Uit het archief

Permalink voor ingesloten afbeelding

Intussen is hij terug van weggeweest, werd hij uitbundig welkom geheten door Bert Anciaux, wil hij Zwarte Piet verbannen en mocht hij bij de kwaliteitskrant De Standaard de gewaardeerde redactie vervoegen met zijn hersenspinsels. Wie van hem wil leren hoe zich uit te drukken in het openbaar en te debatteren is welkom voor de luttele prijs van € 125.   Je moet wel snel beslissen want hij aanvaardt slechts 12 ‘studenten’. Arm Vlaanderen!

Lees ook Stop met luisteren  naar Dyab Abou Jahjah

 

12 gedachten over “Uit het archief

 1. Ik heb nooit geluisterd naar die moslim en zal ook nooit luisteren naar die moslim, die rotkop maakt mensen ziek en die rotkop laat duidelijk zien wat het niveau van die rotkrant de standzard is nl. heel heel heel lage linkse smeerlapperij.
  En als ik aan iets de gruwelijke pest heb zijn dat toch wel linkse smeerlappen en islamitisch tuig.

 2. Een fanaticus een haatzaaier/prediker wordt hier door de openbare omroep op handen gedragen, net zoals bij De Standaard. Een partij die opkomt voor een onafhankelijk Vlaanderen en voor het eigen volk (waar niets mis mee is) wordt door die zelfde media verketterd en belasterd.

 3. De krant en de media, bah. Goed gezien van Lukske V.D.Kelen, nu hij in pensioen is gaan zijn oogkleppen open en Walter Zinzen, zijn collega zal nu zeker niet meer de prijs van de democratie kunnen uitreiken aan hem.

 4. In tegenstelling van onze vriend Jean, heeft (èn doet heden nog steeds) Fikken steeds aandachtig geluisterd wàt die Libanees (èn ook àndere mosselslims) te vertellen had.
  Immers, hoé kan men ànders weten wat die paljassen in het oog hebben èn wàt zij willen doen (!) om hun snood doel te bereiken.
  “Kèn Uw vijand”, aldus wéét men reeds (ongeveer) welks’ “soort slecht” ons KAN te wachten staan. —> en dàt betekend natuurlijk niet dat wij… nog méér onaangename, & onvoorziene “verrassingen” kunnen te wachten staan 🙁
  Dat zulk ongedierte “spreektijd” krijgen in de media, is natuurlijk wél een aanslag op onze zenuwen & bloeddruk… helaas.

 5. Inderdaad Victor, het is van zeer groot belang te luisteren naar de vijand, die al binnen de muren zit. Het paradoxale aan het artikel van Luc Van Der Kelen(= een notoir vrijmetselaar) is, dat Abou Jahjah nu de vrije hand krijgt in De Standaard, gecontroleerd door diezelfde vrijmetselaars!!!
  Dit wil dan ook zeggen dat Abou geen “cavalier seul” speelt, maar dat anderen achter de schermen, zijn ganse optreden sturen.
  Het zijn immers de loge – en rode mafia’s die hier de “rode loper” uitrollen voor deze vreemdelingen invasie, en wetten stemmen om het verzet tegen deze invasie in de kiem te smoren. Ik verwijs ook naar de veroordeling van het Vlaams Blok in Gent door een loge- hof van beroep!!!
  Het artikel van Luc Van Der Kelen moet dan ook met een “kilo zout” genomen worden, of was zijn verontwaardiging enkel ingegeven omdat Abou Jahjah het “uitverkoren volk” viseerde??(dat ook binnen de loge prominent en dominant aanwezig is).
  Om het actuele “optreden” van Abou Jahjah echter te kunnen begrijpen moeten we kijken naar het artikel “De straat aan de macht” van Mark Grammens in het Pallieterke van 19 november 2014.
  In dit artikel wordt er melding gemaakt van de “samenzwering van de Gemeenschappelijke actie” tegen een democratische beslissing in het stemhokje door het uitoefenen van straatgeweld met stakingen, betogingen, blokkeringen en vooral vernielingen, om alzo de socialisten opnieuw aan de macht te brengen zoals ook al gebeurde door de staking tegen de eenheidswet in 1960!!!
  Ik verwijs naar het voormelde artikel voor alle details.
  (ter attentie van de redactie: als het mogelijk is, dit artikel integraal op de webstek plaatsen=het loont zeker de moeite).
  In de laatste paragraaf van het voormelde artikel wordt er een verband gelegd met Abou Jahjah die het heeft over, ik citeer : “als we ervoor gaan, samen, dan kunnen we die regering op straat doen vallen….” (einde citaat).
  Hier zien we het Molotov-Von Ribbentrop pakt tussen links en de islam in volle uitvoering.
  Hieraan wordt dan meegewerkt door de praktisch volledige pers aan Vlaamse kant, die onder controle is van links en de loge. Men moet hier wel oppassen : Op het eerste zicht is deze strijd zowel van links als van de media gericht tegen de regering en de NVA, maar in feite is Vlaanderen en de echte Vlamingen het doelwit van deze “samenzwering”.
  Ik citeer ook Pierre Therie van de webstek “Anders gelezen” dd. 26.11.2014 over Abou Jahjah :
  “Voorwoord
  Abou Jahjah heeft een column in De Standaard. Daar maakt hij gebruik van om ons eens zijn visie voor te houden. Maar soms loopt dat uit op een omfloerste oproep tot geweld: “Als jullie denken dat een ludieke paintball-actie het ergste is wat jullie te vrezen hebben, dan onderschatten jullie de Belgen en dan vooral de nieuwe Belgische mix”. “Wij vrezen jullie niet, maar jullie hebben er alle belang bij ons te vrezen.” “Als jullie een brave stoet voor ogen hebben, dan hebben jullie geen kaas gegeten van volksopstanden waar pleinen worden bezet, protesten die tot een maandenlange, continue megabetoging verheven worden.” (einde citaat).
  Deze woorden van Abou Jahjah zijn dan ook duidelijk, en worden verspreid via de De Standaard, waar echte Vlamingen geen schijn van kans hebben om zelfs maar één letter gepubliceerd te krijgen.
  Deze samenspanning tussen de “franstaligen, alles wat links is en de islam” dient dan ook beschouwd te worden als een “echte oorlogsverklaring” aan het adres van de Vlamingen, op wiens kosten de voormelde soorten, ondertussen schurftig parasiteren!!!
  Een ander onrustwekkende vaststelling van de intussen beruchte betoging in Brussel, is dat het gezag niets meer voorstelt. Er is immers geen Rijkswacht meer zoals in 1960, en het leger is momenteel in volle ombouw tot een “folkloristische burgerwacht”. Er is alleen nog een lokale politie, verzwakt, versplinterd, ondermijnd, gepolitiseerd en aan de top gesaboteerd.
  We staan dus met lege handen. Dit was ten andere ook de bedoeling van de “Octopushervorming” om via de afschaffing van de Rijkswacht(=de natte droom van de socialisten), het rode en islamitische schuim van de straat toe te laten, de macht over te nemen. Ik verwijs hier opnieuw naar de tekst van Mark Grammens.
  Als Bartje De Wever werkelijk had willen munt slaan uit de voormelde betoging in Brussel, en uit het in gebreke blijvende wettelijke gezag, had hij de EUSSR en de NATO opgeroepen om Brussel te verlaten gezien hun “veiligheid” niet meer kan gegarandeerd worden.
  Het wordt dan ook tijd dat men aan Vlaamse kant Sun Tzu en Machiavelli gaat lezen en toepassen!!!

  • Wat betreft het verzoek om het artikel van Mark Grammens te plaatsen, we doen ons best het op te snorren, maar het is niet altijd evident.

 6. Mag ik er Lovenaar er op wijzen dat de Octopushervorming niet de Rijkswacht onmondig heeft gemaakt , daar de resultaten van de bende van Nijvel de Rijkswacht reeds voor honderd procent via de doofpot in de handen van de SP-PS, had geduwd. Het resultaat was dan ook navenant ; alle hogere officieren van buiten de SP-PS, werden aan de kant geschoven en inderhaast werden nieuwe ACOD-commissarissen (wettelijk of niet )aan de macht gebracht. Na de hervorming werden de postjes verdeeld : 50% ACOD, 40% VSOA, 5 %NSPV en 5% CCOD. Het grootste probleem had de ACOD met de andere onderzoeksdiensten met politionele bevoegdheden, zoals deze die door u gekend zijn. Dit gedeeltelijk wegvallen van deze diensten maken dat zowel op juridisch vlak als intern er zware fouten gebeuren. Het aanstellen van een stropop van het NSPV aan de top komt normaal alleen in cartoons voor.
  Namen ? VDLN,De Wael, De Ruyver, Tobback sr, Koekelberg, Duchatelet,…

 7. Ik kan er maar niet aan wennen , ondanks mijn goed , antiracistisch , zalvend en begripvol karakter .Een Libanese Belg ? een Marokkaanse Vlaming ? enz enz . Ik heb nog nooit gehoord van een Belgische Engelsman of een Vlaamsche Duitser

  • Daarentegen was in 40 – 45 een Oostenrijkse Duitser wereldwijd bekend…

Reacties zijn gesloten.