Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor klimaatspijbelaars cartoon

VRIJHEID OF KLIMAAT- DICTATUUR

De jongerengolf in de klimaatbeweging moet onze grootste onrust opwekken.  De ware doelstellingen, die deze acties verbergen, liggen op heel andere terreinen!  De hoogste beslissingscentra in de wereld willen het kneedbare deel van de bevolking  voor hun specifieke doelen klaarstomen.

De absolute vrijheid wordt op twee terreinen bedreigd :

  1. Het is in de middens, die er toe doen (jongeren, heersende elite, partijen) niet meer toegestaan afwijkende standpunten over de milieu-problematiek op een duidelijke wijze te uiten.  Wat doet bvb. een leraar-klimaatscepticus in een school die volledig spijbelt?  Of wat doet een sceptisch journalist bij een krant, die zich volledig achter de klimaatacties schaart?  De vrijheid van meningsuiting is sterk bedreigd of  afgeschaft.
  2. Er worden harde eisen gesteld inzake de te halen klimaat.doelstellingen.  Deze zullen een enorme financiële inspanning vragen.  Men spreekt in dit verband over verscheidene miljarden euro. 

De kosten hiervoor zullen verhaald worden op de gewone inkomens, hetzij van arbeid of van de lage middenklasse.  De belastingdruk bedraagt in dit land reeds tussen 45% en 50%.  Een voorzichtige schatting geeft een stijging van 3% extra belastingdruk.  De vrijheid van de verdieners-onder-mediaal om uit de armoedezone te blijven, zal afnemen.  Financiële krap leven of armoede betekenen, minder vrijheid.

De hamvraag of deze acties spontaan zijn, werd deze week door het Pallieterke behandeld.  Daarbij werd verwezen naar extreem-links, georganiseerd in en rond de PvdA.  De betoging van deze spijbelaars is het perfecte vervolg op de anti-rakettenbetoging van 23.10.1983.  Tijdens deze betoging werd eenzijdig betoogd tegen de Westerse kernraketten.  De misleide massa, 200.000 deelnemers groot, werd achter de schermen geleid door de neo-marxisten van mei ’68.  Ze kregen toen al veel steun in de media.  Kenmerkend was dat de jeugdbewegingen Chiro en Scouts en vele “christelijke standenorganisaties” als volleerde nuttige idioten de eenzijdige ontwapening van het Westen steunden.

De werkelijke bedoeling van de “intelligentsia” die de betogingen aansturen, is het kneden tot gewillige burgers.  Er moeten een aantal radicale voorstellen ingang vinden, op het vlak van nataliteitspolitiek,  controlesystemen, afschaffing contant geld, een intensere multicultuur.  In België komt daar nog in de 1e plaats de opdracht bij van het establishment om de Belgische structuren terug unitair te maken.  De partij die dit perfect zal/wil oplossen is de unitaire Groenen, samen met de VLD. De Waalse partijen zijn allemaal pro-klimaat-lobby, want als dit lukt halen ze alle trofeeën binnen.

De trofeeën die de Waalse partijen in dit geval binnenhalen zijn : het thema immigratie verdwijnt op het achterplan, de geldtransfers naar Wallonië blijven doorgaan, op ethisch vlak worden de progressieve voorstellen aangekaart (uitbreiding abortus, euthanasie, gender-diversiteit),  de macht van een naar onafhankelijkheid strevende Vlaamse Beweging wordt definitief afgeblokt.   Kassa-kassa op alle niveaus……

De bedreiging voor de vrijheid der Vlamingen, na 26 mei ’19 is immens.  Bijna alle (Vlaamse) partijen bieden geen weerwerk tegens deze klimaat-hysterie.  Is het echt alleen Jean-Marie Dedecker die duidelijk tegen is?  Hier moet dringend gesmeekt worden aan Vlaams Belang en N-VA om weerwerk te bieden en heel deze groen-dictatoriale putsch te weerstaan.

De regeringsvorming na 26.05 zal moeilijk zijn, maar de inzet die de unitaristen (vanuit de service-clubs en werkplaatsen van de Loge) gesteld hebben is een oorlogsverklaring aan Vlaanderen.    Daarvoor trommelen  de milieugoeroes zelfs kinderen van de pap-klassen op.  Wie gelooft er nog dat die jeugd (die niets weet van geschiedenis, heden en toekomst) op andere partijen dan Groen of extreem-links zal stemmen?

Een glimp van hun meedogenloosheid was al te zien, toen Arno Kempynck  met zijn sms-actie  Joke Schauvliege naar huis stuurde.  Dat is hetzelfde absolute gebrek aan enige goedwilligheid,waarmee de media nu al decennia lang de Vlaamse Beweging en zijn voormannen/vrouwen behandelt….  Daarom moet de politieke tak van de Beweging eindelijk radicaal in het verzet gaan.  Het is dat of door de tegenstander van het veld gespeeld  worden.

Het Westen staat op de rand van de ineenstorting die het met eigen handen heeft bewerkt” zei Alexander Solzjenitsyn destijds.  Maar toen waren er nog de sterke middenklasse en de arbeiders, die hun oren niet naar de neo-marxisten lieten hangen.  Nu trekt de rotverwende jeugd op, klaar om hun eigen ouders aan te geven, als het moet.  Solzjenitsyn zei daarop :” Ik heb als richtsnoer: liever dood dan schoft”.

Jos Wouters, Boom

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De westerse beschaving is in verval en in haar kielzog bevinden zich het zionisme,  de  Europese Unie met de NAVO. Dit  “westers imperium” probeert alles te doen om zijn unipolaire wereldheerschappij te herwinnen in een wereld die al multipolair geworden is. Inmiddels is het westen een rijk geworden van leugen en onrecht, criminaliteit en moreel verval. Hierin neemt Amerika de leiding.  In de nasleep van de aanslag van 9/11 verklaarde de adviseur van W. Bush in 1990: “Wij  zijn nu een imperium, wij handelen en wij scheppen onze eigen werkelijkheid”. Ze  beschouwen zich als een uitzonderlijk volk met een soort religieuze roeping, alsof ze de engelen van de Apocalyps zijn die namens God de anderen moeten straffen. En zo kunnen ze in de  hele wereld doen wat ze willen. En dat doen ze al decennia. Zij erkennen geen internationaal recht. Een regering die niet voor hen  buigt noemen ze onwettig en zullen ze omverwerpen, diplomatiek, politiek en/of militair, onder voorwendsel van het brengen van de  democratie of de bevrijding van het volk. Landen die ze niet kunnen onderwerpen zoals Rusland en China zullen ze met alle criminele middelen bestrijden. De bondgenoten doen als vazallen mee. Waarheid, rechtvaardigheid of internationaal recht spelen hierbij geen enkele rol. Alleen de brute macht van de sterkste, de wet van de  jungle is hier van toepassing. En het grote wapen nu is de strijd tegen “Fake News”, zoals de Britse uitgever Collins het noemde.  De zogenaamde “strijd tegen drugs” bracht de drugshandel pas goed op gang en met de strijd tegen het terrorisme konden ze IS oprichten en uitbouwen. Met de strijd tegen fake news hopen ze de waarheid de kop in te  drukken en zelf alle gewenste monsterleugens als enige officiële berichtgeving te doen erkennen. Gelukkig begint de  bevolking wereldwijd steeds meer wakker te worden.

Syrië is nu het land en het volk dat een leidende rol speelt in de weerstand tegen deze  brute wereldheerschappij. De “internationale gemeenschap” blijft alles doen om de oorlog hier zo lang mogelijk te laten voortduren en de heropbouw van het land zo sterk mogelijk tegen te werken. Toch gaat de heropstanding van het volk gestaag verder**. En daar willen we ook met al onze mogelijkheden, hoe beperkt ook, aan meewerken. Gelukkig komt er vanuit de andere volken zelf steeds meer begrip voor de werkelijke toestand in Syrië en de dubbelzinnigheid van het westen.

Je krijgt een weinig nieuws vanuit de  gemeenschap en een nabeschouwing over de vrijzinnigheid onder te titel: Durven leven en gelukkig zijn. Hierna krijg je weer een  overvloed aan info en video’s over de toestand in  Syrië en de wereld.

P. Daniel

**Een getuigenis van Eerwaarde Nawras Sammour, aan het hoofd van het Vluchtelingenwerk der Jezuïeten in Syrië: “Zoals Europa herboren werd na WOII, zullen ook wij herstellen.”

Durf leven en gelukkig zijn

In onze tijd wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan het “durven denken” en “zelf beslissen”, anders dan vroeger. Nu kun je een klein kind in een speelgoedwinkel zien rondlopen  en de moeder er achter die telkens vraagt: “Moet je dit hebben?”, waarop de kleine keihard roept “nee”! Dat noemt men nu een sterke persoonlijkheid.

Vroeger kreeg dit kind een flinke pedagogische klap. “Vroeger” wordt echter beschouwd als een donkere tijd van autoritarisme en religieuze blindheid, “de onze tijd” als een progressieve tijd van verlichting, bevrijding, zelfontplooiing en zelfbeslissing over alles.

En zo zijn we gekomen tot het ontkennen van de werkelijkheid, waarbij we onze onwetendheid verdoezelen onder mooie voorwendsels. Abortus is dan geen doden van een onschuldig mensenleven maar de juiste zelfbeslissing, euthanasie geen zelfdoding of hulp bij zelfdoding maar een “waardig sterven”, een transgender is niet iemand die op zijn  kop wil lopen maar een moedige “outing”, vrij experimenteren met embryo’s is geen nazipraktijk die we vol afschuw afwijzen, maar wetenschappelijke vooruitgang om ziektes te voorkomen, hoewel de huidige gruwel veel erger is dan wat de nazi’s ooit tijdens W.O. II hebben uitgespookt. Individuele grillen worden gecultiveerd en verheven  tot nieuwe “rechten van de  mens”, zonder de band met de werkelijkheid en zonder enige verplichting jegens anderen.

We leven in een doodscultuur omdat op vele wijzen het menselijk leven wordt bestreden en we worden er niet gelukkiger door. Jazeker, in  het verkeer remmen wij voor dieren en de zorg voor klimaat en planeet zit in de lift, maar wanneer je respect vraagt voor het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood moet je geen algemeen applaus verwachten. Waarom is onze samenleving zo geobsedeerd door zelfbeschikking en kan ze zo moeilijk eenvoudig leven en gelukkig zijn? Laat me om te beginnen slechts één element aanhalen.

Lees verder

Gespleten tongen

Het vooruitzicht van de VSA terugtrekking uit Syrië heeft de dubbele moraal-uitspraken van bekschuimende neocons en hun “democratische” waterdragers op een hoger niveau getild.
Hierbij een overzicht van enkele der meest gebruikte suggestieve termen en hun echte betekenis, samen met een gids van verboden begrippen in de westerse poco media en beleidskringen.

Entrenched“, ingeworteld, eng verbonden.. Zoals in bv. “We moeten verhinderen dat Iran zich nog meer ingraaft in Syrië.” Betekenis: “Supportive”, ondersteunend. Zonder de Iraanse en Hezbollah steun aan de Syrische regering zouden ISIS en Al-Qaeda nu in Syrië de lakens uitdelen.
Daar tegenover… Zeg niet: “Israël vestigt zich meer en meer op de westelijke Jordaanoever en Golan.”

Engagement“, zoals in “Ambassadeur Jeffrey is de ministeriële afgezant voor de inzet in Syrië.” Betekenis: “Disengagement”. Non-inzet. Tot zijn grote spijt is deze prototypische havik door de voorspelde terugtocht plotseling zijn tong kwijt geraakt.

Vacuüm“, zoals in “De VSA zullen een vacuüm achterlaten als de militairen zich terugtrekken”. Betekenis: “Herstel van wetten en orde. Vanaf het ogenblik dat de VSA niet meer in de weg van de Syrische regering staan zal deze terugkeren door de huidige door de VSA bezette regio’s en ISIS de wacht aanzeggen, zoals het doet in de rest van Syrië, en het Turkije buiten haar grondgebied houden.

Syrië“. “Door de terugtrekking geeft hij Syrië over aan de Russen en de Iraniërs.” Betekenis: Anderhalve provincie, Hasakeh en een gedeelte van Deir Ezzor, vallen momenteel onder de controle van de VSA. Toogstrategen met oogkleppen zien niet dat Rusland en Iran nu al behoorlijk veel invloed hebben in een groot gedeelte van het land onder controle van de Syrische regering.

Land bridge“, bruggenhoofd. “We moeten Iran tegenhouden bij de verwezenlijking van een bruggenhoofd doorheen Syrië en daarom onze troepen in Al-Tanf houden.” Betekenis: We weten dat journalisten te lui zijn om een landkaart te bekijken – dus negeren we het feit dat Irak quasi door de VSA bezet wordt. Trump is daar zelfs trots op: zijn verklaring dat de VSA een soort spionnencentrum zullen behouden in Irak als wig tussen Iran en Syrië laat niets aan de verbeelding over. Trouwens Iran zou perfect andere toevoerroutes kunnen gebruiken als het de bevoorrading van Hezbollah door de lucht niet meer ziet zitten.

Lose“, verliezen. “Hoe de VSA Syrië verloren.” Betekenis: “wonnen”. Syrië was nooit “van ons”, zoals president Trump hulpvaardig toelichtte. Door te vertrekken doen de VSA zichzelf een groot plezier; ze vermijden een herhaling van 19 jaar oorlog, zoals in Afghanistan.

Malign“, slecht, fout, kwaadaardig. “Pompeo haalde uit naar Irans kwaadaardige houding die daardoor de regio destabiliseerde.” Betekenis: hulpvaardig, liefdadig. Zonder Iran en Hezbollah zou Syrië niet bijna helemaal verlost zijn van ISIS.

For“, voor. “Bij dit kruispunt in tijd hebben we een ernstige politiek nodig voor Syrië.” Betekenis: Quasi altijd hebben degenen die een politiek voor een ander land willen iets slechts in gedachten. Zelfs goedmenende mensen kunnen onbewust afglijden in een neerbuigende neo-imperialistische houding. Zeg nooit: “Ik vraag me af of Syrië een politiek voor het V.K., dat nogal onstabiel lijkt te zijn, in petto heeft.”

Regime“, regering. “Het Syrische regime”. Betekenis: regering. Zeg nooit: “Het Saoedische regime”, behalve in de naslaap van een bijzonder gruwelijke moord op een criticus met westerse connecties.

Stabilise“, stabiliseren, ontdoen van onrustwekkende factoren en invloeden. “Ons programma steunt plaatselijke overheden met het doel hen bij te staan bij het stabiliseren van de regio’s buiten de controle van de Syrische regering.” Betekenis: destabiliseren, aanmoedigen van onrust en geschillen, een steuntje in de rug bij de opsplitsing.

Destabilise“, destabiliseren, olie op het vuur gieten. “De Russische levering van de S-300 raketten (raketafweersysteem) zal de situatie met Israël destabiliseren.” Betekenis: stabiliseren. Deze puur defensieve raketten zullen overmoedige politici met de hardlijners blazend in hun nek afschrikken nog meer luchtaanvallen op Syrië te laten uitvoeren.

Safe zone“, veilige zone. “Turkije wil een veilige zone van 20 mijlen langs de grens diep in Syrië.” Betekenis: gevarenzone. Momenteel is de grens rustig. Een Turkse inval of poging hiertoe zou tot een bloedige weerstand van de Koerden leiden. De Syrische regering kan de rust in de regio verzekeren – als deze daartoe de kans krijgt.

Embolden“, aansporen, aanmoedigen. “De VSA terugtrekking zal Iran en Rusland aanmoedigen.” Betekenis: het tegenovergestelde van de hielen likken der VSA overheersing. Zeg nooit: “De westerse steun aan de Israëlische bombardementen in Syrië heeft Netanyahu aangemoedigd.”

En tot slot: enkele enthousiaste verspreiders van b.g. termen:
“Think Tank”, denktank. Zoals: The likes of Washington Institute for the Middle East, Heritage Foundation, Henry Jackson Society, Chatham House, RUSI. Betekenis: bilge tank, de tank van een schip onder de waterlijn. Wordt genereus gefinancierd door neocons tussen “regime change” opdrachten en huurling-academici, die met-de-natte-vinger voorspellingen doen, die achteraf steeds bewezen weerlegd worden en die hiervoor beloond worden met nieuwe opdrachten.

Auteur: Peter Ford, voormalig Britse ambassadeur in Syrië (2003-2006) en Bahrein (1999-2002). (…)

Op Youtube vindt u talrijke videogesprekken met Peter Ford: wij kozen dit korte fragment:

“Er zijn genoeg ballerina’s…”

Afbeeldingsresultaat voor sergei polunin

Een recent genaturaliseerde Russische top-balletdanser van Oekraïense oorsprong, Sergeï Polunin, mag niet optreden in de Opéra de Paris; nochtans was hij uitgenodigd om de rol van Siegfried te dansen in het Zwanenmeer. De bezwaren tegen hem zijn overweldigend. a) Hij verkoos de Russische nationaliteit boven de in het westen gekoesterde Oekraïense. b) Naar het schijnt zou hij een grote bewonderaar van Poetin zijn. c) Volgens geruchten op sociale media is hij niet alleen homofoob, maar bovendien grossofoob, wat dat ook mag inhouden. d) Hij zou een “stoute jongen” zijn want… hij is zo goed, dat hij foute jaloeziegevoelens uitlokt.

En waarom wordt hij als een homohater afgeschilderd? Wel, in een onverdacht moment, heeft hij de bedenking geuit dat er genoeg ballerina’s zijn in het klassieke ballet en dat er bijgevolg geen nood is aan mannelijke dansers die zich als vrouwen gedragen.

Daarom mag en moet men een geniale danser uitsluiten want de homokerk moet en zal men aanbidden. Vooral als balletdanser – die hebben sowieso al die reputatie te verdedigen. (…)

Beoordeel zelf zijn kunnen:

Ottomaanse dromen en waanvoorstellingen

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Deze afbeelding werd gestuurd naar Majd Abboud, de Syrische tandarts-vluchteling in Saarbrücken, (open brief aan Merkel) door ene Tufan Çekiç

Tja. Je houdt het niet voor mogelijk wat er zoal in de sociale media verspreid wordt. In één der voorgaande facebookberichten maakte de b.g. Tufan via een filmpje duidelijk dat de Turken bevreesd zijn dat de Syriërs (die nu daar in vluchtelingenkampen verblijven) de Syrische vlag zullen hijsen en Turkije willen bezetten…


Ook jongeren mogen beseffen dat schone ideeën en stoere slogans zonder concrete daden hypocriet blijven.

Afbeeldingsresultaat voor hypocriet

… Zo blijkt klimaatpassionaria Anuna De Wever een indrukwekkend palmares van recente vliegtuigreizen te kunnen voorleggen, critici van de klimaatbeweging hebben dat uitgevlooid. Terecht. Ook jongeren mogen beseffen dat schone ideeën en stoere slogans zonder concrete daden hypocriet blijven. In de rechtse rioolpers werd anderzijds ook haar genderneutraliteit (‘ik ben geen meisje en geen jongen’) erbij gesleurd om heel de beweging als een modieus-progressistische ’zure regen’ (sic) af te schilderen. Iets minder kosjer en vooral naast de kwestie: de seksuele geaardheid van Anuna zal me worst wezen, bij mijn weten scheidt genderneutraliteit geen extra broeikasgas af…

Uit “Wat die goeie ouwe pater Versteylen de jonge groentjes nog kan leren” van Johan Sanctorum

Open brief van een Syrische vluchteling aan Angela Merkel

Gerelateerde afbeelding

Majd Abboud heeft aan Angela Merkel een brief geschreven. Sinds maanden probeert hij deze in de media gepubliceerd te krijgen. In de Duitse en Zwitserse media. Meestal kreeg hij zelfs geen antwoord van de redacties. Via Karin Leukefeld (geaccrediteerde onafhankelijke journaliste) kwam deze brief in ons bezit. U vindt hieronder de vertaling.


Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up

Majd Abboud is 42, tandarts, kwam in 2015 naar Merkelland en woont momenteel in Saarbrücken. Hij verwijt Merkel dat de integratie – ook na drie jaar – quasi onbestaande is. Reden: Duitsland is te toegevend aan de nieuwkomers en – vooral – zet islamisten niet op hun plaats. Ook de houding van de regering t.o.v. de oorlog in Syrië is, op zijn zachtst gezegd, eerder tendentieus, want de zgn. “rebellen” werden, resp. worden, eenzijdig de hemel in geprezen.

“Geachte mevrouw bondskanselier

Daar het einde van Uw ambtstijd in zicht komt, zou ik dit als aanleiding willen nemen U hartelijk te willen bedanken dat U mij en mijn landgenoten in nood hulp aangeboden hebt en Uw land geopend hebt voor mensen op de vlucht voor oorlog en terreur. Daardoor hebt U ons veel leed bespaard; wij zijn hier in veiligheid en hebben de mogelijkheid in vrede te leven. Bovendien heb ik het altijd als een grote kans voor ons, Syriërs, gevonden door het contact met Europeanen een nieuwe cultuur te leren kennen, die ons nieuwe perspectieven opent en het ons mogelijk maakt onze horizon te verbreden.

Ik heb echter moeten vaststellen dat de voorwaarden voor een echte integratie quasi onbestaande waren en ook nu, na drie jaar, niet voorhanden zijn. Eigenlijk ondervond ik de zgn. integratie als een éénrichtingsstraat: Duitsland kwam de vluchtelingen zeer grootmoedig tegemoet, eiste echter van hen niets in ruil. Daar bovenop is de Duitse identiteit moeilijk te herkennen is voor vluchtelingen. Het is alsof het land zich ervoor schaamt en het daarom moeilijk vindt haar eigen waarden over te maken. Daar tegenover staat dat vele vluchtelingen een alles overheersend, dikwijls radicaal samenhorigheidsgevoel met de islam hebben, die dikwijls al in Syrië voor problemen in de staat en de maatschappij gezorgd hebben. Ik had de goede hoop, mevrouw Merkel, dat U erin zou slagen een vreedzaam samenleven met de nieuw aangekomenen mogelijk te maken, iets waarin wij in Syrië omwille van de toenemende radicalisering en de westerse investering in de politieke islam, niet geslaagd zijn.

Over Uw motieven werd veel geraadseld; meestal werd ervan uit gegaan dat U uit menselijkheid en christelijke naastenliefde gehandelt hebt. Maar als het om menselijkheid gaat, dan had U de recent verlengde sancties tegen Syrië moeten beëindigen. Want daaronder lijden sinds jaren nog steeds miljoenen mensen, die hun vaderland niet kunnen of willen verlaten. Tenslotte hebben ook deze mensen naastenliefde verdiend. Ook in een echte democratie, die u steeds weer uitdraagt, mogen deze mensen hun politieke mening hebben, zonder daarvoor bestraft te worden.
Onder de sancties vallen o.a. medicijnen en medische hulpmiddelen zoals protheses, die na een oorlog dringend nodig zijn. Ook de kinderen, die elke dag in Jemen verhongeren of door geweld omkomen, mogen niet verzwegen worden. En – in plaats van hen levensmiddelen of medicijnen te sturen, staat U – bewust en bereidwillig – toe tanks en granaten te leveren en laat u zelfs de Saoedische soldaten door Duitse experten opleiden, zodat ze daar nog meer mensen kunn
en doden.

Is dat een christelijke politiek, zoals uit uw partijnaam moet blijken? Blijkbaar zijn voor de Duitse regering de winsten der Duitse militaire bedrijven belangrijker dan de christelijke waarden, waarmee men zo graag uitpakt.

Met groot interesse heb ik einde september in de Westfälischen Zeitung gelezen, dat in Düsseldorf een aanhanger van de FSA, die door de westerse media graag als “gematigd” bestempeld wordt, als oorlogsmisdadiger veroordeeld werd. Hij had in Aleppo als lid van een militie mensen ontvoerd, gefolterd en vermoord. Ik ben opgetogen dat er eindelijk maatregelen genomen worden om de terroristen die naar dit land gevlucht zijn te identificeren. Gelooft U echt, mevrouw Merkel, dat hij een alleenstaand geval is?

Ik heb er herhaaldelijk op gewezen dat er zich talrijke criminelen met radicale ideeën onder de vluchtelingen bevinden en dat Duitsland snel moet ingrijpen. Want, juist als men van een interculturele ontmoeting spreekt, bieden de radicalen en de misdadigers een ernstig gevaar voor de integratie en het gastland. Zij beschadigen de goede naam van de vreedzame migranten, wakkeren vooroordelen aan en bemoeilijken de integratie-gewillige vluchtelingen en de van oudsher hier wonenden het leven.
De Duitse regering heeft veel te lang hiervoor haar ogen gesloten en deze radicale ingesteldheid – zowel in Duitsland als in Syrië – goed gepraat. Daardoor heeft het de radicalen de boodschap gegeven dat zij op westerse steun kunnen rekenen, dat zij in Syrië elke misdaad kunnen begaan en desondanks nog altijd bescherming in Duitsland kunnen krijgen. Duitsland is daardoor dé vluchtbestemming bij uitstek geworden voor criminelen.
Is het dat, wat U wou “schaffen”?

Recent uitte U Uw bezorgdheid over de situatie der mensen in Idlib. Men moet hierbij vermelden, dat in Idlib de ergste djihadisten zitten, die tot op heden niet bereid zijn hun wapens neer te leggen. Met name: FSA, al-Nusra, I.S., maar ook strijders en djihadisten uit Afghanistan, Tsjetsjenië en ca. 3000 Chinese Oeigoeren. En juist deze terroristen hebben op zaterdag, 24 november 2018, het noord-westelijke deel van Aleppo met chemische wapens aangevallen. Daarbij werden volgens de recentste cijfers minstens 107 mensen gekwetst. In september hebben deze groepen bovendien het grotendeels christelijke stadje Mhardeh, in de buurt van Idlib, aangevallen, waarbij 12 mensen gedood werden.

En, in plaats van ons te helpen deze groepen te ontwapenen, stuurt U hen 50 miljoen euro Duits belastinggeld, om hen te steunen zodat ze nog meer gruweldaden kunnen begaan.

Vermoedelijk heeft de Bundesregering voorheen ook niet vernomen dat deze “rebellen” christelijke kerken in Aleppo en Homs vernietigd en ontheiligd hebben, dat zij in 2013 dorpen van minderheden (Alawieten) in de provincie Latakia en de arbeidersstad Adra aangevallen en veroverd hebben, de mannen onthoofd en de vrouwen tot slavinnen genomen hebben. Al in 2013 werden twee priesters uit Aleppo door “rebellen” ontvoerd; tot op heden is hun verblijf onbekend.

Het is meer dan duidelijk dat de Duitse regering zich aan de kant van de islamitische “rebellen” in Syrië geschaard heeft. Dit wordt duidelijk in de media. Uit Ramstein werden ook wapens aan de “rebellen” geleverd. Bij deze zgn. “rebellen” gaat het niet om strijders voor vrijheid of democratie, maar wel om islamisten, die de sharia uitdragen en geen enkele afwijkende mening of levenswijze dulden, integendeel, hard bestraffen. Het gaat om daders, die zich als slachtoffers aanbieden en door het westen ook zo voorgesteld worden.

De steun aan deze “rebellengroepen” wordt dikwijls beredeneerd met de zgz. uitgevoerde of dreigende aanvallen op de burgerbevolking. Als bewijs een reeks video’s en foto’s. Echter hebben vele gevallen in het verleden – zoals in Chemnitz – aangetoond dat men dergelijk materiaal onder een vergrootglas moet nemen en grondig controleren.

In Syrië gaat het quasi altijd om dezelfde bron, het zgn. Syrisch Observatorium voor mensenrechten (SOHR). Daarbij gaat het om één enkele man, een exiel-Syriër, die sinds 2010 in Londen woont, met de Moslimbroederschap sympathiseert en het beeldmateriaal aan de media verdeelt. Daardoor werd de maatschappij in Syrië doelbewust gespleten. Mensen werden sektarisch tegen elkaar opgeruid en uitgespeeld. Zou het niet zinvol zijn deze “bewijzen” kritisch te bekijken vooraleer men die verstrekkkende beslissing neemt toe te treden tot een internationale coalitie, en zich op deze wijze in een oorlog stort, die tegen het volkerenrecht ingaat?

Ook bij de vermoedelijke “massavernietigingswapens” in Irak, die volgens Colin Powell en Tony Blair zonder enige twijfel voorhanden waren, had men – het verleden indachtig – een les kunnen trekken. Het is tijd toe te geven dat de Bundesrepublik de foute politieke lijn in Syrië volgt en voor de verkeerde kant partij gekozen heeft. De reden daarvoor, vindt U, is dat – en dat is op zich bijzonder treurig – dat de Bundesregierung verplicht is Amerikaanse belangen te vertegenwoordigen en te verdedigen. Dat voor Duitsland slechts een bepaalde rol voorzien is, dat Duitsland geen zelfstandige en zelfbewuste buitenlandse politiek heeft, dat noem ik de moeder van alle problemen.

Geachte mevrouw Merkel
Ik weet dat ik hier slechts een Syriër met een asielvergunning ben. Mijn verblijf hier in Duitsland is een “collateral damage” van een onzinnige oorlog; mijn stem is alles wat ik nu heb.
En ik weet niet of deze boodschap U ooit zal bereiken. Maar als U echt om het welzijn der Syriërs in binnen- en buitenland bezorgd bent, dan heft U de sancties – aub – tegen Syrië op. Verstel de wissels als aanmoediging van een westerse – Nabije-Oosten-vriendschap.

Beëindig de wittebroodsweken met de radicalen, met de terroristen, maar ook met de zgn. politieke islam, zowel binnen als buiten de Duitse grenzen. Het zijn de foute gesprekspartners en dat is meer dan duidelijk. Stop met de wapenleveringen in oorlogsgebieden en stuur de mensen in het Nabije Oosten en de wereld liefde, opleiding en cultuur vanuit het hart van Europa – en geen conflicten en oorlogstuig.

Mevrouw Merkel, de wereld is veranderd, de machtsposities hebben zich verschoven. Neem nota van deze verandering en zorg ervoor dat Duitsland in de toekomst de juiste positie inneemt.

Met vriendelijke groeten

Majd Abboud
Saarbrücken, 10.01.2019″

Audio hier

U kan hem op facebook volgen.

Het is maar een peiling

De bronafbeelding bekijken

Vertrouw geen opiniepeiling, die je niet zelf vervalst hebt. Twee peilingen, twee merkwaardig verschillende resultaten vooral wat de gehate AfD aangaat.

Bij de zgz. “kanselierszender”, n-tv, valt de AfD terug op 11%, de Groenen groeien.
“Voor de AfD en de SPD liggen de kaarten in de opiniepeilingen niet goed. Volgens de actuele RTL-n-tv-barometer verliest de grootste oppositiepartij 1% en komt op 11%, het slechtste resultaat sinds midden januari 2018. Ook de SPD zakt verder weg naar 14%, nadat de partij zich drie weken lang op 15% heeft kunnen houden. Bij de laatste Bundestagsverkiezingen bereikte de AfD 12.7%, de SPD 20.5%. De Groenen groeien weer, een winst van 1% , zoals eveneens de Linke die op 9% zou komen, 1% winst in vergelijking met verleden week. CDU/CSU blijven stabiel met 32%; eveneens de FDP met 9%.”

Bij de Emnidpeiling klinkt het echter: Union glijdt af onder de 30%, Groenen groeien.
“De Union is volgens de Emnidpeiling naar de gunst van de kiezer onder de 30% gezakt naar 29%, nog steeds met een grote voorsprong op alle andere partijen. De Groenen stijgen met 1% naar 19%, goed voor de tweede plaats. De SPD krijgt een % meer en komt op 16%, de FDP +1% naar 9%. De Linke ongewijzigd op 9%, maar de AfD stijgt naar 14%.”

De AfD laat dus bij twee verschillende peilingsinstanties resp. 11% en 14% optekenen – m.a.w. een niet normaal 3% verschil. Een wensdroom van?
Onrustwekkend en angstaanjagend is wel het constante hoge percentage van de Groenen.