Pegida repressie

Pegida repressie

Een lieve vriendin gaf gisteravond aan de telefoon haar emotioneel relaas van de Pegidabetoging.  Zij noemde die ‘erg, heel erg’.  Deed haar denken aan de repressie.  De politie in gevechtsuniform, de rondcirkelende helikopter met een sterke lichtstraal op het H. Conscienceplein, de intimidatie, de omsingeling, de bitse houding, de oorlogssfeer, de ‘stillen’ – wie uit een Vlaams nest komt, ruikt hen vanop een afstand – zowel in de belendende straten als op het plein, camera’s…  Hoeveel personen niet op het H. Conscienceplein geraakt zijn omdat ze in de belendende straten ‘opgevangen‘ werden – men moest immers achteraf over een ‘mislukte‘ betoging kunnen spreken. Hoe de politie met een schaarbeweging de Vlamingen op het plein bijeen dreef… Een ‘stille’ die de ouderen de raad gaf zich uit de voeten te maken.

Gemengde gevoelens van onmacht, verdriet, woede en onbegrip voor het verraad van een burgemeester van een zgn. Vlaams-nationale partij.  De vaststelling dat dit een brug te ver was, dat  Patje Janssens dit niet zou gewaagd hebben.

Bart De Wever zal nooit iemand anders nog van kazakkendraaierij kunnen beschuldigen, nooit nog op zijn Vlaams-nationale borst kunnen kloppen.
Wij kennen verschillende oud-gedienden van de Volksunie, die samen met Bourgeois en co. de N-VA opgericht hebben, heel goed.  Vlaams-nationalisten die zich verzetten tegen de linkse opportunistische discours – van Bert Anciaux en co.  Brave flaminganten.  En wij vragen ons af of ze De Wevers ingrijpen goedkeuren.  Van tjeven zijn wij een en ander gewoon.  Het zit in hun aard.  Maar dit overstijgt alles.

Pegida VlaanderenEn de vrees: wij zullen nooit nog kunnen protesteren of betogen.  Het was pure haat ten opzichte van de radicale Vlaamse Beweging, ten opzichte van het Vlaams Belang. Er werd een drempel overschreden.

Ook wij worden hierbij emotioneel.  En triest.  En kwaad.  En bedenken dat de N-VA bij de stemmingen in het EU-parlement nog een veel groter – maar onzichtbaar – volksverraad pleegt.   Daar wordt nl. de rode loper uitgerold voor de massa immigratie, die onze cultuur wil uitgommen.  Wat nut heeft het de ‘illegale‘ immigratie zgz. te willen aanpakken als de ‘legale‘ immigratie carte blanche gegeven wordt?  En dan hebben we het nog niet over de ‘gezinshereniging‘.  Even in de zomer enkele weken naar het oorspronkelijke Prachtland, een huwelijk met de bruid-op-bestelling en klaar is Kees. Copy-Theo, staatssecretaris voor de open-deuren-politiek blaast koud en warm.  Koud voor de oude achterban, warm voor de poco teneur dat iedereen welkom is, tenzij…

Er is geen tenzij.  Wij hebben de controle van onze landsgrenzen opgegeven.  De EU-moloch moet de buitengrenzen bewaken.  Bewaken?  Hoeveel meer ‘bewaking‘ kunnen we nog slikken?  Als ze gewoon niets doen, dan zou dat al een enorme verbetering betekenen.  Hoeveel werden er de laatste weken voor de Noord-Afrikaanse kust opgepikt?  Weet iemand het?  7000, 8000, 12000?  Al eens op een trein gezeten die vanuit Italië naar het noorden rijdt? Wie er voldoende gepigmenteerd uitziet, hoeft zelfs zijn plaatsbewijs niet meer te tonen… Elke ‘vluchteling‘ die Italië, Griekenland en de Balkanlanden naar het westen kunnen doorsluizen, is een probleem minder op hun grondgebied.  Werd er met Turkije geen afspraak gemaakt omtrent de doorreis en terugname van asielzoekers  in ruil voor een visumvrije toegang voor Turken tot de EU? De spookschepen met ongeziene aantallen vluchtelingen vertrekken uit Mersin, een Turkse havenstad.

En ja, de meerderheid van de asielaanvragen wordt afgewezen.  Afgewezen op papier.  De facto blijven ze.  Op dat ogenblik krijgen ze status van ‘sans papiers’, waardoor heel de linkse – ook de katholieke – kerk in actie schiet om te pleiten voor illegaliteit. Ze blijven en protesteren, betogen (zij mogen dat altijd), bezetten huizen, kerken, scholen, kraken kantoren, industriële panden. Niet alleen hier.  Ook in de omringende landen.  Repatriëringen liggen ‘gevoelig‘.  In Duitsland alleen al zouden er naar schatting 600.000 ronddwalen.  Op de een of andere manier weten die toch te overleven.  Wij krijgen de rekening.  Financieel en cultureel.  Sociaal en politiek.  Alsof er in de hersenen van politici een chip ingeplant werd die voor een geprogrammeerde zelfvernietiging moet zorgen.

We dwalen af van het uitgangspunt.  Pegida.  Ons recht van bijeenkomst, van betoging, van vrije meningsuiting.  Ons recht op bescherming tegen kwalijke invloeden van buitenaf.  Ons recht op Vlaming-zijn in Antwerpen, in Vlaanderen, in Europa.

Nooit gedacht dat 450 jaar Stadhuis met de komst van een dictator op ‘t Schoon Verdiep zou ‘gevierd’ worden.

Lees ook: Alternatief voor Franckens laffe excuses

FVE

13 gedachten over “Pegida repressie

 1. Het was dus geen simpele vergissing dat Frieda Brepoels jarenlang met extreemlinks heeft meegestemd in het EU-parlement, oa het ‘verslag Busuttil’ dat de import van 60 miljoen zwarten voorziet tegen 2050.
  In Duitsland wordt de ruimte zo krap dat ze nu ook op kerkhoven gaan opgevangen worden lees ik. Niet in de graven ntl, wel in de gebouwtjes. De duitsers verhuizen nog liever zelf naar Afrika dan dat ze één afgekeurde asielzoeker terug moeten sturen. Recent werd een nieuwe reden toegevoegd aan de lange lijst om ze te kunnen houden: slecht weer in het herkomstland.

  • Het strafste is dat de zgn. ‘vervolgde’ vluchtelingen, nadat hun asielaanvraag hier goedgekeurd werd, nadien ‘op vakantie’ gaan naar hun herkomstland omdat ze heimwee hebben!

   • Die doen dat om hun ‘familie’ uit te kiezen, die dan als gezinshereniging de oversteek mag wagen. Een Afrikaanse mensensmokkelaar ooit op tv: ‘Als de asielzoeker nog geen familie heeft om mee te herenigen, dan zorgen wij wel voor familie’. Zoiets klinkt Links als muziek in de oren: wat een verbeeldingskracht, dadendrang, doorzettingsvermogen hebben die mensen toch.

     • Exxxxcusez-moi, geachte Redactie, maar… de labbekakken zijn NIET WIJ, doch wél degenen die àlles BOVEN ons hoofd & ACHTER onze rug beslissen… wij kunnen ènkel een “gvd” tussen onze tanden grommen èn een vuist maken in onze broekzakken.
      (en zèlfs dàn moeten wij nog erop letten om niet tè luid te grommen en verdachte bulten aan de zijkanten van ons broek te vertonen, want… anders worden de pakkemannen erop afgestuurd in volle gevechtskledij) Grrrrr.

     • In het kieshokje Fikken, daar wordt beslist. En daarin is de gemiddelde ‘Vlaming’ een labbekakker.

 2. Raar maar waar, zelfs voor de linkse “De wereld morgen” kan de beslissing van De Wever niet door de beugel.

  Dit uittreksel komt uit het artikel met de titel “Red de democratie van De Wever”:
  Dat De Wever zich beroept op het door het OCAD vastgelegde dreigingsniveau om betogingen in zijn stad te verbieden, is eigenlijk merkwaardig. De beslissing om een publieke bijeenkomst te verbieden ligt geheel in handen van de burgemeester. Het lijkt er dan ook sterk op dat De Wever het dreigingsniveau als excuus gebruikt om manifestaties die hem niet zinnen te verbieden. Dezelfde politiemacht die gisteren ingezet werd om de Pegidamanifestatie onmogelijk te maken, kon evengoed ingezet worden om ze te beschermen.

  Bron: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/03/03/red-de-democratie-van-de-wever

 3. Het voormelde artikel bevestigt eens te meer dat de immigratie een massavernietigingswapen is tegen onze westerse beschaving. Een wapen dat wordt ingezet door de occulte machten achter de NWO, en o.a. via de UNO, EUSSR, Raad van Europa enz….
  Alles wat een gevaar vormt voor deze NWO en dan ook voor deze vreemdelingen- invasie moet geneutraliseerd worden.
  Het ganse veiligheidsapparaat en de wetgeving zijn dan ook gericht op het neutraliseren van dit gevaar, en dus niet tegen de misdaad-terrorisme …deze laatste maken immers ook deel uit van het ingezette wapenarsenaal.
  False flag aanslagen o.a. dienen dan ook om het verzet tegen deze NWO in diskrediet te brengen .. en steeds ingrijpender wettelijke maatregelen uit te lokken om dit verzet nog beter in de kiem te kunnen smoren.
  Zie bruggetje !!
  http://www.mzw-widerstand.de/blog/MZWTV/eigene_bevlkerung_im_visier_eu_bereitet_sich_auf_niederschlagung_von_unruhen_vor-507062.html
  Diegenen die dromen van een europees leger en dito politie begeven zich dan ook op een zeer gevaarlijk pad.
  Wat er zich nu afspeelt werd reeds beschreven in het boek : “Le camp des saints”
  van Jean Raspail, een scenario dat door Bartje nu mee wordt uitgevoerd!!
  Over de verborgen agenda achter deze vreemdelingen invasie verwijs ik eens te meer naar het Coudenhove Kalergi plan.
  zie bruggetje :
  http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-Vienna-1925.php
  Dit plan is ook duidelijk en in volle uitvoering!!
  Men begrijpt dan ook waarom de NVA pro EUSSR is…
  Dit alles moet ons leiden naar een NWO die communistisch is.
  Zie bruggetje over Bella Dodd, en haar boek “School of darkness”:, dat gepubliceerd werd in 1954.
  http://henrymakow.com/160303.html
  Voor diegenen die het “willen” weten, moet alles wat zich nu afspeelt, dan ook klaar en duidelijk zijn.
  In mei 2014 hebben we echter moeten vaststellen dat bijna 95% het niet wil weten, en bijgevolg stemt en blijft stemmen voor de ondergang van het Avondland.
  Voor het overige verwijs ik naar de “losse bemerkingen” in een andere reactie.
  Het wordt dan ook tijd dat de NVA en vooral Bartje ontmaskerd worden als een door het regime “gecontroleerd zootje”, (=een samenraapsel allerhande)., als wapen tegen Vlaanderen.
  PS: In het Leuven van Lewie Tobback wordt een NSV betoging nooit verboden alhoewel men goed weet dat er zware incidenten zullen zijn met het linkse schuim van de straat.
  Wat zelfs Lewie niet doet(om welke reden dan ook) doet Bartje dan wel.
  “Ze” moeten Bartje dan ook geweldig bij zijn “kl…” hebben, want in feite werkt hij mee aan de ondergang van zijn eigen partij. (zie ook Uplace, indexsprong van de huren…).

 4. Het is niet te begrijpen dat een zogezegde Vlaams Nationalistische burgemeester een vreedzame en rustige betoging van Pegida verbiedt, terwijl alle vakbonds- betogingen die gepaard gaan met geweld en vernietigingen overal worden toegelaten Wie kan die BDW nog geloven en steunen.Ik vind dat alle Vlaams Nationalisten massaal hun lidkaarten zouden moeten terugsturen naar BDW stadhuis Antwerpen

 5. Als het een betoging geweest was voor nog meer privileges voor homo’s, had hij zelf in de eerste rij meegelopen. Desnoods halfnaakt.

 6. Op Live Leak com. verscheen een video over First Pegida Belgium Rally.
  Boven de video staat volgende tekst : sorry for the bad video. I could not find better ones, because no media can/will cover about this story.
  I just wanted to show that Belgium has become the worst country in censorship and freedom op speak.
  Dat het land b als ergste land weeral koploper is voor wat betreft censuur en vrijheid van spreken/mening strekt het weeral tot eer.
  http://www.liveleak.com/view?i=4ec_1425374739

 7. Wedden dat de visie van Gerald Celente bewaarheid zal worden tegen eind 2016!
  Helaas zal er veel bloed vloeien maar die islamietische smeerlapperij zal verdreven en vernietigd worden in Europa, als ik daar moet voor bloeden om mijn kinderen en kleinkinderen terug een toekomst te geven dan graag.
  Dat het politiek schorum als eerste de klappen gaan ontvangen is een feit, de lijsten liggen klaar met de namen van de lafaards.
  Wij EISEN een moslimvrij Vlaanderen, een moslimvrij Europa en daar zullen wij voor strijden, huichelaars van het klapuleus niveau zoals ancieau, debever, peeters en andere lafaards zullen dat nooit kunnen voorkomen, die perverse barbarij moet uit onze samenleving gesodemieterd worden, hoe interesseert ons niet als de vuiligheid maar uit onze gemeenten, straten en huizen geflikkerd wordt.

Reacties zijn gesloten.