De alomtegenwoordige viruscommissaris

PROEFWERK GESCHIEDENIS

Sinds het begin van de  Covid 19(84) terreur is het Belgische utopia een vedette rijker, Marc Van Ranst,  die bij wijze van spreken dag en nacht, als een “politiek volkscommissaris”  de media bespeelt en onze zenuwen teistert met zijn doemdenken over dit Covid 19(84) virus (sic), en geobsedeerd is van de lockdown, m.a.w. de totale stillegging van het land.

Buiten de voormelde activiteit is hij in bijberoep ook nog actief als prof-viroloog aan de KU- Leuven. Een unief waar de K staat voor ‘Kommunistisch’, en sinds geruime tijd niet meer voor ‘Katholiek’. Na een lange mars door de instellingen, sinds mei 1968, is deze unief omgevormd geworden tot een links bolwerk en geïnfiltreerd door de logestoottroepen.*

*Een kleine lapsus: De vrijmetselarij was ook op één of andere manier betrokken bij de brand van Leuven in 1914,  die het gevolg was van een complot en waarbij o.a. de BIB in de vlammen opging.

Het voormelde verklaart ook de sympathie van Van Ranst voor het extreem linkse PVDA, met de adepten van Lenin, Stalin, Mao,  e.a. met een dodental dat schommelt tussen de 100 à 150 miljoen doden.**

Zwartboek van het communisme | gedrukt boek | Bibliotheek.nl

**“ Zwartboek communisme”.

« Ons zondig land is rijp voor de grote pest en de grote hongersnood. Het bloed zal vloeien in stromen. » (…)

Ik ga dus niet moeilijk doen over 50 miljoen doden, een detail, dat, Maozijdank niet strafbaar is.  En de KUL Leuven legt Van Ranst hier geen strobreed in de weg. Alleen Rik Torfs bood wat weerwerk: “Torfs legt nu opnieuw de vinger op de wonde. Hij waarschuwt dat we ons moeten afvragen wat de repercussies zijn als Marc Van Ranst pleit voor strikte maatregelen.”

“Hij is een intelligente en ambitieuze man”, zegt Torfs aan de Waalse krant. “Ik respecteer ieders vrijheid van meningsuiting, maar ik vind het problematisch dat we bij het spreken over de epidemie geen rekening houden met hun zeer radicale politieke opvattingen die gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van het land”.

Dit was o.a. het gevolg toen Van Ranst had aangekondigd naar de 1 mei viering te gaan van de PVDA, waarvan hij uiteindelijk afzag. De PVDA sympathieën van Van Ranst zijn dan ook  van groot belang en alles behalve toeval.

De KU Leuven komt ook nog op een andere manier in de belangstelling m.b.t. de Covid 19(84) terreur, nl. de banden met Bill Gates

De Tijd: “Vanuit de VS worden 15.000 geneeskrachtige moleculen opgestuurd naar de KU Leuven. Ze worden allemaal getest op hun werkzaamheid tegen het coronavirus. De Bill & Melinda Gates Foundation, de liefdadigheidsstichting van Microsoft-oprichter Bill Gates, betaalt de studie. Tezelfdertijd rapporteerden onder meer Leuvense vorsers onderzoeksresultaten die aantonen dat de winstgevendheid van big pharma hoog is en dat de ontwikkelingskosten veel lager liggen dan de sector beweert. Beide gebeurtenissen staan niet los van elkaar.”

Bill Gates is intussen ook gekend als één der stuwende krachten achter The Great Reset  & NWO van Klaus Schwab, met als hoofddoelstellingen: “global governance,” “digital identity” (led by ID2020), “climate change,” and “LGBT inclusion.”… wereldbeheersing, digitale identiteit, klimaatdoelstellingen en de multigeslachtenagenda… We citeren Schwab:

“The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world”

Image for post

Het doel van deze Covid 19(84) terreur is dan ook communisme: of zoals Henry Makow het verwoordde: “Het virus heet communisme; Covid is de waterdrager” met een genocide als doel. George Orwell en Aldous Huxley hebben niet kunnen dromen dat hun fictieboeken ooit werkelijkheid zouden kunnen worden, een werkelijkheid waarin de overgrote massa met open ogen intuimelt. Onderstaande video werd intussen over heel de wereld verspreid, vertaald, aangeprezen en/of bekritiseerd, met als titel “Hoe verkoop je een pandemie?” We bieden u twee versies aan:

In het licht van het voormelde is het optreden van Van Ranst dan ook geen toeval meer, met daar bovenop de betrokkenheid van de KU Leuven. We verwijzen naar bovenstaande video dd. 22.1.2019 met een uiteenzetting van Van Ranst, waarin hij in pre-coronatijden uitlegde hoe hij een pandemie zou aanpakken. Lees: Marc Van Ranst gaf jaar voor corona cursus ‘Hoe volk in de tang te houden’ 

KaVlaanderen publiceerde er een omstandig verslag over en beschreef Van Ransts c.v.: GSK, Sanofi-Pasteur, Merck, Johnson & Johnson, Abbott, Biocartis. Zijn banden, resp. belangen, bij de big farma liegen er niet om. Een aan te prijzen analyse met als conclusie:

“Neen, het was dus géén toeval hoe Marc Van Ranst begin dit jaar plots overal te zien was. Dat was exact zijn plan, bevlogen en cynisch uiteengezet in een lezing die hij goed een jaar voor de start van de zogenaamde ‘coronacrisis’ gaf. “De eerste dagen van een pandemie moet je alomtegenwoordig zijn, zodat je de media-aandacht krijgt”.

Het is duidelijk dat Van Ranst politieke steun krijgt van het Belgische regime, maar ook la Merkel is in beeld. Verder geniet hij de steun van de Big Pharma-maffia en nu ook ook van Chatham House en de globalisten van de Londense City.

Psychopaat Marc Van Ranst schijnt te vergeten, dat zijn lacherige gedoe wél doden veroorzaakt! De paniek die Van Ranst veroorzaakte, is direct verantwoordelijk voor de duizenden zogenaamde corona-doden die stierven door verwaarlozing en foute behandelingen. Het is duidelijk dat Van Ranst voor het internationale strafhof in Den Haag moet worden gebracht voor genocide!”

“Behalve bij moorden en verkeersongevallen sterft iedereen aan corona”

Wordt vervolgd.

H.P.

.