Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Traditie Graafschap Vlaanderen: verzet tegen vreemde overheersing

Hetgeen nu gebeurde is zowat het summum aan vrijheidsbeperkingen in de geschiedenis.  Zelfs in iemands huis kan men naar believen binnenvallen  (in de grondwet: onschendbaarheid van de woonst).  Als ik in Mechelen boodschappen doe en mijn mondmasker niet opzet, dan moet ik heel de tijd angst hebben voor de alom aanwezige repressietroepen (politie en boa’s).  Ik ben van een eind na de oorlog, maar ik kan me niet inbeelden dat tijdens WOII de mensen in Mechelen zo met de daver op het lijf moesten rondlopen!

De Graven van Vlaanderen

In het boek “De Graven van Vlaanderen” G.A. Van de kerckhove, Uitgeverij Sintal Leuven, wordt verhaald over de 25 graven van Vlaanderen (met stamboom), van 861 tot 1384.   Maar belangrijk aan dit boek (en ook de Geschiedenis der Nederlanden van Prof. Geyl *) is dat de overheid niet zomaar onbeperkt zijn onderdanen kon onderdrukken.  Het is vooral de vechtstad Gent, maar ook coalities vanuit Vlaanderen en Brabant, die soms met hachelijk resultaat, de tirannie van de vorsten bestreden.  Uiteindelijk is uit deze trant van Keuren en Vrijheden ook het Plakkaat van Verlaetinghe ontstaan, dat in 1581, de Spaanse koning Filip II afzette als heerser. 

Dus onze voorouders, zoals Zannekin, Filips van Artevelde, Evrard ‘’t Serclaes pleegden wel (gerechtvaardigd) verzet tegen hun onderdrukkers (lijst niet volledig).

*Joos Florquin: Ten Huize van Prof. Geyl

Plakkaat van Verlatinghe
https://www.nederlandseonafhankelijkheid.nl/geschiedenis/placcaat-van-verlatinghe-in-modern-nederlands/

We bevinden ons nu in een toestand, dat (gewelddadige) oppositie tegen de regering(en) met alle middelen wordt bestreden.  Het monopolie van het geweld berust in de handen van de koningshuizen, presidenten en regeringen.  In principe is het zelfs niet meer mogelijk een wapen in het bezit te hebben zonder de toelating van de overheid.  Er wordt ten treure toe gezwaaid met een begrip als zouden we in de beste van alle democratieën leven.  Dat hebben we nu gezien – met als voorwendsel corona – om af te schaffen:

a) de onschendbaarheid van de woning; 

b) de lichamelijke integriteit onschendbaar bewaren (bv. betogingen tegen regime in Mechelen, Antwerpen en Terkamerenbos), maar ook indirecte vaccinatiedwang;  vrijheid van eredienst volledig afgeschaft;  censuur kan zogezegd nooit worden ingevoerd  (zie bevel onderzoek vanuit Mechelen bij ’t Scheldt); opheffing recht vreedzaam te vergaderen; onmogelijkheid om nog fysiek een oppositie op te richten (zie Viruswaanzin).

Deze ontwapening van de burgers, stamt vanuit de principes van de Franse Revolutie.  Deze Franse Revolutie, en de kinderen daarvan zoals de Russische Revolutie en de twee Wereldoorlogen, waren bedoeld vanuit de wereldelite, om het volk volledig te verzwakken en te verdelen.  Tijdens een Kerst aan het Front in WOI  verbroederden (terecht) de Duitse en Engelse soldaten.  Ze waren van verwante Germaanse stammen en werden tot een bloedige slachting geleid door de banksters-wereld en de Vrijmetselarij.  In Amerika vinden er zogenaamd heel wat schietpartijen plaats; de Demo-rats willen in dit verband het wapenbezit afschaffen.  Maar een groot deel van deze schietpartijen zijn false-flags, opgezet om de vrijheid om zichzelf te verdedigen van vooral de farmers, af te schaffen.

Hier ga ik in het kort de situatie nog eens analytisch schetsen:  Er is opzettelijk een corona-virus op de mensen losgelaten.  Wat daarmee bedoeld is, kunnen de meesten als de olifant in de kamer niet zien;  m.a.w.  een angstpandemie om maatregelen in te voeren om de Great Reset af te werken.  Als ik de resp. kampen zie (believers en non-believers), dan blijkt dat deze toestand al lang voorbereid werd.  Op twee manieren: primo het kneden van de meerderheid tot volgzame Gutmenschen en secundo in zoveel mogelijke landen het aan de macht brengen van een links-liberale “loge-regering”.  Goede voorbeelden zijn Justin Trudeau in Canada, Emmanuel Macron in Frankrijk en Alexander De Croo in België.

Men rammelt met de volksmassa’’s dat het niet mooi meer is.  Een voorbeeld is de wekendurende discussie over de opening van de terrassen.  De vraag die iedereen echt zou moeten stellen is: wanneer worden de muilkorven afgeschaft en mogen families (bvb. kinderen en ouders) terug samenkomen?  Een heel ander voorbeeld: er is grote beroering rond El Kaouakibi en Zelfa Madhloum, maar vergeet niet dat de echte gevaarlijke, supermachtige leiders van O-VLD zo in de luwte verder hun ding kunnen doen!  Men snapt het toch bij ’t Scheldt: in de cartoon wordt “de Waarheid” (’t Scheldt), gefusilleerd door de Grand Orient de Belgique, de Open VLD, de Politie, en DPG-MEDIA.   Eén pot nat.

Dat men Sihame en andere multi-culturele rolmodellen bijna onbeperkt middelen ging geven; dat is immers het bevel van de echte machthebbers achter de schermen, diegenen die ook deze corona-dictatuur handhaven.  Het traditionele Europa met zijn christelijke beschaving moet immers met alle middelen vernietigd worden.  In het geval van de “Katholieke Kerk” zijn ze al aardig op weg: heel het instituut wordt tot stof verpulverd en het merendeel van zijn leden zijn dociele schapen die zelf de sloophamer mee hanteren.

Voordat dit corona-tijdperk begon, heb ik herhaaldelijk gewaarschuwd en gemiliteerd tegen het dreigende “Belgische machtsoffensief”.  En ook verwezen naar O-VLD en Groen.  Nu luistert men nog steeds niet naar iemand die profetisch optreedt.  Er is heel de tijd gezemel en gesteggel over minuscule details.  Wie legt de grote machtsgreep van de Frans-Belgisch gezinden eens bloot?   Waar zijn onze parlementairen, juristen en mensenrechters, die naam waardig?

Tot slot nogmaals aandacht voor de poging om ’t Scheldt te doen zwijgen.  Zoals uit mijn bovenstaande tekst te lezen is, moet in de strijd voor ‘vrijheid en tegen tirannie” de hoofdzaken en kronkelpaden gescheiden worden gehouden.  Het hoofddoel kan niet anders zijn dan de gecumuleerde tirannie in dit land te laten verdwijnen.  Deze hangt volledig samen met de “probleemstaat België”.   Daarom sympathie voor oprecht activisme met zuivere doelstellingen. 

Jos Wouters, Boom, 27.4.2021

Aanbevolen:

Eén gedachte over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Ik heb een buurvrouw die de oorlog nog heeft meegemaakt. Enkele weken geleden verklaarde ze mij spontaan, dat het nu erger is dan onder de oorlog. Toen moest alles blijven draaien, en er kon van alles “gearrangeerd”(sic) worden. Er was wel de avondklok, maar dit was eerder om te bevolking te beschermen tegen het krapuul, dat actief was in naam van het verzet. En : “Als je hun gerust liet, lieten ze je ook met rust”. (=einde citaat). Maar dit laatste is zelfs heden niet meer het geval !!! Nu worden we geconfronteerd met een inderdaad nooit geziene terreur. Een terreur die doet denken aan de DDR met de Stasi. En over deze Stasi een citaat uit een onverdachte bron :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Mielke
  “In a 1991 interview, Jewish Holocaust survivor and Nazi hunter Simon Wiesenthal said, “The Stasi was much, much worse than the Gestapo, if you consider only the oppression of its own people. The Gestapo had 40,000 officials watching a country of 80 million, while the Stasi employed 102,000 to control only 17 million.”[4] “ (einde citaat).
  Het ganse debat over deze terreur wordt echter vertroebeld door de systematische verwijzingen naar “nazisme en fascisme”, daar waar het hier gaat om communisme en nu vooral “maoïsme’”, gezien de toenemende invloed van China. Het Chinese model is wat de NWO voor ons in petto heeft, en dat reeds grotendeels werd beschreven in “1984” George Orwell.
  De terreur tegen de bevolking en tegen de kleine minderheid die in het verzet is, blijft dan ook onverminderd voortduren. Zie het recente politiegeweld in het Terkameren bos op 01.05.2021. In Luik, enkele weken geleden toen de stad werd geplunderd, was er minder politie ijver ! En zwegen de politiek en MSM valselijk zoals gewoonlijk.
  Ondertussen wordt dan ook, zoals U ook terecht stelt, de aandacht afgeleid naar bijkomstigheden m.b.t deze Covid 19(84) samenzwering, en de verborgen agenda’s die er achter schuil gaan. Het is over deze samenzwering dat het debat moet gaat. Ik steun dan ook Uw oproep tot verzet, tegen deze Covid 19(84), terreur, zoals onze voorouders ook gedurende eeuwen in het verzet zijn gegaan tegen bezetters en onderdrukkers. Iedereen kan dit doen volgens de middelen en mogelijkheden waarover hij & zij beschikt. Vanaf het ogenblik dat men ook maar de kleinste bijdrage levert, is men al een deel van de oplossing, en blijft men geen deel van het probleem. Met verzet bedoel ik echter niet de “verzetsterreur” (sic) van tijdens WO II met duizenden moorden en verkrachtingen.
  Over deze verborgen agenda’s verscheen zo pas een publicatie bij SOTT, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de Leninistische staatsgreep en de huidige terreur via de “Snowflakes “ – “ Safespace” – “Woke en Cancel culture” in de USA. Deze terreur kan m.i. niet losgezien worden van deze uitgevoerd via Covid 19(84 ) – Agenda 21-30 en Coudenhove Kalergi (=massa invasies), die ons moeten leiden naar een communistische NWO. Een bron :https://www.sott.net/article/452072-These-key-similarities-between-Lenins-Red-terror-and-Americas-Woke-culture-reveal-Lefts-blueprint-for-complete-takeover
  met citaat : “Thursday marked the 151st birthday of the most successful revolutionary of all time, Vladimir Lenin. With only a tiny cabal of diehard followers, Lenin seized control of the world’s largest country and inaugurated a reign of darkness and terror that lasted seventy years.
  There are many lessons to draw from the blood-soaked life of Lenin. But one of the most important is this takeaway for the terrifying “woke” moment America is living through right now. Things are not going to naturally get better. Things will not organically “calm down.” Until there is a fundamental reset of America’s treasonous leadership class, today’s unthinkable witch hunt is merely a prelude of an even darker globalist terror to come.” (=einde citaat).
  Dit citaat is meer dan duidelijk over wat ons te wachten staat. Ik verwijs naar de tekst in de brug die een zeer goede analyse maakt van wat er momenteel gaande is, in de USA, maar ook in de EUSSR. Een kort citaat uit de brug :
  “Cancel culture is only the prelude to the rape, torture, and murder of the American people by a resentful underclass goaded on by a parasitic globalist ruling class.” (=einde citaat). Dit vat het kernachtig samen. In Duitsland met Antifa hebben we hier al een schoolvoorbeeld van. Er bestaat een lijst met Antifa leden, waarop ook Belgen voorkomen, lijst werd overgemaakt aan de bevoegde diensten. Iets gehoord of gezien ?? Ondertussen maar lullen over Dries en Voorpost !!! Via de bovenvermelde analyse , kan men het waarom er van begrijpen.

Reacties zijn gesloten.