Cyclus

Niets is wat het lijkt. - ppt video online download

Deze wisselvallige zomer kabbelt rustig verder; behoudens de watersnoodramp.  Maatregelen zijn een beetje versoepeld.  Terwijl men versoepelt, verstrengen de misdadigers van deze links-liberale regeringen al terug sommige maatregelen.  Men kan zelfs niet wachten tot een eind in de herfst de varianten zullen opduiken.

Het is een sociopatisch spel dat ze opvoeren: de mensen enige vrijheid beloven en terwijl reeds waarschuwen dat er iets nieuws op komst is.  Met de nodige omzichtigheid wil ik oproepen de signalen niet als “samenzweringsverhalen” te zien.  Heel het draaiboek van de “great reset” is tot heden al uitgekomen  De waarschuwing geldt hier dan ook voor een cyber-catastrofe die herhaald aangekondigd wordt, en (wat we al in Zuid-Afrika zien) het in gang zetten van ernstige BLM rellen.  Deze zaken zullen worden uitgelokt door de Rothschild-Rockefeller psychopaten en als gevolg hebben dat er een gigantische voedsel- en samenlevingscrisis ontstaat.

Met de nodige voorzichtigheid wil ik toch vragen in overweging te nemen een afgelijnde levensmiddelenvoorraad te voorzien, het treffen van schikkingen om ook zonder internet/digitale middelen verder te kunnen en het zoeken naar antistoffen tegen de vaccins.

Er zijn in een bepaald opzicht meer opposanten, mensen die zich vragen stellen, dan men denkt.  Vooral dan (spijtig genoeg) in andere landen, zoals Nederland en Oostenrijk.  We moeten ook de transcendente kant inschakelen, het beroep op de Allerhoogste, om wijsheid te verwerven en te weerstaan aan de immense druk.  Ik citeer uit Wijsheid, hoofdstuk 1 : “Niet God heeft de dood gemaakt en Hij schept geen behagen in de ondergang van de levenden.  Hij toch heeft alles geschapen om te leven: gezond zijn de schepselen der aarde, geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden en de onderwereld heeft geen macht op aarde, want de gerechtigheid is onsterfelijk!……..”

Dr. Vladimir Zelenko, arts, die het HCQ zink protocol ontwikkelde, zegt zelfs: “Het onder steeds grotere dwang opleggen van de Covid injecties is een ‘moorddadig complot van psychopaten’, en een misdaad van historische en Bijbelse opvang.  Hij zegt dat de vraag of je hierin meegaat zelfs een keuze is “voor of tegen God”. (…)

Intussen is politiek in dit land, zo rond 11 juli, veel duidelijk geworden  (er hingen op 11 juli op sommige plaatsen tien maal meer Belgische vlaggen dan Vlaamse).  De Graaf van St. Germain heeft in een vorige commentaar op een artikel de zaken omtrent  N-VA loepzuiver op punt gezet.  We hebben intussen Bart De Wever gezien, die tijdens de voorstelling van de “Gay-parade” eiste dat Hongarije uit de EU zou gegooid worden. Ieder fatsoenlijk mens weet dat president Viktor Orban de kinderen wil beschermen tegen drekkige uitspattingen en sexualisering op gender-wijze.  Waarom kiest De Wever dan de kant van de Illuminati?  Hetzelfde verhaal is het toekennen van prijzen aan diegenen die ons Vlaams-nationaal concept willen vernietigen.

VUB-rector Caroline Pauwels kreeg het “Vlaams ereteken”, tesamen met Martine Tanghe, die heel haar leven voor het belgicisme heeft gestreden.    Als lugubere component kreeg het bedrijf, en zijn CEO, Pfizer, ook een ereteken.  De talloze huidige en toekomstige doden van de vaccins “danken u”. (video)

Dit is zo verregaand en verwijst naar zelfs meer dan “gecontroleerde oppositie”, dat dit een breekpunt is.  Auteur dezer, verklaart dat de N-VA, analoog aan hun spitsbroeders van de VLD, geen waardering, welkdanige ook, verdienen in een fatsoenlijke, moreel hoogstaande samenleving.  Hiermede roep ik alle leden op, die nog enig moreel kader huldigen, deze twee partijen te verlaten!  Dit herhaal ik in de geest van mijn ontslagbrief en oproep van 26 mei 1977 toen het Egmontpact bekend werd. 

protest egmontpact rand brussel

Zoals in de navolgende en huidige geschiedenis zal blijken is er voor N-VA geen beterschap meer mogelijk; als men zijn ziel aan de duivel verkocht heeft kan dat niet herroepen worden.

Vandaag werden de nieuwe maatregelen van de NWO Belgische regering bekend: er wordt een Covid Safe Ticket verplicht gesteld voor deelname aan  (grotere) bijeenkomsten.  Door deze maatregel kan ik niet aan de IJZERWAKE deelnemen, alhoewel ik er het ganse jaar voor ijver.  Samen met gelijkgezinde Vlaamsnationalisten weiger ik in alle omstandigheden de vaccins en de even misdadige corona-testen.  Dit houdt, in de geest van hun opperste baas, Grand Orient président Macron, het einde van de vrijheid van oppositie in. 

Hiermee wil ik Pater Daniel nog eens prijzen, voor de grote moed om in zoveel moeilijker omstandigheden strijdbaar te zijn.  Hoe deze strijd zal aflopen, is vooral voor Syrië, de grote vraag.  Maar overal moet er onverzettelijkheid zijn, gedragen door velen, door wanhoop omringd, om datgene wat Vaclav Havel en Alexander Solzjenitsyn deden.  Zie het boek van Havel:De macht der machtelozen” (1978)Hij werd daarna president van Tsjecho-Slovakije en eerste president van Tsjechië.

We zitten nu in de faze van een “3e Wereldoorlog”. Deze werd ontworpen en wordt gevoerd door een bende psychopaten.  Hun voornaamste kracht is de verspreiding van angst.  Ze kregen het ook gedaan dat de overgrote meerderheid van de oppositie-bewegingen hun bevelen mee opvolgt.   De Vlaamse Beweging maakt een fout “op leven en dood” door niet in de allerhoogste modus van verzet te gaan.  Wanneer in het najaar en verder in de toekomst de maatregelen tot controle en slavernij zullen bekrachtigd worden, zal het te laat zijn.  Volg goed wat er nu in Australië en Canada reeds gebeurt!

Elke dag vraagt onze onverzettelijkheid naar onze moed, maar het is alsof we door een moeras omringd zijn.  Gedenk o Vlamingen, alle hoge woorden, die je ooit sprak en zong!

Jos Wouters, Boom, 19.7.2021

Eén gedachte over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Ik kan mij alleen maar aansluiten bij Uw analyse, zeker wat de toekomst betreft. Er staat ons nog wat te wachten. Ik wil er nog enige punten aan toe voegen.
  1. Een volk, of wat er moet voor doorgaan, dat zijn bezetter eert, en de door de bezetter gebuikte symbolen aanbidt als het Gouden Kalf, is op weg naar de ondergang. Het Stockholmsyndroom wordt dan verpakt als “tolerantie”, een citaat van een “kenner “ : “Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft“ – Aristoteles.” (=einde citaat)
  En hier staan we voor een muur, want : “It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remian servile as it is to enslave a people that wants to remain free. Niccolo Machiavelli” (=einde citaat).
  We hebben echter geen keuze dan verder te gaan want : “The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men. – Plato” (=einde citaat).
  En het probleem waarmee de echte Vlamingen geconfronteerd worden is in feite eenvoudig, een citaat : “Ron Paul: “Pure Democracy Is Dangerous”… When It’s Purchased” (=einde citaat). En dat is vandaag het geval. De echte Vlamingen, die dan ook nog moeten betalen voor het kopen van die stemmen, zijn quasi een minderheid geworden in Vlaanderen en zeker in België.
  Tijdens een recent colloquium van Pro Flandria over de transferten, had men het ook over Vivaldi en de noodzaak om er iets aan te doen, om Vivaldi 2 te verhinderen. Als men echter in Vlaamse middens zo blijft verder doen, op de zelfde flauwe en platte manier, dan zitten we in 2030 met een PS maffia regering, en dan is het gedaan met Vlaanderen, rekening gehouden met de demografische evolutie en de massale invasies. Het stilzwijgen is onbegrijpelijk. We zitten immers in een 2 punten programma : ofwel wij , ofwel zij, en als de vijanden winnen dan is het gedaan met ons. In alle geval zal het ontwaken op een blauwe maandag in het bloed zijn.
  2. Het Vlaams Belang is bevallen van een studie over de aanpak van Covid 19. (meer dan 70 blz.). Op enkele kleine details na, gaan ze mee in het officiële verhaal. Onbegrijpelijk. Het moet immers gaan over de Covid 19(84) samenzwering en de ontmaskering van de verraders. Bij Golfbrekers e.a. subversieve webstekken, is er een massa info gepubliceerd. Wat is het probleem om deze aan te wenden. En men kon al beginnen met het stellen van vragen, zoals ook gedaan geweest is na 09.11.2001. En vb :
  https://www.goodreads.com/book/show/1557967.Painful_Questions
  met titel : “Painful Questions: An Analysis Of The September 11th Attack “ (=einde titel).
  En er is genoeg stof om pijnlijke vragen over te stellen. Pater Daniel, waar U naar verwijst, zit in een veel moeilijker situatie, maar geeft blijk van oneindig veel meer moed en durf. Zo pas verscheen ook het volgende verslag :
  https://www.frontnieuws.com/het-is-echt-wetenschappelijk-rapport-documenteert-zelfassemblerende-magnetische-nanosystemen-voor-cybernetische-biocircuit-interface-en-controlesystemen-in-mensen-inclusief-dna-hydrogel-tec/
  De oorspronkelijke bron in het Engels :
  https://pandemic.news/2021-07-20-science-paper-documents-self-assembled-magnetic-nanosystems-for-cybernetic-biocircuitry-interface.html
  Dit is meer dan onrustwekkend, want hier gaan we volop naar het “transhumanism”, zoals beschreven in “WIJ” van Jevgeni Zamjatin.
  3. U verwijst ook naar Frankrijk en Macron. La gauche caviar is daar volop aan het werk (sic). Dit is een dekmantel voor de 2 Olifanten in de kamer. Deze waren ook al verantwoordelijk voor de bloedige terreur die begon op 14.07.1789, een datum die in Frankrijk feestelijk wordt herdacht. Die gebeurtenis dan was ook het begin van een ruim 20 jarige bloedige dictatuur en bezetting van de Zuidelijke Nederlanden. En met Vivaldi, zitten we nu ook met een filiaal van La gauche caviar. Dit belooft dan ook voor de toekomst, Uw onheilsvoorspellingen voor de herfst zijn dan ook meer dan gerechtvaardigd.
  4. U heeft het ook over de angst, maar er is nog een ander wapen : de leugens en het bedrog. En dit is het kenmerk van : “Links, loge, islam en The Tribe” alsmede van psychopaten. Over de rol van het bedrog en de ermee gepaard gaande vernederingen : een citaat :
  To quote Theodore Dalrymple: “In my study of communist societies, I came to the conclusion that the purpose of communist propaganda was not to persuade or convince, not to inform, but to humiliate; and therefore, the less it corresponded to reality the better. When people are forced to remain silent when they are being told the most obvious lies, or even worse when they are forced to repeat the lies themselves, they lose once and for all their sense of probity. To assent to obvious lies is…in some small way to become evil oneself. One’s standing to resist anything is thus eroded, and even destroyed. A society of emasculated liars is easy to control. I think if you examine political correctness, it has the same effect and is intended to.” (=einde citaat).
  Het dragen van die muilbanden en de afstanden is daar ook op gericht : doen zwijgen en vernederen. Deze muilbanden werden vroeger ook gebruikt bij de slaven. En het toppunt van vernedering is de vernederde dwingen de leugens te herhalen. Dit laatste gebeurt ook door diegenen die hun ziel hebben verkocht aan de duivel, en nu moeten zwijgen, of nog erger : de door de duivel afgekondigde leugens herhalen. Hoe laag kan men vallen ??
  Het stilzwijgen binnen de brede Vlaamse beweging is oorverdovend. Dit wreekt zich al en zal zich nog meer wreken. Alleen een kleine minderheid biedt nog weerstand. Het lot van de blanken in Zuid Afrika wacht ons hier ook.
  En inzake verzet : “Nood breekt wet.. als het op leven en dood aankomt”. In het recht is er bovendien de notie “Noodtoestand”… waarop zit men te wachten ?

Reacties zijn gesloten.