Syrië: een stand van zaken (7)

Het gaat snel.  Van de ene dag op de andere verandert de situatie.  Nadat het zuid-westen bevrijd werd van terroristen, nadat Rusland er naar verluidt in slaagde een compromis tussen Israël / Syrië / Iran te bereiken (Iraanse of Hezbollah troepen trekken zich 85 km van de grens terug), komt het noorden in het vizier van het leger.  het zou om een tangbeweging gaan vanuit drie provincies: Aleppo, Latakia en Hama.  We meldden gisteren al de tankverplaatsingen naar het noorden.

 

Rusland helpt bij de evacuatie der Idlib-bewoners naar regeringsregio’s.

Bitterzoete overwinning.  De vreugde en het verdriet in een gordiaanse knoop. Een groot aantal ISIS-terroristen in het Z-W gaven zich over, meer dan 200 volgens AMN. Het zijn deze barbaren die in Sweida een bloedbad aanrichtten, mensen gegijzeld, vermoord hebben, vrouwen, kinderen, soldaten van het Syrische leger.  Het kan niet gemakkelijk zijn hen menswaardig als krijgsgevangenen te behandelen vooral nadat men opnieuw een massagraf met Syrische soldaten ontdekt heeft.  Ze werden afgeslacht in 2013 toen hun de luchtmachtbataljon door de terroristen veroverd werd. De mogelijkheid dat ze eventueel als pasmunt kunnen dienen in ruil voor de ontvoerde Druzen vrouwen en kinderen uit Sweida zal hun leven voorlopig redden.   De Syrische overheid gaat met een luizenkam door heel de Daraa regio op zoek naar graven van gevallen soldaten.    Quasi dagelijks worden lichaamsresten gevonden, zoals een goede week geleden in Raqqa waar men 1200 burgerslachtoffers in één groot massagraf ontdekte.

 

Een kat in het nauw… Opnieuw kon een ISIS-groep toeslaan.  Ditmaal op de luchtmacht-basis van Khalkhalah.  Volgens eigen zeggen zijn ze erin geslaagd 2 vliegtuigen te vernietigen en 45 soldaten te doden.  Het leger bevestigt slechts het verlies van 4 mannen. Geen vliegtuigen.  Er zou versterking op weg zijn om heel het gebied uit te kammen en de laatste terrorist te verdrijven.  Het éénmansobservatorium is er zeker van (… heeft vanzelfsprekend de juiste contacten met de terroristen) dat de Syrische regering wil onderhandelen met ISIS om de gegijzelde Druzen vrouwen en kinderen uit Sweida te bevrijden.  ISIS eist dat 100 van hun “strijders” met hun gezinnen een vrije aftocht krijgen.  Geen bevestiging uit andere bronnen.

Zoals in een vorig artikel gemeld (samenkomst in Turkije) hebben alle  gematigde terroristische groeperingen* in Idlibistan hun geschillen opzij gezet om één geheel te vormen.  Hun namen gaan nu schuil onder “Nationaal Front voor de Bevrijding” onder één commando, met Turkse “adviseurs”.  Alle?  Niet allemaal, de uitzondering is het Al Nusra Front.  Turkije wil hiermee aantonen dat een aanval van het Syrische leger overbodig is want de zgz. nieuwe formatie is een “nationaal front” tegen Al Nusra.  Dit in overeenstemming met de Astanabesprekingen in Sochi. We zijn benieuwd…

In een gemeenschappelijke verklaring zeggen Iran, Rusland en Turkije dat ze de “onafhankelijkheid, soevereiniteit en eenheid van Syrië willen beschermen” en vragen de internationale gemeenschap om humanitaire hulp opdat gevluchte Syriërs kunnen terugkeren naar hun land.  Ze zijn vastbesloten in hun strijd tegen het terrorisme (… met uitzondering van de “gematigde” lieverdjes in Idlib onder Ankara’s vleugels “Nationaal Front voor de Bevrijding”); maar ISIS en Al Nusra moeten uitgeroeid worden – zoveel is duidelijk.  Zouden ze het werk van het Syrische leger overbodig maken?

Ook lezen we in de verklaring dat de drie landen een beroep doen op de internationale gemeenschap – in het bijzonder op de Verenigde Naties en internationale humanitaire organisaties – om meer humanitaire hulp te sturen naar Syrië  en te helpen bij het herstellen van de infrastructuur. Zo zouden meer vluchtelingen weer kunnen terugkeren naar hun thuisland.  Rusland uitte kritiek “op sommige landen” die de terugkeer van gevluchte Syriërs willen verhinderen omwille van het droogvallen van fondsen voor hun opvang.

Bovendien werden er een tiental dagen geleden door de politieke vleugel van de SDF (onder de leiding van de Koerden) aangekondigd dat er kantoren zullen geopend worden in Latakia, Damascus, Hama en Homs.  In het N-O wordt er plaatselijk door de SAA (Syrisch leger) en de SDF samengewerkt.

En dan noteren we nog het merkwaardig weetje, nl.  dat Israël een vliegtuig erop uit stuurde om IS terroristen onder vuur te nemen en te doden toen ze probeerden in Israël bescherming te zoeken voor het Syrische leger. (Meer hier)  Ook Jordanië maakte korte metten met IS strijders die daar een veilig onderkomen zochten.

*Jabhat Tahrir Suriya (voormalig Ahrar al Sham en Nour ad Din al Zingi), Liwaa‘ Suqour al Sham, Jaysh Al Ahrar en Jabhat al Sham

Syrië: een stand van zaken (6) + * **