Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Vector of Dove and flag of Syria vector - ID:69767231 - Royalty ...

Goede Vrienden,

Er is reden om argwaan te koesteren omtrent de maatregelen die de grote westerse mogendheden nemen in verband met de corona. Sommige maatregelen zouden ons wel eens zieker kunnen maken dan het virus zelf. Uiteindelijk openbaart deze crisis een dieper liggende kwaal.

“We zagen hoe de EU geen vinger verroert en de NAVO geen middelen ter beschikking stelt aan zijn partners die door de pandemie worden getroffen. We zagen hoe Rusland massaal Italië ter hulp komt… en nu ook de VS, terwijl het zelf getroffen wordt door sancties en een embargo vanwege de “Deep State” van dit land zonder ziel, zonder moraal, zonder waarden…” (…)

Voor de VS is de corona een gelegenheid om Syrië, Iran, Venezuela nog meer te boycotten. De hoogste gezagsinstantie op dit gebied doet het niet beter. De bekende Amerikaanse schrijver en journalist F. William Engdahl licht een tipje van de sluier op van de corruptie in de Wereld Gezondheidsorganisatie. Zij kondigde voorheen een pandemie af, die in feite de meest onschuldige griep was, maar waarvoor de experten-raadgevers wel enorme bedragen vergoeding kregen vanwege de farmaceutische geldschieters (o.a. Bill en Melinda Gates Foundation), die er zelf miljarden dollars mee verdienden .(…)

De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres doet een oproep tot een algemene staakt-het-vuren naar aanleiding van deze pandemie.

Prima. Voor Syrië wil dat dus zeggen dat het leger moet ophouden zijn volk te bevrijden en te beschermen. Deze oproep geldt natuurlijk niet voor de terroristen. En er is geen enkele officiële oproep om in deze moeilijke tijd de wurgende economische sancties op te heffen of onmiddellijk te stoppen met het bezetten, vernietigen en stelen van de noodzakelijke bodemrijkdommen van een soeverein land. Heb je ooit horen herinneren aan de fundamentele rechten van soevereiniteit of territoriale integriteit? Ondertussen geven China en Rusland het westen sprekende lessen in menselijkheid. Terwijl het westen zijn superrijke elite, zijn banken, zijn multinationals, zijn leger, zijn oorlogen, zijn boycot van andere landen nog opvoert, zorgt Rusland, ondanks inflatie, voor zijn volk met tientallen maatregelen: extra betaald verlof, extra geld voor gezinnen, voor kleine  bedrijven, voor mensen in moeilijkheden, uitstel van belastingen voor de gewone mensen, extra belastingen voor het groot kapitaal… (…)

De Franse prof. Didier Raoult, een van de meest eerbiedwaardige specialisten  op dit  gebied, biedt een eenvoudig en effectief geneesmiddel aan. Wat is de officiële reactie? Boycot en laster. Ziehier zijn antwoord, waarin hij aantoont dat China op gebied van epidemiebestrijding het westen tien jaar voor is. (…) en (…)

Deze epidemie openbaart echter een nog diepere kwaal van de “westerse beschaving”: een voortzetting van de oerzonde. Adam werd uitgenodigd in afhankelijkheid van God volop te eten van de boom van het leven en te genieten van de  gemeenschap met God. Adam wilde geen afhankelijkheid van God maar zelf god zijn, met de gekende tragische gevolgen. De moderne westerse ‘vrijmetselaar’ wil zelf god zijn, onafhankelijk van de wetten van de natuur, van de tien geboden, van goed en kwaad (en België voorop?).  Hij waande zich heer en meester over leven en dood, over hemel en aarde, over heel de schepping. En op een paar weken tijd zijn alle wereldheersers over heel de aardbol nu verslagen door een minuscuul virusje. Is het niet beter terug te keren naar de gemeenschap met God om in afhankelijkheid van Hem te genieten van zijn schepping met leven en liefde in overvloed?

*******

We geven een beeld van onze vieringen van de Goede Week en Pasen in “quarantaine”. Van de overvloed aan info onder “en dit nog” hebben we uiteindelijk de meeste anderstalige info geschrapt.

P.S. Deze week kregen we meer elektriciteit en veel meer regen, wat heel goed is. Helaas hadden we uitzonderlijk veel onderbrekingen van internet, 2 dagen achter elkaar en daarna nog een dag en tussendoor herhaaldelijk langere onderbrekingen. Zodoende heb ik mijn mails niet behoorlijk kunnen lezen of beantwoorden, waarvoor mijn excuses. Moeten we misschien toch terug het visnet van de apostelen benutten in plaats van het internet?

P. Daniel

Vrijdag  17 april 2020

Goede Week, Paasviering en Paasweek

Zaterdag voor de Goede Week is in de byzantijnse liturgie helemaal gewijd aan de  opwekking van Lazarus met lange gebeden, die al iets hebben van de Paasviering. Dit werd zeker in de 4e eeuw zo al gevierd in Jeruzalem. De liturgie wil nu de laatste gebeurtenissen uit Jezus’ leven op aarde op de voet volgen en intens vieren. Palmzondag is de feestelijke viering van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Wij juichten Hem toe met olijventakken en na de Eucharistieviering hielden we op de binnenkoer nog een extra processie.

Jozef (zoon van Jakob) - Wikiwand

De volgende maandag is vooral gewijd aan de aartsvader Jozef, die verkocht werd aan Egyptenaren,  als voorafbeelding van Jezus. Bij het begin van de lange Lauden wordt het “tropaire” van de Bruidegom driemaal heel plechtig gezongen. Dinsdag staat de waakzaamheid van de vijf wijze maagden, die hun Bruidegom verwachten centraal.

Verzameling in beeld - Jezus gezalfd te Bethanië (Joh. 12:1-11)

Op woensdag wordt het voorbeeld voorgehouden van Madeleine die met kostbare olie de voeten van Jezus zalft, als schril contrast met Judas die voor de prijs van een slaaf Jezus verraadt. Witte Donderdag is de aanvang van de Heilige Driedaagse, waarbij we de zeer uitgebreide byzantijnse liturgie zo goed mogelijk trachten samen te vieren met de Latijnse Eucharistie. Na de plechtige Eucharistie ’s namiddag was er slechts een korte tijd aanbidding omdat daarna de “lauden” van vrijdag met 12 Evangelielezingen, het hele passieverhaal van de vier Evangelies, gebeden worden. We zien deze drie uur als vanzelf voorbij gaan,  tot na middernacht.

Lees verder

Ottomaanse expansiedrang

De situatie aan de Grieks-Turkse grens is uit beeld verdwenen. Dat het conflict even minder zichtbaar aan de oppervlakte verschijnt, betekent niet dat Turkije de droom van het Ottomaanse Rijk opgegeven heeft en niet zal proberen deze door te drukken. (zie ook onze reeks ‘Aan het Griekse front’)

Nadat de invasie door illegalen via de landgrens in Thracië mislukte, vindt Turkije steeds weer manieren om Griekenland onder druk te zetten. Turkije eist dat de Griekenland 16 van de Egeïsche eilanden demilitariseert. M.a.w. zich als een konijn voor een lichtbak laat vangen.

In een interview met Sözcüverklaarde de Turkse defensieminister Hulusi Akar: “Wij zijn voorstander van de internationale wetgeving, goed nabuurschap en het oplossen van problemen door dialoog met Griekenland. We willen onze verstandhouding verbeteren.”

Alsof iemand daaraan geloof hecht! Goed nabuurschap… Wat met de bezetting van Noord-Cyprus? Wat met de invasie van Idlib in Noord-Syrië? Wat met de poging tot invasie van Griekenland door illegalen over de grens te drijven? Wat met de herhaalde chantage van de EU?

Turkije doet alsof hun neus bloedt en schuift de schuld op de buurlanden: de Koerden in Syrië en Irak, de Syrische regering, de EU, de Griekse regering… en het Grieks-Cypriotische eilandgedeelte, waarover blijkbaar in alle talen bij de EU een zwijgplicht gehandhaafd wordt. “Griekenlands houding t.o.v. het probleem maakt het moeilijk om problemen gemeenschappelijk op te lossen,” stelt de Turkse defensieminister en verwees naar het Verdrag van Lausanne dat volgens hem aantoont dat Griekenland de 16 eilanden moet demilitariseren.

Hoewel het Verdrag van Lausanne niet stipuleert dat Griekenland de eilanden moet demilitariseren, ziet Turkije het Verdrag als “afgelopen”, m.a.w. het Verdrag is volgens de Turken van nul en generlei waarde meer daar de vervaldatum bereikt werd. Waarmee Turkije zich gerechtvaardigd voelt de grenzen te verleggen naar deze van het voormalige Ottomaanse Rijk. Liefst daar waar er bodemschatten (lees: olie of gas) te halen zijn. Zoals in Irak, zoals in Syrië, zoals in de territoriale wateren van Cyprus én … Libië. Waarmee de Turkse bemoeienissen in dat land verklaard worden. (…) Lees meer:

Twee video’s over de stand van zaken: de eerste het Turkse standpunt, de tweede het Griekse (EU)

Turkije ronselde – gedwongen of vrijwillig – in Idlib bij de FSA terroristen-huurlingen troepen om in Libië de Turkse belangen te gaan ‘verdedigen’. Met de belofte van een hoger loon en/of andere aanlokkelijkheden – of gewoon door misleiding – vertrokken de Turkse beschermelingen als ongewild kanonnenvoer naar de Libische kust. Voor de coronacrisis uitbrak moest men in Italië al vaststellen dat een aantal van hen hun biezen gepakt hadden naar veiliger oorden. Als ze in handen van Haftars troepen vallen zullen ze hun Turks salaris niet meer kunnen uitgeven.

De eis van demilitarisering der Griekse eilanden is slechts de voorzet van een Ottomaanse uitbreidingswens. Erdoğan maakt daar zelfs geen geheim van: op 2 september 2019 werd hij, tijdens een officiële ceremonie bij het Nationale Ministerie van Defensie in Istanbul, gefotografeerd voor landkaart die de helft van de Egeïsche Zee en talrijke Griekse eilanden toont als Turks grondgebied. (…)

Turkish DM demands Greece demilitarise 16 Aegean islands after failing to asymmetrically invade Thrace 3

Goed nabuurschap? We willen niet weten hoe slecht nabuurschap er uitziet. Syrië kan erover meespreken. Eerst faciliteert Turkije de ISIS-terroristen, vervolgens de “gematigde rebellen”, bezet een brede landstrook, verdrijft de Syrische Koerden, was zelfs van plan op te rukken tot Deir-Ezzor (… niet toevallig waar de belangrijkse olievelden zijn, maar dat was volgens Uncle Sam ietsiepietsie te overmoedig, vermits de VSA zichzelf tot beschermheren van de olie uitgeroepen hebben) en doet er alles aan opdat Syrië een gedeelte van de provincie Idlib afstaat aan Turkije.

In november 2019 had een Turkse delegatie een ontmoeting van de Moslimbroederschap-regering van Libië, waarbij een nieuwe kaart gecreëerd werd die de Griekse territoriale wateren voor en door hen opgesplitst werden. Op deze gedokterde kaart, die internationaal verworpen werd, was het Griekse eiland Kastellorizo in de golven de van Egeïsche Zee verdwenen.

Turkish DM demands Greece demilitarise 16 Aegean islands after failing to asymmetrically invade Thrace 4

Hulusi Akar maakt van zijn hart geen moordkuil: “Terwijl onze (Griekse) buur internationale wetgeving aanhaalt en ons beschuldigt van pesterijen, resp. chantage, zonder enige vorm van realiteit, is zelfs het Verdrag van Lausanne een inbreukmisdrijf. Bv.: ondanks het Verdrag van Lausanne (1923) en het Verdrag van Parijs (1947) hebben zij de eilanden bewapend.”

Het mag niet verbazen dat Griekenland de eilanden gemilitariseerd heeft gezien het feit hoe open en bloot Erdoğan toont dat hij de Griekse eilanden wil bezetten. En dan hoopt hij de internationale opinie te kunnen beïnvloeden door Griekenland aan de schandpaal te nagelen. Zolang de eilanden beschermd worden is een invasie moeilijk te verkopen, zoals in Syrië om zgn. de Turkse grens te beschermen. Daarom probeert Turkije internationale wetten, het Verdrag van Lausanne te misbruiken, door het als vervallen te beschouwen en zoals in het verleden de Ottomaanse voeten eraan te vegen… Mogen we het pogrom van 1955 – de Turkse Kristallnacht – op de Griekse gemeenschap van Constantinopel in herinnering brengen waarbij deze gemeenschap van 110.000 naar 3000 à 4000 vandaag gereduceerd werd?

Zijn dit de VSA waar we vroeger naar opkeken?

UNITED SANCTIONS OF AMERICA ...

Een pandemie verandert niets aan de egotrippende VSA. Terwijl tientallen door de VSA-overheid gecharterde vluchten heen en weer vliegen om medisch materiaal uit China naar de VSA te brengen, blijven de sancties tegen andere getroffen landen van kracht.

China doet zijn best, schuift alle economische en politieke problemen op de achtergrond, al zal er ook een gezonde dosis eigenbelang meespelen. Je zou dan toch kunnen veronderstellen dat – gezien de humanitaire crisis – er enige tegemoetkoming vanuit Washington zou getoond worden. Tenslotte mocht China ook delen in de sanctiezegen van de VSA. Zogezegd omwille van mensenrechtenschendingen. Zou het tonen van een beetje solidariteit en dankbaarheid door het opheffen van de sancties dan niet aangewezen zijn? Om nog te zwijgen over “nederigheid”…

En niet alleen ten opzichte van China. Ca. 30 landen en gebieden staan op de VSA sanctieslijst – vooral geïnspireerd door zgn. schendingen van mensenrechten. Sommige landen zitten al tientallen jaren onder de sanctiesvloek: Cuba, Noord-Korea en Iran. Anderen mochten hen de laatste jaren pas vervoegen, zoals Rusland, Jemen, Venezuela, Syrië.

Is het niet nu – tijdens deze mondiale pandemie, die miljoenen levens bedreigt – het meest passende moment om echte solidariteit en mededogen voor anderen te tonen? Sancties uitvaardigen op andere landen is niet alleen anachronistisch, maar bovendien barbaars. In elk geval zijn de VSA sancties, unilateraal opgelegd zonder mandaat van de VN-Veiligheidsraad, ontegensprekelijk illegaal. Ter herinnering: zelfs vooraleer de coronacrisis uitbrak, was het VSA embargo om de handel en economie van andere landen onderuit te halen, verwerpelijk. Dergelijke maatregelen benadelen en straffen de burgerbevolking en zijn in strijd met de de internationale wetgeving van het VN-Charter.

Maar nu, terwijl landen moeten vechten om het leven van hun volk, zijn de VSA sancties niet minder dan een gruwel. Iran is daarvan het meest aangrijpende voorbeeld. Het staat mee op kop met de hoogste besmettingscijfers ter wereld met duizenden doden in enkele weken tijd. En toch blijft Trumps regering de sancties handhaven; erger: ze werden zelfs nog sinds het begin van de epidemie uitgebreid. De doden in Iran worden door de VSA politiek vermenigvuldigd. Trumps initiële aanbod Iran te willen helpen werd door niemand ernstig genomen. Hoe had hij dat kunnen doen, terwijl hij zelf noodgedwongen hulp moest aanvaarden van Rusland en China en medisch materiaal van Canada en Duitsland in beslag liet nemen?

Trumps regering is wel bijzonder cynisch als deze stelt dat humanitaire hulp niet in het gedrang komt door de VSA sancties. Een gratuite verklaring die alle menselijkheid ontbreekt. De zware sancties leggen “maximum druk” zodat Iran praktisch uitgesloten werd van internationale financiële transacties, medicijnen inbegrepen. En wie zal het in zijn hoofd halen tegen Trumps haren in te strijken en zo zijn eigen economie in gevaar brengen? Zelfs “bevriende” landen zoals Duitsland hebben het mogen ondervinden – we verwijzen slechts even naar de boycot van Nordstream 2 in de hoop meer – en duurder – Amerikaans fracking gas naar Europa te kunnen verkopen.

De VSA regering heeft bij het volharden in de boosheid – in het egoïsme, in de geld- en machtzucht – bloed aan haar handen. Het had deze al door illegale sancties uit te vaardigen en andere landen te chanteren de opgelegde marsrichting te volgen. De VSA handelen noch “great”, noch “wonderful”, noch “democratic”. Ze zijn niet “blessed by God”. Ze zijn klein, miezerig, dictatoriaal en sadistisch. Het sterke pestjongetje op school waaraan je je snoepjes moest afgeven, dat je moest laten afschrijven, zo niet…

Tijdens de G20-top – een videoconferentie – deed de Russische president Poetin een oproep aan de wereld om de sancties tijdens deze moeilijke tijden op te heffen. Hij stelde dat het absoluut nodig was dat alle landen toegang zouden hebben tot medicijnen en medisch materiaal zonder financiële belemmeringen of gevolgen: “Het is een kwestie van leven of dood.”

Poetins dringende verzoek werd gesteund door de VN secretaris-generaal Antonio Guterres en andere wereldleiders zoals de Chinese president Xi Jinping.

In het uiteindelijke afsluitende G20-verslag ontbrak een unanieme vermelding van de sancties. Zijn we nu vooringenomen als we ervan uitgaan dat de VSA, de grootste sanctiesauteur ter wereld, achter de schermen hun invloed hebben gebruikt om de sancties buiten beeld te houden? De VSA sancties, de geliefde financiële dwangmaatregelen – minder vriendelijk zou je ze ook financieel terrorisme kunnen noemen – buitenlandse politieke strategie op basis van “America First”, gaan hand in hand met militaire intimidatie van landen, resp. regeringen, die weigeren de vazalleneed af te leggen.

In de plaats kwam er als resultaat van de G20-vergadering een gewauweld voornemen dat op alle potjes past: “Globale actie, solidariteit en internationale samenwerking zijn meer dan ooit nodig om deze pandemie meester te blijven. Wij hebben er alle vertrouwen in dat – als we goed met elkaar samen werken, zullen we dit te boven komen. We zullen menselijk leven beschermen, ‘s werelds economische stabiliteit herstellen en solide fundamenten voor een sterke, duurzame, uitgebalanceerde en inclusieve groei leggen.”

Hoe wordt “globale solidariteit” en “beter met elkaar samenwerken om menselijk leven te beschermen” vertaald in practische herstellende maatregelen als Washington een veto over de levering van levensbeschermende zaken aan sommige van de armste en zwakste naties blijft handhaven?

Als er enig mededogen en moraal in Washington zou zijn, dan zou het onmiddellijk alle sancties tegen andere naties in erkenning van een gemeenschappelijke menselijkheid intrekken. Maar zelfs nu, in deze crisistijd waar de dood heel dichtbij gekomen is, blijft Washington even hard en onvermurwbaar. Het baseert zich op een zelfgenoegzaamheid die, vermengd met een hoge mate van arrogantie en hypocrisie, angstverwekkend is.

De Übermenschenmentaliteit van de heersende elite der VSA is even dodelijk als het coronavirus.

Zwijgen is instemmen

Quo vadis, Syria?

Corona: Syrië bleef – zoals verwacht – niet gespaard. Intussen zouden 19 besmettingen vastgesteld zijn, 2 overlijdens en 2 genezingen (5.4.20). Een bewustmakingsactie zoals bij ons: red jezelf en anderen: “blijf in uw kot”, handen wassen, politie- en legercontroles, korte filmpjes op televisie, sociale media e.d…. (…)

Verlaten straten en pleinen in Damascus:

Onze “specialisten” vinden dit maar niks: straten en auto’s ontsmetten.

Aleppo is voorbereid:

Vrijwilligers gaan van huis tot huis, vragen of ze eten nodig hebben en leveren brood:

Ook de melkboer komt aan huis… wie herinnert zich dit nog bij ons?

De sancties blijven onverminderd van kracht. Tijdens de VN-Veiligheidsraad van 30 maart bevestigde de Duitse afgevaardigde Jürgen Schulz dat de Bundesrepublik het niet in overweging zou nemen. Dit ondanks de oproep van 8 landen: China, Cuba, DPRK, Nicaragua, Iran, Rusland, Syrië en Venezuela. De gevolgen voor de aanvoer en productie van medicamenten, voor veiligheidsmaatregelen (maskers, kleding e.d.), voor beademingstoestellen zijn zwaar, zeer zwaar. En zo drijft het Westen Syrië verder en dieper in de armen van Rusland, China, Iran, Cuba. En de EU blijft maar benadrukken dat de sancties niet van toepassing zijn op de aanvoer van voeding en medische artikelen. Tja. Theorie en realiteit liggen ver uit elkaar. Niemand wil zijn vingers (… en handelsmogelijkheden) verbranden aan “besmette” landen op de zwarte lijst van ongeoorloofde contacten.

Syrië probeert wel degelijk zelf met oplossingen te komen. Zo wordt er aan een eigen beademingstoestel gewerkt in samenwerking met de industrie. En de productie van hydroxychloroquine wordt opgedreven.

Image

In de provincie Homs werden gedurende het eerste kwartaal van dit jaar aan drie nieuwe bedrijven licenties uitgereikt voor de productie van desinfecterende middelen en medicinale alcohol. Hiermee komt het aantal bedrijven die deze producten aanmaken op 14. In dezelfde provincie zijn er zeven andere bedrijven die bleekwater produceren en een ander dat 3000 medicinale maskers per dag maakt. (…)

Dat Syrië nog aan andere plagen het hoofd moet bieden, is u allicht bekend. Zo zijn er deze terugkerende zekerheden… de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De oproep van Guterres voor een wereldwijde wapenstilstand zat waarschijnlijk ergens vast in quarantaine. En – toevallig – vallen de HTS-terroristen dan ook nog het Syrische leger aan. Een dergelijk scenario viel in het verleden herhaaldelijk op. Bovendien maken ISIS-cellen van de coronacrisis gebruik om de bevolking te terroriseren en te beroven. Of erger: ontvoeringen horen tot hun gebruikelijke dagtaken om geld in het laatje te brengen. Ontvoeringen, die ondanks betaling, toch altijd eindigen op een executie. Zoals nu weer blijkt in Deir Ezzor, waar acht burgers ontvoerd en vermoord werden. (…)

Erdogans belofte – de verwijdering van alle terroristen ten zuiden van de M4 – blijkt even luchtig als de rook van een waterpijp. Integendeel. Niets is er veranderd. Het Turkse leger stuurt versterkingen naar Idlib. Niet om HTS (al-Qaeda) te verdrijven, maar wel om het Syrische leger aan te vallen, dat dan gedwongen wordt zich te verdedigen. (…) En de zwarte piet doorgeschoven krijgt. De terroristen doen verder hun ding: de bevolking chanteren, onderdrukken, filteren en uitschakelen. De Ottomanen laten groot bouwmateriaal aanrukken om Turkse posten te bouwen – of moeten we van een Turks fort spreken – ten noorden van de M4. Het ziet er niet naar uit dat Erdogan afstand gedaan heeft van zijn expansiedromen. In gedachten heeft hij Idlib tot aan de M4 al bij het Ottomaanse Rijk ingelijfd. De vraag is niet of de toestand zal escaleren, de vraag is wanneer. En wie er dan bij betrokken geraakt. De VSA, die doen verder hun ding, “bescherming van de olie”. Ergens loopt het spaak in de Amerikaanse defensieboekhouding. Tijdens hun humanitaire bezigheden in Syrië zijn ze militair materiaal (… vlaggetjes, brandblussers, bloemenkransen en aureolen…) kwijtgeraakt voor een waarde van om en nabij 4.1 miljoen dollar. Zou naar verluidt aan slechte internetverbindingen liggen. (…) Mogen we een tip geven? Ga eens kijken bij de “gematigde rebellen” in Idlib… Audit of United States Military Equipment Retrograded from Syria (DODIG-2020-075)

Een overzicht van dit gevaarlijk strategospel met buitenlandse strijdkrachten op Syrisch grondgebied:

Alle middelen zijn geoorloofd. Zoals in het bezette Noord-Syrië, waar Erdogans huurlingenleger niet alleen de watervoorziening van de lokale bevolking van Hasakah uitschakelt maar ook de elektriciteitsverdeling. Is er nu niemand die dit aanklaagt? Iemand? Mensenrechtenactivisten? Trumps heeft weer een afleidingsmanoevre gevonden: Iran zou Amerikaanse troepen in Irak willen aanvallen en dàt moet en zal hij verhinderen. Mèt patriotraketten. Zonder toestemming van het Iraakse parlement.

Met veel moeite konden de Koerden de uitbraak van ISIS-terroristen verhinderen. Als u het ons vraagt: er zijn gemakkelijke oplossingen voor dit probleem. En die hoeven niet veel te kosten. Maar we worden niet gevraagd en we mogen het ook niet schrijven. En neen, het is geen injectie tegen hondsdolheid. “Zachte heelmeesters…”

En ook in regeringsgebied loert het gevaar nog steeds om de hoek, of beter ergens onder de grond. Wat een vrolijk dagje uit was met het doel de spijskaart aan te vullen en/of meer zaad in het bakje te krijgen door naar truffels te zoeken, eindigde met een explosie. De helft van het gezin dood.

Afsluitend: deze hymne die nu tijdens de week voorafgaand aan Pasen gezongen wordt:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

We hebben nog geen duidelijk overzicht van wat de mensenfamilie nu eigenlijk doormaakt. Af en toe krijgen we wel goede puzzelstukjes, die een beeld geven van een bepaald gebied. Ziehier drie straffe analyses die elkaar aanvullen:

1) sluw bedacht wereldbedrog,
2) hysterie van een kunstmatige pandemie,
3) Poetin en Trump geven de Nieuwe Wereldorde de doodsteek*

Na enig nieuws uit onze gemeenschap geven we persoonlijke beschouwingen over “hoe we ziekten overwinnen en weer gezond worden”.

En omdat het vandaag dertig jaar geleden is dat in België de abortuswet werd ingevoerd, stellen we vervolgens de vraag of ze de levenskwaliteit heeft verbeterd en of we er gelukkiger door geworden zijn.  Tenslotte krijg je weer een ruime keuze aan info en video’s, die me werden toegestuurd.

Volgende keer, op Goede Vrijdag, stuur ik geen bericht. Zoals ieder jaar wil ik deze Goede Week al mijn aandacht schenken aan gebed en liturgie, samen met de gemeenschap.  Het zal ook voor ons een bijzondere tijd zijn, omdat we afgesloten blijven. Niettemin zullen we  in gebed,  geloof en dankbaarheid intens verbonden blijven met jullie. Moge de crisis waarin onze wereld zich nu bevindt voor gans de mensheid en ieder afzonderlijk een gelegenheid zijn om terug te keren naar het plan van liefde van God, Vader en Schepper, door Jezus Christus, die geleden heeft en de Kruisdood voor ons gestorven is, met de kracht van de hl. Geest. Mogen allen doorheen lijden  en sterven uiteindelijk delen in de onpeilbare Vreugde van de Verrijzenis.

Aan allen van harte een Zalig Paasfeest

P. Daniel

Vrijdag 3 april 2020
*(Vervolg van de inleiding)


Een ongelooflijk sluw bedacht wereldwijd bedrog, een kunstmatige crisis, een collectieve hysterie om het volk zijn elementaire vrijheid én zijn middelen van bestaan te ontnemen en het geld nog meer naar de grote banken te laten stromen. Dat zegt Boris Le Lay in een video van 44’. De Brit Neil Ferguson begon paniek te zaaien met zijn (onwetenschappelijke) voorspellingen. Zijn “analyses” werden door regeringen, wereldinstanties en media overgenomen. Gemanipuleerde cijfers werden nog aangedikt en vlogen de wereld rond. Er ontstond paniek. Regeringen konden moeiteloos ongehoorde vrijheidsbeperkingen opleggen, waarvan ’n Stalin of ‘n Hitler slechts konden dromen. De olieprijzen kelderen, de economie stort in elkaar en er heerst een werkeloosheid zoals nooit voorheen. En een groep van machtige bankiers grijpt de kans om de bijna failliete industrie op te kopen. Ze krijgen alles in handen. Het nu al opgezwollen militaire apparaat echter wordt nog versterkt, want we moeten klaar staan, nietwaar? Voor de gewone werkman is er natuurlijk geen vakantiegeld meer, geen extra toelage en een kleinere wedde. Het zijn nu eenmaal uitzonderlijke omstandigheden, toch? Deze situatie kan bovendien onbeperkt verlengd worden, want een tweede en derde golf van besmetting worden al aangekondigd. Alles stort in maar de Down Jones (oudste aandelenindex van de VS) stijgt met liefst 21 %! Kortom deze “pandemie” is een griep, die bijzonder sluw wordt uitgebuit voor een nieuwe wereld(wan)orde. Wanneer de werkelijkheid doordringt, zal een elite van wereldleiders alles al lang in handen hebben. (http://blog.catholicapedia.net/2020/03/29/analyse-exceptionnelle-sur-lepidemie/).

De Britse pionier van de biologische landbouw, Sir Julian Rose, is nog scherper. Een hysterie van pandemie wordt kunstmatig gecreëerd door een kleine groep van psychopathische despoten, geobsedeerd door macht en controle, om de bevolking te terroriseren en te verlammen en een nieuwe totalitaire wereldorde op te leggen, eensgezindheid gesteund door groepen als die van Davos en Bilderberg. Hij roept op om samen weerstand te bieden aan deze duivelse dynastie van chaos en geweld en om een ware nieuwe wereldorde op te richten (https://www.mondialisation.ca/pandemie-linvention-dune-maladie-appelee-la-peur-perturber-leconomie-mondiale/5643602).

Volgens Sylvain Laforest zijn het Vl. Poetin en D. Trump die deze nieuwe wereldorde nu de doodsteek kunnen toebrengen. Een handjevol bankiers plunderen de planeet met oorlogen door een aantal landen in het M.O. te vernietigen en een uitgebreid Israël te creëren om alle olie en bodemrijkdommen te controleren. Om een aankomende hyperinflatie te vermijden, hebben ze een virale aanval ingezet tegen China, Iran, Italië en Amerika. Met een gewone griep wordt een wereldwijde paniek veroorzaakt. Inmiddels heeft Poetin de Russische politieke en economische onafhankelijkheid echter hersteld en met een minimum aan uitgaven een hypersonisch defensiesysteem uitgebouwd, dat niemand anders heeft. Een derde wereldoorlog vanwege de wapenbazen is hierdoor al verloren vooraleer hij begonnen is. Poetin beheerst nu ook de markt van de olie. Het clubje almachtige bankiers kan slechts toekijken. Tevens wordt de witteboordencriminaliteit van de farmaceutische industrie aangepakt. Het eenvoudige middel van chloroquine en anderen tegen malaria, wordt ondanks verwoede officiële tegenstand toch verspreid. Nadat een Chinees vliegtuig met hulp voor Italië door de Tsjechische Republiek geblokkeerd werd, stuurde Poetin prompt 15 militaire vrachtvliegtuigen vol! Wereldleiders zijn bang dat Rusland of China zullen ontdekken dat de vele doden in Lombardije niet stierven van het coronavirus maar van een dodelijk cocktail in vaccins, vooraf toegediend. Na deze crisis zal Italië wellicht de anti-solidaire EU verlaten, waaruit een domino effect kan ontstaan. En nu de kers op de taart! Trump heeft de controle overgenomen van de almachtige (private!) Federal Reserve (die al decennia aan iedere controle ontsnapt) door zijn kandidaat Jerome Powell tot voorzitter te maken. De huidige valse epidemie is een gelegenheid om alles te veranderen. Poetin en Trump zijn klaar om een einde te maken aan de wereldheerschappij van een almachtige club van bankiers. Ja, er moet een einde komen aan het Bureau voor Industrie en Veiligheid, de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en de NAVO. Poetin en Trump: de beslissende strijd tegen de Nieuwe Wereldorde. De verrijzenis van Pasen nadert (http://blog.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2020/04/Poutine-et-Trump-contre-le-Nouvel-Ordre-Mondial.pdf).

Naar het hoogtepunt van de vasten: de Passie .

De zaterdag was bijzonder gewijd aan O.L. Vrouw, waarvoor de grote “akathist” (Grieks: niet-zitten) staande gezongen werd. Dit feest is tevens een herdenking van de  bevrijding in 626 van Constantinopel, dat door de Perzen omsingeld werd. Terwijl priesters en volk gans de nacht deze hymne zongen, dropen de Persen af.

De vijfde zondag werd de grote Egyptische kluizenares, de heilige Maria herdacht (5e  eeuw). Als fameuze prostituée komt ze tot inkeer in de kerk van de verrijzenis in Jeruzalem en trok zich dan voor 45 jaar terug in de woestijn van Palestina, waar ze een wonderbaar leven leidde van gebed en boete.

Zondagavond zagen we de ontroerende film over haar leven. In de Latijnse liturgie is het de eerste passiezondag. Steeds meer zal in de liturgie Jezus in zijn lijden en sterven vereerd en aanbeden worden. In Hem herdenken we alle onschuldige slachtoffers van de gehele mensengeschiedenis alsook degenen die nu  sterven wegens besmetting van corona. Het lange evangelie van de opwekking van Lazarus (Johannes 11) kondigt reeds Jezus’ verrijzenis aan, de  bron van onze verrijzen: “En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken, door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft” (Romeinen 8, 11).

Lees verder

Hiërarchie belangrijker dan gezondheid…

1st Navy sailors test positive for new coronavirus aboard a ship ...

… mogen we het “doofpotpolitiek” noemen?

Trumps kinderen en diens halve trouwbroeken zitten nog steeds op hun vetbetaalde postjes. Bevriende partijgenoten, al degenen die hun kritiek achter hun tanden houden idem dito. Maar de commandant van een vliegdekschip die geen gehoor kreeg en daarom op een niet-militair-conforme wijze de noodklok luidde mag zijn biezen (… en strepen???) pakken.

Al 114 van zijn 4.800 bemanningsleden hebben intussen positief getest op het nieuwe coronavirus, maar het Amerikaanse leger neemt het de commandant van vliegdekschip USS Theodore Roosevelt niet in dank af dat hij eerder deze week openlijk de noodklok luidde over de situatie aan boord. Hij is intussen van zijn bevel ontheven omdat hij “een foute inschatting” maakt van de situatie. Lees verder…

Initieel wilde de Navy geen enkele soldaat van het schip halen. Intussen werden de zieken van boord gehaald, worden er bemanningsleden getest maar het schip moet desondanks “operationeel” blijven. De USS Theodor Roosevelt legde voorheen aan in Vietnam, waar er een toename van coronabesmettingen vastgesteld werd. Naar verluidt ingevoerd uit het buitenland.

Verloren jeugd

Issa syria boy FSA

De titel van de documentaire luidt letterlijk vertaald “Waar kindheid stierf”. In talrijke gevallen… waar kinderen stierven. Het is het verhaal van Syrische kinderen die tijdens de bezetting van islamistische terreurgroepen verplicht ingelijfd werden als strijders én gedwongen werden toe te kijken (… of erger) bij barbaarse slachtpartijen.

Het Syrische leger heeft deze regio terug heroverd. De kinderen zullen echter nooit vergeten wat hen aangedaan werd, wat ze beleefd hebben, hoe ze ontvoerd en gehersenspoeld werden, hoe ze moesten werken, en hoe ze – om in leven te blijven – deel namen aan barbaarse praktijken. De onzichtbare littekens op hun ziel zijn dikker dan de littekens van fysische letsels.

Wij zijn hier bekommerd om de leerachterstand die scholieren oplopen door de sluiting der scholen. En dat moet ook zo zijn. Kinderen zijn onze toekomst. Als men echter bekijkt wat onder “rebellen”democratie een “normaal” leven voorstelt dan worden enkele maanden in te halen leerstof relatief onbelangrijk. Dat we er heelhuids uitkomen, gezond en wel, dàt is waar het om gaat. Ook in Syrië, waar de sancties ondanks de precaire toestand onverminderd zwaar wegen op de bevolking. Wie hulp stuurt is meteen het mikpunt van de VSA en de EU.

Keren we terug naar het “rebellen”-fata morgana (… wie een verschil ziet met het ISIS-Kalifaat mag het ons melden), waar er geen plaats was voor het kind-zijn. Kijk even mee naar bijgaande film, die achteraf, na het verdrijven van de terroristen, ze kregen in ruil voor wapenstilstand een vrijgeleide naar Idlib, gedraaid werd. Onder de leiding van dikwijls buitenlandse terroristen, moesten de kinderen vechten tegen hun eigen landgenoten, tegen hun eigen familieleden. Een 6-jarig meisje moest leren met wapens om te gaan. Een 11-jarig jongetje moest tunnels graven en vechten voor en bij Jaish Al Islam. Een tiener kreeg een scherpschuttersopleiding en ze gooiden hem vervolgens in de gevangenis, waar hij gefolterd werd. Of voetballen met hoofden van tegenstanders als pedagogische insteek. En als gevolg dikwijls het Stockholmsyndroom uit overlevingsdrang. Talrijke kinderen kunnen het niet meer navertellen, hebben geen psychische hulp meer nodig. De film neemt de kindterroristen mee naar de tunnels, naar een ondergrondse oorlogsarena, met kamers, vergaderzalen, medische voorzieningen, labo’s, parkeerplaatsen voor auto’s… Het ergste wat wij uit deze documentaire onthouden is één zin van een jongen: “We geraakten eraan gewoon.” Afgestompt.

Hun familie, een leraar en een kinderpsycholoog vertellen over de diepliggende, emotionele schade die aan de kinderen berokkend werd… en over hun pogingen deze te herstellen.

Arabisch gesproken, Engelse ondertiteling. Ook als u geen van beide talen machtig bent, dan nog zal u perfect begrijpen waar het om gaat. Misschien heeft u hem al ergens gezien. Noteer echter dat dezelfde terroristen, zgz. “gematigde rebellen”, van Jaish Al Islam zich nu in Idlib bevinden, waar ze kunnen rekenen op de bescherming van Erdogan. En die nu met de coronacrisis een toegevoegde engelbewaarder hebben in de vorm van de Guterres-oproep om de wapens neer te leggen. En wat met de sancties, mijnheer Guterres? (…)

De film is intussen meer dan een jaar oud. En toch blijvend actueel. Opdat iedereen zich herinnere, waartoe mensen in staat zijn. Waar geen plaats is voor het kind-zijn.

Onderstaande film geeft een uitgebreid beeld van het immense tunnelnetwerk in Douma, waar achteraf pas duidelijk werd hoe de terroristen noodhulp, voedsel en drank, medicijnen e.a. noodzakelijke producten in ondergrondse magazijnen opsloegen en tegen woekerprijzen verkochten aan de plaatselijke bevolking. “Prutsen aan de keukentafel”?

Na de bevrijding door het Syrische leger woede en vreugde om de vondst van noodhulp door Jaysh al Islam in beslag genomen. Hier ziet u beelden van de bevolking die voorraadplaats vindt en zichzelf bedient:

Douma herpakt zich… al is de nood nog enorm groot.

Afsluitend deze film van een sermoen gegeven door een Jaysh al Islam leider in het noorden van Syrië. Ze genieten daar de bescherming van de Verheven Leider, hebben de Koerden verdreven, en doen daar net hetzelfde als in Douma. De sermoen gaat over verboden en toegelaten zondes. Eigenlijk verbiedt de islam het roven van oorlogsbuit, maar speciaal voor hen heeft Mo speciale volmachten uitgereikt, want Allah zag dat het volk zwak en onkundig was. Vandaar dat het in deze omstandigheden wel degelijk màg en zelfs aanbevolen wordt. Ongelovigen zijn immers niet beter dan honden. Hij noemt het hulp aan de moslims.

Terugblik

2011 military intervention in Libya - Alchetron, the free social ...

Negen jaar geleden, op 18.3.2011, schreef Ray op Angeltjes onderstaande bedenking:

Verenigde Naties en Libië

De VN Veiligheidsraad heeft rond half twaalf ‘s avonds onze tijd een resolutie aangenomen die de weg vrij maakt voor militair ingrijpen in Libië. Er waren tien stemmen voor, nul tegen en vijf onthoudingen. Binnen het mandaat valt een no-fly zone en ‘alle noodzakelijke maatregelen’ om burgers te beschermen tegen aanvallen van Moammar Gaddafi, de man die zijn eigen burgers vermoordt.  De Verenigde Naties willen geen bezettingsmacht in Libië. Op het centrale plein in oppositiestad Benghazi steeg gejuich op.

Rusland, China, Brazilië, India en Duitsland onthielden zich van stemming. Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Bosnië en Herzegovina, Gabon, Libanon, Nigeria, Colombia, Portugal en Zuid-Afrika stemden voor.

Wat er ook van zij, de Libische toestand zal een stroom vluchtelingen op gang brengen die hun strijd veilig verder zullen zetten vanuit Europa, dat machteloos elke invasie ondergaat. 

Vervang Libië door Syrië, Gaddafi door Assad… de geschiedenis herhaalde zich met alle bekende catastrofale gevolgen. Wanneer gaat het westen nu eens leren met hun poten van andere landen te blijven?

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In Syrië schijnen nu ook 5 mensen besmet te zijn. Ze kwamen uit het buitenland. Zo worden hier eveneens algemene voorzorgsmaatregelen van kracht. Corona is nu het belangrijkste nieuws heel de wereldbol rond. Het biedt kansen en gevaren. Deze pandemie kan de wereldfamilie tot inkeer brengen en terugvoeren naar het wezenlijke, in de geest van hetgeen het eerste Bijbelboek, Genesis ons leert. Het eerste mensenpaar wilde niet ingaan op Gods uitnodiging om in gemeenschap met Hem, leven en liefde in overvloed te ontvangen, maar wenste zelf god te zijn. Deze breuk met God bracht een ontwrichting mee van de mens in zichzelf, met zijn medemens, in de maatschappij en in de natuur.

Schuld erkennen en terugkeren naar de harmonie met God, Hem erkennen als Schepper en Jezus als Verlosser, dát is nu de belangrijkste remedie voor de gehele mensheid.

Corona schept onverwachte initiatieven van edelmoedigheid, zoals je kan zien in bijgevoegde video’s: een priester die zijn geneesmiddel aan een jongere geeft en zelf sterft, (wat door de mainstream pers “evangelisch” werd opgenomen!) een ongelovige arts die in deze grote ellende God ontdekt, paus Franciscus die de hele wereld in gebed verenigt, creatieve Eucharistievieringen langs internet, muziek op het balkon, de waanzinnige oefening van oorlogsvoering van de NAVO die afgeblazen wordt of toch bijna… En ja, het eenvoudige middel tegen malaria, chloroquine, schijnt wel degelijk te beschermen tegen corona.

(Een volgende keer hopen we te schrijven over bertram poeder dat effectief beschermt tegen malaria, en wellicht ook tegen corona). Deze pandemie biedt ook gevaren bovenop de besmetting. Vooreerst de angst.

Bij mensen werd een lichte besmetting vastgesteld en van dat ogenblik af werden sommigen door de angst zo verlamd dat ze, zonder fysische redenen, in de kortste tijd toch op intensieve dienst moesten opgenomen worden. Een ander groot gevaar op landelijk en wereldvlak bestaat hierin dat men geleidelijk van maatregelen naar een dictatuur overgaat en op wereldvlak naar een totalitaire werelddictatuur, nog erger dan de geplande nieuwe wereldorde(wan)orde ons ooit kon opleggen.

Een goddeloze mensheid waande zich de meester van het leven en dacht lijden geheel te kunnen uitroeien en binnenkort ook de dood, die daarom  alvast beschouwd  werden als onaanvaardbaar en mensonwaardig.

In zijn barmhartigheid en originele humor laat God toe dat een minuscuul virusje met een mokerslag deze mens terug tot het besef van zijn schepsel zijn: lijden en dood zijn niet “onmenselijk” maar horen wezenlijk bij het menselijk leven. Het handelen kan mensonwaardig worden, maar het lijden en sterven zelf blijven in zich altijd menswaardig en zelfs noodzakelijk. De mens kreeg wel de opdracht en de mogelijkheden om lijden en dood voor elkaar zoveel mogelijk te verzachten. Uiteindelijk zijn lijden en sterven, in geloof en liefde met Christus doorleefd, de enige weg voor de zondige mens, om verlost te worden van alle kwaad  en te delen in Gods eeuwig leven en in Christus’  verrijzenis. Zij  blijven onmisbaar voor onze omvorming van aardse, zondige  vergankelijkheid naar  het eeuwige, goddelijke Leven, waarvoor God ons  geschapen heeft.

Na enig nieuws uit onze gemeenschap in quarantaine, geven we nu de open brief die we vorige keer al schreven aan onze  VRT en die tot heden slechts door twee blogs werd verspreid omdat de mainstream media alle voorrang geven aan corona. Verspreid de brief maar als je wil en kan. Hoe vlugger de hersenspoeling van onze journalisten ontmaskerd wordt, hoe vlugger de ellende van het Syrische volk (en andere volkeren) ook eindigt. Volgende vrijdag zal het 30 jaar geleden zijn dat de gesel van de abortuswet over ons land kwam (en die wereldwijd veel meer dodelijke slachtoffers maakt dan corona!). Hiervoor willen we een korte (anderhalve blz.) en duidelijke brief schrijven. Na enkele ”merkwaardigheden” geven we een overvloed aan info en video’s, vooral in verband met het coronavirus.

Tenslotte verwittigen we jullie nu al dat we de week daarna, op Goede Vrijdag, de stilte willen bewaren en geen bericht  sturen uit eerbied voor het grootste nieuws uit de hele mensengeschiedenis: Jezus stierf op het Kruis. Heel de Goede Week is overigens een week van stilte en gebed. Het beste dat je kan doen is intens hiermee meeleven en meebidden.

P. Daniel

Vrijdag 27 maart 2020

Flitsen

Russisch icoon met voorstelling van de heilige Johannes Klimakos ...

De vierde zondag van de veertigdagentijd  in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de hl Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï, in de zesde eeuw. Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de Scala Paradisi, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit persoonlijke ervaring en gebed.

Heilige Johannes Climacus, Hemelse ladder / Icons

Het is een volledige verhandeling over het geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de kloosters tijdens de vasten gelezen werden. Het eerste deel handelt over de overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de harstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten gezuiverd worden.  Het derde deel beschrijft de  volmaaktheid in geloof, hoop en liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de hl Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep  tussen de Tabor en Sinaï. (Paus Benedictus XVI wijdde hieraan een boeiende catechese, 11 februari 2009). Voor heel de mensenfamilie, die  steeds meer tot een soort vastentijd en een  monnikenbestaan geleid wordt, is deze Paradijsladder een geschikte handleiding.

Op 21 maart begint de (astronomische) lente. Het is hier de gewoonte om dan de “moeders” te vieren, zoals met het feest van de hl Jozef de “vaders”, ook de “geestelijke” vaders en moeders. We maakten er op zaterdagavond een feestje van met een gebak. En daar horen altijd sketches bij. Omwille van de beperkte mogelijkheden gebeurde dit nu met een poppenspel.

Ons leven in quarantaine met strenge hygiënische maatregelen verloopt heel gewoon.  Er worden vele uren besteed aan het gebed. We hebben er nu ook alle tijd voor en kunnen zo de zorgen en noden van de anderen bij de Heer brengen. Werk, studie en ontspanning krijgen op aangepaste wijze hun plaats. In de aanloop naar het Heilig Triduum worden de gebeden ook geleidelijk uitgebreider en intenser. Donderdagmorgen baden we “de grote boetecanon” van de hl Andreas, aartsbisschop van Kreta. Het zijn  9 “oden” met elk ‘n 30-tal gebeden die zowat alle situaties, personen en  woorden uit heel de Schrift hernemen die tot boete oproepen. Bij ieder gebed hoort een “grote metanie”, nl. knielen tot met het hoofd op de grond, dus ’n paar honderd keren. Dit gebed stelt alle fitnessoefeningen in de schaduw en het morgengebed duurt, beginnend met de Eucharistie,  meer dan drie uur.

Nvdr: Om u een idee te geven:

Joepie, ons gebed is verhoord! Vandaag waren we bijzonder verheugd bij het vernemen dat onze vrienden, de 4 in Bagdad ontvoerde verantwoordelijken van S.O.S. chrétiens d’Orient bevrijd zijn, al hebben we er nog geen verdere gegevens over. (Bon retour chez vous, mes amis)

Lees verder