EU-verrijking sloeg toe met 11% in 2019

Volgens het EUropese asielagentschap EASO (voluit: European Asylum Support Office, of in het Nederlands “EUropees Ondersteuningsbureau voor asielzaken”), niet te verwarren met het gelijknamige EASO dat een platform is voor de studie van overgewicht, is het aantal asielaanvragen in de EU – vergelijkend met het voorgaande jaar – in 2019 met 11% toegenomen, goed voor 738.425 potentiële nieuwkomers.

Het EUropees asielsteun bureau verwacht dat de tendens stijgend is. De EU ontving in 2019 1/3 van alle asielverzoeken wereldwijd. (…)

Zwijgen is toestemmen

Komiek Urbanus (71) was vorige week maandag te gast in het Canvas-programma ‘De Afspraak’ om het te hebben over humor in gevoelige tijden. Enkele van zijn uitspraken – zoals “Er wordt even hard veralgemeend in de twee richtingen, wij worden ook gediscrimineerd” – zorgden voor heel wat ophef op sociale media. Na een bewogen week schreef Urbanus nu zelf een opiniestuk over die passage in het programma, over humor in tijden dat sketches worden verwijderd en over racisme.

Benieuwd of hij nog zal uitgenodigd worden door “onze nationale trots”… Men herinnere zich aan de broodroof van The Strangers, die pas nadat ze jarenlang in het poco vagevuur hun zonden beleden en afgezworen hadden, vervolgens rode slippendragers werden, terug op het podium in eer (… en geweten?) hersteld werden.

EUropees parlement meent zich met alles te moeten (mogen) bemoeien (+*)

Chris Janssens (@chrisjanssensVB) | Twitter

Wie had ooit – in onze kindertijd – kunnen denken dat politici een kinderfeest, waar een heel jaar naar uitgekeken werd (wordt?) willen amputeren? Of misschien is “afschaffen” een passender woord. Tenslotte, wat volgt er na het ontslag van Zwarte Piet? Discriminatieklachten omdat de Goedheilige Man een christen is?… omdat hij blank is?… omdat hij een man is?

De Paasklokken werden grotendeels vervangen door een haas. Niet dat we iets tegen dat diertje hebben… We willen alleen maar aantonen dat één na één onze van oorsprong christelijke gebruiken afgeschaft worden, soms sluipend, zoals de Paasklokken, soms radicaal onder het mom van zgz. racisme. Wat met de Drie Wijzen – of Koningen – die bij het Kerstkindje hun opwachting maken? Is het geen vorm van racisme dat er van de drie slechts ééntje bij is met een donkere huidskleur? De Mechelse minister van inburgering zou het initiatief kunnen nemen om praktijktesten in kerststallen op te starten opdat er een evenredige verdeling van rassen (… of – horresco referens – “genders”) bereikt wordt.

Goed om weten is hoe de vertegenwoordigers van ons klootjesvolk gestemd hebben in de EU-praatbarak. Zou de Sint in de toekomst alleen nog de kindjes van Vlaams Belang, N-VA en CD&V-kiezers bezoeken?

Tom Van Grieken - Posts | Facebook

De VB-Jongeren hadden dit eigentijds antwoord:

VBJ (@vbjongeren) | Twitter

+*Blijkt dat men bij de Open-VLD nota genomen heeft van de recente opiniepeiling. Hilde Vautmans had het niet goed begrepen…en bovendien… “het zou contraproductief kunnen zijn”:

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) heeft vrijdag alsnog tegen een amendement gestemd waarin lidstaten wordt gevraagd te stoppen met ‘racistische en afrofobische tradities, zoals blackface’. ‘Ik vind niet dat Zwarte Piet of roetpiet moet verdwijnen, laat staan door een verbod vanuit de overheid’, legt Vautmans zaterdag uit. (…)

“Omdat wij de stem van de zwijgende meerderheid zijn”

… Bovendien is er een manifest gebrek aan voldoende onderdrukte zwarten. Als klap op de vuurpijl werden de voorbije weken politieagenten herhaaldelijk aangevallen door allochtonen, dus geweld tegen politie eerder dan politiegeweld is wat de gewone mensen met hun eigen ogen zien gebeuren. Een creatieve ziel trok het thema van BLM hier dus open naar ‘racisme’ in zijn meest vage omschrijving, maar met één belangrijke stelregel. De daders moesten blank zijn. Dat kon ook niet anders, beweerde men in De Zevende Dag, want enkel blanken kunnen racistisch zijn. Arabische jongeren konden op die manier de broodnodige slachtofferrol op zich nemen, daarbij hevig aangemoedigd door voornamelijk hoger opgeleide blanke linkse bobo’s…

Uit: Tom Vandendriessche: ‘Black Lives Matter is manipulatie en racistisch. Alle levens tellen’.

Bert, een begaafd koorddanser…

Bouw ook jij mee aan de Scala ? Tot daar en niet verder Samen over ...

… die altijd op zijn pootjes landt

Een mogelijke quizvraag: in hoeveel partijen heeft Bert Anciaux zijn opwachting gemaakt, dik geld verdiend, als een kameleon van kleur veranderd?...

Na een zijweg ingeslagen te hebben – ID21, om over partijgrenzen heen aan politiek te doen- begeleidde hij de uitvaart van de Volksunie. Als de geest uit Alladins lamp verscheen vervolgens een nieuw fata morgana: Spirit. Deze bleek te licht bevonden door de kiezer, maar niet getreurd, Bertje’s Spirit-wagonnetje mocht door het SP.a locomotiefje getrokken worden. Hoog tijd voor een nieuwe naam: VlaamsProgressieven. Nadat deze niet aansloeg volgde de logische stap: de volledige bekering tot socialist. Op zijn webstek kan u heel zijn levensloop lezen; ga er even bij zitten… Wij citeren de laatste zin: “Nooit was er een actiever parlementslid.” Juist. De maat van zijn hemdkraag staat er niet bij, maar kan je je wel indenken. Je moet het maar kunnen: vijf partijen, vijf keer in de prijzen gevallen, hetzij als verkozene des volks, hetzij als minister, maar altijd met een dik betaalde pree.

Momenteel is Bert rusthuisdirecteur. En dat was niet toevallig; we verwijzen naar het jaar 2008: Rusthuis broer Bert Anciaux krijgt miljoenen cadeau. Vetternwirtschaft, noemt men deze praktijken in het Duits. In dit geval: ons kent ons… vestzak minister Bert naar broekzak broer Jan. Bertje mocht tijdens de volle coronacrisis zelfs in De Afspraak komen uitleggen hoe hij aan beschermend materiaal geraakt was (in tijden dat er van ver of nabij geen mondmasker – van eender welk type – voor de bevolking voorradig was. Een knap staaltje zelfverheerlijking, waarvoor vanzelfsprekend bij de nullenzender plaats gemaakt werd aan de anderhalve-meter-afstand-plaatsen-tafel.

De geruchten over een mogelijke regeringsvorming met de drie traditionele partijen hebben Bert blijkbaar geïnspireerd. Verdient hij niet genoeg? Zou hij nog politieke ambitie hebben? Wil hij het “verrijkend” kiesvee charmeren? Hoopt hij op een mooie fin-de-carrière?

Hoe moeten we het anders interpreteren dat hij het voorstel lanceert Arabisch achter de loketten in Brussel toe te laten? Hij is daarmee niet aan zijn proefstuk vermits hij ook een lans brak om moslims welkom te heten in rusthuizen, “met ruimte voor de identiteit van elke bewoner” en “respect” voor hun speciale wensen en behoeftes. Moet u eens proberen als Vlaming in Brussel…

Nancy Six 💛🖤 (@NancySix) | Twitter
Kunst Fabriek DE BLOG : DE EENZAAMHEID VAN VLAANDEREN 51

Wij sluiten af met dit verrijkend filmpje. Het staat u vrij ernaar te kijken, Bert op gepaste wijze te adoreren of… te verwensen. Met respect. Vanzelfsprekend.

Dijon beleefde Timmermans EU-droom…

De 'wijsheid' van Timmermans - Pagina 2 - FFI Nederlandstalig
“De toekomst van de wereld is diversiteit. Diversiteit bestrijden is zoals roereieren proberen terug in de oorspronkelijke eierstaat te brengen. Het wordt een puinhoop. Laat ons de diversiteit omarmen”

In 2015 gaf Timmermans zijn beroemde Diversiteitsspeech. Europa moet divers worden; als we dat niet accepteren krijgen we oorlog, zei hij. Een bizar idee, want juist diversiteit – juist door het bij elkaar zetten van zoveel verschillende culturen – krijg je oorlog, zoals nu te zien in Dijon waar een dáádwerkelijke oorlog woedt in de straten en waar het Franse leger nu zelfs is ingezet om het onder controle te krijgen.

“Europe will not remain a place of peace and freedom for very long.” Juist. Maar niet omdat er een tekort aan diversiteit is, integendeel!

De meest gevaarlijke gek in Europa heet Frans Timmermans

Gedachten in gedichten

“Ik zal nooit zeggen dat het blanke ras het best is
Maar toch ook nooit dat het een ware pest is
Ik ben geen wolf die met de andere wolven huilt
en die om in te zijn, zijn eigen nest bevuilt…”

Uit een onuitgegeven tekst van Jef Elbers

Bekijk nog snel deze video, vooraleer YT beslist deze onder censuur te plaatsen. Niets is sindsdien veranderd – of toch… het is nog véél slechter geworden. Jef Elbers schreef dit lied naar aanleiding van rellen met migranten in 1997. Profetische woorden… “… en de tijdbom tikt maar voort…”

Geïmporteerde problemen kunnen rekenen op poco begrip

Beard CAIR | Muslim beard, Beard logo, Beard

…De Verenigde Staten zijn Europa niet, en toch trachten bepaalde politieke paljassen van bij ons de situatie die eigen is aan de VS naar ons land te importeren, zoals de machtsgeile burgemeester van Mechelen, Bart Somers, die steeds weer de brave Vlaming schoffeert door hem van “racisme”te beschuldigen . Hij mengt daarbij alle begrippen en situaties door elkaar in één grote pot: “intolerantie, antisemitisme, kritiek op de islam, nazisme, racisme.” Door dergelijk onverteerbaar papje in te lepelen koestert deze kleine Machiavelli (die hij denkt te zijn…) daarmee de hoop een steeds groter aantal kiezers van moslim-afkomst of met linkse overtuiging aan zich te binden, wat hem tijdelijk nog lukt. Hij vergeet daarbij echter steeds te vermelden dat veertig procent van de bevolking van zijn stad stemt voor een partij die hij haat… Dit terzijde.

Europa is niet racistisch, Vlamingen en Belgen in het algemeen zijn nooit racistisch geweest, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Maar vanzelfsprekend, zijn er duidelijke verschillen tussen Blank en Zwart. Naast de huidskleur, is er de genetische factor, de aard en het specifieke karakter van de groep. Wie dat loochent is te kwader trouw. Probleem is dat steeds dezelfde bevolkingsgroepen het minste incident gebruiken om zichzelf als slachtoffer van discriminatie en racisme voor te doen, ondanks het feit dat zij in alles voorgetrokken worden. Zij vinden dat zij als minderheid de slachtoffers bij uitstek zijn en dat de Blanken de bevoorrechten zijn, die alles moeten teruggeven, zich excuseren, voor hen neerknielen…, begrippen die er door ideologisch Links en door de media worden ingepompt en zich uiten in het opdringen van een steeds maar weer aangepast nieuw taalgebruik ( het “wit” van waspoeder in plaats van het “blank” van lelie…), ook al een wapen om de vrijheid van spreken te beknotten…

Lees het volledig opiniestuk “Rassenoorlog wordt politieke strategie”

Lieve kijkbuiskinderen… Onderstaande tussenkomst dateert van pakweg een half jaar geleden. Intussen werd er de visu duidelijk gemaakt waar Barts prioriteiten liggen. Het struikgewas – dat in de herfst ’19 nog moest geteeld worden – op zijn aanminnig gelaat moet u op de beelden nog missen. Hij heeft het op het einde van zijn meeslepende tussenkomst over het “wij” en “zij“, waarbij “zij” niet de multicolor import-Manenblussers zijn, maar wel de verkozen volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang.

Mag onze redactie zich opgelucht voelen dat hij ons niet bij zijn “wij” rekent?