Gedachten in gedichten

Karel Van den Oever, Antwerpen, 19 november 1879 – Antwerpen, 6 oktober 1926

Eig. Modestus Carolus Van den Oever, strijdbaar katholiek dichter, essayist en toneelschrijver. Stichter en bezieler van het tijdschrift ‘Vlaamsche Arbeid ‘.

Afbeeldingsresultaat voor vlaamsche arbeid

In zijn kritieken en essays uitte hij zich als fanatiek katholiek en voorvechter van de Vlaamse en Groot-Nederlandse gedachte. Verneem hier meer.

Schoonselhof, perk 27- S – Meer achtergrondinfo bij Karel Van den Oever en zijn graf

Allerheiligen, halloween, Allerzielen

Gerelateerde afbeelding

Paus Gregorius IV legde in het jaar 837 het Feest van Alle Heiligen vast op 1 november. De Ieren herdachten echter op de vooravond reeds hun overledenen. Uit All Hallow’s Evening ontstond afgekort Halloween. Er werd voor nog steeds zwervende zielen in het Vagevuur gebeden. En tijdens die nacht keerden ze naar de aarde terug. Van Vagevuur naar zombies is een kleine stap. Om de kwaadaardige zielen te verdrijven sneed men afwerende gezichten uit in rapen, nadien in pompoenen. De “trick or treat” zou oorspronkelijk ontstaan zijn uit het gebruik dat zwervers en bedelaars toestand van deur tot deur gingen om aalmoezen te bedelen. De gulle gevers zouden hiermee een stuk van hun hemelverblijf verdienen. Een goedkeurend schouderklopje van God.

De Ieren emigreerden naar de VSA en namen hun gebruik mee. De VSA hebben er intussen een gecommercialiseerd exportproduct van gemaakt.

Allerzielen is in de verdrukking geraakt, vervangen door Allerheiligen. Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.

Nieuwe beeldenstorm? (2)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, staande mensen en buiten

…In de gemeenteraad heeft het actiecomité SOS Sint-Anna, dat zich verzet tegen een Delhaize in de kerk, haar tegenkantingen kenbaar kunnen maken. Ze werden er net niet weggehoond, door meerderheid zowel als door oppositie. Enkel het Vlaams Belang en PvdA steunen het protest tegen de Delhaize. N-VA wast haar handen in de onthouding. CD&V steunt de plannen, ze behoren nu tot de meerderheid…

...Het Gentse bestuur heeft zoveel creativiteit*aan de dag gelegd om een nieuw voetbalstadion te bouwen, waar uiteindelijk maar een fractie van de Gentenaars iets aan hebben. Zou het niet passend zijn om om Sint-Anna in te passen in het negentiende-eeuwse erfgoed in de stad, met de rijke collectie neogotiek, de unieke Runbogenstilkerk, de 19de-eeuwse muurschilderingen in de kerken en de art-nouveau in Gent. Het is een venster op een deel van de rijke, gelaagde recente geschiedenis van Gent en Europa. Noem het een deel van de Gentse canon. Maar dan blijft de vraag, zijn we vandaag als samenleving bereid daarin te investeren? Blijkbaar in Gent niet…

Uit: Sint-Anna, ons erfgoed en wat mag dat kosten?

De graffiti van Delhaize  die woensdag werd aangetroffen. Intussen is de graffiti verwijderd.

*Creativiteit…

…Op de Gentse gemeenteraad werd ook de financiering van de Ghelamco Arena, het Gentse voetbalstadion, besproken. De oppositiepartijen vroegen meer duidelijkheid over een opgestapeld verlies van 3,3 miljoen euro binnen NV Buffalo, de vennootschap die destijds werd opgericht om het stadion te bouwen en die inmiddels werd opgedoekt.

De oppositie vreest dat het miljoenenverlies zal doorwegen op de Gentse stadskas. Maar het Gentse stadsbestuur ontkende dat met klem. Volgens Filip Watteeuw, voorzitter van de CVBA Arteveldestadion, zal het verlies geen impact hebben op de boekhouding van de stad Gent en hoeft niemand zich zorgen te maken. Maar de oppositiepartijen geloven dat verhaal niet en eisen inzage in de boekhouding…

Uit: “Discussie rond miljoenenverlies Ghelamco Arena beslecht”

“Het gaat naar de Filistijnen”

Soldaten van farao Ramses III richten een slachting aan onder de Zeevolken die de Egyptische delta zijn binnengevaren. Grafmonument te Medinet Haboe.

Regelmatig ontsnapt ons deze bedenking: “Het gaan naar de Filistijnen”. Waar komt de uitdrukking vandaan, wat is de achtergrond?

Als iets “naar de Filistijnen” is, dan is iets volledig verloren gegaan of dusdanig vernield dat het niet meer te gebruiken is. De uitdrukking is afkomstig uit de Bijbel.

In verschillende bijbelboeken wordt de strijd tussen de Israëlieten en de Filistijnen beschreven. Dit volk vestigde zich in de twaalfde eeuw voor Christus aan de zuidwestkust van Kanaän, in de buurt van het huidige Gaza. Bekend is bijvoorbeeld het verhaal over de Filistijnse reus Goliath die door de herdersjongen David met zijn slinger werd geveld.

De bijbelverhalen, geschreven vanuit het perspectief van de Israëlieten, bezorgden de Filistijnen een slechte naam. De barbaarse Filistijnen zouden uiterst gewelddadig zijn en na militaire overwinningen een spoor van vernieling achterlaten. Alles ging dan dus ‘naar de Filistijnen’. De naam werd hierdoor uiteindelijk een soort scheldwoord, dat gebruikt werd voor vernielzuchtige mensen en barbaren.

Volgens sommige lezingen kan ‘naar de Filistijnen gaan’ ook staan voor gelovige mensen die hun heil zoeken bij de heidenen. (…)

Dat het allemaal niet zo simpel is als uit het bovenstaande lijkt, mag blijken uit een onderzoek van het Max Planck-instituut van Jena. Ze publiceerden het resultaat in ScienceAdvances. Het moet maar eens gedaan zijn met de Palestijnen van alles en nog wat de schuld te geven… de rovende piraten blijken immers afkomstig te zijn uit het zuidwesten van Europa! Tot in Syrië pleegden ze hun rooftochten.

Genetische signatuur

De Israëlische havenstad Asjkelon ligt in het gebied dat rond 1200 v.Chr. in handen kwam van de Filistijnen. De Duitse archeologen vonden op een drietal oude begraafplaatsen rondom Asjkelon meer dan honderd skeletten, die ze onderzochten op de aanwezigheid van DNA-materiaal. Ze hadden succes bij slechts tien skeletten, waarvan ze via koolstofdatering de ouderdom vaststelden. De zes vrouwen en vier mannen leefden tussen 1750 en 1050 v. Chr. In deze periode vond de overgang van bronstijd naar ijzertijd plaats.

Het DNA van de oudste skeletten vertoont alleen overeenkomsten met andere bevolkingsgroepen die rond deze tijd verbleven in de Levant. Bij de mensen die leefden aan het eind van de bronstijd, toen de Filistijnen hier de scepter zwaaiden, is echter sprake van duidelijke invloeden van buitenaf. Het genetisch profiel van deze skeletten bevat DNA dat bekend is van vondsten van menselijke resten uit Kreta, Sardinië en het Iberisch Schiereiland. Hier hebben de onderzoekers bewijs in handen dat deze Filistijnen uit het westen van het Middellandse Zeegebied kwamen.

Meer weten? Klik hier.

Antwerps verkeer(d)

Afbeeldingsresultaat voor het kwadraat van de cirkel

Het vrije verkeer van fietsen in alle richtingen wordt gestopt in Antwerpen. Eindelijk een verstandige beslissing vooraleer er doden vallen, waarbij de automobilist steevast de schuld zou krijgen.

Antwerpen stopt met ‘vierkant groen’ voor fietsers door onduidelijke wegcode (…)

Antwerpen stopt met ‘vierkant groen’ voor fietsers door onduidelijke wegcode

En er is nog meer goed nieuws. Blijkt – vanochtend op de radio vernomen – dat een Antwerpse inwoner “binnen de ring” gelukkiger is dan deze “buiten de ring”. Blijkt dat hoe minder verkeer, hoe gelukkiger de inwoner is. Er werd niet medegedeeld hoe ver de “buiten de ring”-radius berekend werd. En of het gestaakte vierkant draaien “binnen de ring” iets met het geluksgevoel te maken had.

Antwerpen is momenteel één grote bouwwerf. Vandaar. De verkeerschaos is niet van vandaag: getuige daarvan deze beelden: “De verkeersvraagstukken zijn terug te voeren tot de paardentram…”