U hebt recht op “maatschappelijke dienstverlening” mits u voldoet aan…

Hebt u er al eens over nagedacht of u eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor “maatschappelijke dienstverlening?  Wij hebben e.e.a. voor u opgezocht:

OCMW-steun
Maatschappelijke dienstverlening
Vreemdelingen die wettig in België verblijven en niet in staat zijn menswaardig te leven, kunnen aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening vanwege het OCMW. Voor Unieburgers en hun familieleden en voor familieleden van Belgen geldt een tijdelijke uitsluiting. Financiële steun is de meest courante vorm van maatschappelijke dienstverlening. In bepaalde gevallen kan een beroep op maatschappelijke dienstverlening leiden tot verlies van het verblijfsrecht.
 

 

Rechthebbenden

Personen die niet voldoen aan de toekenningvoorwaarden van het leefloon kunnen – in geval van behoeftigheid – recht hebben op maatschappelijke dienstverlening. M.b.t. vreemdelingen zal het vaak gaan om personen die de nationaliteitsvoorwaarde van de RMI-wet niet vervullen.

Voor Unieburgers en hun familieleden en voor familieleden van Belgen geldt een tijdelijke uitsluiting van het recht op maatschappelijke dienstverlening.

Maatschappelijke dienstverlening kan ook als aanvulling op het leefloon worden toegekend wanneer het bedrag van het leefloon de betrokkenen niet in staat stelt een menswaardig leven te leiden.

Hoewel de wet enkel behoeftigheid als voorwaarde stelt, moet de betrokkene in de praktijk aan onderstaande voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor maatschappelijke dienstverlening.

 

  • Onmogelijkheid tot een menswaardig leven

Ieder die niet in staat is een menswaardig leven te leiden, heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW beoordeelt autonoom bij iedere aanvraag d.m.v. een sociaal onderzoek of iemand in de onmogelijkheid verkeert om menswaardig te leven. Lees verder