Terugblik: 16 maart 1946

Intussen werd de IJzerbedevaart naar de geschiedenisboeken verwezen. Sinds het IJzerbedevaartcomité zijn werking “verruimde”, zelfs probeerde de Vlaamse Leeuwenvlag van de toren te verwijderen, blijven Vlaams-nationalisten op hun honger zitten. Onze “Toren” vervelde tot “het Museum aan de IJzer”. De uitgestoken hand van het IJzerwakebestuur wordt telkens hooghartig geweigerd… logisch, vermits “godsvrede” vervangen werd door “nuance en verdraagzaamheid”.

IJzerbedevaart begraven