Merkels beschermelingen mogen iets kosten (2)

Afbeeldingsresultaat voor angela merkel wunder11 miljoen euro voor 384 asieljobs

Een mirakel! In het vrome Beieren. Een jobmirakel. 384 asielzoekers hebben succesrijk „IdA 1000“ geschafft. „IdA 1000“ is een intensieve integratiecursus met 6 weken stage in een bepaalde beroepsrichting.

Het mirakel werd gerealiseerd door de VBW, de Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (Vereniging Beierse Economie). Hoewel 2/3 der “vluchtelingen” eigenlijk, feitelijk analfabeten zijn (Zeit Online 3.12.2015), werden uitsluitend migranten vanaf 21 jaar met een geslaagde schoolopleiding in hun Prachtland en met gedeeltelijke kennis van een vreemde taal toegelaten.

Vreemd dat er van de 1295 gegadigden, die in februari 2016 de cursus begonnen, slechts 384 in juni 2017 de eindstreep haalden. Van de 384 hebben nu 65 een tweevoudige of een theoretische schoolopleiding, 45 een startqualificatie. 6 zijn begonnen te studeren en 268 hebben inderdaad een job gevonden. 384 van de 1295! Een mirakelpercentage van bijna 30%.

Goedkoop kan men het 30%-mirakel niet noemen. Heeft de ronde som van 11.300.000 euro gekost. Per succesrijke cursist 29.427 euro.

Van de kant van de arbeidgevers werd 2.6 miljoen euro gespendeerd, het Beierse Min. van Sociale Zaken (de belastingbetaler dus) droeg 1.3 miljoen bij. De Bundesagentur für Arbeit (federaal arbeidsagentschap) was bijzonder vrijgevig: 7.4 miljoen euro. Voor Merkels beschermelingen uit Afghanisten, Irak, Nigeria, Syrië, die nog nooit één eurocent bijgedragen hebben, is niets te veel. Detail: slechts 13% vrouwen namen deel aan b.g. cursus.
Het Arbeitsagentur zit op een spaarpot van 13 miljard euro (13.000 miljoen euro), bijeen gewerkt door de Duitse werknemers. Voor deze laatsten is de overheid minder royaal. Als een Duitse doorsneeverdiener met vrouw en kind 2975 euro bruto verdiend heeft, dan kan hij bij werkloosheid genieten van een maximum van 1431 ondersteuning. En als hij jonger is dan 50, dan geldt dit slechts voor één jaar. Nadien valt hij misschien op Hartz IV. Misschien. Want als hij spaargeld heeft, dan moet hij dit eerst opsouperen. Of hij nu daarvoor 2 of 30 jaar bijdragen betaald heeft, speelt geen enkele rol. De ene arbeidsloze is de andere niet.

Een voorbeeld van een mirakeljob-genieter. 31-jarige Houssein uit Syrië. Eén van de 384 volhouders van het integratieproject „IdA 1000“. Hij heeft een job als handlanger in een electrotechniekbedrijf in Würzburg. Volgend jaar mag hij daar aan een praktijkstage van elektricien beginnen. Als hij daarin zonder ongelukken slaagt is hij 35 en kan hij nog 32 jaar bijdragen betalen om zijn pensioen te kunnen uitkeren. Zo niet, belanden hij en zijn vrouw in het minimumuitkeringsstelsel. Dat zijn de échte mirakels in Merkelland.  Elke ‘vluchteling’ – vakkracht of niet – slaagt er op de een of andere manier in geld op zijn rekening te krijgen.

Hoop doet leven. In september wordt „IdA 2.0“ boven de doopvont gehouden. Mét geld van de belastingbetaler. Met quasi zekerheid méér geld, want de verrijking mag iets kosten.

En toch blijven de Duitsers voor Merkel stemmen.

Journalistenwatch

Door-bomen

Afbeeldingsresultaat voor vlaamse praatbarakMarino Keulen mocht een boompje opzetten in de Vlaamse praatbarak.  Niet te verwarren met de zonevreemde bomen in de bossenkaart.  Volgende week mag een collega het over het gevaar van lantarenpalen, van verkeerslichten,  verkeersborden, richtingswijzers, toeristische tipspalen…  hebben.  Gevààrlijk!

Laten we dan maar meteen al die open grachten voor de gescheiden waterbeheersing dichtgooien.  Lood om oud ijzer: ofwel botsen de laagvliegende automobilisten tegen een boom – ofwel, bij gebrek aan een boom, belanden ze in een gracht.

Groeiend protest tegen dunne bomen

 

‘Meditatieplek’ voor ‘jongeren’

Opdat moslim jongeren niet zouden radicaliseren, eisen moslim verenigingen in Victoria, Australië, door de belastingbetaler gefinancierde ‘veilige plaatsen’, om hen de gelegenheid te bieden stoom af te laten en ‘opruiende’ en ‘eerlijke’ kritiek te leveren op de maatschappij.
Want… naar verluidt krijgen moslim jongeren psychische problemen als ze ongelovigen niet over de (verbale) kling kunnen jagen. Als dit niet geboden wordt, dan is de kans reëel dat ze het wel eens letterlijk zouden kunnen gaan doen.

Afbeeldingsresultaat voor over de kling jagenIn het raam van een zgn. ‘onderzoek naar geloofsvrijheid’ hebben islam deskundigen een voorstel in het parlement ingediend opdat overheidsmiddelen tegen terrorisme en extremisme zouden gebruikt worden om dergelijke religieuze retraite-oorden te installeren. Citaat: “De oprichting van dergelijke plaatsen is dringend nodig opdat moslim jongeren elkaar daar kunnen ontmoeten en op een emotionele wijze over een reeks thema’s eerlijk kunnen spreken, een woordenschat gebruiken die in de publieke ruimte als opruiend zou geïnterpreteerd worden. Zij zouden daar ironie, humor, woede of vreugde in woorden en lichaamstaal kunnen uitdrukken die hen zonder deze geboden bescherming tot het doelwit van een veiligheidsbewaking zouden maken. Wat dan weer leidt tot depressie, die bij velen geuit wordt in psychische problemen.”
De Australische Moslimraad wijst erop dat moslims hun geloof niet kunnen praktiseren zonder dat het gevoel hebben hierbij gecontroleerd te worden. En: vrije geloofsbeleving is nochtans een mensenrecht…

Zo kennen we hen. Altijd maar klagen en zagen. Altijd meer eisen. Steeds weer op de racismeknop drukken. De Australische Moslimraad zou best eens in Saoedi-Arabië en buurlanden gaan kijken hoe het daar met de vrije geloofsbeleving gesteld is.
Het voorstel om nog meer geld te pompen in projecten die radicalisering zouden moeten aan banden leggen is niet anders dan de pamperpolitiek in heel het Westen. Moslims moeten met fluwelen handschoenen aangepakt worden, zo niet… Juist.
Alsof men een stroper gratis schietlessen aanbiedt. (The Guardian)

In Zweden gaat men een stapje verder: daar worden de facto schietlessen aangeboden aan ‘vluchtelingen’.

Daarentegen in Salzburg is men voorzichtiger; zelfs de eigen schuttersverenigingen moeten niet meer schieten bij het folkloristisch ‘Fest der Kulture’, kwestie van de tere zieltjes der ‘vluchtelingen’ niet te kwetsen.

‘Fest der Kulturen’ wordt ‘Integratiefeest’

 

 

Wij zijn het probleem…

Van beroep is de man artistiek leider van de ‘sociaalartistieke werkplaats Victoria Deluxe’. Duidelijk geen zware baan, want hij heeft tijd zat om zich met andere dingen bezig te houden. Overal duikt zijn naam op (als slecht geld). Hart boven hard, krakerssteungroep ‘recht op wonen’, solidariteitsacties voor de ‘vluchtelingen’ van Calais… Noem maar op. Als het uiterst links is, is Dominique Willaert van de partij.  Lees verder bij ‘t Pallieterke

 

 

 

Morgen valt er niets te vieren.

Foto: Flensburg zeigt zum internationalen Tag gegen Homophobie Flagge.Morgen is het de dag van de homofobie.  Een dag die gegarandeerd niet ongemerkt zal voorbijgaan.

De burgemeesteres Simone Lange (multi-rood-gekleurd) van Flensburg heeft holebi verkeerslichten laten installeren.  Dit liep niet van een leien dakje want ze moest bij het gewestelijk verkeersministerie een speciale toelating aanvragen.    Kwestie van niet beschuldigd te worden van homohaat.  Ze bleef echter voet bij stuk houden: de drommen holebi’s zijn een gevaar op de weg en moeten gekanaliseerd worden.

Mevrouw Lange liet zich inspireren door de Hansestadt Hamburg en de Oostenrijkse hoofdstad. (video’s onderaan)

Pure schande.  De burgemeesteres wil de holebi’s verplichten apart de straat over te steken.  Voor alle andere seksuele voorkeuren telt gewoon een rood-oranje-groen licht.  Hoog tijd dat er iets voor de integratie der holebi’s gedaan wordt.

Ampel-Koalition für schwule Pärchen

En hoe moet het dan met de vrouwenlichten?  En met de geslachtstwijfelende, geslachtsmuterende mens?  Wie bedenkt voor deze moegetergde minderhedengroep een respectvol verkeerslichtfiguurtje?

Vrouwenquota

Roze zebra’s

Regenboog

Duitse leerlingen rollen de groene loper uit tegen racisme

Afbeeldingsresultaat voor rasen rollen gegen rassismusOp 13 juli worden Duitse leerlingen verondersteld een dag niet naar school te gaan maar zich nuttig te maken voor de samenleving.  Met o.a. de slogan “Gras uitrollen tegen racisme” worden 80.000 leerlingen uitgenodigd ergens wat geld te gaan verdienen en dit door te storten aan jongeren uit Zuid-Oost Europa en Jordanië.

Het wordt mooi verpakt als een kans kennis te maken met hun droomjob. Het maakt niet uit waar ze zich inzetten, werken, zich bezig houden – tuin, keuken, klussen – hoofdzaak het brengt geld op.

De actie ontstond in het begin van ’90er jaren om scholen in Joegoslavië te helpen.  Nu wordt zonder gêne alles wat rechts is vervloekt.  Met het oorspronkelijke doel, scholen te helpen of arme streken te steunen, heeft de actie niet veel meer te maken. Eerder een georkestreerde anti-rechts-campagne.  Of er leerlingen ergens in minder begunstigde gebieden er beter van worden is nog maar de vraag.  De beschrijvingen op hun webstek laten niet veel twijfel over: alles moet ingezet worden tegen het vermaledijde ‘racisme’.  20% vloeit onmiddellijk in niet nader beschreven ‘campagne, vorming en scholingswerken’, meer dan 60% gaat naar een ‘projectwerk in het doelgebied’, 4.8% naar reclame en zichtbaarheid, 6.8% naar het beheer.

 

 

 

Volgt Wales de Brexit?

Wales loves refugeesMerkel krijgt uit onverwachte hoek stevige concurrentie.  Terwijl het Brexit-referendum toch hoofdzakelijk kon overtuigen door het immigratieprobleem veroorzaakt door de EU, wil de deelregering van Wales juist meer ‘vluchtelingen’ opvangen.  Als we de commissie Gelijkheid, Lokaal bestuur en Gemeenschappen van het Welsh parlement kunnen geloven dan wil Wales het ‘Israël’ der vluchtelingen worden.  Een  ‘Nation of Sanctuary’ met als doel “de schade die vluchtelingen is aangedaan enigszins te herstellen”, dixit John Griffiths voorzitter van de commissie en niet tovallig lid van Labour.

Vooruitlopend op het rapport heeft de Welsh regering al de mogelijkheden voor opvang van asielzoekers uit Syrië sterk uitgebreid.
De commissie eist verder betere opvang van alleenstaande minderjarige ‘vluchtelingen’. Ook moeten ze beter toegang krijgen tot de geestelijke gezondheidszorg. Kwestie van ‘verwardheid’ vroeg te herkennen. Coördinatoren moeten band tussen de gemeenschappen versterken en ‘vluchtelingen’ moeten beter advies krijgen tijdens de asielprocedure opdat ze niet afgewezen (kunnen) worden.
In het algemeen moeten asielzoekers betere ondersteuning krijgen, in het bijzonder als het gaat om hun behoefte aan huisvesting. Huisbazen van asielzoekers moeten worden geregistreerd en geïnspecteerd worden. Voor zover er uitgeprocedeerde asielzoekers overblijven, moeten zij een lijst met onderduikadressen meer hulp krijgen.

Meteen kan de EU-commissie een probleem van de agenda schrappen.  Quota met vluchtelingenverdeling over de EU-lidstaten is van de baan.  Wales wil ze allemaal.  Hoe moet dat dan met de Brexit?  Gaat Wales – samen met Schotland – solo?  Hoe verenigd zal het Koninkrijk nog zijn als Noord-Ierland beslist bij het Ierse moederland (her)aan te sluiten?

Politicians want to turn Wales into a ‘nation of sanctuary’ for refugees

PVDA-definitie van ‘dictator’

Afbeeldingsresultaat voor pvda hedebouw cartoon

“Men mag zich pas een dictator noemen als je door je bevolking wordt / werd weggejaagd.”

In de laatste editie van De Zondag  verscheen een interview met Raoul Hedebouw, de voornaamste woordvoerder van de PVDA,, een partij die haar wortels heeft in het stalinisme en het maoïsme. Nadat deze kleine roerganger ( om in de maoïstische terminologie te blijven) zijn bewondering voor Che Guevara uitgesproken heeft, krijgt hij de vraag voorgeschoteld “u kan toch niet ontkennen dat Fidel Castro een dictator was?” Antwoord van het nieuwe dieprode licht van Wallonië “Toch wel. Anders hadden de Cubanen hem weggejaagd”.

Als ik het antwoord van deze volbloed marxist goed begrijp, is hij van mening dat Hitler noch Franco dictators waren, geen van beide werd immers ooit door hun volk weggejaagd.

Francis Van den Eynde

Terugblik