Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vrijdag 26 november 2021 is fr. Jean-Beauduin door onze bisschop Jean-Abdo Arbach in de gemeenschap van Mar Yakub volgens de oosterse ritus diaken gewijd in de Grieks-Melchtische kerk.

Fr. Jean kwam voor het eerst in 2010 in dit  klooster toe. Zijn neef, Sebastiain de Fooz had in 2005 een zeer avontuurlijke voettocht ondernomen van Gent naar Jeruzalem en was onderweg in Mar Yakub, Qâra, Syrië, hartelijk ontvangen (Te voet naar Jeruzalem. Een solotocht van 184 dagen, Lannoo, 2011).

Hij spoorde Jean aan om daar ook eens contact mee op te nemen, wat hij heeft gedaan. Fr. Jean ontmoette er moeder Agnes-Mariam, die de ruïne van dit eens beroemde, VIe- eeuwse klooster, toegewijd aan de Perzische heilige Jakob (= Mar Yakub) de Verminkte had heropgericht.  Met steun van de toenmalige bisschop had zij daar de “Orde van de eenheid van Antiochië ” gesticht. Fr. Jean keerde naar België terug om zijn studies journalistiek af te werken en trok voor goed naar Mar Yakub.

Ondertussen was ik zelf geboeid door de wereldbeweging Toward Jerusalem II (tjcii): over  het herstel van de oorspronkelijke eenheid van de Kerk, bestaande uit de “de kerk uit de joden” (ecclesia ex judaeis) en de “kerk uit de volkeren” (ecclesia ex gentibus), een eenheid in verscheidenheid. Op een congres in Jerusalem (2009) gaf moeder Agnes-Mariam een boeiend getuigenis over de “éénheid van Antiochië” waar de Kerk voor het eerst (en het laatst?) die eenheid beleefde. Ik nodigde haar uit hierover conferenties te komen geven in België en Nederland. Na een eerste reeks voordrachten werd ze nog driemaal door anderen uitgenodigd, waarna ze me vroeg: “wanneer kom jij ons eens bezoeken?”  

En zo trok ook ik als toerist in 2010 voor twee maanden naar Mar Yakub. Ik beleefde in dit moslimland een ware cultuurschok met zijn veiligheid,  welvaart, gastvrijheid en harmonische samenleving van verschillende volken en godsdiensten. Vooraleer terug te keren vroeg moeder Agnes-Mariam of ik niet wilde helpen bij het opzetten van een katholieke priesteropleiding, die de eerste zou zijn in de geschiedenis van Syrië, wat ik aanvaardde.  We begonnen alvast met vier studenten, waarvan fr. Jean als enige uiteindelijk overbleef.

Meteen organiseerden de westerse mogendheden samen met de golfstaten echter een genadeloze oorlog tegen het Syrische volk en land, om zijn onafhankelijkheid te breken, de bodemrijkdommen in te palmen, de “Amerikaanse pijpleiding” aan te leggen van Saoedi-Arabië en Qatar door Homs naar de Middellandse zee, hun bondgenootschap met Rusland te breken…Horden terroristen uit de hele wereld werden geronseld om Syrië op de knieën te krijgen. Het Syrische volk, zijn leger, regering en president bleven uiteindelijk evenwel voldoende eensgezind en hielden stand, al werd het land grotendeels verwoest, het volk voor een flink deel uitgemoord en de welvaart in armoede veranderd.

Ondertussen doorworstelen we samen de vereiste filosofische en de theologische opleiding. Onder de hevigste beschietingen bestudeerden we met kaarslicht, onder in de Romeinse toren, de “Marialogie”  terwijl de fraters om beurt ’s nachts de wacht hielden om alarm te kunnen slaan bij onraad. Er werden ook enkele jaarwerken gemaakt, o.a. over de scheuringen tussen de oosterse en westerse kerk en over de merkwaardige vermeldingen van Jezus en Maria in de koran. We begrepen dat je zowat heel de christelijke leer over Jezus en Maria kunt  terugvinden in de koran, zij het vermengd met veel tegenspraken en verwarring.

Inmiddels heeft fr. Jean nog een online bachelor van 3 jaar op 2 jaar tijd kunnen behalen aan de Domuni Universitas van de Paters Dominicanen in Toulouse (Frankrijk).

Hij spreekt ook voldoende Syrisch om aan de kinderen in Qâra catechese te geven. En abouna Georges van Qâra is onze  professor liturgie die met geduld en toewijding ook fr. Jean voldoende heeft opgeleid in de byzantijnse liturgie. Dat fr. Jean uit de Latijnse ritus afkomstig is en nu in de Byzantijnse ritus gewijd wordt, bleef lang een (theoretische) moeilijkheid.  Diakens en priesters van de Grieks-katholieke kerk hebben immers de keuze om al of niet te trouwen. Als monnik van Mar Yakub had Fr. Jean zijn keuze echter al gemaakt.

De wijding had plaats in de kleine overdekte binnenkoer St. Jacques en niet in de nog kleinere donkere kerk. Een tiental priesters concelebreren. Het werden in feite drie wijdingen: lector en subdiaken vóór de Eucharistie en diaken aan het einde van de Eucharistie. Bij de wijding tot lector geeft de bisschop hem de tonsuur met handoplegging: in de vorm van een kruis knipt de bisschop plusjes haar weg. Fr. Jean las daarna een epistel voor. Bij het sub diaconaat krijgt hij de stola kruiselings op de rug opgelegd. Hij wast de handen van de bisschop tot teken van dienstbaarheid. In het begeleidend gebed wordt de liefde voor het huis van God afgesmeekt. Voor het diaconaat wordt hij driemaal rond het altaar geleid waarbij hij telkens de vier hoeken van het altaar kust. Hij knielt met  zijn  voorhoofd op het altaar. Uiteindelijk legt de bisschop zijn stola op zijn hoofd samen met het kruis en legt hem de handen op. In het gebed wordt de heilige Stephanus als voorbeeld voorgehouden. De diaken leest dan de litanie waarin gebeden wordt voor allerlei noden: voor de vrede in de wereld, voor het land, voor deze plaats… Driemaal wordt dan geroepen dat hij waardig is.

In zijn homilie herinnerde de bisschop aan het voorbeeld van de heilige diaken Stefanus en benadrukte dat de diaken in dienst staat van de plaatselijke kerk. De bisschop feliciteerde ons als gemeenschap Mar Yakub, moeder Agnes-Mariam, moeder Claire-Marie  en mij. De diakenwijding van fr. Jean werd met oprecht en groot enthousiasme onthaald door de aanwezigen, vrienden en medewerkers van de gemeenschap. In de hal was er gelegenheid om aan de nieuwe diaken zijn wensen over te brengen, samen met wat snoeperij en een drankje. Daarna gingen de meesten in de zon in de  grote binnenplaats wat napraten. In de refter was iedere plaats benut om de priesters, gasten, vrienden, medewerkers en arbeiders aan tafel te krijgen.

Tijdens de  plechtige vespers van de heilige Jakob diende fr. Jean voor het eerst als diaken. Hij droeg de lange goudgele stola, waarop in rode letters sierlijk het woord “heilig” geborduurd staat in het Grieks, Arabisch en Syriac en verrichtte alle gebeden van de diaken. De vespers besloten met de wijding van de olie, de wijn en het brood. Ieder kreeg de zegen met deze olie op het voorhoofd en ontving een stuk brood dat in de wijn werd gedompeld.’ s Avonds hielden we met de gemeenschap en enkele gasten een gezellig samenzijn in de versierde zaal van de nieuwbouw met wat kaas, brood en thee… Het kwam tot spontane volksdansen en nagenoeg iedereen zong een lied of vertelde een verhaal. Een heuglijke en rijkelijk gezegende dag. (https://www.facebook.com/100054657127580/videos/614816106220659/

P. Daniel                                                                                                               

(Volgende keer meer over Mar Yakub  en de Orde van de Eenheid van Antiochië).

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Bezoek van een Poolse priester, Fr. Andrzej Helemba, (www.ourwaytogod.org) die zich inzet voor de christenen in Syrië. Hij heeft een lijst met foto’s van de parochies, parochiepriesters en hun “martelaren”, nl. christenen en anderen die tijdens de oorlog werden gekidnapt en vermoord. Hij is hier al vele jaren mee bezig en heeft gewerkt voor Kerk in Nood in Syrië. Hij komt ons nu voor de eerste keer bezoeken om zijn documentatie te vervolledigen. Begin mei organiseren ze in Polen een dag om deze martelaren te gedenken en te bidden voor Syrië.

Zaterdag streken 15 jongens en meisjes van S.O.S. Chrétiens d’Orient, tussen de 20 en 30 jaar, bij ons neer om wat te helpen en om nog eens samen te zijn. De eerste avond hielden we een geanimeerde kennismaking. De meeste van hen onderbreken hun studies of werk om enkele maanden zich te komen in zetten voor de christenen in Syrië of elders in het Midden-Oosten. De meesten zijn overtuigde christenen met een aanstekelijk en creatief  idealisme. Een van de meisjes droeg een kopie van de ring van Jeanne d’Arc* en was een vurige vereerster van deze heilige.  Ze was langs haar vader nog een afstammelinge van de familie van Jeanne d’Arc en de naam van alle meisjes van de familie begon met Jeanne.

Verschillenden vertellen over de zware strijd die ze moeten voeren om weerstand te bieden tegen een algemene opinie i.v.m. verplichte vaccinatie, abortus, genderideologie…Zondagavond was het vrije ontspanning. Er waren enkele verwoede schakers, waarvoor ook onze kleine Yakub altijd een hevige kandidaat is, enkelen speelden met de kaarten en iedereen kon vrij met iedereen praten. Er waren twee flessen wijn en zelfs een fles whisky. Een van de meisjes had dienst gedaan als animatrice in een kasteel van de Champagne, vooral voor Amerikanen en Russen die eerst de kelders bezoeken en dan de champagne proeven. Zij had een stuk bijzondere kaas bij om te proeven. Nadat het toerisme door corona was stil gevallen heeft ze zich aangeboden als vrijwilligster bij de S.O.S. Chretiens d’Orient. Het was een bijzonder aangenaam samenzijn. Maandag morgen vierden we eerst nog samen de Eucharistie en na een ontbijt vertrokken ze.

*https://www.trouw.nl/nieuws/frankrijk-krijgt-ring-van-jeanne-d-arc-terug~b16fa09c/

Woensdag kwamen moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel toe uit Libanon, in voorbereiding op de diakenwijding van fr. Jean. In Libanon heerst nu een ware hongersnood. Ze hebben gelukkig een bakkerij kunnen opzetten die dagelijks brood levert voor 2.000 gezinnen (ze hebben nog voldoende voor 4,5 maand) en ze bereiden nu 1500 grote voedselpakketten voor die als kerstgeschenken zullen uitgedeeld worden, mede dank zij de blijvende financiële steun van velen van jullie, waarvoor oprechte dank. Moge de Heer Jezus het jullie overvloedig vergelden.

Tevens kwam abouna Michel toe. Hij is zowat de liturgist van het bisdom, die werkzaam is op het patriarchaat in Damascus. Hij komt ons liturgisch voorbereiden op de diakenwijding. En donderdag ‘s morgens vroeg keerde Marc terug uit België, als een muilezel beladen met allerlei spullen, die wegens de sancties en het sluiten van de post in Libanon niet meer opgestuurd kunnen worden!

Eerste private faculteit voor christelijke theologie

Op zaterdag 20 november 2021 werd in Damascus de eerste private faculteit voor christelijke theologie ingehuldigd door de Grieks-Melchitische katholieke patriarch Yousef al-Absi in aanwezigheid van enkele ministers en clerici, onder het moto “deugd en wetenschap”. De patriarch dankte de Syrische First Lady voor haar inzet. Het was de bekroning van een jarenlange voorbereiding. Het is een eer voor Syrië dat de wieg is van het christelijk geloof en een voorbeeld van verdraagzaamheid alsook van een rijkdom aan culturele verscheidenheid (http://sana.sy/en/?p=255197).

Het Neurenberg 2 Tribunaal in Polen!

Een Onderzoekscommissie van het Poolse Huis van Afgevaardigden heeft de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een groot Tribunaal om historische en juridische documentatie te verzamelen over misdaden, wetteloosheid, misbruik en nalatigheid van het openbaar gezag en om individuele tragedies te documenteren. Waarom in Polen? Omdat het Internationaal Strafhof in Den Haag, zoals de meeste gerechtshoven, onbetrouwbaar en corrupt is. De commissie zal worden geleid door het parlementslid Grzegorz Braun en prof. Mirosław Piotrowski, Paweł Skutecki, advocaat Jacek Wilk.  Speciale gast is dr. Reiner Füllmich,  een internationaal procesadvocaat die met succes grote frauduleuze bedrijven als Volkswagen en Deutsche Bank heeft aangeklaagd. 

In dit grote proces zal dr. Reiner Fuellmich meer dan 1000 advocaten en 10.000 medische specialisten leiden en de CDC, WHO en Davos Group aanklagen voor misdaden tegen de menselijkheid. Het Neurenberg 2.0 project is een burgerinitiatief dat is ontstaan uit de dringende noodzaak van onze tijd, waarin regeringen onwettige en onmenselijke maatregelen opleggen aan hun bevolking. Het doel is de misdaden, wetteloosheid, misbruik en nalatigheid van het openbaar gezag aan te klagen en te bestraffen. Er zullen ook professionele archiefdocumenten geregistreerd worden en op basis daarvan zullen historische tijdschriften uitgeven worden onder de verzamelnaam “Journals Neurenberg 2.0”. Het Neurenberg 2.0 project herinnert aan het proces tegen het nationaalsocialistische systeem van het Derde Rijk, dat werd berecht voor de misdaden gepleegd door degenen die het beleid toepasten en  het systeem vertegenwoordigden. De naam van het project is symbolisch.

Dr. Reiner Fuellmich begint te praten op: 11:03 in het Engels; https://ver-p-lichtekost.blogspot.com/2021/11/reiner-fullmich-te-gast-bij-lancering.html;

https://hetanderenieuws.nl/neurenberg-2-0-gaat-beginnen-engels-gesproken/).

Wat is er nu eigenlijk gaande in deze wereld?

Op 25 maart schreef aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalig apostolisch nuntius in de VS een “Open brief over covid 19, het vaccin en de Great Reset” (open-brief-van-aartsbisschop-vigano-over-covid-19-het-vaccin-en-de-great-reset/). Hierin geeft hij een vrij goed overzicht vanuit het christelijk geloof van wat in onze tijd gaande is. De inhoud hiervan bracht hij in een toespraak op de topontmoeting “Waarheid boven angst” van 30 april – 1 mei 2021, georganiseerd door Patrick Coffin, waarbij meer dan 20 van ‘s werelds beste artsen, wetenschappers en advocaten het woord voerden.

Op 13 bladzijden geeft Viganò een goed leesbaar, helder overzicht met de voornaamste elementen en achtergronden van de situatie waarin we ons nu wereldwijd bevinden. Ziehier een samenvatting met uitgebreide citaten.

Het gaat om “…de overgang van de wereld die gebaseerd is op de Grieks-Romeinse beschaving en het christendom naar een wereld zonder ziel, zonder wortels, zonder idealen. In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist.” 

Hij handelt over de almacht van de farmaceutische bedrijven, die veiligheidsvoorschriften voor het testen van geneesmiddelen zonder enige moeite naast zich kunnen neerleggen en geen enkele verantwoordelijkheid moeten dragen voor de ernstige ziektes en sterftes die ze wereldwijd veroorzaken. “Naast de schandalige winsten uit de verkoop van de vaccins garanderen de farmaceutische multinationals zo hun eigen straffeloosheid voor een criminele operatie, uitgevoerd met medeplichtigheid van internationale instellingen en regeringen”.

En de contractuele voorwaarden tussen de verschillende naties en de EU werden geheim gehouden en zelfs ontoegankelijk voor eigen parlementariërs. Bijna alle landen hebben de absurde gezondheidsmaatregelen van de WHO onmiddellijk overgenomen. “En dit gebeurde met de afschuwelijke medeplichtigheid van het personeel in de gezondheidszorg – van artsen tot ziekenhuispersoneel – waardoor duizenden sterfgevallen zijn veroorzaakt, niet door Covid, zoals ons door de mainstream media wordt voorgehouden, maar door een verkeerde behandeling”.

Ondertussen werden de  eenvoudige en doeltreffende middelen geboycot of zelfs verboden. En deze “misdaad tegen God en tegen de mensheid” was geen ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar: “…een jarenlange, systematisch uitgevoerde planning …om de nationale pandemieplannen te verzwakken, het aantal bedden in ziekenhuizen en intensive care-afdelingen drastisch te verminderen, een massa blinde, dove en stomme werknemers te creëren, die geen arts meer zijn, en die hun eigen veiligheid op de werkplek boven hun plicht om zieken te genezen hebben gesteld. De eed van Hippocrates werd geschonden in naam van de winst voor de farmaceutische bedrijven en het nastreven van een social engineering-project”.

Een systeem van corruptie en belangenconflicten onder artsen en wetenschappers werd al jaren voorbereid. Artsen kregen grote premies voor iedere patiënt die ze als covid patiënt  behandelden, vaccineerden of als covid-dode opgaven. Hetzelfde voor de ziekenhuizen. Hierbij speelden de media een fundamentele rol. “In Italië heeft de regering van Giuseppe Conte grote bedragen uitgetrokken om ervoor te zorgen dat het nationale informatiesysteem één uniforme versie van de pandemie zou geven, en zij heeft elke afwijkende mening gecensureerd”. Zo ging het in de meeste landen.

De studies van de grote wetenschappers kwamen nergens in de media, tenzij om hun resultaten tegen te spreken. “We weten dat naast de medeplichtigheid van de media, de helse machine van de sociale media, van Facebook tot Twitter, van Google tot YouTube, een schaamteloze en schandalige censuuroperatie heeft gemobiliseerd, tot op het punt van het wissen van de profielen van eminente wetenschappers en gevestigde journalisten, om de enige reden dat ze niet gehoorzaamden aan de dictaten van het Covid-narratief”. Duidelijk is inmiddels ook de schaamteloze censuur van de machtige sociale media. En de voornaamste begunstigden zijn “…de woekeraars van de banken, die de macht hebben om ideologisch georiënteerde bedrijven overeind te houden, en tegelijkertijd kleine bedrijven failliet te laten gaan…”.

Tegelijk werd het school- en universiteitsonderwijs ontwricht door “afstandsonderwijs”, waardoor het in de toekomst mogelijk zal zijn de jeugd naar believen te indoctrineren met één leraar en één visie.

De huidige zogenaamde pandemie is het middel waardoor een Bill Gates en Georges Soros met hun omvangrijk netwerk hun heerschappij uitoefenen. “Samen met hen vinden we het meest verontrustende repertoire van zogenaamde filantropische organisaties en machtslobby’s, zoals het Wereld Economisch Forum met Klaus Schwab, de WHO en al haar nationale takken, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg groep, de Raad voor Inclusief Kapitalisme onder leiding van Lady Lynn Forester de Rothschild onder de geestelijke leiding van Bergoglio en, meer in het algemeen, de falanx van multinationals, banken en machtsgroepen die behoren tot deze koepel van samenzweerders”. Hierbij zijn ook sekten en satanische wereldbewegingen  gemobiliseerd die o.m. abortus verheerlijken.

Helaas schijnt ook een deel van de hiërarchie van de katholieke  Kerk geëngageerd te zijn en noemt vaccinatie een “morele plicht”, ondanks de zware ethische en religieuze bezwaren. De absurde beperkingen van de natuurlijke vrijheden worden aanvaard: “…in naam van niet alleen een ideologische slavernij, maar uiteraard ook economische en sociale”. Het dient voor….de vestiging van een Universele Religie die oecumenisch, ecologisch en Malthusiaans is”. De meest onlogische en absurde maatregen “…het boycotten van preventieve behandelingen, verkeerde therapieën, ineffectieve vaccins, lockdowns zonder enig nut, het gebruik van maskers die absoluut nutteloos zijn…” worden volkomen logisch wanneer men het doel ziet: “…het plannen van een economische, sociale en religieuze crisis … waarbij een kunstmatig uitgelokte pseudo-pandemie als hulpmiddel wordt gebruikt”.

In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist, van een deugdzame samenleving die boosdoeners straft naar de goddeloze en verdorven samenleving die de goeden straft”. Het gaat er uiteindelijk om de katholieke godsdienst te verbieden en het christelijk geloof te vernietigen. “Het bedrog van vrijheid, gelijkheid en broederschap dat door de vrijmetselarij wordt gepropageerd, bestaat er juist in zich het primaat van God toe te eigenen om het aan Satan te geven…”. Door manipulatie van de geesten is er een massavorming ontstaan. Een grote menigte mensen ziet niet meer: “…dat de leugen als waarheid kan worden afgedaan, dat artsen hun patiënten niet genezen en zelfs doden, dat burgerlijke autoriteiten niet ingrijpen om misdaden en flagrante schendingen te stoppen, dat politici allemaal gehoorzamen aan een gezichtsloze lobby…” . “Miljarden mensen hebben zich vrijwillig tot slaven gemaakt, tot offerslachtoffers van de globalistische Moloch…”. Zo konden ze  “… tirannie als een normaal gegeven aanvaarden en naar de galg gaan met de berusting van hen die er toch van overtuigd zijn dat zij op de een of andere manier schuldig zijn”. De misdadige samenzweerders van de vernietiging van onze  beschaving hebben volgens Mgr. Viganò geen rekening gehouden met de menselijke zwakheid én met de macht van God. “Beetje bij beetje zal deze kolos van klei ineenstorten, onverbiddelijk, op zijn eigen leugens en zijn eigen misdaden”.

Tenslotte roept aartsbisschop Viganò op tot een terugkeer naar God, een standvastigheid in het christelijk geloof en trouw aan de Maagd Maria door boete te doen, te vasten en offers te brengen.

En dit nog:

  • Ons vorig berichtweer puik geïllustreerd met acht video’s. 1.  Film van Jezus’ voetwassing, 2. Evangelie van Johannes, 2. Grote hymne van de vasten l’ Allah ma’ana = want God is met ons, 3. Indian Digital Community School en « blote-voeten-school” 4. Christendom in Kerala (Indië), 5. Syrisch christenen in Indië, een van de oudste christelijke gemeenschappen,  6. Feest van de heilige Jakob, 7. Brief van John Locke over de verdraagzaamheid 8. John, Henry Newman: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-238/
  • Amerikaanse juristen zowel democraten als republikeinen bekritiseren heftig de administratie van Joe Biden, die het Congres negeert om te bombarderen in Syrië: http://sana.sy/en/?p=255187

*

*

*