De waarheid heeft ook haar rechten

Nederlandse Politiebond - De sterkste vakbond voor personeel van ...

… Demagogie
Het doet me pijn als ik op de landelijke radio een activist hoor zeggen dat de Nederlandse politie de afgelopen vier jaar 41 mensen heeft ‘vermoord’. Dit cijfer is afkomstig van de actiegroep Control Alt Delete en betreft mensen die tussen 2016 en 2019 tijdens of kort na een aanhouding kwamen te overlijden – ‘onder verantwoordelijkheid van de politie’. De suggestie is dan dat deze 41 arrestanten in blakende gezondheid binnenkwamen, terwijl het in veel gevallen ging om verwarde mensen met ernstige gezondheidsklachten, harddrugsverslaafden met een overdosis en bijvoorbeeld slachtoffers van verkeersongevallen. Ik sta open voor feedback en kritiek, maar dit is echt een giftig staaltje demagogie…

… Laatst nog had een donkere man een raam ingegooid. Hij viel uitgaanspubliek lastig, was onder invloed van meerdere soorten drugs en super-agressief. Met een paar agenten kregen we hem onder controle. Om ons heen verzamelden zich tientallen mensen. Die begonnen uitgebreid te filmen en ons te beschuldigen van racisme en buitensporig politiegeweld, terwijl wij ze volgens ons juist aan het beschermen waren tegen deze doorgedraaide man….

… Stoppen met preventief fouilleren terwijl er tientallen jongeren met wapens op zak lopen is ontzettend dom en kan goed fout gaan. Het verbieden van het aanleggen van een nekklem terwijl dat zelden gebeurt en het leven van een agent kan redden is onredelijk. Dat soort maatregelen is pure symboolpolitiek ten koste van de veiligheid van politiemensen. Ze dragen niets bij aan een effectieve bestrijding van racisme en discriminatie…

Uit: Noodzakelijk Kwaad, een artikel uit het NPB Bondsblad

Willen we maar gewoon blank-collectief zelfmoord plegen?

Comments speech icon - Freecns Cumulus

Het artikeltje van kwaliteitskrant De Standaard “Witte stemacteurs stoppen met inspreken gekleurde personages” trok onze aandacht om twee redenen:

  • de woordkeuze van DS: “Witte stemacteurs”… ach… hoe veel platter kan je op je ‘blanke‘ buik gaan liggen?
  • de inhoud – iets waar DS geen schuld aan heeft. Moeten we nu ook al bij ingesproken stemmen gaan controleren wie of wat, met welke huidskleur, er achter schuil gaat? Wat volgt? Heeft een stem een kleur? Ja, maar die staat niet in de pigmentatiecatalogus. Een stem heeft een klankkleur, m.a.w. eigenschappen die bij het inspreken van tekst of het zingen van een lied tot uiting komen: diep, schel, hees, belegen, raspend, rokerig, zwoel…

Mia Doornaert schreef nochtans in dezelfde kwaliteitskrant: “Ik ben blank en ik blijf het.”

Hoe ver gaan ze die BLM-heksenjacht doordrijven? Moet de verkoop van wit porselein verboden worden? Discrimineren we dan de blauwe, groene, bruine, zwarte kopjes en borden? Mogen we nog een witte bruidsjurk dragen?

‘Objectieve’ berichtgeving in Merkelland

Blijkbaar zijn officiële, met ons belastinggeld betaalde nationale zenders – radio of televisie – quasi overal in het zelfde poco bedje ziek. Zij brengen geen nieuws, zij kleuren nieuws opdat u het nieuws interpreteert zoals zij willen dat u het moet slikken.

Zoals dit. Het gaat om één toegevoegd woordje, nl. “nur“, wat al het andere uitsluit (Ned.: alleen, slechts, uitsluitend…).

ZDF bericht over een vliegtuig dat rondvliegt boven het Etihad voetbalstadion in Manchester met een wimpel, voorzien van de tekst: “White Lives Matter, Burnley”. De commentatorstem:

„Zunächst aber sorgt eine offensichtlich rassistisch motivierte Aktion für Entsetzen: Ein Flugzeug kreist über dem Stadion. Nur das Leben Weißer zähle, so die Botschaft auf dem Banner. Der FC Burnely distanziert sich umgehend, inzwischen ermittelt die Polizei.”

Nur“.

Niet “slechts” een foutje, een uitschuiver. Wel degelijk een beredeneerde toevoeging om het dovend vuurtje van de BLM-opstand aan te wakkeren. Het audiofragment kan u hier beluisteren.

De piloot denkt er zelfs niet aan zich te verontschuldigen… en stelt dat het blijkbaar racistisch is te zeggen dat blanke levens er toe doen (drie dagen nadat drie blanken vermoord werden in een park in Reading). En hij voegt er zelfs geen “ook” bij. Laat staan “only“.

De ZDF is blijkbaar toch enigszins geschrokken door de aandacht die de zender te beurt viel. Je zou dan toch verwachten dat deze zich verontschuldigt… Niet echt. De zender wijdt het aan de hoge werkdruk en zal in navolging van andere media mea culpa slaan om minuscule foutjes – die moedwillige criticasters blijkbaar storen – recht te zetten. Oef… het zal wel aan ons slecht karakter en jàààrenlange ervaring met de leugens van onze nullenzender liggen dat we geen woord, zelfs geen letter, geloven van de zalvende retoriek op: https://www.zdf.de/nachrichten/heute/korrekturen-104.html De ZDF redactie zal gewoon beter haar best doen om de poco beïnvloeding onopvallender te maken.

Donker gepigmenteerden kùnnen geen racisten zijn…

… blanken hebben immers een eeuwigdurend patent op racisme genomen.

Volgens HLN en het Nieuwsblad waren het “vandalen“. De Zaventemse burgemeester heeft het over “daders van wandaden”. Het woord racisme wordt angstvallig vermeden…

Klik hier voor de foto met de boodschap “dood aan blanken” aan het gemeentehuis van Zaventem.

Oordeel zelf:

Bizar

Ondertiteling: “Moeten we knielen voor criminelen die beweren de samenleving te willen verbeteren?”

Hitler met afrokapsel en jeannettenkledij op de titelpagina van een Tsjechisch tijdschrift. De mensenrechten-brigade is ontzet over de belediging en het misbruik van een socialistisch boegbeeld. De regenbooglobby wil klacht indienen bij het Spionnencentrum wegens het ridiculiseren van hét “geslacht”. De EU reageert gepikeerd na haar bevel aan de lidstaten op te houden met blanke mensen zwart te maken.

Zwijgen is toestemmen

Komiek Urbanus (71) was vorige week maandag te gast in het Canvas-programma ‘De Afspraak’ om het te hebben over humor in gevoelige tijden. Enkele van zijn uitspraken – zoals “Er wordt even hard veralgemeend in de twee richtingen, wij worden ook gediscrimineerd” – zorgden voor heel wat ophef op sociale media. Na een bewogen week schreef Urbanus nu zelf een opiniestuk over die passage in het programma, over humor in tijden dat sketches worden verwijderd en over racisme.

Benieuwd of hij nog zal uitgenodigd worden door “onze nationale trots”… Men herinnere zich aan de broodroof van The Strangers, die pas nadat ze jarenlang in het poco vagevuur hun zonden beleden en afgezworen hadden, vervolgens rode slippendragers werden, terug op het podium in eer (… en geweten?) hersteld werden.

Cyclus

VLAANDEREN IS LEENROERIG AAN FRANKRIJK

De Franstalige politici volgen van nabij de gevolgde lijn in het grote moederland.  Zelfs als ze “in feite” in Vlaanderen wonen, zoals Sophie Wilmès, denken ze toch in termen als één groot Frans geheel.  Er is meer overeenkomst,tussen het totale verlies aan gezag in Brussel (de socio’s die de islamisten alles toelaten) en de situatie van Frankrijk, met talrijke no-go zones.

Cowardly Lion The Wizard Industriales, Scared Lion s, mammal, cat ...

Men leest verontwaardigde artikels over de Franse regering, die geen orde op zaken stelt bij het verlies van gezag in de wijken.  Zopas met het voorbeeld van Dijon, waar Tsjetsjeense en Noord-Afrikaanse benden burgeroorlog voerden.  Maar Macron en, met hem, heel de top van de Franc-Maçonnerie zijn perfect op de hoogte : ze voeren hun plan uit tot totale destabilisatie van Frankrijk.  Zelfs gewapende incidenten tussen eender wie zijn inbegrepen!   In dit land schreeuwt men zich (o.a. in het Parlement) allang schor over de feiten in Brussel, Molenbeek e.d.  Merkt u ook op dat er niets verandert en de nationale regering niets doet?

Of we nu Georges-Louis Bouchez of Robert Colignon beoordelen, ze zijn met zijn allen trouwe dienaren van de “francité”.  Zelfs de Groenen van Ecolo.  Als nieuw verschijnsel hebben we deze week gezien dat G.-L. Bouchez en Egbert Lachaert een aan elkaar gesmeed stel zijn; het lijkt wel een koppel!  Lachaert in opdracht van grote baas Alexander De Croo.  Door zich vast te klinken aan de (vaak ééntalige) franstaligen; en hun strijd voor belgicisme, steunen de Noord-Belgen de leenroerige situatie van Vlaanderen t.o.v. Frankrijk.  “Leenmannen beloven/beloofden trouw aan de leenheer”.  Ze stellen zich dus als dienaren op.

Intussen wordt er in Vlaanderen verder gefocust op nieuwe verkiezingen.  In haar boek “Het coronablunderboek”  hoopt Barbara Pas dat in 2024 het paradijs zal openen, met het sneuvelen van het cordon sanitaire.  Tot mijn allergrote teleurstelling klinkt er in het discours in de politieke Vlaamse beweging amper tot helemaal  niets door van de aanslag op onze vrijheid door deze Covid-crisis.  Wel zoekt men met een vergrootglas naar fouten, die beleidsmensen in de aanvang van deze crisis gemaakt hebben.  Dit zijn vijgen na Pasen.  Als de Vlaamsgezinden een onderzoekscommissie voor dit alles opeisen, dan zal daar veel volk naar komen kijken…

Daarom herhaal ik nog eens de 2 punten, die van de Vlaams-nationale politiek werkelijk vereist worden. Primo: zet alles in op het leren identitair denken van de doorsnee Vlaming; men gebruikt al de nieuwe media!  Secundo: werk intensief aan het solderen van banden met gelijklopende Bewegingen / landen in Europa: de Viségrad-landen, de volksnationale krachten.

De grote inzet na volgende verkiezingen (nu of 2024) is niet of het Vlaams Belang of N-VA grootse resultaten zullen halen.  Het essentiële is dat er een rotsvast besef is dat ze hun voornaamste politiek doel nadien niet mogen verloochenen!  Indien wel, zullen ze afgaan als een gieter!

We moeten intussen ook de dreigingen van deze Covid-crisis voor ogen houden.  De politici moeten overtuigd worden, zich tegen de massa-vacinatie te verzetten vanwege Bill Gates en zijn WHO.  Bovenddien moet het tracking- en contact-controle systeem verworpen worden omdat het een opstap is naar een slaven-controle-systeem door de satanische oppermachten.

In Nederland zijn vele kleine/grote initiatieven, om de burgers in te lichten.  Zo is er de 78-jarige C.W. Faasse uit Doetinchem, die Nederland rondrijdt met een “sandwich-aanhangwagen” tegen de verplichte maatregelen.  En de klacht-indiening van dhr Wouter Raatgever, tegen Bill Gates en de daaruit voorvloeiende maatregelen in NL*.

Wat u ook  van deze rubriek denkt, ik waarschuw en handel vanuit het besef dat onze zo kostbare vrijheid ten zeerste bedreigd wordt.  Mijn ontzetting kan ik slechts uitspreken over het gebrek aan reactie en de alles-overheersende middelmatigheid in de huidige Vlaamse Beweging.   Zien maar enkelen dat we sterker dan ooit in een machtsgreep van Frankrijk zitten?  Laat de Vlaamse beweging toe dat al haar verworvenheden één voor één terug in vraag worden gesteld?

Een belangrijke taak is de “trollen” in onze partijen te ontmaskeren.  Om bvb. te zien dat N-VA al voor de vorige regeringsdeelname haar volksnationaal programma afzegde onder invloed van de neo-liberale en Voka mollen.  Om te zien dat leiders – sommige briljant maar omstreden – de richtlijnen volgen van de hoge Heren met het schootsvel.    Indien het de (sommige gevierde) leiders in de partij(en) ernst is, dan moeten ze de particratie in eigen rangen afschaffen.  Geen “grote leiders” die uiteindelijk handpoppen van andere machten blijken, terwijl het gros van de partij moet zwijgen.

Tenslotte nog het schrijnend verhaal uit Rechts Actueel:  in het voormalig Vlaamsgezind pand Tap en Tepel  hebben allochtonen een nachtelijke inval gedaan bij een meer dan 80-jarige weduwe van Vlaamsgezinde (overleden) dierenrechten-activist Hendrik Keuleer. Deze moedige Hendrik was al 20(!) jaren mikpunt van geweld omwille van de slogans aan zijn raam.

Jarenlang systematisch ruiten ingegooid en fysieke bedreiging: wat doet het neo-liberaal-communistisch geïnspireerd bestuur van Gent? Niets. Zoals Solzjenitsyn zegde: “In het communisme worden de criminelen geëerd en maken ze de dienst uit.  Onder dat communisme worden de brave burgers vervolgd en belanden ze in de Goelag”.  In het huidige Gent  merkt men dat dit marxistisch dogma goed wordt opgevolgd!

Jos Wouters, Boom

YT : “Onze vrijheid in het Nieuwe Normaal”, gesprek met C.W. Faasse.
YT : Wouter Raatgever doet aangifte tegen coronamoordbestuurders en richt nieuwe beweging op”
Uncut-news.ch, speciaal de artikels over de wereldwijde bewakingsmaatschappij in ontwikkeling, vooral dinsdag 16.06
De afleveringen van Robert Jensen show, nu al tot nr 181.
Amerikaans forum : stillnessinthestorm.com over de opgezette onlusten.
Interview met Barbara Pas, de Zondag 14.06.20

In de brievenbus

De Afspraak

Vorige nacht het eerste gedeelte van De Afspraak van woensdag 17 juni op de webstek van de vrt gezien.

Vraagt Phara de Aguirre aan Ivan de Vadder hoe het nu eigenlijk komt dat de partijen er maar niet in slagen om een federale regering te vormen. De Vadder verwijst naar de persoonlijke tegenstellingen tussen een aantal partijvoorzitters, naar het feit dat ze allen jong en onervaren zijn en hij zwamt zo nog lekker door. De belangrijkste reden die intussen nagenoeg iedereen ziet, vermeldt hij echter niet: dat de kloof tussen Vlamingen en Walen zo groot is dat het volstrekt onmogelijk is geworden om de grootste twee partijen samen in een regering te krijgen en dat Vlaanderen en Wallonië hoe dan ook kiezen voor een tegengestelde sociaal-economische aanpak.

Dat soort ‘journalisten’ moet ons inzicht brengen in de politieke realiteit? Puur tijdverlies om naar zoiets te kijken en te luisteren. Dat er geen regering meer kan gevormd worden is duidelijk. Tegelijk moeten zowel Vlaanderen als Wallonië bestuurd worden. De gezondheidscrisis is niet voorbij en de economische crisis begint nog maar. Politieke daadkracht is noodzakelijk. We gaan het alleen redden als de Vlaamse politici bereid zijn om buiten de lijntjes te kleuren. Een fluwelen revolutie zeg maar. Het Vlaamse Parlement moet bereid zijn om alle noodzakelijke maatregelen te treffen ook in die materies waarvoor men niet bevoegd is. En ja, dat zal dan wel gepaard gaan met een onafhankelijkheidsverklaring. Ik weet uiteraard dat daarvoor momenteel geen meerderheid voorhanden is. Zij die niet bereid zijn om hieraan mede te werken, moeten zich wel bewust zijn dat hun houding er een is van schuldig verzuim. Men moet de belangen van het eigen volk behartigen en niet die van een staat die we nooit gewild hebben en ook niet die van een naburig volk. En ja, als illustratie koos ik voor een zelfklever uit de late jaren zeventig van NSV. Toen wisten we al wat moet.

Edwin Truyens

Nvdr: De zelfklever naar dewelke Edwin verwijst, konden wij niet laden en publiceren. We vervangen hem door deze foto, van een jonge – zeer gedreven – NSVer die nu aan het roer staat van het VB.

Wie doet mee met de NSV? - Apache

… en dit filmpje krijgt u er nog bovenop:

Geïmporteerde problemen kunnen rekenen op poco begrip

Beard CAIR | Muslim beard, Beard logo, Beard

…De Verenigde Staten zijn Europa niet, en toch trachten bepaalde politieke paljassen van bij ons de situatie die eigen is aan de VS naar ons land te importeren, zoals de machtsgeile burgemeester van Mechelen, Bart Somers, die steeds weer de brave Vlaming schoffeert door hem van “racisme”te beschuldigen . Hij mengt daarbij alle begrippen en situaties door elkaar in één grote pot: “intolerantie, antisemitisme, kritiek op de islam, nazisme, racisme.” Door dergelijk onverteerbaar papje in te lepelen koestert deze kleine Machiavelli (die hij denkt te zijn…) daarmee de hoop een steeds groter aantal kiezers van moslim-afkomst of met linkse overtuiging aan zich te binden, wat hem tijdelijk nog lukt. Hij vergeet daarbij echter steeds te vermelden dat veertig procent van de bevolking van zijn stad stemt voor een partij die hij haat… Dit terzijde.

Europa is niet racistisch, Vlamingen en Belgen in het algemeen zijn nooit racistisch geweest, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Maar vanzelfsprekend, zijn er duidelijke verschillen tussen Blank en Zwart. Naast de huidskleur, is er de genetische factor, de aard en het specifieke karakter van de groep. Wie dat loochent is te kwader trouw. Probleem is dat steeds dezelfde bevolkingsgroepen het minste incident gebruiken om zichzelf als slachtoffer van discriminatie en racisme voor te doen, ondanks het feit dat zij in alles voorgetrokken worden. Zij vinden dat zij als minderheid de slachtoffers bij uitstek zijn en dat de Blanken de bevoorrechten zijn, die alles moeten teruggeven, zich excuseren, voor hen neerknielen…, begrippen die er door ideologisch Links en door de media worden ingepompt en zich uiten in het opdringen van een steeds maar weer aangepast nieuw taalgebruik ( het “wit” van waspoeder in plaats van het “blank” van lelie…), ook al een wapen om de vrijheid van spreken te beknotten…

Lees het volledig opiniestuk “Rassenoorlog wordt politieke strategie”

Lieve kijkbuiskinderen… Onderstaande tussenkomst dateert van pakweg een half jaar geleden. Intussen werd er de visu duidelijk gemaakt waar Barts prioriteiten liggen. Het struikgewas – dat in de herfst ’19 nog moest geteeld worden – op zijn aanminnig gelaat moet u op de beelden nog missen. Hij heeft het op het einde van zijn meeslepende tussenkomst over het “wij” en “zij“, waarbij “zij” niet de multicolor import-Manenblussers zijn, maar wel de verkozen volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang.

Mag onze redactie zich opgelucht voelen dat hij ons niet bij zijn “wij” rekent?