Zelfcensuur aan universiteiten?

De bronafbeelding bekijkenDe universiteit, daar mag je álle vragen stellen. Of toch niet? Aan het begin van het academisch jaar worstelen Nederlandse universiteiten met de vraag hoe je omgaat met politiek-incorrecte ideeën en sprekers. Leiden die tot debat of vooral tot ruzie?

Volgens minister van justitie Jeff Sessions bieden Amerikaanse universiteiten niet langer ruimte voor ‘robuust debat’ en een ‘competitie van ideeën’, maar zijn ze verworden tot ‘echokamers van politieke correctheid en schuilhutten voor fragiele ego’s’.

Lees: Zeggen wat je wilt: kan dat nog aan de universiteit?

Ter illustratie:

Ontmoeting met Nigel Farage?

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Vrijdag 28 september van 15.30 tot 17.00 uur

Auditorium 5 Jeanne Wiemer, Blandijn

Het Gentse Verbond heeft de eer om niemand minder dan de heer Nigel Farage te mogen ontvangen op haar openingslezing.

Het gezicht achter de Brexitcampagne, Europees fractievoorzitter en voormalig partijvoorzitter van de UKIP Farage komt voor het KVHV uitleggen wat de wereldwijde verzetsgolf van de gewone man tegen de gevestigde politieke waarden nu precies inhoudt.
Ook het KVHV stelt een stijgend politiek ongenoegen vast in Europa; terwijl schrijnende sociale gevolgen het zuiden blijven overvallen, ondergaat de Unie crisis na crisis. Welke maatregelen moeten genomen worden en vooral: heeft de Europese Unie (in huidige vorm) nog een toekomst?
Het is reeds duidelijk gebleken dat de heer Farage geen blad voor de mond neemt. Van Verhofstadt tot de media- of bankenelites, niemand blijft gespaard.

Omgekeerde wereld

De bronafbeelding bekijkenLeerkrachten moeten de leerstof aanpassen aan de wensen van de leerlingen. 

Dat vindt de over het paard getilde zgn. schrijfster Kristien Hemmerechts:

“Hemmerechts meent dan ook dat leerkrachten eerder moeten uitgaan van wat hun leerlingen kunnen en aanbrengen, dan wat ze zelf denken dat zo belangrijk is. ‘Taal evolueert enorm snel. Spreektaal is een andere status gaan krijgen dan schrijftaal. Als je dat toelaat in de klas, kunnen er interessante dingen gebeuren.’” (…)

Juist.  We zien elke dag hoe de taal – niet uitsluitend het Nederlands – dagelijks verkracht wordt op sociale media.  Beginnende studenten hoger onderwijs kunnen zelfs geen Nederlands dictee meer schrijven. Moet kunnen, vindt Hemmerechts.  De weg naar een interessante toekomst zonder die vervelende spraak’kunst’ ligt open.

 

Discriminatie van non-moslims op school?

De bronafbeelding bekijkenVolgens onze financiële adviseur kan elke niet-gebruiker van de ter beschikking staande boerkini’s in het Pestalozzi-gymnasium van Herne nu een klacht indienen voor discriminatie van niet-islamitische leerlingen.  Als moslima’s gratis zwemkledij ter beschikking gesteld worden, dan moet dit voor alle leerlingen van de school ingevoerd worden.   Gelijke rechten voor iedereen.

En ja hoor, telkens hetzelfde riedeltje als verklaring voor de dhimmitude, we willen hen integreren in onze samenleving.  Zwemmen hoort daarbij.  En als hun kwetsbare deugdzaamheid niet toestaat dat bepaalde lichaamsdelen zichtbaar zijn voor jan-en-alleman, dan is het de taak van het schoolbestuur hen van gepaste zwemkledij te voorzien.  Toch?

Tweedekans-onderwijs in Marokko

De bronafbeelding bekijken

Koning Mohammed VI wil van de gevangenissen in Marokko een ‘tweedekans-school’ maken en recidive verminderen.
Koning Mohammed VI, vergezeld door kroonprins Moulay El Hassan, opende vrijdag een centrum voor beroepsopleiding in de lokale gevangenis El Arjat II (prefectuur Salé). Hierbij werd tevens een ondersteuningsprogramma voor microprojecten en zelfstandig ondernemerschap van ex-gedetineerden gelanceerd.

Het nieuwe centrum maakt deel uit van een geïntegreerd programma dat wordt uitgevoerd door de Mohammed VI Stichting voor de reïntegratie van gevangenen, in samenwerking met het OFPPT (centraal instituut wat zich bezigt met werkgelegenheid) en de algemene delegatie voor gevangenisadministratie en rehabilitatie (DGAPR)

Dit ambitieuze programma, waarvan het de bedoeling is dat deze zich uitbreidt naar alle gevangenissen in het Koninkrijk, heeft tot doel om gevangenissen om te vormen waarbij gevangenen worden heropgevoed en educatie krijgen. Koning Mohammed VI wil van de gevangenissen een “tweedekans-school” maken. (…)

Het land b staat al verder op de kansenmarkt.  Hier moeten straffen onder de drie jaar sowieso niet in de gevangenis uitgezeten worden en kunnen leergierige tweedekans-studenten gewoon les volgen in onderwijsinstellingen naar hun keuze.

 

 

En we passen ons ook hier aan

De bronafbeelding bekijken

“Een islamisering zal niet gebeuren,” beloofde Angela Merkel.
De werkelijkheid ziet er enigszins anders uit. Zo zal de lagere school van Ebersberg het tochtje naar de kerk niet meer tijdens de lesuren organiseren om moslim leerlingen niet voor het hoofd te stoten. Tot nu had altijd meer dan 90% der leerlingen eraan deelgenomen, echter – u raadt het – na protesten van ‘anders’gelovige ouders, wordt hiervan afgestapt. Wie naar de kerk wil gaan, moet het maar in zijn eigen vrije tijd doen.

Een beslissing waar in se niets mis mee is. Ware het niet dat een bezoek aan de moskee wel verplicht is voor iedereen. Bv. in het gymnasium in Kiel mag dit niet geweigerd worden, geheel conform de instructies van het min. van onderwijs. Zelfs een alternatieve les bijwonen in de plaats van het moskeebezoek kan niet door de beugel.
Nog dit pikant detail: De in Kiel bezochte moskee staat onder de leiding van Milli Görrüs, die door de staatsveiligheid in het oog gehouden wordt. … Moet kunnen…

Der Kniefall: Schulischer Kirchenbesuch darf verweigert werden, Moscheebesuch nicht

Papier is geduldig. Geschiedenis ook.

De vorige anekdote leidde ons tot de volgende situatie, waarvan wij totaal geen weet hadden. Geen sprake van humor, eerder het tegenovergestelde. Geschiedenis wordt nu geherschreven.

Grant Smith en het Institute for Research: Middle Eastern Policy (IRmep) (Onderzoeksinstituut Politiek Midden-Oosten) hebben een rapport opgesteld over de pogingen van een Israëlische lobbygroep, “Institute for Curriculum Services”, bij het  onderwijsdepartement, om de teksten in lesboeken, gebruikt in publieke scholen in Virginia (VSA), aan te passen.

Volgens IRmep staan er o.a. volgende wijzigingen op de wenslijst:

– schrappen van door Israël “bezette” gebieden, vervangen door “gecontroleerde”.      Reden: Internationale conventies bepalen duidelijk de verantwoordelijkheden van bezettende machten en de onwettelijkheid van collectieve bestraffing en volksverdrijving.
– geografische kaarten moeten aangepast worden opdat de Israëlische “annexatie” van Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogte officieel erkend wordt.                                    Reden: De VN en de meeste landen erkennen (nog steeds) niet officieel de annexaties.
– vervanging van “bezet grondgebied” door “veroverde gebieden”
– vervanging van “Joodse nederzettingen” door “de bouw van woningen en gemeenschapslocaties”
– verbod op het tonen van een video door de Iraans-Amerikaanse leraar, auteur, producer en tv-anker Reza Aslan.
– verbod op boekbespreking van de biografie en werk van een Palestijnse wetgever Hanan Ashrawi.
– vervanging van spottekening “The Mideast Peace Game Rules” door een Arabische zelfmoordterrorist met “Road Map to Peace Game” gijzelaar.
– verwijdering of vervanging van historische kunstwerken vooral bestemd voor christelijke belangstellenden
– schrapping van alle verwijzingen naar “Palestijnse gebieden” enz… enz…

Naar verluidt is Virginia geen alleenstaand geval. IRmep verwijst naar een woordvoerder van het “Institute for Curriculum Services” die bevestigde “achter de schermen” erin geslaagd te zijn meer dan 11.000 wijzigingen in lesboeken van Amerikaanse publieke scholen te laten uitvoeren “(zie video onderaan).

Er zijn in de loop der eeuwen genoeg voorbeelden van geschiedenisherschrijving. Nu dus ook in de VSA. Of hoe de schoolgaande jeugd in de VSA gepreconditioneerd wordt op de toekomst.

Israel advocacy groups demand questionable changes to Virginia textbooks, reports IRmep

VN: Parole, parole, parole

Geopolitiek op hoog niveau

Syrische vrouwen: niet blond, niet dom

Vrouwen getuigen over hun leven onder de ‘dictatuur’ van Assad:

Wat baten kaars en bril?…  Een stukje uit een TV-debat uit 2012 waarin jonge Syrische vrouwen hun mening “mogen” uiten tegen de gangbare poco mening in:

Geen doetjes:

#metoo-fietsen tegen mannelijke belagers:

Sportief:

Studentes: vrolijk, toekomstdromen (2009):

Gereed voor de presidentsverkiezingen (2014), hoop op een vreedzame toekomst:

Gemengd onderwijs in Jeruzalem

Ook dit is Israël. In Jeruzalem staat een school.  Een privé school.  Een katholieke school.  Een Spaanse school, gewijd aan O.L. Vrouw van Pilar, het  Colegio Español “Nuestra Señora del Pilar”.  Met christen en moslim leerlingen.   Betalend onderwijs.  Wie echter niet over de middelen beschikt, wordt niet uitgesloten.  De school heeft sponsors die geld verzamelen voor de armere kinderen.