Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De “Nieuwe Wereldorde”, de “Great Reset”, de “Vierde industriële revolutie”…, ons door een (niet verkozen) wereldelite voorgehouden, lijken veelbelovend. Het blijven echter gevaarlijke technologische ideologieën. Ze blijken nu een totale ommekeer te beogen:  mechanisatie, elektriciteit, digitalisering, automatisering, informatica, artificiële intelligentie, robotten, 5 G, nano-computerchips… Niet alleen economie, politiek en samenleving zouden helemaal omgevormd moeten worden maar ook de mens. We gaan naar een transhumanisme en zelfs een post-transhumanisme. Wie met een ongeval zijn hand verliest,  die kunstmatig vervangen kan worden, zodat hij met zijn hersenimpulsen zijn hand kan bewegen, krijgt iets fantastisch. Wanneer abortus echter steeds later wettelijk mogelijk moet worden, niet om de vrouwen te helpen, maar om organen te hebben van baby’s die zo volgroeid mogelijk moeten zijn voor de erg winstgevende abortushandel, dan is dat duivels.

De covid 19 is slechts een voorwendsel om de angst te kunnen  opvoeren en de meest radicale veranderingen wereldwijd te kunnen voorstellen. Deskundigen zeggen ons al maanden lang dat alle dwangmaatregelen geen zin hebben en zelfs verwoestend zijn. Hou op met testen en verzorg de zieken gewoon zoals we met de andere griepen deden. Ziehier nogmaals het besluit van een lange studie van een topwetenschapper:

“De maatregelen  zonder voorgaande van algemene afzondering, strikte afzondering van verzorgingsinstellingen, het algemeen dragen van maskers door de hele bevolking, obsessionele hygiëne voor oppervlaktes en handen wassen en de in haast ontwikkelde vaccins zijn tegengesteld aan wat de wetenschap ons leert en tegen de desbetreffende recente studies” (Prof. Denis Rancourt, universiteit van Ottawa, Canada, 11 januari 2021)

Dat massavaccinatie (mRNA) onnodig,  totaal zinloos en bovendien roekeloos is, legt prof. dr. Theo Schetters overtuigend uit (Nederlands):(deze video werd blijkbaar door velen erg gewaardeerd).

En  de drijvende kracht achter massale vaccinatie is niet de zorg voor de volksgezondheid, maar de farmaceutische sector die, volgens Olivier Petitjean in twintig jaar tijd uitgegroeid is tot hyper-gefinancierde monsters in dienst van de aandeelhouders eerder dan van de patiënten

We moeten nuchter erkennen dat al het mooie en waardevolle van onze samenleving wordt aangetast:

“Alles wat ons leven bepaalt is verwoest: onze openbare diensten, onze kleine  ondernemingen, onze onafhankelijkheid, onze jeugd, onze economie, onze levensvreugde, onze hoop, onze vrijheid, alles… Het is een technologische, eugenetische maatschappij, een bewaakte samenleving en op afstand, bestaande uit heersers en slaven…  totalitarisme op zijn Chinees.” (Dominique Muselet, 7 januari 2021)

« Een boulevard opent zich voor de “Great Reset”… Er is geen algemene bewustwording van de problemen die hiermee verbonden zijn…niets… Er is geen echt debat over de belangrijke thema’s … van deze toekomstige economische ontwikkeling……Leugens, beschuldigingen en chaos alom… Het is nodig dat alle burgers van de wereld zich verenigen om zich een mening te vormen die goed gedocumenteerd is over de doelstellingen en de methodes van deze toekomst” (Diana Johnstone, 8 januari 2021)

Het is een “plan”demie om angst te zaaien en een totaal nieuwe technocratische tirannie door te voeren. Een elite beslist over leven en dood van 7,8 miljard mensen om alle rijkdom massaal aan zich te trekken. Hiervoor worden alle vaste waarden en de hele beschaving verwoest. We beleven eigenlijk een wereldwijde beweging van godslastering. Het is een opstand tegen God en zijn schepping en daarom ook tegen de mens, geschapen naar Gods beeld (voorzegd o.m. in Openbaring 13, 5)

Deze 4e industriële revolutie zal uiteindelijk mislukken omdat ze niet tegemoet komt aan de geestelijke behoeften van de mensen. Ze kan wel onnoemelijk veel schade aanrichten voordat mensen tot bewustzijn gekomen zijn. We moeten ondertussen weerstand opbouwen door de beproefde waarden uit het verleden te koesteren: God als Schepper en de tien geboden als  handleiding, Jezus Christus als Verlosser, met zijn Evangelie, zijn Moeder Maria en zijn Kerk, het huwelijk met de eigenheid van vader, moeder en kinderen, de heiligheid van ieder mensenleven zoals heel de mensheid vóór ons, en een warm ‘samenleven’  herstellen met bijzondere zorg voor de meest kwetsbaren, zoals steeds in de beste tijden gebeurde.

*******

We voegen hier een overweging aan toe over “heiligheid” van de woestijnvaders. Niemand is heilig zoals God zelf en iedere christen is “geheiligd” door het doopsel. In die zin groet de heilige Paulus “alle heiligen in geheel Achaïa” (2 Korintiërs 1, 1). Heilig zijn is zijn leven geven in liefde en vrijheid zoals Jezus. Dit geeft ons niet alleen een diepe vrede maar ook een goed inzicht. De heilige Pastoor van Ars (+ 1859), die slechts over een gebrekkige intellectuele ontwikkeling beschikte, had meer kennis in het leven van de mensen dan alle Franse psychiaters, “-peuten” en “-logen” samen. Daarom stroomden de mensen ook naar hem toe. Hij was innig verbonden met de Bron van Leven en Kennis, God zelf. Het streven naar authentieke “heiligheid” verdient meer aandacht. We beginnen met een algemene voorstelling van de heilige Dorotheus van Gaza, die in een aantrekkelijke, innerlijke vrede leefde. Een “heilige geestdrift” kan ons tot navolging leiden.

P. Daniel

Flitsen

De zondag na Epifanie viert de Latijnse liturgie de Doop van Jezus. Na de Eucharistie zijn we heel het huis rond getrokken om alle cellen te zegenen.

Deze week ontvingen we nog verschillende vrachtwagens met hulpgoederen, vooral voor vrouwen in nood.

Wat kunnen we doen?

Onze beschaving is ingestort. Er is veel verdriet en lijden onder de mensen, lichamelijk en geestelijk. Er is veel verwarring en zelfs wanhoop. Vanaf Nieuwjaar tot nu toe kreeg ik elke twee dagen een nieuwe aanvraag om mijn berichten te mogen ontvangen. Het voornaamste motief bleek te zijn: omdat er ook een geestelijke boodschap in steekt. Wat kunnen we doen? Laat me enkele voorstellen geven, zowel op maatschappelijk als op geestelijk vlak.

Het Angelus | Huis van Alijn
  1. Iedere middag klokslag 12.00 u luid ik hier met de grote klok het “Angelus”. Iedereen onderbreekt even en bidt het Angelus. Dit kan in iedere parochie gebeuren als iemand even het belang uitlegt van de “heiliging van de dag”. Het brengt zegen over ons werk en ons leven. En als het in de parochie niet lukt dan kan ieder het nog persoonlijk doen. Koning Boudewijn had in zijn horloge een alarmsysteem om af en toe innerlijk te bidden, waar of met wie hij ook was.
  2. Verlies geen tijd aan het lezen van dag-, week-, maandbladen noch aan het TV nieuws. Daardoor wordt uw geest afgestompt tot één enkele richting en groeit onnodig uw angst. Zelf herinner ik me niet de laatste tien jaar één artikel gevonden te hebben op onze VRT website, waarin bij benadering beschreven werd wat er in Syrië werkelijk gaande is. Voor de beschrijving van de coronacrisis is dit niet beter. Sta open voor onafhankelijke berichtgeving en die gaat meestal radicaal in de tegenovergestelde richting. Zoek waarheid, schoonheid, goedheid en geen “politiek correcte” sensatie, die de oorlogsindustrie steunt en nu de vaccinatie propaganda. Op de sociale media zijn vele (meer) waarheidsgetrouwe berichten te vinden. In Nederland zijn er “de Andere Krant en Gezond Verstand” die steeds meer mensen bereiken.
  3. Herstel in uw eigen omgeving zo veel mogelijk een normale, warme samenleving door de opgevoerde hysterische angst voor een covid 19 af te schudden en te tonen dat je daardoor je leven niet laat beheersen. Vermijd uiteraard onzinnige boetes. Wees elkaar nabij. Draag geen mondmasker als daar geen enkele reden voor is.  Draag zorg voor zieken, bejaarden, zwakken zoals voorheen.

Lichtend voorbeeld

Het Pools parlement heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van kardinaal Wyszynski n.a.v. de 120e verjaardag van zijn geboorte en de 40e verjaardag van zijn sterven. Polen wil zijn geloof en liefde voor God en zijn vaderland eren. Tijdens de Duitse bezetting stond hij samen met pater Maximiliaan Kolbe bij de Gestapo gesignaleerd als “gevaarlijk”.

Tegenover de Sovjetunie vocht hij voor godsdienstvrijheid en vrede in zijn land. Ondanks de heftige aanvallen tegen hem in de Pravda ondertekent hij samen met alle bisschoppen een protestbrief aan te regering om de beknotting van de vrijheid van de priesters en de kerk aan te klagen. Op 25 september 1953 wordt hij voor drie jaar in de gevangenis opgesloten. Hij heeft alleen zijn brevier en zijn rozenkrans bij zich. Inmiddels verleent paus Pius XII hem de waardigheid van kardinaal.

Wanneer zijn landgenoot in 1978 wordt gekozen tot paus Johannes-Paulus II, zullen beiden elkaar op aangrijpende wijze omhelzen. Kardinaal Stephan Wyszynski stierf 28 mei 1981, veertien dagen na de moordaanslag op de paus.

De militaire basis Al-Tanf

In Z. Syrië, op de grens met Jordanië en Irak hebben de VS een grote militaire basis, tegen het internationaal recht. Ze hebben daarvoor immers geen enkele toestemming van Syrië, een soevereine staat, noch een mandaat van de VN. Deze volkomen illegale actie wordt voortdurend op het hoogste niveau aangeklaagd maar blijft zonder enig gevolg. Syrië heeft met zijn bondgenoten de ruggengraat van de terroristen in Syrië kunnen breken. Van de duizenden IS strijders blijven er nog enkele honderden over. Verder zijn er nog enkele duizenden Al Qaida terroristen in Idlib. De VS hebben nooit werk gemaakt van de strijd tegen het internationaal terrorisme, integendeel. Hun doel blijft Syrië ontwrichten en zijn bondgenoten Rusland en Iran bestrijden. Nu hebben de VS blijkbaar enkele tientallen kopstukken van IS overgebracht naar hun basis in al Tanf. Hiermee kunnen  ze de slapende cellen van IS helpen om aanslagen te blijven plegen tegen het Syrische leger en het volk.

Indien Washington hoopt de laatste terroristen in Syrië te kunnen gebruiken voor zijn geopolitieke doeleinden, zal dit een mislukking worden over de gehele lijn. Vooreerst omdat deze terroristen blijvend bestreden en uitgeroeid zullen worden. Anderzijds zal de internationale openbare opinie dit ziekmakende spel van de westerse elite blijven waarnemen. Ze zijn nog bereid de aanwezigheid van de duivel te dulden vanaf het moment dat het hun chaotische belangen dient en hun totale mislukking uitstelt. Het is erg onwaarschijnlijk dat een dergelijke strategie met enig succes zal bekroond worden. Het kan alleen een beetje de uiteindelijke val versnellen van hen die nostalgisch vasthouden aan een unipolaire wereld” (Mikhail Gamandiy-Egorov, 12 januari 2021, https://www.mondialisation.ca/la-base-dal-tanf-protectrice-de-terroristes-en-syrie/5652671).

Wij willen niet zozeer dit wijze politieke inzicht naar voren brengen maar wel de gevolgen voor het volk. Omdat de westerse elite op deze en vele andere wijzen Syrië blijft uitputten, wordt het Syrische volk steeds dieper in armoede en ellende gedompeld, terwijl het rechtmatig over meer dan voldoende beschikt om in welvaart te leven. Ondanks de bodemrijkdommen en de vruchtbare landbouw is het volk nu echt behoeftig omwille van de veelvuldige, fatale boycot door het westen. Eén lichtpuntje: het volk blijft meer dan ooit eensgezind in de moeizame heropbouw van land en samenleving.

Wijsheid uit de woestijn

De wereld heeft een ongekende omwenteling beleefd in 2020. Allen werden we in afzondering geplaatst. 2021 kondigt zich niet beter aan. Hoe kunnen we de strijd aangaan? Een radeloze christen getuigde op Lifesitenews.com dat hij het Capitool in Washington op 6 januari 2021 is binnen getrokken omdat hij niet wist wat hij anders nog kon doen: Niemand luistert naar ons! Ze liegen en bedriegen ons, wat konden we überhaupt nog doen? () In het Capitool heeft iemand onder ons gezegd dat we moesten bidden. We hebben dus de hemel aangeroepen en Jezus om hulp gevraagd[1]. Daarna is hij vredig naar buiten gegaan.

De Apocalyps of Openbaring zegt het zo: “Toen opende hij [het beest] zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tabernakel, en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en  die te overwinnen; hem werd heerschappij gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En alle bewoners der aarde zullen hem aanbidden, ieder wiens naam niet van de grondlegging van de wereld af geschreven staat in het boek van het  leven van het Lam, dat geslacht is” (Apocalyps 13, 6-8).

Elke mens kan in het boek van het Leven van het Lam ingeschreven staan, de katholieke kerk wijst predestinatie af. Maar we moeten een resolute keuze maken. Onze oorlog is een spirituele oorlog, het is nu aan ons om de geestelijke wapens op te nemen. S. Paulus zegt het zo:  “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen” (Efeziërs 6, 12).

Het is in die zin dat we in 2021 een nieuwe rubriek willen lanceren: Hoe heilig worden? Daarvoor willen we u voorbeelden presenteren uit de woestijnvaders: mensen zoals u en ik die deze grote strijd hebben aangegaan en hebben overwonnen. Overigens verwachten we dat het leven van de mensen steeds meer op een leven in de woestijn zal lijken. De komende weken willen we u de heilige Dorotheus van Gaza voorstellen.

H. Dorotheus van Gaza of Abba Dorotheus (505 – 560 of 580) was een monnik in het klooster Abba Sveridus nabij Gaza (Palestina). In 540 stichtte hij niet ver daar vandaan zijn eigen klooster waar hij abt werd. Tot de monniken van dit klooster richtte hij zijn onderrichtingen (didaskaliai)[2].

Zr. Pascale-Dominique Nau, OP heeft in 2014 een nieuwe vertaling van de Richtlijnen van deze heilige uitgegeven[3]. Haar werk zullen gebruiken.

Deze heilige was gevormd in de goddelijke en menswetenschappen. Hij heeft zich bekwaamd door grote kerkvaders als de heilige Basilius, de heilige Gregorius van Nazianze en de onderrichtingen van de heilige woestijnheremieten, die hem waren voorgegaan, te bestuderen. Wat volgt is een getuigenis van de grote vroomheid van de heilige Dorotheus en van de achting die hij altijd in de kerk van het Oosten heeft genoten. In een brief van de bibliotheek van de Vaders, aldus Zr. Pascale-Dominique, OP, lezen we dit:

“Laten we de deugd prijzen,  God liefhebben, ons toeleggen op het eigen heil en leren wat het leven van onze heilige Vader Dorotheus was en  praten over de verdiensten en handelingen van deze werkelijk gelukkige man. Lof, volgens de heilige Gregorius, wekt in ons een heilige geestdrift op om degenen die wij prijzen na te volgen.

Deze heilige was zachtaardig en nederig van hart. Hij volgde het voorbeeld van de H. Petrus, niet alleen door alles wat hij kon bezitten te verloochenen, maar ook door zijn hart los te rukken en zijn affecties te onttrekken aan alle zichtbare dingen, zodat hij tegen Christus kon zeggen: “U ziet, Heer, dat wij alles hebben achtergelaten om u te volgen” (Mt 19,27). Daarom heeft hij, nadat hij in korte tijd is gegroeid tot een eminente heiligheid en een volmaakte eenheid met God, de loop van een lang leven volbracht, niet door te leven in de uitgestrekte eenzaamheid van de woestijn of op de toppen van de bergen, noch door te heersen over wilde beesten, maar door zijn hart in rust te houden, in diepe vrede en bezinning, die voor hem waren als een afgelegen plek in de wildernis.

Hij slaagde erin om via een korte weg van het eeuwige geluk te genieten, waarbij hij een wrede en onverzoenlijke oorlog verklaarde aan zijn eigen wil. En het was via deze complete zelfverloochening dat hij in alle praktijken van de heilige Vaders trad en het gelukkige juk van Jezus Christus op zich nam. Hij was vol zachtmoedigheid en zag die lichte last als de enige weg die hem kon leiden naar het heil. Door deze perfecte zelfverloochening  leerde hij dat nederigheid de hoogste en meest zekere manier was om de eeuwige glorie en gelukzaligheid te bereiken. Heel zijn hart was vol van deze heilige gezindheid en daarom had hij alleen maar mededogen en tederheid voor  degenen met wie hij zich door de Voorzienigheid had verbonden; en hij was altijd onafscheidelijk verbonden was met de leefregels en aanwijzingen van de oude Vaders, zodat zijn ziel getooid was met allerlei deugden. Deze heilige man had altijd in zijn hart en vaak op zijn lippen dit gedenkwaardige woord van de Vaders: hij die zijn eigen wil verloochent is al aangekomen op de gezegende verblijfplaats van rust en vrede.

Hij heeft met grote zorg  gezocht naar wat de ware oorzaak en de oorsprong zou kunnen zijn van de verschillende passies en de opwindingen die onze zielenrust verstoren en ontdekte dat het de eigenliefde is. Ze zoekt het plezier om aan de eigen wil te geven wat hij vraagt.  Tegen deze ontregelde liefde heeft hij het krachtigste middel ingezet en deze onfortuinlijke plant meedogenloos in zijn hart laten opdrogen en zelfs de kleinste spruiten en de geringste wortels ervan ontworteld.

Uiteindelijk vond hij de schat van het Evangelie die begraven en verborgen ligt in het veld (cf. Mt. 13, 44). Hij genoot van een voortdurende innerlijke vrede en verwierf zo de ware goederen en onsterfelijke rijkdommen die hem nooit zullen worden ontnomen.

Ik zou willen dat ik genoeg welsprekendheid had om dit onderwerp zo waardig te presenteren als het verdient. [Ik zou willen uiten] welke zorg hij had, om alles wat hem in dwaling en misleiding kon brengen te ontwijken, hoe hij zijn ziel in heilige vrede wist te bewaren, hoe hij zich behoedde voor de valstrikken die mensen tegenkomen wanneer ze over deze smalle pad lopen, hoe hij zich inzette om zijn hartstochten te verstikken, hoe hij een volmaakt vertrouwen had in degenen die hem geestelijk leidden, hoe hij zich uiteindelijk wist te vestigen in die sublieme en diepe nederigheid, die ons volgens de grote heilige Antonius, van elke verrassing en aanval van de  demonen vrijwaart. Maar omdat zijn leven niet te vinden is onder die van de oude Vaders, ofwel omdat het niet werd neergepend, ofwel omdat het, na opgeschreven te zijn, verloren ging in de loop van de tijd, kan het alleen geschetst worden via enkele opmerkelijke omstandigheden en gebeurtenissen die in de geschriften terug te vinden zijn. En toch kan men zeggen dat er genoeg zijn om aan te tonen dat deze grote man alle deugden en heilige kwaliteiten bezat die in de staat en het leven van een volmaakte heremiet terug te vinden zijn.”

Fr. Jean

[1] https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-man-who-stormed-capitol-tells-his-story-to-lifesitenews?utm_source=featured&utm_campaign=standard

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Dorotheus_of_Gaza

[3] Sr. Pascale-Dominique NAU, OP, Les instructions de Dorothée de Gaza, Rome, 2014.

(Wordt vervolgd!)

En dit nog