Dit alles hebben wij al bereikt

Trump pikte deze tweet op van Liz Wheeler:

Donald J. Trump Retweeted

Liz Wheeler@Liz_Wheeler·3h

Your daily reminder that Democrats want to: – Open borders – Abolish private health insurance – Ban your AR-15s – Give illegal aliens free healthcare – Raise your taxes – Abortion without restriction – Green New Deal – End school choice #DemDebate

Dit ter herinnering aan de wensen van de Democraten: Open grenzen, ziekenkas voor iedereen, wapenverbod, medische zorg voor illegalen, belastingverhoging, abortus zonder grenzen, groene dictatuur, geen vrije schoolkeuze… en wij doen dat allemaal zonder een linkse rode-groene regering. Goe bezig!

Zelfafschaffing als hoogste goed

Gerelateerde afbeelding

DE NIEUWE AFGOD VAN DE ZELFBESCHIKKING

Het water wordt steeds dieper.

Euthanasie bij voltooid leven, levensbeëindiging bij dementie uit het strafrecht, euthanasie bij psychisch lijden nog te veel paternalistisch behandeld, abortus uit het strafrecht en nu optrekken tot 18 weken of zelfs tot 24 weken zoals in Nederland: het zijn titels die dagelijks verschijnen in onze kranten geïllustreerd met dito getuigenissen. Iemand doet er een doctorale studie over en krijgt daarvoor ruim aandacht. Anderen verhalen wat hen met hun demente moeder is overkomen. Bekende Vlamingen passeren in rij om te getuigen dat ze als ze hun leven voltooid vinden het roer in eigen handen willen nemen om uit dit leven te stappen. Iets wat bij iemand een publiek geheim was, wordt nu in alle openhartigheid publiek verkondigd. En de cava gaat weer vloeien om het afscheid van het leven te vieren. Wat is er aan de gang? Welke strategie en politieke agenda zitten er achter deze mediatieke aandacht die maar blijft hameren op dezelfde nagel. Andere thema’s worden normaal vlug afgevoerd wanneer herhaling dreigt, maar hier kan er blijkbaar niet genoeg herhaald worden.

De liberalen nemen het voortouw om alle hinderpalen die de zelfbeschikking en de autonomie nog zouden kunnen belemmeren definitief neer te halen. Hierbij blijkt nogmaals dat dit hun eigenlijk agendapunt is terwijl euthanasie en abortus eerder de kruiwagens zijn om hun waar aan te brengen. Dit bleek reeds toen ze een niets ontziend pleidooi hielden om euthanasie uit te breiden naar minderjarigen toe. Alsof alle minderjarigen daarop zaten te wachten. Minderjarigen werden plots bekwaam geacht autonoom te oordelen over het meest edele dat hen in handen was gelegd: hun leven. Toen deskundigen het toch waagden daartegen te reageren werd duidelijk gesteld dat het hen in eerste instantie ging om de zelfbeschikking ten allen prijzen te verabsoluteren, en niet zodanig om de euthanasie bij deze minderjarigen. Niets of niemand mocht daar nog iets tegen inbrengen. Vandaag zijn de reacties opnieuw schaars, omdat het inderdaad heel onsympathiek klinkt om de zelfbeschikking en de autonomie in vraag te stellen of terug te schroeven. Wie zou zoiets aandurven? Het is alsof men terug gaat in de tijd. Alle mogelijke argumenten die worden aangebracht om zich toch even af te vragen welke weg we aan het inslaan zijn met de verdere liberalisering en legalisering van zowel abortus als euthanasie worden met emoties weggeveegd en monddood gemaakt. Emoties doen het vandaag, niet meer de argumenten. Zijn we dan zo onbarmhartig geworden dat we mensen onnodig willen laten lijden of hun lijden verlengen en dat we geen oor hebben voor leed van vrouwen die met een ongewenste zwangerschap worden geconfronteerd klinkt het dan met grote verontwaardiging. Neen, onbarmhartig wil toch niemand zijn!

Lees verder

Bienvenue à la 19ieme région de la France

Gerelateerde afbeelding

‘Al jaren voel ik aankomen wat er zal gebeuren. Na de een of andere verkiezing, zal het ongelukkige staatshoofd achter een onvindbare regering aanhollen. België kan door implosie verdwijnen. Wat zou de Vlamingen dan in de weg staan om unilateraal hun onafhankelijkheid te proclameren? Alle instrumenten voor hun toekomstige legitimiteit hebben zij al gecreëerd.’

François Perin (1981) in La Meuse

Voor de Franse constitutionalist Didier Maus, daarover ondervraagd door Jacques Lenain, zou het binnen de Franse Grondwet perfect mogelijk zijn om een speciaal hoofdstuk voor Wallonië te schrijven. ‘Het zou volstrekt haalbaar zijn om, tenminste wat de essentie betreft, het Belgische arbeidsrecht in stand te houden, het sociaal zekerheidsrecht en bepaalde aanverwante rechten, delen van het fiscaal recht, ondernemingsrecht, handelsrecht enzovoort. Het Waalse gewest zou de bevoegdheden bewaren die het nu heeft, zoals het onderwijssysteem met inbegrip van het hoger onderwijs. Het zou helemaal niet moeilijk zijn dat te doen, aangezien het al het geval is in bepaalde Franse grondgebieden.’

Lees: ‘Zijn de dagen van België geteld? Frankrijk als oplossing voor het overleven van Wallonië’

Geïsoleerd geval?

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Het cordon volstaat niet. Filip DW, Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, e.a. bij patriottische partijen in Europa, die kritisch staan tegenover immigratie en islam, kunnen erover meespreken. Nu is Dries het mikpunt. Niet volgens het parket van Oost-Vlaanderen, dat liet weten aan Belga dat de affiche met doodsbedreiging een “geïsoleerd geval was”.

Dries: “Jammer dat Belga me niet om een reactie vroeg, dan had ik hen kunnen laten weten dat het Parket hun werk niet goed heeft gedaan. Er worden immers nog steeds affiches gespot, deze in Sint-Amandsberg. Het Parket van Oost-Vlaanderen is trouwens dezelfde instantie die de VRT-leugen steunde dat ik zogezegd in verdenking zou zijn gesteld en ook de instantie die tientallen jongens en meisjes van S&V terroriseerde met huiszoekingen en verhoren, die allemaal compleet nutteloos bleken.”

Probeert u zich nu even voor te stellen wat de (re)acties zouden zijn mocht er dergelijke affiche verspreid worden van bv. De Gucht, Mertens, Almaci…

Wanhoop?

Nu overschrijdt men blijkbaar al de grens der betamelijkheid en democratie als men samen met VB-voorzitter Tom Van Grieken op een foto poseert ter illustratie van een vraaggesprek met een zondagsblad. Met de communisten is niks mis, maar Tom daarentegen is de duivel-in-maatpak, die men liefst in een vergeetput zou stoppen.

Naar verluidt zouden nogal wat Franstalige (Wallonië en het waterhoofdgewest BXL) politici zich in hun koffie verslikt hebben toen ze deze foto ontwaarden wegens “gevaarlijk voor ons land”.

Waalse politici niet te spreken over foto van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Peter Mertens (PVDA): “Gevaarlijk voor ons land”

Zogezegd

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

‘’PS’er Jules Destrée schreef al in 1912 dat er geen Belgen zijn. In 2004 maakte ik voor McKinsey een boekje over de te grote verschillen tussen noord en zuid, waarvoor ik langs alle partijvoorzitters ben gegaan. “U hebt helemaal gelijk”, zei Elio Di Rupo me. “Maar uw conclusie kan ik niet aanvaarden, omdat het zelfmoord zou betekenen voor mijn partij.” Daarna heb ik me bij de Warandegroep geëngageerd. Bij de PS ziet men de bui al jaren hangen. Het inzicht dat op deze manier verder gaan niet kan, leeft bij de PS en haar studiedienst. De enige vraag is: hoe en wanneer kunnen zij die bocht inzetten?’


Herman De Bode (in DS):

‘Paars-groen is harakiri. Daar kan burgerlijke ongehoorzaamheid van komen’

Herman De Bode ziet zijn confederale droom eindelijk binnen handbereik liggen. Maar de vertrouweling van Bart De Wever is ook zelfkritisch. ‘Wat heeft de N-VA tijdens de vorige legislatuur ten gronde veranderd? Ik kan niets opnoemen.’ (…)