Zogezegd

De zet van Boris Johnson om het Britse parlement tijdelijk op te schorten, wordt op applaus onthaald door Amerikaans president Trump. Echter niet door Vrhfstdt.

Van “sinister” gesproken…

Guy Verhofstadt‏Geverifieerd account @guyverhofstadt

“Taking back control” has never looked so sinister. As a fellow parliamentarian, my solidarity with those fighting for their voices to be heard. Suppressing debate on profound choices is unlikely to help deliver a stable future EU – UK relationship.”

Boris Johnson announces suspension of UK parliament

The move will reduce the amount of time MPs have to try to block a no-deal Brexit.

Zogezegd

Leve België? (cc. Vic Van Aelst)

BELGIĖ met meer gevangenen op straat dan opgesloten.
BELGIĖ met een justitie die niet werkt noch hervormd geraakt.
BELGIĖ met ministers die tussenkomen in bankvonnissen.
BELGIĖ met onderzoekscommissies die hun werk niet mogen doen.
BELGIĖ met de op één na hoogste belasting van Europa.
BELGIĖ met een openbare schuld van 32.100 euro (1.294.911 BEF) per inwoner (Het failliete Griekenland “slechts” 19.000 euro (766.458 BEF) per inwoner).
BELGIĖ met vakbonden die geen belasting betalen op hun inkomen.
BELGIĖ met bijna geen belastingcontroles in Brussel en Wallonië.
BELGIĖ met 30 % meer ambtenaren in Wallonië dan in Vlaanderen.
BELGIĖ met het grootste aantal ambtenaren in heel Europa.
BELGIĖ met 30 miljard fiscale fraude waar niemand iets aan doet.
BELGIĖ met een verdubbeling v d ziekteverzekering in 12 jaar tijd.
BELGIĖ met in Wallonië vaak 3 generaties werklozen in één gezin.
BELGIĖ waar je meer dan 40 jaar moet werken om een volledig pensioen te krijgen,en waar vreemdelingen een leefloon krijgen zonder ooit 1 dag gewerkte hebben.
BELGIĖ waar Waalse politici van mening zijn dat werklozen een premie moeten krijgen om werk aan te nemen. BELGIĖ waar belastingcontroleurs zelf hun computer kopen.
BELGIĖ waar jonge allochtone criminelen, stelselmatig nauwelijks gestraft worden.
BELGIĖ waar Waalse ministers zoete broodjes bakken met Zaïrese dictators.
BELGIĖ waar jaarlijks 3 miljard werkloosheidsvergoedingen ten onrechte worden uitgekeerd.
BELGIĖ waar justitiepaleizen verkocht worden aan duistere Ierse maatschappijen om ze dan terug te huren aan woekerprijzen. BELGIĖ waar brandstof hoger belast wordt dan de grondstof waard is.
BELGIĖ waar ministeriële kabinetten dubbel zoveel medewerkers hebben als bijvoorbeeld in Frankrijk.
BELGIĖ waar het laagste pensioen van Europa wordt uitgekeerd
bv.: Luxemburg 97,2 % van het laatste loon – België 66,1 % van het laatste loon
BELGIĖ waar Vlamingen meer betalen aan Brusselaars en Walen dan West-Duitsers aan Oost-Duitsers.BELGIĖ waar Vlamingen meer aan Brussel en Wallonië betalen dan Nederland betaalt aan Europa.
BELGIĖ waar in Wallonië in verhouding veel meer invaliden..??? zijn, dan in Vlaanderen.
BELGIĖ waar een numerus clausus alleen voor Vlaamse studenten geldt. !?

Beeldfragment uit 2011:

Zogezegd

“Parlementsleden beslissen of controleren niets. Dat houdt gevaren in. Als je de controle uitschakelt, dan ben je op een dag op weg naar een reuzengroot incident’, zegt hij fel. Het parlement is volgens Vuye ondergeschikt gemaakt aan de particratie. ‘Geef de partijen dan gewoon een stemknop op het hoofdkwartier. Dat bespaart ons dat tijdrovend ritueel in het parlement.”

…Ik geloof niet in de weg naar het confederalisme van de N-VA. Ze zegt: ‘Het is confederalisme of het is niets.’ Wel, dan is het niets’, zegt voormalig Kamerlid Hendrik Vuye...

… Politiek werkt op een erg rare manier. Een chauffeur verandert een mens. Na het ministerschap weer gewoon parlementslid worden, is heel moeilijk. Ik kan me amper inbeelden dat mensen als Jambon of Zuhal Demir weer als parlementslid kunnen functioneren. Die hebben geproefd van de macht en de bekendheid, want de media focussen op de ministers.’…

Uit: “De belgische machine rammelt langs alle kanten, maar blijft draaien.”

Zogezegd

“… Ik geloof trouwens daarom ook niet in referenda. Jean-Luc Dehaene wees erop dat je dan dikwijls een antwoord krijgt op de vraag die je niét gesteld hebt. Dan versterk je het populisme eerder dan de democratie… Waar ik nog van droom? Een onafhankelijk Vlaanderen? Een klimaat-neutraal Vlaanderen? (lange stilte) Neen…. Laten we de voeten op de grond houden…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Wouter Beke, voorzitter CD&V, in “Zeven politieke dromers”

Zogezegd

“… Als kind droomde ik van een soort almacht. Geprojecteerd op historische figuren die tot het collectieve erfgoed zijn gaan behoren. Tot een soort pantheon. Met hen ga je jezelf identificeren en normaal gezien verschuift die identificatie in je volwassenwording. In mijn geval is dat van Julius Caesar opgeschoven naar Augustus. Hij heeft ook met het zwaard geleefd, maar is in zijn machtsuitoefening van potestas verschoven naar auctoritas. De macht niet langer met het zwaard en door angst uit te oefenen, maar door het opbouwen van een vanzelfsprekend gezag… De particratie is wellicht de enige manier waarop dit land kan functioneren. Moest de democratie écht spelen, met een parlement dat ten volle zijn rol opneemt, ongeremd door de particratie, dan houdt België binnen de vijf jaar op te bestaan. Zo eenvoudig is het. Dit land kan alleen overleven doordat je in de coulissen pakketten maakt waarbij eenieder zijn gram haalt. Waarna je dan alles democratisch in de markt zet via een meerderheid in het parlement. Alleen wordt dat steeds problematischer…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Bart De Wever, voorzitter N-VA in “Zeven politieke dromers”

Zomaar, dit filmpje waarmee de Walen kunnen lachen, BDW als Julius Caesar:

Zogezegd

“… De vraag naar directe democratie sluimert al een hele tijd. De vraag is alleen hoe. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze volksvertegenwoordigers niet stemmen tegen de wil van de bevolking in?… Ik ben een enorme liefhebber van Vlaanderen en heel erg pro-België. Ik denk dat ons land zal blijven bestaan maar het zal er structureel anders uitzien. Er komen nog staatshervormingen. Die zullen in twee richtingen gaan. Enerzijds is er nood aan herfederaliseren… Van de splitsing van ons land lig ik niet wakker. Die komt er niet…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

John Crombez, voorzitter SP-a, in “Zeven politieke dromers”

Zogezegd

“…Democratieën die op een eenvoudigere manier georganiseerd zijn kunnen uiteraard sneller schakelen… Kunnen we eens in plaats van meer staat bij te maken, wat minder staat maken?… We willen het over staatsvermindering hebben om het systeem beter te laten werken. Dat is wat mij stoort aan communautaire discussies… Daarom dat het communautaire de komende jaren opnieuw best in de frigo blijft…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Gwendolyn Rutten, voorzitster Open-VLD in “Zeven politieke dromers”

Zogezegd

De bronafbeelding bekijken

“Domste wat we kunnen doen, is Vlaams Belang meteen uitsluiten”

Voormalig importsecretaris Theo Francken in quasi alle Vlaamse kranten

Een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig… in dit geval het toekomstvoorspellende “meteen“.