Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De covid 19 vaccins zijn dodelijk!  De wereldwijde genocide door deze massale vaccinatie moet onmiddellijk stoppen!

Wij zijn niet bevoegd om met de juiste wetenschappelijke bewoordingen de verantwoording hiervan deskundig toe te lichten.   Tientallen, ja honderden wetenschappers uit verschillende landen kunnen dit wel. En ze doen het ook.  Al maanden lang, week na week,  hebben we hun artikels, studies en video’s  vermeld onder  “En dit nog”. Hun waarschuwingen worden brutaal uit de mainstream media geweerd of onmiddellijk verwijderd. Ook in ons land werden alle wetenschappers die waarschuwden de mond gesnoerd of weggehoond: topexpert Geert Vanden Bossche, dr. Pascal Sacré, Sam Brokken…Wij kunnen echter, zoals ieder normaal mens,  hun noodkreten goed begrijpen.

De covid 19 vaccins zijn geen echte vaccins, het zijn genetische experimenten met geheel nieuwe ingrediënten. Bij vroegere gelijkaardige experimenten met dieren, stierven alle dieren. Nu worden dierproeven eenvoudigweg  overgeslagen en de mensen zelf  rechtstreeks ingespoten als proefdieren. De werkelijke proefperiode loopt nog tot 2023. Ze mogen dus niet als “veilig” en “werkzaam” bestempeld worden. Integendeel. Niemand kent de gevolgen op korte en op lange termijn.

Ontelbare onafhankelijke wetenschappers waarschuwen ons dat in deze covid 19 vaccins, gevaarlijke giftige producten zitten, die ons immuunsysteem ontregelen waardoor wij zelf nog ergere besmettingen kunnen ontwikkelen en waartegen we ons niet meer kunnen verdedigen. De covid 19 vaccins veroorzaken zelf deze varianten.

De feiten schijnen het ook te bewijzen. Aan de lopende band sterven mensen ten gevolge van deze inentingen of worden zwaar ziek (zie “En dit nog” van deze week). Bovendien verwachten vele wetenschappers dat de golf van verwoestende ziektes nog moet komen. Normaal zou de massavaccinatie al lang onmiddellijk moeten gestopt zijn. Onzichtbare machten zorgen er echter voor dat politici en media een versnelling hoger schakelen en oproepen om iedereen, ook kinderen (!?) te vaccineren.  Deze massale vaccinatie is roekeloos en onverantwoord. En de farmaceutische producenten hoeven alleen maar de miljarden dollars winst op te strijken, ze zijn totaal vrij van iedere schadeclaim. Daarvoor moeten de landen zelf met het belastinggeld van de burgers opdraaien.

De Finse parlementariër,  Ano Turtiainen,  zegt dat zijn regering zich schuldig maakt aan de moord op eigen volk, indien ze verder gaat met het fabeltje te verspreiden dat de covid 19 vaccins veilig zijn. Hetzelfde geldt echter voor alle andere landen.  En het verloopt precies zoals ze voorspeld hadden. Wanneer de verwoestingen van de covid 19 vaccins openbaar worden, zal de schuld daarvan niet gegeven worden aan het vaccin maar aan hen die nog niet gevaccineerd zijn, zodat de genocide op wereldvlak nog sneller doorgevoerd kan worden.

In het woonzorgcentrum van  Nijvel werd 95% volledige vaccinatie gerealiseerd en alle 119 inwoners waren gevaccineerd. De helft hiervan wordt na de vaccinatie besmet en 12 mensen sterven! Een nuchtere waarnemer zou logisch besluiten: deze ‘vaccins’ beschermen blijkbaar helemaal niet en ze zijn zelfs dodelijk. Lees welke zeemzoete commentaar hierop  wordt gegeven: “het gaat om fragiele mensen, het is vreemd, het is een geïsoleerd geval, 95 % bescherming betekent nog geen 100 %…” en onmiddellijk wordt opgeroepen om zo vlug mogelijk iedereen, ook de jongeren te vaccineren. (https://vrtnws.be/p.8eo9B1YGp).

Is hier niemand meer bij zijn verstand? Waarom mag een van de zovele onafhankelijke experts met wereldfaam niet uitleggen dat de ziekte en de dood in de covid 19 vaccins zelf zitten? De “gezondheidsdouches” van de nazi’s waren gaskamers en bleven beperkt tot Europa. De “reddende prik” van de covid 19 vaccins is dodelijk voor de hele mensheid. We zijn in de greep van een elite die als een satanisch wereldbestuur ons een eugenetisch programma oplegt om de volgens hen te talrijke wereldbevolking drastisch te verminderen. Hoeveel mensen moeten er nog zwaar ziek worden en sterven voordat deze waanzin stopt?

*

Is er enig positief uitzicht?

Het probleem ligt niet bij een tekort aan rationeel maar aan spiritueel inzicht.   Vele mensen kunnen niet geloven in het bestaan van de duivel en satanische machten, ook al leven ze dagelijks in een hel.

Verder beseffen we dat vele mensen, ook al willen ze geen vaccin, zich tenslotte toch laten vaccineren omdat ze moegestreden zijn en anders door vrienden, familie, kinderen en kleinkinderen radicaal worden uitgestoten en er de grootste vetes ontstaan, afgezien nog van het feit dat hun leven totaal onmogelijk gemaakt wordt.   Een echtpaar laat weten dat ze overtuigd zijn een kleinkind verloren te hebben bij een zwangere schoondochter, die gevaccineerd werd, maar dat ze er niet over kunnen spreken. We beseffen ook dat we in Syrië leven in een land met de grootste beperkingen en voortschrijdende armoede maar met een vrijheid en harmonieuze samenleving waarvan men in België niet eens kan dromen. Voor wie kan verhuizen is het de moeite waard dit te overwegen. In de plaats van geïnterneerd te worden in een heropvoedingskamp,  kun je beter trachten naar hier of elders te verhuizen om in een gemeenschap van vrije mensen te leven.

Tenslotte blijft er altijd hoop dat echte wetenschappers een of andere therapie zullen vinden voor hen die gevaccineerd zijn en het overleefden. Niet onmiddellijk, maar nadat de proefperiode in 2023 afgelopen is en er meer zicht is op de ravage die deze “vaccinaties” hebben aangericht.

*

De meer bezielende, geestelijke meditatie die we aanvankelijk voor nu wilden geven, krijg je volgende week. De commentaar op het gebeuren in  Nijvel was de druppel die onze emmer deed overlopen, waaruit bovenstaande spontane schreeuw ontstaan is.

*

In Flitsen geven we enkele indrukken uit de gemeenschap. Westerse, gulle humanitaire hulp… voor terroristen toont de blijvende, ondragelijke westerse huichelarij. In een Schokkend getuigenis wordt het ware gelaat getoond van het coronagebeuren.  Een Black-out  onderlijnt een volkomen vergeten element uit de geschiedenis. In En dit nog krijg je info over Syrië, over de steeds toenemende desastreuze gevolgen van de covid 19 massavaccinatie, geopolitiek en moraal.                                    

P. Daniel

Flitsen uit het leven van de gemeenschap Mar Yakub

’s Morgens en ’s avonds is het vrij druk op de weg die van het dorp Qâra naar het Anti-Libanon gebergte voorbij ons klooster loopt.  (Klik hier voor plan met ligging) Boeren rijden met hun moto, tractor, bestelwagen of kleine vrachtwagen naar hun boomgaarden. Nu was het de kersenoogst. De kersen uit het gebergte zijn van prima kwaliteit. En ieder jaar opnieuw gebeurt het dat we toevallig op de weg zijn, dat een boer stopt, een plastiek zak neemt en die vol doet met kersen en ze met een brede glimlach geeft. Het zijn moslims waarmee we nooit enig persoonlijk contact hadden. Dat is de familiegeest van Syrië.

De grootste misdaad tegen de menselijkheid aller tijden is en blijft voor ons de wettig erkende praktijk van de moord op de ongeboren kinderen of abortus. Daarom hebben we in de gemeenschap al lang geleden beslist iedere vrijdag de Eucharistie op te dragen voor deze intentie. We bidden voor alle geaborteerde kinderen, waarvan velen op gruwelijke wijze vermoord werden/worden, voor hun moeders en vaders, voor de dokters-moordenaars (i.p.v. ‘genees’heren) en allen die hieraan hebben meegewerkt. We bidden opdat deze grootste van alle misdaden een einde zou nemen. Ondertussen hebben we de hoogste waardering voor het schitterende werk van de  Duits-Amerikaanse  advocaat R. Fuellmich en zijn internationale groep die allen die de “coronaschande” in leven houden, willen veroordelen wegens misdaden tegen de menselijkheid. Dit is voor ons dan de 2e grootste misdaad, na abortus.

Ondertussen hebben we van ver of dichtbij nog geen last gehad van de covid 19, dat nu nagenoeg het hele leven van de wereldbevolking bepaalt. Toch vernemen we dat in Europa de meest alarmerende berichten over de covid 19 in Syrië verspreid worden, met een knalrood gekleurde landkaart en dat het reizen naar Syrië ten stelligste afgeraden worden. De westerse huichelarij tegenover Syrië kent geen grenzen. Inmiddels is de tijd van de bezoeken weer aangebroken zodat regelmatig grote groepen vrouwen, mannen en kinderen in ons klooster binnenstromen. Volgens het heersende bijgeloof zouden wij dus allemaal al lang moeten besmet zijn. Voor ons is het een griep zoals er ieder jaar een of meerdere komen en gaan,  waarvoor je de gewone voorzorgsmaatregelen in acht neemt en waarbij je rekent op je eigen afweersysteem. Daarom hebben we ook bij de viering van de Eucharistie nooit de minste beperking toegelaten. De liturgie werd niet bezoedeld door maskers of afstand houden, handschoenen, ’n ziekelijke aanrakingsangst of poetsdrang. En de heilige Communie wordt nog steeds voor iedereen door de priester met indoping op de tong uitgereikt. Wanneer het geloof in de kracht van de heilige liturgie verdwijnt, komen er allerlei vormen van ziekmakend bijgeloof voor in de plaats. De heilige Paulus is zeer duidelijk voor hen die de Eucharistie minachten: “Daarom zijn er onder u zovelen ziek en zwak en zijn er een aantal gestorven” (1 Korintiërs 11, 30)!

Westerse, gulle humanitaire hulp…voor terroristen

Volgens een beslissing van de VN Veiligheidsraad is er in het N van Syrië nog één overgang vanuit Turkije open voor “humanitaire hulp” aan Idlib, nl. Bab al-Hawa. Rusland en China hebben als eerder zich verzet tegen drie andere overgangen die ook gesloten werden. Deze éne overgang mag open blijven tot 10 juli. Vanuit het westen en nu ook vanwege Artsen zonder Grenzen (AZG) klinkt een hartstochtelijke kreet om tenminste deze grensovergang open te laten en liefst ook de drie andere te heropenen.

Wie worden nu ontroerd door deze kreet om hulp? Bedriegers,  lafaards en criminelen. Wie immers nuchter naar de werkelijkheid kijkt, krijgt een heel ander beeld. De terroristen in Idlib hebben geen enkele last van westerse sancties die het Syrische volk wurgen. Zij zelf plunderen en terroriseren de bevolking in Idlib, die ze aan hun sharia onderwerpen.  Ze krijgen alle hulp van de VS en Turkije om zoveel mogelijk  aanslagen te plegen op de bevolking die werd bevrijd en nu onder bescherming van de Syrische regering leeft. Turkije en de VS gaan onverminderd door in het afstoken van de oogst en stelen van graan. Er gaat geen week voorbij of een konvooi  VS trucks vervoeren gestolen graan uit de silo’s. Op 16 Juni 2021 waren het weer 32 VS trucks! Koerden met steun van de VS blijven 90 % van de Syrische oliebronnen stelen. Zo zijn de grensovergangen voor het westen een voorwendsel om de terroristen in Idlib te blijven steunen, ook met wapens, vanuit Turkije, langs een overgang zonder  controle van de regering. De VS beweren de terroristen te bestrijden, maar geven in feite voor miljarden dollars wapens aan Al Qaeda groepen in Syrië (vs-voeden-syrische-oorlog-met-nieuwe-wapenleveringen-aan-al-qaeda-terroristen/). Welnu, het zijn al deze moordenaars van het Syrische volk, dieven en criminelen die  voor het wereldforum nu pleiten voor “humanitaire hulp” (voor de terroristen)! Daarom is het antwoord van Rusland kort en klaar: humanitaire hulp aan de Syrische bevolking wordt gegeven in afspraak met Damascus, langs de Syrische regering. (Vergelijk de pure huichelarij van onze vrt zoals de hele Atlantische berichtgeving : artsen-zonder-grenzen-luidt-alarmbellen-sluit-laatste-grensdoorgang-in-syrie-niet~a50d5c1f/  met deze eerlijke, waarheidsgetrouwe weergave van Eva Barlett: western-sanctions-killing-syria/ en Kevin Karp: -idlib-western-aid-terrorists/). 

Het wordt tijd dat de eindbalans gemaakt wordt: “De derde wereldoorlog, waarbij 116 landen zich keerden tegen Syrië, toont nu de overwinning van Syrië, Iran en Rusland en de militaire nederlaag van de 116 westerse landen en hun bondgenoten. Het ogenblik is voor de verliezers gekomen om  hun misdaden te erkennen en de aangerichte schade te vergoeden (minstens 400.000 doden, 400 miljard dollar schade en 100 miljard dollar voor de Russische bewapening” (Thierry Meyssan, 22 juni: Un nouvel ordre du monde prend forme).

Een schokkend getuigenis

Een joodse vrouw, Vera Sharov,  die de holocaust overleefde, getuigt voor R. Fuellmich in het kader van het Neurenberg 2 proces. Ze wijst op vele gelijkenissen tussen hetgeen ze toen beleefde en wat ze nu meemaakt. Joden werden toen voorgesteld als de pest voor de bevolking. De onmenselijke verplichtingen van uitsluiting werden beschouwd als noodzakelijke maatregelen om de volksgezondheid te beschermen, precies zoals nu. De gele ster van toen is nu het mondmasker. De uitsluiting gebeurt nu op grond van al of niet gevaccineerd zijn, allemaal voorgesteld als noodzakelijk voor de gezondheid. De wetenschappelijke protesten worden gesmoord. Wetenschap komt in dienst van de politiek en de politiek is enkel gericht op het uitroeien van mensen, precies zoals nu. Alleen is het nu veel erger. Het programma van uitroeiing van Hitler betrof alleen  Europa. Nu gaat het om een wereldwijde genocide. Wanneer de eerste dramatische gevolgen van de covid 19 vaccinatie bekend werden, zou in normale omstandigheden iedere vaccinatie gestopt zijn. Nu wordt een hogere versnelling ingeschakeld om te benadrukken dat ook kinderen (!?) moeten gevaccineerd worden. Het gaat hierbij niet alleen om geld maar ook om macht. Een kleine superrijke elite werd miljarden rijker doordat een massa mensen in de armoede werd geduwd. Ze ziet hoe een hele wereldbevolking onderworpen kan worden aan  de meest mensonwaardige dictatuur, en dat werkt voor deze elite blijkbaar als een verslaving. Het eugenetisch programma van de nazi’s werd als een goed geoliede machine doorgevoerd en alle officiële instanties moesten meewerken, precies zoals nu. Medisch personeel en  gezagsdragers zorgden er voor dat ontelbare ouderen in de meest onmenselijke, totale isolatie stierven. Ze deden hun plicht om deze bejaarden als dieren te laten creperen, zogenaamd voor de bescherming van de volksgezondheid! Op het einde wijst Vera Sharav nog op het nazi-verleden van Klaus Schwab, vader en zoon, voorzitter en stichter van het Wereld Economisch Forum. In de media werd zijn verleden vóór 1970 volledig gewist (video van 45’, Engels met Franse vertaling en Franse ondertiteling: https://rumble.com/vhwp3z-holocauste-2.0-linterview-choquante-de-vera-sharav.html). Wie dit getuigenis rustig bekijkt en beluistert en dan nog gelooft in corona, de  maatregelen en de massa vaccinatie als dienst aan de volksgezondheid, is een verstokte naïeveling  of… medeplichtige crimineel.

Een black-out.

Honderd jaar geleden (14 juni 1921) werd de 8-uren werkweek bij wet vastgelegd. Ook onze media gaven daarover een correcte historisch beschrijving met de verantwoordelijke politiekers. En toch missen wij in dergelijke uiteenzettingen altijd nog de belangrijkste achtergronden. Het was uiteraard een vooruitgang en een erkenning van de menselijke waardigheid, wanneer wettelijk de uitbuiting van arbeiders werd gestopt, wanneer kinderarbeid werd afgeschaft en mensen niet meer verplicht waren om 7 op 7 dagen te werken om hun gezin te onderhouden. Wetten die dit regelden worden terecht als mijlpalen erkend. Politici die zich daarvoor oprecht hebben ingezet verdienen al onze waardering.

En toch. Wie zijn het die niet alleen streden voor een beperking van de werkuren maar voor een waardering en bescherming van het gewone volk, een zorg voor weduwen en wezen, verzorging van zieken en gehandicapten, onderwijs voor arme kinderen …? Wie zijn het die zorgden voor de gehele mens in de verschillende  situaties tegelijk en de fundamenten hebben gelegd voor onze welvaartsmaatschappij? Dat is in onze geschiedschrijving blijkbaar nog een volledige black-out. Waarom? Omdat je dan terecht komt bij het Evangelie van Jezus Christus, het christelijk geloof en de katholieke Kerk en daarover mogen nu in het openbaar alleen maar de misbruiken verteld worden. In werkelijkheid waren het eenvoudige pastoors die begonnen een kas aan te leggen voor hen die geen inkomen meer hadden. Zusters en broeders begonnen een schooltje voor de armste kinderen en een verpleging voor zieken die geen middelen meer hadden om zich te laten verzorgen. Het gaat dan over de lofwaardige geschiedenis van de “sociale katholieken” zoals kanunnik J. Triest, priester Daens en kardinaal Cardijn om er maar enkelen te noemen uit ons eigen midden, naast zovele bezielde christenen (zie onze inleiding 3 weken geleden, XVI.23) Zij zagen de nood van medemensen die nergens geholpen werden en ze gaven hun leven voor hen, volgens Jezus’ Woord: “Al wat gij gedaan hebt voor een van deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan” (Mattheus 25, 40).

En dit nog

  • Ons vorig bericht zeer treffend geïllustreerd met 7 video’s: 1. Duidelijke verklaringen van R. Fuellmich, 2 mooie voorstelling van ngo Preemptive Love Coalition,3. Getuigenis van christen vrouw Hatune Dogan uit Turkije, 4. Christenen uit verschillende steden in Syrië, 5. Christenen in Libanon, 6. Hoe een wereldvreemde EU ons probeert wijs te maken dat de problemen in Libanon helemaal de schuld van Libanon zelf zijn, 7. “Libanon is een boodschap”:
    https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-220/
  • De westerse media vertellen dat Syrië lijdt onder een tekort aan graan omwille van de droogte. Het stelen van grote voorraden graan, het afstoken van de oogst, stelen van olie, gas, de sancties, de terroristische aanslagen worden niet vermeld. Westerse huichelarij kent geen grenzen: -syria-wheat-shortage-drought-sanctions/

*

*

*