De heersers der wereld

Afbeeldingsresultaat voor keizerlijke attributen

In Syrië bv. wordt aangetoond hoe de VSA een vreedzame nieuwe wereldorde, die tot eigen machtsverlies zou leiden, met alle middelen bestrijden.

War by proxy – Plaatsvervangende oorlog. Een doen-alsof met een groter doel in het achterhoofd. Het misbruik van het territorium van kleine en relatief machteloze staten door wereldmachten, die daar hun conflict uitvechten. Ook in Syrië dienen zowel de VSA als Rusland hun eigen strategische belangen. Met één verschil: de VSA drijven het geschil tot een kookpunt en vegen hun voeten aan het volkerenrecht. Recent stelde de Russische vice Russische buitenminister zijn “concept voor een vreedzame onderhandelingsoplossing voor de regio” voor, met inachtname van het volkerenrecht. Maar het Westen gaf niet thuis…

De machtsverhoudingen op de wereld veranderen zich. De unipolaire wereldorde onder VSA-controle stuikt ineen; in de plaats komt een multipolaire wereldorde met verschillende machtsblokken. De VSA willen dit verhinderen. De VSA-partners in Europa en in de Arabische wereld wankelen tussen transatlantische trouw en de opbouw van een eigen machtblok. Nergens wordt deze ontwikkeling zo duidelijk gemaakt als in het Midden Oosten.

Bij het “Grote Spel” zijn talrijke acteuren met verschillende belangen betrokken. Het gaat om invloed en controle. Het gaat om de toegang tot olie en gas – en hun transportroutes. Na Irak werd Syrië het speelveld… of beter gezegd… het slachtveld. De strijd werd op verschillende niveaus uitgevochten.

Internationaal staan de VSA, China en Rusland tegenover elkaar. Regionaal concurreren Turkije, Iran, Saoedi-Arabië, Egypte en Israël. Locaal strijden naast het Syrische leger milities zoals de Hezbollah, Iraanse en Koerdische milities, de Moslimbroederschap en privé “veiligheids”ondernemingen (huurlingen), die op ‘s werelds strijdtonelen meer en meer populair worden. Daar bovenop komen talrijke locale onderling vervangende troepen, die voor de levering van wapens én voor geld de strijd voortzetten. De strijd wordt militair, economisch en politiek gestreden.

Het Westen levert manschappen en vooral wapens. Economisch nemen de VSA en de EU éénzijdig strafmaatregelen: de economische sancties tegen Syrië en diens bondgenoten. Politiek worden vooral door de VSA – maar ook door de EU – verdragen en akkoorden opgezegd. De dialoog verdwijnt. De confrontatie neemt toe.

Het volkerenrecht wordt op een zijweg geparkeerd; wordt slechts vernoemd als de tegenstrever mensenrechteninbreuken verweten worden. Zodra Rusland aan het volkerenrecht herinnert – mét bewijzen ter staving – bv. het veronderstelde gebruik van gifgas of de Syrisch-Russische militaire inzet tegen HTS (al-Nusra…al-Qaeda… internationaal erkend als terroristische organisatie) wordt dit door het Westen genegeerd, resp. ontkend.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De islam zou zijn eigenlijke oorsprong vinden in de sekte van judeo-nazareners in N. Syrië, die Jezus als een politieke messias zagen. Samen met Arabische milities vallen ze in 638 Jeruzalem binnen en herbouwen de tempel onder kalief Umar. Zij beschouwen zich als de door God uitgekozenen om de wereld te onderwerpen en van alle kwaad te zuiveren. Ook het Arabische heilige boek zou ontstaan zijn in N. Syrië en niet in Mekka en Medina, als prediking van deze judeo-nazareners.

De koran  wordt opgebouwd gedurende meer dan 200 jaar door meer dan 30 schrijvers in een Syrisch Aramese context met elementen uit de midrash, joodse tradities, Tora, joodse heilige boeken, Evangelies en apocriefen, sprookjes en legenden, medische verhandelingen, historische verhalen en zo meer. Vanaf de 8e eeuw wordt een nieuwe islam opgelegd vanuit Damascus en Bagdad om met goddelijk gezag over heel de wereld te heersen. Mohammed wordt als profeet pas uitgevonden na 650. Alle vermeldingen van Mohammed in de koran zijn latere toevoegingen. De huidige islam zou rond de 10e eeuw vastgelegd zijn door kalief Abd al-Malik en de  bouw van de Rotskoepel in Jeruzalem.

De bronafbeelding bekijken

Zowel het joodse als het christelijk geloof worden veroordeeld, vooral de leer van de heilige Drie-eenheid. Alle verwijzingen naar de alliantie met de judeo-nazareners en naar de joodse en Aramese oorsprong van de koran worden uitgewist en iedere kritische interpretatie wordt verboden. Ziehier slechts enkele van de  boeiende resultaten van een boek waarvan de samenvatting me deze week werd toegestuurd.

Nvdr: het volledige boek is gratis te downloaden bij https://legrandsecretdelislam.com/telechargement/

Het is onmogelijk om daar nu dieper op in te gaan. Eén gedachte wil hier slechts aan toevoegen, nl. over de oorsprong van zovele ontwrichtingen van het geloof in Jezus. Deze judeo-nazareners zagen de taak van Jezus in  het herstel van een machtig politiek rijk. Omwille van de ontrouw van het joodse volk zou dit mislukt zijn en God zou Jezus op tijd teruggenomen hebben en in zijn plaats een andere de kruisdood laten sterven. Zij wilden met die flauwe joods-christelijke volgelingen van Jezus die zich rond de apostelen schaarden en geen enkele politieke macht hadden, niets te maken hebben. Door hun latere bliksemsnelle oorlogsoverwinningen wisten ze zich op de goede weg, gezegend door een almachtige politieke messias, vertegenwoordigd door de kalief.  En waarin bestaat de ontsporing van de zionisten anders dan in hun puur politieke, militaire wereldoverheersing als een satanisch vrijmetselaarsproject? Het verjagen en uitmoorden, bestelen en wurgen van een heel volk vinden ze allemaal terug in hun zogenaamde goddelijke roeping. En wat is de grote bekoring van zovele vrome gelovigen en katholieken in  onze  tijd? Ze willen zich niet alleen aanpassen aan de openbare opinie maar zij willen veel meer werelds en politiek succes van het geloof en de  Kerk. Ze rekenen op wereldlijke macht en burgerlijk gezag. Het wordt tijd dat we het al te menselijk streven laten varen om in te treden in Gods plan en volgeling van Jezus worden. Ziehier wat Jezus zegt in het Evangelie van de Eucharistie van vandaag: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn  kruis op te nemen” (Mattheus 16, 24)

P. Daniel

Vrijdag 9 augustus 2019

Flitsen

Vakantiedag met minder validen

Al jaren trachten we bijzondere zorg te dragen voor de gehandicapten van Qâra. Aanvankelijk bezochten we hen in het dorp. Nu komen ze iedere zaterdag bij ons doorbrengen en krijgen daarvoor de grote zaal aan de ingang van de poort ter beschikking. Vorige zaterdag werd er een echte vakantiedag van gemaakt. Het vertellen van stichtende  verhaaltjes scheen hen heel bijzonder te amuseren. ‘s Middags aten we samen met de gemeenschap onder de colonnade naast de grote zaal. Terwijl wij ‘s avonds de vespers zongen bleven zij nog lang zingen  en dansen onder elkaar.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Bij de Astana-gesprekken werd een nieuw staakt-het-vuren afgesproken, met de gekende voorwaarden: terugtrekking van alle terroristen, van alle zware wapens uit de gedemilitariseerde zone rondom de grenzen van Idlib met het regeringsgebied. Voor de zoveelste keer toonde de Syrische regering en Rusland hun bereidheid tot medewerking. Voor de zoveelste keer gebruikten de terroristen de wapenrust om te hergroeperen, zich te bevoorraden en… om de afspraak aan hun oorlogslaarzen te lappen. Al-Julani, de beruchte leider van HTS (al-Nusra) gaf zelfs een interview waarbij hij duidelijk maakte dat er geen haar op zijn hoofd of baard eraan dacht zijn manschappen op het pad naar vrede en co-existentie te leiden. Integendeel. Hij zweerde het verloren terrein – de dorpen bevrijd door het Syrische leger – terug te zullen veroveren. Als bewijs dat hij zijn eed wel degelijk zal uitvoeren liet hij granaten afvuren op de dorpen Jourin, al-Jeed en Salimou in de Hama provincie onder regeringsbewind. Een meisje en een vrouw werden gedood, zes bewoners werden gewond.

Ook in al-Haffah en al-Qirdaha in de provincie Latakia kregen ze een aantal granaten op hun dak. Vijf burgers werden gewond. Grote materiële schade. (…)

Trouwens bij dezelfde gelegenheid prees hij de Witte Helmen als trouwe medestanders:

Een overzicht van de gebeurtenissen:

Erdogan deed er nog een schepje bovenop. Hij kondigde een offensief aan van het Turkse leger in het noorden en noordoosten tegen wat hij “terroristen” noemt, nl. de Koerden. Waarmee hij zijn droom, de uitbreiding van de Turkse grenzen, het alibi van beveiliging van de Turkse grenzen zal geven.

Kortom: het noorden van Syrië is één groot kruitvat. Middenin – als een zwerende puist – het allegaartje zwaar bewapende terroristen – in het noorden Turkije die Syrië willen opdelen en een stuk van de taart inlijven. Het Pentagon is tot de onthutsende vaststelling gekomen dat ISIS dan toch niet uitgeschakeld werd, uit de dood verrezen is, en pleit hiermee impliciet tégen Trumps terugtrekkingspolitiek en vooral voor de instandhouding van de VSA-“vredesmissie” tegen terrorisme… waarbij ze de terroristen van het al-Qaeda-gehalte ongemoeid laten.

IS in Syrien besiegt – Wie die USA einen Frieden in Syrien verhindern

Dat ISIS in regeringsgebied nog steeds actief is met ondergedoken cellen die aanslagen plegen – o.a. rond Palmyra, in de regio van Homs, in de grensstreek bij Deir Ezzor – dat is blijkbaar aan de aandacht ontsnapt. Daar bevinden zich dan ook geen oliebronnen waarvan de inkomsten eventueel in gevaar dreigen te komen.(…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

De Koerden kregen via de grensovergang met Irak een Amerikaanse levering van meer dan 200 vrachtwagens, militaire voertuigen en logistieke steun. Erdogans alibi voor de bezetting van noord-Syrië kreeg steeds meer vorm. (…) In een reactie stuurden de VSA een delegatie naar Ankara. De Turkse defensieminister is optimistisch: de gesprekken met de VSA over een zgn. “veiligheidszone” – een bufferzone met een Turks co-ordinatiecentrum – zouden positief verlopen. (…)

De Syrische regering weigert categoriek dergelijke bufferzone te erkennen. “Dit akkoord maakt de VSA-Turkije partners in crime, die de belangen van Israël en de expansiedrang van Turkije dienen.” En ook dat de Koerden misleid werden en een werktuig/alibi voor het VSA-Turkse project – het Ottomaanse sultanaat – zijn.

Het is overduidelijk: het is de Koerden absoluut niet toegelaten op een vredesvoorstel van Damascus in te gaan. De b.g. problemen zouden hoogstwaarschijnlijk al lang opgelost geraakt zijn indien de VSA niet in de weg zouden staan van een vredesakkoord tussen de Syrische regering en de Koerden. De VSA & co. willen Assad het Syrische volk zo lang mogelijk laten bloeden… leegbloeden…

De Syrische regering zag zich bijgevolg ontlast van de wapenstilstandsbelofte en is terug tot de actie overgegaan. al-Arbaeen en al-Zaka in het noorden van de provincie Hama werden na zware gevechten heroverd. Doel: de bevoorradingswegen van wapens onderbreken.

We schreven het al: het is moeilijk te veroveren terrein met tunnels, kelders, grotten. Dit graaf je niet uit met een pikhouweel:

Syrische en Iraakse legercommandanten verkenden samen de grensstreek vooraleer de grens weer geopend wordt tussen de steden Albukamal en Al-Qa’im. De heropening wordt verwacht binnen twee maanden. Niet onbelangrijk detail: de grensovergang is een belangrijke schakel bij de verbinding van de internationale autobaan tussen Iran-Bagdad-Damascus

We zouden bijna vergeten dat Israël nog maar eens een aanval uitgevoerd heeft op Syrisch grondgebied: in Tal Braiqa, Quneitra. Dit werd uitdrukkelijk veroordeeld door Stanislav Grospic, volksvertegenwoordiger en leider van een Tsjechische parlementaire groep voor vriendschap met Syrië: een flagrante schending van internationale wetten. Hij veroordeelde ook de Israëlische bezetting van de Golan Hoogte. (…)

Toen Asma, de echtgenote van president Assad, borstkanker kreeg, schakelde de poco pers een versnelling hoger. (zie art. in Bild). Ze zou nu genezen verklaard zijn. Heel de tijd van haar behandeling en herstel heeft zij niet stil gezeten. Graatmager, met hoofddoek, bezocht ze kinderen, scholen, ziekenhuizen, gewonde soldaten, weduwen en… ook kankerpatiënten. Nu gaat het beter met haar. Niet dat dit iets aan de situatie in Syrië verandert. En toch… kanker is universeel, spaart niemand, vriend noch vijand… en toch getuigt het van “menselijkheid” zelfs je vijand – en daar hoef je zelfs geen christen voor te zijn – een voorspoedige en gehele genezing te wensen i.p.v. pijn en de dood. Bilds publicatie bewees het tegenovergestelde. (…) Ziek Bild.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen

Afsluitend nog dit: zoek de verschillen. Links een Syrische vrouw in door de dictator Assad geleide gebied. Rechts, Alex Crawford, Sky News journaliste, grote supporter van de “rebellen”, in het door haar zo genoemde “laatste bastion van de vrijheid”, Idlib.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, staande mensen en tekst

En deze foto van Syrische dames uit een tijdperk toen er nog geen sprake was van een Arabische Lente, het jaar 1958:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De wereld staat aan de  rand van een afgrond. Ieder ogenblik kan er een wereldoorlog uitbreken met atoomwapens, die driemaal of meer alle leven op aarde kunnen doden. Is eenmaal niet genoeg? Er zal geen rekening mee gehouden dat je juist dan van een verdiende  vakantie wilde genieten. En de “machthebbers van deze wereld” hebben er bovendien geen moeite mee om hun roekeloze agressie door een verblinde openbare opinie te laten verwelkomen als een noodzakelijke humanitaire interventie.

Er zijn  te veel gevormde, geïndoctrineerde journalisten en politici en te weinig eenvoudige mensen met gezond verstand.

Ooit schitterde de Europese beschaving. De bekende historicus professor Thomas E. Woods spreekt van “de geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk”. De grote inspiratie- en krachtbron was inderdaad het christelijk geloof: Jezus Christus en zijn Evangelie.

Toegegeven, het werd niet altijd goed  beleefd en ook niet steeds onbaatzuchtig overgebracht. Toch zijn de  grote weldaden van het christelijk geloof en de katholieke Kerk niet alleen voor de westerse beschaving maar voor de gehele wereld onmiskenbaar. En wel op zowat elk gebied: universiteiten, wetenschap, economie, landbouw, technische ontwikkeling, kunst, cultuur, liefdadigheid. Deze zelfde samenleving heeft nu haar christelijke wortels openlijk afgezworen. Christelijk geloof en Kerk worden zelfs radicaal bestreden. Ook van binnenuit wordt de Kerk ondermijnd door gelovigen en zelfs kerkleiders die zich moeiteloos aanpassen aan de oeverloze morele ontwrichtingen van onze tijd, wat een massale geloofsafval aanmoedigt. We denken aan Gods woord: “Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde!” (Genesis  18, 20). Ondertussen leven velen in ellende en depressie, soms ondanks grote materiële mogelijkheden.

Als we het pijnpunt erkennen, weten we ook waar de genezing ligt: het herstel van de  christelijke wortels, de radicale aanvaarding van Jezus Christus en zijn Evangelie. Iedere donkere nacht heeft zijn lichtende  ster en na iedere nacht volgt een morgen. Jezus zegt: “Wanneer zich dit alles begint te  voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21, 28).

Je krijgt weer ruimschoots nieuws uit het leven van de  gemeenschap en daarna nog eens een protest tegen de huichelachtige houding én berichtgeving vanuit het westen tegenover en over Syrië. Als je daarna enkel de Nederlandse video’s met info zou bekijken en lezen, krijg je een veel beter beeld van de situatie dan wat je in alle Atlantische kranten samen kunt vinden.

P. Daniel

Vrijdag 2 augustus 2019

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Tuinfeest

Afbeeldingsresultaat voor profeet daniel

Voor de oorlog werd  dikwijls in de kleine binnentuin op zondag middag de maaltijd, georganiseerd, hetzij in de midden gang onder de druivelaar, hetzij onder de colonnade. Deze zondag trokken we er weer naartoe, nadat we met abouna Georges de Eucharistie gevierd hadden boven in onze kleine kapel van de nieuwbouw, toegewijd aan de profeet Daniel. Immers aan de  binnenkoer van de grote kerk, toegewijd aan de heilige Jacobus de Perzische martelaar* (volg bruggetje bij fresco hieronder uit Syrië – ca. 1500 n.C.) Mar Yakub), zijn verbouwingswerken bezig  en wie  daar nu voorbijkomt hangt vol wit stof.

Na de plechtige viering werd de vloer onder de colonnade van de kleine  binnentuin gepoetst, stoelen en tafels werden aangedragen en allen die  deelgenomen hadden aan de viering werden ook aan tafel uitgenodigd. Er waren enkele christenen uit Qâra en één moslimvrouw. Deze laatste getuigde dat zij de heilige Charbel en O.L. Vrouw heeft gezien, die haar zeiden dat ze niet ongerust  moest zijn over haar gezondheid want dat alles goed zou komen. Zij moest namelijk een zware hartoperatie ondergaan en deze is inderdaad zeer goed verlopen. Nu wilde ze God daarvoor komen danken. Verder was er ook de bekende muziekleraar uit ons dorp die dikwijls ieder die wil muziekles komt geven. Tijdens het middagmaal vergaste hij ons met Syrische volksmuziek op een luit.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Eerst een overzicht van 2018 tot nu. Van het Idlibplan, dat een 15 – 20 km brede gedemilitariseerde zone rondom de buitengrens voorzag, waaruit zware wapens en terroristen moesten verwijderd worden en waarin gezamenlijke Turks-Russische patrouilles zouden de vrede handhaven, en een vrije toegang op de autobanen M4 en M5, die doorheen de Idlib provincie lopen, gegarandeerd werd, is niets in huis gekomen. De terroristen dankten feestelijk. In vrede zijn ze niet geïnteresseerd..

Meer dan 1.8 miljoen Syriërs keerden terug naar huis. Waarschijnlijk levensmoe, rijp voor een dwangbuis:

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst

Dat het niet van een leien dakje gaat, daar in Idlib, is wel het minste dat je kan zeggen. Het Syrische leger maakt wel vooruitgang, maar krijgt behoorlijk tegenwind van de terroristen. Het kan niet anders dan dat ze via het noorden en/of noordoosten een quasi onuitputbare toevoer van wapens en munitie toegeschoven krijgen. Of door de lucht. Waarbij de mogelijke leveranciers dan beperkt zijn.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NW-Hama-31jul19-1024x769.jpg

In het NW van Hama zou het Syrische leger Wadi Hasmin bevrijd en meer terrein gewonnen hebben. Dit om de reeds bevrijde gebieden van Tal Malah en Al Jubain én de baan Mahradah-Suqailabiya veilig te stellen. Twee kleine dorpen werden na een korte veldslag tegen Jaysh Al-Izza bevrijd. Het Syrische leger zou nu de grens van Hasraya, ten W van Zakah bereikt hebben. Dinsdag avond begon een nieuw offensief om de bufferzone rond Mhardeh en al-Sqaylabiyeh te versterken, nadat ze erin slaagden HTS en co. van de strategische heuveltop van Tal Malah en Jibeen te verjagen. Het is geen gemakkelijk te veroveren terrein: de terroristen hebben er tunnels, grachten, putten en grotten uitgegraven waardoor ze zich onopvallend kunnen verplaatsen.

Wie geïnteresseerd is, raden wij deze interactieve kaartmodus aan. U kan ermee verschuiven naar alle richtingen, verkleinen en vergroten. Klik op een symbool en u krijgt in de linker kantlijn uitleg over de betekenis van het symbool. Zeer interessant is het gebied ten oosten van de Eufraat: zowel omwille van de bodemschatten als de bezettingsmacht. Dat de VSA met de hulp van de Koerden daar de olie roven en verkopen is intussen geen nieuws meer. Dat ze terroristen opleiden om ergens in regeringsgebied sabotageoperaties uit te voeren krijgt hier geen aandacht. Intussen gaat de bevoorrading met logistiek en militair materiaal e.d. onverminderd voort: er mag geen einde komen aan de oorlog, de Koerden mogen zich niet verzoenen met de Syrische regering. Want dan hebben de bezettingslegers (VSA, V.K., Frankrijk) geen reden meer hun verblijf te verlengen.

DWN meent te weten dat Rusland en Turkije een gemeenschappelijke militaire operatie in Idlib tegen al Nusra zullen ondernemen. (We nemen nota dat DWN hen bewust niet HTS noemt.) Waar juist konden we niet vernemen: we vermoeden ergens in noord-Idlib. Tenslotte zal Turkije niets ondernemen tenzij ze er voordeel kunnen uithalen. De Russische luchtmacht zou, in coördinatie met artillerie van het Syrische leger, een zware luchtaanval ten NO van de Latakia provincie uitgevoerd hebben, m.n. op een terroristennest van HTS en de Oeigoeren in Kabani (Kbanah). Naar verluidt zou men in aanloop van een poging om Kabani te bevrijden de terroristen zo veel mogelijk willen verzwakken. Eerst wil men de strategische heuvels rondom de stad heroveren. (…)

Intussen blijft de geruchtenmolen over de opzettelijke aanvallen door Syrische en Russische sadisten op hospitalen en scholen in Idlib draaien. Alle registers worden open getrokken: de westerse media en de VN uitten hun afschuw. Op sociale media wordt ermee de draak gestoken. Als er quasi elke dag een ziekenhuis of school geraakt wordt, dan staan er meer ziekenhuizen en scholen dan huizen en zou de kaart van Idlib er zo moeten uitzien:

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

In Syrië zijn verschillende hulporganisaties actief zoals bv. de VN, het UNHCR, het internationale Rode Kruis, Chrétiens d’Orient, Aramaic Reliefs e.a.. Waarom zijn zij nooit het doelwit van Assads moordlust? Waarom moesten zij niet bij de vlucht geholpen, resp. “gered” worden, maar wel de Witte Helmen? Denkt niemand bij de media eens hierover na? Terwijl alle andere hulporganisaties hun werk voortzetten, moet er slechts één “gered” worden… Hoe zou dat nu komen? Schrik dat er iets aan het licht komt dat het daglicht niet mag zien? Dat hun ware c.v. bekend wordt?

Maar over de raketten en mortieren die nog steeds vanuit Idlib naar de burgerbevolking in regeringsgebied afgevuurd worden: geen woord. Die slachtoffers zijn van geen tel. Zoals de dode kinderen , de gekwetsten, de beschadigde huizen en auto’s gisteren in de stadswijk Al-Zibdyiah van Aleppo. (…)

Terwijl het Westen zich fier op de borst klopt wegens het opleggen van sancties, verspreidt het Russische Centrum voor Verzoening hulppakketten op drie plaatsen in de provincies Latakia, Aleppo en Deir Ezzor. Volgens het Russische defensieministerie komen hun hulpacties nu op een totaal van 2164, goed voor zo’n 3500 ton.

Twitter blokkeerde het officiële Russische ambassade profiel in Syrië omdat het een bericht geplaatst had die de poco berichtgeving over een zgz. aanval op een souk weerlegde en de “belangeloze inzet” der Witte Helmen aan de kaak stelde. De souk zou helemaal niet beschadigd, het doelwit, de mensen niet gedood of gekwetst. Pure fantasie, een Hollywoodscenario zoals de talrijke “reddingen” van de Witte Helmen. Dit is dus de video die u en vooral de “bevriende” westerse politici op het verkeerde been moest zetten, zoals bij de geënsceneerde gifgasaanvallen en daaronder vindt de rechtzetting door Rusland, die vervolgens door Twitter verwijderd werd. Volg bruggetjes voor beeldmateriaal:

Russian Embassy, Syria‏ @RusEmbSyria

📺

#SYRIA | #RUS Defense Ministry proves that claims of airstrike on Ma’aratal-Nu’man market are false, the market is intact and operating as usual. Respectful Int’l organizations got cheated by terrorists http://bit.ly/2YnVOMI  | http://bit.ly/2yimZOv  | #Idlib #معرة_النعمان

Op 26 juli stuurde Rusland drones met camera’s over de regio om “de vernietiging” van de souk in Maarat al-Numan in beeld te brengen. Geen spoor van vernieling. Twitter profiel intussen hersteld. Met Rusland haalt men best niet zulke grapjes uit. Meer info hier.:

Russian Embassy, Syria‏ @RusEmbSyria

Greetings from sunny #Damascus! We’re back, intact and functioning normally! Thank you, friends, for your support! You did a great job to bring us back! Stay with us and encourage your friends to join, as further on in such surcumstances we’ll need much stronger backup | #Syria

11:18 – 31 jul. 2019

Terwijl we het toch over “fake news” hebben. Vrijdag werd bij Canvas een Britse documentaire van Channel 4 getoond als begeleiding van een klacht door de VN over de “internationale onverschilligheid” voor het zgz. “lukraak bombarderen van ziekenhuizen en scholen” in Idlib.  Dezelfde retoriek als bij de bevrijding van terroristenenclaves in regeringsgebied. Slachtofferrol uitmelken.   Mogelijke westerse tussenkomst uitlokken en aanwakkeren. En dan kwam nogmaals het wierookvat voor de Witte Helmen boven: citaat Terzake journalist: “een soort civiele bescherming, allemaal vrijwilligers, levensgevaarlijk werk, zelf vaak het doelwit”.   Hierbij wordt naar verluidt “aangetoond dat burgers en civiele bescherming gericht aangevallen worden”.    Achterliggende bedoeling: aantonen dat het Syrische (en Russische) leger oorlogsmisdaden plegen.  Het woord “oorlogsmisdaden” werd herhaaldelijk in de hersenen van de kijker geprent.  De bewuste documentaire heeft professionele beeldkwaliteit, opgenomen door 6 camera’s op de (Witte) helmen, geen stofje op de lenzen of op de moto. Nieuwe kleding net uit de rekken. Regisseur: waarschijnlijk ene Abdul Kareem, ook gekend als al-Nusra’s journalist, een tot islam bekeerde Amerikaan, die daar in de buurt aan het draaien was over een “nakend offensief” van de terroristen. Plaats van het gebeuren: één huis tussen de boomgaarden op het platteland. En daar zou de Syrische luchtmacht op vinkenslag gelegen hebben om na het alleenstaande huis een eenzame ziekenwagen herhaaldelijk aan te vallen.

De begeleidende stem van de journalist: “Zelden werd er bewijs van dit gehalte getoond: 6 camera’s, gefilmd door de WH zelf (alsof dat een toegevoegde waarde betekent… ze filmen altijd alles zelf!)  En: “ook al waren we er niet zelf bij, wij hebben alle beelden van de 6 camera’s zeer goed bekeken, we zijn er zeker van: de beelden zijn écht.” (… daar twijfelen wij ook niet aan.  Hollywood films worden ook écht gedraaid, wat niet wil zeggen dat er enig waarheidsgehalte in zit) En wordt quasi lyrisch als hij na de dood van de WH-ambulancier afsluit: “for a team dedicated for saving  lives the loss of one of their own is especially painful…”  Afsluitend: “Als Assad hen tot doelwit neemt, dan is dat niet alleen tragisch maar bovendien een oorlogsmisdaad”.

En dat is dan de volgende stap nadat de geloofwaardigheid van de gifgasaanvallen ernstig in het gedrang gekomen is: “oorlogsmisdaden”. Daar kan men alle kanten mee uit.

Met een getuigenverslag zoals dit wordt geen rekening gehouden:

Over de Witte Helmen zullen we later nog meer berichten.

De stammen kwamen bijeen tijdens het Tayyi Clans Forum. Zij wijzen elke betrokkenheid, invloed en bemoeienissen op het Syrische grondgebied af, m.n. de Turkse en Amerikaanse. Syrië is het thuisland voor iedereen ongeacht zijn achtergrond. Afsluitende conclusie: “De grenzen van de Syrische Arabische Republiek worden beschermd door internationale wettelijke resoluties en wij zullen niet toestaan deze te wijzigen of alternatieve grenzen te tekenen om zgn. “veilige zones” of dergelijke te creëren; het Syrische volk heeft het recht over zijn eigen toekomst te beslissen.”

Het is te hopen dat die conclusie doorgetrokken wordt in Astana. Vandaag begint daar nieuwe ronde van de Astana-besprekingen over Syrië met Assad aan het hoofd van de Syrische delegatie, met de Russische speciale afgevaardigde Alexander Lavrentiev en de sr. assistent van de Iraanse buitenminister, Ali Asghar Khaji. Tevens op het appel een afgevaardigde van de VN, van Libanon, Irak en Jordanië. (…)

De VSA willen ons mee in bad…

Afbeeldingsresultaat voor havik bad

… of meer specifiek in de Straat van Hormuz. Gezellig samen met de VSA, Frankrijk en het V.K. patrouilleren aan de Iraanse kust. Ook Duitsland mocht een uitnodiging ontvangen. Eerst vroegen ze grondtroepen ter vervanging van de VSA militairen die naar Irak verhuizen; die werden zowel door het land b als door Duitsland geweigerd. En nu kan de marine deel uitmaken van een economische missie. (…)

Blijft de hamvraag: kan onze marine zich opsplitsen? We gaan er vanuit dat er ook zal gepatrouilleerd worden in de Straat van Gibraltar. Kunnen ze daar tegelijkertijd de bootjes met toekomstige drenkelingen gaan redden.

Meer duiding vindt u hieronder:

We reizen om te leren… Waaraan dankt de Straat van Hormuz zijn naam? Aan het eiland Hormuz. Naar verluidt rijk aan zout, mineralen, ertsen en… kunstenaars, een halfuurtje varen van Bandar Abbas op het Iraanse vasteland. Voor ons vakantiegevoel een beetje te desolaat maanlandschap; in elk geval een merkwaardig stukje aarde.

Een tanende grootmacht kan héél gevaarlijk zijn

“De overmacht van de VS neemt af. In de context van de jaren 1970 zou een oorlog tegen Iran al begonnen zijn een paar dagen na Trumps eedaflegging, mét eensgezinde instemming van alle bondgenoten en alle grote media.”

De redenen waarom de VS afstevenen op een oorlog met Iran zijn geopolitiek en historisch en hebben niets te maken met de retorische argumenten die er nu voor worden ingezet. Het draait om steeds hetzelfde: behoud van totale controle over het Midden-Oosten, waar Iran ongehoorzame spelbreker is.

Noam Chomsky zei jaren geleden over het buitenlands beleid van de VS: “Het kleinste kind met functionerende hersencellen doorziet dat de officiële redenen die de VS aanhalen voor hun buitenlands beleid klinkklare onzin zijn. Gewone Amerikanen maken zich al evenmin illusies over de nobele motieven die door hun regeringen worden aangehaald. Alleen mensen met een hoge opleiding en journalisten zijn voldoende geïndoctrineerd om echt te geloven in dat geleuter over mensenrechten, democratie, vrede en de uitzonderlijke missie van de VS.”

Lees meer…

De andere “waarheid” over Venezuela

Een coup, die veelbelovend begon, schijnt een stille dood te sterven…

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Lees ook in dit verband: VN-rapport Venezuela is geen neutraal document

Een terugblik over buitenlandse inmenging en de Monroe doctrine:

Niets nieuws bij de VN-Veiligheidsraad. de VSA willen de afgevaardigde van Venezuela niet aanvaarden. De VSA hebben immers zelf een president voor Venezuela benoemd. Het moet eentje van de gewenste “Regime change” Guaidó-kant zijn…

Guaidó’s  zelfproclamatie is de meest belachelijke en gevaarlijke staatsgreep van de afgelopen jaren. Met de schaamteloze steun van Washington is de Venezolaanse rechterzijde van plan om een complete vreemdeling aan het roer van de staat te plaatsen. Lees meer bij Grenzeloos

Hoe groot is het “Great America”-rijk eigenlijk?

Hoe ver reikt het VSA-Rijk?

Hoe verwierven de VSA naties en honderden eilanden, hoe werden grenzen getrokken of hertekend. De VSA zouden naar verluidt meer volkeren leiden buiten de VSA dan binnen de VSA-grenzen, zonder dat ze deze officieel kolonies noemen. De VSA hebben hun invloed buiten de eigen officiële grenzen uitgebreid zonder dat ze hun geografische grenzen verlegd hebben: met honderden militaire bases en kleine enclaves verspreid over heel de wereld willen ze de mondiale koers volgens hun eigen gps bepalen. (in beeld op 26’51”)

Een voorbeeld van VSA territorium, dat we geen “kolonie” mogen noemen:Guam

Militaire superioriteit van het land b

Dit stukje belgische militaire marcheersuperioriteit staat op Youtube in de “humor”-afdeling en wordt internationaal op applaus onthaald.

Zoals: “Waarom duurde het twee en een halve week eer de Duitsers het land b konden overwinnen?” Antwoord: “Ze hadden daar een superwapen. De Duitsers bestierven het van de slappe lach.”
Of: “Het énige land ter wereld met een gehandicaptenleger.” En ter verdediging: “Toon wat respect voor de psychisch lijdenden.”

De Chinezen hielden het bij het spreekwoord: “Hang je vuile was niet buiten”.