Frank, de neo-zonnekoning…

… of “Na mij de zondvloed…”

File:Flood destroying the world.jpg

Jean-Marie Decker was nog heel beleefd toen hij Frank, een volbloed marxist zoals mentor Lewie, beschreef als “professor Zonnebloem” in zijn opiniestuk “Vlamingen zijn het grootste leibandvolkje ter wereld”.

Bij Wikipedia vernemen we o.a.:

“Vandenbroucke heeft een katholieke achtergrond en groeide op als jongste kind in een vooraanstaande Leuvense artsenfamilie. Hij behaalde in 1978 een licentiaatsdiploma in de Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven[4], waar hij al in 1974 de eerste studentencursus marxistische economie hielp mee organiseren. Hij trad toe tot het nationaal bestuur van de Trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL)[5], een voorloper van de Stroming voor een Antikapitalistisch Project (SAP). Hij studeerde van 1981 tot 1982 eveneens economie aan de Universiteit van Cambridge en van 1996 tot 1999 aan de Faculty of Social Studies van de Universiteit van Oxford

… Frank Vandenbroucke is door Louis Tobback naar de toenmalige SP gehaald, waar hij al snel opklom in de partij…

Als men van goeden huize is, dan is het gemakkelijk de “saloncommunist” en de “kaviaarrevolutionair” uit te hangen, en met de bedoeling het marxisme op te leggen aan anderen zonder dat men die zelf moet ondergaan! Ter illustratie: toen hij naar aanleiding van het Agustaschandaal opstapte, vroeg een journalist: “Is geld verbranden toegestaan?”, waarop hij hautain antwoordde met de wedervraag: “Wat moet je anders doen?” … en op de vraag of het dan wel wettelijk is, klonk het even hautaine antwoord: “Daar heb ik geen flauw idee van!”. Juist. Als kaviaarsocialist heb je daar geen idee van…

In dit filmfragment wordt de spek-met-eieren-vraag gesteld “Wie is de partij van de kleine man?” PVDAer Mertens stelt voor de grote kapitalen te activeren… en op de vraag of de partij van Frank dan niet de partij is van “de kleine man”, wordt de kijker aangeraden naar de resultaten te kijken… En dan gaat Frank voluit als een paling-in-een-emmer-snot… leidt af, herschikt de vraagstelling als een geoefende demagoog, kijkt op het klootjesvolk neer vanop zijn spreekgestoelte, vermeldt niet dat zijn “maatregelen” vooral de exotische neo-Vlamingen als begunstigden hadden… We herhalen bij deze even zijn gevleugelde woorden: “Socialisme, dat is altijd opnieuw herbeginnen… Ik ben ooit minister van pensioenen geweest en het zou nuttig zijn dat men eens gaat kijken naar…”… de studies over het Zilverfonds? (Dat laatste heeft hij niet gezegd – een sinister grapje van onze redactie.) Maar zijn voorspelling werd intussen feit, hij is inderdaad opnieuw begonnen; de rode wonderknaap op zijn merkbasketters drukte Frank terug aan de partijboezem en op het belgische toneel…

Wat u bij Wikipedia niet leest, is Jean-Marie Dedeckers analyse vervat in deze zin:

“Tussen 1999 en 2004 in de paars-groene regeringen was hij een complete catastrofe als minister van Pensioenen…”

Men dient hier wel te verduidelijken dat Frank geen catastrofe was,  wel integendeel, maar wel zijn beleid, dat neerkwam op een regelrechte sabotage.  Deze “sabotage” was geen toeval, maar maakt deel uit van een Leninistische verrottingsstrategie, waar Frank VDB wonderwel in slaagde. De plundering van de pensioenkassen, doet immers de grote “treinroof” in G.B. verbleken tot simpele winkeldiefstal.   Hierbij wordt dan oorlog gevoerd tegen de middenklasse, die moet verdwijnen, cfr. het motto: “Iedereen arm in het rode paradijs”, uitgezonderd de elites, de nomenclatura en het terreurapparaat.  

Hoe kan een dergelijke terreur tegen de eigen bevolking verklaard worden, waarbij de maatschappij dan omgevormd moet worden tot een communistisch Goelag, met daarbij dan een psychologische terreur die doet denken aan deze zoals beschreven in “1984” van George Orwell.  Een terreur uitgeoefend door psychopaten, via een klimaat van angst –  vernedering – onderdrukking – verklikking – leugens en bedrog – met  dan als summum, de onderdrukten te dwingen tot zelfvernedering & -verachting, door een voortdurende herhaling der officieel afgekondigde leugens.

Een mogelijke verklaring biedt Xandernieuws: Bewustzijnsdeskundige-corona-beleid-is-typerend-gedrag-van-psychopaten/ ‘Pathocratie (overheid gerund door psychopaten) in het Westen in vergevorderd stadium’ – ‘Mensen gaan ervan uit dat hun leiders het beste met hen voor hebben, en dat is nu zeker niet het geval’ – ‘Slachtoffers van deze psychopaten makkelijk te herkennen, vaak dragen ze een mondkapje’ .

Hierin is de verwijzing naar het boek ‘Politieke Ponerologie van Andrzej M. Łobaczewski, met verklarende ondertitel ‘Een wetenschap over de aard van voor politieke doeleinden aangewend kwaad’. Een citaat uit de boekrecensie: “Politieke Ponerologie is een studie naar de oprichters en aanhangers van onderdrukkende politieke regimes. De onderzoekers analyseerden de gemeenschappelijke factoren die leiden tot de verspreiding van onmenselijk gedrag van de mens naar zijn medemens. Moraliteit en humanisme alleen kunnen de predaties van dit kwaad niet genoeg weerstand bieden. Kennis van de aard ervan – en van hoe het zich verspreidt – is het enige tegengif.”

Ook in The Corbett Report werd het boek geanalyseerd:

“Na het lezen van het uitstekende boek Politieke Ponerologie: Een wetenschap over de aard van voor politieke doeleinden aangewend kwaad van Andrzej Łobaczewski, had ik een bovenzinnelijk moment van realisatie (een soort “Eureka!” moment). Ik moet concluderen dat ponerologie en psychopathie twee belangrijke concepten zijn die het beste de treurige toestand van menselijke zaken in deze wereld verklaren, zaken die nog steeds een negatieve invloed op onze samenleving, onze levens en onze toekomst hebben. Nee, ik denk niet dat het met “hebzucht” of zelfs “morele zwakte” (hoe je het ook definieert) te maken heeft. Het heeft te maken met psychopathologie en de invloed daarvan op de aard van het kwaad in de samenleving.”

Er gebeurde tijdens het bewind van Verhofstadt II echter nog iets, anders, waarvan we nu – tijdens de zgn. coronacrisis, de gevolgen moeten dragen. In 2005 tekenden 196 landen een trainings- en simulatie-oefening van de VN voor een wereldwijde pandemie (… en de schepping van een NWO). We gaan ervan uit dat België, als brave leerling van de klas, dit mee ondertekend heeft. Om de Global Government (een wereldregering) mogelijk te maken, gesponsord door o.a. Bill Gates en de Wereldbank. En dan stellen zich twee vragen: wie heeft dit in ons aller naam getekend? Waar zijn die documenten? Frank zat toen in de regering Verhofstadt II. En toevallig zit hij nu opnieuw in de regering, ditmaal op de cruciale ministerpost van Volksgezondheid.

Een zgn. “oefening”, met lockdowns, waar we nu middenin zitten, met universele schulden én verplichte vaccinaties. En bij de vraag of dit plan niet al in het beruchte Rapport van Iron Mountain beschreven werd. (Klik hier voor meer duiding.)

Het doel: vermits de wereld een dorp is, kan je heel de wereld aan de leiband houden. Zonder wapens. Mét angstverspreiding. Klaus Schwab maakte van het voornemen van het Wereld Economisch Forum geen geheim: de Great Reset moét en zal eraan komen! Weg met het kapitalisme! Welkom aan het communisme! 8 voorspellingen voor het jaar 2030 vindt u op facebook.

En bij deze “Great Reset”  speelt Frank VDB dan een rol… een sinistere rol.. !

In K.A. Vlaanderen weet men de klepel hangen: “Failed State  – De kleuter-dictator Frank Vandenbroucke kan de druk niet meer aan en is een typisch voorbeeld van Oxfordiaanse “all talk, no action”! Blijkbaar is het managen van een crisis toch nog iets anders dan het geven van een wetenschappelijke causerie “. Waarbij vooral de reacties van lezers wetenswaard zijn:

Anoniem zei  :  WAT ALS HET DE BEDOELING IS DE BELGISCHE GEZONDHEIDSZORG TE IMPLODEREN?
Deel 2 – De Oxford jaren van Vandenbroucke.
Met iemand die aan Oxford of Cambridge een doctoraat behaald moet je altijd oppassen. Die krijgen altijd een telefoontje van MI5 en/of MI6. Dat worden agenten die de Britse buitenlandse politiek in hun thuisland implementeren – (ze worden daarvoor betaald). Aangezien Vandenbroucke aan beide universiteiten post-graduaten behaald heeft…. Zou ik zeggen dat ook hij in de club thuishoort. Vandebroucke is trouwens gecompromitteerd door het Agusta schandaal, en die geldverbranding episode – en wie weet hoe veel meer.
Tussen 2009 en 2011, werd hij in de politiek aan de kant geschoven, ook al trok hij veel stemmen, en in oktober 2011 verliet hij alle politieke posten, om zich op een academische carrière te concentreren.
Het is enorm vreemd dat Vandenbroucke na een lange periode buiten de politiek, opeens de bijzonder belangrijke portefeuille van gezondheidszorg krijgt, in het midden van een medische crisis, en wereldwijde pandemie.
Toeval natuurlijk.
Natuurlijk niet. Ik zeg altijd dat de Corona Crisis zich ontwikkelt als het filmscript van een  derderangs rampenfilm – dat is ook zo
De lacune in de politieke van Vandebroucke is heel interessant alleen omdat het een lacune is. Napoleon, Marx, Hitler, Churchill, Bergoglio, en zo velen meer, hebben lacunes in hun biografie. Om te weten wat voor mensen het zijn, voor wie ze werken, en waaraan ze ijveren, is het essentieel die lacune te kennen. Laten we daarom even naar de academische biografie van Vandenbroucke kijken – WAT HEEFT DE MAN ALLEMAAL BESTUDEERD EN GEDOCEERD? En je begrijpt het filmscript van de Corona crisis. Vandenbroucke is de juiste man op de juiste plaats om er een boeltje van te maken, want dat is de bedoeling.  24 oktober 2020 om 09:25 “.

En dan de finale analyse uit het laatste bruggetje:

“Anoniem zei –  Deel 5 – Vandebroucke spreekt voor deze uitzonderlijke keer de waarheid.  De gezondheidszorg staat op imploderen – maar dat is de bedoeling.
Ik denk niet dat hij bedoelt dat de gezondheidszorg op instorten staat omdat er te veel Corona patiënten zijn – bekijk de cijfers in mijn eerste deel – maar wel omdat het geld op is – of beter gezegd; “weg is” of “niets meer waard is”.
Zoals uit de biografie van Vandenbroucke duidelijk is, is hij een Marxist en alles wat een Marxist aanraakt – zeker een academische Marxist – gaat failliet – en iedereen die  een Marxist aanraakt gaat dood. “

Conclusie: als we alle puntjes met elkaar verbinden, dan is het duidelijk dat Frank VDB,  de  juiste man is op de juiste plaats voor de uitvoering van deze Covid 19 “exercise” en bijhorende sabotage, die ons moet leiden naar een communistische NWO. Hij is dus geen professor Zonnebloem, maar een “ Zonnekoning”  die zijn land toen ook in puin heeft achtergelaten, met de gevleugelde uitspraak “Na mij de zondvloed”.

Heeft de onderste schuif van de archiefkast van de Staatsveiligheid een dubbele bodem voor dossiers met de stempel “Hoogverraad”? Welke partij durft dit onder de aandacht te brengen?

H.P.

1 gedachte op “Frank, de neo-zonnekoning…

  1. Als de vos de passie preekt boer let op uw ganzen. Hij is het voorbeeld van de mislukte politicus die wel altijd een nieuwe kans krijgt door zijn connecties met de verdelgers van het Vlaamse Volk
    Hij is de gladde aal die zoals De Gucht door alle gaatjes ontsnapt en nooit moet boeten voor zijn mislukkingen. Wanneer zijn we van die kwallen verlost ?

Reacties zijn gesloten.