Taalvirtuoos en voetbalkoning

Johan Sanctorum heeft zo zijn bedenkingen bij de 21 juli-toespraak van zijne majesteit Flup.

Een citaat uit diens beklijvende boodschap die moeilijk kan overtroffen worden:

“Ook in ons persoonlijke en in het maatschappelijke leven beoordelen we onze sterkte aan de hand van resultaten, maar evenzeer de manier waarop we die resultaten bereiken, gedreven door eenzelfde streven. Omdat we er samen voor gaan en daarbij onze individuele talenten en tekortkomingen met elkaar verzoenen. Om sterk te zijn, om te slagen – en uiteindelijk: om mezelf te kunnen zijn, moet ik kunnen rekenen op de sterkten van de anderen. En daardoor word ik me ook beter bewust van de mijne. Doordat ik mij met en voor mijn medemensen inzet.”

Lees hier Johan Sanctorums nabeschouwing “Pathetisch voetbalpatriottisme: zelfs binnen zijn genre was die toespraak van Filip een ramp

 

Barbara Pas (VB) kijkt uit naar 21 juli

CoburgOok dit jaar kijk ik uit naar 21 juli. Omdat het parlementair reces begint en ik dan tijd kan maken om met mijn dochtertjes een uitstapje naar de Efteling te maken…

…Het is moeilijk te begrijpen hoe moderne mensen, die zich niet in de donkere Middeleeuwen wanen of in hun kindertijd zijn blijven hangen reële politieke macht wensen toe te kennen aan zoiets als een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie anti-democratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald, net zoals farao’s, vergoddelijkte keizers, harnassen, gladiatoren en de ridders van de Ronde Tafel. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw…

Lees meer in “Aftands, geldverslindend en ondemocratisch”

Steek het op ons slecht karakter en olifantengeheugen, maar onderstaande video konden wij niet laten liggen.  In 2014 stak de importsecretaris van wal over de monarchie en defensie.  Over defensie mag geen kwaad woord meer gezegd worden sinds N-VA de minister van de belgische defensie geleverd heeft.  Over de monarchie… ach… in de wandelgangen én bij de oppositie is veel mogelijk.  Daar wordt zelfs op tafel geklopt.  Maar bij de meerderheid wordt in alle talen gezwegen.  Erger op herdenkingsdag van de troonsbestijging van de eerste koning der belgen, een gebuisde bijna-prinsgemaal van Verenigd Koninkrijk, weduwnaar en opportunist Leopold von Sachsen-Coburg, op 21 juli van verleden jaar stonden ze als één, (unité), broederlijk (‘fraternité’), en gelijk voor de wet (égalité) te kijken en te applaudisseren voor de stoet der belgicisten, zij aan zij met de Coburgerdynastie der belgen.   Luister naar zijn woorden – codewoord “transparantie” – , maar…. inderdaad… u raadt het.

De bronafbeelding bekijken

Coburger nieuws

Bij den Taaie en zijn koninklijk gezinnetje valt er weinig opzien-barend nieuws te rapen.  Ze reizen de wereld rond, lachen vriendelijk, drukken handjes, luisteren opmerkzaam, pretenderen alles te verstaan, Zijne Majesteit leest een verhaaltje voor.  Straks komen de obligate kerstwensen en dan een vakantiefoto in de Alpen en het jaar is rond zonder ongelukken.

Broer Lorre daarentegen speelt zijn rol van enfant terrible glanzend.  De boekskes moeten ten slotte ook verkopen.  Vanmorgen hoorden we dat zijn ‘mensenrechten‘ geschaad worden.  Want hij wordt door zijn monarch en het land b veroordeeld tot de isoleercel.   Is grote broer misschien jaloers op Lorre’s populariteit?

Bon, om in de toekomst alle uitschuivers te vermijden, wil hij een handleiding, een soort catechismus van prinselijk gedrag. Wat mag, mag niet?

“Prins Laurent zegt constructief te willen blijven en zoekt nu naar een oplossing, waarin de wet kan worden toegepast zonder dat ze in strijd is met fundamentele rechten.

Hij heeft een protocol laten opstellen waarin de verplichtingen van de prins gedetailleerd worden opgesomd en waarover hij overeenstemming hoopt te bereiken met de federale regering.” (DS)

 

Gerelateerde afbeeldingDikke zever in pakskes.  Om de poen is het hem te doen. Hij krijgt 308.000 euro per jaar plus kindergeld.  Niet in te schatten tot in het hoeveelste gaatje zijn broeksriem zal moeten aangetrokken worden.

In onderstaande video wordt duidelijk hoe moeilijk hij het nu al heeft…

Veel geblaat en weinig wol.  Gerolf Annemans en JM Dedecker interpelleerde al in 2011 over Lorre’s uitschuivers:

Coburger nieuws

Philiminator in de arena

In zijn toespraak voor de gestelde lichamen heeft koning Philippe het vandaag nodig geacht twee bevriende landen, met name Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, de levieten te lezen.

Door het uitspreken van het karikaturiserende en gebedsmolenachtig herhaalde zinnetje dat “het geen zin heeft muren op te trekken of zich terug te plooien op utopisch nostalgische gedachten” ontpopte koning Philippe zich andermaal tot woordvoerder van de gevestigde politieke klasse. Het waren bovendien woorden die bijzonder vreemd klinken uit de mond van iemand die de meest middeleeuwse functie van het land uitoefent en die resideert in een paleis achter hoog opgetrokken muren.

Van enig respect voor de wil van de kiezer in betrokken democratische landen getuigt de uitval van koning Philippe in geen geval. Wellicht kan het geen kwaad dat iemand hem eens duidelijk maakt dat het niet aan een staatshoofd zonder enige democratische legitimiteit toekomt om een meerderheid van de kiezers in andere landen de les te lezen. Indien Philippe zich geroepen voelt om aan politiek te doen, moet hij aftreden en op een kieslijst gaan staan. (VB)

De EU-voorzitter Tusk is vooral bevreesd dat Trump zijn EU-clubje zal doen uiteenvallen.

Bij De Morgen wordt hardop gedroomd hoe Trump uit te schakelen.

Inmiddels zijn er talrijke video’s over Trump in omloop:

 

 

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor terugblik          Gisteren 100 jaar geleden overleed de laatste grote Europese keizer,                       Franz Joseph I.

“Mijn opgave is mijn volkeren voor hun politici te beschermen.”

Keizer Franz Joseph I in antwoord op president Theodore Roosevelts vraag in 1910 welke zijn opdracht op aarde is.

 

Keizer Franz Joseph I was er zich van bewust dat zijn persoon de lijm was die het rijk, de  monarchie, de veelvolkerenstaat samen hield.  Hij wist voor zichzelf met quasi absolute zekerheid dat zijn monarchie na hem zou ineenstorten.  Niemand ter wereld kende de staat Oostenrijk, het latere Oostenrijk-Hongarije, beter dan keizer Franz Joseph I.  68 jaar zat hij op de troon en leidde het ingewikkelde statenconglomeraat.  Tot drie jaar geleden was hij de langst regerende monarch op aarde, intussen ingehaald door de overleden Thaise koning Bhumibol, en op de hielen gezeten door de Britse koningin, Elisabeth, met een trooncarrière van momenteel 64 jaar.

Keizer Franz Joseph I wist perfect dat zijn opvolger Karl een zware, bijna onmogelijk te beheersen, erfenis zou krijgen.  Hij hield hem zo veel mogelijk weg van de vele onderhandelingen en gesprekken.  Hij wou niet dat men Karl de schuld aan het begin en verloop van de oorlog zou kunnen aanwrijven.  Tenslotte hebben enkele geschiedenisschrijvers keizer Franz Joseph I voor het begin van de oorlog verantwoordelijk gehouden en keizer Karl werd van verraad beschuldigd toen hij deze oorlog wou beëindigen.

Keizer Franz Joseph I wou de oorlog niet.  Hij wist wat er zou gebeuren als Oostenrijk-Hongarije de oorlog verklaarde.  De oorlogspartij daarentegen, onder de leiding van o.a.  Conrad von Hötzendorf, wilde oorlog.  Mannen die oorlog slechts in theorie kenden.  In 1859 stond de keizer vooraan aan het front in Solferino.  Toen hij zich bewust werd van de waanzin, liet hij zonder twijfelen zijn troepen zich terugtrekken met de woorden  “Liever een paar provincies verliezen dan zoiets verschrikkelijks nog eens te moeten beleven.”  Onwaarschijnlijk dat zo’n man vrijwillig opnieuw ten oorlog trok.  Hij was de enige officier die daadwerkelijk wist hoe een oorlog eruit zag.  Het hoofd van de generale staf, Conrad von Hötzendorf, was in 1859 pas 7 jaar oud…

Randopmerking: Dat Wikipedia soms met een korrel zout moet genoten worden, mag blijken uit het filmpje hierboven.  In Wikipedia wordt hij afgeschilderd als iemand die zich weert tegen modernisering van o.a. telefoon en vervoer.

Tijdens zijn heerschappij overleefde keizer Franz Joseph I o.a. 23 Amerikaanse presidenten, 5 Chinese keizers, 3 Japanse keizers, 5 Britse koningen/koninginnen en vier pausen.

Op YT zijn er talrijke video’s over hem te vinden.  Onze redactie gaf de voorkeur aan enkele authentieke beelden.

FT