Hingst Leugenfabriekje doorprikt

Afbeeldingsresultaat voor leugens

Marie Sophie Hingst is een bekende blogster. Ze woont in Dublin, is afkomstig uit Duitsland, waar haar familie grotendeels uitgemoord werd door de nazi’s. Zegt ze. Schreef ze op haar blog, die door 240.000 lezers gevolgd werd. Ze werd graag uitgenodigd op diverse fora tijdens Duitse “mea culpa” vieringen en kreeg uiteindelijk de prijs uitgereikt van “blogster van het jaar”.

Die ereprijs mag ze nu teruggeven want inmiddels kwam aan het licht dat het waarheidsgehalte van haar “holocaust” slechts een prijs verdient van een geactualiseerd von Münchhausensfabeltje.

Wat wist Hingst zoal te vertellen over haar familie? In enkele zinnen: Haar grootouders familieleden werden naar Auschwitz gezonden en lieten daar het leven. Niet minder dan 22 van de Hingsten waren holocaust-slachtoffers. Eigenlijk een wonder dat er nog Hingstenzaad overbleef om Marie Sophie te verwekken. Jarenlang verzette ze leugenbergen om het tragische lot van haar vermoorde voorouders in kaart te brengen. Ze vermeldde daarbij Stralsund aan de Ostsee als heimatstad van haar geliefden.

En dat deed haar de das om. Want wakkere burgers – archivarissen en geschiedenisspecialisten – uit Stralsund deden haar zgz. onderzoek nog eens over en konden de Hingsten in kaart brengen. En dat waren geen joden, geen gedeporteerden, geen holocaustslachtoffers. Opa Hingst was – integendeel – een protestantse dominee, oma, ook protestante, was tandarts.

Hingst slaagde er niet alleen in 240.000 lezers te overtuigen van de verschrikkelijke lotsgebeurtenissen van haar verzonnen joodse familieleden, zelfs het in Jeruzalem gevestigde Holocaust Herinneringscentrum Yad Vashem voegde haar “familieleden” toe aan de officiële holocaustslachtoffers-lijst…

Hingst liet intussen via haar advocaat weten dat zij er geen graten in ziet want “zij schreef met een aanzienlijke dosis artistieke vrijheid”.

Nog meer artistieke vrijheid lag besloten in haar artikels over een door haar opgerichte medische hulppost in een sloppenwijk van New Delhi, hulp aan vluchtelingen door haar seksuele opvoedingscursussen…

Niets van dit alles is waar. Dat hebben de media, die haar de hemel in prezen, intussen ook ingezien, maar ze hadden – naar eigen zeggen – geen enkele reden om aan het waarheidsgehalte te twijfelen. Vooral en uitsluitend omdat haar Leugenfabriekje in hun politiek correcte kraam paste. En dan is journalistiek onderzoek overbodig.

Spiegel

Terugblik

De valse koning van Heverlee.  Een studentengrap.  

Dit verhaal begint in het najaar van 1951, in café Breughel. Deze taverne was in die tijd was de stamkroeg voor vele Waalse studenten. De Leuvense universiteit was toen nog niet gesplitst.

Wanneer de Vlaamse student Hugo Engels het café binnenstapt, kunnen de stamgasten hun plezier niet op. Engels lijkt namelijk als twee druppels water op de jonge Koning Boudewijn, die pas het jaar eerder zijn eed aflegde.

Al snel groeit het plan om een stunt met zijn dubbelganger uit te halen. De Waalse studenten kunnen Engels overtuigen om de rol van Koning Boudewijn op te nemen en het pensionaat van het Heilig Hart instituut in Heverlee te bezoeken. Zij zouden zijn vorstelijk gevolg spelen.  Lees verder…

 

Onbekend Middelnederlands fragment keert terug naar Vlaanderen

Middelnederlands fragment

Een Amerikaanse verzamelaar schenkt de Universiteit Antwerpen een fragment van een veertiende-eeuws handschrift in middeleeuws Nederlands. De perkamenten strook bevat verzen van een tot nu toe onbekend verhaal over Alexander de Grote. “Ik viel van mijn stoel toen ik foto’s zag”, zegt prof. Remco Sleiderink.

Farley P. Katz is een succesvol advocaat in San Antonio, Texas. Belastingwetgeving is zijn specialisatie, maar zijn echte passie is het verzamelen van handgeschreven boeken uit de middeleeuwen. Handschriften en fragmenten die hij op de kop kan tikken, probeert hij eerst zo goed mogelijk te onderzoeken. Vervolgens schenken hij en zijn vrouw Carolyn Fuentes deze middeleeuwse bronnen aan bibliotheken waar ze nader bestudeerd kunnen worden. Lees verder…

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Chocolade Piet moét weg!

Afbeeldingsresultaat voor sarotti mohr

Ook In Mannheim slaat de politieke correctheid toe. Te vergelijken met Zwarte Piet in onze contreien. Sinds jaar en dag is de zgn. Sarotti Mohr een begrip bij chocoladeliefhebbers. Niet zo bij linkse racismesnuffelaars: zij hebben het over Nazi-Chocolade!

In het theater Capitol, gebouwd in de 1920er jaren als bioscoop, later omgebouwd tot cultureel centrum voor o.a. concerten, hangt boven de toog de reclame voor Sarotti chocolade met de welbekende afbeelding van de neger (… een moor) met tulband in de foyer.

De poco weg-met-ons-meute wil dit symbool van” kolonialisme en racisme” weg. Met een open brief riep de racismemeute het Capitolbestuur op om “verantwoordelijkheid te nemen voor de aanwezigheid van het koloniaal racisme in een publieke instelling”. Hoofdaanstichters zijn Tahir Della van het “Initiatief Zwarte Mensen in Duitsland” (… onze redactie vraagt zich af of deze organisatie zich niet zelf schuldig maakt aan racisme vermits ze andersgetinten uitsluit, of zien wij dat verkeerd?), Halua Pinto de Magalhães van de univ. Heidelberg en Onur Suzan Nobrega, sociologe aan de Goethe univ. in Frankfurt/Main.

Het Capitolbestuur weigerde de reclame te verwijderen. Zij hielden een enquête met bezoekers of iemand zich beledigd voelde door de aanwezigheid van de chocoladereclame. Quod non. Volgens journalist Boris Kaiser is de kritiek van het b.g. poco gezelschap geformuleerd als een bevel, typisch voor “linkse opiniedictators” en “linkse Taliban”. Die zit!

Ontstaan van de Nederlandse taal

Afbeeldingsresultaat voor nederlands

Rond het begin van de jaartelling kwam er vanuit Noord-Duitsland een Germaanse kolonisatie. Toen sprak men hier Germaans. Na de volksverhuizingen, ongeveer rond het jaar 500 na Christus, zijn uit de Germaanse dialecten aparte talen ontstaan, waaronder het Oudnederlands. Het Nederlands is dus ongeveer 1500 jaar oud.

Het huidige grondgebied van Nederland en Vlaanderen wordt al vele duizenden jaren bewoond en die bewoners hadden hun eigen taal of talen. Het Nederlands is de enige officiële wettelijke naam voor de taal in Nederland en het noorden van België. Daarmee bedoelen we het Standaardnederlands, d.w.z. de Nederlandse standaardtaal of cultuurtaal: de norm die algemeen aanvaard en niet streekgebonden is. De naam ‘Nederlands’ is nog niet zo oud. In 1482 komt hij voor het eerst voor in een geschreven tekst maar werd in die tijd nog niet vaak gebruikt. ‘Nederlands’ werd pas de dominante naam vanaf het eind van de 19e eeuw. Voor die tijd waren andere namen in omloop:

Lees meer…

Of neem een kijkje bij Wikipedia

We schaffen ons af

Afbeeldingsresultaat voor morgan johansson runskrift

Laat ons de geschiedenis maar herschrijven, of beter, begraven. Zoals de Vikings. Zend hen de zee op in een brandende snek. Al zal je daarvoor een toelating moeten vragen aan de klimaatgestapo’s.

De Zweedse regering wil bepaalde runentekens van het runenalfabet en sommige oud-Noorse symbolen illegaal laten verklaren. Als officiële reden: de nazi’s maakten er gebruik van. O.a. de Odal rune (o) en de Tyr/Tiwaz rune (t).

De rode justitieminister Morgan Johansson zit achter het initiatief. En hij is er waarschijnlijk nog trots op ook.

Als dit hersenspinsel een feit wordt, dan moeten oude Noorse symbolen en juwelen verboden worden want zij verspreiden naar verluidt haat. Ook Thors attributen: Mjolnir, Valknut en Vegvisir staan dan onder de ban van de politieke correctheid.

Wie over het detail struikelt dat de runen meer dan 1200 jaar oud zijn is van slechte wil, een onruststoker. Dat zij bijgevolg niets te maken hebben met de nazi’s wordt elegant verzwegen. Voor de ene Zweed maken de runen deel uit van hun godsdienst Asatru, en voor de andere verwijzen ze naar hun historisch verleden.
Met de opgang van de poco godsdienst, de strijd tegen racisme, wordt zowat alles verboden dat niet pleit voor de massa immigratie en het wegcijferen van onze identiteit, resp. verleden.

De runen verbannen is slechts een voorbode wat er met de christelijke symbolen op het punt staat te gebeuren. Weg met het kruis.

Er werd een petitie gestart tegen de poco waanzin die zelfs 1200 jaar geschiedenis wil uitwissen.

Regeringen vill förbjuda runskrift – asatroende och kulturarvsintresserade rasar

Gerolfs profetische woorden

“Wij komen terug” Herlees hier mijn woorden, als partijvoorzitter, aan het slot van de droeve verkiezingsavond in 2014, vijf jaar geleden. De dag daarna sloeg ik de handen aan de ploeg om de partij fundamenteel te verjongen en te vernieuwen. Pas dan kon ik volop gaan meewerken aan de definitieve uitbouw van onze Europese partij. Het waren inspannende jaren. Dank aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Ook aan u, trouwe en toekomstige kiezers.

Gerolf Annemans op facebook

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Achterbaks

Afbeeldingsresultaat voor nederlandse taal

Van de EU naar het woord “achterbaks“… Een kleine stap in de geschiedenis van het Nederlands.

Waar komt de uitdrukking vandaan? U herkent het Engelse “back”, rug, dat op zijn beurt uit het Middelnederlandse “bac” afkomstig is. Iets heimelijk, stiekem – in het geniep – doen, achter de rug (bac) dus, onzichtbaar. Het woord komt sinds ca. 1450 in onze taal voor. Achterbaks betekende vroeger niet alleen dat men iets heimelijk deed, maar ook letterlijk als men bv. in de handel waren achter de rug hield, niet leverde, maar wel aanrekende. Niet verkozen politici die toch de burgers hun wil oplegden werden “achterbaks” of “achterbanks” (niet zetelend) genoemd.

Het woord bakboord heeft dezelfde oorsprong. Ook hier betekent “bak” rug. Schepen met een puntig achtersteven hadden hun roer aan de rechter zijde (stuurboord). De stuurman stond dus met zijn rug naar de linkerboord, vandaar “bakboord”.