Cijferdans

CijferdansCijferdans

Rechtzetting van de goed nieuws-show van Maggie De Block

10% OPGEPAKTE ILLEGALEN UITGEZET

De eerste helft van dit jaar zijn 13.019 illegalen opgepakt, dat deelde de Staatssecretaris voor asiel en migratie mee.

Daarvan werden er 1708 (13%) opgesloten in een asielcentrum, 3562 (27%) vrijgelaten, en 7749 (60%) kregen het bevel om het grondgebied te verlaten.

Algerijnen vormen de grootste groep opgepakte illegalen (20%), gevolgd door Marokkanen (16%) en Roemenen (9%). Van de 1708 opgesloten illegalen werden/worden er ongeveer 80% uitgezet = 1366 = 10% van de opgepakte illegalen.

Van de 13.000 opgepakte illegalen blijven er dus meer dan 11.600 hier. Daar zijn nog bij te tellen de uitgezette illegalen die naar hier terugkeren (hoeveel precies is niet geweten) en de (talrijke) niet opgepakte illegalen.

In 2001 werden 28.417 illegale vreemdelingen opgepakt, dat zal ongeveer hetzelfde aantal zijn als dit jaar.   Alles gaat naar wens, mevrouw De Block.