Dàt verdient een bloemetje

Luc Vermeulen plaatste onderstaande mededeling op facebook… Wij willen ons hierbij graag aansluiten. Maar als er iemand een eerbetoon verdient dan is het wel Luc zelf… geen enkele bloemenruiker is groot genoeg om hem te danken voor zijn dagelijkse inzet voor en ten bate van Vlaanderen.

Gisteren was het de Internationale Dag van de vrijwilliger. Via deze dag wenst men de aandacht te vestigen op het belang van het werk dat deze vrijwilligers gratis presteren.

Voor mij een reden om buiten alle officieel gedoe, de duizenden vrijwilligers die zich actief inzetten in de Vlaamse Beweging symbolisch in de bloemen te zetten. Denk die vrijwilligers even weg en vele tientallen verenigingen, waaronder Voorpost, kunnen de boeken sluiten. Daarom een eresaluut aan al die mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, die zich in een of andere vereniging, actiegroep, of partij belangeloos inzetten voor hun ideaal voor Vlaanderen, de Nederlanden, Europa.

Laat ons die vrijwilligers koesteren en respecteren voor wat ze presteren. Ze zijn het onbetaalbaar kapitaal, de verzekering van de werking van de talrijke Vlaamse verenigingen en actiegroepen.

Een extra dank aan de talrijke Voorpostvrijwilligers die veel van hun vrije tijd en dikwijls ook hun centen in onze actiegroep steken. Ook onze grootse jaarlijkse Kerstpakkettenactie die nu volop loopt, steunt volledig op vrijwilligers. De verkoop van de peperkoekenhartjes op markten en bij talrijke activiteiten. Het vullen van de 430 pakketten, het verdelen van die honderden pakketten over 430 Vlaamse families is allemaal het werk van vele tientallen vrijwilligers.

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om de vrijwilligers van S&V die zijn komen helpen bij het vullen van de pakketten van harte te bedanken, alsook de vele Vlaams Belang vrijwilligers die over heel Vlaanderen de voorbije en komende weken soep verkopen op de wekelijkse markten ten voordele van de Huizen van Vlaamse Solidariteit.

Beste vrienden, vrijwilligers, in welke vereniging of actiegroep jullie ook mogen actief zijn, jullie zijn hét belangrijkste kapitaal. Het is vandaag jullie dag. Bij Voorpost zijn we trots maar vooral ook dankbaar te kunnen rekenen op vele tientallen vrijwilligers.

Luc Vermeulen

Van dit jaar hebben we nog geen YT video’s; u kan wel “het bandwerk” bij het vullen van de 430 kerstpakketten op het facebookprofiel van Luc Vermeulen bekijken: (1) Luc Vermeulen | Facebook

Dit zijn beelden uit de voorgaande jaren: