Duitsland, mecenas der jihadisten

De wonderen zijn de wereld niet uit. De Duitse Bundesanwaltschaft (federale procureur) heeft een onderzoek opgestart naar de steun aan een jihadistische terroristische organisatie, die de facto profiteert van de Syriëpolitiek der Duitse federale regering.

Further down the Abyss – 4 more years of Merkelism — Steemit

In het oog van de storm zit een internationaal netwerk dat Hayat Tahrir al Sham (HTS) financiert; HTS is zoals tot vervelens toe herhaald, het Syrische filiaal van al-Quada (nadien al-Nusra), die aan de knoppen zit van de zgn. “rebellenregering” in het minikalifaat Idlib.
HTS moet qua wreedheden en schending der mensenrechten niet onderdoen voor ISIS. Wie van echtbreuk (meestal vrouwen) of godslastering beschuldigd wordt, hoeft zelfs geen advocaat te nemen. Weggegooid geld: het oordeel staat bij voorbaat vast.

Duitsland heeft steeds weer druk op Syrië en Rusland uitgeoefend om HTS niet aan te vallen. En HTS ziet hierin een goedkeuring door het laffe Westen. Het onderzoek van de Bundesanwaltschaft tegen HTS is niet het eerste van deze aard: in 2016 werden “strijders” van een andere terreurmilitie door een Duitse rechtbank veroordeeld, een terreurmilitie die de huidige president en de toenmalige buitenminister, Frank-Walter Steinmeier, absoluut bij de vredesonderhandelingen wou betrekken.

Wij hebben van HTS op 13 maart 2019 de doopceel gelicht; het bijhorende beeldmateriaal heeft Youtube intussen verwijderd. Zoals zoveel video’s die men schadelijk acht voor uw ontvlambaar gemoed…

HTS deelt dus in Idlib de lakens uit. Andere milities zagen zich gedwongen (u mag dat woord letterlijk interpreteren) aan te sluiten.

Ze noemen zich zonder verpinken het “Syrian Salvation Government”: “De Redders van het Syrische Vaderland”. In Idlib wonen ca. 3 miljoen mensen, waarvan ca. 1 miljoen vluchtelingen uit andere Syrische regio’s – vooral salafisten en jihadisten – die na de bevrijding door het Syrische leger de keuze kregen zich over te geven of vrijwillig met vrouwen en kinderen naar het noorden te trekken, naar het jihadistisch paradijs Idlib.

Een imam, een b.g. “Redder van het Syrische Vaderland”, met beeldrijke taal tijdens de vrijdagse sermoen:

De in Londen gevestigde denktank Chatham House stelt dat “de belangrijkse machtsstructuren in Idlib hoofdzakelijk uit HTS-figuren” bestaan die “bij alle strategisch-politieke beslissingen het voor het zeggen hebben”. Bovendien beslist HTS over leven en dood, over slapen in een woning of onder de blote hemel, over werk of bedelen, over onderwijs en rechtsspraak, over energie- en voedselbedeling. HTS heeft een lange arm bij justitie, zodat concurrenten niet te gematigd of te eigengereid worden.

Aan het woord “vluchtelingen” uit Idlib die naar Raqqa konden ontsnappen (Engels)

De controle over Idlib door HTS heeft directe gevolgen voor de bevolking. Zo liet Human Rights Watch twee jaar geleden al weten dat HTS regelmatig personen arresteert die verdacht worden het HTS-credo niet volledig te steunen. Velen van hen werden gefolterd. Verleden jaar bevestigde een onderzoeksverslag van de VN dat HTS burgers, met een afwijkende mening, gevangen zet, foltert en vermoordt. Zoals bv. journalisten. Vrouwen en kinderen zouden volgens dit verslag “systematisch gediscrimineerd” worden en van hun vrijheid beroofd. In november bevestigde de VN deze aanklachten en stelde zelfs dat HTS o.a. verantwoordelijk is voor de terechtstelling van mensen die het zgz. met de huwelijkse trouw niet zo nauw namen of waarvan vermoed werd dat ze niet voor de volle 101% Allahs richtlijnen volgden. M.a.w. praktijken die karakteristiek zijn – zoals bv. ISIS, voor jihadistische regimes.
Verleden week nog bevestigden Syrische mensenrechtenorganisaties dat HTS minstens 32 gevangenissen in Idlib opgericht heeft, waarin ontelbare mensen in hechtenis verblijven met als bijkomend rantsoen “foltering”. Ook andere drukmiddelen zoals verkrachting of moord werden vermeld.

Midden verleden week heeft de Bundesanwaltschaft de woningen van 14 personen laten doorzoeken; zij worden ervan verdacht giften voor HTS te verzamelen. Zij behoren tot “een internationaal netwerk dat de terroristische activiteiten van HTS in Syrië vanuit Europa over verschillende landen verspreid door financiële giften gesteund heeft”, zo deelde het Bundesanwaltschaft mee. Er is sprake van een mogelijk misdrijf, nl. “financiering van terrorisme” en “steun aan een terroristische vereniging in het buitenland”: HTS zou… “tot doelstelling hebben de Syrische regering door geweld te doen vallen en te vervangen door hun op hun ideologie gesteunde ‘Goddelijke Staat” op te richten.
Eén der beschuldigden hield naar verluidt contact vanuit Turkije met een tussenpersoon in Syrië, die daar “een platform in het internet” onder zijn hoede had, waarop verzocht werd gelden te storten als “giften voor de terroristische organisatie en de financiering van hun bewapende jihad”. Daarbij werd bijzonder in de verf gezet dat “het HTS-lid zich vooral en uitdrukkelijk zou inzetten om met de giften wapens en toebehoor te zullen aanschaffen en te zorgen voor het levensonderhoud van de bewapende strijders”.
Drie van de in beschuldiging gestelde Duitsers (? duo-nationaliteit ? ) werden vrijdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid en zitten nu in onderzoekshechtenis.

Dit onderzoek, deze inleiding naar een proces, is niet het eerste dat in Duitsland naar steun aan terreurorganisaties, bedrijvig in Syrië, gevoerd word.
In 2015 vond bij het Stuttgarter Oberlandesgericht een proces plaats tegen vier mannen die ijverden voor een andere djihadistische militie, Ahrar al Sham. Zij werden op 6 oktober 2016 veroordeeld; na hun beroepsprocedure van 22 november 2017 werd het vonnis uitgevoerd. Het proces kreeg toen nogal wat aandacht omdat de toenmalige buitenminister Frank-Walter Steinmeier, de huidige Bundespresident (SPD), zich opvallend én officieel ingezet had om de jihadistische militie, Ahrar al Sham, bij de vredesonderhandelingen te betrekken.

Volgens toenmalige berichten in de media heette het dat Steinmeier met dit doel “in de gevangenis van Stammheim” tijdens het proces “alom tegenwoordig” was – tenslotte werd de vraag gesteld of de minister inderdaad de vervlechting van een djihadistische terreurorganisatie bij de vredesonderhandelingen wenste… Het antwoord op die vraag was overduidelijk: het Stuttgarter Oberlandesgericht bevestigde dat Ahrar al Sham “aan alle voorwaarden van een terroristische organisatie… voldeed”.

Zonder verdere gevolgen voor de carrière van dhr. Steinmeier. Hij werd zelfs beloond met het presidentschap.

Voor de huidige buitenpolitiek van Duitsland, onder de leiding van Heiko Maas (eveneens SPD) zal de steun aan HTS ook geen gevolgen hebben. Maas heeft zich tijdens de afgelopen jaren steeds weer ervoor ingezet militaire offensieven tegen HTS, die het Syrische leger met Russische steun, uitgevoerd heeft te beëindigen. Maas hamerde steeds weer op “humanitaire” bedenkingen.
Noch de huidige buitenminister, Maas, noch de Duitse regering hadden enige “humanitaire” bedenking toen de anti-IS-coalitie – mét deelname van het Duitse luchtmacht – tijdens de oorlog tegen ISIS de steden Mossoel, Raqqa en andere Irakese of Syrische steden en dorpen bombardeerden en daarbij waarschijnlijk zware oorlogsmisdaden begingen. Mogen we aan de bombardementen op Dresden herinneren?

Het werkelijke, het échte doel is de Syrische regering dwarsbomen bij haar streven heel het land terug te kunnen verenigen. En daarvoor zijn alle middelen goed, zelfs bij de duivel te biechten gaan door de de facto rugdekking van een terreurorganisatie te accepteren. (…)