Gedachten in gedichten

Zou René De Clercq nu dit nog gedicht schrijven? Op 1 januari 2022 zal “vechtstad” Gent – als eerste stad in Vlaanderen – een gehoofddoekte schepene installeren.

Gent,
Vol klinkt uw naam,
Kort als een daad, vast als ‘t cement
Van Vlaanderens wezen en zijn faam.

Vechtstad , in heel de wereld staat,
Voor goed en kwaad,
Geen burcht van koppigheid opeen
Als in uw oud stout steen.

Eeuwen zijn meegeperst
Door elken muur,door elk gewelf.
Als ooit dit harde, harte berst,
Sterft vrijheid zelf.

In Gent heb ik geleefd,
In Gent heb ik geloofd.
Daarom draag ik zo hoog mijn hoofd,
Als een die kop en kijkers heeft.

Kort als een daad, vast als ‘t cement
Van Vlaanderens wezen en zijn faam:
Vol klinkt uw naam,
Gent!

René De Clercq

En ze schopt nu al heibel: https://palnws.be/2021/12/eerste-vlaamse-schepen-met-hoofddoek-beticht-gentse-politie-van-etnisch-profileren/