Zaterdag 17.3.18: Herdenking Ernest Van der Hallen

Afbeeldingsresultaat voor ernest van der hallen70 jaar na het overlijden van Jeugdbezieler en Pelgrim-auteur:

58ste ERNEST VAN DER HALLEN-DAG.  Voor meer info over de herdenking, klik hier

“Zegen onze krachtige wil het geslacht te zijn dat niet meer wijken zal.”

Afbeeldingsresultaat voor ernest van der hallen

Lier, 2 juni 1898 – Lier, 24 februari 1948

Schrijver van heiligenlevens, essays, reisverslagen en vooral verhalen en romans.

Volbloed romanticus die uitmuntte in het scheppen van onduidelijke sferen. Eminent katholiek jeugdleider tijdens het interbellum.

Door sympathisanten ‘Nonkel Nest’, maar door Gerard Walschap ‘wijwaterpisser’ genoemd.

Het hoofdthema is de verbondenheid met de aarde gepaard met een actieve Vlaamsgezindheid en een strijdbaar katholicisme.

Schreef ook onder het pseudoniem: J. van den Wijngaerdt (1947)

Verneem hier en hier meer over Ernest Van der Hallen.

 

Witburg moet van kleur veranderen

Afbeeldingsresultaat voor Székesfehérvár wapenschildSzékesfehérvár wordt meestal kortweg Fehérvár (= Witburg) genoemd. In het Duits luidt de naam traditioneel Stuhlweißenburg. De toevoeging Székes dient ter onder-scheiding van een ander Fehérvár, Gyulafehérvár, dat tegen-woordig in Roemenië ligt. Het woord szék betekent “stoel” of (in dit geval toepasselijker) “zetel”, en duidt op het feit dat Fehérvár een koninklijke residentie was. (…)

De Europese Unie heeft de Hongaarse stad Székesfehérvár uitgesloten uit een Europese wedstrijd omdat hun video-inzending ‘te blank’ zou zijn. “Dit is een propagandafilmpje voor een blank en christelijk Europa. Iedereen is er blank en gelukkig.”  (…)

Wij stellen ons de vraag of dit dan ook geen racisme is…

Gedachten in gedichten

Maurice Gilliams (1900-1982) schreef dit wintergedicht bij uitstek. Maar het schetst ook perfect de ‘stilte voor de storm’ in een uithoek in woelige tijden. het twintigste-eeuwse Schilde in de winter = het eenentwintigste-eeuwse Vlaanderen in het oog van de Europese storm.

foto van Vlaamse Volksbeweging.

Winter te Schilde

Het is een vlakte waar geen moeders wonen;
Het sneeuwt en blinder zwellen de moerassen.
De stilte vriest aan ’t warhout der gewassen,
Langs donkre paden naar helle kerkhoven.

Maar wiegeliedren hoort men nergens ruisen,
Geen winteravondzangen brengen vrede.
De natte honden bassen aan hun keten;
De bruine ratten dringen in de huizen.

Daar rusten, donker-weg, de ronde broden,
Het karig voedsel voor de bittre dagen.
En alles wat een mensenziel kan klagen
Verkropt zij in der doden zoete namen.

Het dorp der onverdiende nederlagen
verkleumt en kraakt met hutten zonder kindren.
– “In ’t zand der graven sluimren goede vrienden.
Ginds lag hun woon, waar schuwe vogels slapen.”

Het waanbeeld van de wieren schuilt bevroren
in ’t avondrode ijs der heidebeken.
– “De weemoed zucht in bedden en gebeden.
Gedroomd geweervuur knalt in kalve hoven.”

De stervenspijn van jaarlijks zoveel kruiden
weegt heilig op de rust der zure weiden.
– “Straks barst de kerkhofmuur. Het kruis van ijzer
roest op de torenspits der eenzaamheid.”

Het peinzend verdriet kweekt zijn eigen rozen (met foto’s), Het leven van Maurice Gilliams (1900-1981)

We passen ons aan

Afbeeldingsresultaat voor vikings defeated by muslimsQaisar Mahmood, een Pakistaanse vakkracht mag in Zweden het cultureel erfgoed bewaken / bewaren.  Hij voldoet aan geen enkele kwalificatie, behalve dat hij deel uitmaakt van een beschermde nog-minderheid.

Hij kent er niks van, beweert dat ook niet, heeft er geen enkele boek over nageslagen.  Zijn jobinvulling: importburgers zich meer Zweeds-thuis laten voelen.

 

Een gevietnamiseerde islam

The-Cham-of-VietnamMeer ontwikkeld.  Meer rechten.  Meer vrijheid.  En toch is het dezelfde islam.  Een ongebruikelijke islam.  Een geassilimeerde islam.  Een verander(en)de islam, beïnvloed door een oude beschaving. Een vergeten en toch springlevende beschaving.

Een kuststrook van 200 km: de Cham gemeenschap, nakomelingen van Champa, een koninkrijk dat door Vietnam geannexeerd werd in het midden van de 19de eeuw.  Vandaag zijn de Chams een van de 53 etnische minderheden in Vietnam met een eigen taal, eigen cultuur, schrift en tradities.  In hoofdzaak Brahmanen; een derde der dorpen met ca. 30.000 inwoners noemt zich echter islamitisch.  Bani-Chams.  Bani betekent zoon van god.

Een ongewone islam.  Het zijn vooral de vrouwen die de moskee opzoeken.  Geen hoofddoeken… (meer in de video)

Wikipedia: Cham