Geef de stemlozen een stem

Denk ook hieraan op 25 mei!

In de Arteveldestad wil een optocht de aandacht vestigen op het dierenwelzijn, tégen de broodfok… en wat ons betreft tegen het onverdoofd slachten.  Al weten we niet of er van Gaia genoeg moed mag verwacht worden om dit aan te klagen.  Vooral niet in Gent waar multicul schering en inslag is.

Geef de stemlozen een stem.  Verschillende VB-mandatarissen hebben bevestigd aanwezig te zijn.  O.a. Rita De Bont, die in het federale parlement de dierenbelangen verdedigt, tekent alvast present samen met haar hond.  Partijvlaggen worden niet toegelaten, leeuwen wel.

Hierbij de PM van het VB:

Vlaams Belang ook stok achter de deur voor dierenwelzijn
Het is in deze “democratie” blijkbaar algemeen aanvaard dat een legitiem verkozen Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger in de commissie Volksgezondheid geen verslaggever mag zijn, noch een handtekening mag plaatsen onder een kamerbrede resolutie ter ondersteuning van MSA-patiënten. Anderzijds worden er uit de zelfverklaarde “democratische” hoek maar wat graag ideeën en initiatieven van onze parlementsleden overgenomen of geclaimd. Destijds vond Maya Detiège (sp.a) het nodig zichzelf via haar persoonlijke webstek een pluim op de hoed te steken voor de hoorzittingen die in de Kamer werden georganiseerd aangaande de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Wat de lezer werd onthouden was dat de zittingen het gevolg waren van de jarenlange inzet en een resolutie van Vlaams-Belang kamerlid Rita De Bont.

Nu gebeurde net hetzelfde met een door het middenveld gesteund wetsvoorstel van De Bont inzake broodfokkerij (i.e. het fokken van gezelschapsdieren met commercieel oogmerk). Deze week maakte Detiège zich al twitterend sterk de wet dienaangaande ten goede te hebben veranderd d.m.v. een wijziging van het KB van 27.04.2007. Vanuit de betrokken organisaties, die zich in het oorspronkelijke voorstel van De Bont konden vinden, wordt echter teleurgesteld gereageerd. Zij vonden de aanpassingen van Detiège van “povere kwaliteit”. Men vindt het bovendien ronduit wraakroepend dat de expertise van een parlementslid zonder meer opzijgeschoven wordt, enkel omdat zij tot de Vlaams Belang-fractie behoort.

Rita De Bont maakte zich in het verleden al meermaals verdienstelijk op het vlak van dierenwelzijn. Het betreft een aantal weloverwogen voorstellen inzake de verbetering van de controle op het dierenwelzijn, het verzachten van dierenleed op lange-afstandstransporten, alsook het verbod op niet-medische proefnemingen op gewervelde dieren en het onverdoofd ritueel slachten.

Dus, ook inzake dierenwelzijn kan het Vlaams Belang het verschil maken en, bovenal, fungeren als ‘stok achter de deur’.    

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Meer info voor deelname: https://www.thunderclap.it/projects/10972-optocht-voor-dierenwelzijn