Men zegge het voort

Aankondiging FreddyKan ik nu werkelijk geen enkele rechter vinden die me wil helpen?

Waarover gaat het?
Een tiental jaar geleden richtte ik met enkele personen de N.V.Berchem Sport op. De vroegere KONINKLIJKE BERCHEM SPORT vzw had het stamnummer aan ons overgedragen en ging in vereffening. Van het vroegere bestuur hadden we een reeks inlichtingen bekomen in verband met inkomsten uit publiciteit; opbrengsten van de kantine; ontvangsten bij thuiswedstrijden enz. Er werd ons destijds medegedeeld dat er een jaarlijks tekort was van ongeveer 1.OOO.OOO BEF.

Als nieuwe aandeelhouders meenden we in staat te zijn om nieuwe bronnen aan te boren en dat verlies van I miljoen snel weg te werken. Om inzicht in de vroegere boekhouding te krijgen hadden we wel geëist dat we als vereffenaar van die vroegere vzw zouden worden benoemd hetgeen gebeurde.

Kort na onze start vielen we van de ene verrassing in de andere. De inkomsten uit publiciteit bleken slechts een fractie dan wat was verteld geworden; de inkomsten bij thuiswedstrijden waren véél lager als werd voorgespiegeld; de opbrengst van de kantine bleek als sneeuw voor de zon te zijn gesmolten enz. enz. Snel beseften we dat we in een val waren getrapt en dat het kapitaal van de NV dat werd volstort (5 miljoen) niet zou volstaan om in het slechtste geval minstens 5 jaar te overleven maar dat dit onvoldoende was om één enkel jaar tot een goed einde te brengen.

Inmiddels hadden we als vereffenaar naar de boekhouding van de vzw gevraagd om onze vereffening te kunnen starten maar kregen van de vroegere verantwoordelijken geen enkele reactie meer. Erger nog en naargelang de bron, vernamen we dat de volledige boekhouding hetzij zou zijn verscheurd geweest en met het huisvuil te zijn meegegeven zodat ze nu nog ergens op de Hoge Maai zou terug te vinden zijn, maar anderen beweerden dat de hoofdverantwoordelijke alles zou hebben in brand gestoken!! Het ging hier niet over enkele honderden euro’s maar over tientallen miljoenen Belgische frankskens.

Snel hadden we allerlei bewijzen van zwartwerk; onbetaalde BTW; geknoei met de kantine-inkomsten; kortom een gigantische chaos met miljoenen verzwegen vroegere schulden en allerlei geknoei en wetsovertredingen. Zo had men gronden die van de Stad werden gehuurd en niet mochten onderverhuurd worden toch aan een petroleumfirma doorverhuurd voor vele jaren en de gelden opgestreken zonder dat zelfs de huur aan de Stad werd betaald. Het was onmogelijk dat sommige ambtenaren daar niet van op de hoogte geweest waren en we vreesden het ergste als dit allemaal zou uitkomen. Dit was ongeveer 10 jaar geleden. Inmiddels wachten we nog steeds op het eerste papiertje van die boekhouding. Het grootste gedeelte van de toen onbetaalde rekeningen waren voor achterstallige betalingen aan de overheid. Miljoenen achterstand aan de Stad Antwerpen voor huurgelden; aan de BTW; aan de belastingen; aan de R.S.Z. We legden klacht neer tegen onbekenden en vroegen hulp van het justitiepaleis om voor ons de boekhouding op te sporen. Na enkele jaren konden we uiteindelijk een onderzoeksrechter vinden die naar ons verhaal wou luisteren. We dienden wel wat geduld te hebben maar hij zou ons op de hoogte houden. We wachten nog steeds op enige reactie.

Zonder problemen kunnen we vandaag  nog een reeks personen aanduiden die allemaal kunnen vertellen wat er destijds is gebeurd. Behoudens een jaarlijkse brief van de RSZ om te wijzen op miljoenen openstaande schulden blijken alle andere overheidsbedrijven reeds jaren in slaap te zijn gevallen. Niemand van de overheid blijkt nog enige belangstelling te hebben op wat er gebeurde met deze vzw; wie er verantwoordelijk was voor een achtergelaten put van tientallen miljoenen; voor het laten verdwijnen of verbranden van een boekhouding; kortom ons land wordt niet meer bestuurd. Wel vraagt men mij nu van de rechtbank om mijn vereffening dringend te sluiten!!! Ik kan hen alleen een kopij van deze laatste bijdrage nr 956 van deze site toesturen als antwoord en met de vermelding dat men overal ter wereld deze tekst kan en zal kunnen blijven lezen om tot de vaststelling te komen dat we hier in een apenland in het kwadraat leven. Mocht er in dit land nog één rechter of onderzoeksrechter zijn die een belangrijk fraudedossier wil behandelen kan hij dit bij ons bekomen. Maar wetende dat de voetbalwereld door en door corrupt is; er bijna overal in  die sector vreselijk wordt geknoeid en met honderden miljoenen euro’s wordt gespeeld; dat er overal rechters; magistraten en belangrijke beroepspolitiekers bij betrokken zijn geloven we dat de kans dat er ooit iemand ons zal contacteren in dit verband klein is. Mocht er toch een moedige man bij het gerecht zitten en die zijn schouders onder dit dossier wil zetten zullen we het onze lezers laten weten.

Inmiddels kunnen we alleen vaststellen dat we niet meer geloven dat we nog in een normale rechtstaat leven.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Nvdr: wij geloven dat al lang niet meer, Freddy.

3 gedachten over “Men zegge het voort

  1. @ Mijnheer Van Gaever,
    Het is niet te verwonderen dat “Jan Modaal” zo vaak bedrogen wordt indien men verneemt dat zulke verstandig mens als U éven gemakkelijk in de val loopt van gehaaide oplichters… het is te vrezen dat er niet veel goeds te verwachten is vanuit de kant van Justitie. :o(

  2. Ik denk dat Freddy nog lang kan wachten, hij is immers mandataris voor ” de verkeerde partij ” geweest. Daar zal het schoentje wringen bij de (t)rechters.

  3. Een rechter vinden om je te helpen (om in bepaalde gevallen )”recht” te doen spreken lijkt me echt niet zo moeilijk, zeker in de toekomst. Ofwel , ben je een invloedrijk persoon met de mogelijkheid om een beroepsrechtenspreker een serieuse promotie aan te bieden (zoals bv bij de veroordeling van het Vlaams Blok )ofwel pomp je veel geld in hun zak , en “uw” recht zal geschieden !

Reacties zijn gesloten.