Gedachten in gedichten

“Ik zal nooit zeggen dat het blanke ras het best is
Maar toch ook nooit dat het een ware pest is
Ik ben geen wolf die met de andere wolven huilt
en die om in te zijn, zijn eigen nest bevuilt…”

Uit een onuitgegeven tekst van Jef Elbers

Bekijk nog snel deze video, vooraleer YT beslist deze onder censuur te plaatsen. Niets is sindsdien veranderd – of toch… het is nog véél slechter geworden. Jef Elbers schreef dit lied naar aanleiding van rellen met migranten in 1997. Profetische woorden… “… en de tijdbom tikt maar voort…”

Geïmporteerde problemen kunnen rekenen op poco begrip

Beard CAIR | Muslim beard, Beard logo, Beard

…De Verenigde Staten zijn Europa niet, en toch trachten bepaalde politieke paljassen van bij ons de situatie die eigen is aan de VS naar ons land te importeren, zoals de machtsgeile burgemeester van Mechelen, Bart Somers, die steeds weer de brave Vlaming schoffeert door hem van “racisme”te beschuldigen . Hij mengt daarbij alle begrippen en situaties door elkaar in één grote pot: “intolerantie, antisemitisme, kritiek op de islam, nazisme, racisme.” Door dergelijk onverteerbaar papje in te lepelen koestert deze kleine Machiavelli (die hij denkt te zijn…) daarmee de hoop een steeds groter aantal kiezers van moslim-afkomst of met linkse overtuiging aan zich te binden, wat hem tijdelijk nog lukt. Hij vergeet daarbij echter steeds te vermelden dat veertig procent van de bevolking van zijn stad stemt voor een partij die hij haat… Dit terzijde.

Europa is niet racistisch, Vlamingen en Belgen in het algemeen zijn nooit racistisch geweest, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Maar vanzelfsprekend, zijn er duidelijke verschillen tussen Blank en Zwart. Naast de huidskleur, is er de genetische factor, de aard en het specifieke karakter van de groep. Wie dat loochent is te kwader trouw. Probleem is dat steeds dezelfde bevolkingsgroepen het minste incident gebruiken om zichzelf als slachtoffer van discriminatie en racisme voor te doen, ondanks het feit dat zij in alles voorgetrokken worden. Zij vinden dat zij als minderheid de slachtoffers bij uitstek zijn en dat de Blanken de bevoorrechten zijn, die alles moeten teruggeven, zich excuseren, voor hen neerknielen…, begrippen die er door ideologisch Links en door de media worden ingepompt en zich uiten in het opdringen van een steeds maar weer aangepast nieuw taalgebruik ( het “wit” van waspoeder in plaats van het “blank” van lelie…), ook al een wapen om de vrijheid van spreken te beknotten…

Lees het volledig opiniestuk “Rassenoorlog wordt politieke strategie”

Lieve kijkbuiskinderen… Onderstaande tussenkomst dateert van pakweg een half jaar geleden. Intussen werd er de visu duidelijk gemaakt waar Barts prioriteiten liggen. Het struikgewas – dat in de herfst ’19 nog moest geteeld worden – op zijn aanminnig gelaat moet u op de beelden nog missen. Hij heeft het op het einde van zijn meeslepende tussenkomst over het “wij” en “zij“, waarbij “zij” niet de multicolor import-Manenblussers zijn, maar wel de verkozen volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang.

Mag onze redactie zich opgelucht voelen dat hij ons niet bij zijn “wij” rekent?

Van de EU heeft Vlaanderen niet veel te verwachten

Vlaanderen, de grootste netto-betaler aan de EU, moet staan bedelen aan het loket van het zgn. herstelfonds. Het Vlaams Belang zegt verontwaardigd te zijn na de “EU-diefstal door premier Sophie Wilmès (MR) en financiënminister Alexander De Croo (Open Vld). Donderdag bleek uit het werkdocument van de Europese Commissie betreffende het ‘coronafonds’ dat België een nettobetaler zou worden van maar liefst 13,5 miljard euro in het kader van het coronafonds. (…)

Koen Geens, vicepremier en minister van Europese Zaken (CD&V) ziet er blijkbaar geen graten in. Hij vindt dat het er bij zo’n plan niet toe doet om tot op het bot uit te spitten hoeveel elk land krijgt. “Belangrijker is het grotere plaatje: dat we onszelf helpen door anderen te helpen.”

Gerolf Annemans ziet het enigszins anders:

Cyclus

Datei:1819 Denker-Club-Restauration.jpg – Wikipedia

EEN ONDERKOELDE ZOMER?

We bevinden ons sinds 13 maart in de Covid-19 tijd.  In mijn eerste artikel daarover zegde ik al dat de markt van Wuhan niet in het spel was.  Nu, bijna drie maanden later, geven specialisten toe dat men nog steeds geen uitspraak kan/durft doen over de oorsprong. Wel is het onderzoek door de Amerikaanse geheime dienst met het predicaat van geheimhouding bedacht.

In elk geval sponsorde o.a. president Obama het lab in Wuhan, alsook Bill Gates (e.a.?)  President Trump voert er koude oorlog over met China, maar alles wordt toch in de doofpot gestopt.  Het is voor ons, vrijheidslievenden, een opdracht om te ijveren dat de immense lijst aan maatregelen steeds maar teruggeschroefd worden.  Lesgeven, een restaurant uitbaten, uitgebreidere samenkomsten houden…. Het wordt anders bijna onmogelijk te organiseren.

Intussen is het “racisme-virus” ook weer uitgebroken.  Ik geloof heel oprecht dat de meeste (Amerikaanse) zwarten een positieve bijdrage aan de samenleving (willen) geven.  Maar het voorval in Minneapolis heeft tot aanleiding gediend voor extreem-links om de strijd tegen het mannelijke blanke mensbeeld te hervatten.  In eerste linie het doen verdwijnen van Trump.

Bij ons zijn de extreem-linksen, met goodwill vanwege de overheid, ook gaan manifesteren.  De enorme rechtsongelijkheid valt op tussen het ongemoeid laten van hun oproer en de vreedzame protesten van groepjes tegen de Covid-terreur.  Ik haal de repressie tegen Voorpost aan in Mechelen (betoging Grote Markt) en de repressie tegen de groep van Martijn Koops  in Den Haag (interview Koops met Ab Gietelink op Weltschmerz).  In beide gevallen aanhoudingen en hoge boetes.  In Europa wordt het volkse verzet overal aangepakt, door de politie in te zetten tegen ons.  Zoals in Stuttgart, Leipzig en elders, de politie samen met het Antifa-uitschot, tegen weerloze burger-activisten.

In mijn verscheidene “cyclussen”” heb ik aandacht gevraagd voor de christen-onderdrukking.

Dit valt blijkbaar in onze fora op een koude steen.  Pieter Bauwens van Doorbraak verdedigt heel moedig het religie-aspect.  Ongepaste en grove opmerkingen tegen hem zijn niet afwezig.  Ik heb steeds grondig in de Vlaamse strijd gestaan met deelgenoten met diverse opinies.  Dit is de basis van onze Vlaamse strijd; deze kan niet gewonnen worden door de impact van ons, christenen, te verloochenen.

Bij deze Covid crisis heeft de officiële Kerk weer van haar zwakte getuigd.  Daarvoor stel ik een strijder sedert decennia voor,nl. Peter Helmes*, die evengoed de strijd voert voor een identitair Europa met christelijke wortels.  Het voornaamste beeld is er één van buitengewone onverschilligheid t.o.v. de ongemeen rijke christelijke eigenheid, die Europa/Vlaanderen maakte tot wat ze geworden zijn.  Bij de duizenden commentaren op allerhande blogs komt het kenmerk van de huidige debater tot uiting: een geïmpregneerde onverschilligheid en een ver doorgeslagen relativisme t.o.v. het christendom.  Naarmate ons christendom verdwijnt neemt de islam en het anti-racisme de plaats in.

Men vergelijkt de huidige generatie die er-toe-doet met het heidendom.  Maar het bewuste heidendom van noordelijke oorsprong , met al haar symbolen, valt niet te vergelijken met het bodemloze nihilisme van de opgroeiende generaties.  Dit komt door het gebrek aan kennis van de meest elementaire aanknopingspunten van ons christelijk-avondlandse wereld.  In het onderwijs wordt met omgekeerde “zeloten-ijver” alles uitgebannen wat ons verbindt met meer dan duizend jaren christelijk Europa.  Types zoals Herman Van Goethem, Bart Somers en hun aanhang willen in de eerste plaats dat alles toegespitst wordt rond het idee van de holocaust. 

Kindercoaching - De website van praktijkvogelvlucht!

Nu dat ons volk nieuwe muilkorven opgelegd wordt (anti-racisme, Covid) wordt daardoor de geest van weerstand aangetast.  Langs vele zijden komen alarmerende berichten over een depressieve golf (zie Levensgevaarlijke masssahysterie gaat fout volgens het boekje; Michaëla Schippers en Ramon Bril – Weltschmerz).  Het standvastige geloof van de voorvaderen, de christelijke heilsleer, kan niet terzijde gelegd worden.  Enkele elementen zijn zeer wichtig: het idee van de eeuwige onveranderlijke heilsboodschap: “de mens leeft van geslacht tot geslacht in eeuwigheid” en “het antwoord op een centraal thema van het menselijk zijn: de inherente eenzaamheid van ieder mens”.  Ons geloof geeft via de centrale boodschap van het Nieuwe Testament een vooruitzicht op die dingen, die anders tot het absurde en onoplosbare behoren: zin geven aan menselijk leven en strijden in crisisperiodes zoals nu.

Verleden week was ik in mijn “symbolisch vaderland” Nederland.  Bij mijn kleinkinderen kon ik ervaren dat alles veel meer relax en vrijheidslievend dan hier is.  De terrassen, het watertoerisme, de kleinhandel : alles valt weer in de plooi.  Opdat hier bij ons in Vlaanderen de krampachtige toestanden ook vlug verdwijnen…..  Vlaamse Beweging, voer in uw strijd de geest van Uilenspiegel weer mee!!

Jos Wouters, Boom

 • Webstek van Peter Helmes: www.conservo.wordpress.com
 • Die Spaltung Europas ist nicht mehr aufzuhalten – Der Islam und die christlichen Wegducker.
  Peter Helmes. PI-News.net
 • Via Google : doodsbedreigingen voor Sander Slijver, alternatief voor betoging tegen “Black Lives Matter” in Leeuwarden/Ljouwert
 • Aanklacht Jeff Hoeyberghs tegen de Belgische staat (corona-regels)
 • De Zondag 7.6: “Theo Francken wil een historisch huwelijk tussen V.N’s en socio’’s.”

… En dan hebben we nog geluk…

… dat Ben Weyts niet de minister van immigratie is

Ben Weyts@BenWeyts “Blij dat de rechter ons gelijk geeft. Belangrijk is dat we nu zorgen voor een structurele oplossing. We moeten zo snel mogelijk een quarantaine-inrichting aanduiden, zodat dieren niet sterven wanneer mensen hun verplichtingen niet nakomen. Daar is en was het mij om te doen.”

Image

“Ons”. Wie is ons, meneerke Weyts? Als we u goed begrepen hebben, kan en mag men gerust de wet overtreden. “We” moeten er gewoon voor zorgen dat er een achterpoortje open blijft opdat er aan “uw” expertise/liefde als dierenminister niet kan getwijfeld worden. Zwak, meneerke Weyts, zeer zwak. Uw brokkenparcours in de Vlaamse regering is markant. Eender welke bevoegdheid, eender welk kabinet – mobiliteit, onderwijs, dieren – u maakt er telkens een potje van, verstopt onder een laag opgeklopt hautain schuim. Hoe luidde de slogan ook weer: “Wat we zelf doen, doen we beter”?

Deze reactie wilden we u niet onthouden:

Hubert WILLEMS
@willems_hubert
·
22h
Replying to
@BenWeyts
Ik ben vandaag beschaamd N-VA-er te zijn. Een behandeling a la tête du client. Wereldvreemde rechters. Beslissing tegen alle principes van dierziektenbestrijding. Kaakslag voor alle landbouwers die verplicht hun veestapel moeten opruimen voor 1 positief dier

Foute mening of verkeerde partij?

Lezing Hendrik Bogaert | KVHV Leuven

Hendrik Bogaert klopte gisteren in het journaal de zwarte discriminatierage én de overlevingskansen van een illegaal-geïmporteerde kat. Hendrik had de euvele moed het cordon sanitaire in vraag te stellen, waarop groot licht – wachtende kroonprins – Sammy Mahdi het onderste uit de racismekan begon uit te lepelen. Stemmen gingen op om Hendrik uit de CD&V te zetten. Hoe durft hij? vond Sammy. Nogal wiedes, dat Hendrik recht van spreken heeft:

Voorkeurstemmen Hendrik Bogaert: 48421

Voorkeurstemmen Sammy Mahdi: 6779

Alle gekheid op een stokje. Telkens een CVP/ nu CD&Ver gebeten wordt door een Vlaamse vlo, dan hebben we zo onze bedenkingen. We herinneren ons een Jan Verroken, een Herman Suykerbuyk, een Luc Van den Brande, een Yves Leterme, een Ward Kennes… Als het erop aankwam, dan roeiden zij terug, met het Vlaamse-Leeuwvlaggetje op halfstok. Dan wogen de zuilenbanden én de raison d’état zwaarder door dan hun Vlaamse oprispingen. De sage van de kikker en schorpioen indachtig… tjeven zijn nu eenmaal tjeven.

Hendrik Bogaert (CD&V): “Natuurlijk wil ik in de partij blijven”

Somers wil geen Antifatoestanden in Mechelen

Luc Vermeulen deelt ons en de rest van Vlaanderen mee hoe zijn dag eruit ziet:

Mijn programma voor vandaag donderdag 4 juni. Met dank aan de beste burgemeester van heel de wereld de onvervangbare Bart Somers van Mechelen.

Zoals men ondertussen al weet werden voorbije zaterdag 4 voorpostmilitanten tijdens een actie op de Grote Markt te Mechelen opgepakt. Hun actie was dan ook ongezien brutaal en hun agressiviteit kende geen grenzen en was uiterst gewelddadig. Want stel je voor zij hebben het aangedurfd zeker een kwartier een spandoek open te trekken met de slogan ‘stop islamisering’.

Onder het goedkeurend oog en in opdracht van de wereldburgemeester maakten een half peloton politieagenten een einde aan deze revolutionaire actie.Van coronamaatregelen hadden deze agenten nog nooit gehoord van een masker of handschoenen geen spoor en ze bleven ook niet op anderhalve meter afstand.

De 4 revolutionairen werden afgevoerd naar het politiebureel waar de ordehandhavers niets aan het toeval overlieten. Zakken leeegmaken tot en met je zakdoek, broeksriem uit en dan 7 volle uren in eenzame opsluiting. Tijdens die 7 uur opsluiting werden de 4 een voor een naar een gesofistikeerd toestel gebracht waar van elk vingerafdrukken werden genomen. Eerst vier vingers van elke hand dan van elke vinger nog eens apart dan van de handpalm en nog eentje van de zijkant van de handpalm.

Neen, nog niet gedaan we staan nu in het grote fotoboek van de politie. De nodige foto’s werden genomen van het gezicht links, rechts, recht voor en ten slotte van wat mij betreft de hele 1meter en 76 cm. Natuurlijk heeft men overschot van gelijk om die 4 revolutionairen zo te behandelen want geef toe beste lezer een kwartier een spandoek opentrekken met zulke slogan kan echt niet. Dat is veel erger dan een geradicaliseerde moslim die na zijn veroordeling rustig een kind kan kidnappen dan een Abou ha ha die oproept tot geweld.

Om 12u30 den bak in om 18u30 werden we ‘gelost’. We kregen wel twee documenten mee. We moesten 2 afspraken maken voor twee ondervragingen: één zal gaan over onze ongeziene revolutionaire actie, een tweede zal gaan over het overtreden van de coronawetgeving.

Dus zo dadelijk naar onze advocaat om ons voor te bereiden op de beide ondervragingen en deze namiddag met advocaat naar Mechelen om de ondervragingen te ondergaan.In het slechtste geval krijgen de vier militanten een coronaboete van elk €250 en worden de 4 voor de correctionele rechtbank gedaagd.

In alle ernst beste lezer tijdens de hele actie van een kwartier deed zich geen enkel incident voor! Naar men zegt is in België (woord dat ik moeilijk geschreven kan krijgen) iedereen gelijk voor de wet.

Voorpost laat zich niet muilkorven: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet:

Voorpost - Објаве | Фејсбук

Na het gedogen van de verboden linkse manifestaties in Gent door Campagne Rosa en in Brussel door Black Lives Matter wil Voorpost nogmaals de proef op de som nemen en dient een aanvraag in om op exact dezelfde manier onze boodschap te brengen. Wij geven niet op en eisen ook ons recht van vrije meningsuiting op.

Meer bij facebook.

Cyclus

Mythe Ontkracht – We gebruiken 100% van onze Hersenen »

ANDERS  DENKEN

Naarmate de tijd vordert veranderen de regels enigszins.  Maar het bestrijden van “samenzwerings-theoriekers” gaat volop verder.  Daarstraks hoorde ik zowaar een bisschop hen veroordelen.  Het is frappant hoe dat een allergrootst front (vooral in Vlaanderen) alle onderzoeken naar het veroorzaken van de plaag verwerpt.  De (extreem)-linksen, de tsjeven, de ultra-liberalen, de Loge: allen zeggen dat we fout zijn, maar zelf weten ze de oorzaak van het uitbreken van Covid hoegenaamd niet.

Vergis u niet: de opheffing van grondrechten is niet ten einde.  Getuige daarvan het gesteggel dit weekend over de opening van de grenzen.  Frankrijk, dat het meest repressief systeem heeft, vervolgt nog steeds onze landgenoten.  Speciale aandacht ook voor artikel 19 van de Grondwet: de vrijheid van eredienst.  In vele landen van Europa moeten eerst rechtszaken worden aangespannen; in België verwerpt de raad van State zelfs een versoepeling.

Ik geloof niet dat het volledig uitschakelen van de “godsdienst-beoefening” een toevalstreffer is.  De regeringen in Europa – bijna overal bestaande uit vrijmetselaars – nemen de gelegenheid te baat om hun natte droom te verwezenlijken: totale lamlegging.  Het is zelfs niet mogelijk op een fatsoenlijke manier een huwelijk, doop of begrafenis in te richten.  Want vergeet niet: meer dan tien eeuwen lang waren o.a. deze rituelen een uiting van een sociale interactie (het samen de belangrijke dingen des levens vieren).  Dus beschuldig ik nu de regeringen ronduit van christen-vervolging.

Men wil daarbij een systeem invoeren, zoals diensten met mondmaskers op, de communie-reiking met een pincet, het beperken toegankelijkheid van kerken; kortom allemaal machtsovernames door de lekenstaat.  In het eerbiedige ware geloof zijn deze zaken een gebrek aan eerbied voor de Allerhoogste.  Ik citeer 1 Kor 13:12 : “Want nu zien we nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht”…..

Ik ken de opmerking ook dat ik tamelijk uitvoerig ben.  Eerstens gaat het om een vrij uitgebreid onderwerp; met vertakkingen naar o.a. de staatsstructuur en onbehoorlijk bestuur.  Tweedens gebeurt dit ook omdat dissidente stemmen in Vlaanderen zeldzaam zijn.  Ik verwijs ook naar de YT-film van Kees van der Pijl – Karel van Wolferen van 27 mei die meer dan een uur duurt  (Prof. Raoult geeft de resultaten weer van hydroxychloroquin behandeling).  Zij spreken in hun debat over een “technocratische tirannie”. (Nvdr: de video kreeg intussen 1061 reacties!)

Nu we zopas een jaar voleindigd hebben na de verkiezingen, dienen we te zeggen dat een federale regering eigenlijk in dit land niet meer nodig is.  De ononderbroken verbinding met het Elysée is de hele tijd open, en de vrijmetselaars-dictaten worden door PS, MR en hun slaafjes VLD, Groen en PvdA goed beheerd.  Als een nationale regering met volmachten ons onder de knoet moet houden, is het een bezettings-regering.

Ik haal voor het onwettig bestaan van dit land nog eens Prof. A.K. Evrard* aan uit zijn boek over Willem I: “Jarenlang hebben de geschiedenisboeken op school ons voorgehouden dat de Brusselse opstand werd uitgelokt door La Muette de Portici. Van een spontane oproer was evenwel geen sprake….Aan de opstand waren onderhandelingen met de Franse regering voorafgegaan……De Frankrijk-gezinden hadden immers de inlijving bij Frankrijk op het oog….  Frans geld en Franse wapens waren kwistig uitgedeeld….”.    Dat nu, 190 (!) jaren later Frankrijk ons nog steeds in zijn greep wil houden, is klaar en duidelijk.  Het beëindigen van deze “de facto” bezetting is dus geen revolutionaire daad, maar een terugkeer naar een normale toestand.

Daarom, op dit Pinkstermoment, de oproep aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers : Denk anders!  Verwerp het belgicistische offensief; door eindelijk de Vlaamse burgers eens correct voor te lichten!  En om ditmaal te eindigen, een denkwissel met “Lovenaar”: het is inderdaad juist dat de Europese volks-nationale, populistische partijen geïnfiltreerd zijn.  Spijtig genoeg zitten er zo ook in Vlaams Belang en nog meer in de N-VA.   Maar aan de echte volksnationalisten: gooit deze figuren eruit.  Het best merkt men dat in de AfD die in rep en roer staat nadat men Andreas Kalbitz (Thüringen) uit de partij zette, en Björn Höcke “Die Flügel” moest opgeven.  Volksnationale figuren die door een volks-patriotische partij bestreden worden…..  Toch terug de oproep om front te vormen met de volksgezinde krachten in Europa!

Het belangrijkste voor de nabije toekomst is : leiders die opstaan om stoutmoedige wegen te gaan: het resultaat van zelf te denken.  Dit moet o.a. mogelijk zijn in een Vlaanderen, waar nu al decennialang massa’s universitairen afstudeerden en in onze samenleving terechtkwamen.

Jos Wouters, Boom

P.S. :

 • Even een korte hulde aan Koen Meulenaere, die nu bij “De Tijd” op pensioen is gegaan. Algemeen bekend als “Kaaiman”.
  De gezags-kritische journalistiek in Vlaanderen oogt steeds meer als de hooggelegen woestijn in de Andès in Chili : er groeit werkelijk niks op en onder het maaiveld.
 • YT Kees van der Pijl – Karel van Wolferen, 27.5 café Weltschmerz
 • De show van Robert Jensen
 • *Boek A.K. Evrard: Willem I – Een Gentse visie.
 • Artikelen Uncut-news.ch en PI-News.net

Terugblik…

Zichem/Laakdal "Opendeurdag Huize Ernest Claes" (Laakdal) - Het ...

Sinds we het bevel kregen “in ons kot” te blijven, zijn we begonnen de boeken van Ernest Claes te herlezen. Om de zoveel jaar halen we ze uit de boekenkast en genieten – soms weemoedig – van Nests diepmenselijke beschrijving van wat er rondom hem gebeurt. Soms waarheidsgetrouw, soms verzonnen, maar altijd met een zeer herkenbare insteek. Talrijke verhalen geven tevens de tijdssfeer én Nests politieke én persoonlijke bekommernissen weer. Momenteel hebben we “Uit de dagboeken van Ernest Claes” voor ons liggen. Dit fragment willen we met u delen:

24.1.1935: In “De Standaard” kan men tegenwoordig elke dag een ganse reeks klachten lezen over de niet toepassing van de taalwetten door ministers, over de achteruitstelling van het Nederlands bij alle gelegenheden, over benoemingen van Vlaamsonkundige ambtenaren, enz.: de grieventrommel van vóór de Eerste Wereldoorlog. Vlaamse Verenigingen als K. Vl. Landbond, Davidsfonds, e.a. zenden moties aan de ministers en volksvertegenwoordigers. En er is geen minister, die zich daar iets van aan trekt. Ze zijn er heel gerust in. Geen mens zal hen daarvoor doen aftreden. De Vlamingen komen er niet op die manier. Het partijbelang speelt de grote rol. Eerst katholiek, socialist, liberaal. Daarna pas Vlaming. We moeten naar een scheiding, een absolute, radicale scheiding.”

Moest Nest nog leven, wat zou hij dan schrijven? Dat niet alleen ministers de Vlamingen in de steek laten, maar ook de voormalige “Vlaamse Verenigingen”. Het Davidsfonds zou er zelfs niet over peinzen een motie te schrijven of misschien toch over hedendaagse poco “uitdagingen”. Zelfs bij het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen wordt het “overleg” onder de politiek-correcte loep gehouden… kwestie van niet te streng te zijn voor de belgische onstaat, kwestie van nog op subsidies van de zgz. Vlaamse regering te kunnen rekenen, kwestie van niet te willen opvallen als “te extreem”-Vlaams-patriottisch. Als voorzitter Willy De Waele een tekst aan de alg. vergadering ter goedkeuring voorlegt, dan moet hij op tricolore eieren lopen. Zoals bij deze, die voor enkele OVV-leden, een Vlaamse brug té ver ging: “Een gestrand land dat wegzinkt in chaos en verdampt. Tijd voor Vlaanderen om uit te stappen.”

Verschillende boeken van Ernest Claes werden verfilmd, op tv getoond. Op Youtube kan u er enkele terugvinden. In de reeks “Ten huize van…” bezocht Joos Florquin hem. U kan hier het gesprek met dhr. en mevr. Claes lezen.

Herfederaliseren? Juist niet!

“Wat dit land nu echt nodig heeft, is een gezondheidszorg die dicht bij de mensen staat, die voeling houdt met wat leeft en die antwoorden biedt op verzuchtingen en noden.” © belga

Jürgen Constandt in Artsenkrant: “Geef de gemeenschappen de ...

Vrije Tribune in de Artsenkrant door Jürgen Constandt Alg. directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds; voorzitter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

Bij het begin van het jaar wensen we elkaar niet voor niets een ‘goede gezondheid’ toe. Een eeuwenoud en banaal cliché, vaak een automatisme, maar begin 2021 zal dat minder het geval zijn. Gezondheidswensen zullen dan echt oprecht en doordacht uitgewisseld worden. Want gezondheid is in 2020 meer dan ooit een belangrijk thema geworden en een heuse bekommernis voor vele burgers.

De vraag is of die bekommernis ook gedeeld wordt door ons gezondheidsbeleid. Als we het afwegen aan de hand van het aantal excellenties, ongetwijfeld. Er zijn er negen nodig om ons gezondsbeleid gezond te houden, met name: Antonios Antoniadis (PS), Wouter Beke (CD&V), Maggie De Block (Open VLD), Valérie Glatigny (MR), Bénédicte Linard (Ecolo), Alain Maron (Ecolo), Christie Morreale (PS), Barbara Trachtte (Ecolo) en Elke Van den Brandt (Groen). Dat aantal is alles behalve efficiënt te noemen.

Nochtans is de grondwet duidelijk op dit vlak. Persoonsgebonden bevoegdheden horen de gemeenschappen toe. Punt. Wat is er nu meer persoonsgebonden dan gezondheid? En dus bij uitbreiding kan je stellen dat, aangezien België ook maar drie gemeenschappen telt, in totaal drie ministers voor Volksgezondheid zouden volstaan. Bij een pandemie kunnen we perfect terugvallen op een nationale veiligheidscel of waarom geen Europese?

Het is duidelijk dat ons gezondheidsbeleid meer maatwerk nodig heeft. Ook en zeker na covid-19. Opnieuw blijkt dat de twee grote deelstaten structureel andere keuzes maken. Dat wordt alleen al duidelijk bij de opleiding van artsen en tandartsen. Vlaanderen heeft zich tot voor kort loyaal opgesteld ten opzichte van de afspraken inzake contigentering. Een principe dat vorige eeuw werd afgesproken om overconsumptie van zorg tegen te gaan, om volwaardige opleidingen te kunnen organiseren en een overaanbod van medici te vermijden. Een afspraak die maar aan één kant van de taalgrens correct wordt nageleefd. Nog altijd.

Waar het oorverdovend stil rond blijft, zijn de communautaire coronacijfers

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat er werk aan de winkel is. Dat een reorganisatie zich opdringt, dat meer middelen naar de zorginstellingen en gezondheidswerkers moeten vloeien en minder naar ingewikkelde en overbodige politieke structuren. In Vlaanderen is dat al een feit. Hier is één minister verantwoordelijk voor volksgezondheid. In Brussel en Wallonië lopen ze elkaar voor de voeten.

Waar het ook oorverdovend stil rond blijft, zijn de communautaire coronacijfers. Ondanks de overconsumptie aan gezondheidszorgen in Wallonië telt de regio ruim 25 % meer corona-overlijdens dan Vlaanderen. Om precies te zijn: in Wallonië overleden 856 mensen per miljoen inwoners, in Vlaanderen 673. Ook telt Wallonië meer besmettingen per miljoen inwoners, nl. 4.816 tegenover 4.605 in Vlaanderen.

De oplossing voor dit alles is niet herfederaliseren van het gezondheidsbeleid. Dat zet geen zoden aan de dijk, wel integendeel. Zij die ervoor pleiten, miskennen net de redenen waarom de bevoegdheid stapsgewijs is gedefederaliseerd. Namelijk de verschillen in opvattingen tussen noord en zuid. Alleen, en daar knelt het schoentje, heeft de Belgische compromiszucht tot halfslachtige aanpassingen geleid en zeker geen fundamentele oplossingen.

Herfederaliseren is dus blind en doof blijven voor wat echt leeft bij zowel gezondheidswerkers als burgers. Wat dit land nu echt nodig heeft, is een gezondheidszorg die dicht bij de mensen staat, die voeling houdt met wat leeft en die antwoorden biedt op verzuchtingen en noden. Al de rest is een doekje voor het bloeden.