Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vanaf maart werd 2020 in toenemende mate voor een groot deel van de mensheid een verschrikkelijk jaar.  Het corona virus werd driftig aangegrepen om dag na dag angst en terreur te verhogen: lockdown, mondmaskers, winkels, bedrijven, kerken dicht. Het regime beslist zelfs over de plaatsen aan de familietafel. Vaccinatie voor iedereen wordt in het vooruitzicht gesteld.  We gaan in de richting van een totale controle van de bevolking, een droom die zelfs de gruwelijkste dictators in de geschiedenis niet konden realiseren.

In de hele wereld groeit het aantal onafhankelijke wetenschappers en mensen met gezond verstand die stellen dat deze maatregelen geen wetenschappelijke verantwoording hebben. Covid 19 is als een seizoen griep, zeggen ze, met eenvoudige middelen goed te genezen. Lockdown is volgens Nobelprijswinnaar en biofysicus prof. Michael Levitt een “gigantische vergissing”, zoals blijkt uit Zweden, IJsland, Hongkong, Zuid-Korea en Japan.  Mondmaskers voor gezonde mensen hebben geen zin. De algemeen gebruikte PCR test geeft valse besluiten,  zoals de uitvinder zelf, Kary Mullis en vele deskundigen waarschuwen. Het aantal “positieven” stijgt dramatisch, maar er wordt niet bij vermeld dat nauwelijks iemand van hen ziek is of ziek wordt. Volgens vele onderzoekers is een vaccin niet nodig en zijn de huidige covid 19 overhaast gefabriceerde vaccins onveilig en mogelijk een aantasting van ons DNA. Zo worden mensen als proefdieren gebruikt. Vaccins hebben al mensenlevens gered maar ook ziekten gegeven en de vrijheid van weigeren moet gewaarborgd blijven. Het eenzijdige obsessionele verhaal van media en regeringen echter duldt geen enkele wetenschappelijke kritiek. De auteurs ervan worden bedreigd, belachelijk gemaakt,  ontslagen of zelfs opgesloten. De beste wetenschappelijke tijdschriften verspreiden valse studies, door de farmaceutische industrie betaald, om het officiële verhaal te steunen.

Wie heeft er nu gelijk? Kijken we naar de resultaten. Het officiële verhaal van media en regimes leidt naar angst, terreur, wereldwijde armoede, vernietiging van de vrijheid en de waardigheid van  mensen en massale dood. Totale afsluiting veroorzaakt onoverzienbare schade voor iedereen.  Ontelbare ouderen sterven in mensonwaardige eenzaamheid. Wat kinderen, jongeren, studenten wordt aangedaan is iedere opvoeding onwaardig. Ondernemers worden massaal tot wanhoop en zelfs zelfdoding gedreven. De Wijsheid van God, de wijsheid van onze natuur, de oeroude wijsheid van de mensheid worden afgewezen. De mens verheft zichzelf als de schepper. Individuele grillen vormen als “mensenrechten” de nieuwe tien geboden.  De  technische mogelijkheden moeten we gebruiken, ja, maar hoe? Met wijsheid en niet met psychopathische waanzin  zoals in  de openlijk geprezen spectaculaire beenhouwerij waardoor een man omgewerkt wordt tot vrouw om dan een kind te baren dat hij/zij zelf verwekt heeft!

Apocalypse - Wikipedia
Apocalyps afgebeeld in het Osogovo Klooster, Noord-Macedoniëedonia

We beleven de eindstrijd van Satan tegen God, door Jezus zelf voorspeld en beschreven in het laatste Bijbelboek, de Apocalyps. Het is de heerschappij  van de Draak  die zijn macht geeft aan “Beesten” en handlangers.  Wie hen niet aanbidt wordt vervolgd en “niemand kan kopen of verkopen als hij het teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam niet draagt” (Apocalyps 13, 17). Dat is de  nieuwe wereldorde, “The Great Reset”,  “Build Back Better”,  totaal anders en beter, van o.m. Klaus Schwab en zijn privé club Wereld Economisch Forum van miljardairs, wereldleiders, bankiers, mediamagnaten, wapen bazen, Big Farma en Big Tech, de 1% wereldelite die nu alles controleert en dankzij de armoede van de wereldbevolking nog veel rijker wordt.

De geboorte van Jezus in Bethlehem is de belangrijkste gebeurtenis uit de wereld-geschiedenis, in de annalen van keizer Augustus zelfs geen voetnoot waard. Zo is nieuwe wereldorde van het Wereld Economisch Forum voor onze waardigheid niets waard, integendeel. Als een meerderheid van de bevolking dit lijdzaam blijft dulden, zal 2021 nog veel verschrikkelijker worden. Indien ze tot inzicht komt, massaal opstaat,  terugkeert naar de Wijsheid van God, van de natuur en van de mensheid van alle tijden, samenwerking met verschillende wetenschappelijke visies aanvaardt, bevrijdt ze zich van de globaliserende dictatuur.  Dit wordt een terugkeer naar eigen vrijheid en waardigheid, naar God, naar Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk, naar de eigenheid en originaliteit van ieder volk. Alleen dan krijgen we in 2021 onze menselijke waardigheid terug. De elite die niet meer door een meerderheid wordt gedragen, verliest haar macht waardoor haar ideologie van globalisatie en totale wereldcontrole eindigt. Ideologieën verdwijnen, de menselijke werkelijkheid blijft.

Wees niet bang, Jezus zegt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21, 28).

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

*******

Deze week willen we vrij houden om Kerstmis zo waardig mogelijk te vieren mét liturgische diensten, nachtmis en  dagmis, waarin we de intenties van al onze lezers, weldoeners, vrienden én eventuele vijanden uitdrukkelijk in gebed voor de Heer zullen brengen. Daarom sturen we volgende  vrijdag geen bericht.

P. Daniel, 18.12.2020

Flitsen

Terwijl de Latijnse kerk de derde zondag van de Advent viert, zondag “Gaudete” (= verheugt u!) viert de oosterse kerk de zondag van de “voorouders” van Jezus naar het vlees. Hiermee zijn niet alleen bedoeld Joachim en Anna, de ouders van Maria, Moeder van Jezus, maar ook alle “voorlopers” en patriarchen uit het Oude Verbond. Vanaf Adam worden vermeld Enoch, Melchisedech, Abraham, Isaak, Jakob. Vervolgens de 12 patriarchen en hen die onder de Wet leefden Moses, Aaron, Jozua, Samuel en David. Tenslotte alle profeten, grote en kleine, waarbij Jesaja bijzonder de profeet van de verwachting is. Dit feest wil ons hoopvol richten op de komst van God in Jezus Christus.

Gisteren begonnen we de kerstnoveen waarbij we de traditionele O-antifonen zingen. Iedere dag een nieuwe uitroep van verwondering. De eerste letter van de antifonen in omgekeerde richting gelezen geeft ‘ero cras’ (Ik zal er morgen zijn)! De antifonen zelf drukken heel de wijsheid van de christelijke verwachting uit. In de eucharistieviering is er iedere dag een lezing die de menselijke geboorte van Jezus benadrukt. In het Oude Verbond was God al te midden van zijn volk en verscheen aan de  patriarchen en profeten. Zijn komst nu is evenwel geheel anders. Hij wordt zelf Mens om als mens te leven zoals wij.

Nadat het kippenhok hersteld werd, kwam de vraag om het in te zegenen. Zo hebben we kippen en hok met wijwater en gebeden gezegend. Geloof het of niet, sindsdien geven de kippen bijna dubbel zo veel eieren! Of is het omdat de ratten niet meer binnen kunnen?

De vele balken voor het plafond van het monnikenklooster moeten nu bewerkt worden met olie, wat nog een groot werk is.

Corona, een vals alarm!

Het sociale leven is plots wereldwijd grondig veranderd en zeer beangstigend geworden. We hebben dringend helder inzicht nodig in wat er eigenlijk gaande is. Een prima handleiding hiervoor is het Duitse boekje “Corona, Fehlalarm?”, in het Engels vertaald “Corona, Fals Alarm” en nu in het Nederlands: “Corona, vals alarm? Feiten, cijfers en achtergronden”, De Blauwe Tijger, 2020, 140 blz. Eenvoudig, duidelijk en grondig verantwoord door 246 voetnoten. “De Groene Rekenkamer” zorgde voor enkele aanvullingen en aanpassingen aan de Nederlandse situatie (kan besteld worden: https://www.deblauwetijger.com/product/corona-vals-alarm).  Het werd geschreven door Sucharit Bhakti en zijn vrouw Katarina Reiss. Sucharit Bhakti is emeritus bijzonder hoogleraar Medische Microbiologie Universiteit van Giessen en voorzitter Medische Microbiologie Universiteit van Mainz met talrijke onderscheidingen voor zijn vele studies. Katarina Reiss is associate-professor biologie aan de universiteit van Kiel met eveneens internationale erkenning en prestigieuze onderscheidingen voor haar studies over biochemie en infecties.

In het boekje vind je de uitleg over hoe het begon, hoe er vanaf het begin verkeerde cijfers werden voorgehouden en angst verspreid, hoe het in andere landen verliep met uiteraard een grondige ontleding van de toestand in Duitsland. Op het ogenblik dat de epidemie in Duitsland en Europa voorbij was (midden mei), verklaart kanselier Merkel: “De pandemie is net begonnen”! Dit werd bevestigd door een van de meest prestigieuze tijdschriften ter wereld, “Nature”, met een artikel van o.m. Neil Ferguson .Lockdown zou miljoenen levens gered hebben. Het bleek echter een vals besluit te zijn. Het juiste besluit was precies het tegendeel. Inmiddels werd in Berlijn in angst besloten om in 38 dagen tijd een nieuw ziekenhuis te bouwen voor 1000 patiënten. Eenmaal voltooid was er geen patiënt te zien (blz. 49-51). In plaats van wetenschappelijk verantwoorde informatie werd steeds meer angst en onzekerheid geboden, een zinloze lockdown, een ontwrichting van de ziekenzorg, een jaren lang opgebouwde patiënt-gerichte zorg werd plots over boord gegooid, enorm leed berokkend en een totalitarisme uitgewerkt. Mondmaskers dragen voor gezonde mensen heeft geen zin (blz. 45). Massa’s mensen sterven, niet aan covid 19 maar aan de maatregelen. En deskundigen uit de hele wereld waarschuwen voor overhaaste covid 19 vaccins. In de publieke media én in het officiële beleid werd geen enkele ernstige discussie of gedachtewisseling tussen verschillende bevindingen geduld, wat leidt naar een totaal falen. Het boekje is een overtuigende  oproep om de maatregelen die opgelegd worden eerst beter wetenschappelijk te verantwoorden en om tenslotte de huidige zinloze zelfvernietiging te stoppen. Helaas… zoals de scherpzinnige Amerikaanse schrijver Mark Twain (+ 1910) al zei: mensen kunnen veel gemakkelijker met de grootste leugens voor de gek gehouden worden dan dat ze overtuigd kunnen worden dat ze voor de gek gehouden worden. Gelukkig is er nog deze hoopvolle wijsheid van de grote Amerikaanse president Abraham Lincoln (+ 1865): “Je kunt mensen een tijd bedriegen en sommige mensen kun je heel de tijd bedriegen maar je kunt niet alle mensen heel de tijd bedriegen”.

“Syrië moet verwoest worden”

Deze westerse slogan wordt na een decennium nog steeds nagestreefd. Nu is het, helaas met succes zoals nooit voorheen. Mensen lijden honger, terwijl het land vóór de komst van de westerse “bevrijders” met hun horden koppensnellers,  20 % meer voedsel voortbracht dan het zelf nodig had. Mensen lijden kou en zitten in het donker bij gebrek aan energie, (1 uur elektriciteit om de 5 uur), terwijl het land ruimschoots beschikt over rijke olie- en gasbronnen. Er moeten zieken en gewonden aan hun lot overgelaten worden omdat er geen beschikbare medicamenten of apparaten zijn om hen de juiste behandeling te geven, terwijl vroeger de medicamenten hier zelf gemaakt werden en zelfs uitgevoerd en er overal genoeg officiële ziekenhuizen waren waar de mensen gratis verzorgd werden. Door de georkestreerde dramatische inflatie is het leven onmogelijk duur geworden terwijl de mensen vroeger in een behoorlijke welvaart leefden.

De blinde haat van het westen tegenover Syrië blijft onverminderd verder werken. In het midden van de vorige eeuw pleegde de CIA al twee staatsgrepen in Syrië. Beiden mislukten.

In het begin van de jaren ’80 stuurden ze de moslimbroeders, die garant staan voor chaos en vernieling. Ze pleegden her en der aanslagen. Het lukte hen in Aleppo een rekrutenschool te overvallen en op staande voet 80 jonge alawieten te onthoofden.

Afbeeldingsresultaat voor Aleppo Artillery School massacre

Aangemoedigd door hun succes pleegden ze een aanslag op de president met twee bommen. Een doodde zijn lijfwacht en de andere schopte hij zelf terug. Voor vader Hafez al Assad was het genoeg. Hij liet heel het nest van moslimbroeders in Hama tot de laatste man uitroeien, wat tot heden in de westerse pers wordt aangegrepen om te schrijven onder wat een wrede dictatuur Syrië wel leeft. Er heerste weer veiligheid en rust en het volk was bijzonder dankbaar. Wat de pers zedig verzweeg: met de moslimbroeders werden ook al de officieren van de westerse geheime diensten die zich tussen hen bevonden opgeruimd. Het westen heeft dit nooit vergeven.

Dan kwam de monstercoalitie van meer dan 100 landen als “de vrienden van Syrië”.
Een totale verwoesting door een militaire inval was na Libië niet meer mogelijk, dank zij het veto van Rusland en China. Honderdduizenden terroristen uit de hele wereld werden deskundig geronseld, getraind, bewapend en dik betaald. Met hen vorderde het uitmoorden en verwoesten van het land al een flink eind. Ze konden zelfs in Syrië en Irak een eigen Islamitische Staat oprichten als het paradijs voor de koppensnellers en een hel voor de bevolking ter plaatse. Het einde van Syrië leek in 2015 eindelijk nabij. De president deed echter beroep op Rusland, dat de kansen deed keren. Sindsdien heeft Syrië met behulp van zijn bondgenoten zijn land systematisch bevrijd, afgezien van Idlib. Het westen bleef echter met vernietigende vindingrijkheid land en volk verwoesten. Het organiseerde de ene chemische aanval na de andere en richtte daarvoor zelfs een eigen terroristische groep op, de Witte Helmen. Met filmen van Hollywood kwaliteit wisten ze telkens de schuld van de aanslagen aan Syrië te geven. Geen enkele van onze gelauwerde en geprezen journalisten was ooit in staat een tipje van de sluier van deze huichelarij op te lichten. Integendeel. Ze fantaseerden er nog een schepje bovenop. Dan kwamen de sancties waardoor iedereen die Syrië op welke wijze ook hielp om het land herop te bouwen, zwaar werd gestraft. En nu is er de dramatische inflatie. Het leven wordt gewurgd. Sommige mensen verlangen terug naar de tijd dat ze door terroristen beschoten werden, toen ze tenminste genoeg hadden om te leven.

De moordende huichelarij van het westen is een van de grootste schandvlekken uit de geschiedenis. Recent deden Duitsland en België een voorstel van humanitaire hulp. Geweldig. Voor de schijn was het om het volk te helpen, in werkelijkheid was het om buiten iedere controle van Syrië om, langs Turkije wapens en levensmiddelen te blijven leveren aan de terroristen. In de zomer werden met behulp van Turkije en de VS duizenden hectaren oogstvelden afgestookt. Daarna volgden massale brandstichtingen van landbouwgronden en miljoenen bomen in de provincies Lattakia, Tartous en Homs. Adnan Al-Youssef, hoofd van de afdeling criminaliteit in Lattakia meldt dat hij daarvoor eerst 3 personen heeft kunnen aanhouden en tenslotte 39 mensen, die bekenden daarvoor geld gekregen te hebben van buitenlandse mogendheden. En nu komt de speciale Britse gezant voor Syrië, Jonathan Hargreaves de regering van het land aanklagen voor de bar slechte levensomstandigheden van het volk, terwijl ook het VK al het mogelijke blijft doen om het leven van het volk te verstikken. En toch, een volk dat één blijft en trouw aan zijn eigenheid en waardigheid is sterker dan een (halve) “internationale gemeenschap” met bekrompen eigenbelang, samengehouden door de obsessionele haat om een onschuldig volk te vernietigen. Syrië, bakermat van de menselijke beschaving en wieg van het joods-christelijk geloof, wordt door het westen gehaat zonder reden.

En dit nog: