Cijferdans: welkom in Multikultopia

CijferdansCijferdans

1 op 3 gevangenen is illegaal

Van de 11.107 gedetineerden die vandaag in een Belgische strafinstelling verblijven, zijn er 3.515 illegaal in ons land. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Migratie De Block op een schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Peter Logghe. Wetende dat de kostprijs per gedetineerde gemiddeld 127 euro per dag bedraagt, komt dat neer op een kostprijs van 162 miljoen euro. In totaal kost de vreemdelingenpopulatie in onze gevangenissen de belastingbetaler jaarlijks 230 miljoen euro.

Asiel voor ‘gewone’ criminelen

Uit andere cijfers van De Block bleek dat vorig jaar 13 vreemdelingen asiel aanvroegen vanuit een strafinrichting. In 2010 waren er dat 15, in 2011 ging het om 18 gevangenen. Op de vraag hoeveel van die vreemdelingen uiteindelijk werden erkend als vluchteling bleef de staatssecretaris het antwoord schuldig. Uit haar antwoord bleek echter wél dat bij de beslissing om al dan niet asiel toe te kennen enkel rekening gehouden wordt met oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, maar niet met ‘gewone’ criminaliteit. Verkrachters, overvallers en ‘gewone’ moordenaars kunnen in dit land dus perfect als vluchteling worden erkend…

‘Snel Belg’-wet springlevend

In 2000 werd in dit land de soepelste nationaliteitswet ter wereld ingevoerd. Pas 10 jaar en ruim 600.000 ‘Nieuwe Belgen’ later, met name in oktober vorig jaar, werd de beruchte wet voorzichtig hervormd. Alhoewel een aantal aberraties werd weggewerkt, is er absoluut geen reden tot juichen. De ‘Snel Belg’-wet werd in het beste geval vervangen door een ‘Soepel Belg’-wet. Kamerlid Hagen Goyvaerts wijst er bovendien op dat we in de praktijk nog altijd niet van de beruchte ‘Snel Belg’-wet af zijn: Vorig jaar nog hebben meer dan 17.500 vreemdelingen een naturalisatie-aanvraag ingediend. Daarmee is de berg te behandelen naturalisatiedossiers aangegroeid tot liefst 56.414. Nog even te gaan dus…

Moham(m)ed

Uit het antwoord op een vraag van Filip Dewinter blijkt dat de meest voorkomende naam bij pasgeborenen in Antwerpen Moham(m)ed is. In de top 10 van mannelijke boorlingnamen vinden we niet minder dan zeven Arabische namen terug. Bij de meisjesnamen zijn er dat minstens vier. Het feit dat heel wat allochtonen consequent blijven kiezen voor Arabische namen wijst alvast niet op een bijzonder geslaagd integratieproces. Het feit dat zeven op tien van de populairste jongensnamen Arabisch zijn, zegt bovendien ook iets over de demografische evolutie en de feitelijke bevolkingsvervanging die zich in onze steden aan het voltrekken is.

1 op 2 is moslim

Uit het antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer blijkt dan weer dat in het Antwerpse stedelijk basisonderwijs ondertussen al de helft van de leerlingen moslim is. Terwijl in het schooljaar 2007-2008 ‘slechts’ 33,6 procent van de leerlingen in het Antwerpse basisonderwijs islamitisch onderricht volgde, is dat vandaag opgelopen tot welgeteld 49,3 procent. Dat is een stijging met 16 procent in nauwelijks vijf jaar. In het gewone secundair onderwijs ligt het aantal moslimleerlingen met 41,6 procent (voorlopig) nog iets lager. In het buitengewoon secundair onderwijs echter is nu reeds een meerderheid (52,8 procent) moslim.

En toch noemt men ons racisten!