In de brievenbus: WOI = MH 17

MM900285281[1]Klokke Belfort
Een tegendraadse visie

WO I = MH 17

“Geachte politicus en journalist,

Honderd jaar na het begin ervan worden we opnieuw overspoeld door WO I  via allerlei initiatieven, die dit gebeuren in herinnering brengen. Op de meest prestigieuze ervan komen onze geliefde vorstenparen en achtenswaardige notabelen met uitgestreken ernstig gezicht verklaren dat het heel belangrijk is goed de les te trekken uit deze eerste grote wereldbrand.

Maar wat is de les ?

Wie zijn onderzoek werkelijk doet komt tot de conclusie dat iedere grote oorlog en belangrijke revolutie er niet zo maar gekomen is. Men heeft deze op voorhand achter de schermen en op het hoogste niveau afgesproken, voorbereid, uitgelokt, gestimuleerd, gefinancierd en ondersteund. Het volstaat het antwoord te zoeken op de ‘cui bono’-vraag: wie is er beter van geworden ?

Wie zijn onderzoek werkelijk doet komt telkens weer bij die elite, de zogenaamde ‘powers that be’. Ze zijn geen spookbeeld dat enkel in de verbeelding van de complotdenkers rondwaart. Ze bestaan werkelijk en hun grote doel is klaar en duidelijk: een nieuwe wereldorde, waarin de mensheid sterk gereduceerd, totaal geïndoctrineerd en gechipt volkomen onder hun controle en in hun dienst staat.

Dé grote supergiftige spin in dit maffieus web is het occulte vorstenhuis van de Rothschild-dynastie. Dit is een alles zeggende uitspraak van Gutle Schneiper, de moeder van de legendarische vijf Rothschild-zonen, gedaan kort voor haar dood :

Als mijn zonen geen oorlog wilden dan zou er ook geen oorlog zijn

Al die miljoenen militaire en burgerlijke doden van WO I zijn dus noch onze bewondering noch ons treuren waardig maar wel onze verontwaardiging: het zijn allemaal onschuldige mensen, die doelbewust tegen elkaar opgezet zijn en totaal zinloos geslachtofferd werden op het criminele altaar van die gewetenloze psychopaten-elite, die de touwtjes in handen heeft van alle maatschappelijke geledingen.


 
Nu nog altijd en zelfs meer dan ooit. Wie de officiële versie van de Maleisische vlucht MH 17  gelooft is naïef, blind en ronduit onwetend. Ook hier zijn zoveel anomalieën die duidelijk maken dat de officiële mainstream geproclameerde en geaccepteerde versie absoluut zeer zeker niet kan kloppen.

 Ook dit is zonneklaar een typische false flag – operatie: ‘men’ creëert een incident, legt de schuld bij de vijand, verklaart zich bedreigd en dus genoodzaakt tot verdediging, waarbij pathetisch gezwaaid wordt met ronkende idealen als vrijheid en democratie.

En klaar is kees om ten strijde te trekken. Deze ‘problem->reaction->solution’-strategie is eenvoudig, effectief en dus dikwijls aangewend.

Honderd jaar geleden was de moord (zogezegd door Servische terroristen) op aartshertog Franz Ferdinand aanleiding tot WO I . Nine eleven (zogezegd door Islamitische terroristen) is gebruikt als aanleiding en verantwoording van de wereldoorlog tegen Irak, Afghanistan, terrorisme en de menselijke vrijheden en rechten. Iedereen die nog enige wakkere hersencellen onder de schedelpan heeft weet dat ook hier de officiële versie niet kan kloppen. De Amerikaanse bevolking is in meerderheid hiervan ondertussen overtuigd geraakt. De politici en journalisten nog niet … .

Ook nu weer moet de veronderstelde Russische betrokkenheid leiden tot opnieuw mundiaal het vuur aan de martiale toorts te steken.

Opvallend en typisch is dat deze leugen én onmiddellijk én zonder het minste onderzoek door alles en iedereen verkondigd en herhaald wordt zodat het gebetonneerd wordt als dé waarheid. De dictatuur van het maatschappelijk correcte denken zorgt ervoor dat wie dit kritisch in vraag durft stellen, gestigmatiseerd wordt als een psychisch gestoorde malloot.

Iedere herdenking, ieder monument, iedere krans is een daad van brainwashing, waardoor we met zijn allen vastgezet worden in de grote angst en in de aanname dat oorlog ‘normaal en des mensen’ is. Quod non: geen enkele mens is van nature een moordlustig tuig, maar hij kan wel in omstandigheden gebracht worden dat hij zich in de loopgraven laat opjagen.

Ter overweging stuur ik onderstaande tekst door van Arend Zeevat, een bevriende Nederlandse medestrijder voor waarheid, vrijheid en een waarlijk menselijk bestaan. Hij legt ook terecht de relatie met het Gaza-drama, dat niet toevallig op dezelfde dag begon als het MH17-drama.  Het bevat ook een interessante link naar de vaststellingen en bedenkingen van een ervaren piloot.

Arend heeft deze oproep gestuurd naar alle vertegenwoordigers van zijn volk. Ik stuur deze mail niet alleen naar al onze nieuw verkozen vertegenwoordigers voor Vlaanderen, België en Europa maar ook naar al wie media-verantwoordelijkheid draagt en waarvan geweten is hoezeer ook bij ons hun vrijheid van onderzoek, schrijven en spreken aan banden gelegd is.
Een journalist met meer dan 30 jaar dienst zei mij ooit eens:

 “Het is makkelijker in Afrika een albino te vinden dan in Vlaanderen persvrijheid”.

Her-denken: we moeten inderdaad met zijn allen dringend anders gaan denken. Dit houdt onder andere in dat we moeten onderkennen dat ons denken op allerlei manieren fundamenteel beïnvloed wordt en ons in een richting duwt die we zelf als mens met een verstand, een hart en een geweten niet willen.

Wat denk jij ervan ?

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,
geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur
van de copyright naam met claim op de naam en handtekening:
© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.

Rue du Petit Culot 33

B-5550 Sugny ( Vresse-sur-Semois )

tel. 061/46.46.43

peter_vereecke@hotmail.com

 http://www.belfort-group.eu/blog

http://entreleschemins.be/Entre_Les_Chemins/Welkom.html

********************************************************

Geachte volksvertegenwoordigers.

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. De Duitse piloot Peter Haisenko heeft op basis van zijn expertise, logisch nadenken en vooral kritisch denkvermogen een zeer heldere analyse gemaakt van de tragedie rond het neerstorten van vlucht MH17 van Malaysian Airlines. Deze tragedie die plaatsvond in het mede door de steun van de EU, VS en NAVO sociaal, economisch en met militaire middelen verwoeste Oekraïne, heeft bij velen grote vraagtekens opgeroepen. Met name de ware toedracht betreffende het neerstorten van het vliegtuig is met een mist van misleidende verklaringen omgeven. Het verwoesten van de levens van de 300 inzittenden en daarnaast dat van de vele honderden nabestaanden, is op een walgelijke en mensonterende manier als zet gebruikt in het geopolitieke schaakspel, dat er momenteel tussen het westen en Rusland wordt gespeeld en waar ook u middels de EU en de NAVO een bijdrage aan hebt geleverd.

Hoe kunt u dit psychopathische machtsspel nog met uw geweten verenigen en u een volksvertegenwoordiger wanen, die uit publieke middelen wordt betaald, als u niet op de bres gaat staan voor het boven tafel krijgen van alle feiten betreffende de ware toedracht en het benoemen van de schuldigen die dit hebben veroorzaakt? Uw zwijgen zal worden opgevat als een medeplichtigheid aan meervoudige moord. En betreffende de volkerenmoord op de Russische inwoners van Oost-Oekraïne als medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Evenals u inmiddels ook door uw zwijgen aangaande de genocide door Israël op de Palestijnen in Gaza en op de Westoever, al langere tijd medeplichtig bent aan de oorlogsmisdaden begaan door de staat Israël.

Als belastingplichtig inwoner van Nederland, dus medefinancier van uw salaris, eis ik van u dat u de Nederlandse regering oproept de ware toedracht betreffende vlucht MH17 boven tafel te doen krijgen en die in het openbaar toe te lichten. Ook eis ik van u dat u de Nederlandse regering publiekelijk oproept om vanwege de betrokkenheid bij het conflict in de Oekraïne, middels het lidmaatschap van de NAVO en de EU, het lidmaatschap van beide organisaties op te zeggen. Verder eis ik van u dat u de Nederlandse regering publiekelijk oproept om alle diplomatieke- en handelsbetrekkingen met de staat Israël te beëindigen.

Bovenstaand bent u verschuldigd aan de slachtoffers van het neergestorte vliegtuig en hun nabestaanden. Tevens bent u dat verschuldigd aan de Palestijnse inwoners van Israël en hun nabestaanden om uw mooie, maar zeer holle woorden betreffende vrede en veiligheid, in praktische vorm kracht bij te zetten.

Hier is de link naar de analyse van de Duitse piloot.

http://www.pakalertpress.com/2014/08/05/revelations-of-german-pilot-shocking-analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-mh17-aircraft-was-not-hit-by-a-missile/

Met vriendelijke groet,

Arend Zeevat

17 gedachten over “In de brievenbus: WOI = MH 17

 1. Gelukkig ben ik er al heel lang van overtuigd dat de zogenaamde ‘Elite’ het grootste “KRAPUUL” is op deze aarde, daar valt niet naast te kijken.

 2. Die Vereecke is een Westvlaming die in de “Walenpeijie” woont, en dààrdoor reeds in een schimmige waas gehuld is…
  Volkomen ONBETROUWBAAR vermits hij àlle “gebeurtenissen van de laatste tijd” op één hoopje gooit.
  Dat hij ook de daden van duivelse Hamas erbij betrekt (in een slachtoffersrol) !!! maakt àl-wat hij schrijft: “zever-in-zakjes”

  • Het neerhalen van MH 17 is daarentegen geen zever. Wij hebben verschillende versies ervan gelezen en hebben tot op heden geaarzeld die te publiceren omdat we hoopten duidelijkheid te krijgen door het onderzoek van de zwarte, rode dozen. Quod non. We zullen dat nooit vernemen.

  • Helaba Fikken, wil jij soms ‘n stuk van Oost-Vlaanderen annexeren om West-Vlaanderen groter te maken?
   Sleidinge ligt, tot nader order, nog steeds in Oost-Vlaanderen, hoor! 🙂 🙂

   • Wij gaan terug nemen wat van ons is, naar het voorbeeld van Israël. Wij zorgen voor invloedrijke volksgenoten in Engeland en Amerika. Die vestigen daar bedaard, rustig en overtuigend de aandacht van de gezaghebbers op het feit dat 377 jaar geleden (dus geen 2000) Zuid-Vlaanderen, nu Frans-Vlaanderen genoemd, ons toebehoorde en werd ingelijfd bij Frankrijk, door Lodewijk XIV, in 1677 in de Slag van Peene. Natuurlijk vergeten onze volksgenoten niet, de gezaghebbers er op te wijzen dat ‘voor wat, hoort wat’ nog altijd van kracht is. En zie, in het gezegende jaar 2045, behoort Frans-Vlaanderen terug tot Vlaanderen. De van oorsprong niet Vlaamse afstammelingen, verdrijven wij naar het toen Romaans sprekende gedeelte van Artesië, dat eens tot de Zeventien Provinciën behoorde. We onteigenen hun gronden en huizen omdat die nu eenmaal ons toekomen. En de klus is geklaard. Op protesten en verzet acties vanuit Artesië, zijn wij voorbereid dank zij de wapenleveringen van onze bondgenoten.

    • Hoera! En Vrhfst zal een begeesterende toespraak houden in Rijsel en beloven elke week terug te komen tot we Frans-Vlaanderen terug gekregen hebben. Kost wat kost.

    • Amaai Anna ge blijft in mijn achting stijgen vooral die lessen in de geschiedenis . Bent U misschien een lerares of komt dat allemaal van Google ?

     • Heb nogal een behoorlijke bibliotheek, en vermits ik het beroep heb van huisvrouw, waar tegenwoordig enorm op wordt neergekeken, heb ik tijd om veel te lezen. Ik hoef om mij te ontwikkelen niet op de arbeidsmarkt te stappen, want ook dat wordt de dag van vandaag zo begrepen, thuisblijven is een vorm van achterlijkheid.

      Ik heb één fantastische lerares geschiedenis gehad, ze hield ons voor wat je zag en wat achter de schermen gebeurde.
      Haar leuze was : de fles op het schab met het etiket arsenicum is veel minder gevaarlijk dan de onzichtbare druppels arsenicum in je soep.

 3. De manier waarop hij zijn werkstuk tekent is een zekere indicatie dat we hier niet met een normale gast te doen hebben. Typisch bloggersmateriaal.

 4. Wat Vereecke betreft ben ik het volledig eens met Victor van Vosselaer. Trouwens in sommige reacties worden hier soms bruggetjes geplaatst door de reageerder(s) naar, wat ik vind, min of meer “obscure” blogs te zijn die maar al te graag wat aandacht krijgen met allerlei complot theoriën. Zonder bewijzen blijven ze slechts dat, theoriën.

  Wat de familie Rothschild betreft, die is niet anders dan gelijk welke machtige familie of groep of Vereniging die er ooit waren, nog zijn, of nog zullen zijn. Kijk bv maar naar de Saoedische koning en zijn familie.

  Het was John Dalberg-Acton, 1st Baron Acton (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dalberg-Acton,_1st_Baron_Acton) die het volgende heeft gezegd:
  “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.” (Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert volledig. Grote mannen zijn meestal slechte mannen.)

  Wat Hamas, Gaza, en andere zulke “begrippen” betreft bestaat er wel degelijk bewijs dat het steeds Israel is die wordt aangevallen en daarop reageert, niet andersom. Wie de leugens van Hamas en consoorten voor waarheid aanneemt kijkt dan ook door linkse oogkleppen en hoort door de linkse oren die ons aangenaaid worden door de linkse overheden en media..

   • Er is maar één waarheid. Die wordt echter meestal geweld aangedaan, verdraaid, verzwegen of er wordt geprobeerd ze te vernietigen.
    Ze kan ook geïnterpreteerd worden al naargelang het standpunt van degene die interpreteert of vanuit het oogpunt vanwaar ze bekeken wordt.
    Het is daarom zeer moeilijk om de enige echte waarheid te kennen en te kunnen waarderen vanuit een neutraal oogpunt.
    Navertellers zullen altijd iets bijvoegen of weglaten, niet noodzakelijk met opzet, waardoor alles een klein beetje anders wordt. Ik denk hier bv aan het gezelschapspelletje waar de eerste persoon een zinnetje in het oor van de volgende fluistert enz. De laatste moet het dan luidop zeggen en dan blijkt het helemaal niet meer hetzelfde te zijn dat de eerste heeft gezegd. En dat is maar een onschuldig spelletje.
    Het is dus eerder: ieder zijn interpretatie in plaats van ieder zijn waarheid.

    • Verder wordt de waarheid ook geweld aangedaan door zaken uit hun context te rukken.

 5. Ja, als we hier nu nog het Rothschild Imperium moeten gaan verdedigen. Voor mij niet gelaten. Wie begint eerst?

  • Geen ruzie maken, he mannekes. Wij plaatsen artikels die we interessant vinden. Jullie blijkbaar ook. Ieder zijn gedacht.

   • Inderdaad als wij onderling ruzie gaan maken betekend dat het einde van een hoge beschavingsgraad. Bij hoge discussie gelieve mij te consulteren. Ik heb altijd gelijk !

Reacties zijn gesloten.