Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor hope for syria

Onze redactie zet regelmatig een “ander” Syrië in de etalage. Een Syrië waar het leven niet (meer) beheerst wordt door geweld en vernieling. Een optimistisch, levendig of alledaags-gewoon land met burgers die – zoals wij – hun gangetje willen gaan, werken, genieten, studeren, sport beoefenen en waar het weder hen af en toe meer parten speelt dan de zgn. “dictatuur” van Assad

Op tv ziet u beelden van extreme weersomstandigheden in elk continent. Uit Syrië, waar de storm Norma voor wateroverlast én een dikke laag sneeuw zorgde, zijn deze beelden slechts bij uitzondering – uit een vluchtelingenkamp om de schuld van Assad in de verf te zetten – toegelaten. Meteo blijft wind en regen voorspellen. Temperaturen: Damascus max. 9°, Homs 10°, Latakia 13° Aleppo 4°, Deir Ezzor 6°, behalve aan de kust overal kans op nachtvorst. De havens van Latakia en Tartous gingen donderdag terug open. De kleinere haventjes blijven gesloten en de vissersvloot mag/kan niet uitvaren tot het weder terug stabiel is.

Opnieuw keerden Syrische vluchtelingen uit Jordanië terug naar huis.

Delegaties uit Arabische landen maken de een na de ander hun opwachting in Damascus. Zo ook een Jordaanse delegatie uit de bouwwereld. Hun woordvoerder drukte zijn hoop uit dat de relatie tussen beide landen kan hersteld worden naar een vooroorlogs niveau, want ook Jordanië had te lijden onder de toestand, zowel politiek, economisch als sociaal. Hij neemt een verslag met suggesties voor investeringsprojecten mee naar huis. (…)

Donderdag was het de 67ste verjaardag van de jaarlijkse boomplantdag. Rond de Damascus luchthaven worden er 5000 boompjes geplant op 10 ha. Het is de bedoeling groene oppervlaktes uit te breiden ter vervanging van dode bomen en verbrande bossen. Het landbouwministerie benadrukt dat de herbebossing in alle Syrische provincies gepland wordt in een poging de vegetatie in het land terug op peil te brengen. (…)

Het aantal actieve industriële ondernemingen en KMO’s in de provincie Aleppo steeg in 2018 tot 15.197. 129 textielprojecten, 32 voedingsprojecten en 39 technische projecten kregen een licentie. Daar bovenop 66 projecten in de chemische sector. (…)

In Aleppo werd n.a.v. de herdenking van de tweede verjaardag van de bevrijding een cultuurfestival geopend, georganiseerd door de schrijversunie, in aanwezigheid van meer dan 60 auteurs en dichters. (…)

Herkenbaarder dan dit kan niet: nadat de Syrische nationale voetbalploeg voor de tweede keer een wedstrijd tegen Jordanië verloren had werd de Duitse trainer Stange, die met veel toeters en bellen onthaald werd, aan de deur gezet. (…)

Een geliefd uitstapje in de zomer: de grot van Mozes, aan de voet van de Bludan berg (zie sneeuwvideo bovenaan), ten westen van Damascus. Gedurende meer dan een eeuw werd er zand uit gedolven. De grot is fris in de zomer en warm in de winter, 300 m diep, 7000 m2 uitgestrekt. Onderaan bevindt zich een meertje met een bootje voor de toeristen.

Maar Syrië heeft ook heel andere grotten De al-Dawayat grot bv. is meer dan 20 miljoen jaar oud. Met stalagmieten en stalagtieten, kristallen pijlers, druppend water. Je vindt de grot in Mashta al-Helo, een pittoresk bergstadje met bossen, 26 km van Safita (Tartous regio). Ze werd ontdekt in 1914 door een herder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2-49.jpg

De historische Afqabron in Palmyra kwam terug tot leven en begon na 25 jaar droogte terug te stromen. Volgens archeoloog Mohamd Khaled Asaad was de bron de reden van de welvaart in Palmyra meer dan 6000 jaar geleden. Het water van de Afqabron stroomt vandaag tussen de rotsen van een 400 m lange grot binnenin de al-Mintar berg om zo de palmenoase en de olijfbomen te bevloeien. De bron zorgde voor een oase, een rustplaats voor de karavanen tussen Irak en Syrië. Het water is 33°C warm, naar verluidt goed voor dermatologische en spijsverteringsproblemen en voor de bloedsomloop. De archeoloog is bijzonder gelukkig, want hij ziet in de terugkeer van het bronwater eveneens een terugkeer van de oase en het behoud/restauratie van de grot. De bron was heilig voor de bewoners van Palmyra, die er offerandes brachten aan de zonnegod “Yarhaboul”. In de grot vindt men nog steeds de resten van de trap, de erker, het altaar en de tafel, die deel uitmaakten van de heilige tempel van de lentegod Afqa, die de eerste stralen van de zon ‘s morgens vertegenwoordigde. Hij pleit ervoor de bron en de rommel, stenen en zand, uit de grot te verwijderen, alsook voor een technisch onderzoek om waterlekken op te sporen binnen de muren, opdat de stroom zou behouden blijven. (…)

Een 6000 jaar oude bron die na 25 jaar opnieuw begint te stromen. We konden geen beter symbool voor de heropstanding van Syrië verzinnen..

Ook Nederland lijdt onder nullenzenders

De officiële, door de bevolking betaalde, zenders zijn zowel in Duitsland, G.B., Frankrijk, Oostenrijk, Zweden… en het land b in hetzelfde bedje ziek. Zij zenden slechts hun mantra uit. Pölitiek-correct, gestuurd, gemanipuleerd, verzwegen of gewoon bijeen gelogen, verpakt in het journaal, in duidings-, in zgn. amusements- of wetenschappelijke programma’s, in debatten en zelfs in documentaires.

Beierse “Bo” heeft het niet gemakkelijk

Afbeeldingsresultaat voor markus gansener
Vroeger en nu: Markus vs. Tessa Gansener

Grün volksvertegenwoordiger Markus wil Tessa worden. Of beter, Markus weet dat hij/zij in werkelijkheid Tessa is. Een schandaal vindt hij/zij dat het Beierse parlement hem/haar niet onmiddellijk wou accepteren voor wie hij/zij in feite is. Hij moet tot 23 januari wachten eer hij in vol Tessa-ornaat zijn kiezers mag vertegenwoordigen in de Beierse politieke tempel. En vooraf psychologische testen doorstaan… hoe durven ze! Het is toch doodnormaal dat men in de loop der jaren transformeert naar een ander geslacht. In Beieren zijn ze achterlijk; in het federale Parlement zou hij/zij onmiddellijk aanvaard worden. Transfobie, klinkt het zware verwijt, terwijl het zelfs voor een blinde duidelijk moet wezen dat Markus al die jaren zijn/haar Tessa-zijn heeft moeten onderdrukken. Oordeel zelf…

Humanitaire import

Afbeeldingsresultaat voor theo francken calimero

Zo klonk de importsecretaris in onverdachte tijden.

De bronafbeelding bekijken

Syriërs waarschuwden in oktober voor “Belgische visafraude via consulaat”, schrijft DS..

Hendrik Vuye fileert de importsecretaris in de Kamer: “Da’s geen beleid, da’s chaos, da’s wanbeleid. Theo toert, Theo tuurt, Theo tweet, Theo stuurt boeken, maar hoe de humanitaire visa worden toegekend op zijn kabinet, dat weet Theo niet. Theo Calimero…”

De interpellatie van Barbara Pas van vandaag in de Kamer staat nog niet on line. Wij brengen de onderstaande tussenkomst van deze zomer in herinnering. Bittere herinneringen gezien de huidige wantoestanden.

“Minder asielzoekers”, zegt een ‘fiere, trotse Theo’ in de video bovenaan. En “we hebben ervoor gezorgd dat alles wat met fraude gemaakt beter onderzocht wordt. We hebben gezorgd voor vier screeners, een maximale screening in België. Geen garantie, geen beloftes, maar we doen ons best.   …En besluitend: Rome was niet op één dag gebouwd.”

Aflossing van de FN-wacht

De titel is niet helemaal juist; om het de lezer niet al te moeilijk te maken, hebben wij de oud-vertrouwde naam van het Franse Front National gebruikt i.p.v. de nieuwe benaming van Le Pens partij, het Rassemblement National (RN).

De 23-jarige aardrijkskundestudent Jordan Bardella krijgt de eer de lijst voor de EUropese verkiezingen op 26 mei te trekken. De ervaren Nicolas Bay, die eigenlijk gehoopt had dat hij de lijstaanvoerder zou worden, moet met plaats zeven tevreden zijn. Het proces tegen hem over foutief gebruik van EU-fondsen (niet uitsluitend gebruikt voor ondersteuning van de EU-fractie) is hier niet vreemd aan.

Een fris jong gezicht, opgegroeid in eerder bescheiden omstandigheden in de buurt van Parijs (dép. Seine-Saint-Denis), waar bio-Fransen in de groep van -18jarigen in het jaar 2005 slechts nog 43% van de legale bevolking uitmaakte. Zijn moeder woont er tot op heden in een sociale woning. In 2015 werd Jordan tot volksvertegenwoordiger van de regio Île-de-France verkozen; in 2018 kreeg hij een zitje in het FN-nationaal bestuur (en het huidige RN), werd voorzitter van de FN-jongeren. Nadat Le Pen er niet in slaagde presidente aller Fransen te worden, werd hij officiële partijwoordvoerder. En dat ging niet onopgemerkt voorbij: de jonge man is goed van de tongriem gesneden en voelt zich als een vis in het politieke water.

Zijn benoeming en succes zouden niet toevallig gekomen zijn. Jean Messiha, partijraadslid van het RN, gaf volgende uitleg: “Hij behoort tot een generatie die het ergste onder de door de EU veroorzaakte schade lijdt. Zijn generatie is het meest getroffen door arbeidsloosheid, door gezondheidsproblemen en woningnood – problemen, die de veroorzaakt worden door de opgedrongen EU-politiek. Zijn generatie is getuige van de technocratisch-liberale, anti-nationale ommekeer der EU.”

Anderen – laten we wel wezen, degenen die ontgoocheld zijn over de hun toegemeten plaats op de EU-verkiezingslijst staan of die een persoonlijk appeltje met Le Pen te schillen hebben – beschouwen hem als een Le Pen-marionet in het EU-parlement. Hij is de constante begeleider bij alle grotere evenementen en campagnes. De achter de hand gefluisterde roddels gaan van “hij heeft geen verstand van de EU, hij heeft helemaal geen visie, hij heeft geen dossierkennis” tot “hij is te jong om een échte overtuiging te hebben, hij zal zich niet kunnen doorzetten.” Een mening, die door Marine Le Pens vader gedeeld wordt. (…)

Heeft u een voorkeur?

Vraagt dienstenchequesbedrijf Sodexo zich af. Of beter gezegd: u mag geen voorkeur hebben.

Met de steun van het Vlaams Gewest
Meer info: http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/discriminatie/

We hebben het in het verleden aan aangekaart. Wie beroep doet op hulp in het huishouden, poets- of strijkdiensten… kan zich wenden tot één van de talrijke dienstverlenende bedrijfjes die deze onmisbare hulpkrachten betaalt met de zgn. dienstencheques,, die u gedeeltelijk kunt aftrekken van uw belastbare personenbelasting.

Kan. Wat niet kan is een voorkeur naar de hulpverlenende persoon uiten. Zo mag u niet bepalen of u een bio-dorpbewoonster-met-schort verkiest boven een potige baardman of een charmante hoofddoekdraagster. Evenmin is noch de kleur van de huid, het aantal wratten, de lichaamsgeur, verdachte geluiden,de taal, exotische gewoontes, bidpauzes … maatgevend voor uw keuze.

Wat u wel mag is – nadat u eender wie uit b.g. werkwilligenarsenaal een kans hebt gegeven – een bezwaar indienen omdat de persoon in kwestie niet voldoet aan het uit te voeren werk. Zonder vooringenomenheid. Of andere fobieën. En u zal moeten bewijzen dat uw ontevredenheid niet haar oorsprong vindt in uw belachelijke achterlijkheid. En ermee akkoord gaan dat iedereen een tweede kans verdient.

Een keuze maken staat volgens de dienstenchequeswebstek – met de steun van Vlaanderen – gelijk met het maken van onderscheid, m.a.w. discriminatie.

Dus klinkt het uni sono: Discriminatie, daar zeg ik neen tegen. … Tenzij het om VBers gaat.

Maaßen, geslachtofferd voor een hoger doel

Afbeeldingsresultaat voor die merkel diktatur

Het komt als geen verrassing. Alleszins niet voor onze redactie. We hebben al behoorlijk wat meegemaakt. Ook het toenmalige Vlaams Blok moest hangen. Eens een partij een gevaar vormt voor de gevestigde onwaarden, wordt er een mouw aangepast. Het VB werd uiteindelijk veroordeeld. U kent de geschiedenis.

Nu blijkt dat Maaßen, de voormalige Duitse staatsveiligheidsbaas, moest “verwijderd” worden opdat de AfD “eindelijk” in het oog gehouden, resp. verboden, zou kunnen worden.
Ralf Stegner van de SPD bevestigt dat wat kritische media sinds weken berichten.


Neem kennis van dit twitterbericht. “De rechtspopulisten van de AfD komen eindelijk in het vizier van de staatsveiligheid. Daarom moest de onzalige heer Maaßen vertrekken, opdat dat zou kunnen gebeuren wat al lang dringend nodig was.”

Ralf Stegner

Ralf Stegner‏Geverifieerd account @Ralf_Stegner

Die Rechtspopulisten von der AFD kommen endlich in den Fokus des Verfassungsschutzes. Dazu musste der unselige Herr Maaßen gehen, damit das passieren kann, was längst überfällig war. 21:57 – 15 jan. 2019

Merkelland dankt dhr Stegner voor de onverwachte eerlijkheid. Misschien kan de AfD hem een bijverdienste als campagnemedewerker aanbieden?