U kiest. U betaalt. U wordt genegeerd.

Vlaams Belang aanwezigheid in 2019 in VRT-programma’s:

– De 7de Dag: 9%
– Terzake: 6%
– De Afspraak: 3% (Het kleine stompje rechts in de grafiek is de tweede grootste partij van het land…)

… en 18% bij de Vlaamse kiezer!

Afbeeldingsresultaat voor politieke partijen in de afspraak

N-VA, CD&V, SP.A, Groen, PvdA en VLD stemmen TEGEN een voorstel om van de VRT een neutrale, onafhankelijke omroep te maken die àlle partijen op gelijke voet behandelt. De voorkeursbehandeling die ze van de #vrt krijgen moet immers gegarandeerd blijven.

Afbeelding

Opvallend: Schiltz Jr. keek tijdens de tussenkomst van Klaas Slootmans ostentatief opzij…

Doofland

Afbeeldingsresultaat voor doofland

Merkelland heeft naar verluidt te weinig vluchtelingen. De asielindustrie heeft te veel open plaatsen voor gewillige wereldreizigers die bereid zijn Duitsland te helpen afschaffen.

Dit is de tweet van de dag, (met een kleine taalcorrectie: Farsi, niet Arabisch) uit het Duits-Perzische kanaal van de WDR, met de onmiskenbare boodschap in het Farsi: “we hebben niet genoeg vluchtelingen!”. Duitsers lijden méér dan alle andere Europese volkeren aan het Gutmenschen-syndroom met als diepliggende oorzaak de 80 jaar oude erfzonde, die met geen enkele penitentie te vergeven valt… behalve de éne, de ultieme oplossing, het uitwissen van de Duitsers zelf… Ze hebben daar geen euthanasiewetgeving voor nodig… ze doen het helemaal zelf zonder psychologen, adviezen, medische begeleiding of goedkeuring, en eventuele inmenging van justitie.

Tegelijkertijd getuigt het niet van nederigheid – ook al heeft het die schijn – het getuigt van een betuttelende “vluchtelingenmoraal”, alsof het om een vakantieplannetje gaat… een waar genoegen is zijn vaderland te verlaten, zowel voor het achtergelaten vaderland als voor de vluchtenden. Het genoegen aan heel dat exodusverhaal ligt uitsluitend bij degenen die eraan verdienen – de reisbegeleiders, de NGO’s, de immobiliënsector, de huisjesmelkers, de staatsomroep, de tv-zender, die zich als het Merkelse propagandasysteem tégen de nazitsunami onontbeerlijk wil maken.

Men kan zich ook de vraag stellen – met de erfzonde in het achterhoofd – of vluchtelingen het doekje voor het bloeden zijn opdat Gutmenschen zich ook “betere” mensen kunnen voelen? Eigen kweek-Samaritanen.

Vandaar de oproep: “meer vluchtelingen”? Of zit er een ratio-addertje onder het poco gras? “Meer vluchtelingen” opdat het laatste bed, de laatste stoel, van de opvangplaatsen lucratief bezet kunnen worden? Waarbij dan de stralenkrans rondom het hoofd van de helden der Gutmenschlichkeit uitbundig blijft schijnen?

… Je zou – mits een uitgesproken slecht karakter – ook kunnen stellen: “Er zijn te weinig misbruikslachtoffers”, omdat er te veel studenten “Psychologie” afstuderen, of “Er zijn te weinig verkrachte vrouwen”… Of… “Productie messen moet ingekrompen worden” wegens… het onoordeelkundig, impulsief, excessief gebruik . Retorische vraagstelling en oplossing. Noch grappig, noch beledigend bedoeld. Wij verontschuldigen ons op voorhand bij degenen die zich op hun tenen getrapt voelen.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een land en een volk, levend in grote harmonie, gastvrijheid  en welstand, vanuit een onschatbare geestelijke en culturele rijkdom. Dat is het oude, grote Syrië. De huidige grenzen zijn slechts de littekens, toegebracht door de hebzucht van de  grootmachten.  Hier ontstond het eerste schrift, het eerste alfabet en werden de eerste muzieknoten geschreven. Op de site van Ougarit werd een religieuze hymne gevonden, die ‘n 3400 geleden gecomponeerd werd (Ras Shamra, Lattakia, West Syrië, Middellandse zeekust). Hier ontstonden de landbouw en de eerste landbouwdorpen. Hier wedijveren Damascus en Aleppo met elkaar om de titel van de oudste, bewoonde stad ter wereld.

Van hier kwamen de eerste stad-staten en rijken. Syrië is “de moeder van de beschaving” en vooral de wieg van het joods-christelijk geloof.

Vanuit het Syrische Antiochië verkondigde de apostel Paulus het christelijk geloof over de wereld en de apostel Petrus was in Antiochië zeven jaar bisschop vooraleer hij naar Rome trok.  De archeoloog André Parrot, ex-directeur van het Louvre, beweert: “Iedere beschaafde mens heeft 2 vaderlanden: het zijne en Syrië”. Van de heerlijkheid van dit Syrië hebben we nog een glimp opgevangen toen we vlak voor de oorlog hier kwamen. Syrië produceerde toen nog economisch, technisch, medisch meer dan wat het zelf nodig had. Op gebied van voeding was dit 20% meer. Helaas, hier ligt ook de verleiding voor wereldheersers: “Wie het Midden Oosten wil controleren, moet Syrië controleren”  schreef de Brit Patrik Seale.

Nvdr: Patrick Seale in 2013: drie vragen, drie antwoorden:

Dit land wordt nu uitgemoord en verwoest. Er sterven nog steeds mensen van de honger en de kou. Duistere machten en wereldleiders willen hier oorlog en geweld om hun onstilbare honger naar eer, overheersing en rijkdom te voeden. In Syrië strijden de wereldheersers om hun macht. Schoonheid, waarheid, goedheid, welvaart en geluk worden verbrijzeld tot waanzin.

Het inspireerde mij om na te denken over de verwording van onze eigen westerse beschaving: “Waarden Worden Waanzin”. Een volgende keer hoop ik hierop verder te gaan met enkele lichtpunten.

Weer krijg je  flitsen uit het leven van de gemeenschap, enkele merkwaardigheden  en een overvloed aan video’s en informatie over de toestand in Syrië en elders.

P. Daniel

Nvdr: John Kerry geeft toe dat de Obama-regering ISIS steunde om Assad te doen vallen, dat Rusland uitgenodigd werd op het Syrische grondgebied en de VSA niét!

Vrijdag 17 januari 2020

Flitsen

Hulpgoederen – Zondagavond kwam weer een container toe met hulpgoederen, grote purperen zakken en dozen met kleding, matrassen, bedden, kasten, medisch materiaal, schoolgerief… Het is integraal voor een bisdom in Libanon. Ja, ook de bevolking van Libanon geraakt steeds meer in nood.

Lees verder

Dries gaat internationaal

Afbeeldingsresultaat voor heilige andreas

Dries Van Langenhove werd uitgenodigd op een samenkomst van American Renaissance in de VSA. U kent de reacties. De media en poco betweters zouden hem liefst, zoals zijn patroonheilige, aan het kruis nagelen. Filip DW reageerde met deze tweet:

Grote mediarel want @DVanLangenhove spreekt op #AmericanRenaissance-conferentie #USA So what? No big deal! Ik sprak er in 2011/2016… Altijd weer ‘guilt by association’. Bekijk mijn toespraak in 2016 ‘Pro Defensio Christianitatis’

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

BH-reclame met mannelijke fotomodellen?

Afbeeldingsresultaat voor male model with bra

Idiote vraag, zegt u. De werkelijkheid is dichterbij dan u denkt. Een pc-bedrijfje in Brexitland is nog niet mee in de hedendaagse mallemolen, werd op de vingers getikt omdat het een reclamefilmpje toonde die het gros van hun doelgroep – hun klantenbestand telt 87.5% mannen – zou aanspreken. Het bedrijf, de PC Specialist, nam nochtans aan dat de video niet tegen iemands haren in zou strijken met een blanke, een negroïde en een Aziatische man als mogelijke klant. Niet dus. De klacht: “kwetsende geslachtsstereotypering”, door enkele politiek-correcte bleiters werd bij de ” Advertising Standards Authority”, de reclamestasi, ingediend wegens het tonen van drie mannen en nul vrouwen. Alsof vrouwen te dom zijn om in de pc-race mee te lopen.

Volgens de recente richtlijnen mag iedereen die zich benadeeld, gekwetst, achteruit gesteld, gediscrimineerd… voelt rekenen op de steun van de overheid.

Zeggen en schrijven 8 klachten werden ingediend wegens “aanmoedigen van de misvatting dat alleen mannen geïnteresseerd zijn in speciale IT-technologie” . Het bedrijf PC Specialist werd verplicht hun reclamecampagne in de vuilbak te gooien. Voor bedrijven is het quasi uitgesloten zich expliciet te richten op de mensen die hun producten (willen) kopen. Volgens PC Specialist bestaat hun klantenbestand uit bijna 90% mannen, 35 jaar en jonger. Degenen die zelfs niet overwegen hun producten te kopen voelden zich echter genegeerd. Vandaar de titel bovenaan.

De mediastasi gaf als motief voor hun actie dat zij “hoe mensen zichzelf zien, hoe anderen hen zien, en de levensingrijpende beslissingen ze nemen” te willen sturen.

Uiteraard gaat dit verder dan reclamesturing. Het maakt deel uit van een groter geheel, waar een minderheid zijn wil kan opleggen aan de meerderheid, waar de abnormaliteit heerst, moét heersen, het nieuwe “normaal” wordt. Daarom wèg met creativiteit, de vrijheid van meningsuiting en alles wat niet in de politiek-correcte hutsepot past.

Sociale media bannen om de meest krankzinnige redenen teksten en/of afbeeldingen. Een blote borst in een schilderij van een Oude Meester: censuur. Scènes uit tv-series worden retroactief verwijderd. Gangsterfilms moeten met collegejongetjes-dialogen (… met onze verontschuldigingen aan de beledigde internaatmeisjes…) gedraaid worden. Satire en humor worden verbannen in de kerkers-der-domheid.

Heineken werd verplicht deze reclame in te trekken:

Beter voorkomen dan genezen…

Doofland

Afbeeldingsresultaat voor Doofland

De Duitse belastingbetaler mag bijdragen aan een Arabische en Farsi versie van de nationale tv-zender WDR – foryou. Hierbij krijgen de welgekomen vakkrachten tips hoe ze kunnen integreren de boel kunnen belazeren.

Zoals “hoe kan je geduld worden”. M.a.w. niet erkende vluchtelingen die om een of andere nepreden in Merkelland hun tenten toch mogen laten staan, zelfs al hebben ze geen recht op asiel, resp. zijn ze uitgeprocedeerd. Zoals bv. als de nationaliteit niet kan vastgesteld worden, als het thuisland hun geëmigreerde vakkracht niet wil terugnemen, als de sukkelaar een of andere ziekte onder de leden heeft, als zijn bloeikes van kinderen het “o-zo-goed-doen-op-school, als… De lijst wordt ongetwijfeld binnenkort aangevuld met milieu-, resp. klimaatverbonden problemen.

De zender heeft verschillende filmpjes over het “geduld”-worden gemaakt, zoals bv. door te gaan studeren, door een stageplaats in te vullen, door een knelpunt beroepsopleiding te volgen… Er wordt ook raad gegeven hoe ze aan een woning geraken (… bio-Duitsers worden uit sociale woningen gezet om plaats te maken voor Merkels lievelingen), hoe ze aan allerhande gratis dienstverlening geraken…

Verder worden tips gegeven over de Duitse samenleving, zoals: je mag je vrouw niet slaan, je mag geen joden voor een auto gooien, gaan zwemmen betekent “zwemmen” of “plonsen” – het is geen uitnodiging voor fysisch contact, je mag homo’s niet beledigen of christenen met de dood bedreigen…enz… Messentrekkerij daarentegen wordt alom geduld…

Een voorbeeld: