Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor klimaatspijbelaars cartoon

VRIJHEID OF KLIMAAT- DICTATUUR

De jongerengolf in de klimaatbeweging moet onze grootste onrust opwekken.  De ware doelstellingen, die deze acties verbergen, liggen op heel andere terreinen!  De hoogste beslissingscentra in de wereld willen het kneedbare deel van de bevolking  voor hun specifieke doelen klaarstomen.

De absolute vrijheid wordt op twee terreinen bedreigd :

  1. Het is in de middens, die er toe doen (jongeren, heersende elite, partijen) niet meer toegestaan afwijkende standpunten over de milieu-problematiek op een duidelijke wijze te uiten.  Wat doet bvb. een leraar-klimaatscepticus in een school die volledig spijbelt?  Of wat doet een sceptisch journalist bij een krant, die zich volledig achter de klimaatacties schaart?  De vrijheid van meningsuiting is sterk bedreigd of  afgeschaft.
  2. Er worden harde eisen gesteld inzake de te halen klimaat.doelstellingen.  Deze zullen een enorme financiële inspanning vragen.  Men spreekt in dit verband over verscheidene miljarden euro. 

De kosten hiervoor zullen verhaald worden op de gewone inkomens, hetzij van arbeid of van de lage middenklasse.  De belastingdruk bedraagt in dit land reeds tussen 45% en 50%.  Een voorzichtige schatting geeft een stijging van 3% extra belastingdruk.  De vrijheid van de verdieners-onder-mediaal om uit de armoedezone te blijven, zal afnemen.  Financiële krap leven of armoede betekenen, minder vrijheid.

De hamvraag of deze acties spontaan zijn, werd deze week door het Pallieterke behandeld.  Daarbij werd verwezen naar extreem-links, georganiseerd in en rond de PvdA.  De betoging van deze spijbelaars is het perfecte vervolg op de anti-rakettenbetoging van 23.10.1983.  Tijdens deze betoging werd eenzijdig betoogd tegen de Westerse kernraketten.  De misleide massa, 200.000 deelnemers groot, werd achter de schermen geleid door de neo-marxisten van mei ’68.  Ze kregen toen al veel steun in de media.  Kenmerkend was dat de jeugdbewegingen Chiro en Scouts en vele “christelijke standenorganisaties” als volleerde nuttige idioten de eenzijdige ontwapening van het Westen steunden.

De werkelijke bedoeling van de “intelligentsia” die de betogingen aansturen, is het kneden tot gewillige burgers.  Er moeten een aantal radicale voorstellen ingang vinden, op het vlak van nataliteitspolitiek,  controlesystemen, afschaffing contant geld, een intensere multicultuur.  In België komt daar nog in de 1e plaats de opdracht bij van het establishment om de Belgische structuren terug unitair te maken.  De partij die dit perfect zal/wil oplossen is de unitaire Groenen, samen met de VLD. De Waalse partijen zijn allemaal pro-klimaat-lobby, want als dit lukt halen ze alle trofeeën binnen.

De trofeeën die de Waalse partijen in dit geval binnenhalen zijn : het thema immigratie verdwijnt op het achterplan, de geldtransfers naar Wallonië blijven doorgaan, op ethisch vlak worden de progressieve voorstellen aangekaart (uitbreiding abortus, euthanasie, gender-diversiteit),  de macht van een naar onafhankelijkheid strevende Vlaamse Beweging wordt definitief afgeblokt.   Kassa-kassa op alle niveaus……

De bedreiging voor de vrijheid der Vlamingen, na 26 mei ’19 is immens.  Bijna alle (Vlaamse) partijen bieden geen weerwerk tegens deze klimaat-hysterie.  Is het echt alleen Jean-Marie Dedecker die duidelijk tegen is?  Hier moet dringend gesmeekt worden aan Vlaams Belang en N-VA om weerwerk te bieden en heel deze groen-dictatoriale putsch te weerstaan.

De regeringsvorming na 26.05 zal moeilijk zijn, maar de inzet die de unitaristen (vanuit de service-clubs en werkplaatsen van de Loge) gesteld hebben is een oorlogsverklaring aan Vlaanderen.    Daarvoor trommelen  de milieugoeroes zelfs kinderen van de pap-klassen op.  Wie gelooft er nog dat die jeugd (die niets weet van geschiedenis, heden en toekomst) op andere partijen dan Groen of extreem-links zal stemmen?

Een glimp van hun meedogenloosheid was al te zien, toen Arno Kempynck  met zijn sms-actie  Joke Schauvliege naar huis stuurde.  Dat is hetzelfde absolute gebrek aan enige goedwilligheid,waarmee de media nu al decennia lang de Vlaamse Beweging en zijn voormannen/vrouwen behandelt….  Daarom moet de politieke tak van de Beweging eindelijk radicaal in het verzet gaan.  Het is dat of door de tegenstander van het veld gespeeld  worden.

Het Westen staat op de rand van de ineenstorting die het met eigen handen heeft bewerkt” zei Alexander Solzjenitsyn destijds.  Maar toen waren er nog de sterke middenklasse en de arbeiders, die hun oren niet naar de neo-marxisten lieten hangen.  Nu trekt de rotverwende jeugd op, klaar om hun eigen ouders aan te geven, als het moet.  Solzjenitsyn zei daarop :” Ik heb als richtsnoer: liever dood dan schoft”.

Jos Wouters, Boom

Berlijn, de verloren stad…

Afbeeldingsresultaat voor elephant in the room  immigration

… waar niemand de olifant in de kamer wil zien

De Berlijner Industrie- en Handelskamer (IHK) heeft het onderwijspeil en behaalde resultaten onder de loep genomen en grote problemen bij de motivatie en de opleiding vastgesteld. IHK-leden, bedrijven gevestigd in Berlijn, die tijdens de zomer van verleden jaar hierover geconsulteerd werden, kwamen vooral tot de conclusie dat er een gebrek aan inzetbereidheid en motivatie (65.5%) heerst. Bijna evenveel zagen een vaardighedentekort bij de gegadigden.

Voor talrijke bedrijven zijn de klachten over de schoolopleiding in Berlijn een terugkomend thema. Bijna de helft der IHK-leden (48.4%) vindt dat de opleidingskandidaten de elementaire rekenkennis onvoldoende beheersen. Nog hoger – 59.5% – scoren de problemen bij de verbale en schriftelijke vaardigheden van de opleidingskandidaten. (leren op de werkvloer). Bijna 1/3 der opleidingsbedrdijven in Berlijn probeert intussen zelf de gebrekkige schoolkennis van het Duits en wiskunde door het voorzien van eigen bijlessen bij te timmeren. De hiervoor aangestelde opleiders moeten echter vaststellen dat ook bij de sociale vaardigheden dikwijls iets mis loopt. Immers, elke tweede bedrijf noteerde disciplineproblemen, elk derde bedrijf kloeg over gebrek aan interesse en de wil om zich in te zetten.

Het jaar daarvoor had het ongewoon hoog cijfer van onderbroken opleidingstrajecten voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. In 2017 gaf 33.6% hun “Lehrstelle” op, m.a.w. elke derde verliet zijn opleidingsplaats. Berlijn deed het slechter dan eender ander gewest; in heel Duitsland beëindigt gemiddeld 1/4 hun opleiding niet. Bijzonder hoog is het aandeel bij de opleidingen tot kok, restaurantmedewerkers, kappers en veiligheidsagenten. Bijna elke tweede stopt voor het afsluitend examen. Bij een opleiding tot administratieve kracht in het beheer, resp. bestuur, liggen de opgaves daarentegen onder 5%.

De Berlijnse bedrijven doen hun best om te recruteren bij studenten, die hun hogere studie voor gezien houden. Het percentage van ASO-afgestudeerden (40.2%) bij de opleidingsplaatsen ligt opvallend hoog.
Ondanks alle moeite blijft het in Berlijn bijzonder moeilijk alle open opleidingsplaatsen in te vullen. Verleden jaar bleef 11% onbezet. (…)

Helmut Schmidt zag de olifant wel…

Ter illustratie:

De klimaatbusiness en hun acolieten

Afbeeldingsresultaat voor climate big business

ZOIETS ONDERZOEKT PANO NIET
Voor een partij als Groen zou het toch een geweldige stunt zijn als men het zover zou kunnen krijgen dat een paar maanden voor de verkiezingen duizenden schoolkinderen elke week zouden spijbelen en betogen voor het klimaat. Het verkiezingsthema bij uitstek van Groen. Een campagne die Groen geen geld zou kosten, want de belastingbetaler betaalt de politie om ter plaatse alles in goede banen te leiden.
Om zoiets te kunnen bewerkstelligen zou Groen contact kunnen opnemen met een adviesbureau, zoals NESMA CONSULTING, een adviesbureau dat in het verleden nogal wat zaken voor Groen heeft gedaan. Zo een bureau is immers best geplaatst om een groots basisidee uit te werken en de nodige vorm te geven. De grote baas van Nesma Consulting is een zekere Katrien Van Der Heyden. Een naam die misschien niet meteen iets zegt, maar die Katrien heeft toevallig een dochter en die heet Anuna De Wever. Wil het toch wel lukken dat het net die Anuna is die de initiatiefneemster was om oproepen te plaatsen om schoolgenoten aan te moedigen om te spijbelen.

Ter info een korte oplijsting van de vakanties van Anuna De Wever, klimaatactiviste, in de afgelopen 14 maanden.
10 maart 2018 New York,
april 2018 Azoren,
15 april 2018 Plage d’Ambleteuse in Frankrijk,
2 mei 2018 Cap Gris-Nez,
11 juli 2018 Essaouira Marokko,
20 juli 2018 Schlitters, Tirol,
22 juli 2018 Cortina d’Ampezzo, Italië,
12 augustus 2018 Lac de Monteynard, Avignonet,
31 aug 2018 Rotterdam.

Van een ecologische voetafdruk gesproken !!

Iets zegt me dat het gezin van Anuna De Wever de groene factuur wel zal kunnen ophoesten, in tegenstelling tot zovele anderen.
Het moet zijn dat het lekker schuift voor de mama van Anuna, speeches schrijven voor #Groen.
Zonde dat de media slechtst 1 kant van het verhaal brengt, maar goed, het zij zo.

Ik vernam uit een onverdachte bron, 100 % betrouwbaar van iemand die ik zeer goed ken die bevriend is met de vader van een dochter die in de klas van Anuna zit. Het is nog erger gesteld in dat atheneum van Kontich dan wat ‘ t Pallietereke deze week geschreven heeft . Die Anuna krijgt haar punten, zomaar, ze moet geen enkele taak meer doen. De lessen in haar klas verlopen chaotisch, de directeur durft niet ingrijpen want de moeder van Anuna sponsort diverse zaken in het Atheneum. De leugen heerst, de moeder van Anuna en haar moeder schreeuwen van de daken dat ze niet op sponsoring uit zijn maar ze hebben al voor ongeveer 33.000 euro aan sponsorgeld. Begin mei wordt een bus ingelegd naar Berlijn. Anuna en co gaan met de Duitse Groenen spreken.

Groeten,
Hugo Portier

Nvdr: Sponsoring: ” Reclame en sponsoring door derden zijn na overleg met de schoolraad toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.” …. Tja…

In het schoolreglement werden deze mogelijkheden opgevoerd van door de school goedgekeurde afwezigheden.

We passen ons aan

De Al-Hijrah school in Birmingham houdt jongens en meisjes nog steeds apart, ook al werd de school bij vonnis in 2017 veroordeeld omdat dit het tegen de wet is.
De school trekt er zich niets van aan. Een voorbeeld: de meisjes mogen pas aan hun middageten beginnen nadat de jongens gedaan hebben.

De schoolinspectie noteert de gevallen – er zijn zo talrijke scholen – maar er wordt niets aangedaan. Zo worden er geen lessen gegeven die iets van ver of nabij met seksuele opvoeding te maken hebben. (…)

De school kwam in 2015 al in nauwe schoentjes te zitten toen bleek dat de fondsen, subsidies van de overheid bestemd voor de school, naar Pakistan doorgesluisd werden, waardoor de school een schuldenlast van ca. 3 miljoen Br. Pond verzameld had en leerlingen o.a. op de grond moesten zitten omdat het geld voor de aankoop van stoelen en tafels in Pakistan een bestemming gekregen had. Zo kreeg daar een jongensschool 1 miljoen Br. Pond doorgeschoven. U kan er hier meer over vernemen.

De Al-Hijrah School maakt deel uit van de Al-Hijrah Trust, opgericht in 1988, met het doel onderwijs te verlenen aan moslim kinderen binnen een islamitisch kader.

Ook jongeren mogen beseffen dat schone ideeën en stoere slogans zonder concrete daden hypocriet blijven.

Afbeeldingsresultaat voor hypocriet

… Zo blijkt klimaatpassionaria Anuna De Wever een indrukwekkend palmares van recente vliegtuigreizen te kunnen voorleggen, critici van de klimaatbeweging hebben dat uitgevlooid. Terecht. Ook jongeren mogen beseffen dat schone ideeën en stoere slogans zonder concrete daden hypocriet blijven. In de rechtse rioolpers werd anderzijds ook haar genderneutraliteit (‘ik ben geen meisje en geen jongen’) erbij gesleurd om heel de beweging als een modieus-progressistische ’zure regen’ (sic) af te schilderen. Iets minder kosjer en vooral naast de kwestie: de seksuele geaardheid van Anuna zal me worst wezen, bij mijn weten scheidt genderneutraliteit geen extra broeikasgas af…

Uit “Wat die goeie ouwe pater Versteylen de jonge groentjes nog kan leren” van Johan Sanctorum

Berufsverbot voor politieke criticus

Afbeeldingsresultaat voor berufsverbot

De waarheid en kritiek zijn ongewenst. Een analyse van polls naar de kiesintenties moet zodanig uitgelegd worden dat de regimepartijen de hemel in geprezen worden. Wie niet de hetzecampagne tegen de AfD volgt, wordt geweerd. Wie de vluchtelingenpolitiek van Merkel verwerpt moet hangen. Wie is de volgende?