Vreemd in eigen land

Het aantal kinderen dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft jaar na jaar toenemen. In de stad Antwerpen gaat het om net niet de helft van de kinderen in het basisonderwijs.

Leerkrachten kwamen vorige week op straat om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Het M-decreet, de administratieve lasten, maar ook het feit dat steeds meer kinderen een taalachterstand hebben, zorgt dat ze handen te kort komen. Die toestand is het ergst in de Nederlandstalige scholen in het Brusselse Gewest. In Oudergem of Sint-Jans-Molenbeek heeft maar liefst 79% van de leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs een andere moedertaal. In de stad Brussel gaat het om bijna 70%.

In de provincie Antwerpen spreekt 22,4% van de kinderen in het basisonderwijs thuis geen Nederlands, terwijl dat vijf jaar geleden ‘maar’ 18,7% was. Bij de kleuters gaat het om 24,1%. In de stad Antwerpen piekt het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs op 46,2%. (…)

In de provincie Antwerpen spreekt 22,4% van de kinderen in het basisonderwijs thuis geen Nederlands, terwijl dat vijf jaar geleden ‘maar’ 18,7% was. Bij de kleuters gaat het om 24,1%. In de stad Antwerpen piekt het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs op 46,2%. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Het Vlaams Belang hamert al jaren op dezelfde nagel::

Vervreemding heeft niet uitsluitend met taal te maken:

Geraakt Merkelland buiten adem?

Afbeeldingsresultaat voor asylbetrug in deutschland

De voorzitter van het Duitse Importsecretariaat, dhr. Hans-Eckhard Sommer, vindt dat er “te veel mensen zonder asielreden” naar Merkelland reizen. Meer dan de helft heeft geen identiteitspapieren op zak. Een derde komt gewoon per vliegtuig.

In 2018 werden er 162.000 individuele nieuwe aanvragen geregistreerd, een bevolkingsaangroei te vergelijken met een grootstad. Hoewel hij het over de grenzen van de belastbaarheid heeft, wil hij geen maximum aantal voorop stellen. Ja hoor: “Als er hier iemand met een gegronde reden aanklopt, dan moeten we die persoon erkennen en zijn de maximum cijfers van geen belang.”

54% van de “hulpzoekenden” heeft zijn identiteitspapieren niet bij… Waarbij onze redactie zich dan toch afvraagt hoe ze het vliegtuig kunnen nemen. Immers, naar verluidt zou “ongeveer één derde der asielzoekenden” het Duitse grondgebied “via luchthavens” bereikt hebben.

Inventief zijn ze wel. De mogelijkheden zijn zo oneindig als de Merkelse vrijgevigheid. Zo hebben ze bv. toch échte papieren bij, maar dan wel van iemand anders. Helemaal niet moeilijk: een erkende, in Merkelland residerende “vluchteling” verliest – pech – zijn papieren in Merkelland. Vraagt bijgevolg nieuwe aan. De oude zijn intussen al doorgesluisd naar een in het buitenland wachtende tafelschuimer. Of desnoods presenteren ze gewoon vervalste papieren. (…)

Bovendien vindt dhr. Hans-Eckhard Sommer dat wie de immigrantenkaravaan hulp verleent, zich moet verantwoorden voor de rechtbank. Hulp… zoals onderdak verlenen, de terugkeer naar het oorsprongsland verhinderen, de asielprocedure tot in het oneindige rekken, huwelijks-en adoptiebedrog, nep-leercontracten… enz… enz…

Ze blaken van zelfvertrouwen. Asielaanvraag? Toch allemaal overbodig want “wij zijn de nieuwe Duitse burgers”. Leef ermee. Of verhuis.

Verrijking slaat ook toe in Finland

De denktank Suomen Perusta voerde een onderzoek, gebaseerd op officiële cijfers, naar de verrijkingsbijdrage van Iraakse en Somalische immigranten, de grootste groep “humanitaire vakkrachten”. Elke gemiddelde Iraakse immigrant in Finland – tussen de 20 en 24 jaar – zou aan de staatskas 690.000 euro kosten! Een Somaliër van dezelfde leeftijd is zelfs duurder: die kost de Finse belastingbetaler 951.000 euro.

Als het om een minderjarige toekomstige vakkracht gaat, dan loopt het prijskaartje op tot 844.000 euro, resp. 1.343.000 euro. Als referentiecijfer werd de “waarde van een bio-Fin” op 0 euro geplaatst.

De tweede generatie immigranten, opgegroeid in Finland, moeten 6 tot 8 keer meer sociale steun krijgen dan bio-Finnen, ook al hebben ze dezelfde onderwijs- en carrièremogelijkheden.
49%, resp. 50% van de 22 jarige Iraakse en Somalische immigranten krijgen financiële steun; ter vergelijking 11% der bio-Finse leeftijdgenoten.

De onderzoekers geven toe dat ze niet alle feiten en fiscale effecten onderzocht hebben, resp. niet kunnen onderzoeken hebben. Mochten ze toegang tot die gegevens gehad hebben, dan zouden de resultaten er nog negatiever (voor de staatskas) uitgezien hebben. Bv. lagere bijdragen voor het pensioenfonds, indirecte integratiekosten, hogere uitgaven voor gezondheidszorg zoals kosten voor tolken, bijkomende kosten voor justie…

Ergo: De conclusie van de studie is dat het voor de staatskas niet aan te raden is vakkrachten uit Irak of Somalië onderdak te bieden. Niet dat er naar deze nuchtere financiële argumenten geluisterd wordt: verleden jaar alleen al kregen bijna 5000 Irakezen en 3000 Somaliërs een gunstig antwoord op hun asielaanvraag.

Stel nu dat de berekeningen van Suomen Perusta correct zijn, dan mag Finland 3.5 miljard euro, plus resp. 2.9 miljard euro, als kosten voor de verrijking noteren.

Ga naar Immigrations and Public Finances in Finland – Suomen Perusta

Deze immigrante, die van zichzelf zegt dat “immigranten goed zijn voor de samenleving” beklaagt zich erover dat er teveel Finnen zijn in Finland. Ze heeft blijkbaar geen last van een minderwaardigheidscomplex.

Martin Schulz had bij zijn verrijkingsconclusie blijkbaar geen rekening gehouden met de Finse staatskas:

Afbeeldingsresultaat voor flüchtlingen mehr wert als gold

Men tast in het duister…

… naar de beweegredenen

Afbeeldingsresultaat voor elephant in the room

Katholieke kerken in Frankrijk krijgen het hard te verduren: brandstichting, vandalisme, ontheiliging en vernieling. Schering en inslag sinds het begin van het jaar.

Enkele voorbeelden:

Zondag werd er, na de misviering, brand gesticht in de de St. Sulpicekerk te Parijs, de kerk waar de Da Vinci Codefilm werd gedraaid.

In februari werd een 19-de eeuw beeld van de Maagd Maria vernield in de St. Nicholaskerk in Houilles. Het beeld is niet meer te herstellen. Drie “incidentjes” gedurende 10 dagen. Ook een kruis werd door “vandalen” op de grond gegooid.

Tevens in februari: in de St. Alainkathedraal in Lavour werden beelden en kruisen kapot gegooid, een altaarkleed in brand gestoken. Een Christus-kruisbeeld moest er ook aan geloven. Twee tieners werden opgepakt.

In Nimes werd de Notre Dame des Enfantskerk geplunderd; op de muur werd met ontlasting een kruis getekend. Hosties werden buiten bij het afval gegooid.

Een zelfde scenario in de Notre Dame in Dijon.

Op Youtube zijn er talrijke voorbeelden te vinden: zoek naar “france églises vandalisées”.

Zoals voorspeld, gevreesd… werden we er ingeluisd

Afbeeldingsresultaat voor europe suicide

Het Marrakesh-pact is volgens de EU-Commissie wel degelijk bindend.

Tijdens de goedkeuringsfase van het uiterst omstreden VN-migratiepact, ook gekend als het Marrakeshpact, beweerden de voorstanders te pas en te onpas dat de tekst ‘niet-bindend’ was. Ook de tekst van het Marrakeshpact vermeldt expliciet het niet-bindende karakter ervan.

Nu heeft de Europese Commissie een verrassing in petto. In een nota getiteld “De juridische effecten van de goedkeuring van het Globale Pact voor Veilige, Ordentelijke en Reguliere Migratie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties”,gedateerd op 1 februari 2019 maar nu pas uitgelekt, stelt de juridische dienst van de Commissie dat de tekst voor EU-lidstaten wel degelijk bindend is. Lees verder…

VB video met kort overzicht, waarbij de “bindende gevolgen” nog twijfelachtig waren.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

In Oostenrijk zagen ze de bui hangen. Met de FPÖ in de regering kon de nodige druk uitgeoefend worden om de ondertekening van het Marrakesh pact te weigeren. Vice-premier Strache gaf commentaar op de poging van de EU-Commissie het naar verluidt niet bindende verdrag door een achterdeur toch bindend te maken. Vrijheid en soevereiniteit moeten ingeruild worden voor vreemde beslissingsmacht en centralisering der bevoegdheden binnen het dictaat der EU.

Om nog eens de puntjes op de “i” te zetten heeft de Oostenrijkse regering de buitenministerin Karin Kneissl de opdracht gegeven de EU-commissie een schrijven te overhandigen waarin de positie van de Oostenrijkse regering nog eens duidelijk gesteld wordt, nl. dat heel het beruchte pact wat betreft Oostenrijk niet bindend is. Zij heeft dit intussen aan EU-commissaris Johannes Hahn overhandigd. (…)

Of de individuele goed- of afkeuring iets uitmaakt? Invasie-peetmoeder: “Mutti” Merkel wist het al: “toch bindend” … en wel voor iedereen die deel uitmaakt van de VN:

Misschien zouden we er beter aandoen alle kettingen af te werpen: VN, EU, NAVO… we hebben er alleen maar miserie mee.

Zakgeldverhoging in Merkelland

Afbeeldingsresultaat voor ich bin blöd

Stel je overtreedt de wet. Je hebt je neergelaten in een woning, waarin je niet uitgenodigd werd. De eigenaar krijgt echter gelijk van de rechtbank: je moet verdwijnen. Welke maatregelen neemt men vervolgens in Merkelland? Je mag in afwachting van je vertrek – liefst vrijwillig – toch nog voor een onbepaalde tijd blijven, je krijgt van de Duitse belastingbetaler zakgeld, maar de “vluchtelingenvakbond”, vertegenwoordigd door de SPD en heel de linkse tutti quanti, wil een zakgeldverhoging voor de illegale landbezetters, wil dat iedereen mag blijven, wil dat iedereen onbeperkt heel zijn stam kan meebrengen…wil…

U hoort en ziet dr. Gottfried Curio van de AfD: “Wie wil er als God in Frankrijk wonen als je als asielzoeker in Duitsland kan leven?”

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan.

Geen satire

Afbeeldingsresultaat voor gutmenschen

Andreas Geisel, SPD-senator in Merkellands verloren stad, is bevallen van een (onweers)wolk van een idee: hij wil nagaan of de terugkerende I.S.terroristen kunnen geïntegreerd worden met de hulp van extreem-radicale moskeeën in Berlijn.

Tijdens een interview n.a.v. een politieconventie vermeldde hij dat hij “legalisten” – radicale moslims die niet per se naar wapens of vrachtwagens grijpen om hun gelijk te halen (?) – in te schakelen bij de heropvoeding van ISIS terroristen. Zoals bv. de Moslimbroederschap (!) en de Turkse Milli Görüs (!).
Alsof hij brandstichters wil gebruiken om het vuur te doven, mijmerde een journalist. Deze dacht nog even dat het om een misverstand ging, vroeg na, maar neen, hoor, het was wel degelijk dat wat hierboven geschreven staat. Immers: “De dialoog tussen “legalistische” moslim gemeenschappen, die geen geweld gebruiken en er afstand van nemen, helpt wel degelijk en kan leiden tot een deradicalisering.”

In de praktijk zouden moslims, die tegen de Duitse (westerse) wetgeving zijn en een kalifaat willen oprichten zonder dit op te dringen door geweld, een ISIS terrorist in huis nemen, quasi zoals je een bijtgrage hond met rabiës adopteert, en hem begeleiden op weg naar een vreedzame niet-samenleving met alle voordelen van de sociale zekerheid.

Voorlopig wil binnenminister Seehofer er niet van weten: “Djihadisten mogen alleen teruggebracht worden mits een aanhoudingsbevel.”

Wat dan de afloop is kunnen we raden. Ze worden aangeklaagd, onderzocht door een peloton psychiaters, die uni sono verklaren dat de arme mannen voor hun leven beschadigd zijn en hulp nodig hebben. Verward, nietwaar. Sukkelaars. .

Ze zijn niet te helpen, die Merkellanders. Hoe ze twee keer vier jaar een wereldoorlog hebben kunnen trekken is ons een raadsel. (…)

Arm Frankrijk, arm Europa…

Afbeeldingsresultaat voor declin de la france

De basiliek van Saint Denis (1135) kreeg verleden week onaangemeld bezoek. Glasramen ingegooid en het bijna 200 jaar oude orgel zwaar beschadigd. De dader(s) zaten waarschijnlijk ingetogen achter het orgel te bidden, merkten niet dat de kerk afgesloten werd en moesten zich – in paniek – eruit bevrijden.

Een jaar geleden werd de kerk ook al eens bestormd door extreemlinkse rakkers en illegale werkzoekers die de kerk bezetten als protest tegen een wet die de illegale stormloop op Frankrijk wou beperken. De Franse politie beschouwt de regio als een no-go zone. Blauw ziet men niet te voet op straat. Ze rijden er wel nog doorheen, mits zwaar bewapend en met minstens vier collega’s per voertuig. Volgens een rapport zouden er ca. 400.000 illegalen in Seine-Saint-Denis de Franse samenleving verrijken. (…)

Beelden uit vroegere tijden:

Blijf in ‘t verzet gaan!

Dietrich Vandereyken20 uur ·  Dank aan allen die op eender welke manier hun steentje hebben bijgedragen aan het verzet met op de eerste plaats moedige (!!!) buurtbewoners, maar ook allen die aanwezig waren tijdens onze protestmars.

Dank aan al de paginavolgers van Neen, geen mega moskee in Hasselt die de afgelopen 2 jaar uitvoerig en enthousiast reageerden en de berichten deelden.
Blijf dit vooral doen, want samen staan we sterk in de strijd tegen islamisering ! De oorlog is nog NIET gewonnen maar deze veldslag is alvast beslist.

Dank voor de ondersteuning aan Luc VermeulenVoorpostVlaamse Patriotten van Vlaams Belang.ReActSchild & VriendenNSV HasseltVlaams Belang HasseltVlaams Belang Jongeren

En uiteindelijk, als laatste maar zeker niet als minste, een oprechte dankuwel aan alle VB kiezers en mijn VB collega’s. Blij dat onze paden kruisten en dat ik mijn strijd, sinds 2017, aan jullie spreekwoordelijke wagon kon vast koppelen. #BeschermOnzeMensen

Aan allen van wie ik meermaals te horen kreeg:”Daar valt toch niks meer aan te doen.Het is te laat”, 1 boodschap:

👊 VERZET WERKT WEL DEGELIJK 👊

Frank TroostersKoen OomsAnnick PonthierChris JanssensSam Van RooyFilip DewinterTom Van Grieken : OPRECHTE DANK !

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten en tekst

Koerswending in Spanje

Afbeeldingsresultaat voor boat steering wheel animated gif

De verkiezingen komen eraan en dat merkt men aan de immigratiepolitiek.

De regeringswissel in Italië en Spanje hebben een totale wijziging van de welkomcultuur als resultaat gehad. Italië minder vluchtelingen, Spanje meer. De Libische wateren werden vervangen door de Marokkaanse. In 2018 werden 57.000 landverhuizers aan de Spaanse kusten geregistreerd, ca. drie keer meer dan in 2017. Voor 2019 verwacht men een verdubbeling van het 2018-aantal. Nu moet een verdrag met Marokko, het intussen belangrijkste transitland in Noord-Afrika, de toestroom doen beperken.

Als voorbeeld geldt het EU-akkoord met Libië, waar de kustwacht in opdracht en onder de auspiciën van de EU, voor grenswacht speelt, waardoor Italië ademruimte kreeg en het aantal asielzoekers drastisch zag verminderen. De EU wil nu ook een gelijkaardig akkoord met Marokko bereiken opdat de Marokkaanse kustwacht de smokkelboten in de Noord-Afrikaanse en Mid. Zee wateren kan tegenhouden. Daarvoor heeft de EU in 2018 al 140 miljoen euro vrij gemaakt.

Tot de verstrenging van de Spaanse immigratiepolitiek zouden uitnodigingen van door Italië en Malta geweigerde NGO-asielferry’s niet meer herhaald worden. Het succes van VOX in Andalusië is daar niet vreemd aan. Die verweet premier Pedro Sánchez dat zijn “humanitaire geste” voor een aanzuigeffect zorgt. Vox slaagde erin 12 zitjes te veroveren en de socialisten voor het eerst in 32 jaar van de macht te verdrijven.

De Spaanse bevolking herinnert zich nog zeer goed de sprinkhanenplaag op de Canarische Eilanden van een tiental jaren geleden, tot deze door een akkoord met Senegal grotendeels gestopt werd.

De dringende vraag om de grenzen te sluiten werd luider en luider, wat resulteert in een verrechtsing van de kiesintenties. Ook in het federale parlement zouden de rechtse stemmen voor een wissel van de macht kunnen zorgen, zelfs al kan de socialistische partij, PSOE, haar stemmenaantal behouden. Coalitiepartner Podemos zou volgens een recente kiesenquête bijna 1/3 van zijn mandaten verliezen. Einde april valt het verdict.

De groeiende politieke druk zorgt nu voor een koerswijziging bij de regering. Voor het eerst legde de regering twee vluchtelingenferry’s van NGO’s, de “Open Arms” inbegrepen, aan de ketting. Enkele maanden geleden had de regering nog bijtende kritiek tegen de Italiaanse immigratiepolitiek. “Uit veiligheidsredenen” mogen de smokkelboten geen “humanitaire” verdrinkingsreddingen meer uitvoeren, zo deelde de overheid mee. (…)

De groeiende politieke druk zorgt nu voor een koerswijziging bij de regering. Voor het eerst legde de regering twee vluchtelingenferry’s van NGO’s, de “Open Arms” inbegrepen, aan de ketting. Enkele maanden geleden had de regering nog bijtende kritiek tegen de Italiaanse immigratiepolitiek. “Uit veiligheidsredenen” mogen de smokkelboten geen “humanitaire” zeereddingen meer uitvoeren, zo deelde de overheid mee. (…)

De smokkel-NGO’s protesteren:

Duimen draaien:

Ter herinnering aan de gouden tijden: