Pyrrusoverwinning?

Als Whoopi Goldberg vindt dat joden een ras (apart!) zijn, dan moet ze het hoofd deemoedig buigen, zich met asse bestrooien, luidop mea culpa snikken en hopen dat de erfzondestorm snel voorbij raast. Joden zijn geen ras, het is een religie. Domme Whoopi!

Als Voorpost (… de 4 van Mechelen) zich afzetten tegen de islamisering van het Avondland, dan is dat volgens een Somerse rechter een uiting van intense haat, het oproepen tot een Kristallnacht 20., een vlammenwerper met discriminatie als brandstof en een absoluut gebrek aan goed burgerschap. Islam is in deze geen religie, maar een ras.

Niet waar, vindt het Hof van Beroep, en verklaarde zich meteen “onbevoegd”. Het zou “slechts” om een ‘gedrukt geschrift met een meningsuiting’ gaan en kan bijgevolg alleen een volksjury een oordeel vellen, m.a.w. assisen. En de beschuldiging “racisme” zou ook geen steek houden. Islam is immers een geloof, geen ras.

Maar… het belgisch systeem houdt een slag om de arm: de 4 van Mechelen worden immers niet vrij gesproken. Slechts de Somerse rechter krijgt een tik: hij heeft zijn taak niet naar behoren volbracht. Bijgevolg werd het proces nietig verklaard.

Wat nu? Komt er een nieuw proces of heeft men bij justitie bevel gekregen zich koest te houden? Zouden de opiniepeilingen er iets mee te maken hebben? Durven de 4 van Mechelen het aan het belgische justitie-apparaat te tarten? Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee totaal verschillende zaken. Bijgevolg bij onze redactie: geen hoera- stemming bij de pyrrusoverwinning.

Ter illustratie: nog wat beeldmateriaal:

1 gedachte op “Pyrrusoverwinning?

 1. Inderdaad, de redactie is voorzichtig, het rot corrupt regime kennende als het er op aan komt om de politieke vijanden te bevechten.
  Er is inderdaad geen vrijspraak, het hof heeft zich onbevoegd verklaard en er is dus geen vonnis meer. Een juridische kunstgreep in afwachting dat de logemaffia’s op de proppen komen met andere juridische wapens. Onderschat zeker van Van Quickie niet die het vonnis van Mechelen toejuichte.

  Een procedure voor het Hof van Assisen is weinig waarschijnlijk, te meer daar dit pas mogelijk zal zijn in 2023, een goed jaar voor de verkiezingen. Met een dergelijk politiek showproces gaat men immers niet naar de verkiezingen.

  Het arrest van het Hof van Beroep met dan de vordering van het openbaar ministerie is dan ook opmerkelijk, en kan moeilijk verklaard worden zonder een voldoende politieke dekking.
  Spelen de peilingen hier al een rol ? Het is het enige waar voor de “politieke kasten “ inderdaad gevoelig voor zijn. En dan kan er veel, zie Boris in Londen en Covid 19, dat plotseling verdwenen is.

  Het voormelde verhindert niet om vast te stellen dat Voorpost zich daar in Mechelen naar de slachtbank heeft laten leiden. Als men geconfronteerd wordt met een “politiek proces en dito afrekening” dan dient men te handelen met middelen van “gelijke werking”. (dixit een overleden Antwerpse magistraat tijdens de cursus Economisch Strafrecht).

  Fundamenteel gaat het bij de actie van Voorpost niet om het “vrije woord” (sic) maar om een daad van verzet tegen de islambezetting en tegen de verraders die hieraan meewerken. Men dient hier dan ook de vergelijking te maken met het roemrijke verzet van tijdens en na WO II, maar dan zonder de duizenden moorden en verkrachtingen, waarvoor de helden amnestie kregen, decoraties en dikke pensioenen.

  Van belang hierbij is ook een korte analyse te maken van de islam : een moorddadig systeem verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, dat hier wordt geïmporteerd door de communistische logemaffia’s om het Coudenhove Kalergi plan uit te voeren, dat er op gericht is om onze westerse maatschappij te vernietigen. Citeer dan ook uit de Koran over het lot van de “Ongelovigen”. Verwijs ook naar de recente bloedige terreur tegen Christenen over de ganse wereld, en het vernielen van Christelijke symbolen. De communistische logemaffia’s zijn dan op hun beurt ook verantwoordelijk voor ruim 150 miljoen doden. Welke lessen hebben die te geven ??

  Een dergelijk vreedzaam verzet is dan niet alleen een recht maar een plicht, want waarvoor hebben onze voorvaderen dan aan de IJzer gestaan gedurende 4 jaar in de modder, in het bloed en in de str….!! Niets doen is dan ook hun bloed bezoedelen. Een dergelijk verzet komt dan ook neer op een wettige zelfverdediging.

  Wetende dat de werkelijke macht in dit wangedrocht sinds 1830 in handen is van de logemaffia’s, en dus ook het gerecht, dient men dan ook de betrokken magistraten dwingen om vooraf kleur te bekennen over het lidmaatschap ervan.

  Deze logemaffia’s zijn immers een criminele organisatie, die m.b.t. de 4 van Mechelen, actief betrokken zijn bij de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan. Deze collaboraties zijn dan ook daden van hoogverraad, en na WO II, zijn er veel meer, voor veel minder tegen de muur gezet. Het is niet aan dergelijke verraders om te oordelen over het verzet tegen hun verraad. Er bestaat zoiets als “partij in zaken zijnde …”. Het lid zijn van en deelname aan de activiteiten van een dergelijke criminele organisatie is immers van aard te vallen onder artikel 324 bis van het S.W. Het samenspannen met buitenlandse vijandige belangen valt onder artikel 135 bis van S.W. Dit wil dan ook zeggen dat cfr. artikel 443 van S.W. 3de en 4 de lid het bewijs dan ook met alle middelen kan geleverd worden.

  De facto “staat van oorlog” blijkt o.a. uit het uitvoeren van het Coudenhove Kalergi plan door de communistische logemaffia’s samen met Agenda 21 -30 en recent het Covid 19(84) complot. Het Coudenhove Kalergi is dan ook het massavernietigingswapen om onze westerse maatschappij te vernietigen.

  Bij dit proces in Mechelen mag men niet uit het oog verliezen dat het geen alleenstaand geval is. In andere landen en zeker in Duitsland en Frankrijk wordt er een oorlog gevoerd tegen al wie in het verzet staat tegen de communistische logemaffia’s met de 3 voormelde wapens via een straatterreur en een gerechtelijke terreur , via uitputtende processen, tegen autochtone burgers die op een vreedzame manier gebruik maken van hun grondwettelijke rechten.

  Niet deze vreedzame actie was het probleem , maar het rot corrupte regime dat zich schuldig maakt aan “hoogverraad” en “misdaden tegen de mensheid”, dat grossiert in bloedige beerput dossiers, en waar er vijandige buitenlandse belangen worden gediend.

  Ik had dan ook de dag voor de zitting in Mechelen , juist voor het sluitingsuur van de griffie van het parket generaal, een klacht neergelegd tegen de leden (te identificeren) van het Mechelse gerecht die betrokken zijn bij dit proces, in hoofde van artikel 135 bis S.W. en tegen diegenen die lid zijn van de logemaffia’s in hoofde van 324 bis S.W. en bij het begin van de zitting in Mechelen een kopie overhandigd aan de voorzitter, zodat de zitting al direct afgelopen was. Ze was dan immers partij in zake. Er bestaan al dossiers over, en men had mij gerust kunnen oproepen als getuige en als ervaringsdeskundige. Als men de klachten voldoende stoffeert met vuile was, zal er immers niet veel meer gebeuren.

  Logemaffia’s die in België ook betrokken zijn bij moorden en moordcomplotten horen immers niet thuis in de rechtbank, maar in de gevangenis.
  Afgezien van het voormelde, hadden de leden van Voorpost al onmiddellijk dienen klacht in te dienen tegen de Mechelse politie en de burgemeester voor onwettige aanhouding en machtsmisbruik. Men had een voorbeeld moeten nemen aan “linkse advocaten” die hebben immers minder scrupules. Tevens had men toen al de verraders moeten ontmaskeren en aan de schandpaal nagelen.

  Het gaat hier bij dit verzet immers om een fundamentele zaak : het overleven of de ondergang. Of het leven of de dood. En nood breekt wet, en er kan ook de notie “Noodtoestand” ingeroepen. Tevens ging het hier bij dit proces in Mechelen om een geval van rechtsmisbruik. Het ging er immers om boodschappers met vervelende en gevaarlijke waarheden, het zwijgen op te leggen, waarheden die de communistische logemaffia’s haten. Ze willen immers niet ontmaskerd worden. Men wendt het recht dan aan om een andere reden dan waarvoor het bedoeld is.

  En uiteindelijk komt het er dan op aan wat te roeren in de Belgische beerputten om te illustreren wat Voorpost en de actie niet zijn geweest :
  – Voorpost heeft zich niet schuldig gemaakt aan massale moordpartijen en verkrachtingen zoals het verzet (sic) tijdens en na WO II,
  -Voorpost heeft evenmin het land plat gelegd gedurende maanden en enorme vernielingen aangericht zoals bij de Koningskwestie in 1950, en de staking tegen de Eenheidswet in 1960, in dit laatste geval kregen de daders zelfs amnestie, zie vroeger bericht bij Golfbrekers,
  – Voorpost is evenmin betrokken bij bloedige terreurdaden zoals deze van de Bende van Nijvel, waar het gerecht actief meewerkt aan de doofpot,
  -Voorpost is evenmin betrokken bij de verdrinkingen van Ward Beyssens en Steve Stunt, waar de broeders en dan ook het gerecht meer over weten, en blijkbaar de Grote Lijder ook,
  – Voorpost is ook niet betrokken bij de aanslagen van maart 2016 in Brussel en Zaventem, waar de toenmalige politieke overheden deze hadden kunnen voorkomen, en het gerecht nu meewerkt aan een doofpotoperatie,
  – Voorpost is evenmin betrokken bij zedenschandalen waar er dan enkele gevleugelde uitspraken werden gedaan zoals : “Merde , le palais est dedans, c’est foutu” en “Les têtes sont trop grosses” en vooral “Je suis couvert”,
  – Voorpost is evenmin betrokken bij een gruwelijke video waarover een intussen overleden kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder vroeg : “Sta ik er ook op?”
  – Voorpost is evenmin betrokken geweest bij het Heizelfdrama waar de laksheid en lafheid van de communistische logemaffia’s geen grenzen kende in tegenstelling tot het politieoptreden in Mechelen, waar Stakhanov danig werd overklast,

  Het voormelde is maar een zeer beperkte opsomming van de schandalen uit de Belgische beerputten, die onuitputtelijk zijn, en waar alles kan. Het illustreert dan ook de verborgen agenda achter het politioneel en gerechtelijk optreden in Mechelen. Moest het niet zo dramatisch zijn, dan was dit de grap van de eeuw.

  Bij een dergelijk proces moet men oppassen niet in het spel te treden van de vijanden, en vooral de aanval is de beste verdediging. Als men de bevoegdheid van de rechtbank betwist, gaat men al mee in dit spel. Men dient dan ook het gerecht zelf, en bij uitbreiding het gigantische rot corrupte regime aan te vallen, dat zich schuldig maakt aan “hoogverraad”. Dat is de kern van de zaak, en niet de loutere vrije meningsuiting, want van een rot corrupt regime kan en mag men immers geen geschenken verwachten.

  Ik citeer nog eens Machiavelli : “Het is veiliger gevreesd dan geliefd te zijn”.
  En zolang men niet gevreesd wordt, wordt men gepakt !!!

Reacties zijn gesloten.