Gandhi racist?

Twee jaar geleden werd met veel bombarie op het universiteitsterrein van Accra, Ghana, het standbeeld onthuld van Mahatma Gandhi. Dinsdag ll. werd het stilletjes – midden in de nacht – verwijderd.
De studenten hebben hem immers onder de poco loep genomen en vastgesteld dat ze een racist vereren. In een boek van twee Z-Afrikaanse auteurs staat immers beschreven hoe Gandhi zich erover bekloeg dat Indiërs tijdens de Apartheid door dezelfde aparte deuren moesten als de inboorlingen. Hij zou bovendien zijn bezorgdheid geuit hebben over het mengen van Indiërs en negers.
De studenten zijn tevreden: een overwinning van de zwarte waardigheid en zelfrespect, heet het. (…)

“Dreigend schoolschisma!”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is mediamanipulatie.jpg

Ook in Nederland wil men dat iedereen liefst even dom is/wordt.  Zoals ook hier weigeren de pleitbezorgers van een “breed middelbaar onderwijs” te vermelden waar het kalf gebonden ligt.  Iedereen moet mee.  Het niveau moet worden bepaald door de minst begaafde van de klas.  En dan wordt er angstvallig vermeden het probleem bij naam te noemen. 

Jan mag niet schitteren.  Ali moet absoluut een goed rapport krijgen.  Scholen mogen geen te moeilijk lessenpakket aanbieden.  Leerkrachten kunnen het rode potlood best thuis laten.  Te veel fouten aanduiden werkt stigmatiserend.  De racisme- of discriminatieklacht wacht om de hoek.  

Jan verveelt zich op school, rebelleert, en schrijft slechte toetsen.  Ali kan hem dankzij stimulerende bijlessen en een aangepast valideringssysteem inhalen.    Doelstellingen volbracht: zie je wel, blank of gekleurd hebben een gelijke hersencapaciteit. 

Zo zou het moeten zijn.  Tenminste volgens bepaalde onderwijsspecialisten, verzameld in de Nederlandse Onderwijsraad, die het hebben over “sociale cohesie”, “dreigende segregatie” en “schisma’s” op school.  Cijfers worden weergegeven zonder er de juiste conclusies uit te trekken;:

“Een opvallende trend is de afname van het aantal brede brugklassen. De afgelopen tien jaar daalde dat van 70 naar 55 procent, terwijl het aantal categorale klassen (met maar één niveau) steeg van 30 naar 45 procent.

Laten we een kat een kat noemen.  We weten allemaal dat het niveau van het onderwijs – zowel bij ons als bij de buurlanden – naar beneden afgestemd wordt door de toestroom van immigranten.   Dat de scholen zich proberen tegen te verzetten lijkt logisch. Kan niet, waarschuwen Nederlandse onderwijsspecialisten:

 “Het bevorderen van sociale cohesie is een ­belangrijke taak van het onderwijs”… “Je wil dat er op school sociale verbanden tot stand komen. Als kinderen elkaar niet meer tegenkomen en alleen maar in homogene brugklassen zitten, gaan meer mensen in hun eigen clubjes door het leven. Dat kan schisma’s in de maatschappij veroorzaken.”

We vragen ons af wat de volgende stap is om de “sociale cohesie” te bevorderen?  Verplichte speelkameraadjes?  Quota voor restaurantbezoekers, voor reisgezelschappen, koren, toneelopvoeringen, …  huwelijken?  Verplichte boeken?  Bij de kranten zijn de cohesie-aanbidders daar al goed in geslaagd.    Lees “Onderwijsraad: Segregatie op scholen neemt toe”

Brave dhimmi’s in de maak…

Dit tafereel vindt plaats in de Antwerpse moskee El-Mouslimiene. Het Antwerpse stadsbestuur van Bart De Wever betoelaagt de vzw Motief om zoveel mogelijk schoolklassen op moskeebezoek te laten gaan. Pittig detail: de moskee El-Mouslimiene is niet erkend (en dus ook niet betoelaagd) omdat de staatsveiligheid daar een stokje voor stak.

Aanbod voor eventueel verwarde geesten: er wordt psychologische hulp voorzien.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Toekomst in onze verrijkte contreien

Het Duitse meisje Yara gaat naar school, naar het eerste leerjaar.  Ze is het énige kind dat thuis Duits spreekt.  Ze wordt gepest, geduwd en zelfs met een scherp voorwerp in haar buik gesneden.  Omdat ze Duitse is… in Duitsland.  Geen begrip, geen hulp van de leerkrachten.  Ze moet zich niet zo aanstellen, heet het dan, en… zich aanpassen.  Pas als haar vader klacht indient, wordt er iets aan gedaan en mag ze naar een andere school.

Hoeveel Yara’s zijn er in onze scholen in bv. Antwerpen?

 

 

‘Vooral West-Europa zal de factuur betalen voor het migratiepact van de Verenigde Naties’… dixit prof. Herman Matthijs

De bronafbeelding bekijkenEr zijn toch nog verstandige professoren…

De laatste dagen staan de media vol over het ‘Global Compact for Migration’ (GCM), een tekst vanuit de Verenigde Naties (VN) die de migratiestromen op deze wereld wil stroomlijnen. De tekst is al goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de VN te New York in juli . Toen hielden de Verenigde Staten de boot af, maar nu is over deze tekst een wereldwijde discussie uitgebroken.  Lees verder…

Het zelfmoordverdrag is “een sterk staaltje volksverlakkerij”… dixit prof. Elchardus (VUB)

Het zelfmoordverdrag is “een sterk staaltje volksverlakkerij”… dixit prof. Elchardus (VUB)

Mark ElchardusEr zijn toch nog verstandige professoren…

Lees het opiniestuk (DM) van socioloog. Mark Elchardus, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, met volgende specialisaties:
Cultuursociologie, Sociologie van de tijdsordening,
Democratie, Hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen, Houdingen en wijzen van denken en voelen

“Volgende maand in Marrakesh kunnen regeringen het VN-verdrag over migratie met de ogen dicht ondertekenen. Het is juridisch toch niet bindend. Tenminste, dat beweren voorstanders van deze ‘internationale overeenkomst voor veilige, ordelijke en reguliere migratie’, het Global Compact for Migration (GCM). Een sterk staaltje volksverlakkerij.

De ondertekenaars verbinden er zich wel degelijk toe. “Commit” staat in de Engelse tekst, “de GCM te implementeren, zowel in hun landen als op regionaal en globaal niveau” (paragraaf 41). Eenmaal ondertekend wordt het verdrag normerend en richtinggevend voor beleid. Waarom anders een verdrag sluiten?

Mocht het GCM, zoals de titel suggereert, handelen over reguliere of legale migratie, dan vormen de aanbevelingen voor België geen probleem. De meeste ervan worden hier al ter harte genomen, behalve misschien dat legale migratie bij ons vaak om gezinshereniging draait, terwijl het GCM sterk pleit voor arbeidsmigratie.

De titel is misleidend en het voorgestelde verdrag is om twee redenen onaanvaardbaar. Het staat in de weg van een effectieve aanpak van illegale migratie en is opvallend eenzijdig en vooringenomen.

Lees verder

“Vlaamse” Jeugdraad… arm Vlaanderen!

Anderhalf jaar geleden voorspelde ik het al. De democratische legitimiteit van de overgesubsidieerde Vlaamse Jeugdraad is nihil. Wisten jullie trouwens dat ze 25 betaalde medewerkers hebben, betaald met ons belastingsgeld?

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, tekst

De sneeuwbal die ik aan het rollen bracht over de VJR is intussen een lawine geworden. Één van de allochtonen die ter vervanging werden geselecteerd blijkt niet eens over Belgische nationaliteit te beschikken én amper Vlaams te spreken. Het antwoord van de VJR op de kritiek: ” JULLIE ZIJN ALLEMAAL RACISTEN!”

Wat een lachwekkend hoopje subsidieslurpers!

Dit is wat de nieuwe, onverkozen ‘Vlaamse’ jongerenvertegenwoordiger in de ‘Vlaamse’ jeugdraad te zeggen heeft: «Vlamingen zijn extreem racistisch en dat zijn ze altijd al geweest» en «racistische allochtonen bestaan niet». Waarom pompt onze overheid elk jaar miljoenen euro’s belastingsgeld in een orgaan dat enkel Vlamingenhaat verspreidt? Deel dit bericht als je vindt dat de regering de subsidies voor de Vlaamse Jeugdraad moet stopzetten!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen

Op de eerste foto ziet u de vier democratisch verkozen vertegenwoordigers in de Vlaamse Jeugdraad die illegaal werden afgezet omwille van hun verbondenheid met Schild & Vrienden. Op de tweede foto ziet u de vier NIET-verkozen mensen die vandaag werden aangesteld om hen te vervangen. No further comment.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, tekst
Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, baard en tekst

UGent: repressie van Vlaamsnationale studenten?

Op 6 september jl. maakte de rector van de UGent bekend dat de universiteit Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove met onmiddellijke ingang schorste en een tuchtprocedure startte om hem definitief uit te sluiten. Naar aanleiding van dit incident wilde ik wel eens van de minister van Onderwijs weten hoe vaak dit gebeurt in onze universiteiten/hogescholen. Uit het antwoord van minister Crevits blijkt meteen het zeer uitzonderlijke karakter van deze schorsing en procedure tot uitsluiting.

De voorbije 5 jaar zijn er aan de Vlaamse universiteiten 6 studenten uitgesloten, aan de hogescholen zijn er dat 15. Deze sancties waren allemaal het gevolg van wangedrag of zelfs misdrijven die begaan werden in relatie met of op de universiteit: zedenfeiten, schriftvervalsing, geweld op de campus of het manifest niet-naleven van afspraken.

De schorsing en het toegangsverbod voor Dries Van Langenhove voor feiten die niet universiteitsgerelateerd zijn, is volgens mij dan ook buitenproportioneel en een gevaarlijk precedent. Aparte sancties voor rechtse en/of Vlaams-nationale studenten?

De rector van de UHasselt is het met mij eens. Hij zegt: “Ik vond het een merkwaardige beslissing van de Gentse rector om Van Langenhove helemaal uit te sluiten.”

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, inclusief Chris Janssens, tekst