Amerikaanse expansiedrift

Natuurpunt heeft bij ons al ingegrepen: de Amerikaanse eiken moeten tegen de vlakte. Eigen eik eerst! Nu nog met de Amerikaanse rivierkreeft afrekenen.

Met hun grote scharen en lange poten leiden Amerikaanse rivierkreeften al enkele jaren tot overlast in de Nederlandse wateren en op straat. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de West-Friese gemeente Stede Broec, waar sinds kort groepen rivierkreeften rondlopen of zich verzamelen in een greppel of sloot.

“Ze staan met hun scharen omhoog en kunnen gewoon honden pakken”, vertelt een inwoonster. “Met slippers aan over straat kan niet meer.” Volgens de vrouw lopen de kreeften ook in tuinen. (…)

Zou Natuurpunt een maritiem filiaal in Nederland hebben?

Bebossen? Met windmolens, maar niet met bomen.

“Wil de Vlaming dan niet investeren in het aanplanten van nieuwe bossen? Natuurlijk wel en zelfs zonder een beroep te doen op subsidies. Alleen, hij durft niet. Want wie vandaag een weide of bouwgrond wil beplanten met eik of den ziet zijn eigendom onmiddellijk devalueren tot een toekomstige inkomstenbron voor beleidsmakers. Als hij na enkele decennia een aanvraag zou indienen om een deel van zijn toenmalige aanplanting weer te ontbossen, dient hij daarvoor immers de rekening te betalen. Met een beetje pech mag hij zelfs helemaal niet kappen. Voor heel wat mensen is die rechtsonzekerheid veel te groot om initiatief te nemen.”

Lees: Uit pure angst blijven weilanden van keuterboeren boomloze graswoestijnen

En dan nu de belevenissen uit een Kempens dorp. In de jaren ’70 werden de weiden van een afgebroken hoeve verdeeld over de kinderen. Het dorp breidde uit. De weiden werden opgewaardeerd tot bouwgronden, elk ca. 1500 m2. Ze bouwden er zelf een huis en schonken hun kinderen ook een stuk om erop te bouwen. Eén van de zonen besloot nadat hij voor zichzelf twee percelen hield, er een huis op bouwde, twee andere aan zijn enige dochter te schenken, die er ook een woning op bouwde voor haar gezin. Nu had hij nog enkele percelen die hij niet direct wou verkopen (… eventuele latere bestemming: kleinkinderen), maar ook niet braak wou laten liggen. Hij plantte er jonge kerstbomen op. Enkele jaren later verkocht hij telkens met Kerstmis een aantal boompjes – of gaf ze weg aan familie/buren – tot er uiteindelijk nog slechts ca. 1/3 van het aangeplante aantal overbleef. En toen doken de groene jongens op. Legden klacht neer. De man kreeg een proces wegens rooien zonder toestemming/kapvergunning in… bosgebied. Met als resultaat dat hij een fikse boete moest incasseren. Om die te kunnen betalen moest hij ten minste één perceel verkopen… dat dan plotseling opnieuw als bouwgrond beschouwd werd. Alle bomen verdwenen en een huis kwam in de plaats.

Een jachtgebied van een adellijke familie werd te koop aangeboden. Natuurpunt kon het bemachtigen. Eeuwenoude kerkpaden, wandelwegen, boswegeltjes werden plotseling verboden gebied. Prachtige Amerikaanse eiken en 5 m hoge rododendron, waar elke jaar duizenden wandelaars naar kwamen kijken, werden gerooid want… geen streekeigen planten. In de plaats kwamen een zgn. “poel” om amfibieën te lokken, werd er gras gezaaid waar er schapen kunnen grazen… Spijtig dat noch de amfibieën of de schapen wilden meewerken. De “poel” werd gewoon een droge put; de schapen negeerden de schrikdraad, braken uit en vraten de schors van de resterende berken. De groene jongens waren vergeten de schapen in de winter hooi te geven. De berken overleefden de aanval op hun schors niet. De reeën zijn verdwenen. Hun biotoop is verstoord door prikkeldraad en tekort aan voeding. Eekhoorntjes en konijnen werden zeldzaam. Nog steeds worden hele stukken bos gerooid… zogezegd om het oude heidelandschap te herstellen. Quod non. Het werd een wildernis met netels en bramen. En wij, wij kunnen daar niet meer gaan wandelen of – zoals vroeger – de bossen proper houden door omgewaaide bomen te halen en takken te sprokkelen. Voor Natuurpunt telt slechts het geld. De gerooide bomen – eiken – werden verkocht aan houthandelaars en zagerijen. Het waaibomenhout mocht blijven staan want… natuureigen, waarmee het gemengde bos – loof- en naaldbomen – van dag tot dag meer verschraalt en de grond verzuurt.

Meteen de reden waarom de partij Groen en de zakkenvullers van Natuurpunt hier absoluut niet geliefd zijn. Groene terroristen!

Groen terrorisme vernietigt bossen

Gerelateerde afbeelding

Deze beelden horen binnenkort tot het verleden. De wouden zingen niet meer, ze kreunen, ze wenen, ze sterven, vermoord door mensenhanden. Door zgn. “groene” politici. Zoals het Reinhardswald met bomen die 800 jaar geleden geplant werden. Bomen, die namen dragen, zoals Margarete.

120.000 bomen moeten – als het van de Groenen afhangt – plaats maken voor windmolens. De zoveelste kaalslag in Duitsland. Toekomstperspectief: een dagje uit: wandelen tussen de windmolens. Groen als doodgraver van groen.

Met de bouw neemt Erdogan het niet zo nauw

Afbeeldingsresultaat voor sultan erdogan

Het ‘vakantiepaleis’ dat reeds drie jaar wordt gebouwd in Marmaris zal naar verluidt afgebroken worden en opnieuw gebouwd worden omdat Erdogan en zijn familie bepaalde delen niet mooi vinden. Voor de bouw van het vakantiepaleis werden 50.000 bomen gekapt. De kosten bedroegen tot nu toe 330 miljoen Turkse lira (50 miljoen euro). Het budget voor 2019 bedraagt 30 miljoen lira. (…)

Afbeeldingsresultaat voor Erdoğan ve ailesi yazlık sarayı beğenmemiş!
Voor en na

Erdogans onverwacht-zachte kant

Afbeeldingsresultaat voor pioenroos cartoon

Het is pioenrozentijd. Een ruiker pioenrozen kost bij ons tussen de 3.99 euro en 6.99 euro. In Turkije moet u echter op uw tellen en uw portemonnee passen, want wie het waagt een pioenroos te plukken of beschadigen in de vallei van Sandikli – daar worden ze berenrozen genoemd – riskeert een boete die kan oplopen tot 60.000 Turkse Lira (8.900 euro). Deze bloemen worden angstvallig bewaakt met camera’s opdat ze zich in peis en vree kunnen voortplanten. Zo ziet u maar dat Erdogan niet alleen journalisten in het vizier neemt maar ook bloementerroristen. (…)

Groene stroom heeft een verdacht geurtje

Afbeeldingsresultaat voor green monster animated gif

Groene elektriciteit kampt met grondstoffen- (en mensenrechten)crisis

In windmolens, zonnepanelen, batterijen en elektrische auto’s zitten metalen van vaak bedenkelijke herkomst. Om onze honger naar hernieuwbare energie te stillen, zullen we er veel meer van nodig hebben en Europa wil de handen zelf niet vuilmaken. ‘We zijn naïef en hypocriet.’

Bovendien zijn we voor sommige elementen afhankelijk van een beperkt aantal leveranciers. Zo’n 95 procent van de zeldzame aarden komt uit China, 65 procent van het kobalt komt uit Congo. Daar staan issues als mensenrechten en milieu doorgaans niet hoog op de agenda.

… Zeldzame aarden komen vaak samen voor met de radioactieve elementen thorium en uranium. De ontginning kan daardoor erg vervuilend zijn. De Bayan Obomijn nabij Baotou in Binnen-Mongolië is de grootste mijn voor zeldzame aarden ter wereld. De streek is er sterk vervuild door de chemicaliën die mijnbouwers gebruiken bij de ontginning en door thoriumhoudend afval uit bezinkingsbekkens…

… Doorgaans zijn producten ook niet ontworpen om te worden gerecycled. ‘Fabrikanten focussen vrijwel uitsluitend op hoe hun groene technologie presteert, en niet op hoe ze die circulair kunnen ontwerpen’.
Het kost te veel moeite om producten uit elkaar te halen en de waardevolle materialen te recupereren. Dat is onder meer het geval voor elektrische motoren. ‘Die belanden nu gewoon op de schroothoop en de zeldzame aarden zijn we kwijt’…

… Volgens sommige schattingen moeten we tussen nu en 2025 jaarlijks een nieuwe lithiummijn openen om de vraag te kunnen volgen…

… Nieuwe mijnbouwprojecten maken weinig enthousiasme los. Niemand wil een mijn in zijn achtertuin. De Zweedse Nora Kärrmijn zou in haar eentje de Europese vraag naar zeldzame aarden voor de komende vijftig jaar kunnen dekken. Een petitie met 45.000 handtekeningen stak – voorlopig – een stokje voor de ontginning. ‘In West-Europa willen we schone technologie, maar we willen niet dat de metalen die daarvoor nodig zijn hier worden ontgonnen’…

Lees meer bij EOS