Anton van Wilderode: tentoonstelling Bormshuis

Gerelateerde afbeeldingIn  Vlaanderen is het stil.  Té stil.  Een zgz. Vlaams-nationale partij kon de kiezers overtuigen tot de noodzaak van een stilte… een communautaire stilte… die niet alleen op het federale – het belgische niveau – maar ook op het Vlaamse, alle betrachtingen der Vlaamse Beweging begroef onder een omerta.  Vlamingen werden bier-en-mayonaise tricolore vendelzwaaiers.  Belgisch-gerecupereerd dankzij de N-VA, dat er geen graten zal inzien de communautaire diepvries nog een legislatuur langer te laten draaien om het land b te redden.

Tentoonstelling Van Wilderode

In het Bormshuis werd een nieuwe tentoonstelling ingeluid over Anton van Wilderode.  De Vlaamse Staat lijkt verder weg dan ooit.  Laten we ook niet vergeten dat de “vluchtelingentrein” geen Vlaamse nationalisten met zich meebrengt, maar wel nieuwe belgen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Moederdag in Antwerpen

De bronafbeelding bekijkenKnuffels en kussen voor alle mama’s, in en buiten Antwerpen.  Gelukkige Moederkensdag!

Kleine Amira zingt bij een talentenjacht het Ave Maria.  Grote klasse!

Zo begon haar carrière.  Ze was toen slechts negen jaar.  Intussen trok zij de wereld rond, werd gevraagd voor optredens, concerten… en groeide uit tot deze oogstrelende tiener met een nog even fabelachtige stem.  U ziet en hoort haar hier in Zuid-Afrika, juni 2017:

Meer weten over Amira?  Haar mama komt uit Zuid-Afrika.  Bekijk deze video:

 

 

IJzerwake 2018: Volk word staat!

Affiche IJzerwake 2018

Meer info: https://www.ijzerwake.org/

Fronters en Aktivisten stuurden de Vlaamse beweging begin vorige eeuw op weg naar zelfbestuur. Omdat enkel zelfbestuur garant staat voor een welvarend en democratisch bestuurd Vlaanderen.

Democratisch in de zin van: bestuurd zoals de Vlamingen dat willen, los van alle Belgische of Europese betutteling.

Die boodschap blijft 100 jaar later nog altijd actueel. De Belgische staatshervormingen geven ons niet de zelfstandigheid die we nodig hebben. We hebben wel een eigen parlement en een eigen regering, maar we staan nog ver af van het zelfbestuur dat de Fronters wilden.

De miljardentransfers worden niet afgebouwd. Integendeel. De nieuw ingevoerde effectentaks zal voor 75 tot 80% door Vlamingen worden betaald. Die taks treft overigens niet de superrijken zoals beweerd wordt, maar wel zelfstandigen en bedrijfsleiders die zelf voor hun pensioen moeten zorgen. Of hoe de communautaire stilte er voor zorgt dat Vlaanderen in alle stilte verder wordt leeggemolken. De communautaire stilte versterkt België en verzwakt Vlaanderen.

In Brussel worden de Vlamingen politiek verder in de hoek van gedoogde minderheid geduwd. De kinderbijslagregeling wordt er toevertrouwd aan een Brusselse instelling waar de Vlamingen een kleine minderheid vormen. En dus de regeling die door anderen werd beslist gewoon ondergaan. Het resultaat van de zesde staatsmisvorming.

Noch de weg van staatshervormingen, noch de communautaire stilstand brengen Vlaanderen een stap verder. Het is dus tijd voor een andere keuze. Tijd om te kiezen voor eenzijdige en onomkeerbare stappen naar een zelfstandige Vlaamse staat. Volk, word staat. In de felle gebiedende wijs. Omdat het niet anders meer kan.

Tot in Steenstrate, om geworteld in onze traditie de bakens te zetten naar echte Vlaamse onafhankelijkheid.

Op zondag 26 augustus 2018, 11u. vindt de 17de IJzerwake plaats in Steenstrate.

Gastspreker dit jaar is Guido Moons, oud-voorzitter van Vlaamse Volksbeweging.

Catalonië: respecteer het zelfbeschikkingsrecht
Voor de VZW IJzerwake kan het conflict tussen Spanje en Catalonië enkel een duurzame en vreedzame oplossing krijgen door het respecteren van het recht op zelfbeschikking.

Catalonië is niet zomaar een opstandige regio, het is een volwaardige natie met een grondgebied, eigen politieke instellingen, een eigen taal en cultuur en een samenhorigheidsgevoel. Bovendien is er een democratisch draagvlak om de onafhankelijkheid op te eisen.
Dat volstaat voor een volwaardige internationale erkenning.

Landen verwerven hun onafhankelijkheid niet door een ultieme staatshervorming. Landen maken wetten, wetten maken geen landen. België is destijds ook niet ontstaan door een grondwetsherziening in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Nederland heeft zich in de zestiende eeuw van Spanje losgemaakt met een Plakaat van Verlatinge dat toen ook in strijd was met het heersende staatsrecht.

VZW IJzerwake vraag het Vlaams Parlement om de Catalaanse republiek formeel te erkennen van zodra de onafhankelijkheid wordt uitgeroepen.

Van Vlaams-nationalisten verwachten wij dat ze deze onafhankelijkheid krachtig ondersteunen op alle niveaus van het politieke leven.

De Europese Unie blijft schrijnend in gebreke om haar eigen waarden van democratie en subsidiariteit te verdedigen in dit conflict. De EU is de bondgenoot van vastgeroeste conservatieven die ten koste van alles de stilstand willen bewaren.

Met vriendelijke groeten

Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw

Hadewijch: mystieke minnepoëzie

hadewijch01Hadewijch van Antwerpen is de eerste vrouwelijke dichter die we kennen in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Hadewijch is tevens een de eerste mystieke schrijfsters van de Lage Landen. Toch is haar bekendheid vrij beperkt gebleven. Op veel middelbare scholen is ze verplichte kost en daar blijft het vaak bij. Ten onrechte! Gelukkig groeit er een nieuwe belangstelling voor deze taalkunstenares en haar mystieke ervaringen.

Helaas is er over het leven van Hadewijch geen enkel historische bron gevondenen noch handschrift van haar bewaard gebleven. In haar vierde visioen beschrijft ze hoe een engel tegen haar zegt: “Jij, die voor al je vrienden en tegenstanders onbekend blijft.” En zij blijft inderdaad een onbekende vrouw in de literatuur en mystiek van de Lage Landen.

Om haar te kunnen plaatsen zijn we aangewezen op de spaarzame verwijzingen in haar eigen werk en op de weinige sporen die onderzoekers gevonden hebben. In een manuscript van haar uit de 17e eeuw staat op het schutsblad vermeld: “van de zalige Hadewijch van Antwerpen”. Het is een vaag spoor want het gaat hier om een toevoeging die vele jaren na haar leven is aangebracht. En uit haar naam valt ook weinig af te leiden, want in haar tijd was Hadewijch een veel gebruikte voornaam.

Diets: Deze onbekende Hadewijch schreef niet in het Latijn of Frans zoals gebruikelijk in haar tijd, maar in een Brabantse variant van het Middelnederlands, het Diets. Het Diets was haar moedertaal. Daar kon zij alles in kwijt, zoals ze zelf aangeeft. Dat betekent dat zij van oorsprong ergens uit Brabant moet komen. Let wel: Brabant omvatte toen de huidige provincies Noord-, Vlaams- en Waals-Brabant en Antwerpen.   Meer bij Hadewijck.net

 

“Ik ben Syrië”

De bronafbeelding bekijkenEen liefdesverklaring aan Syrië, vervat in een Oostenrijkse documentaire. 

“Ze stuurden ‘s werelds beste wetenschappers en historici naar mijn grondgebied om mij te vragen wie ik ben en hoe oud ik ben. Ze wisten dat ik de oudste stad en de oudste beschaving in de geschiedenis ben en dat ik gesitueerd ben in het midden van drie continenten. Ze wisten ook dat ik de drie eerste letters van het alfabet in de vorm van het alfabet geschreven heb en ik speelde het eerste muziekstuk in de geschiedenis. De geschiedenis heeft voor mijn deuren opgehouden te bestaan.

Ik ben Syrië. Ik beheerste de manuele glasindustrie, even waardevol als diamanten. Ik kan er terecht trots op zijn. De zwaarden uit Damascus dienden als wandversiering – de kostbaarste oorlogsbuit. Mijn huizen zijn reusachtige mozaïeken. Ik opende voor elke behoeftige mijn deuren en sloot hen voor mijn vijanden.

Ik ben Damascus. Ik ben Al Shaam, de oudste bewoonde hoofdstad in de geschiedenis.

Ik ben nog altijd de mooie weduwe ondanks het binnendringen der ziektes. Met mijn pijn sta ik na alle tegenvallen uit de asse weer op – met opgeheven hoofd – en als ik verlies, sta ik weer op, zoals de vogel Phoenix. Lag ik ook neer in het stof, toch loop ik rond als een koningin ondanks het leven.
Het lijden van Christus is in het middel van mijn lichaam gestoken. Ik spreek tot jullie in het Aramees, de taal van Jezus Christus in Maloula. Indien gewenst sommen wij al onze heiligdommen op in het Aramees.
Wat weten jullie als jullie in mijn handpalmen kijken? In mijn handpalmen staat de eerste koningin der geschiedenis. Ik ben de wereldheldin en de huidige gedachtengang. Ik ben Zenobia, de koningin van de troon, van de eerste troon en van de laatste. En ik ben de Heer der Heren, de God van Mesopotamië. Ik ben Zeus.
Mijn beschaving is voor eeuwig uitgedijt – doe maar navraag bij het Unesco Werelderfgoed-comité. Ik schreef 7000 jaar geleden op mijn deuren “Vernietig je zwaard en volg mij om vrede en liefde in de kern van de aarde te zaaien.”

Ik ben de cultuurhoofdstad van Syrië en ook het industrieel centrum. Ik ben de sterkste steen van Syrië en één der grootste kastelen ter wereld. Ik ben het cultuurcentrum der Mammelukken. Mijn culturen zijn een mengeling veler culturen en mijn aroma is sinds duizenden jaren tot het einde van de wereld gesproeid.

Ik ben Aleppo. Ik ben Al Shahba. Hier kwam de eerste boodschap aan de wetenschap tot leven. Van hier stamt de eerste symfonie in de geschiedenis, geschreven in het jaar 3400 voor Christus.

Ik ben Ugarit…

Ik ben het koninkrijk der grote Arameeërs. In Al Asi draait het eerste waterrad der geschiedenis.

Ik ben de Eufraat.

Ik ben de woestijn. Ik ben alle tenten.

Dàt is Syrië – mocht u het (nog) niet weten.

Ik ben Syrië.”

De Druzen, een onbekende minderheid in het M.O.

De Druzen zijn een vrij onbekende minderheid in het Midden-Oosten, of om meer precies te zijn in Syrië, Libanon, Jordanië en Israël, waar ze vooral in de bergachtige streken wonen. Hun religie, die uit de elfde eeuw stamt, is relatief onbekend en ook weinig bestudeerd.

Verneem hier meer over hun afkomst, geloof, samenleving, tradities en eer.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.