Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Waar een journalist en zelfs een hoofdredacteur slechts van kan dromen, krijg ik iedere week. Ik schrijf maar wat, precies zoals ik het wil, vanuit de Syrische situatie en enkele dagen later krijg ik mijn schrijfsel teruggestuurd, geïllustreerd met een overvloed aan video’s. Onbetaalbaar en onbetaald. Heel hartelijk dank aan deze trouwe onderzoekers! Ik ben geen journalist en zeker geen hoofdredacteur. Ik ben nu monnik in de woestijn van Damascus. Deze stek is mijn universiteit van stof, stenen en storm. Hierin heeft ook Jezus leren vechten en in navolging van Hem, ontelbare woestijnmonniken. Zij waren niet bekommerd om “modern“ of “bij de tijd” te zijn en de laatste modetrend te volgen. Zij wilden God zoeken, hun medemensen dienen en gingen regelrecht tegen de heersende stromingen in. Ook onze wereld wordt beheerst door onmenselijke oorlogen en morele ontwrichting, die we krachtig moeten afwijzen. In het evangelie van Johannes  noemt Jezus de duivel herhaaldelijk de prins van deze wereld. Hij is wel de vorst van de huidige wereld, maar niet de kroonprins. Uiteindelijk zal zijn rijk van leugen, eindeloze ellende en chaos overwonnen worden door Jezus en zijn Rijk Gods.

Mensen die het wereldgebeuren goed kennen zijn soms pessimistisch en zeggen dat het altijd maar erger wordt. Wij kunnen hen begrijpen en volgen, maar niet tot het einde. Ook in de eindeloos lijkende Syrische ellende ligt een kostbare hoop. Uit het huidige Syrische lijden kan een nieuwe wereld geboren worden, al zal ook deze onvolmaakt zijn.

Daarvoor is een nieuwe bewustwording nodig en daaraan willen we meewerken, voor het heil van de mensen zelf en voor de eer van God.

Eerst iets over de grote vakantiedrukte uit de gemeenschap en daarna klagen we nogmaals het blijvend onrecht tegen het Syrische volk aan.

In bijgevoegde video’s krijg je overvloedige informatie met beeldmateriaal over de verder gaande  bevrijding, de terugkeer van vluchtelingen, de ontdekking van steeds meer gruwelen van de terroristen, de lievelingen van het westen, de westerse leugenmachine, de  gesprekken van Astana 10 en zoveel meer.

P. Daniel

Vrijdag 3 augustus 2018

Nog meer vakantiedrukte

We zijn juist de zondagseucharistie begonnen of ons kerkje loopt vol met moslimkinderen uit Qâra die op bezoek zijn. Het is een gelegenheid om even te onderbreken en hen toe te spreken. We vertellen iets over de bijzondere betekenis van deze dag (yom achad; de eerste  dag!) ter ere van “nabi” (profeet) Jezus, het “Woord” van God en de “Geest” van God, die gestorven is om onze zonden uit te wissen. Hij heeft ons niet veroordeeld maar juist gered door, als de Heilige Gods en de Onschuldige zelf, al onze schuld op zich te nemen, te sterven op het Kruis en daarna te verrijzen. Dat vieren we in deze eucharistie. Kinderen en begeleiders luisteren en kijken gespannen toe.

De dagorde blijft voorlopig nog chaotisch wegens de cursus Project Management, waarvan de deelnemers zich voorbereiden op hun examen. Soms schijnen ze ’s avonds niet te kunnen eindigen en daarna zouden wij dan toch nog graag de zaal opruimen. Er worden namelijk ’s avonds goed gevulde sandwiches, in papier gerold, met wat frisdrank aangeboden. Onze gasten leveren ondertussen hun bijdrage. Eentje heeft het op zich genomen om het rondslingerend vuil over heel het terrein op te ruimen. Ook sigaretten-peukjes zijn hier alom tegenwoordig. Helaas roken Syriërs veel en de sigaretten zijn heel goedkoop (ik laat mij vertellen dat een pakje sigaretten hier  0,50 € kost en bij ons 7 €!). Aan de boerderij staat een grote verzameling van (lege) Russische obussen. Deze worden nu op strategische plaatsten gezet in de hoop dat ze de peukjes kunnen opvangen. Voor de rest zullen vuilnisbakken geplaatst worden zodat groepen bezoekers daarin hun afval kwijt kunnen. Verder weten we nu dat we het citroenkruid voortdurend mogen afsnijden, laten drogen en in kartonnen dozen bewaren. Het schiet telkens weer op. En het is de beste thee.  Een andere gast helpt mee aan het proper houden van het huis. Van de zusterkloosters zei men vroeger dat iedereen poetste terwijl het nergens vuil was. Voor de mannenkloosters gold dan precies het tegenovergestelde. Al is dit niet (of niet meer) waar, er is wel iets van aan. En zo kan het altijd beter.

In de loop van de week komt een Fransman, een psycholoog, voor een kleine maand meeleven. Hij wil dienstbaar zijn door, vanaf volgende week, Franse en Engelse les te geven aan de kinderen van het dorp. Deze week is hij al begonnen met onze kinderen en die zijn alvast enthousiast. Verder zal hij aan de medewerkers van de Rode Halve Maan conferenties geven over post-traumatische stressverwerking.

Vervolgens kwam er nog een jonge vrouw uit het christelijke dorp Mharde. Zij is dokter en oncologe. Van hieruit zal zij op verschillende plaatsen werken. Deze avond wil zij een conferentie geven over: Hoe Jezus verkondigen?

Nvdr: Ter illustratie, beelden van de lente 2017 uit het toen door Al Nusra omsingelde (Aramese) Mahardah (Mharde); het werd door de Russische en Syrische strijdkrachten bevrijd (eerstdaags meer over de Arameeërs op Golfbrekers).  De 2de video toont aan dat christenen ook van de YPG (Koerden – 90% moslims) niet veel goeds mogen verwachten.

Donderdagavond komen drie echtparen met hun kinderen (uit Yabroed) en willen een intense mini-retraite houden, die we graag zullen begeleiden. ’s Avonds wordt in de kerk een uur aanbidding voorzien bij het Uitgestelde Allerheiligste Sacrament.  De meesten zijn echter naar de “volksmarkt” (soek assjabie), aan de rand van het Qâra, naast de autostrade. Vooral voor onze gasten was het een aangename ontmoeting met de mensen en bovendien kregen ze nog een eenvoudige maar lekkere maaltijd aangeboden. Ondertussen is onze kaasmakerij ook naar daar verhuisd. Vandaag komt daar namelijk de Syrische TV om de verkoop van eigen producten in de streek wat aan te moedigen. En onze eigen producten moeten er natuurlijk ook wat behoorlijk bij liggen.

Het westen is ziek en besmet de hele wereld (voorlopig nog)

Twee gebeurtenissen hebben het nieuws de voorbije weken beheerst. Het eerste was het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, het tweede de Helsinki top. Een bredere beschouwing van deze heuglijke gebeurtenissen openbaren ons de ziekte van onze huidige wereld.

Het westen heeft er alles aan gedaan om in de aanloop naar het internationale voetbalfeest Rusland zo veel mogelijk in een slecht daglicht te stellen. Het begon al met het fameuze Nederlandse rapport over het neerhalen van het lijnvliegtuig MH 17 waarin Rusland nogmaals als de schuldige werd aangewezen met alleen vage insinuaties en beschuldigingen zonder een enkel bewijs. Iemand met een beetje kritische inzicht, heeft al lang begrepen dat het een stinkend potje is door het westen zelf gebrouwen om Rusland te beschuldigen. Dit rapport diende om de vierde verjaardag te vieren van deze tragische gebeurtenis. Het werd eind mei al in heel de Atlantische pers met veel media-omhaal voorgesteld, omdat bij de vierde verjaardag, (17 juli 2018) het WK voetbal al voorbij was! Het rapport moest de lastercampagne tegen Rusland op gang trekken. Ondertussen blijft nog de beschuldiging van de vergiftiging van de Skripals, hoewel er niet één zinnig verband met Rusland te vinden is. En dan de inmenging in de laatste Amerikaanse verkiezingen, alsof de VS een bananenrepubliek zijn. In feite zijn het de VS die in de hele wereld verkiezingen blijven beïnvloeden en manipuleren. Het verhaal van de ketel en de pot.

De Britse regering waarschuwde haar burgers niet naar Rusland af te reizen omdat het “een gevaarlijk land” is, vol van “Russische hooligans”, gewelddadig en zonder medelijden. De VS waarschuwden voor de “Russische vrouwen” die bezoekers in de val lokken en tot spionnen maken. De werkelijkheid is dat het WK schitterend werd georganiseerd en vlekkeloos verlopen is als een voorbeeld voor alle WK’s, die nog georganiseerd zullen worden. Er was geen enkel opstootje. Het onthaal, de gastvrijheid en dienstbaarheid waren uitstekend. De Russen hebben niet alleen hun vriendelijk gelaat getoond maar ook de schoonheid van hun ziel. Vele eerlijke supporters hebben dit duidelijk en dankbaar uitgeroepen. Kortom, het is precies het tegendeel van de diabolisering van Rusland die in het westen onverminderd verder gaat.

Het westen zakt steeds dieper weg in zijn ziekelijke driften van overheersen en uitzuigen. Het gelooft zijn eigen leugens om zichzelf te rechtvaardigen, terwijl het bovendien heel de wereld lessen in moraal, vrijheid en democratie blijft geven. Zonder schaamte doet het mee aan het belasteren van Rusland. Iedere week moet er iets negatiefs over Rusland verschijnen. Inmiddels is Vladimir Poetin ongemeen populair omdat hij een voorbeeld is van een waar staatsman en aan het Russische volk zijn waardigheid heeft teruggeven.

En waarom die redeloze haat tegen Rusland? In de jaren 1990 hield Boris Eltsin algemene uitverkoop en westerse oligarchen konden ongehinderd Rusland leegzuigen. Toen Vladimir Poetin aan de macht kwam, draaide hij de geldkraan dicht en de neoconservatieven sloegen alarm alsof het een misdaad was.

Nvdr: Als illustratie hoe de politieke situatie en de Russofobie zich intussen ontwikkeld heeft, tonen wij u onderstaande video met de toenmalige presidenten der VSA en Rusland.  Stel u even deze scène voor met Poetin en Trump.  Poetin die stelt dat de media een ramp zijn… (…nadat ze een negatieve toekomstvoorspelling, “een ramp”, over hun samenkomst gepubliceerd hadden).  Zou er iemand mee (mogen) lachen? (De volledige persconferentie over de onderhandelingen van een vredesakkoord vindt u hier.)

Vervolgens ging de hoofdaandacht naar de ontmoeting Poetin-Trump in Helsinki op 16 juli 2018. De VS hebben zich op geen enkele manier als de overwinnaars in Syrië kunnen voordoen, er is geen sprake van het isoleren van Iran, de eisen van het zionistische regime worden helemaal niet ingewilligd en zowel Oekraïne als de hele wereld zullen de Russische Krim als voldongen feit moeten erkennen. In Syrië worden de president en de regering zonder meer als wettig aanvaard, de bondgenoten blijven Syrië op wettige basis bijstaan,  alle vreemde, illegale troepen moeten vertrekken, de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië staan niet ter discussie en de veiligheid van Israël is alleen gegarandeerd als het zionistisch regime eindelijk internationaal recht erkent en de soevereiniteit van andere landen en volken respecteert. De Golan is Syrisch grondgebied en niet voor onderhandelingen vatbaar.

De weerstand van de “Deep State” en de neoconservatieve elite is echter ongemeen heftig en gedraagt zich als een kat in het nauw. Terwijl Poetin alles doet om een conflict te vermijden, doen zij alles om een nog grotere oorlog uit te lokken (langs Oekraïne, of Iran dat zich aan alle afspraken heeft gehouden, of Noord Korea, of Syrië, dat nooit de VS iets misdaan heeft…) Op grond van het Amerikaanse exceptionalisme menen zij de goddelijke roeping te hebben als redders van de wereld over de hele aardbol te moeten heersen en steeds het zionistische regime ter zijde te moeten staan.

Het schijnen New Yorkse joden geweest te zijn die deze neoconservatieve ideologie ontworpen hebben. De joden speelden al de hoofdrol in de Russische revolutie. Alexander Soljenitsyn (+ 2008) werd in het westen gevierd als de grote tegenstander van de Sovjetunie totdat hij de Russisch-joodse geschiedenis schreef (Deux siècles histoire tabou; tome 1: 1795-1995, Juifs et russes avant la révolution; tome 2: 1917-1972, Juifs et russes pendant la période sovjétique). De  Bolsjewistische staat  van 1918-1919 had 556 belangrijke functionarissen, waarvan niet minder dan 458 joden waren!

De neoconservatieve ideologie (VS, Israël, westen en bondgenoten) respecteert geen internationaal recht, geen soevereine staat, geen territoriale integriteit. Zij achten zich geroepen om aan heel de wereld hun “vrede” op te leggen en hieronder verstaan zij een totale en onvoorwaardelijke onderwerping. Iedere weerstand hiertegen beschouwen zij als een bedreiging voor hun nationale veiligheid en een rechtvaardiging om oorlog te voeren. Dan gedragen ze zich plots als de straffende  engelen uit de Apocalyps. En zo worden in Afrika en het Midden Oosten landen (bij voorkeur met de grootste bodemrijkdommen) willekeurig uitgemoord en ontwricht, tevens om de waanzin van het zionistische “Grote Midden Oosten” te dienen. Met grenzeloze arrogantie en zonder enige scrupule.

In Nürnberg werden op 2 oktober 1946 kopstukken van het naziregime ter dood veroordeeld. Zij hadden weliswaar gehandeld volgens de wetten van hun land maar Nürnberg oordeelde dat zij vanuit hun eigen geweten de gruwelijk onmenselijke daden hadden moeten inzien en de ‘wettige bevelen’ weigeren. Hoeveel te meer geldt dit nu voor de “onwettige” onmenselijke gruwel? Miljoenen onschuldigen worden vermoord, verminkt, op de vlucht gejaagd. Tientallen landen worden verwoest. Wanneer komt er een Nürnberg voor de huidige criminele wereldleiders en allen die hun plannen hebben uitgewerkt? Welk proces van “Nürnberg” of “Oost-Ghouta” of “Oost Aleppo” of “Damascus” zal stem geven aan de stemlozen van onze tijd? Sadam Hussein en Kadhaffi kunnen deze criminelen niet meer ter verantwoording roepen, Bachar al-Assad nog wel.

Nvdr: Een interessante denkpiste: ook regeringsleiders, staten, niet slechts personen voor individuele misdrijven, zouden nu voor het Int’l Gerechtshof van Den Haag kunnen gedaagd voor een aanvalsoorlog – het volkerenrecht werd uitgebreid.  Rechters zouden bepalen wie aanvalt en wie zich verdedigt. Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan. (Süddeutsche Zeitung)

En de Europese Unie, die noch enige identiteit noch enige waardigheid heeft, doet mee aan het ondermijnen van de vrede en de welvaart in de wereld, in dienst van het verwoestend westers-zionistisch imperialisme: onschuldige volken en landen mee uit-moorden en verwoesten, onwettige en onmenselijke sancties* opleggen om het leven van fiere onafhankelijke volken te verstikken. Het Syrische volk weet er alles van. En van de sancties tegen Rusland is Europa zelf tenslotte meer slachtoffer dan Rusland. Europa, de vazal van de VS is de grote verliezer.

Europa heeft alle moreel gezag verloren en is in volle ontbinding, waardoor iedereen zichzelf tracht te redden. Duitsland zal de illegale sancties tegen Rusland opheffen en Frankrijk probeert opnieuw mee te spelen in het Midden Oosten. Het wil dit op een andere manier doen (miljarden dollars brengen verplichtingen mee) dan zich te laten gebruiken door de mollige potentaten van de  golfstaten, die geen toekomst hebben voor de gang van de wereld en voor het uiteindelijk ontwaken van hun volkeren” (prof. Chems Eddine Chitour, 30 juli 2018: www.mondialisation.ca/poutine-le-tsar-de-toutes-les-russies-le-faiseur-de-paix-tranquille/5626957).

*VSA https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/syria.aspx

*EU http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/28/syria-eu-extends-sanctions-against-the-regime-by-one-year/

*VSA + Frankrijk: https://edition.cnn.com/2018/07/25/politics/us-sanctions-syria-chemical-weapons/index.html

*Min. Buitenlandse Zaken B: https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

*”De vijanden van Syrië hebben geen feiten nodig… Alleen hun macht van het eigen groot gelijk telt, die de westerse machten toelaat hun eigen misdaden in Assads schoenen te schuiven en voor hen belastende feiten weg te moffelen.” 

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Ook dr. Alexander Gauland (AfD) hamerde op dezelfde nagel: geen bewijs, toch schuldvonnis.

Syrië, dageraad van een nieuwe wereld?

De oorlog tegen Syrië markeert het einde van een wereldoorlog die een kwart eeuw heeft geduurd. Deze is het einde van “de nieuwe wereldorde”, de ideologie van het neokapitalisme, het neoconservatisme, neokolonialisme en van de Angelsaksische wereldoverheersing. We gaan over van een unipolaire naar een multipolaire wereld.

WO II eindigde met de overwinning van de Sovjetunie over het nazisme. Hierna werden  wereldorganisaties opgericht zoals de UNO, de UNO Veiligheidsraad, het Internationaal Gerechtshof…, gebouwd op de erkenning van de soevereiniteit van de afzonderlijke landen. Volgens internationaal recht mag er geen oorlog gevoerd worden tenzij bij wettige zelfverdediging of bij een uitdrukkelijk voorafgaand mandaat van de UNO Veiligheidsraad. Dan volgde de Koude Oorlog die eindigde met de ineenstorting van de Sovjetunie en de ontbinding van het Warschaupact. In plaats van de NAVO eveneens te ontbinden, begon deze tegen de afspraken in, de landen van het voormalige Warschaupact en van de voormalige Sovjetunie in te palmen, wat niet zo moeilijk was, gezien de grote haat tegen deze voormalige Sovjetunie. WO III begon dan met de illegale bombardementen op Joegoslavië en de ontmanteling van dit land, gevolgd door de oorlog tegen Afghanistan, Irak, Georgië, Libië, Jemen, eindigend met de oorlog tegen Syrië. Ondertussen hadden er grondige machtsverschuivingen plaats gevonden, waardoor de eigenlijke internationale instellingen eerder marionetten werden in handen van de machtigsten. Wapenbazen, bankiers, lobby’s van grote multinationals wisten hun wil op de leggen om hun belangen te  verdedigen. Hierdoor werd de macht van de internationale organisaties en van de afzonderlijke regeringen ondermijnd (Daniele GANSER, Les guerres illégales de l’OTAN. Une chronique de Cuba à la Syrie, Ed. Demi-Lune, 2017.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Noam Chomsky beweert dat alle Amerikaanse presidenten van na WO II als grote criminele oorlogsmisdadigers verdienen veroordeeld worden. Dit boek bewijst dat aan deze lijst van criminele oorlogsmisdadigers Blair, Cameron, Sarkozy en Hollande moeten toegevoegd worden). Het is een lange geschiedenis van onwettige inmenging, afzetten van wettige regeringen, bombarderen van onschuldige volken, onmenselijke ontwrichting van landen voor de belangen van een corrupte elite. Terwijl Al Qaida officieel werd aangeklaagd voor de aanslagen van 9/11 op de Twin torens in Manhattan, werd al Qaida door de NAVO ingezet om oorlog te voeren tegen Libië en Syrië. Hoewel de meeste terroristen uit Saoedi-Arabië kwamen, werd uitgerekend dit land de grote vriend en bondgenoot van het westen!  En voor de rechtvaardiging van deze onmenselijke en onwettige oorlogen, worden monsterleugens uitgevonden, massaal verspreid en succesvol in de openbare opinie gebeiteld. Inmiddels waren er ook andere verschuivingen. Aanvankelijk was het blijkbaar de bedoeling van de schimmige wereldheersers om de “Arabische wereld” op te zetten tegen de “christelijke wereld” om tot een “creatieve chaos” te komen waardoor zij in de verschillende landen hun belangen veilig konden stellen. Inmiddels is er geen sprake meer van een “clash van de beschavingen”. Het sjiitische Iran is nu een stevige bondgenoot van het orthodoxe Rusland om het multiculturele Syrië, dat overwegend soennitisch is, te beschermen.

Nvdr: Een tijdlijn:

Rusland en China blijven onverminderd druk uitoefenen om terug te keren naar het internationaal recht en de erkenning van de soevereiniteit van de landen. Zij willen geen oorlog en geen confrontatie maar samenwerking. Bij dit Russisch-Chinees verbond (met o.m. een nieuw monetair systeem, los van de dollar), sluiten steeds meer landen zich aan. Ook de volken zelf willen  terug naar eigen onafhankelijkheid, los van de dictatuur van Washington en de bureaucratie van Brussel. De Brexit blijft ook andere landen inspireren. Misschien was het WK voetbal in Rusland al een voorafspiegeling hiervan. Bij een match tussen een Europees land en een land uit een ander werelddeel, kreeg geen enkele supporter het in zijn hoofd om met een Europese vlag te zwaaien.

In Yalta (4-11 februari 1945, de Krim, Rusland) werden de kaarten geschud voor de situatie na WO II. Dit gebeurde door W. Churchill, Franklin D. Roosevelt en J. Stalin.  Helsinki, 16 juli 2018 is een Yalta van twee: Vladimir Poetin en Donald Trump. En Poetin is onbetwist de hoofdspeler voor de wereldvrede en wel op Olympisch niveau. Hij heeft eind 2015 Syrië gered van de vernietiging door het westen. En het zullen Rusland en China zijn die Syrië mee mogen en kunnen opbouwen.

In Syrië werd, meerdere duizenden jaren geleden, de gedachte van een staat uitgedacht en uitgewerkt. Het is duidelijk niet per toeval dat juist hier deze oorlog wordt uitgevochten. Syrië, zijn volk, zijn leger en zijn president konden weerstaan aan de meest gigantische coalitie uit de geschiedenis, samengesteld uit 114 landen, leden van de Verenigde Naties, omdat ze een ware staat hebben die nooit opgehouden heeft te functioneren” (Thierry Meyssan, 31 juli 2018: http://www.voltairenet.org/article202200.html)

En dit nog:

P. Daniel