Koud en warm geblazen

Het is wachten op een persmededeling van Al Gore, waarbij hij Poetin ervan beschuldigt vuile spelletjes te spelen om de afzetmarkt van het Russisch gas naar de EU een duwtje in de rug te geven. # Nord Stream 2

 

Wetenschappers waarschuwen voor een mini-ijstijd: “We moeten voorbereid zijn”, liet de Frut gisteren optekenen.  Onze redactie bracht u op 2 mei 2013 al op de hoogte:

Tijdens de opwarming komt er een nieuwe ijstijd

Hoe moet het dan met de klimaatvluchtelingen?  Zijn ze voor het ongeluk geboren?  Keren ze massaal terug naar hun zonnige Prachtlanden? Je kan tenslotte van een woestijnplant geen moerasriet maken.  Of misschien toch mits een uitgekiend kweekprogramma…

 

Berenwaarheid

Gerelateerde afbeelding

Om de opwarming van de aarde te bewijzen hebben wetenschappers duizenden gegevens vervalst.  
Onder het motto “één beeld zegt meer dan duizend woorden”, heeft men ons een foto van een ijsbeer, met een smeltende ijslaag, als illustratie van de stelling dat deze acuut met uitsterven bedreigd is, bij herhaling door de strot geduwd.  In werkelijkheid zou volgens een studie de ijsberenpopulatie juist groeien.  32.000 ijsberen nu.  10.000 in de zestiger jaren.

Waar blijft die klimaatcatastrofe?  Wat werd ons wijsgemaakt?  Met welk doel?

Een wetenschapper aan het einde van zijn carrière, Dr. John Bates, heeft genoeg van de huichelarij.  Kort vooraleer hij na een 40-jarige carrière in de meteorologie en klimaat- onderzoek bij de Amerikaanse Nationale Oceaan- en Klimaatoverheid (NOAA) stopte met werken, maakte hij zijn rechtzetting bij de Britse krant Daily Mail bekend.  Kortom: bedrog, zever in pakskes.  En bevestigde e.e.a. op het internet (www.judithcurry.com).

Zijn bekentenis kan tellen: een der belangrijkste onderzoeken naar de klimaatopwarming is gebaseerd op gemanipuleerde gegevens, nl. de publicatie in juni 2015 van de NOAA in het wetenschappelijk vaktijdschrift “Science”, waarin een klimaatonderzoeker Thomas Karl, niet toevallig een NOAA-directeur, duidelijk stelt dat de opwarming van de aarde nooit onderbroken is geweest.

Reden van deze boude bewering : de zgn. “klimaatpauze” is voor de verdedigers van de opwarming van de aarde een reuzegroot probleem.  Sinds 1998 blijft de gemiddelde temperatuur op deze planeet – ondanks alle doemvoorspellingen – praktisch ongewijzigd.  Karl en zijn ploeg beweerden, aan de hand van metingen van de zeetemperatuur te kunnen bewijzen dat die aarde toch opgewarmd werd en veel sneller dan gedacht.  Het rapport van de studie verscheen net op tijd voor de klimaatconferentie in Parijs en bood slagvaardige argumenten voor mondiale beslissingen.  Tientallen politici lieten zich bijgevolg van de dramatische ontwikkeling overtuigen.

Ze werden allemaal belogen.  Klimaatarchivaris Bates onthulde dat zijn voormalige collega Karl tegen alle wetenschappelijke regels gezondigd had.  Hij zou gegevens en berekeningsmethodes zodanig geselecteerd hebben dat de resultaten de hoogste tem- peratuurwaarden toonden.  Op deze wijze zou hij de waterdragers van een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde een ‘berendienst’ geleverd hebben.  Nu we het er toch over hebben: bij de klimaatgate-affaire 2009, toen duizenden e-mails van weten- schappers publiek bekend werden, werd al aangetoond dat toen al gegevens gemani-puleerd werden.
Kritische wetenschappers vermoeden dat de drie hoofdactoren van de temperatuur-gegevens, de NOAA, de NASA en HadCRUT hun gegevens zodanig opgesmukt hebben dat ze tot de gewenste  klimaatveranderingsmodellen passen.
“Ze hebben het verleden kouder gemaakt en de temperatuurwaarden van de laatste eeuwen doen stijgen.”

Al Gore en zijn Madame Blanche

PA

HAARP, de doos van Pandora?

Gerelateerde afbeeldingEr doen nogal wat samenzweringstheorieën de ronde over HAARP.

Zo zou het ‘onderzoekscentrum’ niet alleen het weder kunnen beïnvloeden, maar ook aardbevingen en overstromingen veroorzaken en zelfs ons denken in de gewenste richting kunnen leiden.

Afbeeldingsresultaat voor haarpOfficieel is HAARP een onderzoeksstation in Alaska opgericht door de Amerikaanse marine en de luchtmacht in samenwerking met de Universiteit van Alaska in Fairbanks om de ionosfeer te bestuderen.  Een prototype van een ‘ander’ soort wapen dat eventueel  ingezet kan worden om vijandige of concurrerende landen uit te schakelen.

De aarde is verpakt in een magnetisch veld.  De ionosfeer, een elektromagnetische geleider 100 km boven de aarde-oppervlakte, bestaat uit een laag elektrisch geladen deeltjes dat als een beschermingsschild tegen zonnewinden moet dienen.  Natuurlijke golven zouden naar verluidt de talrijke bliksemstormen veroorzaken.  Deze golven worden de ‘Schumann Resonance’ genoemd, golven met een lage frequentie ‘ELF’ die van nature uit aanwezig zijn in de elektromagnetische holte, de ruimte tussen de grond en de ionosfeer.  Deze ‘aarde hersengolven’ zijn identiek aan het spectrum van onze hersengolven.

De ionosfeer wordt gemanipuleerd door wetenschappers in dienst van de Amerikaanse overheid door middel van HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) dat bepaalde delen van de ionosfeer kan verhitten opdat het vermogen neergeslagen wordt op aarde.  Men stelt dat ‘ELF’ golven door HAARP naar bepaalde gebieden op aarde gestuurd worden om het weer te beïnvloeden.  Waarbij het vermoeden rees dat de gemoeds-gesteldheid en/of geestelijke / fysische gezondheid van miljoenen mensen hiermee bepaald kan worden.  Men kan zich afvragen of de zgn. ‘opwarming van de aarde’, de regenval, de orkanenintensiteit ook door dit ‘onderzoek’ veroorzaakt wordt.

Wie er meer wil over weten, kunnen wij Wanttoknow aanraden.  U vindt er buiten technische uitleg ook verhelderende video’s.  Het spijt ons, maar dit vertalen is onbegonnen werk.

Wat gebeurt er boven onze hoofden?  Wie trekt aan welke touwtjes?  Is onze bezorgdheid gerechtvaardigd of – God beware – valt dit ook onder de categorie ‘vals nieuws’?

‘t Is maar hoe je het bekijkt

Afbeeldingsresultaat voor ice cube melting cartoon gif animatedVolgens de opwarmingspredikanten is er niet minder dan 9.000 miljard ton ijs binnen een eeuw verdwenen:

Greenland.PNG

De opwarmingsongelovigen bewijzen hun gelijk met deze cijfers:

“Na 115 jaar opwarming behield Groenland 99.7% van zijn ijsmassa”

Lees er bij het DMI, het Deens Meteorologisch Instituut, meer over (Engels)  Dat Deense KMI  heeft duidelijk geen les gevolgd bij onze ‘klimaat’experte’ Jill.

De bloedstollende verwarming van de aarde van de laatste 3000 jaar vindt u rechts naast het rood verticaal lijntje:

Dankzij de alarmerende opwarming valt er steeds meer sneeuw:

Eindelijk iemand die tegen de huidige prietpraat durft in te gaan

Opwarming van de aarde haalt alles uit de (diepvriezer) kast

EU in het verweer tegen de opwarming van de aarde

Tijdens de opwarming komt er een nieuwe ijstijd