“Quickie”

Op de lijst der Vivaldi ministers zijn Van Quickenborne en Frank VDB geen toeval. Zij verdienden hun strepen bij Verhofstadt II.

Covid 19 is immers ook een oorlog tegen Vlaanderen door alles wat francofiel, links en loge is. Veiligheidshalve moet het vuile werk dan opgeknapt worden door (pseudo) Vlamingen… als geëerde vertegenwoordigers van zowel links als de loge, gesteund door de “verantwoordelijkheidsopnemende” tsjevenpaladijn  Verlinden. Frank voert de psychologische en economische oorlog tegen de bevolking en Vincent neemt het verzet daartegen voor zijn rekening.   De afrekeningen tegen het verzet van Coudenhove Kalergi-plan en agenda 21 -30 gaan in één moeite door.

De neo-zonnekoning kreeg al onze ongestoorde aandacht. Vandaag komt zijn “partner in crime” aan de beurt: Vincent Van Quickenborne, minister van justitie en volkscommissaris in bijberoep, door Lewie, het orakel van Leuven, vriendschappelijk Van Quickendinges genoemd. Wij houden het bij “Quickie”, in het schoon Vlaams “de snelle” wat in bepaalde dialecten een dubbele betekenis heeft.

Het lot, nietwaar? Quickie was liever minister van evenementen geweest. Corona besliste er anders over. Wat heb je aan je tomeloze ijver, inzet, fantasie… als er geen evenementen mogen georganiseerd worden? Retorische vraag, natuurlijk. Bijgevolg liet Quickie zich overtuigen en nam zuchtend het ministerie van justitie onder zijn hoede; tenslotte kreeg hij als troostprijs ook “De Noordzee” toegewezen. Wat meteen beloftevol klinkt om op kosten van de belastingbetaler andere zeeën en continenten te gaan ontdekken, kwestie van ervaringen te kunnen uitwisselen en nieuwe ideetjes te lanceren. In feite was deze anderhalve ministerportefeuille nog zo slecht niet: van de Pensioenen had hij zijn buik vol. De gepensioneerden meenden allemaal op het eeuwige leven geabonneerd te zijn en dat kan de staatskas onmogelijk trekken. Ter illustratie, naar analogie met het rijbewijs een pensioen met punten… We zijn even heel stout: wie te veel ziek is, te veel kost aan de maatschappij, die mag genieten van een ‘voltooid leven’. (… gelukkig werd dit probleempje met de coronacrisis rechtgezet … ze mochten gewoon ‘in alle rust” overlijden in de rusthuizen…). Krokodillentranen en semi spijtbetuigingen in de aanbieding. “Bijna mijn ontslag ingediend”, snikte een tsjeef. En toeval… de twee protagonisten zaten toen – bij de opnames van de pensioendiscussie, ook al naast elkaar in de studio van de 7de dag.

En dat hij een “Snelle” is mag blijken uit zijn dadendrang: hij zat nog niet goed op zijn stoel, of hij trok al ten strijde tegen de niet-betalers van de GAS-boetes wegens het niet dragen van “muilbanden”. “Politie en parketten gaan de komende periode extra inzetten op de correcte handhaving van de nieuwe coronamaatregelen. Wie tegen de lamp loopt, zal zijn of haar boete moeten betalen,” klonk het waarschuwend op Radio 1.”

Het gerecht werd gemobiliseerd, en plotseling was er geen tekort aan middelen, geen sprake meer van een overbelasting. Met de stevige aanpak van de misdaad is het echter nog wat wachten, er zijn immers andere prioriteiten. Ingevolge de “recente aanslagen gepleegd in de EUSSR door moslims” , was het ogenblik gekomen om ten strijde te trekken tegen de “islamofobie”. Johan Sanctorum zette de puntjes op de ‘i’:

“Spokenjacht – Ik vond het nuttig om die historiek nog eens in herinnering te brengen, omdat kersvers Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne afgelopen dinsdag zijn beleidsverklaring bracht, waarin de strijd tegen haattaal en islamofobie een speerpunt vormen. ‘Dat leidt tot polarisering die we kunnen missen in dit land’, luidde het. In het licht van de recente gebeurtenissen in Frankrijk is dat bepaald schokkend: een liberale minister die hét alibi van het moslimextremisme (‘islamofobie’) overneemt, en het probleem van de ‘haat’ in het kamp van de critici en verdedigers van de rechtsstaat brengt. “

De Snelle neemt hier de islam, een bloedig terreur systeem, verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, in bescherming.  Een islam die door de roden (= 150 miljoen doden) gebruikt wordt als wapen om onze westerse beschaving te vernietigen.   Van linkse en logemaffiosi kan men echter niet anders verwachten. Zowel haattaal en nepnieuws zijn in feite gevaarlijke waarheden die de voormelde maffiosi haten, en die een gevaar betekenen voor hun verborgen agenda’s, die ons moeten leiden naar een communistische NWO.

Doet ook denken aan Duitsland:

“Eens de bittere waarheid doorgeslikt, moesten de media op zoek naar een uitweg: afleiden, relativeren, tegenpropaganda verspreiden om de gevareninschatting te manipuleren. Der Spiegel meende een hoogvlieger gevonden te hebben in een mededeling van het Saksische binnenministerie: “Rechtsextremisten vormen momenteel de grootste bedreiging voor de democratie!”

Een citaat uit “Het grootste gevaar voor de democratie” – terwijl tal van steden in Duitsland kreunen onder de linkse en vreemdelingenterreur is het rechtsextremisme (sic) het grootste gevaar…

Ondertussen zijn er in het land andere problemen waar Quickie niet zo ‘snel’ of geen aandacht aan schenkt.   Men dient zelfs een petitie te starten om zijn aandacht hierop te vestigen

Het Vlaams Forum voor Democratie (VfvD) vraagt zich in een open brief geadresseerd aan de Procureur-Generaal af waarom het Parket nog geen onderzoek heeft geopend tegen de verantwoordelijken van de meer dan 10.000 coronadoden in ons land. Ook in juli van dit jaar kondigden Bart De Meulenaer en Werner Niemegeers reeds aan dat ze bij het uitblijven van dergelijk ambtshalve onderzoek desnoods zelf juridische stappen zouden ondernemen. Daarbij verwijst het Forum naar de manier waarop het Parket zoiets wel deed, toen na het vertonen van de Pano-reportage over Schild en Vrienden een onderzoek is gestart tegen Dries Van Langenhove.”

Het is al ver gekomen dat men een dergelijke petitie moet opstarten opdat het gerecht zijn werk zou doen, daar waar de parketten hier ambtshalve dienen op te treden, en bij elk overlijden een dossier te openen met vordering van een wetsdokter.  Als deze Covid 19 epidemie dan toch zo gevaarlijk is, en zelfs een mogelijk een biologisch wapen, dan dient het parket consequent te handelen, elk overlijden dan ook te beschouwen als een misdaad, waarbij er dan ook naar de daders moet gezocht worden.  Door dit niet optreden van de parketten, worden deze de facto op zijn minst medeplichtig aan deze misdaden.  Als deze parketten, en ook  de parketten generaal niet willen optreden, komt het aan de Minister van Justitie toe, desnoods gebruik te maken van zijn “injunctierecht” .

Als er in hoofde van de parketten generaal,  zich op zijn minst een medeplichtigheid  stelt, dan is er ook nog artikel 485 en 486 van het wetboek van strafvordering. Wat voor GAS boetes voor niet dragen van muilbanden kan, kan blijkbaar niet voor duizenden verdachte overlijdens.   Voor het bevechten van “politieke vijanden”  is er echter geen probleem.  Dit is niet verwonderlijk met Vivaldi , een communistische logemaffia regering, en kan het best verwoord worden met een uitspraak van een “ervaringsdeskundige”:

Solschenizyn über Marxismus – gloria.tv

Of spelen hier nog andere zaken een rol, waar ook al naar verwezen werd in de publicatie  over Frank , de neo-zonnekoning, nl. de simulatie van een pandemie door de VN anno 2005.

Naast Frank VDB zat Van Quickenborne immers ook in de regering Verhofstadt II en is nu in Vivaldi terecht gekomen op een andere sleutelpost, deze van Justitie.  Een sleutelpost van belang om de strijd aan te binden tegen alle  “vijanden”,  die dan in het verzet staan tegen de NWO met het Coudenhove Kalergi – Agenda 21 -30 en Covid 19-plannen!! De drie wapens die worden ingezet tegen onze beschaving en waar Jos Wouters in zijn recente Cyclus ook naar verwezen heeft.  

Hieraan meewerken, actief dan wel passief, zijn daden van hoogverraad.

Waar zit eens te meer de Staatsveiligheid??

H.P.

1 gedachte op ““Quickie”

  1. Als de zich Vlaams-nationaal noemende partijen geen extreme oppositie tegen al deze dictatuur maatregelen nemen, dan hebben zij reeds de strop rond hun hals aangebracht! In Duitsland voert de AfD en in Oostenrijk de FPÖ wel harde oppositie tegen deze “derde wereldoorlog”, die deze corona-toestand uitlokt.

    Dringende aanbeveling om de grootse mens Solzjenitsyn te lezen! Tot wat de communistische nomenclatura leidt kunt u in detail in zijn boeken lezen. Ook aangeraden (slechts te krijgen in de USA) : “The great Terror, Stalin’s purges in the Thirties” van Robert Conquest.

    Vergeet niet dat deze belgische regering ook een bende belgicistische psychopaten bevat!
    Ik zal in Cyclus de voortdurende actuele onderdrukking van de Vlaamsgezinden in de aandacht brengen.

Reacties zijn gesloten.