Vertwijfelde poging voor oorlog met Iran

Mike Pompeo deed nog een laatste ronde in de wereld vooraleer hij zijn scepter moet doorgeven aan een Democraat. En liet zijn licht schijnen op de politieke en militaire toestand. Niet vervaard van een leugen om (VSA-Israël) bestwil herhaalde hij de retoriek dat al-Qaeda eigenlijk door Iran gesteund wordt.

Aangaande 9/11 weet heel de wereld wie er achter de aanslagen zat. Geen probleem voor de VSA, die stelde dat Iran verantwoordelijk is voor 9.11. Een rechter in N.Y. vonniste zelfs over de schadeloosstelling die Iran aan de familieleden moet betalen:

En nu een gelijkaardige beschuldiging die ons laat delen in de wetenschap dat Iran aan al-Qaeda onderdak biedt. Dat Iraanse elitetroepen in Syrië tegen al-Qaeda en soortgenoten vechten, dat Soennieten zich niet als bloedbroeders der Sjiïeten beschouwen, is hem blijkbaar ontgaan Vanzelfsprekend werd de beschuldiging niet door bewijzen of feitenmateriaal gestaafd.

De Iraanse buitenminister Javad Zarif maakte er brandhout van. “Fictie”, klonk het droge antwoord op twitter:

Javad Zarif@JZarif·

From designating Cuba to fictitious Iran “declassifications” and AQ claims, Mr. “we lie, cheat, steal” is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies. No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo‘s favorite ME destinations; NONE from Iran.

Met “we lie, we cheat, we steal”, wordt verwezen naar dit fragment waarin Pompeo, quasi lachend én trots aan het publiek kenbaar maakt welke de normale gang van zaken is bij de CIA:

De woordvoerder van het Russische buitenministerie reageerde als volgt op de vraag of Moskou enige informatie had over mogelijke Iraanse banden met al-Qaeda:

“It seems that Mr Pompeo, at the end [of Donald Trump’s presidency], wants to do something else to hurt Iran. But this is absolutely unsubstantiated and unreasonable. There is absolutely no information”

Ned.: “Het lijkt erop dat dhr. Pompeo op het einde van Trumps presidentschap nog iets uit zijn hoed wil toveren om Iran pijn te doen. Maar dit wordt absoluut door niets gestaafd en is uit de lucht gegrepen. Er is absoluut geen info hierover.”

Mogen we even eraan herinneren aan het feit wié er zich eenzijdig in 2018 uit het nucleaire akkoord met Iran (JCPOA waardoor anti-Iran sancties opgeheven werden in ruil voor terughouding van Iraanse nucleaire activiteiten) terug trok, om vervolgens aan te dringen op nieuwe onderhandelingen. Iran ging daar niet op in en kreeg opnieuw wurgende economische sancties in zijn maag gesplitst.

Israël doet zijn uiterste best om olie op het vuur te gooien. Intussen viel Syrië voor de vierde keer in het nieuwe jaar in de prijzen met raketaanvallen van Israël. Ditmaal opslagplaatsen in de buurt van Abu Kamal, naar verluidt gebruikt door sjiïetische milities, in werkelijkheid hoofdzakelijk Irakese PMF-strijders die ook over de Iraaks-Syrische grens ISIS bestrijden.

Met een Iran dat wacht op het einde van het Trump-tijdperk in de hoop op betere diplomatieke contacten met de Biden-regering, drijft Israël de spanning op door Iran of zogezegde Iraanse doelwitten aan te vallen. De afwachtende houding van Iran wordt door Israël als een teken van zwakte geïnterpreteerd. (Israel steps up attacks on Iranian targets in Syria, as Tehran awaits Biden administration)

Een Israelische bron gaf aan Bloomberg te kennen dat de Israëlische overheid hun strategie overweegt m.b.t. de relatie VSA/Iran, m.n. de keuze tussen voluit gaan tégen de JCPOA of een zachtere aanpak, achter de coulissen, met de Biden-regering. Men verwacht een gestaag over en weer gereis van Israëlische diplomaten naar Washington. Netanyahu heeft alvast zijn afkeuring van een hernieuwd JCPOA kenbaar gemaakt aan Biden. Komt daar nog de interne machtsstrijd in Israël – Netanyahu vs. Benny Gantz – bovenop. Gantz zou volgens een machtsdeelname-akkoord in november 2021 het premierschap van Israël overnemen, maar de coalitie gaf voortijdig de geest en Israël is op weg naar nieuwe verkiezingen in maart. Met verkiezingen in het vooruitzicht verwacht men dat Netanyahu snel en hard zal optreden tégen Bidens diplomatieke gesprekken met Iran. Voor een aanslag – we verwijzen naar Qassem Soleimani en Mohsen Fakhizadeh draait men noch in de VSA, noch in Israël zijn hand om.

Syrian State Media Reports ‘Israeli Aggression’ on Areas in Deir Ezzor, Abu Kamal

Israel Wants to Derail Biden’s Plan to Rejoin Iran Nuclear Deal (msn.com)