Cyclus

VOLKSVERZET BETER DAN BURGERPROTEST

In de vorige Cyclus werd nog de verwerping van de “Covid Pass” geëist.  Zoals reeds meermaals beklemtoond leven we in een “wolk van gecreëerde waarheid”.  Onophoudelijk worden we door de regime-kanalen bestookt met “statements”, waartegen geen alternatieve waarheid mag geplaatst worden.  De waan van de dag is een nimmer ophoudende waan geworden.  Vanuit het satanisch “collectief” in de wereld legt men “waarheden op die verzonnen zijn door de meest perverse en abjecte personen”.  Na een tijdje wordt dat dan in de wereld voor waar aangenomen, zoals enkele beperkende voorbeelden tonen: “ Kick-out Zwarte Piet”, de woke wijziging van de geslachten, het verloop van de zgn. corona pandemie…

Het verzet ertegen, als het al benoemd wordt, krijgt de zo voorspelbare predikaten: bezwaren tegen vrijheidsbeperkingen of afwijzers van vaccinaties zijn extreem-rechts, het gevolg van complottheorieën, en we vertonen asociaal… een misdadig gedrag  (het verzet).  Discussie afgesloten.  Het verzet kwam dan ook veel te laat in gang; wanneer grotere groepen mensen achterdochtig werden, omdat ze inmiddels al in een echte goelagdictatuur zijn beland.  Voorbeelden zijn vooral Australië, maar ook Italië en Oostenrijk.

Het hele scenario van deze corona waanzin is dermate “perfide” ineengeknutseld, dat het ons, weerspannigen,  met vlagen van moedeloosheid overvalt.  Een goed voorbeeld zijn de massale betogingen, zoals de laatste in Den Haag (7.11), die geen enkel concreet gevolg laten zien.  Overigens roept Katholiek Forum (en ook hier) op voor de volgende betoging in Brussel op 21.11 (zondag 13u), Noordstation.  De houding van de Nederlandse (demissionnaire) regering en de combinatie hier van viro- en immunologen, die in snel tempo, een complete dictatuur doorvoeren, gaat zelfs verder dan het plaatje van onverbeterlijke psychopaten.  De beelden van de tussenkomsten van Gideon van Meijeren en Thierry Baudet in de 2e Kamer en de optredens van Vandenbroecke/Molenberghs hier laten volstrekt gevoelloze, robotachtige optredens zien vanwege het beleid.

Daarom wil ik tussendoor nog eens wijzen op het volgende:

 • Niet enkel  installeerde Jan Jambon  de totaal onwettige “Covid Safe Pass.  Uit een artikel in Rechtsactueel werd onthuld dat een selecte ploeg Vlaamse parlementairen dit per decreet in voege brachten (Decreet Nr. 989, nr. 1 van 28.10.21, invoege-treding op 29.10).  Ingediend door: Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N- VA), Freya Saeys (O-VLD), Elke Sleurs (N- VA), Maaike De Rudder (CD&V) en Tine Van der Vloet (N-VA).   Hoezo, Grooten Leider, was u “met handen en voeten gebonden” aan de prioriteit van het federale niveau???
 • Een zeer merkwaardig interview in De Zondag van 14.11, met Gerolf Annemans, waar de corona-dictatuur eigenlijk geen gespreksthema was.  Echter verklaarde Gerolf dat hij in Europa werkt aan de “ruwe steen, die men bewerkt tot een bouwwerk ”.  Dit is onverbloemde vrijmetselaars-retoriek ofwel heeft hij dat ironisch bedoeld, ofwel is hij ook onderdeel van de satanische krachtlijnen die de Loge al het grove werk laten doen.

Toegegeven, de lezer zal wellicht vorige aflevering gedacht hebben, dat de eis tot afwijzing van de Covid Pass, een grote zelfoverschatting was.  We staan in de wereld met overdonderde getallen aan goede mensenNochtans winnen de Cabal,  de pedo- criminele top in de wereld, alle slagen in het kaartspel.  Ook al zouden we denken dat we weinig succes hebben, ons verzet van ieder individu doet ertoe.  Men zegt steeds dat onze overwinningen bij de slag van Lepanto en het beleg tegen Wenen van de Turken, door goddelijke tussenkomst tot een goed einde kwam.  Maar men vergeet dat de intrinsiek-goede mensen het eigenlijke werktuig zijn, die de Goddelijke wilskracht uitvoeren.  Als men succes afsmeekt, moet men zelf het krachtveld scheppen, middels Goddelijke energie, om dit om te zetten.

Er dreigt nu een verplichte coronavaccinatie.  Alle specialisten, in vele artikels waarschuwen dat deze vaccinaties onomkeerbare gevolgen hebben  (Mass vaccination – Risks versus Benefits: interview with Geert VandenBossche (video onderaan)*.  We zullen deze dan toch moeten weigeren, ongeacht de gevolgen.  Daarom moeten we in elk aspect van ons leven, de “opgelegde politieke correctheid”  weerspreken en opkomen voor de eeuwige waarheden.

Nogmaals besluit ik met te benadrukken dat de volkse verzetsplicht  (Vlaams Belang heeft dit begrepen en ook Forum Voor Democratie) essentieel is; omdat deze crisis het bestaan van de volkeren meer nog dan de indivueën volledig wil beëindigen.   Daarom kunnen we in deze crisis nog beter het feit zien, dat sommige partijen/groepen, helemaal geen bescherming van het Vlaamse volk tot doel hebben.  Verzet moet hand in hand gaan met onze Vlaams-radicale inzet voor de volksgemeenschap!

Jos Wouters, Boom, 15.11.21

The Satanist Secret Covenant – henrymakow.com  13.11.2021

Sex Slave exposes the Rot that pervades Society – henrymakow.com  12.11.2021

Der C-19 Impstoff stellt Bioterrorism dar!  Uncut-news.ch  12.11.2021

The “Died Suddenly” Pandemic – theexpose.uk  14.11.2021

Wetenschapper Astra Zeneca : 2G maatschappij  verwerpelijk en wetenschappelijk niet te onderbouwen – Erik Ouwerkerk – Café Weltschmerz.nl

http://www.katholiekforum.net/2021/11/07/verzet-is-morele-plicht-kom-op-straat-tegen-de-coronapas-en-qr-maatschappij-zondag-21-november-brussel-noordstation-13u/

2 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Een juiste analyse zoals ook al uitvoerig vermeld werd in de nieuwsbrief van Pater Daniel van 15 november 2021 :
  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-237/
  Er moet inderdaad meer verzet komen. Een eerste belangrijke stap is de juiste en volledige diagnose van de Covid 19(84) samenzwering en dito kanker, met daarbij dan de rol van de 2 Olifanten in de kamer. Als dit te gevoelig ligt, kan men steeds verwijzen naar de webstek van Henry Makow waar de vijanden een gezicht hebben gekregen. Ook bij Golfbrekers is er al een hoop info beschikbaar.
  De betogingen zijn een begin, maar zullen weinig uithalen. Het is dan beter de 2 Olifanten rechtstreeks aan te spreken. Dit kan bv. de donderdagavond rond 19h00, aan de ingang van de tempels. Hier zitten de samenzweerders en verraders. De rol van deze logemaffia’s mag dan ook niet onderschat worden. Het is immers een dodelijke kanker.
  Waarop wacht het Vlaams Belang om een wetsvoorstel in te dienen er toe strekkende dat het lidmaatschap van de loge onverenigbaar is met om het even welke overheidsfunctie. Een mogelijke verklaring voor dit niet handelen ? Ik citeer uit uw cyclus van 15 november 2021 :
  “Een zeer merkwaardig interview in De Zondag van 14.11, met Gerolf Annemans, waar de corona-dictatuur eigenlijk geen gespreksthema was. Echter verklaarde Gerolf dat hij in Europa werkt aan de “ruwe steen, die men bewerkt tot een bouwwerk ”. Dit is onverbloemde vrijmetselaars-retoriek ofwel heeft hij dat ironisch bedoeld, ofwel is hij ook onderdeel van de satanische krachtlijnen die de Loge al het grove werk laten doen.” (=einde citaat).
  Ik verwijs hier in eerste instantie naar mijn reactie in de volgende tekst :
  https://www.golfbrekers.be/vlaams-belang-moet-een-beleidspartij-worden/comment-page-1/#comment-45172
  Een dergelijke uitspraak : “ruwe steen, die men bewerkt tot een bouwwerk” , is inderdaad logetaal die alleen gekend en gebruikt wordt door ingewijden, waarmee men dan ook een signaal geeft. Een buitenstaander gebruikt een dergelijk taal niet. Zijn verwijzing naar “logerechters in Gent” zal dan ook een afleidingsmanoeuvre zijn, om zich onverdacht te maken.
  Het Vlaams Blok heeft toen ook nagelaten dit proces in Gent door een logetribunaal, aan te vallen en te ontmaskeren. Idem met de “psyops” met Van Temssche. Idem met de recente “psyops” met Jurgen C. die faliekant is afgelopen voor de samenzweerders.
  Hetzelfde geldt voor de repressie in het kader van deze Covid 19(84) samenzwering. Een recent bericht van het college van Procureur Generaals :
  https://www.om-mp.be/nl/article/strafsancties-bij-inbreuken-op-regels-inzake-covid-safe-tickets
  met citaten :
  “Strafsancties bij inbreuken op de regels inzake COVID SAFE TICKETS
  Het College van procureurs-generaal heeft nieuwe nationale richtlijnen1 uitgevaardigd naar aanleiding van het KB van 28/10/2021 ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 Pandemie. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht. Het College vestigt daarbij in het bijzonder de aandacht op de strenge gerechtelijke aanpak van de inbreuken op het gebruik van de COVID Safe Tickets én bij valse COVID documenten.
  De omzendbrief COL 6/2020 van het College van procureurs-generaal regelt sinds het begin van de coronapandemie en de coronamaatregelen in maart 2020 het nationale opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie in deze materie. De omzendbrief werd telkens aangepast aan de nieuwe door de overheid genomen maatregelen.
  Het College van procureurs-generaal heeft opnieuw de richtlijnen inzake de opsporing en vervolging van corona inbreuken aangepast aan het nieuwe Koninklijk Besluit van 28/10/2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken.
  “Het maatschappelijk belang van de naleving van de coronamaatregelen is niet te onderschatten. Iedere burger draagt een belangrijke verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen we er voor zorgen het virus verder onder controle te houden. Wie manifest de maatregelen probeert te omzeilen, zoals bij het gebruik van de COVID Safe Tickets, zal de dans niet ontspringen en riskeert een ernstige straf”, benadrukt Ignacio de la Serna, voorzitter van het College van procureurs-generaal.” (=einde citaten).
  Dit laatste citaat, vol leugens en bedrog, komt dan van een P.G. die daar in Bergen zit te pedaleren in de Waalse beerputten & doofpotten met het Bende van Nijvel bloedbad als het summum. De ijver om de echte misdaad aan te pakken is heel wat minder. Zie o.a. de recente plunderaars in Luik.
  Ook de illegalen met valse papieren stellen geen probleem, ook niet voor de volksgezondheid. Het toekomstige kiesvee moet immers in de watten gelegd worden.
  Door deze omzendbrief wordt het voormelde college dan ook mededader aan de Covid 19(84) samenzwering. Dit zijn daden van “hoogverraad”. Dit moet aangeklaagd worden door diegenen die verkozen werden en er voor betaald worden.
  Waarop wacht het Vlaams Belang om amnestie te eisen voor de slachtoffers van deze repressie door Vivaldi, een communistische logemaffia bende ? Men kan al verwijzen naar de amnestie voor het “roemrijke verzet” van tijdens en na WO II, met duizenden doden en verkrachtingen. Of naar de bloedige terreur tegen de eenheidswet van de oude Eyskens, waar het rode schuim van de straat ook amnestie kreeg. De “Polderbizon” was trouwens één van de ondertekenaars van het wetsvoorstel.
  Men viseert dan ook bij de voormelde Covid 19(84) repressie de “politieke vijanden” van het regime. Op geen enkel ogenblik is men begaan met de “Volksgezondheid” . Dit is maar een voorwendsel om elk verzet tegen deze communistische NWO terreur in de kiem te smoren. Deze Covid 19(84) samenzwering en terreur is ten andere in België, in het bijzonder gericht tegen Vlaanderen.
  En passant wordt dan ook het verzet tegen het Coudenhove Kalergi plan en Agenda 21- 30 geviseerd.
  Of eenvoudiger gezegd : Achter deze terreur gaat een diepgewortelde haat tegen Vlaanderen en de Vlamingen schuil. Deze haat is het fundament en cement van het Belgische wangedrocht dat Vlaanderen bezet, plundert en saboteert, met behulp van schurftige verraders. Een haat waar Van Quicki geen problemen mee heeft, en die beloond wordt met decoraties en adellijke titels.
  Het komt er dan ook op aan alles uit de kast te halen in de strijd tegen Vivaldi, een communistische logemaffia bende, die zich schuldig maakt aan “Hoogverraad” en “Misdaden tegen de Mensheid” in dienst van buitenlandse vijandige machten. Na WO II zijn er veel meer voor veel minder tegen de muur gezet.

 2. Belangrijk in de strijd tegen het covidianistisch psychologisch terrorisme is het wijzen op de gnostisch-pantheïstische origine van het internationaal sciëntisme, want dat sciëntisme is het Babylonisch priesterschap dat ingezet wordt om argeloze mensen gehypnotiseerd te houden. Zelfs de witte jassen die de sciëntisten dragen zijn van occult-Babylonische oorsprong, want Babylon had een soort van sjamanistische “geneesheren” die witte kledij droegen.

  De sciëntistische revolutie werd in dezelfde eeuw gelanceerd als de protestantse revolutie; dat is geen toeval, want beiden werden gestuurd door de judeo-kabbalistische rozenkruisers. Het hermeticisme van die rozenkruisersekte is het wereldbeeld waaruit het huidig gevestigd sciëntistisch systeem is gesproten. Het is dan ook geen toeval dat beruchte mannen zoals Isaac Newton hermeticisten waren; wat die Newton betreft pretendeert men tegenwoordig dat er een soort van scheidingslijn was tussen zijn “natuurwetenschap” en zijn esoterisch occultisme, maar Newton zelf dacht daar anders over en beschouwde zijn sciëntistische leringen als een esoteristisch geheel. Dat hij president geweest is van de Royal Society, gesticht door de rozenkruisers, is, ook weer, geen toeval.

  Het rosicrucianisme is in de 18de eeuw de vrijmetselarij geworden.

  Nog een voorbeeld van de occultistische aard van het sciëntisme was William Crookes, lid van het Theosofisch Genootschap van Helena Blavatsky. Die Blavatsky staat centraal in het occultisme van de Verenigde Naties; “Lucis Trust”, een VN-geconnecteerde luciferiaanse organisatie, werd opgericht in de satanische leer van Blavatsky. Ook Crookes is president geweest van de Royal Society.

  Ons volk moet inzien dat de satanische machthebbers met het woord “wetenschap” de valse “gnosis” van het gnosticisme bedoelen; “gnosis” is Grieks voor “kennis”, “scientia” in het Latijn, wat in het Nederlands vertaald kan worden als “kennis” en als “wetenschap”.

  Albert Pike, vrijmetselaar van de 33ste graad zei het volgende: “The Kabalah is the key of the occult sciences; and the Gnostics were born of the Kabalists.”

  Cerinthus, één van de oude gnostische heresiarchen en de tegenstander van de H. Apostel Johannes, was een judaïseerder en was zelf besneden. Het was volgens oude overlevering tegen zijn dwaalleringen dat de genoemde heilige apostel zijn evangelie schreef.

  De kern van de vrijmetselarij is gnostisch, en het gnosticisme is judeo-kabbalistisch. Dat sciëntistische figuren zoals Michio Kaku zeggen dat “de wetenschap” overeenkomt met de judeo-kabbalistische Zohar is dan ook weer geen toeval. Degene die “pleroma” zegt en degene die “kwantumniveau van de materie” zegt spreken over dezelfde pantheïstische valse leer van het gnosticisme, ook al worden andere woorden gebruikt.

  Het bedrog is uitgestrekter en ouder dan velen denken. Met het covidianistisch terrorisme zien we op pijnlijke manier hoe gevaarlijk dat bedrog is voor de volkeren.

Reacties zijn gesloten.