandaden verrichten, van alle anderen kon scheiden.  Maar de lijn die Goed en Kwaad verdeelt,, loopt door het hart van elk menselijk wezen.  De braafste mens bezit nog een stukje verborgen kwaad en de grootste misdadiger een restje goedheid in zijn hart.”  Aleksander Solzjenitsyn

“We dwalen niet omdat de Waarheid moeilijk te onderscheiden is.  Ze is in een oogopslag zichtbaar.  We dwalen omdat het comfortabeler is de Waarheid te negeren.” Aleksander Solzjenitsyn

“U moet goed verstaan, de leidende Bolsjevieken die Ruslands bestuur overnamen waren geen Russen.  Zij haatten Russen.  Zij haatten Christenen.  Gedreven door een ethnische haat folterden en slachtten zij miljoenen Russen af, zonder een greintje menselijke wroeging.  Dit kan niet over het hoofd gezien worden! Het  bolsjevisme  pleegde de grootste menselijke slachtpartij van alle tijden.  Het feit dat zowat heel de wereld hier niet vanaf weet of het zich niet aantrekt, is het bewijs dat de globale media (in de wereld) in de handen zijn van medeplichtigen en ideologische verwanten.”  Aleksander Solzjenitsyn

In mijn strijd voor een völkisch en onafhankelijk Europa zal ik me mee laten leiden door de boodschap en offers van Aleksander Solzjenitsyn en Andreï Sacharov.  Uit grote liefde voor het Vlaams/Nederlandse en het Russische volk.

Als we ons niet met alle kracht tegen de nomenclatura in Belgie verzetten, dreigen we door het culturele marxisme, de linkse Kerk, ook in een volgende Goelag terecht te komen!!!

Jos Wouters, Boom

Cyclus

De bronafbeelding bekijken

Beroering in de donkere tijd

In deze Adventstijd is er terug schwung in de nationale politiek gekomen.  Het “pact van Marrakech” heeft tot een omkeer van de verhoudingen geleid.  De focus ligt duidelijk bij het vraagstuk van de verder gaande, niet te voorspellen immigratie van massa’s uit het Midden-Oosten en Afrika.

 In tijden zoals deze, wanneer de gemoederen verhit raken, stijgt de deelname aan de discussie(s) zienderogen.  Daarom moet ik hier bewust een dissonant  laten horen.  Hetgeen ons werkelijk zou moeten bezighouden is de stand van zaken i.v.m. onze onafhankelijkheidsstrijd.  Reeds decennia staat het thema van de asiel-invasie (terecht) op de agenda.  Grote woorden worden niet geschuwd.

Maar die voorbije decennia hebben de politieke Vlaams-nationalisten het thema van “separatisme” of “zelfbestuur” in de vergeethoek geplaatst.  Zelfs in het Vlaams Belang.  Maar de lezers zouden eens moeten vertellen hoe we als een Vlaanderen onder curatele ooit één van onze voorstellen kunnen uitvoeren, bv. inzake migratie.  Telkens worden wij voor het blok geplaatst in dit Belgie, met een federalisme van twee tegen één – Brussel en Wallonië tegen Vlaanderen.

Ik heb de tekst opgedolven die Matthias Storme op 20. april 2001 liet verschijnen in “de Standaard”.  Dit om het Lambermontakkoord te bestrijden, dat“onomkeerbare stappen naar een opdeling in drie Gewesten deed”. (te vinden via Google : intikken Lambermontakkoord).

De succesrijke betoging van zondag 16 december tegen het pact toont aan dat de gemoederen behoorlijk verhit raken.Maar ze kwam er na de goedkeuring door een grote meerderheid in het Parlement voor de missie die premier Michel ging doen. Een beetje zoals bij de Leopold stemming na de oorlog.  Ook nu is wellicht 85% van Vlaanderen gekant tegen het pact van Marrakech.  Maar in het Parlement wordt alles goedgekeurd door Wallonië/Brussel en de eeuwige“Vlaamse” ver-knechten.

De Adventstijd is in de Germaanse landen een tijd van verwachting, romantisme en bezinning.  Wij moeten er ons ook over bezinnen hoe we, het volgend jaar, het Vlaamse Parlement zover zouden krijgen om een onafhankelijkheid-initiatief te nemen. Ondanks de klappen die de Vlaamse Beweging kreeg, moeten we ons handelen blijven voeden door de verwachting.  Deze moet tot uiting gebracht worden door het voetvolk dat de “Franckens”, de“De Wevers”, de “Van Griekens”, de “Dewinters” oproept tegen alle druk in een gezamenlijke slagorde aan te nemen..

Vanzelfsprekend weet ik vanwaar de grote druk komt, die Vlaanderen de facto tot een slavendom herleid.  Deze huichelarij kon men weer fijntjes opmerken, bij de verklaringen van de “patroons-organisaties”, de Groenen, de CD&V en de VLD.  Telkens, in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, werd er gezegd dat we ons eindelijk op de echte problemen moeten richten, wanneer er belangrijke opties naar zelfbeschikking op de agenda stonden, die de agenda verstoren.

In tegenstelling met de gevoerde politiek,moet men zijn vooruitzichten verleggen van de horizon van de a.s. verkiezingen,naar een veel langere en globale periode. Al wat zich Vlaams-nationaal politicus laat noemen: voer een politiek met een lange-termijn visie!  Zorg in deze donkere tijd voor Kerstmis zelf voor “Verlichting” waar u zo graag over spreekt.

Het hoofdthema bij uitstek, waar de huidige agenda aan ondergeschikt is,  is het afdwingen van zelfbestuur en het verdrijven van de terreur.  We bevinden ons ook enigszins in een “moment suprême”, die door een slechte tactiek wel eens voor lang zou kunnen verzwinden.

Aan alle lezers een gezegende Kerst, vol familiale en volkse vreugde!

Jos Wouters, Boom

Opgezet spel

Dries Van Langenhove

10 uur ·

BEWIJS: Brusselse oproerpolitie geeft toe dat burgemeester Close hen heeft opgedragen om “er op te kloppen” en “zo veel mogelijk arrestaties” uit te voeren. Ik ben benieuwd of de media dit zullen brengen. DEEL dit filmpje. De waarheid heeft haar rechten!


VTM zegt dat ze werden “aangevallen” en spreekt van “geduw en getrek”. Deze beelden van een opmerkzame betoger bewijzen dat dit Fake News is. Delen

Cyclus

De bronafbeelding bekijkenOmkadering van de CYCLUS.

In mijn jeugd ben ik “flamingant” geworden, vanuit twee verschillende invalshoeken. Enerzijds uit het klaarste romantisme (de Blauwvoeterij, ons roemrijk verleden, onze integere voormannen); anderzijds uit het besef van rechtvaardigheid. De Vlaming, hoe braaf hij ook is, wordt in dit België altijd benadeeld; in een staat die opgericht is met een heersersrol: de Franstaligen en een volk om te dienen: de Vlamingen.

De “shock” die aanleiding gaf tot mijn verdere averechtse deelname aan de Vlaamse strijd, was het kiezersbedrog vanwege de Volksunie. Als naïeve jongeling dacht ik verkeerdelijk dat de partij (VU) die toch non-conformistisch en rebels was, aan zijn hoofdlijnen zou vasthouden. Vanaf dit gedenkwaardige jaar 1977, ben ik de achtergronden gaan opzoeken naar het waarom van de beleidsbochten van partij(en).

Een grote confrontatie is er gekomen vanaf 2015 toen de achtergronden moesten onderzocht worden van de grote asiel-invasie. Daarop ben ik bij de talrijke “blogs” beland, waarvan de pocro-wereld zegt : het zijn allemaal “samenzweringstheorieën”. Het voornaamste van de discussies rond de Nieuwe Wereld Orde, de Bilderbergers, het satanisme aan de top van de geheime clubs, de infiltratie in de kerk(en) worden afgedaan als hersenspinsels. Ik wil hier echter de overleden Malachi Martin, de overleden hoofd-duiveluitdrijver in het Vaticaan, citeren. Hij bracht de verdorvenheid van een groot deel van de top van het Vaticaan aan het licht, en zegde dat zijn onthullingen op de hoop van zgn. samenzwerings-ideeën werden gegooid. U kunt trouwens op You Tube zijn onthullingen vinden (intikken Malachi Martin).

De grote vraag voor Vlaanderen, die ik tracht uit te vissen, is waarom de Vlaamse Beweging met zo’n groot fanatisme wordt bestreden. Na al die jaren zijn er verregaande conclusies gevolgd, die u in verdere afleveringen nadrukkelijk kunt lezen. Een eerste (pijnlijke) vaststelling is dat de “politieke” tak van de Vlaamse Beweging een aaneen-schakeling is van kiezersmisleiding, het sluiten van oneerbare compromissen en het gebrek aan zelfrespect. Zo is de lijn die de N-VA (ook voor de volgende legislatuur) volgt niet met de broek op de enkels, maar gewoonweg in slip. Vanwaar deze neiging om mijlen verder te gaan dan compromissen? Een neiging die ik zelfs bij een aantal Vlaams Belangers vaststel!!

Wanneer ik nog ijverde binnen het Nationalistisch Verbond, kon ik trots zeggen dat de kern van de Vlaamse Bewegers niet “plooide”. Intussen zijn er veel strijdgenoten overleden, te oud geworden of hebben afgehaakt. Maar de strijd voor de voleinding van de Vlaamse Beweging MOETEN we verder voeren : anders pakt men ook nog alles terug af wat we hebben bereikt. Daarvoor liggen de belgicistische VLD en Groen op vinkenslag (als uitvoerders van de echte machthebbers achter de schermen).

Deze reeks heet “CYCLUS”, omdat heel het leven en universum altijd een uitdeinen en terugkomen; een eeuwige beweging is. Voor onze vrijheid is het noodzakelijk dat de “slinger” van dit universum terug in de goede richting draait. Voor vrijheid en tegen terreur!

PS.: Ik heb in een voorgaand artikel vermeld dat de grote meerderheid van boetes in dit land niet wordt betaald. Ondanks de dagelijkse verdere repressie-controles van minister Weyts. Nu blijkt dat de niet-recupereerbare boetes een bedrag van 1 miljard euro omvatten. Heel de onderwereld en alle booswichten in dit land lappen de boetes aan hun laars, en de Belgische staat laat dit zo!

Jos Wouters, Boom

 

Cyclus

De bronafbeelding bekijkenEen reeks beschouwingen over het verleden, heden en de toekomst van en over de Vlaamse Beweging door Jos Wouters, Boom.

“Start van een Cyclus

Met dit eerste stuk wil ik starten met een regelmatige column; vooral in de geest van wijlen Mark Grammens, wijlen Clem de Ridder en wijlen Lieven van Gerven.  Ze hebben gemeen dat ze zonder aanziens van welke tegenstander(s) ook, de belangen van Vlaanderen en het Vlaams-nationalisme verdedigden.   Ik noem deze reeks “cyclus”, omdat het hele leven een cyclus van gebeurtenissen is.

Speciaal start ik hier met een onderwerp over een belangrijke passie: de muziek.  Niet-actualiteitsverbonden onderwerpen zijn intermezzi.  Het belangrijkste in het leven is m.i. de schoonheid en de liefde.  Met schoonheid bedoel ik dan de esthetica; met de liefde bedoel ik niet de erotische liefde, maar de hogere liefde voor abstracte, maar diepmenselijke zaken.  Als voorbeeld geef ik de passionele liefde voor mijn Vlaanderen en het Vlaamse volk.  Zeer theoretisch, het houdt de onverschillige doorsnee Vlaming niet bezig!  Maar voor mezelf: ik hou van mijn Vlaanderen met heel mijn hart, heel mijn ziel en heel mijn verstand.

De bronafbeelding bekijkenVandaag over kunst : mijn lievelingscomponist is Franz Schubert  (31.1.1797-19.11.1828).  Mijn diepe genegenheid voor hem en zijn muziek komt voort uit zijn romantisme, zijn prachtig door Slavische muziek beïnvloede werk en zijn tragische korte leven.

Theresa Grob Schubert's love

Sopraan Therese Grob

Franz Schubert werd maar 31 jaren oud.  Hij leefde in het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse rijk, dat overweldigd werd door de Franse troepen van Napoleon.  Zijn vader was onderwijzer en had uit 2 huwelijken 19 kinderen.   Het tragische, waarom ik zo om hem geef, is dat “hij nooit van ’t straat geraakte”, zoals men dat in het dialect zegt.  Door zijn armoedigheid  kon hij geen fiat krijgen om met zijn liefde Therese Grob te trouwen.  Zijn altijddurende verdriet in de liefde klinkt door in zijn “Lieder”, waaronder “Die schöne Müllerin”(klik hier: audio-video) en de liederencyclusWinterreise(klik hier: audio video)

Maar de gevoeligste snaar raakt hij in zijn met de “Volkslieder”  geïnspireerde muziek, zoals zijn “Divertissement à la Hongroise” (klik hier: audio-video) zijn “polonaises” en “sonates”  (pianomuziek).

Franz Schubert staat zo dicht bij onze denkwereld, omdat zijn werk breed gezegd in ons cultuurpatrimonium ontstond  (het midden-Europees christelijk Donau-gebied).  Hij leefde in dezelfde periode en omgeving van de grote Beethoven, wiens familie van Nederlandse afkomst was (Mechelen).

Nu de dreiging t.o.v. ons esthetisme van de gulden regel en de verbinding tussen de goddelijke en de wereldrijke muziektrilling bedreigd wordt, dienen we te herbronnen bij figuren zoals Schubert.  We hebben dit nodig, want op wereldlijk vlak dienen we de rauwe werkelijkheid onverbloemd weer te geven.  Dat zullen we, in een regelmatige cyclus, doen.”

 

De N-VA “evolueert”; Voorpost blijft op post!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Voorpost niet.  De militanten blijven onze cultuur en gebruiken verdedigen:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, inclusief Luc Vermeulen, lachende mensen, staande mensen

Luc met zijn Zwarte Pietenbrigade. Dank, mannen!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, staande mensen en buiten

Samen op de foto met een ongeschminkte fan

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen

 

In de brievenbus

Gisteren heeft men ontdekt dat Filip De Winter een Chinese spion is.   De gefabriceerde  constructie ligt er vingerdik op.  De zaak is aanhangig gemaakt door Siegfried Bracke, de notoire logeman.  Dezelfde die nu heel hard pleit voor een groen bestuur in Gent….

Er komt geen opruiming van het cordon sanitaire; in geen jaren.  De misdadiger Jos Geysels kan gerust zijn;

De echte reden van het cordon sanitaire is het streven naar separatisme van het Vlaams Belang.  De acties worden goed geco-ordinneerd vanuit de Vrijmetselarij, die wil dat de Vlaamse Beweging, wel en niet partij politiek, opgeruimd worden.  Zie de onbestrafte reacties van Herman De Croo  (Vlaamsnationalisten zijn geestelijk gehandicapten) !!

De geheime parallelle macht in ons land is grondig in de N-VA geïnfiltreerd.  Daarom staat de Groote Leider De Wever onder de ergste bedreiging om het cordon te blijven handhaven.

Het is echter zoals medestrijder Luc D’hondt (Nvdr: Vlaanderen Vlagt – I.M. Ivan Mertens) in andere columns zegt :   …als de politici maar een minimum aan vechtlust en zelfrespect hadden, zou het daarmee rap afgelopen zijn.  Deze lafheid zit niet enkel bij de kleurpartijen en N-VA, maar ook bij sommige Vlaams Belangers.  Men wil ten alle prijze meebesturen, zelfs het volledige programma mag ervoor op de schop gaan!…

Jos Wouters, Boom