Quo vadis, Syria?

Stilaan begint het te dagen dat het Turkse vreemdelingenleger, het verzameld zooitje terroristen onder Erdogans beschermende vleugels, probeert de zgn. “veiligheidszone” in te nemen. Zo krijgt Erdogan dan toch zijn zin: ontvolking om plaats te maken voor rabiate Soennieten. De Koerden, christenen en andere minderheden worden verdreven of afgemaakt. In ruil komen de extremisten, waarvan de media intussen rapporteren dat ze bij nader inzien toch niet zo “gematigd zijn”. Nadat het Turkse leger – na onderhandelingen met Poetin, de aanvallen staakte, maakt Erdogan gretig gebruik van zijn huurlingenleger, het zgn. FSA, Free Syrian Army. Ze delen de lakens uit in de blauwe zones (video) en proberen meer grondgebied te veroveren. Staakt-het-vuren? Geldt niet voor de FSA. En Erdogan tikt hen niet op de vingers. Integendeel. Weer gaan inwoners op de vlucht.

Er wordt melding gemaakt dat 18 Syrische militairen gevangen genomen werden door het FSA. Rusland heeft bij Turkije aan de touwtjes getrokken en verkreeg hun vrijlating.

Op de vlucht voor het Turkse vreemdelingenleger, FSA:

Voor Erdogan zal het nooit genoeg zijn. Hij maakt meteen duidelijk dat zijn vreemdelingenleger in Syrië wat hem betreft carte blanche krijgt. Citaat uit zijn toespraak: “Ze zijn de “ware zonen van Syrië die de dood omarmen.” Hij haalde uit naar de VSA die hen terroristen durft te noemen en verweet het Westen dat ze geen deelnemingsgroeten gestuurd hebben voor hun 124 martelaren.

In Afrin, onder FSA-dictatuur, explodeerde een autobom op een markt: 9 doden en een 20tal gekwetsten. (…)

Pijnlijk! al-Baghdadi werd daar gevonden waar hij logischerwijze de beste bescherming kreeg. Bij en tussen de zgn. “gematigde rebellen”, in de buurt van een mogelijke ontsnappingsroute via Turkije.

De Russische permanente vertegenwoordiger bij het OPCW, Alexander Schulgen, waarschuwt dat de terroristen in Idlib opnieuw een georkestreerde chemische aanval op touw willen zetten.

Snapt er iemand hier iets van: de VSA hebben troepen gestuurd naar de Sreen basis ten zuiden van Kobani. Hoe zijn ze daar geraakt? Door de Russische en Syrische linies? (Klik op interactieve kaart)

Transport zware wapens van Syrisch leger naar Hasakah regio.

Russische en Turkse militaire politie patrouilleren samen in de Turks-Syrische grensstreek:

De Koerden trokken zich terug; het Syrische leger dat hen te hulp schoot zit er nu midden in. Daarvoor zijn ze welkom, maar de olie geven de Koerden liever aan de VSA in ruil voor een gedeelte van de buit. Ze patrouilleren zelfs samen. In het noorden zetten Syrische soldaten hun leven op het spel om de Koerden te beschermen. Wie is hier de verrader?

Afbeeldingsresultaat voor usa pirates
McCaffrey notes US PIRACY
Een Amerikaanse generaal geeft zijn mening…

En niet alleen aan de Turkse grens is het Syrische leger samen met Rusland actief: ook in het westen, op de grens met de Latakia provincie, wordt verder gewerkt aan de bevrijding van deze regio. Bombardementen, aanvallen en tegenaanvallen.

Gevonden in ondergrondse opslagplaats in Z-Quneitra. Een groot aantal anti-tankmijnen, achtergelaten door ISIS. De rechtmatige eigenaar mag zich melden… Het zal niet moeilijk zijn deze te identificeren… met VSA en Israëlisch kwaliteitslabel!

En deze werden in Qalamoun “vergeten”:

In Genève wordt een eerste plenaire vergadering gehouden van de Syrische grondwetscommissie:

In de rest van het land, daar waar vrede heerst, wordt – ondanks de sancties – hard gewerkt aan de heropbouw. Er is nog steeds een enorme nood; het Russische verzoeningscentrum deelt brood uit in Aleppo:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, baard en buiten

Iets wat u niet direct in Syrië zou verwachten: een Halloween feestje!

Nogmaals ontdekt een westerse wereldreiziger Syrië, ditmaal ene Jord uit het V.K. “Ik denk echt dat Syriërs één der vriendelijkste volkeren zijn die ik ooit ontmoet heb.”

Quo vadis, Syria?

Dat Trump het bevel gaf tot deze interventie is in eerste instantie met de bedoeling zijn geschonden imago (Oekraïne-gate, verraad aan Koerden) in de VSA op te poetsen. In dat perspectief is deze interventie een absolute knaller, maar wat draagt het bij tot de vrede in Syrië? Als er iets zonder meer onomstotelijk vast staat is het wel dat al-Baghdadi zich in de provincie Idlib, dichtbij de Turkse grens, veilig voelde. Veilig omringd door “gematigde rebellen” en met Turkije op zijn noordelijke flank. Veiliger dan elders in de regio. Iets dat het Westen nu ook moet erkennen. Zelfs in de meest rebelvriendelijke media wordt nu onomwonden geopperd dat de “gematigdheid” der “rebellen” omgekeerd evenredig staat met hun islamitisch-extremistische ideologie en moordlust.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
“It can help pay for our small commitment…” (zie video)

Promises, promises… Trump kondigt bij herhaling aan dat hij de “eindeloze oorlogen” beu is en dat hij “onze jongens naar huis zal halen”. In werkelijkheid trekken ze vanuit Noord-Syrië naar Irak, waarvoor ze slechts een “trans”toestemming krijgen voor een tijdelijk verblijf. Trump laat hen, resp. bijkomende troepen, echter terugkeren naar Syrië, naar de olievelden, die de Koerden tot nader order mochten bewaken. Tégen I.S.? Maak dat de ganzen wijs. Toen de Koerden probeerden via de Eufraat met riviertankers olie te leveren aan de Syrische regering werd deze door de “internationale coalitie” beschoten.

Dat de Syrische olie via een Israëlisch makelaarskantoor op de internationale markt verkocht wordt, geraakte geruime tijd geleden bekend (klik hier voor details). Trump ziet er blijkbaar geen graten in de Syrische olie te confisqueren – Israël doet het tenslotte met zijn toestemming ook in de Golan Hoogte – . In zijn tv-toespraak over de uitschakeling van al-Baghdadi vermeldde hij dat hij eventueel Exxon opdracht zou geven de productie daar in goede banen te leiden, vermits er veel kapot gegaan was tijdens de oorlog. Ach. Wil hij zijn Koerdische bondgenoten troosten bij het verlies van de Turks-Syrische grensstreek? Niet echt. En kan dat dan zomaar? Als wij bij de buren de aardappelen rooien, de worteltjes, kolen, prei… uit de bedden halen, ermee naar de markt trekken en verkopen… dan legt onze buurman klacht neer wegens diefstal.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Niet geldig bij Uncle Sam, die heeft het recht van de sterkste aan zijn kant. Volgens Newsweek zou de helft van een bataljon van een VSA-tankbrigade (een tankbrigade beschikt over 90 tanks, een brigade bestaat uit 3 bataljons), m.a.w. 15 Abrams tanks en bijhorende militairen naar de regio bevolen worden. En de Koerden, die “mogen” op de uitkijk blijven staan om te verhinderen dat de in het noorden ter hulp geroepen en gekomen Assads regeringstroepen aanstalten zouden maken een Syrische oliedruppel op te eisen voor eigen Syrisch gebruik.

De oliediefstal is inderdaad al langer bekend. Boeren geraken amper aan diesel voor hun tractoren. Satellietfoto’s geven de olietransporten met vrachtwagens naar een verzamelplaats voor verdere bewerking in Daman, 42 km ten oosten van de provincie Deir Ezzor (dd.23.8.19) Dat de verkoop van de gestolen olie niet gehinderd wordt door sancties had u wellicht al begrepen.

Посмотреть изображение в Твиттере

We blijven op dezelfde nagel kloppen. Kijk nog maar eens naar deze uitspraak van gen. Wesley Clark over de ware reden van de VSA-oorlogen in het M.O.

We gaan aan de slag in 7 landen binnen de volgende 5 jaar, beginnend met Irak… Syrië, Libië, Somalië, Soedan en afsluitend Iran. De waarheid over het M.O. is: zonder geen olie, dan zou het zoals in Afrika geweest – niemand dreigt met tussenkomsten in Afrika. Het probleem is het tegenovergestelde… “

Wat permitteert AKK zich?

Afbeeldingsresultaat voor AKK kriegsministerin cartoon

Onze redactie vond dit satirisch opiniestukje van de uitgever der FAZ over de nieuwe Duitse Heeresführerin die wilde lopen vooraleer ze kan stappen:

Wat permitteert AKK zich?

Geloofd zij Erdogan, de Machtige! Geprezen zij Poetin, de Barmhartige! Dat deze twee nu arm in arm voor rust en orde zorgen in Noord-Syrië, verplicht niet slechts hun collega Assad tot huldeblijken. Ook wij, Duitsers, moeten de loepreine democraten op beide knieën ervoor danken dat zij het ons besparen aan een vredesmissie deel te nemen die tot een tweede Stalingrad had kunnen leiden.

In Berlijn kent de opluchting, over partijgrenzen heen, geen grenzen. Want Russen en Turken gaan niet alleen samen op patrouille – zoals het voor bondgenoten hoort – neen, ze zullen er bovendien voor zorgen dat een gedeelte van de bevolking, die daar spelbrekers waren, zo geordend en humaan mogelijk zullen hervestigd worden zoals Moskou dat reeds in het Potsdammer akkoord voor de Sudetenduitsers beloofd had.

Afbeeldingsresultaat voor AKK kriegsministerin cartoon

Hoe is de CDU-voorzitster op het idee gekomen dat wij ons bij de oprichting van de veiligheidszone moeten gaan bemoeien? Wij! En hoe kon zij dat doen zonder eerst bij haar kabinetscollega Maas om toestemming te verzoeken; die is immers toch de buitenlandminister? Wie weet hoever zijn geheim vredesplan al ontwikkeld was. Die hij zonder twijfel moet gehad hebben daar hij inderdaad buitenlandminister is en daar bovenop ook nog Saarlander. Het Saarland brengt telkens weer – men herinnere zich aan de Saar-Napoleon Lafontaine – grote staatsmannen voort, ook al zijn ze dat niet op elk gebied.

Afbeeldingsresultaat voor AKK krieg frieden cartoon

Het valt echt niet te verwonderen dat Maas nog altijd zo verontwaardigd over zijn vroegere bazin is als zou ze zijn renfiets uit zijn kantoor gepikt hebben. Wat permitteert AKK zich! Ook al klinkt AKK zo ongeveer als Ankara, dat betekent nog lang niet dat ze iets van Turkije afweet! Maas vliegt er zaterdag hoogstpersoonlijk naartoe om met de Turken duidelijke taal te spreken. Dat hij hopelijk – aub – niet al te streng mag wezen – want dan trekken ze zich ook nog echt uit Turkije terug! En wie, de Ami’s willen absoluut niet meer, moeten dan de kastanjes uit het vuur halen? Juist. Dat terwijl we onze eigen grenzen niet eens kunnen beveiligen. Trump zou uiteindelijk onze mislukking op zijn hoed steken.

Gerelateerde afbeelding

Maar terug naar AKK en haar brutaliteit, zo uit het niets de grote Duitse consensus op te zeggen. Dit terwijl de mondiale situatie hopeloos ingewikkeld is. Reden temeer dat wij, Duitsers, in geen geval iets kunnen doen – buiten de vanzelfsprekende protesten tegen de dagelijks groeiende complexiteit – en zelf – als lichtend voorbeeld van hoogmorele vredelievendheid te dienen. We hebben toch niet decennialang aan onze struisvogeldoctrine gevijld om ze nu door een trouwhartige poetsvrouw uit de provincie aan diggelen te laten gooien! De SPD heeft volkomen gelijk: tot een militarisering van onze buitenpolitiek mag het nooit meer komen. Gecentreerde pakjes staan haar veel beter dan botinnekes en staalhelmen.

Afbeeldingsresultaat voor AKK krieg frieden cartoon

En wat natuurlijk absoluut niet door de beugel kan is haar onbegrijpelijke omgang met de coalitiepartner. Een SMS als mededeling van de CDU-bazin aan haar hoogste diplomaat! Terwijl bij politieke communicatie – dankzij Trump – de tweet tot internationale minimumstandaard geworden is. Zo veel moeite had ze wel kunnen nemen om Maas de ernst van de situatie duidelijk te maken. Die is, de recente debatten in gedachten, in de GROKO (grote coalitie) een nummer groter dan in Syrië. Volkeren der wereld, kijk niet slechts naar Ras al-Ain, maar ook naar Berlijn! Hoe loodzwaar zou de lucht momenteel boven de kabinetstafel wel zijn? We hebben een voorstel – ook al kunnen we ons de weerklank nu al inbeelden – nl. de oprichting van de veiligheidszone in het grensgebied tussen CDU en SPD, die volgens de omstandigheden door Grünhelme kunnen bewaakt worden.
Vermits men snel tussen de raderen kan geraken zullen Habeck en Baerbock (Nvdr: Groene toppolitici) dit gegarandeerd niet zonder VN-mandaat willen doen. Ook dit heeft de CDU-voorzitster niet ingecalculeerd toen ze haar spectaculaire vlucht vooruit nam.

Ze had, zoals haar voorgangster, het resultaat zelf kunnen inschatten. Heeft AKK niet naar haar geluisterd? Of heeft Merkel het haar opvolgster zelfs niet gezegd? Volgt de kanselierster hierin misschien een geraffineerd plan, die in elk geval niet in Syrië een regeringswissel tot resultaat zal hebben? Is Maas hierbij haar nuttige idioot? Vragen, vragen… die aantonen dat de Duitse politiek genoeg met zichzelf te doen heeft.

.Uit het Duits vertaald door onze redactie, aangevuld met respectloze spottekeningen.

AKK werd intussen tot geliefkoosd satirisch doelwit verklaard. Heeft gegarandeerd haar plaats in de talrijke carnavalstoeten verdiend. Een voorsmaakje:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Zoals gebruikelijk bij elk tijdelijk verblijf van pater Daniël in Vlaanderen, handhaaft onze redactie b.g. titel, daar dit voor de continuïteit eerder aangewezen is dan een andere te gebruiken.

 Goede Vrienden,

Een studiedag voor bewuste zin-zoekers. Dat was de samenkomst van 120 mensen, op zondag 20 oktober 2019 in het Crowne Plaza hotel aan de ring van Berchem, ingericht door Brecht  Arnaert (chief editor van Macrotrends, www.safecapital.eu, economics, metaphysics & everything in between).

Brecht gaf vier onderrichtingen over “De toekomst van het christendom”, zeer vlot,  levendig en humoristisch, met veel interactie van de aanwezigen. Toen hij mij uitnodigde om tenminste in de namiddag aanwezig te zijn en daarna ook even het woord te voeren, controleerde ik spontaan of alle knopen van mijn toog wel dicht waren. Toen ik toekwam zag ik gewone maar wel gedreven mensen en vooral veel jongeren. (Nvdr: Klik hier voor meer info)

Voor de beveiliging van het financieel kapitaal ben ik een volslagen leek. Voor het koesteren van ons geestelijk kapitaal, nl. de waardigheid van onze menselijke persoon, kan ik wel een bijdrage leveren. Ik bood hen mijn boekje aan, een manifest dat nauwelijks veertien dagen geleden werd uitgegeven en handelt over de waardigheid van de menselijke persoon vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Van hun kant wilden zij hiervoor ruim het dubbele betalen en de organisator deed er dan nog eens zoveel bovenop. Zij willen graag een christelijk dorp, waarvoor we zorg dragen, in de buurt van ons  klooster Mar Yakub ”adopteren”. We gaan dit regelen.

Een schitterende,  verrassende en creatieve bijdrage. Hartelijk dank.

Zeer joviaal werd ik donderdagavond ontvangen in Sleidinge-Evergem, door de voormalige burgemeester Peter Vereecke en een groep van ‘n 70-tal erg geïnteresseerde toehoorders. Op vraag van de inrichter heb ik op een nieuwe wijze nl. in de vorm van een persoonlijk levensverhaal over de situatie van Syrië verteld. Heel de opbrengst van de avond werd me meegegeven terwijl de souvenirs en spulletjes die ik uit Syrië had meegebracht vlot van de hand gingen. Wat een gulheid!

Met dat alles vergat ik nog een foto te nemen. En vandaag kreeg ik van deze groep een hele reeks aanvragen om hun mailadres op mijn lijst te zetten.

En vandaag werd ik uitgenodigd door de Rotary Club van Willebroek. Een van hen speelde privé chauffeur die mij ophaalde en weer veilig ter plekke bracht. Eerst de maaltijd, dan het gesprek en rond 14.00 u sluit normaal de samenkomst. Vandaag was het een uur later en we hebben met enkele blijvers nog vinnig nagepraat. Een heerlijke vriendengroep.

***

In mijn bericht wilde ik nog een positieve noot laten horen over Syrië, maar terwijl ik dit schreef werd het een hele melodie. En verder krijg je weer een overvloed aan informatie en video’s over de toestand in Syrië en de  wereld, ook in het Nederlands.

P. Daniel

Vrijdag 25 oktober 2019

Einde en nieuw begin?

De Amerikaanse senatoren Richard Black,  Rand Paul en de jonge Tulsi Gabbard zijn politici met hersens, een ruggengraat en  een geweten. Zij weten wat er werkelijk gebeurt in Syrië en welke verwoestingen hun land daar aanricht in dienst van het industrieel militair complex, alleen maar om de aller rijksten nog meer te verrijken. De grofste leugens dienen als voorwendsel om de Amerikaanse inzet voor te stellen als heldhaftige humanitaire hulp en een bijdrage aan de democratie terwijl de werkelijkheid niets anders is dan dood en vernieling voor olie, macht en overheersing.

Afbeeldingsresultaat voor richard black letter to assad

Toen het Syrische leger onze Qalamoun streek bevrijdde, waarbij ook een aantal christelijke dorpen weer vrede kregen, schreef senator Richard Black (Virginia) een brief aan president Bachar al Assad om hem te feliciteren en tevens vergeving te vragen voor  wat zijn land  Syrië ten onrechte aandoet. Deze brief kende een enorme verspreiding. Ook ik schreef er een stukje over, wat blijkbaar iemand in het Engels heeft vertaald, waardoor ik eens werd aangesproken in Aleppo door een dame uit Virginia, die mij van de foto herkende en deze commentaar had gelezen. Later bezocht senator Black Syrië, had een ontmoeting met de president en sprak met hoge functionarissen en legerleiding. Nu is er in uitgebreid interview met hem beschikbaar, dat werkelijk de moeite waard is:

R. Black spreekt hier ook over de huidige inval van Turkije, nadat de VS troepen weggetrokken zijn. Het Koerdische kluwen bestaat uit de eenheden van de verdediging van het volk (YPG), de gewapende arm van de partij van de Syrische democratische unie (PYD) en de Syrische tak van de partij van de arbeiders van Koerdistan (PKK), door VS, EU, NAVO, Turkije als terroristische organisatie erkend. Turkije zelf gebruikt nu vooral de djihadisten van het Vrije Syrische leger. Het grote gebied van de Koerden is ongeveer 1/3e van het grondgebied van Syrië en in zijn geheel (met dat van Irak) vijfmaal Libanon. Samen zijn de Koerden in Turkije, Armenië, Irak, Syrië wel ongeveer met 30 miljoen maar in hun groot gebied leven vele Arabieren en christenen die geen Koerden zijn. Nu wordt alles “gekoerdiseerd” en voorgesteld alsof het allemaal Koerden zijn omdat de VS en het westen één grote onafhankelijke staat wilden, een Koerdistan en in Syrië een  Rojava, om zowel Irak als Syrië te breken. In vele streken zijn zij echter een minderheid.

Toen Turkije in 2014 Jarablus innam en in 2016 al Afrin, lieten de Koerden begaan omdat zij een Turkse bezetting verkozen boven  onderhandelen met Damascus. Dat was hun eerste flater. De tweede was hun vertrouwen in Amerika. Zij rekenden er op dat Amerika hen één groot Koerdistan zou geven waar zij zouden kunnen heersen over al die volken in “hun” onafhankelijk land én de hoofdbrok van de Syrische olie zouden opstrijken. “Het kan verkeren” zei Bredero en Pallieter maakte ervan: “ik ga verkeren”. De Amerikanen trekken eindelijk weg en zo moesten de Syrische Koerden wel met Rusland en Syrië onderhandelen. Tegen een overmachtig Turks leger hebben de Koerden geen enkele kans. Inmiddels hebben Syrische en Russische troepen zonder slag of stoot de plaats van de  VS ingenomen. Er is geen kans meer dat de VS daar nog kunnen terugkeren. Velen in het westen zijn verontwaardigd omdat de VS nu buiten spel staan. In werkelijkheid is het de beste hulp aan Syrië en de  tweede beste bijdrage zou zijn dat de sancties tegen Syrië opgeheven worden. In dat geval zal Syrië, dat als weerloos land en volk acht jaar heeft stand gehouden tegen een verpletterende militaire, diplomatieke en economische overmacht van 2/3e van de wereld, zichzelf wel heropbouwen samen met zijn trouwe bondgenoten.

Syrië hield stand dank zij zijn innerlijke samenhang en solidariteit, zijn model van lekenstaat en harmonieus samenleven. Hopelijk is de huidige ontwikkeling in het noorden spoedig een stap naar de vrede in Syrië waarbij het uiteindelijk heel zijn grondgebied terug krijgt of kan nemen, zoals het hoort.  De VS blijven nog met enkele honderden soldaten, zogenaamd om tegen IS te vechten maar in feite om de rijke oliebronnen te bezetten. Ik verwacht en hoop dat ze dat niet kunnen volhouden.Turkije  heeft de moslimbroeders altijd gesteund, de terroristische groepen en IS incluis, heeft  de gehele industrie van Aleppo ontmanteld en gestolen en begon nu zijn “vredesactie” om in Syrië ’n veilige zone te scheppen (in feite te bezetten) van 440 km lang en 35 km breed, allemaal met de goedkeuring van het westen. Inmiddels heeft het Syrische leger zonder slag of stoot  de door Turkije bezette centrale steden al terug ingenomen: Manbij, Ain al-Arab, Ras  al-Ayn. De bevrijding van Idlib is nog slechts een kwestie van geduld. De Amerikaanse, Turkse, Israëlische, Franse, Britse plannen voor het breken van Syrië worden in de kiem gesmoord. Syrië zal zijn soevereiniteit en territoriale integriteit met de steun van Rusland, Iran, China uiteindelijk herstellen. Er is nu een stap gezet  in de  goede richting,  het begin van het einde van de permanente oorlogvoering in Syrië. In dat geval zullen de 3 miljoen Syrische vluchtelingen in  Turkije zelf wel beslissen om terug te keren naar hun eigen streek en niet naar een door Turkije gecreëerd  stuk Ottomaanse “veilige zone”.

Na WO II werd de wereldorde beheerst door het financiële kapitaal: de bazen van de multinationals,  de wapenfabrikanten,  de bankiers. Zij verdeelden de  wereld in twee. Enerzijds de wereldheersers (VS, Israël, VK, Frankrijk, NAVO en bondgenoten). Anderzijds de landen die geen vazallen van de  VS wilden zijn en daarom een na een ontwricht werden en hun grondstoffen gestolen. Deze wereld zien we nu in elkaar zakken. Syrië houdt stand tegen de wereldheersers, VS trekken weg uit Syrië, VK trekt  weg uit Syrië én uit de EU, de gele hesjes staan op in heel Europa. Duitsland probeert nog even het Amerikaans imperialisme over te nemen maar Poetin heeft hen met woord en daad  al duidelijk gemaakt dat hun “bescherming” in Syrië totaal overbodig is. Turkije maakt zich los van EU en sluit aan bij Rusland. Saoedi Arabië en de  Verenigde Emiraten ontvangen Poetin met grote eer. Hij is de enige algemeen erkende vredemaker met gezag in het Midden Oosten. Poetin brengt de wereldleiders weer tot de erkenning van het internationaal recht. We komen in een periode van overgang maar de wereldheerschappij van het financieel kapitalisme onder leiding van het Angelsaksisch rijk loopt ten einde:

De bevrijding van 1/4e van het Syrisch grondgebied in één week tijd, is niet alleen een overwinning van president Bachar el Assad, “de man die al acht jaar moet vertrekken”, ze toont de  mislukking van de militaire strategie die de heerschappij wil vestigen van het financieel kapitalisme. Wat ondenkbaar leek is gebeurd. De wereldorde wordt omgekeerd… De wereld van vandaag is die van het financieel kapitalisme, die de ene economie na de andere vernietigt, alleen maar voor het profijt van enkele super rijken… Dit model, dat nu wordt  bestreden door Trump in de VS, door de gele hesjes in west Europa, door  Syrië in het Midden Oosten, zien we onder onze ogen sterven” (Thierry Meyssan, 22 oktober 2019: https://www.voltairenet.org/article208007.html).

De titel van ons oorlogsdagboek luidde: “Poetin en Assad hebben ons leven gered”. Het werd door vele politiek correcte denkers op hoongelach onthaald. Een vervolg hierop zou kunnen zijn “Poetin en Assad geven het wereldgebeuren een nieuwe wending”,   wat dan het nodige tandengeknars van sommige wereldheersers zal veroorzaken. De gewone gazettenlezers en tv-kijkers zullen er geen last van hebben. De media zijn niet geïnteresseerd in een positieve wending in Syrië en dat nieuws zullen ze niet brengen.

En dit nog

Terugblik: Slag bij Poitiers

Afbeeldingsresultaat voor terugblik

25 oktober 732

Slag bij Poitiers: De Franken en de Bourgondiërs onder bevel van Karel Martel, hofmeier van Neustrië en Austrasië, verslaan bij Poitiers een Arabisch leger onder Abdul Rahman Al Ghafiqi, emir van al-Andalus. De noordwaartse expansie van de Arabieren wordt tot staan gebracht. Tijdens de gevechten sneuvelt Rahman Al Ghafiqi, de Arabische troepen trekken zich terug over de Pyreneeën. Karel krijgt voor zijn behaalde overwinning op de Arabieren de bijnaam “de Strijdhamer”.

Graftome Karel Martel in kathedraal van Saint-Denis

Quo vadis, Syria?

Hoe noem je het als je je iemands eigendom toeëigent en er anderen toegang toe verstrekt? Mag je een parkeerplaats in de voortuin van je buren – zonder hun toelating – weggeven aan iemand die geen eigen parkeerplaats heeft?

Net dàt is het voorstel van de nieuwe defensieministerin van Merkelland. AKK – kort voor Annegret Kramp-Karrenbauer – protégée van Merkel: zij wil een internationaal gecontroleerde veiligheidszone in het noorden van Syrië, met inzet van de nationale legers van Duitsland, Frankrijk en G.B., rekening houdend met Turkije en Rusland. Wie niet genoemd werd is… Syrië. En haar eigen Duitse regeringspartners. Die waren niet geraadpleegd. Zomaar, uit het niets, met de steun van Merkel in de rug, kwam haar voorstel als een blikseminslag. Defensie is blijkbaar een te grote schoenmaat voor AKK.

AKK mag kakelen zo veel ze wil, het is Poetin die de lakens uitdeelt. Tijdens de persconferentie na het gesprek met collega-president Erdogan deze namiddag in Sochi bevestigden beiden de “politieke eenheid en de territoriale integriteit van Syrië en de bescherming van de nationale veiligheid van Turkije.” verwijzend naar het oude Adana-akkoord. Erdogan benadrukte dat hij “terroristen” in het vizier had, niet het Syrische grondgebied. U kan alle punten van memorandum hier nalezen. Het mag duidelijk wezen dat AKK in een andere zandbak zal moeten gaan spelen. Het is de Russische militaire politie die vanaf morgen middag – samen met Syrië én gedeeltelijk Turkije – gaat controleren of de YPG zich teruggetrokken hebben. Hun commandant Mazloum Albi heeft zich akkoord verklaard. Bijgaande kaart geeft meer duidelijkheid:

Volgens The Times heeft Turkije witte fosfor gebruikt in Syrië. De krant beroept zich op een getuigenis van een behandelend arts, die bevestigt dat de de brandwonden diep zijn en dat hun geur en uitzicht gelijk is aan wonden veroorzaakt door brandende chemicaliën. Turkije ontkent.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, slapende mensen, zittende mensen en tekst

In Suweida werd een ziekenhuis ingehuldigd dat medische zorg moet bieden aan de bevolking (125.000) van Shahba en omringende dorpen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, buiten

De terugtrekkende Amerikanen krijgen als afscheid stenen en rottend fruit achterna gegooid. Met als ultieme vernedering begeleiding van het Syrische leger.(…) Terug naar huis? Bijlange niet. Ze mogen in Irak – ondanks Iraaks protest – hun vredesmissie verder zetten. Onuitgenodigd, zoals in Syrië. Ze hebben daar slechts een transit-toelating gekregen, zo stelt de Iraakse legerleiding, blijven mogen ze niet. (…) Tja.

Russische helikopters zijn geland op de militaire luchthaven te Tabqa (bij Raqqa) nadat de VSA daar vertrokken waren. Beelden van verlaten militaire VSA bases en de betonfabriek Lafarge. Noteer de woordkeuze van de reporter: Lafarge zou hulp geleverd hebben tégen ISIS! Nochtans zijn de bedrijfsleiders in Frankrijk voor het tegenovergestelde veroordeeld.

Konvooi van Syrische leger richting Noord-Syrië…

Inwoners van NW – Hasakah regio verwelkomen Syrische leger. De autobaan Hasakah-Aleppo is bijna helemaal in Syrische handen. Het Syrische leger zet er haast achter om te vermijden dat nog meer dorpen in handen van het FSA, de door Turkije gesteunde terroristen, vallen. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, staan, op podium, lucht, boom, kind en buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, mensen op toneel, menigte en buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: 7 mensen, lachende mensen, staande mensen en buiten

De olievelden blijven echter onder “bescherming” van de VSA tegen “terroristen”. (…) In de tweede onderstaande video hoort u een verklaring van Lindsey Graham voor deze onbaatzuchtige inzet.

Trump zou voor 4.5 miljoen dollar financiële steun aan de Witte Helmen beloofd hebben. (…)

Huldeblijken aan Assad tijdens zijn bezoek aan het front van Idlib bij zijn Tiger-elitekorps. We zien het AKK of Macron nog niet nadoen. Citaat uit zijn toespraak voor de manschappen:

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
en ook: “Erdogan is een dief, hij beroofde de industrie, hij stal graan en olie. Vandaag steelt hij het grondgebied.” (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Volgens onze bronnen is het onverwacht blitzbezoek een opsteker voor het eerstdaags te verwachten grondoffensief om nog een stuk van Idlib te bevrijden van allerlei terroristisch tuig, zoals HTS en de Oeigoeren. De Syrische regering zou kunnen beroep doen op lokale “spionnen” in Idlib die onmisbare informatie doorgeven over stutpunten der terroristen. (…)

Dit zal welkom zijn: een grote verscheping van militair materiaal uit Rusland werd gelost in Tartous, waaronder 24 tanks, militaire voertuigen en artillerie (…):

View image on Twitter
Satellietfoto

Een overzicht van de actuele situatie met interactief plan – klik op icoontjes – vindt u hier.

Afsluitend deze video uit Mar Yakub, het klooster waar pater Daniël de meeste tijd verblijft: een oproep en roeping voor éénheid. Eenheid in het geloof, eenheid van het land, eenheid van de bevolking.

Zogezegd

“Dinsdag staat er een afspraak met Poetin in Sochi op de agenda. Wij willen een aanvaardbare oplossing vinden. Wij willen dat de gebieden (Noord-Syrië), die door de Syrische regering van de PKK en SDF overgenomen werden/worden, geneutraliseerd worden. Wij hebben geen probleem ermee dat deze gebieden onder controle van de Syrsche regering staan.”

Persmededeling van Erdogan tijdens een persconferentie in Istanboel. (Tass) Over de hervestiging van Syrische vluchtelingen geen mededeling. Mocht deze mededeling inderdaad waarheid worden, dan is een Turks-Syrische oorlog afgewend.

Kritiek op Hitlergroet is racistisch…

… Kunt u het zich voorstellen dat een Duitse politicus zo zijn verontwaardiging uit omwille van de kritiek op de Mannschaft die de Hitlergroet uitbrengt na een voetbalwedstrijd?

Niet? De Turkse ambassadeur in Duitsland haalde het Ottomaanse grof geschut boven: hij vindt dat kritiek op de militaire groet van het Turkse elftal (… die bij ons door Turkse jeugdvoetbalploegjes navolging kreeg) grenst aan “vreemdelingenhaat, discriminatie en racisme”. Die zit! (…)

Dat de groet bedacht werd door de Romeinen was u allicht bekend, maar wist u ook dat deze ook de oorspronkelijke groet tijdens de eed van trouw aan de VSA-vlag was? In 1942 werd dit – omwille van de gekende redenen – veranderd in de hand op het hart.

“Als ik hem was…”

… zou ik stilzwijgend toestaan dat Turkije een veiligheidszone inricht, maar eisen de Koerdische burgers te ontzien. Ik zou een grote humanitaire operatie opzetten om vluchtelingen te herhuisvesten; trachten de bewaking over IS-strijders over te nemen; de Koerdische milities dwingen op te gaan in het Syrische regeringsleger; en Assad dwingen harde confrontaties met het Turkse leger uit de weg te gaan…

Vervolgens zou ik een vredesconferentie organiseren. Die moet zich richten op herstel van de territoriale eenheid van Syrië, waarbinnen de Koerden beperkte autonomie krijgen. Die regeling moet ook voorzien in de Turkse terugtrekking uit de veiligheidszone. In ruil moeten de voor Erdogan zo bedreigende Koerdische YPG-milities worden ontbonden. Tot slot zou ik Europa en Amerika buiten dit vredesproces houden en hopen op de Nobelprijs voor de Vrede. Dat laatste tegen beter weten in, overigens….

Hem“… Poetin. Lees: Het droomscenario voor Poetin in Syrië