Quo vadis, Syria?

Nadat Biden “Poetin in de ogen gekeken had” om diens “ziel te ontdekken” (… of iets van die strekking…) werd er opvallend weinig bekend gemaakt over exacte beslissingen die genomen werden, met uitzondering van de ambassadeurs die opnieuw hun kantoren zullen betrekken in de resp. landen. De rest is koffiedik-kijken over de uiteindelijke uitvoering van mogelijke intenties. Afwachten.

Poetin gaf onmiddellijk erna een uitgebreide persconferentie, beantwoordde zelfs de meest uitdagende vragen van vijandig gezinde journalisten met een onverstoorbare gelijkmoedigheid. Biden moest blijkbaar eerst met zijn raadgevers overleggen. Opvallend: in de media quasi niets over Syrië, behalve bij Reuters. Daar konden we vernemen dat – we citeren:

“U.S. president Joe Biden kon geen vaste toezegging van zijn Russische ambtenoot, Vladimir Poetin, in de wacht slepen over de hernieuwing van een VN-grensoverschrijdende hulpoperatie in Syrië”, dixit een regeringsambtenaar met in het vizier de te verwachten indiening van het voorstel bij de VN Veiligheidsraad volgende maand.

Washington en verschillende andere leden van de 15 leden tellende Veiligheidsraad dringen erop aan om de grensoverschrijdende operatie , die de VN-hulp chef Mark Lowcock beschreven heeft als een reddingslijn voor pakweg 3 miljoen Syriërs in het noorden van het land, te laten doorgaan via meerdere grensovergangen. (Nvdr: Turks bezette grensstreek en Idlib) Rusland heeft daar zo zijn bedenkingen bij en wil dat verleende hulp via de Syrische regering loopt.

Er was naar verluidt “geen toezegging, maar we maakten duidelijk dat voor ons van het uiterste belang is… voor zover er überhaupt een verdere samenwerking over Syrië zal komen.”

Klinkt naar chantage. In 2014 keurde de Veiligheidsraad een hulpoperatie naar Syrië goed via vier grensovergangen. Verleden jaar werd dit teruggebracht naar één grensovergang vanuit Turkije daar Rusland en China zich verzetten tegen de hernieuwing van de hulpverstrekking via alle vier grensovergangen. Niet omdat beide landen tegen hulpverlening zijn, maar wel tegen hulpverlening die ook militair materiaal en de aanvoer van frisse terroristen omvat.

Op 10 juli verstrijkt de termijn van een jaar. Een resolutie die de hulp verlengt heeft 9 ja-stemmen nodig en geen enkele veto-stem van de 5 permanente leden Rusland, China, de VSA, Frankrijk en G.B. Verschillende leden dringen aan op het gebruik van meer grensovergangen. Indien niet zullen er mensen sterven. Zo luidt althans de boodschap der VSA. Eén grensovergang is niet genoeg om te voldoen aan de noden van het Syrische volk, zo stelde de vice VSA ambassadeur Richarl Mills.

Let wel: “Syrische volk”… hij heeft het uitsluitend over hulp aan de terroristen en het Turks huurlingenleger. We durven ervan uitgaan dat de VSA via Irak de Koerden voorzien van het nodige. In regeringsgebied mogen de mensen – volgens de VSA – gerust sterven. De Russische VN ambassadeur, Dmitry Polyanskiy, trok de conclusie dat “het duidelijk is dat de VSA & slippendragers geen problemen voor de terroristen in Idlib willen veroorzaken.” “Wij kunnen onmogelijk akkoord gaan met deze hypocrisie.”

Over hypocrisie gesproken. Wij hebben hier tot in den treure uitgeweid over het misbruik van humanitaire hulpkonvooien naar zgn. “rebellenburchten”. Iets wat enigszins onverwacht bevestigd werd door een uit de gratie gevallen Turkse maffioso, Sedat Peker, uitvoerig belicht in vorige bijdrages.

Poetin benadrukte dit ook in het beruchte vraaggesprek met een af en toe niet bepaald vriendelijke MSNB-journalist. Poetin vindt het niet kunnen dat er dan door de VSA & vazallen als reden aangevoerd wordt dat ze geen hulp willen bieden aan Assad en antwoordt als volgt:

“Wat heeft dat ermee te maken? Help gewoon de mensen die hulp nodig hebben. Met de meest elementaire zaken, hef de sancties op die medicijnen en medische apparatuur treffen en ook deze i.v.m. de coronavirus. Het is onmenselijk! Deze wrede houding t.o.v. mensen kan men niet uitgelegd krijgen. Wat betreft de grensovergangen voor humanitaire hulp… Je hebt daar Idlib, waar terroristen nog steeds de burgers beroven, doden, verkrachten… Je hebt dan nog de Al-Tanf zone onder controle van het VSA leger (groen ingekleurd op kaart verder in de tekst). Recent konden we een bende gangsters gevangen nemen die daar vandaan kwamen en zij verklaarden zonder omwegen dat zij speciale doelwitten hadden, nl. Russische legerposten. Wat betreft grensovergangen hanteren wij volgende positie: hulp dient gegeven te worden, zoals overal ter wereld gangbaar is en zoals voorzien volgens de regels van de internationale humanitaire wetgeving, dient dit te gebeuren via de centrale regering. Zo moet hulp verleend worden, zonder discriminatie. Zo er redenen zijn om aan te nemen dat de centrale regering van Syrië iets ervan zou plunderen, zou stelen, laat dit dan onder het toeziend oog van het int’l Rode Kruis en/of de Rode Halve Maan gebeuren.”

Gisteren had Reuters nog meer nieuws over de handhaving van bepaalde activiteiten in strijd met het coronavirus. Naar verluidt zou het VSA Min. van Financiën bijkomende uitleg bij de sancties i.v.m. het coronavirus verstrekt hebben om het de zwaar gesanctioneerde landen, Iran, Venezuela en Syrië, mogelijk te maken de strijd tegen het coronavirus aan te gaan. Het zou de import en betaling van maskers, zuurstofapparaten en vaccins moeten vergemakkelijken. “Zelfs met de uitgebreide humanitaire uitzonderingen in al onze programma’s, hebben we toch enkele gaten ontdekt. Het zou de barrière moeten verlagen.”, aldus het VSA Min. van Financiën. We zullen zien, zei de blinde.

Nu we toch bij medische problemen beland zijn:

In Syrië telde men naar verluidt op datum van vandaag: 24.991 coronabesmettingen, 21.709 genezingen, 1.832 overlijdens.

In een speciale afdeling van het universiteitsziekenhuis in Damascus wordt binnenkort een centrum voor bloed-stamceltransplantatie en celtherapie voor kinderen met kanker geopend. Het eerste in Syrië. Een huzarenstuk gezien de sancties en economische blokkade. Het is bedoeld voor kinderen van een maand tot 14 jaar. (Meer…)

Oproep van de Syrische Rode Halve Maan om bloed te geven:

De Syrische Rode Halve Maan volgt de watervoorziening aan de bevolking op de voet:

Komen we bij de militaire situatie:

  • 17.6.: Rusland meldt dat Idlib terroristen het staakt-het-vuren 31 keer geschonden hebben: 16 keer in de prov. Idlib, 11 keer in de prov. Latakia, 2 keer in de prov. Hama, 2 keer in de prov. Aleppo.On June 17, SAA artillery shelled positions of Turkish-backed forces in Barah village
  • 17.6.: Het Syrische leger schoot raketten af naar het Turkse huurlingenleger in het dorp Zayzun
  • 16.6.: Koerden en Turks huurlingenleger geraken slaags rond Ain Issa
Military Situation In Syria On June 17, 2021 (Map Update)

Het geweld houdt daar niet op:

De VSA blijven de oliereserves “beschermen”… Opnieuw trok een konvooi van 55 vrachtwagens met olietankwagens en dito aanhangwagens de Iraaks-Syrische grens over op weg naar de oliebronnen. (…) Enkele dagen daarvoor werden 33 VSA militaire voertuigen gemeld met munitie en logistiek. Ze werden niet overal gastvrij onthaald…

En opnieuw meldt het Verzoeningscentrum dat HTS (al-Qaeda) een chemische aanval plannen i.s.m. de WH in Idlib. Er werden bidons met chlorine naar Ariha vervoerd om een chemische aanval te ensceneren die vervolgens in de schoenen van de Syrische regering moet geschoven worden.

Russia: Terrorists plotting chemical attack in Idlib to blame Syrian government

Opnieuw ontvoerden de QSD (Koerden) jonge mannen om hen verplicht in te lijven in hun rangen. Of in ruil van een losgeld. Waarop ze op een later tijdstip opnieuw kunnen ontvoerd worden… (…)

Vrijwilligers aan het werk in de straten van Damascus: afval verzamelen, verkeersblokken schilderen enz.

Het eerste eigen-maak schip werd te water gelaten in Banias:

Kersenoogst in Qara – daar waar pater Daniël verblijft in het klooster Mar Yakub:

Ook de abrikozen zijn rijp. Ze worden ook geplukt om er “nectar” van te maken, een sap dat naar verluidt niet alleen heel lekker is maar ook geneeskrachtige eigenschappen zou hebben:

Deze dame uit Tartous maakt essences uit bloemen en fruit. U ziet haar aan het werk bij een rozendistillatie:

“Muziek verzacht de zeden” indachtig sluiten we af met een vleugje muziek.