Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden

De diakenwijding van fr. Jean  (26 november 2021) is de eerste in de jonge geschiedenis van de heropgerichte gemeenschap van de heilige Jakob de Verminkte (Mar Yakub al moeqatta). Maar wie is deze Jakob?

Hij was van adel, afkomstig uit Seleusië-Ctesiphon, de hoofdstad van de Sassaniden (nu Iran) en de intieme vriend van Yasdagerd I, de Perzische koning (399-425). Hoewel Jakob christen was werd hij door de eerbewijzen van de  koning zo verblind dat hij als heiden leefde en mee de zon aanbad volgens het Zoroastrisme.

Zijn vrouw en moeder schreven hem hierover een brief en lieten weten dat zij met hem niets meer wilden te maken hebben als hij als heiden bleef leven. Deze brief trof zijn hart. Jakob ging naar de koning en vertelde dat hij eigenlijk christen was en opnieuw als christen wilde leven. De koning vroeg hem om toch uiterlijk met de heidense diensten mee te doen, wat Jakob afwees. Dit maakte de koning zo woest dat hij aan zijn raad vroeg een voorbeeldige straf te voorzien.

Jakob werd langzaam in stukjes gehakt: tenen, vingers, voeten, armen, benen… Uiteindelijk werd hij onthoofd. Ziehier het gebed dat hij naliet en waardoor hij een grote voorspreker werd  voor de eenheid van de christenen:

Mijn God, zie mij hier op de grond, te midden van mijn ledematen om me heen. Ik heb mijn handen niet meer om ze op te heffen naar U. Ik heb geen voeten meer, geen benen, geen armen. Ik ben als de ruïne van een huis, waarvan alleen de muren nog overeind staan. O Heer, geef aan dit volk dat door tirannen wordt vervolgd en verstrooid, de vrede en de rust. Verzamel het van de uiteinden der aarde. Zo zal ik, de laatste van uw dienaars, met alle martelaren en belijders, vanuit oost en west, noord en zuid, U loven en zegenen, alsook uw Zoon en Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen”.

De oudste aanduiding aangetroffen in  het klooster Mar Yakub is een muntstuk van Justinianus II (565-578),  de tijd van het Byzantijnse Rijk. Rond 628 stierf Mozes, de Ethiopiër, de marteldood. Hij was een koningszoon, afkomstig uit Egypte die monnik werd in Mar Yakub en vandaar het klooster van Mar Moussa stichtte.

Tussen 600 en 1266 komen vele pelgrims naar Mar Yakub als naar het meest bekende klooster. Rond 1000 wordt een eerste reeks muurschilderingen aangebracht in de kerk en rond 1200 een tweede reeks. In 1266 valt sultan Baïbar het klooster binnen, plundert het en laat de religieuzen onthoofden. Sommigen kunnen langs de onderaardse tunnels vluchten. In Qâra laat hij alle christenen samenbrengen en vermoorden. Van de Sint Nicolaaskerk, oorspronkelijk een heidense zonnetempel, door de heilige Helena op haar zoektocht naar het heilig Kruis hier omgevormd tot kerk, laat Baïbar een moskee maken.

In de bibliotheek van Berlin zijn er enkele  geschriften die verwijzen naar het klooster Mar Yakub (van 1300 en 1492). Neem hier een kijkje. In 1403 vallen Turkmenen Qâra en het klooster binnen en plunderen het. Een kroniek uit de tijd van het Ottomaanse rijk vermeldt dat Mar Yakub het voornaamste klooster was in het oosten (1453-1600), later zelf verbonden met de orde van de Choueiri (in Libanon). In de bibliotheek van Saydnay is een evangelieboek, waarin  staat dat het geschreven is in 1477 door Joachim Bassem Kassis, een priester van Mar Yakub.

In 1720 dringen Ottomanen met een list binnen in het klooster en vermoorden 120 religieuzen. Enkelen kunnen ontsnappen en vluchten naar het klooster Deir Saydeh in Ras Baalbeck (Libanon). Kroniekschrijver Habib Zayyât vermeldt dat hij bij zijn bezoek aan Mar Yakub slechts één 18e-eeuwse icoon aantrof (1752) “voor het klooster Mar Yakub in Qâra”. In 1750 brengt een aardbeving grote schade aan het klooster, de bron en de molen.

In 1790 plundert emir Jahjah Al Harfouch het klooster. Rond 1800 heeft er nog een ongelukkige transactie plaats.  Drie monniken van Mar Yakub treden uit en sluiten aan bij het klooster van Sint Jan van Choueiri. Er werden manuscripten gestolen.

In 1836 zal patriarch Maximos Mazloum de soevereiniteit en het klooster herstellen. De lamentabele toestand van het klooster komt in 1913 tot heropbloei, dank zij Maximos Mazloum, patriarch van Antiochië. In 1930 sterft de laatste priester en het klooster wordt gesloten. In 1970 wordt het de kantoorruimte voor douanen. Een dame, afkomstig uit Qâra, die twee decennia geleden naar New Jersey  (VS) emigreerde, vertelde ons vorige week dat zij als kind hier tussen de ruïnes kwam spelen.

https://www.maryakub.net/english/who-are-we/history/

Zou dit oude klooster met zulk een rijk verleden definitief verdwijnen? In oktober 1993 bezoekt moeder Agnès-Mariam, karmelietes van Harissa (Libanon) de ruïne, was getroffen door de stilte, ze begreep de roep van deze ruïnen en besloot hier een nieuwe gemeenschap te stichten. Ze ging de bisschop opzoeken, Mgr Ibrahim Nehmé. Deze was uitermate verheugd. Al 10 jaar zocht hij iemand die zich zou bekommeren om dit vervallen klooster.

Op 14 juli begonnen de restauratiewerken met zeven seminaristen die er hun zomervakantie aan opofferden, arbeiders, moslims uit het dorp en de omgeving.

Op 14 september 2000 worden – te midden, van vele andere caritatieve werkzaamheden – het klooster Mar Yakub samen met de nieuwe gemeenschap van Monialen van de Eenheid van Antiochië canoniek opgericht. Als logo wordt gekozen voor het kosmisch kruis, gevonden in het baptisterium van de heilige Conon (1e eeuw): het kruis met 4 bollen, verwijzend naar de vier windstreken en naar Jezus’ woorden: “Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal Ik allen tot Mij trekken” (Johannes 12, 32).

Tegelijk werd in Libanon de vereniging opgericht van Ibn al Insân de Mensenzoon, (le Fils de l’Homme, Son of Man), officieel geregistreerd bij het Libanese ministerie van binnenlandse zaken (2016) en bij de prefectuur van de politie in Frankrijk (2018). Doel is iedereen helpen die zijn persoonlijkheid wil opbouwen op de Rots, die Christus is, met de evangelische waarden van zelf vergeten liefde, menselijkheid, onpartijdigheid, transparantie en eerlijkheid. Eerst werden  prostituees bezocht, daarna gedrogeerde, arbeidersjeugd en universiteitsstudenten en mensen die door de duivel werden gekweld. Er werd geestelijke begeleiding gegeven, cursussen  en retraites werden ingelegd. Een spectaculaire vrucht was het festival “Fils de l’Homme” vanaf 1997, in de aanloop naar het jubileumjaar 2000. Het werd het grootste jeugdfestival uit de geschiedenis van Libanon. Sinds de explosie (aanslag?!) in Beiroet van 4 augustus 2020 zet deze vereniging zich vooral in voor het puinruimen, herstellen van huizen en voedselvoorziening. Hier, in Deir Mar Yakub zelf is inmiddels een annex (metokion) monnikenklooster met 9 kamers in aanbouw.  We hopen en bidden dat het vanaf de lente van volgend jaar nieuwe roepingen mag opvangen.   Geprezen zij de Heer.

 P. Daniel

Flitsen

Vorige week werd van donderdag tot  zondag een druk bezochte kerstmarkt georganiseerd  in de parochiezaal van abouna Paisios van Deir Atieh (of Deir Atiyah), 10 km verderop richting Damascus Ook wij hadden er een stand met allerlei kerstversieringen, kaarsen, rozenkransjes, kruiden, zalven en zelfs een aquarium met vissen, die vooral van kinderen veel aandacht kregen. Het is een belangrijk volks initiatief om de kleine handel te stimuleren én tegelijk de geest van Kerstmis en Jezus’ geboorte levendig te houden. Toch kan iedereen die wil, ook moslims, een tafel huren en zijn spulletjes aanbieden. Overigens, vele moslims leven mee de geest van Kerstmis en kopen bij ons ook mooie kerstversiering!

https://en.wikipedia.org/wiki/Deir_Atiyah

Aan de rand van ons dorp Qâra, tegen d  grote snelweg van Damascus naar Aleppo, heeft onze gemeenschap al jaren geleden een pand als “soek assjabie” (volksmarkt) ingericht, waar allerlei producten van de mensen van Qâra verkocht kunnen worden. Het zijn vooral eigen producten van de meest eenvoudigen en behoeftigen die wij aankopen en aan een lage prijs aanbieden: honing, confituur, gedroogde vijgen, snoeperij… Dit wordt aangevuld met enkele gewone consumptiegoederen. Uiteraard hebben we zelf daar ook een stand. Een man met vier zonen is fier dat hij het allemaal mooi heeft kunnen inrichten. In de zomer of tijdens de hoogtijdagen van koning voetbal, komen groot en klein daar buiten in openlucht samen om de wereldcup op groot scherm te volgen. Welnu, de “gerant”, ’n moslim, vraagt nu of we bij de ingang een grote kerststal willen bouwen! Dat geeft iets weer van het harmonisch samenleven van moslims met christenen in Syrië, wat  westerse mogendheden nog steeds met alle middelen willen vernietigen.

Het eensgezinde lijden en strijden van het Syrische volk

In heel Syrië zijn er kleine maar belangrijke tekens van heropbouw en tegelijk wordt Syrië op internationaal vlak steeds meer erkend. De haat van de grote westerse  mogendheden en hun bondgenoten tegen het land blijft echter onverminderd.

Turkije en de VS vertonen vele verschillen in hun buitenlands beleid, maar zijn het volkomen eens in hun doel: de Syrische staatsstructuur en het Syrische volk te vernietigen. Beide bezetten volkomen illegaal een groot deel van N. Syrië. Turkije wil zijn bezetting nu nog uitbreiden tot Tal Rafaat van de provincie Aleppo.  Ondertussen zorgt Turkije voor het afsluiten van het levensnoodzakelijke water voor honderdduizenden Syriërs. De VS zorgen voor het bezetten en afsluiten van de rijkste oliebronnen en stelen van de olie en  gas. Daarom hebben wij zo weinig elektriciteit en gas in dit land, dat over een overvloed aan energiebronnen beschikt. Turkije en de VS samen zorgen voor het plunderen, vernietigen, afstoken of stelen van de graanvelden en graanvoorraden. En natuurlijk, voor het internationaal forum storten ze krokodillentranen en vragen dat er meer humanitaire hulp zou gegeven worden:

Deze twee bondgenoten van de NAVO prediken dat er meer humanitaire hulp moet komen voor de Syriërs.  Maar voor wie en hoe? Voor de Syrische Koerden en de gewapende groepen onder de controle van de Amerikanen en de Turken. Er is geen sprake van internationale hulp langs de Syrische regering. De VS blokkeren iedere beslissing in deze richting in de UNO” (Alexandre Lemoine, 7 december 2021: https://www.mondialisation.ca/syrie-ankara-agit-de-concert-avec-washington/5663034).

Het project van de Koerdische anti-Arabische staat, bestreden door Ankara maar gesteund door Washington, is een bron van gruwelijk onrecht en lijden, dat door het westen volkomen genegeerd wordt. De onafhankelijke Canadese journaliste Eva  Bartlett heeft er een nauwkeurig onderzoek naar ingesteld. (Eva Bartlett, 2 december 2021: https://www.rt.com/op-ed/541998-kurdish-project-syria-new-israel/).

Tussen juli 2018 en 2020 zouden niet minder dan 400 kinderen geronseld zijn om als kindsoldaten naar het front gestuurd te worden. Het kidnappen en de etnische zuivering gaan nog steeds door. Ondertussen melden de mainstream berichten dat het gaat om een gerechtvaardigde zelfverdediging van Koerden die hun staat Rojava (QSD in het Arabisch) willen oprichten in gebieden die behoren tot Hassaka, Raqqa, Deir-Ezor en Aleppo. Zij vechten zogenaamd voor een democratische staat en voor vrouwenrechten.

De strijd van deze YPG en PKK wordt voorgesteld als die van een verdrukt volk. In feite bedragen de Koerden niet meer dan 2 tot 7 % van de bevolking. Assyriërs, Arameërs en andere Syriërs leefden daar generaties lang en kenden nooit een Koerdische meerderheid. Toen de Koerden tegen het Turkse regime begonnen te vechten in de jaren 1960, stroomden de Koerdische vluchtelingen Syrië binnen, dat hen gastvrij opving (zoals later met de Irakezen gebeurde!)

Nu zijn Assyrische dorpen in Hassaka en Raqqa  helemaal overgenomen door Koerdische rebellen. Syrische en Armeense kerken worden samen met hun land overgenomen door Koerdische strijders, gesteund door de VS. Scholen worden verplicht Koerdisch. Christenen zijn tweederangsburgers en moeten belasting betalen, precies zoals in de IS.   De Koerden hebben gewoon IS vervangen. Het gaat om een etnische zuivering en uitdrijving van de eigen bevolking door Koerdische strijders. En de internationale gemeenschap laat gewoon begaan.

Eva Bartlett maakt de vergelijking met de zogenaamde Israëlische onafhankelijkheidsoorlog, die in feite een gruwelijke etnische zuivering van Palestina was, die nu nog onverminderd doorgaat. Adviseurs van Ben Gourion, een notoire atheïst, werden in de dorpen gastvrij ontvangen om daarna gemaskerd terug te keren en de Palestijnse  leiders te vermoorden en hun dorp in te nemen. De wereld weet het maar niemand erkent de misdaden van 1948, aldus een vooraanstaande historicus uit Israël zelf (Ilan PAPPE, De etnische zuivering van Palestina, Davidsfonds/Leuven, 2008). Iets gelijkaardigs is in Noord Syrië al jaren aan de gang. Niemand erkent de gruwelijke misdaden van de Koerden, de VS, Turkije en Israël, die het Syrische volk voor het oog van heel de wereld blijven wurgen.

Zonder enige overdrijving  kunnen we het eensgezinde strijden en lijden van het Syrische volk als een voorbeeld stellen voor de blijvende en moedige weerstand van een volk tegen een internationaal erkend en gesteund terrorisme. Hoe lang de lijdensweg ook nog moge zijn, eens zal de waarheid overwinnen. Kinderen blijven stenen gooien naar monsters van tanks, bestuurd door VS soldaten, tot de tanden toe gewapend, en in staat een heel dorp van de kaart te vegen. Geen wonder dat er al jaren meer VS soldaten omkomen door zelfdoding dan in de strijd. Geen wonder dat ook in het Israëlische leger al jaren zelfdoding de eerste doodsoorzaak is! (https://www.timesofisrael.com/suicides-down-in-idf-in-2020-but-remain-leading-cause-of-death-for-troops/)

De wereld lijkt op hol geslagen te zijn”

De Nederlandse arts Ruud van der Ven en theoloog Anne Nijberg schrijven een brandbrief voor  Nederland. Deze brief kan eveneens voor België dienen en voor vele andere landen omwille van de gewone vaststellingen die nu helaas nagenoeg wereldwijd gelden.  Het is een uitgebreid en zeer grondig gedocumenteerd (met uitvoerige literatuur en voetnoten) manifest tegen het waanzinnige coronabeleid. De covid 19 wordt voorgesteld als een pandemie, die 3% van de wereldbevolking zou doden. In feite zijn het er 0,23 %, ongeveer zoals iedere seizoengriep. De in haast gefabriceerde covid 19 vaccins zouden de redding zijn. In feite zijn het experimentele gen-therapieën, biowapens, die het immuunsysteem afbreken, vele ernstige ziekten veroorzaken en onverwacht velen doden, wat door de media krampachtig wordt verzwegen. De niet-gevaccineerden krijgen de schuld terwijl in feite de ziekenhuizen vol liggen met gevaccineerden.

 “Dat het straatarme, overbevolkte Bangladesh, waar de hygiëne vaak te wensen overlaat en waar maar ¼ gevaccineerd is, geen last meer heeft van coronadoden is het bewijs van het failliet van elk idee, dat ons door overheden aangepraat is sinds het begin van de hele crisis. Het totale failliet van de opgelegde vaccinatiedwang die tot niets leidde. In Israël, waar vrijwel de hele bevolking meermaals ingeënt is, moeten snel boosterinjecties uit de kast gehaald worden. Blijkbaar trekt het coronavirus zich niets van de vaccinaties aan. En als het 3e vaccin niet helpt, dan maar een 4e dosis. Misschien worden, nu meer dan ooit, de echte agenda’s openbaar…”. Ondertussen worden de degelijke en effectieve geneesmiddelen geblokkeerd of verboden zoals hydroxychloroquine en ivermectine… De angst wordt opgevoerd door de PCR tests die in feite niet geschikt zijn om besmetting vast te stellen en vele valse positieven opleveren. Onze media staan bol van deze valse berichten om de angst op te drijven en zinloze dwangmaatregelen te kunnen opleggen. Een kleine wereldelite van multimiljardairs wil de mensheid ontmenselijken en tot hun machines maken. Zij willen god zijn en hun toren van Babel bouwen. Hiervoor hebben ze een massahypnose gecreëerd, waarvan het nutteloze en ziekmakende mondmasker het symbool is

Laat uw stem horen: DIT WIL IK NIET!   TEKENT U DAAROM ALSTUBLIEFT DE BIJGEVOEGDE PETITIE:1. Wij willen geen Great Reset.
2. Wij willen geen New World Order.
3. Wij willen geen verlies van democratie.
4. Wij willen geen vaccins meer, omdat deze onze gezondheid schaden.
5. Wij willen echte geneesmiddelen tegen corona zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine.
6. Wij willen geen leugens van overheden meer, maar alleen de waarheid.” 
https://www.petities.com/wij_willen_geen_controlemaatschappij_geen_great_reset_maar_een_democratie_met_een_betrouwbaar_kabinet?u=7810798&utm_source=email

En dit nog:

*

*

*

*