De alom tegenwoordige viruscommissaris (2)

In het eerste deel van dit artikel sloten we af met Van Ransts niet toevallige banden, resp. belangen, bij de big farma.

PROEFWERK GESCHIEDENIS

Wat betreft zijn sympathie voor de globalisten, verwijzen wij naar de laatste Cyclus van Jos Wouters. En de steun van het land b is ook geen toeval.

Het is nu bijna een jaar geleden dat een belgische delegatie naar Davos trok om deel te nemen aan wat nadien in heel de wereld zou bekend worden door de beruchte toespraak van voorzitter Klaus Schwab die ongegeneerd pleitte – of moeten we “aankondigde” zeggen? – voor een grote omvorming van de wereld: “The Great Reset” – iedereen even arm, iedereen… behalve de elite, die aan de touwtjes trekt! Onthoud deze namen: Alexander De Croo – niet toevallig premier van een Vlaanderenhatende regering – voormalig communicatiedeskundige Sophie Wilmès die waarschijnlijk vooraf een Prozac-kuur genomen had om te herstellen van haar stress als première – het echtpaar Schwab én last but not least de Coburgers. (foto hier)

We hebben het hier herhaaldelijk aangehaald hoe Klaus Schwab op een ijskoude wijze zijn perfide plan “The Great Reset” uit de doeken deed. Een plan dat niet zomaar ineens kwam aanwaaien. En net op dat tijdstip – wie gelooft er aan toeval? – hield Van Ranst zijn causerie in het Chatham House, waarbij hij zijn deel van de “reset” trachtte te verkopen, niet gehinderd door enige bescheidenheid of zelfrelativering. (zie deel 1) Voor een herprogrammering van de bevolking moet je zetbazen inhuren, manipulators, goochelaars, poppenspelers die ongehinderd door gewetenswroeging de mensen, ja zelfs de massa, psychologisch of emotioneel in de richting manoeuvreren die zij willen zonder dat de gemanipuleerden daar erg in hebben. Zij praten hun slachtoffers een belanghebbende rol aan of indien dat niet lukt een schuldgevoel. Zelfs het meest nuchtere slachtoffer krijgt, indien hij lang en/of diepgaand genoeg “bewerkt” werd niet alleen het gevoel, maar zelfs de overtuiging, dat hij zelf schuld heeft aan het probleem en dat hij daarom maar best moet gehoorzamen naar zgz. “experten”, die het zo mooi kunnen uitleggen… tenslotte komen ze quasi dagelijks op TV… dan zal het wel waar zijn, toch?

Klaus Schwab tekende dé grote communistische droom uit: één wereldregering met gehoorzame robotten, die niets zullen hebben en het niet erg zullen vinden dat ze niets hebben.

Keren we terug naar de belgische deelnemers van het complot:

“… Reeds in 2013 werd toenmalig minister van pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) voorgedragen als vicevoorzitter van de vergrijzingsdenktank van het World Economic Forum (WEF). De Global Agenda Council on Ageing, zoals de denktank voluit heet, is samengesteld uit experten uit de academische en politieke wereld en de bedrijfswereld. Ze focust op de bewustwording rond veroudering en de voorbereiding van de samenleving op de gevolgen van de wereldwijde demografische transformatie. Voorzitter van de denktank is John Beard, de directeur van het Department of Ageing and Life Course van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “

De onverbloemde reclame voor “voltooid leven”, voor een geregisseerde, door de regering gesteunde zelfmoord, is daarbij een schakel in de ketting der onproductieven, resp. overbodige ballast, die nuttig kan ingezet worden.

De Croo wist zich goed te omringen, o.a. door de intelligente en niet te onderschatten Van Quickenborne. Laten we niet vergeten dat hij deel uitmaakte van de Coudenberggroep, een denktank, die “wil bijdragen tot de politieke hernieuwing van dit land”. O.a. door te strijden voor belangrijke unitaire instellingen én – wat recent nog maar eens geopperd werd – een staatshervorming met vier gewesten, zodat Vlaanderen voor eens en altijd uitgerangeerd kan worden in een 3 vs. 1 minderheid. Als we Quickie’s c.v. doorlopen dan valt het op hoe hij als een volleerd schaker via uitgekiende zetten naar een hoger niveau de concours kan stijgen.

En dat bleef niet opgemerkt:

“In 2010 werd Vincent Van Quickenborne door het World Economic Forum geselecteerd als Young Global Leader.[21] Het Forum van Young Global Leaders is een platform van leidende figuren uit politiek, economie, technologie en internationale samenwerking. Van Quickenborne viel de eer te beurt door zijn successen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en de internationale promotie van België als investeringsland.[22] “(Bruggetjes naar bronnen bij Wikipedia)

We verwijzen i.d.v. naar vorige publicaties over Quickie als Frank, de neo-zonnekoning. Alle sporen leiden niet naar Rome, maar wel naar Londen. Is het dan ondenkbaar dat we vermoeden met een regering opgescheept te zitten, die ons in de pas wil doen lopen én tegelijkertijd elk streven naar meer Vlaamse autonomie in de kiem – voor eens en altijd – wil smoren? En wat is er dan geschikter dan de bevolking hun vrijheid, hun religie, hun job, hun inkomen, hun amusement, hun familie- en vriendenkring te ontzeggen? Zogezegd om ons te redden? Moeten daarvoor de middenstand, de KMO’s… opgeofferd worden? Een minder voorzichtig iemand zou zelfs een samenzwering kunnen vermoeden – actief dan wel passief – en al diegenen die daaraan hun medewerking verlenen vallen op zijn minst onder toepassing van art. 135 bis van het Strafwetboek; het bewijs hiervan kan met alle middelen geleverd worden cfr. art. 443, 3de lid.

Wat de buitenlandse vijandige beïnvloeding en bemoeinisssen betreft, werd hierboven het Chatham House genoemd, de zetel van het RIIA, het Royal Institute of International Affairs, naar verluidt een onafhankelijk strategisch instituut met hoofdzetel in Londen. Het zou naar verluidt als taak hebben gezaghebbende commentaar (… kritiek, voorstellen, marsbevelen…) te geven op mondiale gebeurtenissen en oplossingen aan te reiken voor dito problemen. Bij Wikipedia wordt u in het ongewisse gelaten betreffende het ontstaan van het RIIA.

In Robin Browns “The Secret Society: Cecil John Rhodes’s Plan for a New World Order” vernemen we:

“Na een ontmoeting met generaal Gordon van Khartoum in Zuid-Afrika in het jaar 1881, richtte Cecil John Rodes een geheime organisatie op, die tot doel had een nieuwe wereldorde te verwezenlijken. Deze organisatie, in lijn met de Jezuïeten-discipline, werd Rhodes levenslange obsessie. En na zijn dood leefde het voort en groeide onder de leidiing van zijn executeur, lord Alfred Milner. De organisatie speelde een belangrijke rol in de regering van Brittannië gedurende de Grote Oorlog en bij de controversiële vredesvoorwaarden om er een einde aan te maken; het was tevens betrokken bij verzoeningsinitiatieven met Hitler, de Hertog van Windsor en mevr. Simpson voor WOII. De geheime organisatie leeft voort tot op de dag van vandaag, daarbij inbegrepen het RIIA (Chatham House) en de Rhodes studiebeurzen.”

En zoals kringen van een steen in de kikkerpoel vinden we ook de Round Table Group (Milner Group) terug bij hun rol in de bloedige oorlog tegen de Boeren in Zuid-Afrika. De inleiding stelt duidelijk:

“The Royal Institute of International Affairs (RIIA or Chatham House) is nothing but the Milner Group “writ large.”*  It was founded by the Group, has been consistently controlled by the Group, and to this day is the Milner Group in its widest aspect. It is the legitimate child of the Round Table organization, just as the latter was the legitimate child of the “Closer Union” movement organized in South Africa in 1907.  “

*writ large betekenis: vetjes gedrukt, met hoofdletters geschreven

In het b.g. bruggetje leest u een uitgebreide uiteenzetting van de activiteiten van The Round Table – Milner group en het RIIA. Hieruit blijkt dat het dan ook heel wat meer is dan een loutere NGO. In feite is het een instrument dan wel wapen, in handen van The Crown – The City en de RKM in Londen, het machtscentrum van de wereld. Over de plannen verwijzen wij graag naar dit artikel (in het Engels dat u zo nodig via uw pc kunt laten vertalen): “Jacob R” – World Government Needed for World Currency (Encore) Of u zou ook kunnen wachten tot u het aan de lijve kan ondervinden… het einde van het leven dat we gekend hebben, het begin van de robotisering der mensheid:

goals098.jpeg

Kortom: als Van Ranst dan een toespraak houdt, mag houden,  georganiseerd door het RIIA,  m.b.t. de Covid 19(84) “maatregelen”, dan betekent dit op zijn minst dat zijn naam in het balboekje der intimi staat, dat hij bij de kleine kring van ‘experten” gerekend wordt die betrokken zijn bij de uitvoerende fase van deze Covid 19(84) samenzwering. 

Besluit:

Lijden we nu aan paranoia als we een samenzwering vermoeden, als we rekening houden met de internationale en supranationale aspecten, resp. aangereikte oplossingen voor deze Covid 19(84) “crisis”, zoals we ook gelijk kregen bij de uitvoering van het Calergi Plan en Agenda 21-30, als we vermoeden dat de sporen der gebruikte wapens lopen naar de “banksters” en zgz. weldadigheidsgoeroe’s met de welwillende hulp van regeringen en belanghebbenden zoals de loges?

Wees waakzaam. “Er gebeuren rare dingen rondom ons“. (Urbanus parafraserend: De wereld is om zeep)

Indien u het nog aankan, kijk dan naar deze film: Covid-19 Het Systeem. U wordt er niet vrolijk door.

H.P.