Cyclus

VERSOEPELINGEN TEN BEHOEVE VAN TRICOLOOR FESTIJN

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Ook bij vorige voetbaltoernooien was ik één van de weinigen, die stelling nam, tegen de belgicistische – opgeklopte – voetbalrage.  Naast het “verdriet” om het afnemen van onze grond- en vrijheidsrechten worden we ook weer geconfronteerd met expansief belgisch patriotisme.

We kunnen de gebruikelijke redenen benoemen: eerstens natuurlijk de inherente voetbalgekte (waar men dan niets anders achter zou zoeken) en tweedens het vorige malen ook aangehaalde onbetwistbare belgicisme van een groot deel van de bevolking.  Nu dient echter de aandacht gevestigd op het feit dat, verdacht ineens, heel wat versoepelingen mogelijk werden, die in deze voetbal-tijd pasten.  En de duidelijke focus dat een belangrijk deel van de bevolking, ondanks alle mens-vijandelijke maatregelen van dit regime toch weer voor hen staan te juichen!!!

Want vergis u niet: het beeld werd vrijgegeven van de regeringsploeg, vermomd als supporters van de Rode Duivels, vol tricolores en sommigen occulte handtekens makend.  Al wat in dit land aan de machtsuitoefening zit, vnl. de demonische krachten achter de schermen, poken deze loftuitingen voor België op.  Men moet dan ook vaststellen dat, gepaard aan de slaafse opvolging van de stilaan absurde corona-regels (bv. mondmaskers in openlucht, parken), we met een graad van idiotie bij de bevolking te maken hebben, die nauwelijks nog te overtreffen is.

In dit artikel wil ik het boek aanprijzen van de Vlaming Walter J. Baeyens, uitgegeven bij De Blauwe Tijger, Groningen:  “De Covid-19 Goelag”.  Hij haalt in dit boek gefundeerd en met vele verwijzingen (voetnoten) zijn stellingen aan, die we ook hier sinds maart 2020, telkens weer de wereld insturen.  Hij doet vele onthullingen, waaronder op blz. 158 : “tot deze groep van Young Global Leaders behoort ook Alexander De Croo, op dit moment, oktober 2020, premier van België……..  De Croo is trouwens een goede vriend van Gates”.  Men heeft in deze regering trouwens ook Frank Vandenbroucke binnengeloodst; een figuur die door zijn enorme politieke opspraak in het verleden, eigenlijk levenslang van een leidende functie in ’s lands bestuur uitgesloten zou moeten worden.  Deze Frank Vandenbroucke pleit nu, schijnbaar alleen, maar schijn bedriegt, voor het voortzetten van corona-dictatuur, zoals de mondmaskers.  Zoals ik in vorige “Cyclus” waarschuwde: we beleven nu een intermezzo, zodat ze na twee maanden met volle kracht weer kunnen verbieden.  Lees vooral : We gaan allesbehalve terug naar normaal”.

In de U.S. heeft een bekende medisch specialist, Dr. Buttar, ook nogmaals (met vele anderen) Bill Gates aangeduid als de “drijvende kracht” achter heel deze nep-pandemie, wat Michael Mannheimer vertaalt met : “US-Wissenschaftler beweist: Bill Gates ist der Drahtzieher des mörderischen Anschlags auf die Zivilisation in der Menschheitsgeshichte.  Corona war von Anfang an von ihm geplant”Kort vertaald: US-wetenschapper wijst Gates aan als de planner van de meest moorddadige aanslag op onze beschaving in de geschiedenis der mensheid.  Dat we met een bevolking zitten in ons land, die nog zeker voor drie-vierde  de leugens van de media gelooft, en er naar handelt, is tragisch.

Men heeft het lichaam van Jürgen Conings “gevonden”.  De kranten krijsen wild in het rond over de vloed van samenzweringstheorieën.  Mogelijk werd Jürgen Conings van aanvang aan gemanipuleerd door de geheime diensten , die bijna in elk land, een spoor van wandaden toedekken.  Noteer dat, als oefening, het nieuwe pan-Europees “leger-eskadron” uitgeprobeerd werd; deze zijn in het kader van de Illuminati ideeën opgevat, om opstandigheid op de meest professionele manier te verhinderen.  Hoeveel kans is er dat die “drijfjacht” van toen toch al succes had?  Want vergis u niet: de toelating van de betoging in Mechelen (13.6) was maar een afleidingsmanoeuver.  Ik nam niet deel (nam aan alle grote betogingen vroeger deel in de Voer, Schaarbeek, de taalgrens), omdat men moest schikken naar de muilkorven-plicht.  Noteer dat velen, geïntimideerd door het speciale sfeertje van “home-town” Mechelen toch niet deelnamen.

Ik bevind me, net als ettelijke decennia daarvoor, in de spits van de Vlaamse beweging.  Tot mijn verbijstering snapt het grootste deel van de actieven, niet welke het “dodelijke” gevaar is van deze uitrol van een digitale, controlerende dictatuur.  Over een aantal vrijheidsberovingen, die ook voor Nederland, permanent dreigen te zijn, hoor ik hen NIET.  De Vlaamse Beweging, de partijen incluis, moeten de onvoorwaardelijke beëindiging van de mondmaskerplicht, het opheffen van het verbod op vergaderen en manifesteren eisen en de onaantastbaarheid van zowel de woning als het lichaam (vaccinatiedwang) als niet te onderhandelen benoemen.

Het tricoloor tijdperk is vooral een oefening om de staatsburgers nog meer als slachtvee te kunnen klasseren.  Hoe kunnen de Vlamingen daarover in alle talen zwijgen, als het gaat om een staat, die ons al van bij de aanvang als tweederangsburgers behandelt?  Dit ziet men best aan onze situatie in Brussel en aan de taalgrens.  Iemand die ronduit zijn sympathie voor België, zelfs via het voetbal toont, kiest naar mijn opvatting tegen de belangen van de Vlamingen.

Ook al zou ik maar de stem van “de roepende in de woestijn” zijn, zeer kortelings zal de schrikbarende waarheid des te duidelijker worden.  In de latere herfst zal ons verzet duidelijk moeten geklonken hebben, want zwijgen is geen optie!  Men plant nu in het E.P. de goedkeuring van een “voorstel van vrouwenrechten”, waar abortus tot gevorderd tijdstip als een “mensenrecht” zou betiteld worden.  Alle Vlaamse partijen, behalve het Vlaams Belang, willen dit duivels voorstel goedkeuren!  (Matic rapport: www.europarl.europa.eu/document/A-9-2021-0169_NL.pdf).

Jos Wouters, Boom, Zomerzonnewende, 21 juni 2021

4 gedachten over “Cyclus

 1. De bespottelijke foto met de “ploeg van nul-komma-elf-miljoen” verkleed als voetbalfanaten en waarop De Croo de duivelhoorns maakt met zijn hand ter ere van de afgod Bafomet heb ik ook gezien. Wat degenen die zeggen dat dat handteken uit de metal-cultuur komt niet beseffen is dat het vanuit de “Ordo Templi Orientis”-sekte van Aleister Crowley geïncorporeerd werd in die perverse muziek-cultuur.

  Wanneer een politieker dat handteken maakt moet men er steeds vanuit gaan dat hij niet naar de metal-cultuur verwijst, maar dat hij bewust de boodschap bedoelt te sturen naar andere occulte initiaten dat hij zich als satanist manifesteert.

  De eerder vernoemde “Ordo Templi Orientis”-sekte is trouwens zeer gevaarlijk; het is de sekte waar Mariano Rampolla bij was volgens de anti-maçonnieke prelaat, Mgr. Ernest Jouin; Rampolla had de Kerk geïnfiltreerd en werd bijna tot het Pausdom verkozen, maar dit werd verhinderd door de Austro-Hongaarse Keizer Frans Jozef die het ius exclusivae inriep om de keuze van Rampolla te blokkeren. In de plaats van de luciferiaan Rampolla kreeg de Kerk dus de anti-modernistische heilige, Pius X, als opperhoofd. De keizer heeft dit gedaan nadat Mgr. Jouin hem had te kennen gegeven dat Rampolla te identificeren was als lid van de OTO-sekte. Het maçonniek doodvonnis tegen Frans Ferdinand dat leidde tot zijn moord te Sarajevo was duidelijk bedoeld als wraakactie door de loges tegen het Huis van Habsburg voor de blokkering van Rampolla. Ware Rampolla Paus van Rome geworden, dan zou de kerkelijke revolutie van de jaren zestig van de vorige eeuw waarschijnlijk reeds decennia eerder losgebarsten zijn.

  Opvallend is dat de Vlamingenverachter, Kardinaal Mercier, zijn bisschoppelijke wijdingslijn afkomstig was van Rampolla: Mariano Rampolla del Tindaro wijdde Antonio Vico tot bisschop, en Vico wijdde Mercier tot bisschop. Opvallend ook is het feit dat Mercier reeds aan de kerkelijke afbraak bezig was voor Vaticanum II met zijn eucumenicalistische “Conversations de Malines” en zijn bescherming van Lambert Beauduin, de stichter van het eucumenicalistisch klooster van Chevetogne die gezegd had dat als Angelo Roncalli paus zou worden (wat achteraf gebeurd is) deze een concilie zou convoceren (wat ook achteraf gebeurd is) en dat hij de eucumenicalistische dwaalleer zou “kerstenen”. Mercier was ook gekant tegen de Sodalitium Pianum die met de zegen van Sint Pius X de modernistische en maçonnieke infiltratie in de Kerk bestreed. Na de dood van Mercier liet Pius XI de encycliek Mortalium Animos publiceren tegen het eucumenicalisme.

 2. HALLO MENEER BEN WEYTS , minister van onderwijs ???
  ONDERWIJS ?
  WELK ONDERWIJS : HOE KNABBEL IK AAN DE HERSENCELLEN VAN DE SCHOOLKINDEREN ?

  BEN WEYTS , DURF NIET ZEGGEN DAT JE NIKS WIST VAN ALLE ONDERZOEKEN DIE VERWITTIGDEN DAT MASKERS BIJDRAGEN AAN HET RISICO OM ZIEK TE WORDEN OP KORTE EN LANGERE TERMIJN !!

  BEN WEYTS, BLIJF VAN ONZE KINDEREN AF !!!

  Een onlangs gepubliceerde studie van Stanford toont aan dat maskers absoluut niets doen om de verspreiding van coronaire infecties te voorkomen en dat het gebruik ervan zelfs schadelijk is. Dit is dezelfde conclusie als vele anderen die TKP eerder heeft gemeld. Een onderzoek van de CDC van juni 2020 had soortgelijke resultaten aangetoond wat de schadelijkheid betreft.
  Deze twee studies, net als alle andere die de nutteloosheid en schadelijkheid van de maskers aantonen, worden door de mainstream media niet gemeld.

 3. Mr Wouters :
  Ik citeer uit Uw cyclus :
  “Ik bevind me, net als ettelijke decennia daarvoor, in de spits van de Vlaamse beweging. Tot mijn verbijstering snapt het grootste deel van de actieven, niet welke het “dodelijke” gevaar is van deze uitrol van een digitale, controlerende dictatuur. Over een aantal vrijheidsberovingen, die ook voor Nederland, permanent dreigen te zijn, hoor ik hen NIET. De Vlaamse Beweging, de partijen incluis, moeten de onvoorwaardelijke beëindiging van de mondmaskerplicht, het opheffen van het verbod op vergaderen en manifesteren eisen en de onaantastbaarheid van zowel de woning als het lichaam (vaccinatiedwang) als niet te onderhandelen benoemen.
  Het tricoloor tijdperk is vooral een oefening om de staatsburgers nog meer als slachtvee te kunnen klasseren. Hoe kunnen de Vlamingen daarover in alle talen zwijgen, als het gaat om een staat, die ons al van bij de aanvang als tweederangsburgers behandelt? Dit ziet men best aan onze situatie in Brussel en aan de taalgrens. Iemand die ronduit zijn sympathie voor België, zelfs via het voetbal toont, kiest naar mijn opvatting tegen de belangen van de Vlamingen…” (=einde citaat).
  Inderdaad, het stilzwijgen in Vlaanderen, op enkele uitzonderingen na, is “oorverdovend”. Ik heb daar ook al meermaals de aandacht opgetrokken. De uiteindelijke keuze is dan ook heel eenvoudig : Voor of tegen Vlaanderen !! Een tussenoplossing bestaat niet. De keuze komt immers neer op : “Overleven of de ondergang”. Het één of het ander. En de Belgische kanker is immers dodelijk.
  Het overgrote deel wil blijkbaar niet weten wat er gaande is, en wat er ons nog te wachten staat. En over onze toekomst, is het voldoende te kijken naar Brussel, het Midden Oosten en vooral naar Zuid Afrika.. !!! Deze voorbeelden zijn meer dan duidelijk, en bij Golfbrekers is dit alles meer dan voldoende aanbod gekomen.
  Wat is hier dan het probleem ?? Het is zelfs al zover gekomen dat, als men een groot gedeelte voor de keuze zou stellen : “De waarheid of de dood”, velen voor de dood zullen kiezen, en dat wordt nu bevestigd door de vaccinaties, een dodelijk biologisch wapen. Er zijn al tal van pogingen gedaan om hiervoor een verklaring te vinden, zie een recente reactie van Theudmer.
  Op basis van mijn ervaringen, kom ik echter tot de vaststelling dat deze “doodsdrang” ingegeven wordt door frustraties, complexen, afgunst, nijd, haat en wraak. En dit cfr. het motto :
  “Ik mijn zin niet, de anderen ook niet, ik kruip, de anderen ook, ik de put in, de anderen mee de put in”.
  En deze nijd wordt nu vakkundig geëxploiteerd door alles wat links is. En tegen deze haat – en wraakobsessies staat zelfs een batterij psychiaters machteloos. Men onderschat dan ook schromelijk de factor “afgunst en nijd” in de maatschappij. Het voormelde is dan ook van belang bij verkiezingen: “Wie stemt voor wie en waarom”. Zonder een degelijke analyse van dit stemgedrag, en afgezien van de kiesfraude, kan men zich dan ook beter het verspillen van miljoenen euro’s voor propaganda, besparen.
  En zoals U ook terecht stelt, in de herfst zal er moeten kleur bekend worden. (In juli en augustus zijn er blijkbaar geen problemen, en ook niet tijdens de voetbalgekte). Ik vrees echter voor het ergste, want onderschat de vijanden niet, maar zwijgen is inderdaad geen optie.

Reacties zijn gesloten.